ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Кнеза Вишеслава 72
Сектор за стручни и развојно-истраживачки рад у спорту
Учешће сарадника Завода за спорт и медицину спорта на стручним и научним скуповима у земљи
и иностранству 2013. године
Бр.
Датум
Место
Назив скупа
Кардиолошка секција Српског
лекарског друштва,
Кључне клиничке поруке из
нових европских и националних
водича добре клиничке праксе,
Хотел М, Београд
Кардиолошка секција Српског
лекарског друштва,
Савремени дијагностички
приступ код болесника са
систолним и дијастолним
дисфункцијом леве коморе,
Хотел М, Београд,
9. европско ветеранско атлетско
првенствo у дворани,
Име предавача
или учесника
Др. Јадранка
Плавшић
Назив Рада или
Предавања
1.
31.1.2013.
Београд,
Србија
2.
07.3.2013.
Београд,
Србија
3.
16 - 24.3
2013.
Сан
Себастијан,
Шпанија
4.
19 - 21.3.
2013.
Копаоник,
Србија
21. међународни фестивал „СКИ
ФЕСТ 2013.“
Асоцијацијa „Спорт за све“
5.
19-24.3.
2013.
Првенство Европе за ветеране у
атлетици у дворани
6.
28.3.2013.
Сан
Себастијан
Шпанија
Београд,
Србија
Кардилошка секција,Српског
лекарског друштва,
Хотел М, Београд
присуство
Др. Јадранка
Плавшић
7.
31.5. 2013.
Београд,
Србија
Доц. др Сања
Мазић
Елементарни програм
дозиране физичке
активности / Доц. др Сања
Мазић
7.
31.5. 2013.
Београд,
Србија
Континуирана медицинска
едукација у организацији
ЗСМСРС, Завод за спорт и
медицину спорта Републике
Србије - „Физичка активност и
исхрана деце предшколског и
млађег школског узраста“
Континуирана медицинска
едукација у организацији
ЗСМСРС, Завод за спорт и
Др. Славица
Ђорђевић
Шарановић
Физичка активност деце
предшколског и млађег
школског узраста, Др.
Др. Јадранка
Плавшић
др Весна Репић
Ћујић
доц.сц.мед. др
Сања Мазић, мр
Ацо Гајевић и
Жељко
Матовић
др Весна Репић
Ћујић
Директор за такмичења ван
стадиона EВAA на
годишњем састанку у Сан
Себастијану,
Судија у ходању на 3000 m
на стази,
Технички делегат у ходању
по путу на 5 km
Саветовању на тему:
„Критеријуми за вредновање
програма спорта за све“
Судија за спортско ходање и
Технички делегат:
др Весна Репић Ћујић
1
7.
31. 5. 2013
Београд,
Србија
7.
31. 5. 2013
Београд,
Србија
8.
1.6.2013.
Београд,
Србија
9.
4. 6. 2013
Београд,
Србија
9.
4. 6. 2013
Београд,
Србија
9.
4. 6. 2013
Београд,
Србија
9.
4. 6. 2013
Београд,
Србија
9.
4. 6. 2013
Београд,
Србија
9.
4. 6. 2013
Београд,
Србија
9.
4. 6. 2013
Београд,
Србија
медицину спорта Републике
Србије - „Физичка активност и
исхрана деце предшколског и
млађег школског узраста“
Континуирана медицинска
едукација у организацији
ЗСМСРС, Завод за спорт и
медицину спорта Републике
Србије - „Физичка активност и
исхрана деце предшколског и
млађег школског узраста“
Континуирана медицинска
едукација у организацији
ЗСМСРС, Завод за спорт и
медицину спорта Републике
Србије - „Физичка активност и
исхрана деце предшколског и
млађег школског узраста“
Факултет спорта и физичког
васпитања у Београду - одржана
стручна конференција са темом
“Стратегија развоја физичког
васпитања и његова улога у
превенцији насиља у школи”.
Континуирана медицинска
едукација у организацији
ЗСМСРС, Завод за спорт и
медицину спорта Републике
Србије - „Вежбање је лек“
Континуирана медицинска
едукација у организацији
ЗСМСРС, Завод за спорт и
медицину спорта Републике
Србије - „Вежбање је лек“
Континуирана медицинска
едукација у организацији
ЗСМСРС, Завод за спорт и
медицину спорта Републике
Србије - „Вежбање је лек“
Континуирана медицинска
едукација у организацији
ЗСМСРС, Завод за спорт и
медицину спорта Републике
Србије - „Вежбање је лек“
Континуирана медицинска
едукација у организацији
ЗСМСРС, Завод за спорт и
медицину спорта Републике
Србије - „Вежбање је лек“
Континуирана медицинска
едукација у организацији
ЗСМСРС, Завод за спорт и
медицину спорта Републике
Србије - „Вежбање је лек“
Континуирана медицинска
едукација у организацији
ЗСМСРС, Завод за спорт и
Славица Ђорђевић
Шарановић
Др Сеад
Малићевић
Исхрана пре, током И после
физичке активности, Др
Сеад Малићевић
Др. Јадранка
Плавшић,
присуство и
учешће у
организацији
мр Ацо Гајевић
Завод за спорт и медицину
спорта Републике Србије
представљао је помоћник
директора мр Ацо Гајевић
Доц. др Сања
Мазић
Физичка активност у
превенцији и терапији
хроничних незаразних
обољења /Доц. др Сања
Мазић
Звачај физичке активности у
лечењу гојазности, / Сеад
Малићевић
Др. Сеад
Малићевић
Др. Небојша
Антић
Физичка активност у лечењу
дијабетес мелитус /
Небојша Антић
Др. Милена
Антић
Место физичке активности у
лечењу најзначајнијих
обољења кардиоваскуларног
система, Др Милена Антић
Др. Тамара
Гавриловић
Лечење остеопорозе
физичком активношћу /
Тамара Гавриловић
Др. Славица
Ђорђевић
Шарановић
Место физичке активности у
лечењу ХОБП / Славица
Ђорђевић Шарановић
Др. Јован
Златковић
Улога физичке активности у
контроли депресије / Јован
Златковић
2
медицину спорта Републике
Србије - „Вежбање је лек“
Континуирана медицинска
едукација у организацији
ЗСМСРС, Завод за спорт и
медицину спорта Републике
Србије - „Вежбање је лек“
9.
4. 6. 2013
Београд,
Србија
10.
7. 6. 2013.
Београд,
Србија
11.
14.6. 2013.
Београд,
Србија
12.
13.
26-29.6.
2013.
1.07.2013.
Мерсин
Турска
Београд,
Србија
14.
30.6.2013.
Београд,
Србија
15.
18-21.7.
2013.
29.08.01.09.2013
Риети
Италија
Bratislava,
Slovačka
22. Европско првенство за
јуниоре у атлетици,
8th FIEP European Congress.
Bratislava, Slovakia: Faculty of
sport and Physical education
17.
416.9.2013.
Аргентинa,
Кордоба
Кошаркашки савез и Удружењe
кошаркашких тренера
Аргентине, “Интернационалнa
клиника” у Кордоби
18.
21-22. 9.
2013
Београд,
Србија
19.
04 05.10.2013
.
Београд,
Србија
8. Јесењи „Lilly“ фестивал
здравља
Дом омладине, Београд
„I Конгрес дечје и превентивне
стоматологије“ , Секција за дечју
16.
Континуирана медицинска
едукација у организацији
ЗСМСРС, Завод за спорт и
медицину спорта Републике
Србије - „Физичка активност и
тренинг у измењеним условима
сполјашње средине“
Континуирана медицинска
едукација у организацији
ЗСМСРС, Завод за спорт и
медицину спорта Републике
Србије - „Терапијске
интервенције и рехабилитација
спортских повреда“
Медитеранске игре
Семинар за стручно
усавршавање наставника
физичког васпитања -пројекат
“Спорт у школе”, Савез са
школски спорт Србије
Семинару „Спорт у школе“
Савез за школски спорт
присуство и
учешће у
организацији:
Др. Јадранка
Плавшић, Др.
Марија Бисенић
присуство и
учешће у
организацији :
Др. Јадранка
Плавшић, Др.
Марија Бисенић
присуство и
учешће у
организацији :
Др. Јадранка
Плавшић, Др.
Марија Бисенић
др Весна Репић
Ћујић
Директор
ЗСМСРС
Јасминко
Поздерац
Судија за спортско ходање:
др Весна Репић Ћујић
др Јелена
Ивановић
Позивно предавање:
„Праћење стања физичких
способности деце
основношколског узраста“ /
др Јелена Ивановић
Судија за спортско ходање:
др Весна Репић Ћујић
Changes in speed, agility and
endurance in football players
regarding different age
categories – transversal mode /
Јелена Ивановић
др Весна Репић
Ћујић
др Јелена
Ивановић, мр
Ацо Гајевић,
Немања
Бадњаревић,
Жељко
Матовић
Милан
Мандарић
др Весна Репић
Ћујић
Oдржао je низ предавања из
области техничко-тактичке
обуке кошаркаша.
Најважније предавање је
одржао на
“Интернационалној
клиници” у Кордоби
Зашто ваше дете треба да
вежба / др Весна Репић
Ћујић
Др. Марија
Бисенић
3
и превентивну стоматологију
СЛД, Сава Центар, Београд
20.
18. 10.
2013.
Београд,
Србија
Конференција "Покрет као начин
рехабилитације особа са
физичким и сензорним сметњама
и оштећењима“
Факултет за спорт, Универзитет
Унион – Никола Тесла, Београд
др Весна Репић
Ћујић
21.
25.10.2013
.
26.10.2013
.
Београд,
Србија
Београд,
Србија
58. међународни сајм књига у
Београду
НАФИС - I Национални фитнес
скуп у организацији ЗСМСРС
Татјана
Миленковић
др Јелена
Ивановић
26.10.2013
.
26.10.2013
.
Београд,
Србија
Београд,
Србија
НАФИС - I Национални фитнес
скуп у организацији ЗСМСРС
„Концепт индивидуалне обуке
оралне хигијене“ , Хотел Москва,
Београд
доц. др Сања
Мазић
др Марија
Бисенић
24.
10-13. 11.
2013.
Београд,
Србија
Др. Јадранка
Плавшић
25.
17.11.2013
.
Београд,
Србија
8. СРПСКИ КОНГРЕС О
ШЕЋЕРНОЈ БОЛЕСТИ
са међународним учешћем,
Metropol Palace hotel, Београд
„Керамички системи у
стоматолошкој пракси“ ,
Стоматолошки факултет
Београд, Клиника за
стоматолошку протетику,
Меtropol Place хотел, Београд
26.
21.11.
2013.
Београд,
Србија
Институт за неурологију Београд
27.
23.11.2013
.
Загреб,
Хрватска
28.
27-29.
11.2013.
Београд,
Србија
29.
28.11 1.12.2013
Београд,
Србија
Znanstveno-stručna konferencija
Tjelesna aktivnost i zdravlje
„Tjelesna ativnost i šećerna bolest“,
Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki
fakultet u suradnji sa hrvatskim
društvom sportske medicine
hrvatskog zbora i hrvatskim
savezom dijabetičnih udruga
Међународни сајам
предузетништва ''Бизнис База
2013'', Национална агенција за
регионални развој и Београдски
сајам
Стручна трибина „Спорт за све у
урбаној средини“, у организацији
Асоцијације „Спорт за све“ у
оквиру 28. међународног сајма
зимског спорта, туризма и
22.
22.
23.
Позивно предавање:
„Праћење стања физичких
способности деце“
„ВЕЖБАЊЕ КАО ЛЕК“
доц. др Сања Мазић
Др. Марија
Бисенић
Који облик физичког
вежбања одабрати? / др
Весна Репић Ћујић
Др. Јадранка
Плавшић
мр Ацо Гајевић,
Жељко
Матовић и мр
Александра
Санадер
Др. Јадранка
Плавшић, Др.
Тамара
Гавриловић
4
30.
31.11.2013
.
Загреб,
Хрватска
31.
2.12.2013.
Београд,
Србија
31.
2.12.2013.
Београд,
Србија
32.
6.12.2013.
Београд,
Србија
рекреације „EXPO – ZIM 2013“,
Београдски сајам
Znanstveno-stručna konferencija
Tjelesna aktivnost i zdravlje
VIII национални семинар за
секретаре спортских и
општинских савеза, клубова,
удружења и осталих спортских
организација (генерални,
технички, извршни), Спортски
савез Србије и Завод за спорт и
медицину спорта републике
Србија, уз подршку
Министарства омладине и спорта
VIII национални семинар за
секретаре спортских и
општинских савеза, клубова,
удружења и осталих спортских
организација (генерални,
технички, извршни), Спортски
савез Србије и Завод за спорт и
медицину спорта републике
Србија, уз подршку
Министарства омладине и спорта
Курс континуиране медицинске
едукације: ''Физичка активност
и исхрана адолесцената'', Завод
за спорт и медицину спорта
Републике Србије
Др.Тамара
Гавриловић ,
Др. Јадранка
Плавшић
др Весна Репић
Ћујић
Присуство и
организација:
Предраг
Бићанин,
Милена
Драгојевић,
Богдан
Голубовић,
Михајло
Ковачевић,
Дејан
Бошковић,
Данка
Шапоњић, мр
Мирослав
Стевановић,
Иван Боричић
Присуствовали:
Др. Небојша
Антић, Др.
Јован
Златковић, Др.
Љиљана
Ћорковић, Др.
Милена Aнтић,
Др. Аида
Сарајлић, Др.
Сузана
Златковић, Др.
Тамара
Гавриловић, Др.
Јадранка
Плавшић, Др.
Наташа Козар,
Ђорђе Батинић,
Др. Марија
„Tjelesna aktivnost i šećerna
bolest“
Sveučilište u Zagrebu,
Kineziološki fakultet u
suradnji sa hrvatskim
društvom sportske medicine
hrvatskog zbora i hrvatskim
savezom dijabetičnih udruga
/ Tamara Gavrilovič
Стручни надзор у области
спорта / др Весна Репић
Ћујић, саветник директора
ЗСМСРС
Предавач Доц. др Сања
Мазић, Др. Славица
Ђорђевић-Шарановић
5
Симпозијум „Нови трендови у
стоматологији“ , Стоматолошки
факултет у Београду,
Стоматолошки факултет,
Београд
33.
07 08.12.2013
.
34.
8.12. 2013.
35.
8.12. 2013.
36.
9.12. 2013.
Београд,
Србија
37.
9.12.2013.
38.
11.12.2013
.
Београд,
Србија
Београд,
Србија
39.
11-12.
12.2013.
Београд,
Србија
40.
11-12.
12.2013.
Београд,
Србија
Београд,
Србија
Београд,
Србија
Бисенић, Др.
Славољуб
Стевановић
Др. Марија
Бисенић
20. SPAR Evropsko prvenstvо u
krosu
„Крос контри“ Србија – изложба
о развоју крос трчања у Србији
између два светска рата, Ушће,
Београд
„Крос контри“ Србија – изложба
о развоју крос трчања у Србији
између два светска рата, Хотел
Хајат, Београд
IAAF Global Seminar on Cross
Country
Мини симпозијум у оквиру 42.
симпозијума стремљења и
новине у медицини,
„Pharmalogical and
nonpharmacological therapy of
obesity and diabetes type 2“
(„Фармаколошка и
нефармаколошка терапија
гојазности и шећерне болести“),
Свечана сала Деканата
Медицинског факултета у
Београду
Министарства омладине и спорта
и Министарства одбране
Републике Србије
Факултету спорта и физичког
васпитања у Београду, 2013
Scientific Conference Programme,
„Ефекти примене физичке
активности на
антрополошки статус деце,
омладине и идраслих“ =
“Effects of physical activity
application to
anthropological status with
children, youth and adults“
др Весна РепићЋујић
др Весна РепићЋујић
Атлетски судија:
др Весна Репић-Ћујић
Аутор изложбе:
др Весна Репић-Ћујић
др Весна РепићЋујић
Аутор изложбе:
др Весна Репић-Ћујић
Факултету спорта и физичког
васпитања у Београду, 2013
Scientific Conference Programme,
„Ефекти примене физичке
активности на
антрополошки статус деце,
мр Мирослав
Стевановић
др Весна РепићЋујић
Присуствовали:
Др. Милена
Антић, Др.
Гордана
Королија
Мрђанов, Др.
Аида Сарајлић,
Др. Ана
Роћеновић, Др.
Јадранка
Плавшић, Др.
Сања
Крцуновић
Немања
Бадњаревић
Предавач: Доц. др Сања
Мазић
Разлике у моторичким
способностима фудбалера у
односу на
позицију у тиму / Немања
Бадњаревић,
мр Биљана Николић,
Милан Мандарић,
Марко Васиљевић,
Чедомир Поповић,
Драгољуб Јањић,
др Предраг Божић, Ненад
Пујић,
мр Ацо Гајевић, др Јелена
Ивановић
Значај спортског института
у формирању савезног
завода за фи зичку
Културу / мр Мирослав
Стевановић,
Слађана Мијатовић,
6
41.
11-20.
12.2013.
Београд,
Србија
омладине и идраслих“ =
“Effects of physical activity
application to
anthropological status with
children, youth and adults“
„Крос контри“ Србија – изложба
о развоју крос трчања у Србији
између два светска рата,
Факултет спорта и физичког
васпитања у Београду
Марко Стевановић
др Весна РепићЋујић
Аутор изложбе:
др Весна Репић-Ћујић
7
Download

Učešće saradnika Zavoda za sport i medicinu sporta na stručnim i