ŞEHİTLER ORTAOKULU NÖBET ÇİZELGESİ
Nöbet Yerleri / Tarihi
E.BİNA 1. KAT
E.BİNA BAHÇE 1
Y.BİNA BAHÇE 1
YENİ BİNA BAHÇE 2
YENİ BİNA ZEMİN KAT
[ 1 ARALIK 2014 -- 26 ARALIK 2014]
YENİ 1. KAT
01.12.2014
AYŞEGÜL
NADAROĞLU
GÜLDEN ÇAKIROĞLU SERAP AKIN ÖZKAN
MÜRŞİDE POYRAZ
ALPASLAN TAŞPINAR
ZERRİN SEVİNÇ
-- EMİNE DUMAN
02.12.2014
ŞÜKRAN ÖZSARI
NAZMİYE ONUR
BÜLENT YÜREKLİ
FUNDA GÜNER
M. EMİN ERDOĞMUŞ
CEYDA SARAR
03.12.2014
HURİYE ŞAHİN
HİLAL GÜVENÇ
MEHLİKA ARI ÖZEREN
NİGAR AŞGIN
04.12.2014
HÜLYA ATASOY
HALİL KAÇMAZ
HAYRİYE ÖZDEMİR
ALPASLAN MERCAN
05.12.2014
MURAT KAYA
İLHAN DALKIRAN
NİLGÜN YILDIRIM
MÜNİRE SÖZERİ
Nöbet Yerleri /Tarihi
08.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
E.BİNA 1. KAT
MURAT ATAK
AYŞEGÜL
NADAROĞLU
ŞÜKRAN ÖZSARI
NAZMİYE ONUR
11.12.2014
SELİN KIRDAR
12.12.2014
HÜSEYİN TAHSİN
ÖZTÜRK
Nöbet Yerleri /Tarihi
E.BİNA 1. KAT
E.BİNA BAHÇE 1
MURAT KAYA
Y.BİNA BAHÇE 1
İLHAN DALKIRAN
YENİ BİNA BAHÇE 2
NİLGÜN YILDIRIM
RABİYE HELVACI
ABDULHAKİM ÜNVERDİ
SÜREYYA ALTAŞ
-- ATİLLA ARGUN
HÜSNİYE SELVİ -FİKRİYE KAHRAMAN
İBRAHİM ÖZDEMİR
ZEYNEP DEVELİ -SERPİL ÖZHAN
NURTEN AKKANAT
YENİ 2. KAT
YENİ 3. KAT
YENİ BİNA BODRUM
(SPOR SALONU)
ZÜLEYHA AKKULAK
SELDA YILDIRIM
SERDAR BİNARBAŞI
TÜLÜN ACER
AYSUN ŞENEL
ENSARİOĞLU
MALKOÇ YILDIRIM
SELİN KIRDAR
FEYZA ŞANAL
SEÇİL SÖYLER
YÜCESOY
HÜSEYİN TAHSİN
ÖZTÜRK
GÜNER LEVENT
HASAN ÖNDER
NİLGÜN KARABÖRK
MURAT ATAK
SERDAR BİNARBAŞI
YENİ 3. KAT
YENİ BİNA BODRUM
YENİ 1. KAT
YENİ 2. KAT
MÜNİRE SÖZERİ
NURTEN AKKANAT
ZEYNEP DEVELİ -SERPİL ÖZHAN
NİLGÜN KARABÖRK
MALKOÇ YILDIRIM
ZERRİN SEVİNÇ
ZÜLEYHA AKKULAK
MALKOÇ YILDIRIM
YENİ BİNA ZEMİN KAT
(SPOR SALONU)
SELDA YILDIRIM
GÜLDEN ÇAKIROĞLU
SERAP AKIN ÖZKAN
MÜRŞİDE POYRAZ
ALPASLAN TAŞPINAR
EMİNE DUMAN
TÜLÜN ACER
BÜLENT YÜREKLİ
CEYDA SARAR
FUNDA GÜNER
RABİYE HELVACI
M. EMİN ERDOĞMUŞ
AYSUN ŞENEL
ENSARİOĞLU
SEÇİL SÖYLER
YÜCESOY
HURİYE ŞAHİN
HİLAL GÜVENÇ
MEHLİKA ARI ÖZEREN
NİGAR AŞGIN
SÜREYYA ALTAŞ
ABDULHAKİM ÜNVERDİ
ATİLLA ARGUN
FEYZA ŞANAL
HASAN ÖNDER
FİKRİYE KAHRAMAN
HÜSNİYE SELVİ -İBRAHİM ÖZDEMİR
GÜNER LEVENT
SERDAR BİNARBAŞI
HÜLYA ATASOY
E.BİNA BAHÇE 1
HALİL KAÇMAZ
Y.BİNA BAHÇE 1
HAYRİYE ÖZDEMİR
YENİ BİNA BAHÇE 2
ALPASLAN MERCAN
YENİ BİNA ZEMİN KAT
YENİ 1. KAT
YENİ 2. KAT
YENİ 3. KAT
YENİ BİNA BODRUM
(SPOR SALONU)
15.12.2014
HÜSNİYE SELVİ -İBRAHİM ÖZDEMİR
HÜSEYİN TAHSİN
ÖZTÜRK
HÜLYA ATASOY
HALİL KAÇMAZ
HAYRİYE ÖZDEMİR
FİKRİYE KAHRAMAN
ALPASLAN MERCAN
GÜNER LEVENT
SEÇİL SÖYLER
YÜCESOY
16.12.2014
NİLGÜN KARABÖRK
MURAT ATAK
MURAT KAYA
İLHAN DALKIRAN
NİLGÜN YILDIRIM
NURTEN AKKANAT
MÜNİRE SÖZERİ
ZEYNEP DEVELİ -SERPİL ÖZHAN
MALKOÇ YILDIRIM
ZERRİN SEVİNÇ
SEÇİL SÖYLER
YÜCESOY
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
Nöbet Yerleri /Tarihi
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
AYŞEGÜL
NADAROĞLU
ŞÜKRAN ÖZSARI
NAZMİYE ONUR
ABDULHAKİM ÜNVERDİ
ATİLLA ARGUN
E.BİNA 1. KAT
GÜLDEN ÇAKIROĞLU
SERAP AKIN ÖZKAN
MÜRŞİDE POYRAZ
ALPASLAN TAŞPINAR
EMİNE DUMAN
M. EMİN ERDOĞMUŞ TÜLÜN ACER
BÜLENT YÜREKLİ
CEYDA SARAR
RABİYE HELVACI
FUNDA GÜNER
AYSUN ŞENEL
ENSARİOĞLU
HASAN ÖNDER
SELİN KIRDAR
HİLAL GÜVENÇ
MEHLİKA ARI
ÖZEREN
SÜREYYA ALTAŞ
NİGAR AŞGIN
FEYZA ŞANAL
SERDAR BİNARBAŞI
ZÜLEYHA AKKULAK
E.BİNA BAHÇE 1
SELDA YILDIRIM
HURİYE ŞAHİN
Y.BİNA BAHÇE 1
YENİ BİNA BAHÇE 2
YENİ BİNA ZEMİN KAT
YENİ 2. KAT
YENİ 3. KAT
YENİ BİNA BODRUM
(SPOR SALONU)
SÜREYYA ALTAŞ
MEHLİKA ARI
ÖZEREN
FEYZA ŞANAL
HASAN ÖNDER
HALİL KAÇMAZ
FİKRİYE KAHRAMAN
HAYRİYE ÖZDEMİR
GÜNER LEVENT
MALKOÇ YILDIRIM
MURAT KAYA
İLHAN DALKIRAN
NURTEN AKKANAT
NİLGÜN YILDIRIM
MÜNİRE SÖZERİ
SEÇİL SÖYLER
YÜCESOY
ZÜLEYHA AKKULAK
SELDA YILDIRIM
GÜLDEN ÇAKIROĞLU SERAP AKIN ÖZKAN
MÜRŞİDE POYRAZ
ALPASLAN TAŞPINAR
EMİNE DUMAN
HASAN ÖNDER
M. EMİN ERDOĞMUŞ
TÜLÜN ACER
BÜLENT YÜREKLİ
CEYDA SARAR
AYSUN ŞENEL
ENSARİOĞLU
SERDAR BİNARBAŞI
NİGAR AŞGIN
ABDULHAKİM ÜNVERDİ
ATİLLA ARGUN
SELİN KIRDAR
HURİYE ŞAHİN
HİLAL GÜVENÇ
ALPASLAN MERCAN
HÜSNİYE SELVİ -İBRAHİM ÖZDEMİR
HÜSEYİN TAHSİN
ÖZTÜRK
HÜLYA ATASOY
NİLGÜN KARABÖRK
MURAT ATAK
ZERRİN SEVİNÇ
FUNDA GÜNER
ZEYNEP DEVELİ -SERPİL ÖZHAN
AYŞEGÜL
NADAROĞLU
ŞÜKRAN ÖZSARI
NAZMİYE ONUR
YENİ 1. KAT
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ
RABİYE HELVACI
1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak.
2- Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediğini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek ve bu sınıflara nezaret etmek.
3- Isıtma elektrik ve sıhhı tesislerin çalışıp çalışmadığını okul içi temizliğin yapılıp yapılmadığının okul bina ve tesislerinin yangından koruma önlemlerinin alınıp alınmadığının günlük kontrollerini
yapmak giderilebildiği eksikleri gidermek gerekli olanları ilgililere duyurmak.
4- Bahçedeki, koridorlardaki ve sınıflardaki öğrencileri gözetlemek.
5- Beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbirleri almak ve bu durumu ilgililere bildirmek.
Mahmut YETİM
6- Nöbet süresince okulun eğitim öğretim disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek bu hususlarda günlük tedbirleri almak
7- Nöbet sonunda okul nöbet defterine nöbet süresi içerisinde önemli olayları ve aldığı tedbirleri belirten raporu yazmak
Okul Müdürü
Download

Ş E H İ T L E R O R T A O K U L U N Ö B E T Ç İ Z E L G E S İ [ 1