BEZBJEDNOSNE BARIJERE
Delta Bloc
2
Delta bloc sistem
DELTA BLOC sistem je fleksibilan bezbjednosni sistem na putevima koji
se sastoji od lanca prefabrikovanih betonskih elemenata postavljenih
direktno na saobraćajnicu, međusobno povezanih patentiranim spojnicama .
Koristi se kako za trajnu zaštitu puteva i mostova , tako i za privremenu
zaštitu gradilišta. Elementi se postavljaju direktno na podlogu bez
pričvršćivanja, a međusobno su spojeni patentiranim spojnicama koje
omogućavaju ograničeno bočno pomjeranje sistema elemenata.
U slučaju udara vozila sistem apsorbuje
energiju udara zahvaljujući ograničenom
pomjeranju elemenata sistema što za
putnike u vozilu znači veću sigurnost i manju
opasnost od ozljeda.
Metode testiranja bezbjednosnih sistema na putevima su definisane u
evropskim standardima EN 1317-1 i 2.
Nakon više od 50 izvršenih testova udara i dekada prisutnosti na evropskim
putevima dokazane su sljedeće ključne osobine Delta bloc sistema:
» visoka sigurnost za putnike u vozilima
» pouzdana zaštita od proboja vozila u suprotnu traku
» malo izmještanje lanca elemenata prilikom udara
DELTA BLOC SISTEM
3
Saobraćajna bezbjednost i zaštita
Delta bloc štiti od:
» proboja u suprotnu traku
» zasljepljivanja iz suprotnog pravca
» prevrtanja nakon udara
» refleksije svjetlosti u putanju
» odrona
» malih životinja
» poplava (specijalni dizajn)
» ozbiljnih povreda putnika u vozilu
Delta bloc znači bezbjednost:
» na mjestima sa visokim postotkom nesreća
» na mjestima ulaza u škole, parkirališta
» za bicikliste
» za male životinje
DELTA BLOC SISTEM
4
Karakteristike Delta bloc elemenata
Oblik Delta bloc elementa baziran je na New Yersey profilu, jer se pokazalo da upravo taj oblik značajno smanjuje rizik od prevrtanja vozila.
Zahvaljujući skretnoj površini neposredno iznad baze elementa vozilo
je prilikom udara usmjereno nazad u saobraćajnu traku, a direktan udar
u bezbjednosnu ogradu je izbjegnut.
Odbojna površina u slučaju jakog udara sprečava proboj vozila u traku
suprotnog smjera, obezbjeđujući optimalnu bezbjednost sadejstvom sa
kontinualnom zateznom šipkom.
ODBOJNA POVRŠINA
BAZA
SKRETNA POVRŠINA
Kontinualna zatezna šipka, koja prolazi
duž elementa, povezuje pojedine elemente
u lanac pomoću pocinčanih čeličnih spojnica.
Kombinovane osobine čelika i betona osiguravaju elastično ponašanje lanca elemenata
i njihovo ograničeno pomjeranje.
ČELIČNA SPOJNICA
POČETNI / ZAVRŠNI ELEMENT
Odvodnja oborinskih voda sa saobrćajnice je riješeno sa tipski izrađenim
kanalima u bazi elementa, 20 cm x 5 cm, na razmaku od 2 metra.
KARAKTERISTIKE DELTA BLOC ELEMENATA
5
Ekonomičnost i funkcionalnost Delta bloc sistema
» mala oštećenja vozila pri manjim brzinama udara
» nema oštećenja barijere pri malim / srednjim brzinama udara
» značajno niži troškovi održavanja u odnosu na čelične zaštitne ograde
» jednostavna i brza zamjena oštećenog
elementa
» nema fiksiranja elemenata u podlogu
» nakon izmjene oštećenog elementa
zatezna šipka čitavog sistema je
ponovo u funkciji
» nakon izmještanja elementa usljed udara vozila, element se može ručno vratiti
na mjesto pomoću poluge
» otvaranje lanca elementa je moguće na
bilo kom mjestu
» postavljanje i rastavljanje elemenata ne
zavisi od vremenskih uslova
» jednostavno premještanje pri gradnji puteva u raznim fazama
» ujednačen kvalitet pojedinih elemenata
» visoka tačnost dimenzija
» nema gubitaka čvrstoće tokom vremena
EKONOMIČNOST - FUNKCIONALNOST
7
DB 100 - najviši nivo zaštite - brzo postavljanje
DB 100 - Delta bloc visine 100 cm
T1 T2 T3 N1 N2 H1 H2 H3 H4a H4b
OSNOVNE OSOBINE
» najviši nivo zaštite prema EN 1317-1 i 2
» zaštita od vozila iz suprotnog smjera
» niski troškovi održavanja
» brzo postavljanje
TEHNIČKI PODACI
KVALITET BETONA
otpornost na mraz i soli - 200 ciklusa, klasa betona S 25/30 (MB 30)
SPAJANJE ELEMENATA
čelična pocinčana spojnica
ZATEZNA ŠIPKA
čelična zatezna šipka
DUŽINE ELEMENATA
2, 4 i 6 metara
DODACI
instaliranja saobraćajnih znakova, opreme protiv zasljepljivanja
i zvučnih barijera
RADIJUS KRIVINA
2 m element: r = 73 metra
4 m element: r = 146 metara
6 m element: r = 219 metara
PRIČVRŠĆIVANJE
TEŽINE ELEMENATA
završni elementi lanca su pričvršćeni za podlogu ankerima
2m/1760kg, 4m/3555kg i 6m/5050kg
REZULTATI TESTIRANJA PREMA EN 1317-2 - TIP DB 100
DUŽINA ELEMENATA (m)
4
4
H4b
H2
H2
B
B
B
B
ŠIRINA SISTEMA (cm)
70
70
70
70
VISINA SISTEMA (cm)
100
100
100
100
RADNA ŠIRINA
W6
W7
W6
W7
MAKSIMALNO IZMJEŠTANJE (cm)
90
92
56
48
TESTIRANA DUŽINA SISTEMA (m)
bez završnih elemenata
110
165
110
153
da
da
da
da
NIVO ZADRŽAVANJA
ASI (Acceleration Saverity Index)
6
H4b
2
NAČIN POSTAVLJANJA
PRIČVRŠĆIVANJE ZAVRŠNOG ELEMENTA
(za podlogu)
PRIČVRŠĆIVANJE POJEDINIH ELEMENATA
ne
ne
ne
ne
(za podlogu)
NAPOMENA: Delta blok izrađujemo od SCC betona, radi povećanja otpornosti na mraz i soli,
pa su i marke betona veće od minimalno zahtijevanih.
DELTA BLOC 100
8
Pregled sistema Delta bloc-a
PRIVREMENI
SISTEM
ELEMENTI (dimenzije u cm)
50
STANDARDNI
50
POČETNI/ZAVRŠNI
50
STANDARDNI
65
65
DB 65S
80
48
60
58
70
50
64
100
DB 120S
80
48
DB 100
AS-R
80
PRELAZNI
80
RAZDJELNI
80
600
NIVO
ZADRŽAVANJA
PRELAZNI PREMA
ČELIČNOJ OGRADI
80
STANDARDNI
ASIMETRIČAN
80
STANDARDNI
100
PRELAZNI DB80
80/100
RAZDJELNI
100
STANDARDNI
ASIMETRIČAN
100
STANDARDNI
100
PRELAZNI
80/100
RAZDJELNI
100
STANDARDNI
ASIMETRIČAN
100
STANDARDNI
120
T1, T3, H1
H2
H1, H2,
H3, H4b
H1, H2
H2
STANDARDNI
80
RAZDJELNI
80
STANDARDNI
100
RAZDJELNI
100
H2
100
58
400
PRELAZNI DB 100 100/120
67,4
DB 80
AS-R
STANDARDNI
100
100
DB 100S
300
50/65
100
100
DB 100
200
T3, H1
PRELAZNI DB50S
80
DUŽINA (cm)
T1, T2
36
DB 80
STALNI SISTEM
VISINA
(cm)
DB 50S
39
MOSNI SISTEM
ELEMENT
H4b
PREGLED SISTEMA DELTA BLOC - a
9
Početni / završni element
Standardni element
Prelazni element
Prema čeličnoj ogradi
PREGLED SISTEMA DELTA BLOC - a
Prelazni element
Element za mostove
Razdjelni element
10
Nivo zadržavanja Delta bloc sistema
Kapacitet
zadržavanja
Nivo
zadržavanja
Garantovan
test
Težina
vozila u kg
Brzina udara
u km/h
Udar pod
uglom u ˚
T1
T2
TB 21
TB 22
TB 21
TB 41
TB 31
TB 32
TB 11
TB 42
TB 11
TB 51
TB 11
TB 61
TB 11
TB 71
TB 11
TB 81
TB 11
1 300
1 300
1 300
10 000
1 500
1 500
900
10 000
900
13 000
900
16 000
900
30 000
900
38 000
900
80
80
80
70
80
110
100
70
100
70
100
80
100
65
100
65
100
8
15
8
8
20
20
20
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Mali
T3
N1
Normalni
N2
H1
Visoki
H2
H3
H4a
Veoma
visoki
H4b
Nivo jačine udara
Nivo jačine udara
Karakteristične vrijednosti
A
ASI ≤ 1,0
B
ASI ≤ 1,4
C
ASI ≤ 1,9
THIV ≤ 33 km ∕ h
PHD ‹ 20 g
Radna širina Delta bloc-a
Radna širina
Pomjeranje (m)
W1
W ≤ 0,6
W2
W ≤ 0,8
W3
W ≤ 1,0
W4
W ≤ 1,3
W5
W ≤ 1,7
W6
W ≤ 2,1
W7
W ≤ 2,5
NIVOI ZADRŽAVANJA DELTA BLOC - a
11
Sistem DB 100/6 m nivo zadržavanja - radna širina
H1-W5
H2-W4
H4b-W6
NIVOI ZADRŽAVANJA DELTA BLOC - a
12
H2-W5
Sistem DB 80/6m nivo zadržavanja- radna širina
H1-W4
H1-W4
80
80
80
NIVOI ZADRŽAVANJA DELTA BLOC - a
80
13
40
Detalj sidrenja Delta bloc-a cilindrom
170
210
D blok
D blok
420
250
asfalt
NAPOMENA : sidrenje u asfalt koristi se samo za privremena rješenja
Nivo zadržavanja
Završetak - ankerisanje
tip bloka
način postavljanja
N2
DB 80
nefiksiran
1 x M24
T1
DB 100
nefiksiran
1 x M24
T2
DB 100
nefiksiran
1 x M24
T3
DB 100
nefiksiran
1 x M24
N1
DB 100
nefiksiran
1 x M24
N2
DB 100
nefiksiran
1 x M24
H1
DB 100
nefiksiran
1 x M24
H2
DB 100
nefiksiran
1 x M24
Detalj sidrenja Delta bloc-a ankerima
50
300
210
asfalt
50 250
50 260
čelični cilindar
temelj
D blok
260 50
800
170
60
10
D blok
210
800
150
150
200
150
40
200
betonski
temelj
4 ankera
800
Nivo zadržavanja
Tip
bloka
Način postavljanja
Završetak - ankerisanje
H1
DB 80
nefiksiran
4 x M20
H1
DB 100 S
nefiksiran
4 x M20
H2
DB 100 S
nefiksiran
4 x M20
H4b
DB 100 S
nefiksiran
5 x M24
H3
DB 100
nefiksiran
5 x M24
H4b
DB 100/6M/4M
nefiksiran
5 x M24
DETALJI SIDRENJA DELTA BLOC - a
14
Standardni poprečni presjek autoputa , Njemačka
30 000 vozila / dan od čega 15% kamioni
50
325
325
200
325
50
325
Standardni poprečni presjek mosta, sa DB 100, l=4m
1220
60
60
60
1100
60
800
210
150
50
350
180
STANDARDNI POPREČNI PROFILI
350
50
210
60
150
60
180
15
Primjeri upotrebe Delta bloc-a
Belgija
Njemačka
Austrija
Irska
PRIMJERI UPOTREBE DELTA BLOC - a
Binis d.o.o. • ul. Jovana Bijelića bb • 78 000 Banja Luka
tel: + 387 51 389 300 fax: + 387 51 389 310
prodaja: + 387 51 389 308 + 387 51 389 307
e-mail: [email protected]
web: www.binisbeton.com
www.deltabloc.com
www.deltabloc.com
Download

BEZBJEDNOSNE BARIJERE Delta Bloc