SPORTSKI TIPLERSKI
SAVEZ VOJVODINE
STSV
ŠID
BILTEN BR. 2/2010
IZVEŠTAJ TAKMIČARSKE KOMISIJE STSV O POSTIGNUTIM REZULTATIMA SA
SA SAVEZNIH TAKMIČENJA ZA SENIORE U 2010. GODINI
ZA TERMIN 24/25.04.2010. GODINE PRIJAVLJENO JE 8 UTAKMICA.
TAKMIČARSKOJ KOMISIJI PRISTIGLO JE 4 ZAPISNIKA OD KOJIH 1 LET ISPRAVAN
A 3 SU DISKVALIFIKACIJE.
RANG LISTA SENIORI 24./25.04.2010. GODINE
R.B.
1.
TAKMIČAR
GALČIK FERENC
VREME
POL
14,31 3-0
GOLUBOVI
KLUB
5201/09,5208/09,1124/06KIK. JATO
DAN
24.04.
DISKVALIFIKOVANI SU :
2.
3.
4.
VUKAS NIKOLA
na 16.09
TREĆI GOLUB SE NIJE POJAVIO U ROKU
OD SAT VREMENA
KORDIĆ BRANKO
na 15.42
TREĆI GOLUB NIJE STAO U ROKU OD
SAT VREMENA
0-3
2073/09,2096/09,2082/ ŠID
25.04.
3-0
2655/07,1809/08,1786/ ŠID
24.04.
HAJDU ATILA
NISU SE SPOJILI U ROKU OD JEDNOG
SATA
0-6
3288,3269,3283,3280,3
223,3281/09
PAČIR
24.04
na 8.30
Najbolje takmičarsko jato u terminu Savezno seniori u aprilu Galčik Ferenca iz Kikinde
Golubovi su leteli 14 sati i 31 minut 24.04.2010. godine.
TRI NAJBOLJA DOSADAŠNJA REZULTATA U APRILSKOM TERMINU SU:
R.B.
1.
2.
3.
TAKMIČAR
ŠARNJAI KAROLJ
SABO JOŽEF
GALČIK FERENC
VREME
GOD.
16,45 2009
16,31 2005
16,25 2001
MESTO
SENTA
SENTA
KIKINDA P.N.
ZA TERMIN 08./09./15./16.05.2010. GODINE PRIJAVLJENO JE 43 UTAKMICE.
TAKMIČARSKOJ KOMISIJI PRISTIGLO JE 21 ZAPISNIK OD KOJIH SU 15 ISPRAVNIH
REZULTATA I 6 DISKVALIFIKACIJA.
RANG LISTA SENIORI 08./09./15./16.05.2010. GODINE
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9-10.
9-10
11.
12.
13.
14.
15.
TAKMIČAR
KIŠ KOVAČ ŠANDOR
FRANCUSKI LJUBIŠA
STARČEVIĆ DUŠKO
GRUJIĆ ALEKSANDAR
DRAGIN ZORAN
ŠARNJAI KAROLJ
PRŠIĆ DRAGAN
SARAVOLAC GORAN
MAČAI GABOR
PAVLICA ZORAN
KUKIĆ PAJO
BORðOŠKI ALEKSANDAR
KELLER ZOLTAN
KENJVEŠ PETER
SUBIČIN STEVAN
VREME
19,25
17,45
17,05
17,01
16,36
16,27
16,25
16,15
15,55
15,55
15,5
12,46
12,36
11,3
10,25
POL
1-2
3-0
0-3
2-1
3-0
0-3
0-3
3-0
3-0
2-1
0-3
1-2
2-1
0-3
1-2
GOLUBOVI
KLUB
1025/09,1035/091046/09KIKINDA
0517/08,0876/09,0863/07KIKINDA
1597/08,2353/09,2430/09ŠID
2747/08,2755/08,5353/09SOMBOR
0706/08,0713/08,0168/09KIKINDA
0650/06,0674/06,1448/09SENTA
2165/09,2153/09,2134/09ŠID
0746/09,0750/09,0757/09HORGOŠ
3590/08,3569/08,3732/08HORGOŠ
0544/09,0559/09,0532/09SOMBOR
3178/08,3205/09,3640/09PAČIR
2301/08,1612/09,1601/09SENTA
3265/08,3571/09,3021/08PAČIR
2535/08,2246/08,0066/07SENTA
5963/09,5977/09,5567/09ZRENJANIN
DAN
08.05.
08.05.
09.05.
15.05.
09.05.
09.05.
15.05.
08.05.
16.05.
08.05.
15.05.
08.05.
08.05.
09.05.
15.05.
0738/06,1026/07,0615/08HORGOŠ
09.05.
DISKVALIFIKOVANI SU :
16.
SARAVOLAC ZORAN
na 15.45
3-0
JEDAN STAO, TAKMIČAR NIJE HTEO DA SVLAČI OSTALE GOLUBOVE
17.
18.
19
20.
21.
BOGIĆ STEVAN
na 14.30
NISU SE SPOJILI U ROKU OD JEDNOG SATA
SIMIĆ VLADA
na 13.42
ZBOG NEUPISIVANJA GODIŠTA GOLUBOVA
MATIĆ RADE
na 7.20
NISU SE SPOJILI U ROKU OD JEDNOG SATA
KINČEŠ FERENC
na 6.49
NISU SE POJAVILI U ROKU OD JEDNOG SATA
GAMBIROŽA BOŽIDAR
NIJE NAVEDEN RAZLOG DISKVALIFIKACIJE
2-1
2927/07,2485/09,2912/07ŠID
4-0
3,0604E+14 ZRENJANIN 09.05.
3-0
1258/08,1314/08,2510/07ŠID
09.05
3-0
0106/07,2526/08,2527/08SENTA
16.05.
3-0
5323/09,5336/09,5348/09SOMBOR
16.05.
TRI NAJBOLJA DOSADAŠNJA REZULTATA U OVOM TERMINU SU:
R.B.
1.
2.
3.
TAKMIČAR
MERLI DAVID
KIŠ KOVAČ ŠANDOR
BELIĆ ZORAN
VREME
GOD.
19,23 1999.
19,06 2008
19,02 2006
MESTO
SOMBOR
KIKINDA
KIKINDA
Najbolje takmičarsko jato u takmicenju Savezno seniori u mesecu maju Kiš Kovač Šandora
Najbolje takmičarsko jato u takmičenju Savezno seniori u mesecu maju
Kinčeš Ferenca iz Sente čije je jato 16.05.2009. godine letelo 18 sati i 30 minuta.
iz Kikinde koje je 08.05.2010. godine letelo 19 sati i 25 minuta.
Kontrole u terminu Savezno seniori u mesecu maju su imali:
1.
16.05.
Kiš Kovač Šandor- kontrola je bila iz TK Jato iz Kikinde od 17.00 časova pa do
kraja utakmice.
2.
3.
4.
5.
6.
Starčević Duško - kontrola je bila iz TK Sombor iz Sombora od 16.50 i ostala do kraja
utakmice.
Saravolac Goran - kontrola je bila iz TK Zrenjanin iz Zrenjanina od 19.00 časova i
ostala je do kraja utakmice.
Pavlica Zoran - kontrola je bila iz STK Tipler iz Šida od 10,30 časova i ostala do kraja
utakmice
Saravolac Zoran - kontrola je bila iz TK Kikinda iz Kikinde od 15.00 časova i ostala do
kraja utakmice.
Kinčeš Ferenc - kontrola je bila iz TK Tipler iz Pačira od 9,30 sati i ostala do kraja
utakmice
RANG LISTA ZA EKIPNO TAKMIČENJE ZA TERMIN 08./09./15./16.05.2010. GODINE
IZGLEDA OVAKO:
R.B.
1.
KLUB
TK ''KIKINDA''
VREME
53.46
BOD
3
NAPOMENA:
Možemo uočiti posmatrajući prva tri termina da su se skoro svi klubovi dali predložene
kontrole i njima se zahvaljujemo. Bilo je i klubova koji nisu dali predloženu kontrolu tako
ih ovom prilikom zamoljavamo da se organizuju kako bismo što više takmičara pokrili sa
kontrolama. TK"Senta" iz Sente je poslala kontrolu u Kikindu kod Kiš Kovač Šandora i po
završetku te utakmice nije otišla u kontrolu kod takmičara Sivčev Milvoja koji je tada još
leteo. Napominjemo da smo po odluci Upravnog odbora STSV-e u obavezi kada doñemo u
neko mesto da ostanemo u kontroli dokle god lete golubovi u tom mestu. Ovakva kontrola
koju je dao TK Senta iz Sente je delimična i ovoga puta smo isplatili putne troškove ali
ubuduće nećemo tolerisati takve propuste.
Pozivamo sve klubove da se prijave i za neke druge kontrole koje nisu predložene od
strane Takičarske komisije STSV-e tako bismo što više takmičara pokrili sa kontrolama.
U ŠIDU 29.05.2010. GODINE
TAKMIČARSKA KOMISIJA STSV
(TRBOJEVIĆ MILAN)
MP
(MAROJKIN BRANISLAV)
(MATIĆ RADE)
Download

sportski tiplerski savez vojvodine stsv šid bilten br. 2/2010 izveštaj