Atomic Visual Support d.o.o.
Hotel Jugoslavija | Bul. Nikole Tesle 3/109 | 11070 Belgrade | Serbia
� +381.11.4061.707 � [email protected]  www.atomic.rs
PIB: 107489460 Matični broj: 20813814 ProCredit Bank br. računa: 220-124669-20
Pun naziv firme:
Atomic Visual Supprot d.o.o. Beograd - Novi Beograd
Skraćeni naziv firme:
Atomic Visual Support d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa sedišta firme:
Bulevar Nikole Tesle 3, Kancelarija 109, Beograd
Opština:
Novi Beograd
Broj telefona:
+381 60 66 88 186
Broj faxa:
+381 11 40 61 707
Osoba za kontakt:
Vladimir Mihajlović
E-mail:
[email protected]
PIB:
107489460
Matični br. firme:
20813814
Šifra i naziv delatnosi:
7739 ( Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i mat. dobara )
Naziv i sedište banke:
ProCredit Bank, Novi Beograd
Br. tekućeg računa:
220 - 124669 - 20
Obveznik PDV-a:
Da
Br. potvrde o evidentiranju za PDV:
713962823
Download

Pun naziv firme: Skraćeni naziv firme: Mesto: Adresa sedišta firme