„Неoспорна је чињеница да се успјешна
будућност неке друштвене заједнице
данас везује за изградњу тзв. друштва
з н а њ а , од н о с н о , д р у ш т в а ко ј е
обиљежава феномен културе знања
(образованост, иновативност и сарадња)
и економије знања (производња новог
знања и компетенција на глобалном
тржишту знања). Наука, као подручје у
којем се ствара ново знање, је основни
покретач развоја, дјелатност која
омогућује задовољавање великог броја
друштвених потреба, посебно оних у
подручју образовања, привреде и
општег квалитета живота.
Увјерен сам да је знање стратешки
ресурс Републике Српске, а да је научноистраживачка дјелатност извор знања,
нераскидиви дио образовног система,
предуслов самоодрживог друштвеноекономског развоја и дио цивилизацијског развоја, односно културе нашег
друштва. Због тога је улагање у
образовање и научно-истраживачку
дјелатност улагање у перспективну
будућност и залог њене сигурности.”
Проф. др Јасмин Комић,
министар науке и технологије РС
предсједник Фонда др Милан Јелић
ГОДИШЊАК
С Т И П Е Н Д И С Т А
ФОНДА ДР МИЛАН ЈЕЛИЋ
2013/2014
I, II и III циклуса високог образовања
на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини
и универзитетима у иностранству
СТИПЕНДИРАМО
Садржај
Стипендисти I циклуса
Технологија и инжењерство
Природне науке
Пољопривредне науке
Медицинске и здравствене науке
Друштвене науке
Хуманистичке науке
Умјетност
Студенти на универзитетима у иностранству
9
9
15
21
27
33
39
43
47
Стипендисти II циклуса
57
Стипендисти III циклуса
63
СТИПЕНДИСТИ I ЦИКЛУСА
ТЕХНОЛОГИЈА И ИНЖEЊЕРСТВО
Студенти на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини
1. Mарија Риђошић
2. Валентина Вукмировић
3. Филип Савић
4. Александар Којић
5. Душан Чорлија
6. Марко Бошковић
7. Стефан Павловић
8. Александра Шиник
9. Горан Маслић
10. Александра Кецман
11. Жељко Бојанић
12. Гордана Тошић
13. Joвана Гојаковић
14. Илија Дивљан
15. Дуња Радовић
16. Гордана Јаковљевић
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Министарство науке и технологије
ФОНД
др Милан Јелић
Александар
Којић
Александра
Шиник
Дуња
Радовић
година рођења: 1991.
универзитет: Слобомир П Универзитет
факултет: Факултет за информационе технологије
мобител: + 381 64 99 42 940
e-mail: [email protected]
година рођења: 1990.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Технолошки факултет
Смјер: Хемијска технологија
мобител: +387 65 369 951
e-mail: [email protected]
година рођења: 1993.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Саобраћајни факултет Добој
смјер: Друмски и градски саобраћај
мобител: +387 66 873 012
e-mail: [email protected]
Александар Којић је студент четврте године Факултета за
и н ф о рма ц и о н е т ех н ол о г и ј е н а С л о б ом и р П
универзитету у Бијељини. Завршио је средњу
електротехничку школу 2010. године, смјер техничар
рачунарства у Зворнику, као „вуковац“ и ученик
генерације. Исте године уписао је Факултет за
информационе технологије. Редован је члан NET User
Grupe из Бијељине, а од 2012. године је Microsoft Student
Partner, гдје у 2013. години осваја прво место на
националном MSP такмичењу. Поред студија бави се
развојем видео игара са образовном тематиком. Један је
од оснивача тима "The Lab of Dreams" са којим је 2013.
освојио треће мјесто на Nordeus Hackathon у Београду –
такмичењу за брзо развијање видео игара. Исте године је
HTML5 игра “Claw Machine”, на којој је радио са својим
тимом, проглашена за најбољу игру на регионалном
Mobile App Acceleration Camp у Осијеку, који су
организовали Microsoft и Nokia. Поред видео игара
интересује га употреба информационих технологија у
10
Александра је студент хемијске технологије. Претходно
је завршила гимназију у Градишци. Кaо и сваки човјек,
она има своје врлине и мане. Не воли да се хвали, али као
своје врлине истиче упорност, радишност, спремност за
помоћ другим људима. Њена највећа мана је
тврдоглавост, али кад погријеши, умије да призна. Воли
да се дружи и размјењује мишљења. Ведра је, насмијана
и емотивна особа. Умије да орасположи и насмије друге у
својој околини. Зна да цијени рад и мишљења других
људи. Пјесма јој је мелем за душу, те у слободно вријеме
слуша музику и сама пјевуши, водећи се пословицом:
“Ко пјева, зло не мисли“. Сматра да је највеће човјеково
богаство здрава породица. Да би се успјело неопходна је
дисциплина. Ревност, искреност и устрајност ће вас
довести до успјеха, каже Александра. Успјех је као кад
прославиш важан рођендан и схватиш да си остао исти.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Технологија и инжењерство
Основну школу и гимназију завршила у Фочи са
одличним успјехом. Године 2012. уписује факултет и
сада редовно похађа другу годину. За годину дана
студирања остварила је просјек 9,83.
У будућности би вољела да пронађе посао у струци и да
се бави научно-истраживачким радом.
Филип
Савић
Горан
Маслић
Тошић
Гордана
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Електротехнички факултет
смјер: Електроника и телекомуникације
мобител: +387 65 746 012
e-mail: [email protected]
година рођења: 1992.
универзитет: Слобомир П Универзитет
факултет: Факултет за информационе технологије
мобител: +387 66 969 136
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Архитектонско-грађевински факултет
смјер: Грађевина
мобител: +387 65 764 918
e-mail: [email protected]
Дипломирао на Електротехничком факултету у јулу
2014. године са просјечном оцјеном 10,00. Учествовао
два пута на међународном такмичењу студената
електротехнике „Електријада“ и освојио три прва и
једно друго мјесто у екипном пласману и једно прво и
два трећа мјеста у појединачном пласману из области
електронике и телекомуникација. Стручно усавршавање
наставља у оквиру двогодишњег мастер студија на
Норвешком техничком институту NTNU.
Електротехничку школу у Броду завршио је одличним
успјехом 2011. Године. Исте године уписује Факултет за
информационе технологије на Слобомир П
универзитету. Има жељу да по завршетку студија добије
посао програмера.
Први степен образовања стекла је у Основној школи
„Јован Дучић“' у Чајничу, гдје је одличним успјехом
осигурала мјесто у Гимназији „П.П.Његош“ у истом
граду. Гимназију завршава одличним успјехом као
ученик генерације, те школовање наставља у Бањој Луци
2010. године, гдје уписује Архитектонско-грађевински
факултет на грађевинском одсјеку. Даље образовање и
усавршавање,
усмјерено у правцу хидротехнике,
планира да настави у Београду, са циљем да буде врстан
инжењер као и да допринесе унапређењу своје струке.
Члан је Савјета младих у Чајничу и истрајна у намјери да
допринесе побољшању услова живота и рада младих
генерација.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Технологија и инжењерство
11
Илија
Дивљан
Јована
Гојаковић
Марија
Риђошић
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: , Електротехнички факултет
смјер: Рачунарство и информатика
мобител: +387 66 240 750
e-mail: [email protected]
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет Синергија
факултет: , Факултет за рачунарство и информатику
мобител: +387 64 42 89 356
e-mail: [email protected]
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву,
факултет: Технолошки факултет Зворник
смјер: Хемијско инжењерство и технологија
мобител: +381 65 930 674
e-mail: [email protected]
Илија Дивљан основну и средњу школу завршио је на
Палама. Трећу годину гимназије завршио је као студент
на размјени у Orange County у Калифорнији. Године
2011. уписао је Електротехнички факултет Универзитета
у И с т оч н о м С а р а ј е ву. И д е ј а о у п и с и в а њ у
Електротехничког факултета јавила му се још почетком
основне школе због љубави према математици. Илија је
тренутно студент треће године, а такође је полазник
CCNA курса CISCO академије и од ове године је
Microsoft Student Partner. Амбиција му је наставак
школовања на неком универзитету у иностранству као и
рад у приватном сектору. Омиљена изрека му је: „If you
set your goals ridiculously high and it's a failure, you will fail
above everyone else's success“.
12
Јована Гојаковић је рођена 5.10.1992. године у Брчком.
Основну и средњу школу је завршила у Брчком
одличним успјехом. Године 2011. уписује Факултет за
рачунарство и информатику на
Универзитету
Синергија. Прве двије године је завршила са просјеком
9.75 као ученик генерације. Након основних студија,
планира да настави школовање како би употпунила
стечено знање.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Технологија и инжењерство
Рођена 15.4.1992. године у Београду. Средњу
фармацеутску школу завршила у Зворнику 2010. године.
Исте године уписује Технолошки факултет у Зворнику,
студијски програм
хемијско инжењерство и
технологија, модул хемијско процесно инжењерство.
Захваљујући одличним резултатима постаје најбољи
студент генерације. Њену заинтересованост за научноистраживачки рад и нова знања показују и објављени
радови. До сада је објавила пет радова од чега три рада на
међународној конференцији YUCORR – Exchanging
Experiences in the Fields of Corrosion, Materials and
Environmental Protection, Тара 2012. и 2013, и два рада у
часопису Заштита материјала и животне средине,
Црногорског друштва за корозију и заштиту материјала,
Подгорица, 2012. и 2013. године. Након завршетка
основног студија планира да настави школовање на
мастер и докторским студијама на модулу хемијско
процесно инжењерство.
Марко
Бошковић
Гордана
Јаковљевић
Стефан
Павловић
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Електротехнички факултет
смјер: Аутоматика и електроника
мобител: +387 65 774 369
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Архитектонско-грађевински факултет
смјер: Геодезија
мобител: +387 65 964 385
e-mail: [email protected]
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Технолошки факултет
смјер: Хемијско процесно инжењерство
мобител: +387 65 371 100
e-mail: [email protected]
Средњу школу завршио 2010. године у Гимназији и
средњој стручној школи Источна Илиџа у Источном
Сарајеву као ученик генерације и носилац Вукове
дипломе. Током средње школе учествовао на бројним
такмичењима из математике и физике и освајао награде.
Успјешан је студент четврте године Електротехничког
факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Током
студија три пута је учествовао на међународном
такмичењу студената електротехнике, електријади и
остварио запажене резултате. Након завршетка
основних студија планира да настави школовање и
усавршавање у струци.
Демонстратор је на првој и другој години студија
геодетског одсјека на предметима Технике геодетских
мјерења 1 и 2 и Геодетски премјер 1 и 2. Поред студија,
посвећена је побољшaњу положаја дјеце и младих кроз
ангажман у Омладинској банци Мркоњић Град и
Омладинској организацији „Центар“ М. Град. У
„Центру“ је обављала низ одговорних послова и
руководила реализацијом више друштвено-корисних
акција. Учествовала је на више домаћих и међународних
скупова, гдје је успјешно заступала интересе дјеце и
младих, те је прошла низ обука на теме цивилног
друштва, владавине права и демократије, стратешког
планирања, писања приједлога пројекта и омладинске
политике. Од 21.07. до 21.09.2013. године обавила је
стручну праксу у OPGK S.A. Rezeszow у Пољској.
Планира да по завршетку редовних студија настави даље
школовање и усавршавање. Нада се да ће стечена знања
примијенити у пракси и допринијети образовању
будућих генерација геодета.
Основну школу и гимназију завршио је у Бијељини.
Велика љубав према хемији 2011. године, одводи га на
Технолошки факултет. Академске
2011/2012. и
2012/2013. године проглашаван је за најбољег студента
на години. Године 2013. учествовао је на међународном
конгресу Савремени материјали кога организује
Академија наука и умјетности Републике Српске. Члан
је Клуба младих хемичара Србије, гдје пише и објављује
радове из свијета занимљиве хемије. Заинтересован је за
области физичке хемије, инжењерске термодинамике и
хемијског инжењерства. Из ових области објавио је и
неколико радова који се баве проблематиком
математичких одређивања одређених термодинамичких
величина. Себе за пар година види на некој
високошколској установи гдје ће наставити да се бави
научно-истраживачким радом и на тај начин
допринијети развоју хемије и хемијске технологије.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Технологија и инжењерство
13
Валентина
Вукмировић
Жељко
Бојанић
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет за пословне студије
факултет: Факултет за инфомационе технологије
смјер: Графички дизајн
мобител: +387 65 911 755
e-mail: [email protected]
година рођења: 1989.
универизитет: Универзитет за пословне студије
факултет: Факултет за инфор. технологије и дизајн
смјер: Рачунарске и информационе технологије
мобител: +387 65 972 709
e-mail: [email protected]
Валентина Вукмировић рођена је 12. јуна 1991. године у
Сплиту. Основну школу и гимназију завршила је у
Бањалуци, након чега је уписала Технолошки факултет
Универзитета у Бањој Луци, Смјер графичко
инжењерство. Године 2013. дипломирала је као студент
генерације са просјечном оцјеном 9,40. На Факултету за
информационе технологије и дизајн Универзитета за
пословне студије Бања Лука дипломирала је 2014.
године са просјеком оцјена 10,00. Образовање намјерава
да настави кроз мастер студије на Факултету
организационих наука Универзитета у Београду.
Стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ била је
2011/2012, као и 2013/2014. године. Аутор је више
стручних и научних радова.
Жељко Бојанић, студент Универзитета за пословне
студије у Бањој Луци, може да се похвали титулом
најбољег студента високошколске установе коју похађа.
На пријему код предсједника Републике Српске добио je
похвале као и мотивацију да остане најбољи и да и даље
унапређује своја знања и способности. Поред тога што
ће ускоро моћи да се похвали дипломом факултета,
Жељко посједује и бројне сертификате којима се
потврђују његове способности. Учесник је „USAID”
програма. Жељко је рођен и одрастао у граду у коме
живи и образује се. Основно и средње образовање је
завршио одличним успјехом. Стипендиста Фонда „Др
Милан Јелић“ мора да буде достојан и поносан. Вратити
својој земљи добро добрим. Борити се за боље сутра у
тешкој данашњици. Наоружан вољом, жељом и снагом
овај млади човјек може да се назове достојним
стипендистом. Увијек упоран и истрајан, Жељко ће
увијек моћи да испуни сопствена очекивања, као и
очекивања околине и успјеће да се избори са свим што
живот има да понуди.
14
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Технологија и инжењерство
СТИПЕНДИСТИ I ЦИКЛУСА
ПРИРОДНЕ НАУКЕ
Студенти на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини
1. Слободан Гњато
2. Миодраг Михајловић
3. Ведрана Ђурић
4. Марјан Марјановић
5. Маријана Драгичевић
6. Дејан Лалатовић
7. Милица Бошковић
8. Борис Петковић
9. Jована Јанковић
10. Ања Шнепергер
11. Ален Ђурић
12. Бојана Лукајић
13. Милица Драгаш
14. Jелена Вуковић
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Министарство науке и технологије
ФОНД
др Милан Јелић
Ања
Шнепергер
Бојана
Лукајић
Дејан
Латиновић
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Природно-математички факултет,
смјер: Математика и информатика
мобител: +387 66 203 249
e-mail: [email protected]
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци,
факултет: Природно-математички факултет
смјер: Хемија
мобител: +387 65 243 026
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет за пословни инжењеринг
и менаџмент
факултет: Факултет рачунарских наука
смјер: рачунарске науке
мобител: +387 65 813 391
e-mail: [email protected]
Рођена је 25. 08. 1992. године у Требињу, гдје је завршила
основну школу и Гимназију „Јован Дучић“ са просјеком
5.00 и „Вуковом“ дипломом. Током основног и средњег
образовања учествовала је на општинским и
регионалним такмичењима из математике, те српског и
енглеског језика. Тренутно је студент математике и
информатике на Природно-математичком факултету у
Бањој Луци, са просјеком оцјена 9.7. Након завршетка
основних студија, планира да настави школовање и
усавршава се у струци.
16
Бојана је рођена 17.07.1992. у Бањој Луци. Основну
школу “Десанка Максимовић“ у Трну и Гимназију у
Бањој Луци завршила је одличним успјехом. Студент је
треће године Природно-математичог факултета на
Oдсјеку за хемију, са просјечном оцјеном 9,65. Намјерава
да након основног студија, школовање настави у
иностранству како би употпунила стечено знање,
посебно у погледу практичног и експерименталног рада.
Нада се да ће у будућности дати допринос развоју хемије
у Републици Српској.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Природне науке
Студент првог циклуса студија Факултета рачунарских
наука на Универзитету за пословни инжењеринг и
менаџмент. По завршетку основних студија планира да
упише мастер студије. Тренутно волонтира на
Универзитету у областима интернет маркетинга и
интернет администрације.
Ведрана
Ђурић
Јована
Јанковић
Маријана
Драгичевић
година рођења: 1991., ,
универизитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Природно-математички факултет
смјер: Математика и информатика
мобител: +387 65 319 422
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Филозофски факултет Палe
смјер: смјер математика и рачунарство
мобител: +387 65 296 852
e-mail: [email protected]
година рођења: 1994.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Филозофски факултет Палe
смјер: Математика и рачунарство
мобител: +387 65 258 670
e-mail: [email protected]
Основну и средњу школу је завршила у Теслићу као
ученик генерације са просјеком 5,00. Учествовала је на
многобројним такмичењима из математике и физике.
Као најзначајније резултате издваја освојено друго
мјесто на републичком такмичењу из математике (III
разред средње школе) и прво мјесто на републичком
такмичењу (IV разред). Два пута је учествовала на
државном такмичењу из математике, два пута на српској
математичкој олимпијади (у Новом Саду 2009. године и
у Нишу 2010. године), те на медитеранској математичкој
олимпијади 2010. године. Tренутно је студент четврте
године ПМФ-а (Одсјек за математику и информатику)
са просјеком оцјена 9,90.
Апсолвент на студијском програму математика и
рачунарство. Циљ јој је, прије свега, да положи
преостале испите у јунско-јулском испитном року са
највишом оцјеном. У будућности жели да настави
бавити се науком.
Основну и средњу школу је завршила као „вуковац“. У
том периоду истиче се на такмичењима из српског и
енглеског језика, те математике и физике. Сада је студент
друге године Филозофског факултета Универзитета у
Источном Сарајеву, Одсјек за математику и рачунарство.
Након основних студија планира да настави школовање
и усавршава се у позиву који је изабрала.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Природне науке
17
Марјан
Марјановић
Милица
Бошковић
Милица
Драгаш
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци,
факултет: Природно-математички факултет
смјер: Просторно планирање
мобител: +387 65 870 424
e-mail: [email protected]
година рођења: 1994.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Филозофски факултет
смјер: Математика и физика
мобител: +387 65 197 071
e-mail: [email protected]
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Филoзофски факултет
смјер: Математика и физика
мобител: +387 66 705 470
e-mail: [email protected]
Марјан Марјановић је рођен 11. фебруара 1991. године у
Бијељини. Основну школу завршио у Бијељини. као и
гимназију са просјеком 5,00 након чега 2010. године
уписује Природно-математички факултет у Бањој Луци
на студијском програму просторно планирање, гдје
заузима прво мјесто на пријемној листи. Тренутно је
студент завршне године студија и истакнут је члан
студентске заједнице. Већ четврту годину за редом је
члан Наставно-научног вијећа факултета и Студентске
организације, а у школској 2013/2014. години је
представљао студенте у Сенату Универзитета у
Бањалуци. Поред стручног интересовања за просторно и
урбанистичко планирање занимају га спорт, путовања,
умјетност...
18
Основну и средњу школу завршава као „вуковац“ и
ученик генерације. Рано показује интересовање за
математику и физику па зато и уписује факултет из ове
области. Након основних студија планира да настави
усавршавање у струци и да стечено знање пренесе на
млађе генерације.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Природне науке
Основну и средњу школу завршила на Палама. Студент
друге године Прирoдно-математичког факултета
Универзитета у Источном Сарајеву. Палнира да настави
усавршавање у струци.
Миодраг
Михајловић
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Филозофски факултет
смјер: Математика и физика
мобител: +387 65 350 171
e-mail: [email protected]
Рођен је 31.12.1991. у Зворнику, гдје је до 2006. године
похађао основну школу. Исте године је уписао, а 2010.
године и завршио гимназију у истом граду, са
просјечном оцјеном 5,00. Од октобра 2010. године је
студент Филозофског факултета, на Смјеру математика и
физика. Тренутно је студент четврте године са
просјечном оцјеном 9,92. Стипендиста је Фонда „Др
Милан Јелић“ од академске 2011/2012. године. Након
завршетка основних студија планира да настави
школовање и усавршавање у области теоријске физике.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Природне науке
19
СТИПЕНДИСТИ I ЦИКЛУСА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ НАУКЕ
Студенти на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини
1. Николина Макивић
2. Јована Смиљанић
3. Николина Кулина
4. Соња Пјекни
5. Ђурађ Хајдер
6. Маја Митровић
7. Василија Ујић
8. Стефан Вучић
9. Аљоша Јањић
10. Вук Ковачевић
11. Aндријана Митровић
12. Бранислав Филипић
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Министарство науке и технологије
ФОНД
др Милан Јелић
Аљоша
Јањић
Андријана
Митровић
Бранислав
Филипић
година рођења: 1993.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Пољопривредни факултет
смјер: Анимална производња
мобител: +387 65 399 279
e-mail: [email protected]
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Пољопривредни факултет
смјер: Општи
мобител: +387 66 781 210
e-mail: [email protected]
година рођења: 1993.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Пољопривредни факултет
смјер: Шумарство
мобител: +387 66 619 770
e-mail: [email protected]
звао
Основну школу и гимназију "Јован Дучић" је завршио у
Добоју. Године 2012. уписао је Пољопривредни
факултет Универзитета у Бањој Луци, студијско
усмјерење „анимална производња“. Тренутно је студент
друге године, а након завршетка I циклуса студија
планира да настави школовање и усавршавање у струци.
22
Андријана Митровић је рођена 15. новембра 1992.
године у Љубовији од оца Миливоја и мајке Десе.
Основно образовање стекла је у Oсновној школи „Вук
Караџић“ у Братунцу. Након завршеног основног
образовања уписује Медицинску школу, смјер
фармацеутски техничар у Сребреници коју успешно
завршава одличним успјехом и примјереним владањем.
Након завршеног средњег образовања академске
2011/2012. године, уписује Пољопривредни факултет у
Источном Сарајеву при Универзитету у Источном
Сарајеву. Опредијелила се за студирање на општем
смјеру наведеног факултета. У досадашњем студирању
остварила је просјек оцјена 9,14, чиме је остварила услов
за аплицирање на стипендију из Фонд „Др Милан Јелић“.
Од своје треће године студирања редовна је корисница
стипендије из Фонд „Др Милан Јелић“, коју својим
трудом и учењем настоји да оправда.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Пољопривредне науке
Рођен је 1993. године у Милићима. Завршио је Основну
школу „Јован Дучић“ у Шековићима као одличан ученик,
а потом завршава Средњу школу „Петар II Петровић
Његош“, Гимназију, такође у Шековићима са одличним
успјехом. Године 2012. уписао је Пољопривредни
факултет Универзитета у Источном Сарајеву, студијски
програм шумарство у Власеници. На истом је тренутно
студент друге године. За успјех током студирања му је
уручена и награда. Планира да упише мастер студије и
тиме проширити знања и способности у некој од
стручних области.
Ђурађ
Хајдер
Јована
Смиљанић
Маја
Митровић
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Пољопривредни факултет
смјер: Биљна производња - ратарство и повртарство
мобител: +387 65 258 848
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Сарајеву
факултет: Ветеринарски факултет Сарајево
смјер: Општи
мобител: +387 65 481 517
e-mail: [email protected]
година рођења: 1992.
универизитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Пољопривредни факултет,
смјер: Општи
мобител: +387 66 391 104
e-mail: [email protected]
Основну школу и средњу школу завршио је у Бањалуци.
Током основног школовања био је ђак генерације са
просјеком 5,00, a током средње понио је титулу
„Вуковац“ са просјеком оцјена 4,92. Био је учесник
неколико општинских, регионалних и републичких
такмичења из српског језика, историје, математике,
физике и демократије у основном и средњем
образовању. Стипендиста је Фонда „Др Милан Јелић“ за
период 2012/2013. и 2013/2014. године. Завршава трећу
годину Пољопривредног факултета Универзитета у
Бањој Луци са оствареним просјеком 9,69. Планира да
упише мастер студиј на Пољопривредном факултету у
Бањој Луци. Отворен је за сарадњу, спреман за нове
изазове. Воли природу и науку, умјетност, спорт и сваку
врсту забаве.
Рођена је 1991. године у Бањoj Луци. Основну школу
„Десанка Максимовић“ у Трну завршила је одличним
успјехом, а потом уписала Пољопривредну школу, смјер
ветеринарски техничар, у Бањoj Луци. Након успјешно
завршене средње школе са просјеком оцјена 5,00, 2010.
године уписује Ветеринарски факултет у Сарајеву.
Тренутно је студент четврте године. Сваку годину
досадашње студије додијељено јој је признање најбољег
студента године и уручене награде. Академске
2012/2013. године проглашена је најбољим студентом на
Универзитету у Сарајеву из области ветеринарске
медицине. Стипендиста је Фонда „Др Милан Јелић“ за
2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 академску годину.
Учесница је II и III симпозијума ветеринара велике и
мале праксе БиХ са међународним учешћем. Од раног
дјетињства освајала је бројне награде на државним и
међународним такмичењима у латино-америчким и
стандардним плесовима.
М а ј а М и т р о в и ћ ј е с т уд е н т т р е ћ е г о д и н е
Пољопривредног факултета у Источном Сарајеву.
Школовање на овом факултету започела је школске
2011/2012. године као најбољи кандидат на пријемном
испиту и већ на самом почетку студирања показала се
као изузетно добра студентица наведеног факултета.
Пољопривредни факултет је уписала из убјеђења да је
пољопривреда једна од грана привреде Републике
Српске која има сигурну перспективу, јер Српска има
велике пољопривредне површине које квалитетном
обрадом могу бити ослонац привредног развоја.
Основно интересовање на факултету јој је хемија са свим
њеним областима. Током студирања досад је остварила
просјек оцјена 9,61. Стипендиста Фонда „Др Милан
Јелић“ постала је од своје друге године факултетског
школовања. Током школске 2011/2012. и 2012/2013.
године у име факултета добила је похвалницу као
најбољи студент прве и друге године.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Пољопривредне науке
23
Николина
Кулина
Соња
Пјекни
Стефан
Вучић
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Пољопривредни факултет
смјер: Биљна производња
мобител: +387 65 473 234
e-mail: [email protected]
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци,
факултет: Технолошки факултет
смјер: Контрола квалитета и хигијенске исправности
намирница
мобител: +387 65 391 060
e-mail: [email protected]
година рођења: 1994.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Технолошки факултет
смјер: Биотехнолошко-прехрамбени
мобител: +387 65 239 113
e-mail: [email protected]
Студент четврте године првог циклуса студија. Основну
и средњу усмјерену школу, фармацеутски техничар,
завршила је у Источном Сарајеву одличним успјехом.
Током досадашњег студирања, додјељивана су јој
признања за постигнут успјех. Стипендиста је Фонда
„Др Милан Јелић“ три академске године. Члан је
научно–наставног вијећа на матичном факултету. Била је
на мјесту предсједника Савеза студената за школску
2012/2013. годину. У јуну, 2014. године добила је
признање за студента генерације поводом свечаности
обиљежавања Дана Универзитета. У слободно вријеме
учи енглески језик. Планира да по завршетку основних
студија настави даље школовање и усавршавање.
Приоритет јој је запослење у струци како би могла да
примијени стечено знање.
24
Основну школу и гимназију завршила у Прњавору
одличним успјехом. Године 2011. уписује Технолошки
факултет у Бањој Луци, којом приликом заузима прво
мјесто на ранг-листи. Тренутно редовно похађа трећу
годину са оствареним просјеком 9,70. Након друге
године имала је част да постане члан велике породице
стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“. Након завршеног
првог циклуса студија планира да упише мастер студије
из области прехрамбеног инжењерства.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Пољопривредне науке
Основну школу и гимназију завршио у Бањој Луци. 2012.
године уписује факултет и данас је редован студент друге
године. Прву годину студија завршава са просјеком 9,38.
Поред студија Стефан још свира гитару и тренира
рукомет. Након завршеног I циклуса студија планира
уписати мастер из области нутриционизма.
Василија
Ујић
Вук
Ковачевић
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Пољопривредни факултет
смјер: Биљна производња
мобител: +387 65 299 065
e-mail: [email protected]
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Пољопривредни факултет
смјер: Шумарство
мобител: +387 65 284 452
e-mail: [email protected]
Рођена 12. маја 1991. године у Фочи. Основну школу
„Свети Сава“ и гимназију завршила је у Рогатици.
Тренутно је студент четврте године Пољопривредног
факултета Универзитета у Источном Сарајеву. У току
школовања била је стипендиста општине Рогатица,
Владе Републике Српске и Фонда „Др Милан Јелић“. По
завршетку основних студија планира да упише мастер и
настави са образовањем у струци.
Рођен је 1992. године на Палама. Основну школу и
гимназију је завршио на Палама. Пољопривредни
факултет Универзитета у Источном Сарајеву уписао је
2011. године, на тада тек отвореном студијском
програму шумарство у Власеници и тренутно је студент
треће године. Дужи период се бави хуманитарним радом
и члан је неколико омладинских организација. Након
завршетка основних студија планира да настави
школовање на постдипломским студијама у земљи или
иностранству, у циљу професионалног усмјерења и
усавршавања. Поред тога, желио би да својим радом
допринесе на подручју научно-истраживачког рада.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Пољопривредне науке
25
СТИПЕНДИСТИ I ЦИКЛУСА
МЕДИЦИНСКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ НАУКЕ
Студенти на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини
1. Нина Вукичевић
2. Невена Јокић
3. Милада Симеуновић
4. Андреа Обиђановић
5. Весна Лукић
6. Огњенка Чанчар
7. Aнђела Стојановић
8. Стефан Мргуд
9. СузанаКантар
10. Јована Алексић
11. Драгица Андрић
12. Наташа Газивода
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Министарство науке и технологије
ФОНД
др Милан Јелић
Анђела
Стојановић
Андреа
Обиђановић
Драгица
Андрић
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Медицински факултет Фоча
смјер: Медицина
мобител: +387 65 045 036
e-mail: [email protected]
година рођења: 1990.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Медицински факултет
Смјер: Медицина
мобител: +387 65 367 523
e-mail: [email protected]
година рођења: 1993.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Медицински факултет Фоча
смјер: Медицина
мобител: +387 66 543 889
e-mail: [email protected]
Рођена 5.12.1992. године у Рогатици. Основну и средњу
школу завршила са просјечном оцјеном 5,00.
Проглашена за ученицу генерације Средњошколског
центра Рогатица 2011-2012. год. Исте године уписује
Медицински факултет Фоча , Смјер медицина. Прву
годину завршава са просјечном оцјеном 9,83. У
слободно вријеме воли да слуша музику, чита књиге,
дружи се са пријатељима. Жеља јој је да успије у свом
послу, јер сматра да је помагање људима један диван
позив.
28
Основну школу и гимназију завршила је у Невесињу.
Даље школовање наставила је на Медицинском
факултету у Фочи. Тренутно је студент пете године, са
просјеком оцјена 9,67. Једну годину је била стипендиста
Владе Републике Српске, а
већ три године је
стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“. У будућности
жели да специјализира гинекологију или педијатрију ,
као и да се бави волонтерским радом.
Основу и средњу школу завршила у Фочи као носилац
дипломе „Вук Караџић“. Медицински факултет уписала
2011. године, тренутно је студент треће године. Поред
медицине воли и књижевност. Након завршених
основних студија жељела би да специјализира интерну
медицину или неурологију. Нада се успјешној каријери
и усавршавању у Републици Српској.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Медицинске и здравствене науке
Јована
Алексић
Милада
Симеуновић
Наташа
Газивода
година рођења: 1990.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Медицински факултет
смјер: Фармација
мобител: +387 65 773 603
e-mail: [email protected]
година рођења: 1989.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Медицински факултет
Смјер: Медицина
мобител: +387 66 662 904
e-mail: [email protected]
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Медицински факултет Фоча
Смјер: Медицина
мобител: +387 65 65 480 424
e-mail: [email protected]
Рођена у Зеници. Основну и средњу школу (гимназија)
завршила у Прњавору као носилац Вукове дипломе и
ученик генерације. Послије средње школе уписује се на
Медицински факултет, Смјер фармација, 2009. године.
Након завршеног факултета нада се брзом проналаску
посла у струци и даљем усавршавању.
Рођена у Горажду, а основну и средњу школу завршила
је у Фочи. Медицински факултет у Фочи, Смјер
медицина, уписала је 2008. године и тренутно је студент
шесте године. Учествовала је на конгресу ,,Студенти у
сусрет науци“, који је одржан у новембру 2013. године.
Атлетиком се бави пет година, а 2008. године освојила је
прво мјесто на МОИ одржаним у Сокоцу. Награђена од
стране предсједника Републике Српске за постигнути
успјех на републичком такмичењу. У претходне двије
године била је представник студената у ННВ
Медицинског факултета у Фочи. Као најбољи студент
медицине на Медицинском факултету у Фочи добила је и
признање начелника општине Фоча.
Наташа је рођена на Палама, гдје је завршила основну
школу и гимназију, а сад је студент треће године
Медицинског факултета у Фочи. Осим што је увијек била
одличан ученик и „вуковац“, врло је свестрана особа. На
такмичењима из математике и физике, остварила је
запажене резултате, као и на бројним литерарним
конкурсима, гдје су њени радови награђивани. Ипак,
највећи подстицај да одабере медицину као своје будуће
занимање било је вишегодишње бављење хуманитарним
радом у склопу организације младих Црвеног крста. Ту
се упознала са првом помоћи – гдје је такође на
такмичењима из ове области са својом екипом увијек
била међу првопласиранима, а радила је и као вршњачки
едукатор у области репродуктивног здравља.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Медицинске и здравствене науке
29
Невена
Јокић
Нина
Вукичевић
Огњенка
Чанчар
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: , Медицински факултет
смјер: Фармација
мобител: +387 65 351 443
e-mail: [email protected]
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Банјој Луци
факултет: Медицински факултет
смјер: Фармација
мобител: +387 65 044 402
e-mail: [email protected]
година рођења: 1993.
универизитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Медицински факултет Фоча
смјер: Медицина
мобител: +387 65 874 444
e-mail: [email protected]
звао
Рођена у Бањој Луци. Завршила Основну школу „Јован
Дучић” у Залужанима као носилац дипломе „Вук
Караџић” и ђак генерације. Средњу медицинску школу у
Бањој Луци окончала je успјехом 5,00. Студиј фармације
уписује 2010. године. Тренутно је студент четврте
године. Стипендиста је Фонда „Др Милан Јелић“ већ
двије године.
30
Рођена у Илијашу 23.07.1992. године. Основну и средњу
школу завршила је у Брчком. По завршетку средње школе
добила диплому као ђак генерације. Факултет уписала
2011. године у Бањој Луци. Добитник је стипендије
Фонда „Др Милан Јелић“ за академску 2012/2013. и
2013/2014. годину. Редован студент треће године на
Медицинском факултету, Одсјек фармација.
Основну школу и гимназију завршила је у Фочи, са
одличним успјехом. Након тога, 2012. године уписала је
Медицински факултет и успјешно завршила прву
годину студија са просјеком 9,83. Воли да се дружи и
велики је љубитељ фолклора. Члан је културноумјетничког друштва „Вила“ од 2001. године. Тренутно
је студент друге године и нада се успјешном завршетку
студија, те даљем школовању и напредовању у струци.
Свиђа јој се позив којим ће се бавити, а чињеница да ће
помагати другима даје њеном животу смисао.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Медицинске и здравствене науке
Сузана
Кантар
Весна
Лукић
година рођења: 1990.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци,
факултет: Медицински факултет
смјер: Фармација
мобител: +387 65 446 807
e-mail: [email protected]
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци,
факултет: Медицински факултет
смјер: Фармација
мобител: +387 65 208 008
e-mail: [email protected]
Рођена је у Загребу. Живи у Приједору гдје је завршила
основну школу и Гимназију.
У току школовања
успјешно је учествовала на такмичењима из физике и
математике. Године 2009. уписала је Медицински
факултет у Бањој Луци, Смјер фармација. Тренутно је
студент пете године и нада се скором завршетку студија,
те даљем усавршавању и напредовању у струци.
Посебно интересовање показује за области медицинске
биохемије, фармакологије, али и различите гране
фармацеутске технологије.
Основну школу као и Гимназију „Mилорад Влачић“ у
Власеници завршила је као носилац Вукове дипломе.
Члан је Књижевног клуба „Бирач“.Успјешно учествује
на књижевним конкурсима. Њене пјесме су објављене у
збирци пјесама „Поетска сванућа“ и „Пјесме великог
одмора“. Године 2011. уписује Медицински факултет,
Одсјек фармација у Бањој Луци. Тренутно је студент
треће године, са просјеком 9,75. Нада се успјешном
завршетку студија, те даљем школовању и напредовању у
струци.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Медицинске и здравствене науке
31
СТИПЕНДИСТИ I ЦИКЛУСА
ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Студенти на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини
1. Бојан Кресојевић
2. Јелена Марјановић
3. Госпава Владић
4. Љубана Кандић
5. Ирина Шолаја
6. Валентина Вукотић
7. Владана Катанић
8. Соња Гаврић
9. Ђорђе Кочић
10. Мирјана Јокановић
11. Емина Чиркић
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Министарство науке и технологије
ФОНД
др Милан Јелић
Бојан
Кресојевић
Ђорђе
Кочић
Емина
Чиркић
година рођења: 1989.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Економски факултет
смјер: Општи
мобител: +387 66 065 674
e-mail: [email protected]
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет Синергија,
факултет: Факултет за безбједност и заштиту
смјер: Безбједност и криминалистика
мобител: +387 65 411 554
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991.
универизитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Филозофски факултет
смјер: Учитељски
мобител: +387 65 366 464
e-mail: [email protected]
Бојан Кресојевић је завршио основну школу са
просјеком 5,00, као ученик генерације. Завршио је
економску школу у Градишци и већ тада показао
интересовање за економију. У току основне и средње
школе успјешно је учествовао на општинским,
регионалним и републичким такмичењима из
математике, физике и спорта. Тренутно је студент друге
године Економског факултета у Бањој Луци са
просјечном оцјеном 10,00. Проглашен је за најбољег
студента прве године Економског факултета и добитник
је стипендије Фондације "Радован Рибић". У академској
години 2013/2014. изабран је за демонстратора на
предмету Статистика. Изабран је за представника
студената у Научно-наставном вијећу Економског
факултета.
34
Рођен је 28. јула 1992. године. Основну школу завршио у
родном мјесту Стричићима, као одличан ученик и
носилац Вукове дипломе. Средње образовање наставио
у Гимназији у Бањој Луци, гдје је био један од најбољих
ученика у одјељењу. Уписао Факултет за безбједност и
заштиту у Бањој Луци, гдје је тренутно студент треће
године, са просјечном оцјеном 9,90. Учествовао је на
бројним научним скуповима из области безбједности,
засад објавио један научни рад, учествовао на двије
међународне конференције из области безбједности и
одбране у Београду. Укључен је у бројне ваннаставне
активности и пројекте на факултету. Говори енглески,
француски и њемачки језик. Планира да упише
постдипломске студије у области безбједности и да се
усавршава у науци и струци. Иначе воли књижевност,
коју планира и студирати једног дана, а посебно поезију
и умјетничка је душа по природи.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Друштвене науке
Емина Чиркић, скромна дјевојка која долази из маленог
села Чиркино Брдо надомак Котор Вароша. Дјевојка,
која је пратила свој сан да постане учитeљка кад
порасте, сад успјешно корача ка његовом остварењу. За
њу ће често рећи да много прича те да је позив
учитељице створен за њу. Осим љубави према
учитељском позиву, краси је љубав и пажња коју
посвећују својим млађим сестрама и брату. Долази из
шесточлане породице, што је, како каже, за њу највеће
богаство. Животни мото: Суштина се очима не да
сагледати, само срцем се далеко види.
Ирина
Шолаја
Јелена
Марјановић
Љубана
Кандић
година рођења: 1990.
универзитет: Слобомир П универзитет
факултет: Правни факултет
смјер: Општи
мобител: +387 65 180 889
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: , Економски факултет
смјер: Економија јавног сектора
мобител: +387 65 486 558
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Правни факултет
смјер: Општи
мобител: +387 65 815 611
e-mail: [email protected]
Ирина Шолаја рођена 10. јула 1991. године у Добоју, гдје
је завршила основну школу и гимназију као примјеран
ученик. Учествовала је на општинским и регионалним
такмичењима из друштвених наука. Издвојићемо друго
мјесто из Демократије и људских права из области
трговина бијелим робљем у БиХ. У току високог
образовања остварила је просјечну оцјену 9.96.
Учествовала је на Међународној конференцији „VII
Harmonius school оf Law“, гдје је дала допринос у
интеракцији правника који потичу из истог коријена и
теже ка европским интеграцијама, са радом
„Имплементација стратегије о развоју ЕУ до 2020.
године у Закону о порезу на додату вриједност БиХ". Као
додипломац ангажована је у настави као демонстратор на
катедри Кривичног права и предмету Финансијском
праву. Поред тога, практично искуство и знање стекла је
у Адвокатској канцеларији Синише Ломпандића у
Добоју.
Основну и средњу школу завршила у Сокоцу као носилац
Вукове дипломе. Добитник плакете „Ружа генерације“
као ученик генерације Средње школе „Соколац“ и Златне
з н ач к е о п ш т и н е С о ко л а ц з а у с п ј е х т о ко м
с р е д њ о ш ко л с ко г о б р а з о в а њ а . З а в р и ј е м е
високошколског образовања активно учествује на двјема
научно-стручним конференцијама: „TECHNO EDUCA
2012“ и „Јахорински пословни дани предузетништва,
гастрономије и туризма 2013“. Стипендиста Фонда „Др
Милан Јелић“ у академској 2011/2012., 2012/2013. и
2013/2014. години са оствареном просјечном оцјеном
9,96. Обављала је једномјесечну праксу у Централној
банци БиХ. По завршетку I циклуса студија намјерава да
упише мастер студије и усавршава знања из области
економских наука.
Рођена у Бијељини, гдје је завршила oсновну школу и
гимназију одличним успјехом. Током школовања
освајала је бројне награде на такмичењима из српског
језика и језичке културе. Од 2006. године посједује
сертификат о познавању енглеског језика (B1–University
of Cambridge, ESOL examinations). Тренутно је студент
четврте године и свих досадашњих година је била
награђивана за студента са највишом просјечном
оцјеном од стране руководства факултета. Од 2013.
године је и стипендиста компаније „Comsar Energy
Republika Srpska“, која јој је обезбиједила и радни
ангажман по окончању студија. Част јој је била да
присуствује пријему који је 2014. године, поводом Дана
Републике Српске, организован за најбоље студенте, на
коме је представљала Правни факултет и Универзитет у
Источном Сарајеву. Освојила је друго мјесто на конкурсу
који је расписао адвокат Драгослав Перић из Бијељине,
на тему „Прелаз ризика код купопродајног уговора“.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Друштвене науке
35
Мирјана
Јокановић
Соња
Гаврић
Валентина
Вукотић
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Факултет за производњу и
менаџмент Требиње
смјер: Индустријски менаџмент
мобител: +387 65 280 288
e-mail: [email protected]
година рођења: 1992.
универзитет: Слобомир П универзитет
факултет: Пореска академија
смјер: Пореско-финансијска анализа
мобител: +387 65 353 236
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991.
универизитет: Универзитет у Бањoj Луци
факултет: Економски факултет
смјер: Општи
мобител: +387 65 615 957
e-mail: [email protected]
Студент треће године првог циклуса студија. Основну
школу и Гимназију „Јован Дучић“ завршила у Требињу,
као одличан ученик. На пријемном испиту 2011. године
била је прва на ранг листи. Већ двије године је
стипендиста Фонда др Милан Јелић, као и носилац
признања најбољег студента генерације на Факултету за
производњу и менаџмент у Требињу. Говори енглески и
француски језик. Има циљеве у животу, амбициозна је,
воли музику, пливање, а посебно читање. Након
завршетка првог циклуса студија намјерава да упише
мастер студије, те да се запосли и допринесе како свом,
тако и усавршавању и напредовању своје Републике.
36
Основну и средњу школу завршила је као носилац
Вукових диплома. Студент је Пореске академије
Слобомир П универзитета са просјеком 10,00. У
досадашњој академској каријери остварила је треће
мјесто на Мини олимпијади ,,Рачуноводство 2013“ и
исти пласман на квизу знања из области економије на
,,Менаџеријади 2014“. Посебним признањем сматра
своје мјесто у реду стипендиста Фонда ,,Др Милан
Јелић“. На позив једне од четири највеће свјетске
ревизорске куће, ДОО ,,Ernst & Young” Београд, у
октобру протекле године, учествовала је на обуци
будућих асистената у ревизији и тако развила жељу за
усавршавањем у овој студијској области , што се нада да
ће бити један од њених наредних академских корака.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Друштвене науке
Од раног дјетињства почела је тренирати латино и
стандардне плесове, гдје је учествовала на бројним
државним и међународним такмичењима. Од 2009.
године тренира дјецу и преноси своја знања на млађе
генерације. Основну и средњу школу завршила је у
Српцу, као добитник Вукових диплома. Проглашена је за
најбољег студента прве године Економског факултета, а
тако и наставља своје студије. Демонстратор je у
зимском семестру 2013/2014. године на предмету
Финансијска и актуарска математика. Све испите првог
циклуса студија положила са просјечном оцјеном 9,97.
Владана
Катанић
година рођења: 1991.
универзитет: Слобомир П универзитет
факултет: Факултет за економију и менаџмент
смјер: За рачуноводство, финансије и ревизију
мобител: +387 65 392 089
e-mail: [email protected]
Рођена је 10. августа 1991. године у Тузли. Основну и
средњу школу је завршила у Петрову, као добитник
Вукове дипломе. Била је носилац титуле ученика
генерације у основној и средњој школи. Учествовала је
на бројним такмичењима из области физике,
математике, историје, енглеског и српског језика.
Факултет за економију и менаџмент године уписује 2010.
године, а 4. јула 2014. године га завршава са просјечном
оцјеном 9,95. Ово је друга година како је стипендиста
Фонда. На олимпијади из рачуноводства у мају 2013.
године, у конкуренцији од 80 учесника, осваја 3. мјесто
и као награду добија праксу у једној од водећих
свјетских консултантских кућа „Ernst and Young“. На
великом спортском и едукативном такмичењу одржаном
у Халкидикију (Грчка) у мају, 2014. године са својим
тимом осваја 3. мјесто у квизу знања у конкуренцији од
22 факултета. Одговорна, марљива, комуникативна
особа. Из хобија се бави музиком и у слободно вријеме
пјева. Говори енглески, шпански и руски језик.
37
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Друштвене науке
СТИПЕНДИСТИ I ЦИКЛУСА
ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ
Студенти на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини
1. Сара Рондаш
2. Милица Миловановић
3. Немања Маџаревић
4. Соња Леро
5. Дејан Дошлић
6. Бојана Мандић
7. Јована Корица
8. Борис Рујевић
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Министарство науке и технологије
ФОНД
др Милан Јелић
Бојана
Мандић
Борис
Рујевић
Немања
Маџаревић
година рођења: 1993.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Филозофски факултет
смјер:Филозофија
мобител: +387 66 702 231
e-mail: [email protected]
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Филозофски факултет
смјер: Филозофија
мобител: +387 66 193 309
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Филозофски факултет
смјер: Општа књижевност и библиотекарство
мобител: +387 65 860 381
e-mail: [email protected]
Студентица друге године на студијском програму Рођен 1992. године у Дрвару. Основну школу “Јован
Филозофије. Планира да се запосли у струци и упише Јовановић Змај” завршио је у Бањалуци, а потом у истом
мастер студије из филозофије.
граду уписује гимназију. Студије филозофије започео је
2012. године и захваљујући просјеку од 10.00 оствареном
на првој години постаје стипендиста Фонда „Др Милан
Јелић“.
40
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Хуманистичке науке
Немања Маџаревић је рођен 15.4.1991. године у
Зворнику. Основну и средњу школу завршио је у Малом
Зворнику. Тренутно је студент завршне године Опште
књижевности и библиотекарства. За изузетан успјех у
току студија додјељена му је плакета Универзитета у
Источном Сарајеву. У наставку школовања планира да се
посвети постмодерној књижевности.
Сара
Рондаш
Соња
Леро
Милица
Миловановић
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: , Филолошки факултет
смјер: Француски језик и књижевност
мобител: +387 65 417 570
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Филолошки факултет
смјер: Српски језик и књижевност
мобител: +387 65 262 954
e-mail: [email protected]
година рођења: 1993.
универизитет: Слобомир П универзитет
факултет: Филолошки факултет
смјер: Англистика
мобител: +387 65 344 473
e-mail: [email protected]
Завршила основну и средњу школу у Бањој Луци.
Тренутно је студент треће године на Одсјеку за
француски језик и књижевност на Филолошком
факултету у Бањој Луци. Најбољи је студент генерације.
Поред француског језика, течно говори енглески и
шпански. У будућности жели да настави школовање и
упише
мастер студије на неком од француских
универзитета.
Соња Леро рођена је 23.3.1991. године у Сарајеву, а
основну школу и гимназију завршила је у Бањој Луци.
Након завршене средње школе, уписала је Филолошки
факултет, а I циклус студија завршила је 2014. године.
Иако је студирање усмјерено и на бављење језиком,
истински је занима књижевност, посебно теорија
књижевно сти, бављење свјетском и општом
књижевношћу, компаративни приступ књижевности,
српска књижевност у XX вијеку, као и античка
књижевност. Говори енглески и француски језик, а
служи се и италијанским и шпанским. Ове године
намјерава да настави са студирањем, тј. да упише II
циклус студија у Бањој Луци.
Рођена 6.3.1992. у Бијељини.
Основну школу и
гимназију завршила као носилац Вукове дипломе. Са 15
година освојила друго мјесто на литерарном конкурсу у
организацији Међународног сајма књиге, наставних
с р ед с т а ва и г р а ф и ч ке и н д у с т р и ј е .
То ком
средњошколског образовања била је члан редакције
школског листа „Наш гласник“.
Године
2010.
положила је CAE ESOL Exam (University of Cambridge ) а
потом завршила и CPE (Certificate in Proficiency
English). Тренутно је студент треће године Филолошког
факултета на Слобомир П универзитету, са просјечном
оцјеном 9.95. Најбољи је студент на одсјеку за
англистику у својој генерацији. Течно говори њемачки
језик. У будућности планира усавршавање у струци и
бављење научним радом. Захваљује се Фонду што јој
помаже на путу до тог циља.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Хуманистичке науке
41
СТИПЕНДИСТИ I ЦИКЛУСА
УМЈЕТНОСТ
Студенти на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини
1. Стојан Бојић
2. Вања Даниловић
3. Сања Мрђа
4. Милица Крстовић
5. Давид Мастикоса
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Министарство науке и технологије
ФОНД
др Милан Јелић
Давид
Мастикоса
Милица
Крстовић
Сања
Мрђа
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Академија умјетности
смјер: Композиција
мобител: +387 65 231 753
e-mail: [email protected]
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Академија умјетности
смјер: Клавир
мобител: +387 66 892 247
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Музичка академија
смјер: Хармоника
мобител: +387 66 604 868
e-mail: [email protected]
Давид Мастикоса је рођен 6. новембра 1992. године у
Приједору. У родном граду завршава Средњу музичку
школу „Саво Балабан“, а од 2011. године је редован
студент Академије умјетности у Бањој Луци на Одсјеку
за композицију у класи проф. Татјане Милошевић
Мијановић. Његове композиције су извођење у БиХ,
Србији, Италији, Француској, Холандији, Јапану и САД.
Добитник је награде на Интернационалном конкурсу за
композицију „Милански едикт 313“„ у Нишу. Давид је
двије године за редом и аутор дијела примјера за
дисциплину солфеђо који се користе на такмичењу
основних и средњих музичких школа. Аутор је музике за
представу „Жене у народној скупштини“, која је играла
на сцени бањалучког Градског позоришта „Јазавац“ као
и музике за официјелни трејлер за Фестивал анимираног
филма у Неуму (НАФФ) 2014. године. Добитник је
признања Академије умјетности за најуспјешнијег
студента за 2013. годину.
44
Милица Крстовић је рођена 6. јула 1992. године у
Београду (Република Србија). Године 2000. уписује
Основну музичку школу „Марко Тајчевић“ у Лазаревцу,
клавирски одсјек, у класи професора Александра
Станковића, а 2006. Средњу музичку школу „Стеван
Стојановић Мокрањац“ у Београду, у класи професорке
Снежане Милосављевић. Након завршетка средње
школе, уписује Академију умјетности (Универзитет у
Бањој Луци) у класи професора Арсена Чаркића,
клавирски одсјек. Учесник је многих националних и
интернационалних такмичења и освојила је неколико
награда. Године 2008. освојила је прву награду на
националном такмичењу „Сусрети младих пијаниста“ у
Лазаревцу, а 2010. Године другу у Шапцу. На
интернационалном такмичењу „Бањалучко бијенале“
камерне музике, одсек клавирски дуо, освојила је другу
награду са Бојаном Костић.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Умјетност
Средњу музичку школу, као ученик генерације,
завршила је 2010. године у Бањој Луци. Исте године
уписује Музичку академију у Источном Сарајеву у класи
мр Данијеле Ракић, да би 2014. године и дипломирала на
Одсјеку за хармонику. Током школовања добитник је
бројних награда и признања, на домаћим и
интернационалним такмичењима и фестивалима. Неке
од најзначајних награда су прва награда на
интернационалном фестивалу хармонике “Акордеон
арт” у И. Сарајеву 2010, 2011. и 2012. године, као и друга
награда 2013. године и 18. мјесто на Свјетском купу
хармонике у Италији. Добитник је награде “Војин
Комадина” 2012, 2013. и 2014. године за најбољег
студента Музичке академије и повеље Универзитета
2014. године за изузетан успјех током студија.
Стојан
Бојић
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Академија умјетности
смјер: Хармоника
мобител: +387 65 384 107
e-mail: [email protected]
Стојан Бојић рођен је 21.09.1991. године у Бањој Луци.
Средњу музичку школу завршио је у Бањој Луци у класи
професора Дамира Јованића након чега наставља
школовање на Музичкој академији Универзитета у
Источном Сарајеву. Током образовања у средњој
музичкој школи и на академији наступао је на бројним
фестивалима, концертима и такмичењима, како у
Републици Српској тако и у иностранству. Добитник је
бројних награда и признања. До сада, три пута је био
представник Босне и Херцеговине на Свјетском трофеју
хармонике (Португал, 2009) и Свјетском купу хармонике
(Кина, 2011; Италија, 2012). Захваљујући систему
размјене студената провео је пет мјесеци школовајући се
на Државном институту за културу и умјетност у
Белгороду у Русији. Дипломирао је у јуну 2014. године
на Музичкој академији у Источном Сарајеву у класи
проф. др Зорана Ракића.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Умјетност
45
СТИПЕНДИСТИ I ЦИКЛУСА
Студенти на универзитетима у иностранству
1. Софија Крнета
2. Небојша Марковић
3. Немања Палалић
4. Дарко Радаковић
5. Ана Вујичић
6. Биљана Благојевић
7. Мирослав Станојевић
8. Mирјана Климента
9. Jелена Пејић
10. Андрија Митровић
11. Саша Кресојевић
12. Биљана Васиљевић
13. Jована Пикула
14. Вања Дрљевић
15. Марина Давидовић
16. Петар Бабић
17. Jeлена Лукић
18. Милош Сиђак
19. Драгана Баранац
20. Јелена Марјановић
21. Жељко Грубач
22. Бранкица Анђелић
23. Александра Билановић
24. Марија Спаић
25. Небојша Ковач
26. Нина Јотановић
27. Јован Блануша
28. Теодора Савановић
29. Стефан Тамбур
30. Невена Митровић
31. Владимир Бероња
32. Јелена Кравић
33. Рајко Петровић
34. Владимир Ивковић
35. Цеца Краишниковић
36. Срђан Божић
37. Марко Шукало
38. Ања Трапарић
39. Тамара Трапарић
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Министарство науке и технологије
ФОНД
др Милан Јелић
Александра
Билановић
Ана
Вујичић
Андрија
Митровић
година рођења: 1993.
универзитет: Свеучилиште у Загребу
факултет: Музичка академија
мобител: +387 65 222 356
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Новом Саду
факултет: Факултет техничких наука
смјер: Одсјек саобраћај-саобраћај и транспорт
мобител: +387 65 886 777; +381 66 944 38 64
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет Нови Сад
факултет: Електротехника и рачунарство
смјер: Енергетика-електроенергетски системи
мобител: +381 66 94 28 306
e-mail: [email protected]
Матурирала је у Средњој музичкој школи „Владо
Милошевић“ у Бањој Луци, на два одсјека - виола и соло
пјевање. До сада је наступила на разним регионалним и
међународним такмичењима у Хрватској, Црној Гори,
Босни и Херцеговини те Србији, гдје је освајала већином
прве награде. Ове године освојила је прву награду на
међународном такмичењу пјевача „Бруна Шпилер“ у
Херцег Новом. Била је члан Бањалучке филхармоније.
Добила је посебно признање за допринос у музици од
града Бање Луке. Свој први пјевачки солистички концерт
имала је 2012. године у Банском двору у Бањој Луци.
Претходне двије године наступила је на концертима за
Милку Трнину. Похађала је семинар оперске режије код
Матиаса Берендса, семинар код угледног америчког
професора Марвина Кинзеја, семинар лиеда код Бреде
Закотник и семинар Алеxандер технике. Студира соло
пјевање на Музичкој академији у Загребу у класи доц.
Мартине Гојчета-Силић.
48
Фасцинира је оно чему остали не поклањају превише
пажње. Приоритет у будућности – наставак школовања
на мастер академским студијама смјера „Пројектовање и
организација с аобраћаја“ с а афинитетом ка
Планирању/моделирању саобраћаја. У слободно вријеме
се бави израдом накита, сакупљањем латинских изрека и
свира клавир.
Завршио основне академске студије првог степена из
области електротехничко и рачунарско инжењерство,
студијски програм енергетика, електроника и
телекомуникације, група енергетика – електроенергетски системи, са просјечном оцјеном 10,00. Планира да
настави са мастер студијама на истом факултету. У
будућности жели да се бави науком, посебно теоријском
електротехником, односно планира даље да иде на
докторске и специјалистичке студије, али исто тако жели
да знање користи у практичне сврхе.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Студенти на универзитетима у иностранству
Биљана
Благојевић
Биљана
Васиљевић
Бранкица
Анђелић
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Новом Саду
факултет: Медицински факултет
смјер: Фармација
мобител: +381 65 47 40 963
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991,
универзитет: Универзитет у Новом Саду
факултет: Факултет техничких наука
смјер: Инжењерски менаџмент
мобител: +381 64 02 42 919, +387 65 737 775
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Новом Саду
факултет: Природно–математички факултет
смјер: Физика
мобител: +381 66 97 13 882
e-mail: [email protected]
Након пет година студија, положила је посљедњи испит
и до добијања звања дипломираног фармацеута
/магистра фармације дијели је једино одбрана
дипломског рада. Прошле школске године учествовала
је на Националном конгресу студената фармације на
Златибору, као и на Европском конгресу студената
фармације у Валенсији и поново имала прилику да
упозна колеге из Србије, али и из цијеле Европе и са
њима размијени искуства. Радом "Утицај силимарина
на метотрексатом индуковану хепато, кардио и
нефротоксичност" се представила на конгресу у
Врњачкој Бањи. Схватајући озбиљност својих година,
Биљана планира да истражи све могућности које јој се
нуде и посвети се струци коју је изабрала.
Студент четврте године инжењерског менаџмента,
Одсјек инжењерство и менаџмент у осигурању.
Стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ три године.
Говори енглески и италијански језик. Од 2012. године
активан је члан Савеза студената Факултета техничких
наука. Жеља јој је да по завршетку основних студија
упише мастер студије и да се бави научноистраживачким радом, те да прошири и обогати знања из
области организације и менаџмента. У априлу 2014.
године освојила друго мјесто на такмичењу "FTN
Challenge" у дисциплини "Elevator Pitch". Тренирала
фолклор пет година.
Основну школу и гимназију завршила у Мркоњић Граду.
Учествовала и освајала награде на такмичењима из
физике захваљујући којима је крочила у свијет науке о
природи, схватила њену љепоту и одлучила да јој се
озбиљно посвети. Тренутно студент четврте године.
По завршетку основних студија планира да упише
мастер, а затим докторске студије из области физике
високих енергија. Воли да учи и експериментише, а
поред тога као волонтер ради и на популаризацији науке
међу најмлађима. Вјерује да ће јој рад, упорност,
знатижеља и таленат помоћи да што више научи и
постане изузетан научник.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Студенти на универзитетима у иностранству
49
Цеца
Краишниковић
Драгана
Баранац
Јелена
Кравић
година рођења: 1993.
универзитет: Универзитет у Новом Саду
факултет: Факултет техничких наука
смјер: Рачунарство и аутоматика
мобител: +387 65 293 393
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Београду
факултет: Медицински факултет
смјер: Фармација
мобител: +381 64 33 51 073
e-mail: [email protected]
година рођења: 1993.
универзитет: Универзитет у Београду
факултет: Медицински факултет
мобител: +381 64 40 58 555
e-mail: [email protected]
Након завршене Средње техничке школе „Михајло
Пупин“ у Бијељини, као „вуковац“ и ученик генерације
уписује се на студије електротехнике и рачунарства у
Новом Саду. Са великим задовољством и љубављу и
данас учи програмирање, а поред програмских језика,
труди се и да усаврши знање страних језика.
50
Средњу школу завршила као носилац Вукове дипломе.
Уписала фармацеутски факултет у Београду школске
2010/2011. године. Током прве двије године студирања
остварила просјек
10,00. Похваљена од стране
наставничког вијећа факултета као један од најбољих
студената на факултету.
Поред љубави према
природним наукама и фармацији, воли да слика и бави се
плесом.
Завршила основну школу и општи смјер Гимназије у
Козарској Дубици. Медицински факултет у Београду
уписала је 2012. године. Након завршене прве године
додијељена јој је стипендија Фонда „Др Милан Јелић“.
Током
друге године додијељења јој је награда
Задужбине Николе Спасића за остварене резултате у
првој години. Након завршене друге године искрено се
нада поновној сарадњи са Фондом „Др Милан Јелић“.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Студенти на универзитетима у иностранству
Јелена
Пејић
Јован
Блануша
Јована
Пикула
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Београду
факултет: Факултет политичких наука
смјер: Међународна политика
мобител: +381 65 477 58 23
e-mail: [email protected]
година рођења: 1993.
универзитет: Универзитет у Београду
факултет: Електротехнички факултет
смјер: Електроника
мобител: +381 64 68 51 333
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991.
универизитет: Универзитет у Београду
факултет: Правни факултет
смјер: Пословно-правни
мобител: +381 66 50 13 900
e-mail: [email protected]
Рођена у Завидовићима, одрасла и живи у Добоју.
Студент четврте године са просјеком оцјена 10,00.
Нарочито заинтересована за међународно јавно и
приватно право, хуманитарно право и транзициону
правду, друштвено активна. Намјерава да упише мастер
програм хуманитарно право и људска права на истом
факултету. Од 2003. до 2010. године члан редакције
дјечије и омладинске емисије на Радио Добоју. Има
објављену збирку пјесама за дјецу „Пјегаво сунце“.
Течно говори енглески језик, има средњи ниво
познавања њемачког, основни ниво шпанског,
француског и руског језика. Ентузијаста, одговорна и
организована, комуникативна, скромна, креативна и
самокритична.
Студент Електротехничког факултета, завршио другу
годину са просјеком 10.00, гдје је проглашен за најбољег
студента друге године Смјера електронике. Гимназију
“Јован Јовановић Змај” завршио је у Новом Саду, Смјер
обдарени ученици у математичкој гимназији, где је
добио “Јовину повељу” за најистакнутијег ученика
смjера. Учествовао је на Међународној физичкој
олимпијади “IPhO 2012 Estonia” на којој је био део екипе
Србије, где је и освојио бронзану медаљу. Примљен је
био да студира инжењерство на престижном
универзитету Кембриџ, Тринити колеџ, гдје није могао
отићи због недостатка финансија. Примљен је на праксу
у “Microsoft Development Center Serbia” где би требао да
ради сљедеће године. Нада се да ће послије
дипломирања студије наставити у иностранству.
Рођена у Мостару 1991. године. Основну и средњу
школу завршила у Требињу са одличним успјехом.
Правни факултет у Београду уписала 2010. године, а
завршила у јулу 2014. Године са просјечном оцјеном
9,90. На свакој години студија награђивана од стране
Правног факултета за постигнути успјех у студирању.
Намјера јој је да на истом факултету у школској
2014/2015. години упише мастер студије из области
трговинског права, а потом и докторске студије. Говори
енглески и шпански језик, а користи се француским
језиком.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Студенти на универзитетима у иностранству
51
Maрина
Давидовић
Марко
Шукало
Мирјана
Климента
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Новом Саду
факултет: Факултет техничких наука Нови Сад
смјер: Геодезија и геоматика
мобител: +381 65 570 71 04
e-mail: [email protected]
година рођења: 1990.
универзитет: Универзитет у Београду
факултет: Правни факултет
смјер: Mеђународно правни
мобител: +387 65 254 657, +381 64 361 66 48
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991.
универизитет: Универзитет у Новом Саду
факултет: Факултет техничких наука
смјер: Електроенергетски системи
мобител: +381 66 94-02-855
e-mail: [email protected]
Марина Давидовић је рођена 17.11.1992. године у Фочи.
Од малих ногу бави се различитим спортовима: одбојка,
аеробик, фолклор, плесна школа, у чему се и такмичи
широм РС. Осваја најбоља мјеста на општинским и
регионалним такмичењима из математике, физике,
српског језика и демократије .Основну школу „Свети
С а в а “ з а в р ш а в а ка о у ч е н и к г е н е р а ц и ј е . У
Средњошколском центру „Фоча“ активна је на
различитим пољима, осваја прва мјеста на школским,
општинским и регионалним такмичењима из
математике, физике, српског и енглеског језика. Најбољи
резултат јој је треће мјесто из физике на републичком
такмичењу средњих школа РС. Изабрана је да учествује
на семинару математике и физике у истраживачкој
станици Петница. Марина је једини предсједник Савјета
ученика у два мандата, гдје је знатно побољшала
интеракцију професор-ученик, водила радио-емисију за
младе, изборила се за многе донације, и реализовала
пројекте.
52
Марко Шукало је рођен у Градишци, гдје је завршио
гимназију. Студент је друге године Правног факултета
Универзитета у Београду. Побједник је овогодишњег
такмичења у бесjедништву студената
Правног
факултета, те добитник награде публике. На ранијим
такмичењима у Србији добијао је многобројне награде.
На такмичењу у Сремској Митровици 2013. године
награду публике, на прошлогодишњем такмичењу у
Београду друго мјесто, а од свих успјеха издваја наступ
на ревијалном бе сједништву у Ивањици, на
„Нушићијади“ прошле године, пред више хиљада
гледалаца, гдје је бесједио о Крајини и својој републици.
Бави се писањем и аутор је збирке поезије „Док божур
цвета“. Добитник је и многих признања из области
књижевности. Марко је члан студентског парламента
свог факултета, као и неколико добротворних
организација („Краљева омладина“, „Уједињена
Србија“...). Марко се бави и глумом. Играо је у неколико
представа Градског позоришта Градишка.
На Факултету техничких наука у Новом Саду, Смјер
електроенергетски системи, уписала се 2010. године.
Дипломирала је у јулу 2014. године са просјечном
оцјеном 10.00. У септембру 2014. Године ће уписати
мастер студије на истом факултету. Већ три године је
стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“. У будућности би
жељела да се бави анализом и управљањем електро енергетским системима.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Студенти на универзитетима у иностранству
Мирослав
Станојевић
Небојша
Ковач
Немања
Палалић
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Новом Саду
факултет: Факултет техничких наука
смјер: Енергетика, електроника и телекомуникације
мобител: +381 66 92 22 817
e-mail: [email protected]
година рођења: 1991.
универзитет: Универзитет у Београду
факултет: Факултет oрганизационих наука,
смјер: Информациони системи и технологије
мобител: +381 69 31 01 991
e-mail: [email protected]
година рођења: 1993.
универзитет: Универзитет у Новом Саду
факултет: Академија умјетности
смјер: Дизајн свјетла
мобител: +387 65 175 109; +381 64 36 77 955
e-mail: [email protected]
Дисциплинован, амбициозан, одговоран и креативан
студент. Није му било лако одлучити да ли ће постати
научник или инжењер. Љубав према физици и
програмирању га је усмјерила на захтјевне студије
електротехнике, смјер електроенергетика. Многобројне
награде са разних такмичења, сусрета студената, указују
на квалитет његовог дугогодишњег рада и труда.
Одлично познаје њемачки језик те након дипломирања
на Факултету техничких наука у Новом Саду намјерава
да упише други циклус студија на једном од престижних
њемачких техничких универзитета.
Основну и средњу школу завршио је у Фочи, са
највишим оцјенама и многобројним наградама са
такмичења из математике, физике и информатике. Пут
га је одвео на Факултет организационих наука у
Београду, гдје је данас студент четврте године, а такође и
демонстратор на катедри за теорију система. Небојша се
бави развојем софтвера и до сада је учествовао у изради
неколико интересантних пројеката (неки од значајнијих
су софтвери за гласовну комуникацију, праћење
складишта и кошаркашке кампове). Планира наставак
школовања на мастер студијама, смјер софтверско
инжењерство. Поред факултета и програмирања, велики
значај придаје спорту, којим се бави још од малих ногу.
Обожава студентски живот и редован је учесник
студентских путовања.
Немања је рођен 21. септембра 1993. године у Мркоњић
Граду. Основну школу и Гимназију завршио је у
Мркоњић Граду. Академију умјетности у Новом Саду
уписује 2012. Године, Смјер дизајн светла. У позоришту
је већ скоро пет година и из тога се родила жеља за овим
позивом. Активно сарађује са позориштима у Мркоњић
Граду, Бањој Луци и са позориштима у Новом Саду. Као
дизајнер свјетла учествовао је на многим републичким,
државним и међународним позоришним фестивалима.
Његов рад је похваљен многим наградама и признањима
на фестивалима. Поред позоришне, активно учествује и
у филмској умјетности. Немања је до сад једини дизајнер
свјетла са подручја Босне и Херцеговине.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Студенти на универзитетима у иностранству
53
Невена
Митровић
Нина
Јотановић
Петар
Бабић
година рођења: 1994.
универзитет: Приморски универзитет Копер
факултет: Факултет за математику
смјер: Природне науке и информацијске технологије
мобител: +381 65 387 882
e-mail: [email protected]
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Београду
факултет: Архитектонски факултет
мобител: + 387 65 442 423
e-mail: [email protected]
година рођења: 1992.
универзитет: Универзитет у Београду
факултет: Машински факултет
мобител: +387 65 224 516; +381 65 56 89 941
e-mail: [email protected]
Основну школу „Петар Кочић“ завршила у Новој
Тополи. Образовање наставила у Гимназији у Градишци,
коју је завршила 2012. године. Bила je вуковац током
средњег образовања и проглашена за најбољег ученика
генерације. Током свеукупног образовања учествовала
на такмичењима из математике и због одличних
резултата добила је могућност за бесплатан
додипломски студиј математике на државном
универзитету Словеније, у Копру, на Факултету за
математику, природне науке и информацијске
технологије. Тренутно је друга година студија, са
просјеком 10.00 и жељом да настави даље усавршавање
на подручју математике.
54
Након завршене Гимназије Бања Лука, уписује
Архитектонски факултет у Београду. Студент је треће
године основних академских студија. 2009. године
учествује у Youth Leadership програму америчке владе.
Исте године учесник је IDEA youth форума на Јахорини.
2010. учествује на конференцији симулације модела
уједињених нација у Ђенови - GeMUN. Говори
Енглески, Италијански и Њемачки.
У Бањој Луци је завршио основну школу и гимназију.
Као средњошколац био је првак Републике Српске и БиХ
из физике, те два пута учествовао на Међународној
олимпијади из физике гдје је освојио похвалу. Поред
тога, десет година се бавио кошарком. Студент је треће
године Машинског факултета Универзитета у Београду.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Студенти на универзитетима у иностранству
Саша
Кресојевић
Софија
Крнета
Стефан
Тамбур
година рођења: 1993.
универзитет: Универзитет у Новом Саду
факултет: Факултет техничких наука,
смјер: Саобраћај и транспорт
мобител: +387 65 277 788
e-mail: [email protected]
година рођења: 1994.
универзитет: Универзитет у Београду,
факултет: Факултет организационих наука
смјер: Информациони системи и технологије
мобител: +381 69 22 21 031
e-mail: [email protected]
година рођења: 1993.
универизитет: Универзитет у Новом Саду
факултет: Факултет техничких наука
смјер: Микрорачунарска електроника
мобител: +381 64 367 35 86
e-mail: [email protected]
Студент треће године основних академских студија.
Основну школу и гимназију завршио у Градишци.
Амбициозан, пожртвован и истрајан на путу до својих
високо постављених циљева. Учествовао и објављивао
радове на више научних скупова од којих издваја
,,ТЕЛФОР 2012" и ,,СЕД 2013''. Након завршетка
о сновних академских студија планира даље
усавршавање и стицање нових знања из области
саобраћаја. У слободно вријеме се бави фолклором.
Студент друге године Факултета организационих наука.
Љубав према рачунарима је наслиједила од оца, а
дисциплину и жељу да буде увијек међу најбољима чува
још од пливачких дана када је у бањолучком пливачком
клубу Олимп била једна од перспективних спортиста
Бањалуке. Тренутно је један од представника свог
факултета на домаћим и међународним такмичењима у
рјешавању пословних студија случаја и ту остварује
запажене резултате.
Рођен 18. октобра 1993. године у Илиџи. Факултет
техничких наука у Новом Саду уписује 2012. године.
Након завршетка основних студија планира даље
усавршавање на мастер, а касније и на докторским
студијама из области микроелектронике.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Студенти на универзитетима у иностранству
55
Теодора
Савановић
Владимир
Бероња
Жељко
Грубач
година рођења: 1993.
универзитет: Универзитет у Београду
факултет: Машински факултет
мобител: +381 64 93 28 463
e-mail: [email protected]
година рођења: 1994.
универзитет: Универзитет у Београду
факултет: Медицински факултет
смјер: Департман за физику
мобител: +387 65 045 247
e-mail: [email protected]
година рођења: 1990.
универзитет: Универзитет у Београду
факултет: Медицински факултет
мобител: +387 66 194 701
e-mail: [email protected]
Основну и средњу школу завршила у Приједору са
одличним успјехом. Тренутно похађа другу годину
Машинског факултета Универзитета у Београду.
Посебно интересовање показује за биомедицинско
инжењерство као и аутоматско управљање. По
завршетку основних студија
планира да настави
образовање у неком од европских градова те на тај начин
усаврши своје знање.
56
Рођен 18.01.1994. године у Санском Мосту. У Бањој
Луци завршио основну школу (вуковац) и гимназију.
Тренутно студент друге године Медицинског факултета
у Београду. Говори енглески и њемачки језик.
Рођен je у Требињу 1990. године. Основну и средњу
школу завршио је у Требињу, а тренутно je студент
Медицинског факултета у Београду. Са просјеком 9,90 и
више од 15 научно-истраживачких радова објављених
на домаћим и међународним конгресима, један је од
најбољих студената Медицинског факултета. Добитник
је бројних награда и признања за научно-истраживачки
рад и успјех на факултету. Посебно заинтересован за
науку, али и за више клиничких грана од којих се истиче
хирургија. Члан неурофизиолошке лабораторије
Института за медицинску физиологију „Рихард Бурјан“,
савјета и наставног вијећа факултета, као и комисије за
евалуацију и праћење наставе на Медицинском
факултету у Београду.
Стипендисти I циклуса 2013/14 - Студенти на универзитетима у иностранству
СТИПЕНДИСТИ II ЦИКЛУСА
Студенти на универзитетима у Републици Српској,
Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству
1. Миодраг Форцан
2. Стеван Салатић
3. Игор Перић
4. Алексија Ђурић
5. Ненад Николић
6. Драган Рибић
7. Радослав Пантић
8. Борјан Митровић
9. Соња Марковић
10. Божана Баћић
11. Ђорђе Лекић
12. Бобана Чегар
13. Славко Васиљевић
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Министарство науке и технологије
ФОНД
др Милан Јелић
Алексија
Ђурић
Борјан
Митровић
Драган
Рибић
година рођења: 1990.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Машински факултет
смјер: Mашинство
мобител: +387 65 66 241 954
e-mail: [email protected]
година рођења: 1990.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Филозофски факултет
смјер: Српски језик и књижевност
мобител: +387 65 857 146
e-mail: [email protected]
година рођења: 1989.
универзитет: Hochschule für Musik Detmold
(Њемачка)
факултет: Masterstudium (Akkordeon-Solist)
Музичка академија у Детмолду
смјер: Хармоника
мобител: +49 17 63 575 87 58
e-mail: [email protected]
Алексија Ђурић основну и средњу школу завршио је у
Милићима. Као ученик на размјени, трећу годину
гимназије завршио је у Плохингену у Њемачкој.
Дипломирао је 30.09.2013. године на Машинском
факултету у Источном Сарајеву, са просјечном оцјеном
9,95. Тема завршног рада била је „Прорачун вратила и
осовина према стандарду ДИН 743“. Добитник је повеље
Универзитета за најуспјешније студенте, а до сада је
објавио укупно пет научно-истраживачких радова.
Говори њемачки и енгле ски је зик. Највише
интересовања показао је за ужу научну област машинске
конструкције.
58
Борјан Митровић је рођен 1990. године у Сарајеву.
Основни студиј на Одсјеку за српски језик и књижевност
је завршио 2013. године. Тренутно је на мастер студију,
на модулу за српску књижевност. Настањен је у
Источном Сарајеву. Незапослен.
Стипендисти II циклуса 2013/14
Драган Рибић је рођен 28.02.1989. године у Босанском
Петровцу. Дипломирао је 2012. године на Музичкој
академији Универзитета у Источном Сарајеву на
Одсјеку за хармонику у класи мр Данијеле Газдић.
Године 2013. је уписао мастер студије хармонике на
Музичкој академији у Детмолду (Њемачка) у класи
проф. Гржегоржа Стопе. Учесник је многобројних
такмичења и фестивала хармонике у земљи и
иностранству на којима је освојио значајне награде: прва
награда на интернационалном фестивалу хармонике
„Акордеон арт“ 2010, 2011. и 2012. године; друга награда
на 10. међународном такмичењу хармонике у Словенији
2014. године. Добитник је награде „Војин Комадина“
2010, 2011. и 2012. године коју Музичка академија у
Источном Сарајеву додјељује студентима са највишом
просјечном оцјеном у претходној години студија.
Миодраг
Форцан
Радослав
Пантић
Стеван
Салатић
година рођења: 1990.
универзитет: Универзитет у Београду
факултет: Електротехнички факултет
смјер: Електроенергетски системи
мобител: +387 65 792 763
e-mail: [email protected]
година рођења: 1990.
универзитет: EPFL универзитет у Лозани
факултет: School of Electrical Engineering
смјер: Телекомуникације
мобител: +41 78 835 75 42
e-mail: [email protected]
година рођења: 1989.
универизитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Факултет политичких наука
смјер: Политикологија
мобител: +387 65 316 988
e-mail: [email protected]
Миодраг је врло амбициозан и вриједан момак. Његови
примарни пословни циљеви су научно усавршавање и
предавачка дјелатност. Велика љубав коју осјећа према
Републици Српској је била пресудна за његову одлуку о
останку. Читаву своју пословну каријеру жели да
посвети напретку Електротехничког факултета у
Источном Сарајеву, његовог будућег радног мјеста. За
све постигнуте резултате дугује захвалност породици,
пријатељима, и професорима из Источног Сарајева и
Београда.
Радослав Пантић је мастер студент EPFL универзитета у
Лозани, на Одсјеку за телекомуникације. У протеклом
периоду био је активан на пројектима у CERN-у, EPFL-у
и Технион универзитету у Израелу, а мастер пројекат
ради у ЕТА Swatch group компанији у Швајцарској. Већ у
основној и средњој школи се издвојио као талентован
ученик за природне науке. Освојио је више од 30 награда
на такмичењима из физике, математике, хемије и
српског језика и књижевности на свим нивоима
такмичења, међу којима су шест награда на
републичким и двије награде на савезним такмичењима.
Од 2004. године је активан члан Истраживачке станице у
Петници. Основну и средњу школу завршио је као
најбољи ученик у генерацији и добитник Вукове
дипломе. На конференцији ТЕЛФОР 2012 у Београду је
добио награду “Проф. др Илија Стојановић“ од Теленор
фондације за најбољи рад.
Рођен у Мостару 1989. године. Дипломирани
политиколог и студент генерације на Факултету
политичких наука (просјечна оцјена 9,82), студент
четврте године Правног факултета у Бањој Луци и
апсолвент Филолошког факултета у Бањој Луци.
Запослен на Институту за друштвена истраживања
Факултета политичких наука у Бањој Луци као млађи
истраживач. Иза себе има пет научних радова из области
политичке теорије и политичког система. Говори
енглески и италијански језик. Области које га занимају:
политичка теорија, политичка економија и студије
мултикултурализма. Учестовао у пројекту Савјета
Европе „Едукација чланова бирачких одбора и изборних
посматрача“ за локалне изборе 2012. године. Активан
члан више невладиних организација и члан Управног
одбора Омладинског савјета Републике Српске.
Стипендисти II циклуса 2013/14
59
Ненад
Николић
Бобана
Чегар
година рођења: 1990.
универзитет: Слобомир П uниверзитет
факултет: Факултет за информационе технологије
смјер: општи смјер
мобител: +387 65 833 149
e-mail: [email protected]
година рођења: 1989.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Економски факултет
смјер: Рачуноводство и ревизија
мобител: +387 65 876 167
e-mail: bobana.cegar@efbl.org
Током средње школе остварио запажене резултате из
математике и физике на регионалним и републичким
такмичењима. По завршетку основних студија
н а с т а в и ћ е д а љ е ш ко л о в а њ е у п и с и в а њ е м
постдипломских студија. Желио би да једнога дана
докторира и ради као професор на универзитету.
60
Рођена је 23.07.1989. године у Бањој Луци. Основну и
средњу Економску школу завршила је са просјеком
оцјена 5,00. Дипломирала је 2012. године на Економском
факултету у Бањој Луци, као најбољи студент
генерације, са просјечно оцјеном 9,69. Исте године
уписује мастер студије на Економском факултету, смјер
Рачуноводство и ревизија. У току је израде завршног
мастер рада, а испите је положила са просјечном оцјеном
10,00. Добитник је Златне плакете Универзитета у Бањој
Луци. За успјешан рад и залагање награђена је и
стипендијом фондације Радован Рибић из Канаде.
Учесник је Међународне љетне школе за југоисточну
Европу коју организује Универзитет из Беча; Балканског
форума младих о сарадњи између балканских држава, те
бројних других научних и стручних конференција.
Објавила је неколико научних и стручних радова. Говори
енглески језик.
Стипендисти II циклуса 2013/14
Славко
Васиљевић
година рођења: 1989.
универзитет: Универзитет у Београду
факултет: Грађевински факултет
смјер: Геодезија и геоинформатика
мобител: +387 65 795 697
e-mail: slavko_v@live.com
Рођен 19.02.1989. године у Загребу. Основу школу
завршио у Врбањцима, општина Котор-Варош,
одличним успјехом (5,00), као добитник дипломе „Вук
Караџић“. Средњу грађевинску школу, Смјер геодетски
техничар, завршио 2008. године у Бањој Луци одличним
успјехом (5,00). Два пута (2007. и 2008. године)
проглашен за најбољег ученика средње Грађевинске
школе и оба пута награђен као најбољи ученик
бањалучких средњих школа од стране градоначелника
Града Бања Лука. Основне студије на Архитектонскограђевинско-геодетском факултету, Студијски програм
Геодезија, уписао 2008. године и завршио у року,
14.09.2012. године, просјечном оцјеном током студија
10,00 (десет). На обиљежавању 14. годишњице АГФ
награђен као студент са највишим просјеком на
Архитектонско-грађевинском факултету (2010. године).
Такође, награђен и као најбољи дипломирани студент
Студијског програма Геодезија и Архитектонскограђевинско-геодетског факултета (2012. године).
Божана
Баћић
година рођења: 1990.
универзитет: Технички универзитет Дрезден
ACCESS, Њемачка
мобител: +387 65 749 825
e-mail: bozana.bacic@gmail.com
Божана је завршила први циклус студија на
Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у
Бањој Луци са просјечном оцјеном 9,81. Трећу годину је
стипендиста Фонда др Милан Јелић. Учествовала је на
неколико научних конференција са објављеним
радовима у Србији и Републици Српској. Тренутно је на
другом циклусу студија на међународном програму
ACCESS у Дрездену.
Стипендисти II циклуса 2013/14
61
СТИПЕНДИСТИ III ЦИКЛУСА
Студенти на универзитетима у Републици Српској,
Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству
1. Драган Миловановић
2. Александар Борковић
3. Милан Тешић
4. Сузана Миладић
5. Жељко Ивановић
6. Мирјана Максимовић
7. Ирина Ковачевић
8. Мања Ђурић
9. Жељка Пржуљ
10. Тајана Сердар
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Министарство науке и технологије
ФОНД
др Милан Јелић
Мања
Ђурић
Mирјана
Максимовић
Тајана
Сердар
година рођења: 1983.
универзитет: Универзитет у Београду
факултет: Факултет политичких наука
смјер: Европске студије
мобител: +387 65 541 645
e-mail: sainttropez83@yahoo.com
година рођења: 1982.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Електротехнички факултет
мобител: +387 65 035 706
e-mail: mirjana@etf.unssa.rs.ba
година рођења: 1983.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Економски факултет
мобител: +387 65 606 154
e-mail: tajanas@yahoo.com
Рођена је 09.07.1983. године у Бањoj Луци гдје је
завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на
Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци на
Одсјеку за журналистику из предмета Етика на тему:
„Етички аспекти лобирања у медијима и политичкој
сфери“. Магистрирала је 2011. године на Економском
факултету Универзитета у Бањој Луци, на Смјеру
свјетска трговина и Европска унија, из предмета
Европска унија и балканске земље на тему: „Економски
утицај Европске уније на Босну и Херцеговину“.
Тренутно се налази пред одбраном докторске
дисертације на Факултету политичких наука у Београду
из области Европских студија. Учествовала је на
бројним семинарима и конференцијама на тему
европских интеграција. У току школовања користила је
стипендије за успјешне студенте града Бања Луке, те
Министарства науке и технологије Владе Републике
Српске.
64
Мирјана Максимовић је рођена 23. октобра 1982. године
у Сарајеву. Основно и средње образовање је стекла у
Српском Сарајеву гдје се након матурирања 2001. године
уписује на Електротехнички факултет Универзитета у
Српском Сарајеву. Дипломирала је 2006. године на
истоименом факултету и стекла звање дипломирани
инжењер електротехнике, Одсјек за аутоматику и
електронику. У току студија примила је сљедеће награде
и признања:
·
Најбољи студент на другој години студија Одсјека
заједничких основа школске 2002/03. године
·
Најбољи студент на трећој, четвртој и петој години
студија Одсјека за аутоматику и електронику школске
2003/04., 2004/05. и 2005/06. године, респективно
·
Студент са другим просјеком оцјена и рекордно
кратким временом студирања међу промовисанима на
Петој промоцији дипломираних инжењера на ЕТФ-у,
итд.
Стипендисти III циклуса 2013/14
Рођена је 22.06.1983. године у Загребу, Хрватска.
Гимназију је завршила у Приједору 2002. године, а потом
уписала Економски факултет у Бањој Луци, гдје је и
дипломирала 2006. године. Магистарски рад на тему:
„Утицај развојних фондова на ефикасност инвестиција“
одбранила је у јулу 2011. године на истом факултету.
Тренутно ради на докторској дисертацији на тему:
„Избор модела процјене вриједности предузећа у
условима кризе и неактивног тржишта капитала“. Од
октобра 2006. до јуна 2007. била је запослена у Интеграл
Инжињерингу а.д. Лакташи у сектору финансија, као
помоћник главног рачуновође. У истом предузећу
одрадила је приправнички стаж. На Економском
факултету Универзитета у Бањој Луци ангажована је као
асистент и у сталном је радном односу од јула 2007.
године. У јануару 2012. године изабрана је у звање вишег
асистента на предмету Економика Европске уније.
Жељка
Пржуљ
Александар
Борковић
Драган
Миловановић
година рођења: 1984.
универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
факултет: Филозофски факултет Пале
смјер: Књижевност
мобител: +387 65 274 143
e-mail: zeljka_przulj@hotmail.com
година рођења: 1982.
универзитет: Универзитет у Бањој Луци
факултет: Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет
смјер: Грађевинарство - конструктивно усмјерење
мобител: +387 65 917 366
e-mail: aborkovic@agfbl.org
година рођења: 1982.
универизитет: Универзитету Бањој Луци
факултет: Економски факултет
мобител: +387 65 807 001
e-mail: dragan.milovanovic@efbl.org
Жељка Пржуљ рођена је 1. септембра 1984. године у
Сарајеву. Четири разреда основне школе завршила је на
Илиџи, а остатак у Трнову. Године 1999. уписала је
гимназију и средњу стручну школу Српска Илиџа у
Српском Сарајеву, а завршила 2003. године са одличним
успјехом. Исте године уписала је студије Српског језика
и српске књижевности на Филозофском факултету у
Палама Универзитета у Источном Сарајеву. На првој
години студија, уз помоћ професора Бранка Летића и
Саше Кнежевића, урадила је семинарски рад из предмета
Стара српска књижевност под називом Прича о Стрезу
за који је добила прву Бранкову награду Матице српске.
Од тог тренутка је почасни члан Матице српске у Новом
Саду, а самим тим и Друштва чланова Матице српске у
Републици Српској од његовог оснивања (2010).
Дипломирала је 25. септембра 2007. године радом из
предмета Српска књижевност 20. вијека I и II под
називом Типови божјих људи код Борисава Станковића и
Бранка Ћопића код проф. др Ранка Поповића.
Рођен је у Градишци од оца Милана и мајке Бебе.
Основну школу и гимназију завршава у родном граду те
2001. године уписује АГГФ у Бањој Луци. Диплому
инжењера грађевинарства стиче 2006, магистра
техничких наука 2010, а 2012. године пријављује тему за
израду докторске тезе под радним називом „Нелинеарна
анализа полиедарских љуски“. Запослен је на АГГФ-у
од 2007. године као сарадник на предметима из области
техничке механике и теорије конструкција. Ужа област
научног рада му је нумеричка анализа конструкција али
ради и на експерименталној анализи. Слободно вријеме
проводи у природи. Адреса личне презентације:
http://tiny.cc/aborkovic.
Основну школу и гимназију завршио је одличним
успјехом. На Економском факултету Универзитета у
Бањој Луци дипломирао из области финансија,
банкарства и осигурања. Остварио постдипломска
усавршавања на истом факултету, те на Економском
факултету Универзитета у Београду као и Институту
економских наука у Београду. Запослен на Економском
факултету Универзитета у Бањој Луци као виши
асистент на катедри за рачуноводство и пословне
финансије. При Комисији за хартије од вриједности РС
посједује звање инвестиционог и портфолио менаџера
за управљање портфолиом хов.
Стипендисти III циклуса 2013/14
65
Милан
Тешић
Сузана
Миладић
година рођења: 1987.
универзитет: Универзитет у Београду
факултет: Саобраћајни факултет
смјер: Безбједност саобраћаја
мобител: +387 66 633 458
e-mail: milаn.te.sic@hotmail.com
година рођења: 1987.
универзитет: Универзитет у Београду
факултет: Саобраћајни факултет
смјер: Телекомуникације
мобител: +387 65 376 152
e-mail: miladics@hotmail.com
Рођен је 21.6.1987. године у Брчком. Основну школу је
завршио у Шамцу. Саобраћајни факултет, Смјердрумски и градски саобраћај Универзитета у Источном
Сарајеву је завршио у Добоју 2010. године, а годину
касније постдипломске (мастер) студије у Новом Саду, на
Факултету техничких наука, Смјер безбједност
саобраћаја. Тренутно је на докторским студијама на
Универзитету у Београду, Саобраћајном факултету, на
катедри за безбједност саобраћаја. Живи у Шамцу, а
запослен је у Агенцији за безбједност саобраћаја
Републике Српске и на Паневропском универзитету
Апеирон – (Саобраћајни факулет). Аутор је и коаутор
неколико радова на домаћим и међународним научностручним конференцијама. Говори енглески језик.
66
Рођена је 9.11.1987. године у Теслићу, гдје је завршила
основну и Средњу економску школу. Саобраћајни
факултет, Смјер телекомуникације Универзитета у
Источном Сарајеву је завршила у Добоју 2010. године
као студент генерације. Године 2011. је завршила
постдипломске (мастер) студије у Новом Саду, на
Факултету техничких наука, Смјер поштански саобраћај
и телекомуникације. Тренутно се налази на докторским
студијама на Универзитету у Београду, Саобраћајном
факултету, на катедри за телекомуникације. Живи у
Теслићу а запослена је на Саобраћајном факултету у
Добоју Универзитета у Источном Сарајеву. Аутор је и
коаутор неколико радова на домаћим и међународним
научно-стручним конференцијама. Активно говори
енглески језик.
Стипендисти III циклуса 2013/14
Download

Godišnjak stipendista Fonda dr Milan Jelić generacije 2013/2014