Download

1 3 2 4 1, 2 - Przykręcić łożysko 2 za pomocą śrub 18 i nakrętek 19 3