e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Usvajanje standarda EN ISO 9606-1 u plan rada tehničkog komiteta
(TC2) pri Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine
08.05.2014 god. na 48. sjednici tehničkog komiteta „Zavarivanje i srodni
postupci“ – BAS/TC2 pri Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine
usvojeno je da se u Plan rada za 2014 god. uvrsti i standard EN ISO 9606-1 9
sa predloženim prijevodom naslova „Ispitivanje osposobljenosti zavarivača
- Zavarivanje topljenjem - Dio 1: Čelici“.
Nakon Javne rasprave koja bi trebala trajati oko 30-60 dana (okvirno do kraja
07.2014 god.), standard BAS EN ISO 9606-1:2014 10 bi zvanično trebao
dostupan za upotrebu u Bosni i Hercegovini.
Iako dati standard mijenja trenutno važeći BAS EN 287-1:2012, prema
preporukama EWF –a 11 prelazni period potpunog preuzimanja, te konačno
i povlačenja iz upotrebe BAS EN 287-1:2012 bi trebao trajati do 2 godine.
Kako se nositi sa svim izazovima koje donosi prelazak sa EN 287-1 na EN
ISO 9606-1, u skladu se preporukama EWF-a, pisali smo u prethodnom broju
e-Glasnika, a namjera nam je o istom upoznati širu zavarivačku zajednicu i
na narednim Seminarima u organizaciji DZBiH.
Napominjemo, u Evropi, standard EN ISO 9606-1 je preuzet od 16.10.2013
god.
U Bosni i Hercegovini, trenutno važeći standard BAS EN 287-1:2012 je
preuzet u okviru preuzimanja evropskih Direktiva novog pristupa, odnosno
posebno PED (eng. Pressure Equipment Directive) direktive 97/23/EC, koja je
u bosansko-hercegovačkom zakonodavstvu objavljena pod nazivom
„Naredba za opremu pod pritiskom“ 12.
EN ISO 9606-1 Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels.
Trenutno previđen samo kao izdanje na engleskom jeziku!
11 EWF vodič za prelazak sa standarda EN 287-1 na EN ISO 9606-1 na što efikasniji način.
12 Kao što je objašnjeno u drugom broju e-Glasnika.
9
10
20
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Vijesti iz okruženja i svijeta
Vijesti iz EWF-a | EN 1090 Mapa puta 13
U Evropi je od 1. Jula 2014 obavezna usklađenost prema EN 1090. Standard
EN 1090 reguliše prefabrikaciju i montažu čeličnih i aluminijskih
konstrukcija što je prepoznatljivo u okviru CPR regulative (eng. Construction
Products Regulation) radi dobivanja CE znaka. Zapravo, CE znak (bivši EC
znak) je obavezan za označavanje usklađenosti za određene proizvode koji
se prodaju u okviru Evropske ekonomske zone, EEA (eng. European Economic
Area), od 1993 god.
Praktično, riječ je o seriji standarda EN 1090:
 EN 1090-1: Requirements for conformity assessment for structural
components (CE-Marking);
 EN 1090-2: Technical requirements for the execution of steel structures;
 EN 1090-3: Technical requirements for the execution of aluminium
structures.
S tim u vezi, EWF je predstavio mapu puta (eng. roadmap) za certifikaciju i
kvalifikaciju, koja bi trebala biti od pomoći kao vodič za kompanije na
njihovom putu ka usklađivanju.
As a special focus for 2014,
EWF will be working together with its
members and associates on ensuring all
relevant stakeholders are compliant with
the EN 1090 standards...
13
Vijest EWF-a. Newsletters #31.
21
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
EN 1090 Mapa puta od EWF-a
Polazi se od EWF dokumenata:
 shema, pravila i vodiča
...
preko zahtjeva u vezi sa
kvalifikacijom osoblja:
 IBR (NDT) osoblja
 zavarivača
 koordinatora zavarivanja
i procjene proizvođača
zavarenih proizvoda
potom provjere proizvođača
za usklađenost prema
ISO 3834-2 / 3 /4
...
konačno, do provjere proizvođača
za usklađenost prema
EN 1090-2 / 3
...
da bi na kraju uslijedila
FPC certifikacija prema
EN 1090-1
22
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Vijesti iz EWF-a | Najbolji evropski koordinator zavarivanja 14
Prestižna nagrada „Najbolji evropski koordinator zavarivanja“ se dodjeljuje
samo nosiocima diplome IWE/EWE, a za 2012 god. ju je dobio Alan
Robinson iz kompanije Gloucestershire (Velika Britanija), na osnovu značajnih
uspjeha i odgovornosti za koordinaciju u zavarivanju u skladu sa ISO 14731.
Naime, 30 zemalja sa nacionalnim ANB-ovima, je pozvano da nominiraju
najbolje koordinatore zavarivanja.
Na žalost, obzirom DZBiH nema status Ovlaštenog nacionalnog tijela
(ANB-a), nije bila moguća nominacija iz Bosne i Hercegovine.
Iz EWF Newsletter-a o Alanu Robinsonu
Alan has a European Welding Engineer diploma and is a Senior Member of The
Welding Institute. He is also a certified European Welding Engineer (EWE), has a
Masters Degree in welding, and is a Chartered Engineer registered with the
Engineering Council.
Alan is keen to ensure that future engineers have the opportunity to learn about
welding and apply their skills in order to develop the business further.
Alan Robinson
(na slici desno) direktor kompanije
Gloucestershire proglašen je za najboljeg
evropskog koordinatora zavarivanja
u 2012 god. od strane EWF-a
14
Vijest EWF-a. Newsletters #31.
23
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Vijesti iz EWF-a | Novi predsjednik EWF-a 15
Gosp. Dorin Dehelean iz Rumunije, završio je predsjedničku funkciju EWFa u decembru 2013. god. Na pretposljednjoj Generalnoj Skupštini EWF-a u
Oerias-u, u Portugalu, izabran je i novi predsjednik EWF-a gosp. Henk Bodt
sa NIL 16 instituta iz Holandije, za mandatni period 2014-2016. god.
Gosp. Henk Bodt je bio uključen u aktivnosti EWF-a još od njegovog
osnivanja, 1992. god., učestvujući u radu tehničkih komiteta, radnih grupa,
te kao i član Upravnog odbora EWF-a.
Novi predsjednik EWF-a
Henk Bodt iz Holandije
za period 2014-2016. god.
15
16
Vijest EWF-a. Newsletters #31.
NIL; Holandski Institut za zavarivanje; hol. Nederlands Instituut voor Lastechniek.
24
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Vijesti iz EWF-a | Novi projekti u 2014. god. 17
Nastavlja se podrška EWF-a u projektima u 2014 god u oblasti obrazovanja,
trening, istraživanja i razvoja. U 2014 ističu se dva projekta:


Railsafe-TR u Truskoj, i
InteractiveWeld u Hrvatskoj.
Railsafe-TR
EWF koordinira novim RAILSAFE projektom u cilju obnavljanja znanja i
transfera rezultata RAILSAFE 2 (vodiči i smjernice) u Turskoj.
Konzorcij projekta čine EWF, i tri članice – TWI (Velika Britanija), NIL
(Holandija) i Gedik (Turska), te dodatno i Turska Nacionalna Uprava za
željeznicu (TCDD).
Glavni cilj projekta je nadogradnja (RAILSAFE) vodiča za sistem obuke i
implementacija pilot kurseva za oba partnera iz Turske.
InteractiveWeld
InteractiveWeld predstavlja novo partnerstvo u okviru Leonardo da Vinci
projekta. Projekat se koordinira od strane strukovne škole u Hrvatskoj Industrijsko-obrtničke škole u Slavonskom Brodu.
Konzorcij projekta čine EWF, GSI-SLV (Njemačka), SVS (Švajcarska),
Fronius (Austrija) i Končar - Čelične konstrukcije (Hrvatska).
Glavni cilj projekta je implementacija novog pristupa u obuci zavarivača,
na evropskom nivou, bazirano na EWF smjernicama.
Projekat bi se trebao fokusirati na uvođenje inovativnih alata za podršku
u obuci zavarivača, poput sistema virtualnog zavarivanja, uključujući i
aspekte u vezi sa fizikalnim naporima (opterećenjem) zavarivača na
radnom mjestu.
17
Vijest EWF-a. Newsletters #31.
25
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Vijesti iz EWF-a | Kampanja EU-OSHA
Prema informaciji EWF-a, u toku 2014. god. je krenula kampanja "Healthy
Workplaces Manage Stress in 2014" kao zajednički projekat Evropske Unije
(EU) i Američke administracije za sigurnost i zdravlje pri radu (OSHA; eng.
Occupational Safety & Health Administration).
S tim u vezi, preporuka je EWF da se članice upoznaju sa trenutnim
aktivnostima na realizaciji projekta na www.healthy-workplaces.eu , kao i
da pogledaju nekoliko dostupnih "simpatičnih" videa u vezi sa osnovnim
principima sigurnog radnog okruženja. Data videa možete pogledati na
linku Napo-film-a: http://www.napofilm.net/en/napos-films .
Kampanja EU-OSHA
Napo filmovi
„Sigurnost sa osmijehom ...“
26
Download

Vijesti iz okruženja i svijeta - Društvo za zavarivanje Bosne i