Važni kontakti u hitnim
slučajevima za roditelje koji
imaju bebe i malu djecu
Medicinski hitni slučajevi
Spasilačka služba
144
Spital Thurgau AG
Hitna služba dječije klinike
slučajevima
071 686 11 11
Münsterlingen
Ordinacija za hitne slučajeve
U akutnim medicinskim hitnim
U akutnim medicinskim hitnim
slučajevima
052 723 77 77
U odsustvu kućnog ljekara
071 686 19 11
U odsustvu kućnog ljekara
071 686 40 37
Intervencije u kriznim situacijama,
Frauenfeld
Ordinacija za hitne slučajeve
Münsterlingen
Psihički hitni slučajevi
Spoljna psihijatrijska služba
dijagnostika, psihoterapija
Centar za ispitivanja i prihvat
0848 41 41 41
Pshijatrijske klinike Münsterlingen
Ispitivanje, prihvat, savjetovanje,
informacije i intervencije u kriznim
situacijama
Clienia Littenheid AG
071 929 60 06
Prijem pacijenata
071 929 60 60
Služba hitne pomoći
(izvan radnog vremena)
U kriznim situacijama
Telefonska linija za pozive roditelja
0848 35 45 55
Pomoć i savjetovanje za roditelje, po-
u hitnim slučajevima
[email protected]
rodice i bliske osobe u sljedećim situa-
24 sata dnevno na raspolaganju
cijama: kod problema u vaspitanju, kad
roditelji nisu u stanju da prate proces
vaspitanja, kada je dijete ugroženo ili
kad je potrebno da se omogući stupanje
u kontakt sa odgovarajućim stručnim
službama u Vašoj okolici
«Ispružena ruka»
143
24 sata dnevno na raspolaganju
Pomoć putem telefona, telefon za krizne
situacije, savjetovanje putem telefona,
telefon za hitne slučajeve, psihološka
pomoć putem telefona – u slučaju brige,
krize, straha, depresije
Služba za zaštitu djece i Savjetovalište za žrtve
Policija
117
U akutnim hitnim slučajevima
Stručna služba za pomoć žrtvama
052 723 48 26
U slučajevima tjelesnih, seksualnih ili
u kantonu Thurgau, zadužbina BE-
052 723 48 23
psihičkih povreda
NEFO
[email protected]
Savjetovalište za žene koje su bile
052 720 39 90
U slučajevima fizičkog, psihičkog,
izložene nasilju - kanton Thurgau
[email protected]
seksualnog i /ili strukturalnog nasilja
nad ženama i njihovom djecom
Služba za zaštitu
U slučaju da postoji (osnovana) sumnja
djece i odraslih
da su ugroženi interesi djeteta
Weinfelden
058 345 73 40, [email protected]
Münchwilen
058 345 73 30, [email protected]
Kreuzlingen
058 345 73 10, [email protected]
Frauenfeld
058 345 73 00, [email protected]
Arbon
058 345 72 80, [email protected]
Druga savjetovališta
Švajcarski crveni krst
Spitex
Psihijatrijske službe
071 626 50 80
Kratkoročno čuvanje djece i adekvatna
[email protected]
pomoć kod kuće u kriznim situacijama
071 622 81 31
Briga i nadzor kod kuće u kriznim
[email protected]
situacijama
071 686 47 00
Ispitivanja od strane dječijeg psihijatra –
za djecu i mlade
pedijatra, razne vrste terapija
Ambulanta za malu djecu
Savjetovalište za planiranje po-
052 723 48 22
Informacije i savjeti u vezi sa trudnoćom
rodice, trudnoću i seksualnost,
[email protected]
i materinstvom
Perspektive Thurgau
071 626 02 02
•Savjetovanje majki i očeva
•Savjetovalište za majke i očeve
[email protected]
•Savjetovanje roditelja koji imaju bebe
zadužbina BENEFO
•Savjetovalište za parove,
i malu djecu, savjetovanje porodica,
porodice i mlade
savjetovanje parova
Conex Familia
071 411 00 01
•Savjetovanje majki i očeva
•Savjetovalište za majke i očeve
[email protected]
•Savjetovanje roditelja koji imaju bebe
•Savjetovalište za parove,
071 411 88 82
i malu djecu, savjetovanje porodica,
porodice i mlade
[email protected]
savjetovanje parova
Moji lični brojevi telefona za hitne slučajeve
Kućni lekar
Dečiji lekar
Download

Važni kontakti u hitnim slučajevima za roditelje koji imaju bebe i