2012
NASTAVNI PLAN I PROGRAM OBUKE MENADŽERA
U DRUMSKOM PREVOZU
- PROFESIONALNE KOMPETENCIJE U DRUMSKOM PREVOZU –
Beograd, 2012.godine
4
MANIPULACIJA TERETOM – UTOVAR/ISTOVAR/PREVOZ | AMSS – CENTAR ZA MOTORNA VOZILA – PROGRAM OBUKE
VOZAČA – MODULI PROFESIONALNIH KOMPETENCIJA
2012
OBUKA MENADŽERA U DRUMSKOM TRANSPORTU
MODUL
BROJ
1.
TEHNO–EKONOMSKE KARAKTERISTIKE SAOBRAĆAJA
2.
MENADŽMENT I ORGANIZACIJA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
3.
UGOVORI U DRUMSKOM PREVOZU
4.
PRIVREDNA DRUŠTVA I STRUKTURA VLASNIŠTVA
5.
RADNI ODNOS I UGOVOR O RADU
6.
SIGURNOST, ZDRAVLJE NA RADU I SOCIJALNO OSIGURANJE
7.
MARKETING
8.
FINANSIJSKI USLOVI POSLOVANJA U PREVOZU
9.
BANKARSKI SISTEM I METODE PLAĆANJA
10.
PROPISI O MEĐUNARODNOM POREZU NA DODANU VREDNOST
11.
TEMELJNE KARAKTERISTIKE NAJZNAČAJNIJIH CARINSKIH POSTUPAKA
12.
PREVOZNO OSIGURANJE
13.
KONVENCIJA O UGOVORU ZA MEĐUNARODNI DRUMSKI PREVOZ ROBE
14.
DOZVOLE U MEĐUNARODNOM PREVOZU
5
| AMSS – CENTAR ZA MOTORNA VOZILA – PROGRAM OBUKE VOZAČA – MODULI PROFESIONALNIH KOMPETENCIJA
2012
15.
TIR KARNET I PROCEDURE
16.
ATA KARNET
17.
KONVENCIJA O UGOVORU O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I PRTLJAGA - CVR
18.
PREVOZ PUTNIKA
19.
RADNO VREME VOZAČA U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU
20.
TAHOGRAF
21.
SPECIJALNI ARANŽMAN ATP SPORAZUMA
22.
USLOVI I OPREMA ZA PREVOZ ŽIVIH ŽIVOTINJA U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
23.
EVROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU OPASNE ROBE – ADR
24.
TEHNIČKI STANDARDI
25.
SIGURNOST SAOBRAĆAJA, VOZAČKE DOZVOLE
26.
EU DIREKTIVE U DRUMSKOM PREVOZU
27.
ZAŠTITA NA RADU
28.
SIGURAN UTOVAR BEZBEDAN PREVOZ
29.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
30.
STUDIJE SLUČAJA – PRIMERI DOBRE PRAKSE
6
| AMSS – CENTAR ZA MOTORNA VOZILA – PROGRAM OBUKE VOZAČA – MODULI PROFESIONALNIH KOMPETENCIJA
Download

nastavni plan i program obuke menadžera u - AMSS-CMV