AKC
IJA
Savršeni kompleti po neverovatno niskim cenama!
Odgovarajuća Ersa lemna stanica za svakog korisnika
80 W
80 W
14,156.70.-
21,431.59.-
18,875.59.-
29,766.10.-
150 W
36,590.40.50,820.00.-
akcijska ponuda sa popustom i uračunatim PDV-om; važi samo do 31. decembra 2012 . godine
1
3
2
Ersina lemna stanica iz i-CON
proizvodne serije se izdvaja zbog
svoje inovativne kontrole grejanja,
1. i-TIP, jednostavan za zamenu, besprekorne efikasnosti, sigurnosti i
jednostavnosti u radu. Lemilice su
dugog radnog veka
malih dimenzija, lagane su i veoma
2. i-TIP pričvršćivač dostupan u su moćne. Njihova drška ostaje
crnoj i zelenoj boji
hladna čak i kada se zahteva najviši
stepen zagrevanja. Vrh lemilice
3. Grejač velike snage (dug
dolazi do potrebnog stepena
radni vek)
grejanja vrlo brzo, kao i do
ponovnog zagrevanja.
i-TOOL ima tehnološki veoma razvijenu PCB ploču integrisanu unutar same drške
na način kakav do sada nije viđen.
i-TOOL lemilica: ultra lagana (samo 30 grama), ultra kratka (samo 155mm), i ultra
kratak vrh do drške (samo 45mm).
Koncept po kojem i-CON
funkcioniše je u isto vreme i
inovativan i jednostavan. On
uključuje podešavanja za fiksne ili
promenljive radne temperature,
funkciju za stanje mirovanja kao i
automatsko stanje mirovanja,
različite nivoe snage kao i funkciju
za isključivanje.
Jedinstvena tehnologija grejanja
i-TOOL lemilice sa lemnim vrhom
koji je odvojen od samog grejača
poseduje neverovatne potencijale u
polju uštede na vrhovima. Širok
spektar standardnih i posebnih
lemnih vrhova nudi jedinstvenu
fleksibilnost u radu.
(pogledati drugu stranu)
Stvarno dobre - Ersa i-CON lemne stanice
Preko 100 lemnih vrhova za različite aplikacije
OL,
sve i-TO
a
z
i
n
d
o
e!
vi, pog
mni vrho O ili PICO lemilic
le
i
iv
lj
ž
r
AN
Izd
i-TOOL N
0102PDLF04
30
Ø
0102PDLF02
0102PDLF10
0102CDLF12
5,2
Ø 0,4
9
pencil point, 0.2 mm ø
pencil point, 0.4 mm 0102PDLF04
ø
pencil point, 1.0 mm ø
chisel-shaped, 1.2 mm
0102CDLF16
0102CDLF24
0102CDLF32
0102CDLF200
chisel-shaped, 1.6 mm
chisel-shaped, 2.4 mm
chisel-shaped, 3.2 mm
chisel-shaped, 20.0 mm
0102ADLF40
0102WDLF16
0102ZDLF200
48
PowerWell with concave portion, 1.6 mm ø Wick-Tip, 20.0 mm
8,6
3,7
angled fac, 4.0 mm ø
2,4
20
13
Veliki izbor vrhova za lemilice Ersa
možete pogledati na
www.mikroprinc.com
Sa obzirom na čitav tehnološki koncept Ersinih i-CON lemnih
stanica, možete biti sigurni u to da ćete svakom poslu ili
aplikaciji ispuniti optimalne parametre. Zbog toga i-CON lemne
stanice važe za odličan odnos pristupačnih cena i visokog
kvaliteta u radu, kao i sigurnosti.
Proizvodi iz ponude:
Šifra
Opis
Max. snaga/napon
Vreme zagrevanja
Temperaturni opseg
31270
i-CON PICO lemna stanica
komplet
sa i-TOOL PICO lemilicom sa chisel-shaped
vrhom, 1.6mm, i držačem i suvim sunđerom
80 W/230 V, 50 HZ,
80 W (350°C)
~ 9 s (350 °C)
150 °C – 450 °C
i-CON NANO lemna stanica komplet
sa i-TOOL NANO lemilicom sa chisel-shaped
vrhom, 1.6mm, i držačem i suvim sunđerom
Antistatik dizajn
80 W/230 V, 50 Hz,
80 W (350 °C)
~ 9 s (350 °C)
i-CON 1 lemna stanica komplet
sa i-TOOL lemilicom sa chisel-shaped vrhom,
1.6mm, i držačem i suvim sunđerom
Antistatik dizajn
80 W/230 V, 50 Hz,
150 W
~ 9 s (350 °C)
25852
15547
Cena
14,156.70.- *
(stara cena: 18,875.59.-)
150 °C – 450 °C
21,431.59.- *
(stara cena: 29,766.10.-)
150 °C – 450 °C
36,590.40.- *
(stara cena: 50,820.00.-)
* akcijska ponuda sa popustom i uračunatim PDV-om; važi samo do 31. decembra 2012 . godine
Mikro Princ d.o.o.
Kralja Milutina 31
11000 Beograd
www.mikroprinc.com
Tel. (011) 36 29 000
Fax (011) 36 29 299
[email protected]
Download

akcija