Download

Elektronska struktura i gradijenti električnih polja u čistim i dopiranim