ADVOKATSKA KANCELARIJA
Law Office
Cabinet d´avocats
Aдвокатская фирма
Studio legale
Rechtsanwalt Büro
WWW.ADVOKATSIMIC.RS
[email protected]
+381 63 304305
+387 65 328077
R. Srbija, 11000 Beograd
Kneginje Zorke 94/1
JAVNI BELEŢNICI U BEOGRADU PO OPŠTINAMA I SUDOVIMA
Javnobeleţnička komora Srbije, Beograd, ul. Cara Lazara br. 12, 011/2620104
Opština
Vraĉar
Vraĉar
Stari grad
Zvezdara
Zvezdara
Zvezdara
Palilula
Palilula
Palilula
Palilula
Savski venac
Voţdovac
Voţdovac
Voţdovac
Voţdovac
Rakovica
Rakovica
Rakovica
Ĉukarica
Ĉukarica
Ĉukarica
Ĉukarica
Ĉukarica
Grocka
Grocka
Novi Beograd
Novi Beograd
Novi Beograd
Novi Beograd
Novi Beograd
Novi Beograd
Novi Beograd
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Surĉin
Surĉin
Obrenovac
Obrenovac
Lazarevac
Mladenovac
Sud
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
*
*
*
*
Notar
Adresa sedišta
Kontakt
Petrović Ana
Adţić Natalija
Sibinović ĐorĊe
Sekulić Graovac Iva
Milanović Radojĉić Lela
Cvejić Srbislav
Ĉubrilović Branislava
Jovanović Jovanka
Perović Jelena
Đukanović Miodrag
Glišić Miodrag
Radulović Dejan
Spasić Mirjana
Vojnović Nikola
Mićković Savo
Baćović Vladimir
Rokvić Borislava
Smiljević Dragana
Nedin Zoran
Bošković Saša
Rodić Slobodanka
Ostojić Tanja
Bošković Tatjana
Nikolić Branislava
Bulajić Zoran
Andrić Goran
Beštić Aleksandra
Marićević Zorica
Grabeţ Ivana
Bojadţijevska Jasna
Vuĉić Nenad
Pavlović Slavoljupka
Radikić Vladan
Carić Danka
Milošević Jelena
Govedarica Nataša
Štiglić Nina
Pavićević Katarina
Dţabiri Suzana
SinĊelić Ţarko
Stejanić Nevanka
Todorović Nadeţda
Jovanović Slavica
Koĉe Kapetana 6
Krunska 46, stan 1
Simina 15
Ćirila i Metodija 2, sp.2,st.10
Zahumska 25
Dimitrija Tucovića 105
Takovska 36, st.26
Ĉarli Ĉaplina 30
Starine Novaka 7, vpr.st.2
Dalmatinska 72
Kablarska 11
Jove Ilića 90
Ustaniĉka 63
Ustaniĉka 128a, sp.5
Ustaniĉka 25, sp.3
Pilota Mihajla Petrovića 79a, ul.1
Pilota Mihajla Petrovića 70
Pilota Mihajla Petrovića 79a, ul.2
Šumadijski trg 6a, sp.2
Šumadijski trg 6, sp.2
Šĉerbinova 2a
Matije Bana 2
Nikolaja Gogolja 30a
Smederevski put 3v - Leštane
Branislava Nušića 1b
Bul. Mihajla Pupina 117
Bul. Mihajla Pupina 165e
Bul. Mihajla Pupina 199v
Bul. Mihajla Pupina 115
Bul. Mihajla Pupina 10, Z/IV, st.3
Bul. Mihajla Pupina 165a
Bul. Mihajla Pupina 16a, st.3
KaraĊorĊeva 1b
20. Oktobra 7
Svetosavska 14
Bul. Nikole Tesle 30
KaraĊorĊeva 2
VojvoĊanska 83
VojvoĊanska 108
Aleksandra Ace Simovića 24-26
Tamnavska 1g – Belo polje
Nikole Vujaĉića 8-10
Kralja Petra I 319
011/2441875
011/4075207
011/4047741
011/2421534
011/2410574
011/2406177
011/3291199
011/4075667
011/3237017
011/3034319
011/2652-631
011/2460444
011/3443735
011/3474674
Nema podataka
011/2342132
011/2346662
011/2342122
011/3574310
Nema podataka
011/3059520
011/3540762
011/3540783
011/8066705
011/7871954
011/2139405
011/3121010
011/2609703
011/7113070
011/3132034
011/3116756
Nema podataka
011/4144925
011/376297
011/3164195
011/2600276
011/2192505
011/8442562
011/8441580
021/421114
011/8727425
011/7872776
011/8244275
Javni beležnici – Notari u Beogradu po opštinama i po sudovima – sastavio adv. Željko Simić
Download

Javni beležnici – Notari u Beogradu po opštinama i po sudovima