Download

Ogólne zasady usprawiedliwiania 1. Uczeń ma