2014-2015 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
Birim_Adi
Felsefe Yüksek Lisans Programı
Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans
Programı
Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans
Programı
İktisat Yüksek Lisans Programı
Ders_Kodu DersAdi
PHIL 501 Seminer
LF-D525
Edebiyat Eleştirisi
DersiVeren
Melih Başaran
Seza Yılancıoğlu
Gün
Saati
26.01.2015 14:00-17:00
26.01.2015 09:00-11:00
Yeri
Y2
FEF 6
LF-D537
Toplum Dilbilim
29.01.2015 14:00-17:00
Y2
ECK581
Optimizasyon Teknikleri
Marie Helene
Sauner Leroy
Sahir Karakaya
26.01.2015 15:00-18:00
Y2
İktisat Yüksek Lisans Programı
ECK561
Ekonometri I
27.01.2015 10:00-13:00
Y2
İktisat Yüksek Lisans Programı
ECK555
Mikro İktisat I
28.01.2015 16:00-19:00
SBE E
İşletme Doktora Programı
GE 751
Finans Teorisi
Celalettin Ruhi
Tuncer
Bilge Öztürk
Göktuna
Orhan Göker
27.01.2015 11:00-13:00
SBE E
İşletme Yüksek Lisans Programı
G519
Araştırma Metodolojisi
Ahmet Fahri Negüs 30.01.2015 13:00-16:00
Y2
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
KHYL-114 Türk Siyasal Hayatı I
Rıdvan Akın
28.01.2015 13:00-15:00
SBE D
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
OHYL-300 International Economic Law
Mehmet Karlı
30.01.2015 09:00-11:00
Y2
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
KHYK-111 Seminer
26.01.2015 16:00-18:00
Y2
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
Demirhan Burak
Çelik
Şule Özsoy
KHYL-115 Basic Rights And Freedoms Under The
Echr I
KHYL-112 Uluslararası Hukukta Azınlık Hakları Ve Akif Emre Öktem
Dini Haklar
KHYL-122 İdare Hukuku Ve İdarenin Şeffaflığı
Çağla Tansuğ
30.01.2015 13:00-15:00
Y2
27.01.2015 16:00-18:00
SBE D
28.01.2015 11:00-13:00
SBE D
KHYL-120 Suç Ve Ceza Siyaseti Ve Ceza
Hukukunda Yeni Eğilimler
29.01.2015 14:00-16:00
SBE D
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
Emine Eylem
Aksoy Retornaz
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
KHYL-118 Hak Kuramı Tartışmaları
Birden Güngören
Bulgan
27.01.2015 11:00-13:00
SBE E
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek
Lisans Programı
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek
Lisans Programı
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek
Lisans Programı
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek
Lisans Programı
Özel Hukuk Doktora Programı
COM 501
Medya Ve İletişim Kuramları
Merih Zıllıoğlu
28.01.2015 10:00-12:50
SBE D
COM 551
SBE D
27.01.2015 14:00-16:50
SBE D
COM 521
Görsel Antropoloji
Hülya Uğur
Tanrıöver
Özlem Danacı
Yüce
Merih Zıllıoğlu
29.01.2015 14:00-15:00
COM 571
Medya Ve İletişim Çalışmalarında
Yöntem
Siyasal Kültür Ve Medya
26.01.2015 14:00-16:50
Y2
27.01.2015 12:00-14:00
SBE E
Özel Hukuk Doktora Programı
OHDR-323 Sportif Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Hatice Özdemir
Çözümlenmesi Ve Spor Tahkim
Kocasakal
Mahkemesi
OHDR-321 International Arbitration Law
Ziya Akıncı
27.01.2015 09:00-11:00
Y2
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
OHYL-309 İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)
Sedef Koç
27.01.2015 11:00-13:00
SBE E
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
OHYL-310 Seminer
Mehmet Erdem
26.01.2015 15:00-17:00
Y2
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
OHYL-303 Adi Ortaklıklar
Sıtkı Anlam Altay 28.01.2015 13:00-15:00
SBE D
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
OHYL-302 Tasarrufun İptali Davaları
Güray Erdönmez
29.01.2015 14:00-16:00
SBE D
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
Halil Ali Dural
26.01.2015 10:00-12:00
SBE E
Ercüment Erdem
29.01.2015 16:00-18:00
Y2
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
OHYL -304 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Limited
Şirketler
OHYL -301 Fundamental Concepts Of Competition
Law
OHYL-306 İş Sözleşmesi Hükümleri
E.Murat Engin
30.01.2015 14:00-16:00
Y2
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
OHYL-307 Droit International Economique
Julien Cazala
28.01.2015 09:00-11:00
SBE D
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
Siyaset Bilimi Doktora Programı
SP 621
Türkiye'de Siyasal Partiler, 1908-1939
Ahmet Şemsettin
Kuyaş
28.01.2015 16:00-19:00
SBE E
Siyaset Bilimi Doktora Programı
SP 633
Türkiye'de Yeni Toplumsal Hareketler
Hakan Yücel
27.01.2015 11:00-14:00
SBE E
Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı
ECK521
Kalkınmanın Ekonomi-Politiği
29.01.2015 13:00-16:00
SBE D
Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı
SP 541
Türkiye´De Kimlik Ve Vatandaşlık
Mustafa Burak
Gürbüz
Füsun Üstel
26.01.2015 10:00-13:00
SBE E
Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek
Lisans Programı
Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek
Lisans Programı
Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek
Lisans Programı
Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek
Lisans Programı
Uluslararası İlişkiler Doktora Programı
SİY 611
Halkla İlişkiler Kuramları Ve Etik
İnci Çınarlı
27.01.2015 10:00-12:00
Y2
SİY 681
Sosyal Etki Mekanizmaları Ve Medya
Nazlı Aytuna
29.01.2015 10:00-12:00
SBE E
SİY 651
Pazarlama İletişimi
Çiğdem Ersayın
28.01.2015 11:00-13:00
SBE D
SİY 601
İletişim Kuramları Ve Modelleri
Yasemin İnceoğlu 28.01.2015 14:00-16:00
SBE D
RI-589
Küreselleşme Ve Yönetişim
29.01.2015 14:00-17:00
Y2
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans
Programı
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans
Programı
Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans
Programı
Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans
Programı
Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans
Programı
Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans
Programı
RI-547
Ab Kurumlar Hukuku
Feride Selcan
Serdaroğlu
Ercüment Tezcan
29.01.2015 10:00-13:00
SBE E
Erhan Şahap
Büyükakıncı
Tolga Ayoğlu
26.01.2015 09:00-12:00
SBE E
26.01.2015 18:00-21:00
R.Sarıca
Sahir Karakaya
30.01.2015 19:00-22:00
Ulus 2
Salise İrem
Zeyneloğlu
Salise İrem
Zeyneloğlu
Orhan Feyzioğlu
27.01.2015 19:00-22:00
İşletme 2
28.01.2015 19:00-22:00
Ulus 2
31.01.2015 14:00-17:00
Ulus 4
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Uluslararası İlişkiler Teorileri Ve
Yaklaşımları
EHYL -350 Uluslararası Ticari Sözleşmelerin
Hazırlanması
EC 514
Finans Piyasalarında Karar Alma
RI-503
EC 516
Uluslararası Finansal Sistemler
EC 511
Para Ve Finansal Sistem
Mİ620
Lojistik Yönetimi
Mİ501
Uygulamalı İstatistik
Ahmet Fahri Negüs 27.01.2015 18:00-21:00
İşletme 3
Mİ503
Yönetim Ve Organizasyon
31.01.2015 10:00-13:00
SB 2
Mİ603
Finans Yönetimi
Naciye Aylin
Ataay Saybaşılı
Ömür Süer
28.01.2015 18:00-21:00
ULUS 3
Mİ515
Finansal Raporlama
İdil Kaya
27.01.2015 18:00-21:00
İşl.1 / İkt.1
Mİ507
Enerji Politikaları Ve Çevre
Aslı Gül Öncel
29.01.2015 18:00-21:00
SB 2
RI-S513
Uluslarası Politika Ve Strateji
Hatice Beril
Dedeoğlu
28.01.2015 18:00-21:00
İktisat 4
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek
Lisans
Download

2014-2015 güz yarıyılı bütünleme sınav programı