Rezultati prvog kolokvijuma iz Matematike 3
- grupa 2 -
Prezime
Ime
Avali
Alori
Andri
Antonovi
Arsi
Barjaktarovi
Bogdanov
Boovi
Vasiljevi
Veliqkovi
Veljkovi
Veljovi
Vladovi
Vlajkovi
Vujiqi
Vujnovi
Vukadinovi
Galonja
Gari
Grbi
Damjanovi
Damnjanovi
Domi
Doxenovi
Dragojevi
ivanovi
ivanovi
ivkovi
Zdravkovi
Ikodinovi
Jakob
Jankovi
Jevti
Jeremi
Jovanovi
Jovi
Kaliqanin
Kamberovi
Kianovi
Kosti
Krsti
Krtini
Kuzmanovi
Kuljanin
Kundaqina
Lazarevi
Lalovi
Majstorovi
Maksimovi
Mandi
Adrijana
Milica
Aleksandra
ore
Jelena
Emilija
Aleksandra
Marija
Draxko
Strahinja
Milica
Jovana
Nikola
Luka
Milena
Ognjen
Aleksandra
Nevena
Dragana
Helena
Milox
Jovana
Deana
Jovana
Tijana
Bojana
Ivana
Anka
Stefan
Jovana
Katarina
Kristina
Bojan
ore
Tamara
Milica
Olja
Filip
ore
Julijana
Anela
Mlaen
Marija
Milijana
Georgije
Milica
Katarina
Urox
Filip
Jelena
Broj indeksa
Poeni do 100
Poeni do 20
83/13
261/13
506/12
88/13
558/13
955/13
4/13
678/12
289/08
603/13
360/13
29/13
381/13
770/13
657/13
128/12
297/11
415/13
719/13
199/11
793/13
93/13
572/13
553/13
181/13
539/13
770/12
114/13
45/11
293/12
269/13
250/13
56/13
179/13
139/13
140/13
54/13
16/13
234/11
625/13
355/13
867/11
134/11
36/13
468/13
22/13
593/13
190/11
207/11
690/13
57
43
5
30
75
5
30
23
26
80
30
100
37
40
33
5
25
53
30
67
47
60
79
79
82
77
33
65
45
79
64
70
100
53
70
89
50
35
25
38
37
10
40
62
5
77
40
5
5
58
11.4
8.6
1
6
15
1
6
4.6
5.2
16
6
20
7.4
8
6.6
1
5
10.6
6
13.4
9.4
12
15.8
15.8
16.4
15.4
6.6
13
9
15.8
12.8
14
20
10.6
14
17.8
10
7
5
7.6
7.4
2
8
12.4
1
15.4
8
1
1
11.6
Mari
Marjanovi
Markovi
Mateji
Mateji
Matovi
Mijatovi
Mijatovi
Miloxevi
Miti
Mitrovi
Mihailovi
Mixelji
Nedovi
Niki
Nikoli
Otaxevi
Petrovi
Peanac
Popovi
Popovi
Prodanovi
Proti
Radosavljevi
Ramljak
Ranelovi
Ranelovi
Ristivojevi
Sviqevi
Simi
Simovi
Smiljani
Spasojevi
Stamenkovi
Stani
Stani
Stojiljkovi
Tanasijevi
Tanaskovi
Tahirovi
Tijani
Turni
osi
Hoanin
Husovi
Cakovi
Ceki
Cekovski
Qipak
Qomi
Dambasovi
Xuljagi
Brestovi
Andrija
Sara
Nikola
Nina
Sanja
Mario
Duxan
Milica
Nikola
Anela
Nikola
Urox
Luka
Jelena
eljko
Ivana
Marko
Jakov
Leona
Ana
Marko
Marko
Danica
Jelena
Stefan
Aleksandar
Ana
Nevena
Jovana
Jovan
Janko
Valentina
Jelena
Zoran
Angelina
Tijana
Marko
Sanja
Nemanja
Talib
Anela
Tijana
Stefan
Amra
Andrej
Vladimir
Katarina
Dragana
Atila
Mladen
Nikola
Tijana
Igor
170/13
172/13
262/13
238/13
650/13
365/13
209/11
33/13
200/13
450/13
23/13
857/13
153/13
515/13
609/13
696/13
265/13
576/13
233/13
118/13
401/13
679/13
285/13
755/13
592/13
89/13
81/13
769/08
35/13
226/13
722/08
57/13
751/11
377/13
228/13
547/13
238/11
225/13
669/13
274/13
761/13
545/13
234/13
174/13
72/12
230/13
276/13
509/13
114/12
781/12
159/13
138/13
1009/07
Uvid u radove: sreda 10.12.2014. u 12:30h, kabinet 316.
Radove pregledao: Duxan ami.
100
36
25
8
77
50
5
67
42
81
51
23
37
82
52
55
40
44
27
92
64
15
15
10
68
93
100
28
47
58
55
100
70
13
55
69
82
36
15
11
57
72
30
72
54
67
5
33
30
5
45
82
20
20
7.2
5
1.6
15.4
10
1
13.4
8.4
16.2
10.2
4.6
7.4
16.4
10.4
11
8
8.8
5.4
18.4
12.8
3
3
2
13.6
18.6
20
5.6
9.4
11.6
11
20
14
2.6
11
13.8
16.4
7.2
3
2.2
11.4
14.4
6
14.4
10.8
13.4
1
6.6
6
1
9
16.4
4
Download

Rezultati prvog kolokvijuma iz Matematike 3