OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
1
Poreski identifikacioni broj
101728176
(PIB)
2 Matični broj lica
07512678
(pravna lica,radnje)
3 Naziv firme
“TEH-TEL” D.O.O.
4 Ime i prezime ovlašćenog lica Dejan Orlović
5 Opština
Voždovac
6 Mesto
Beograd
7 Naziv ulice
Mokroluška
8 Kućni broj (broj i slovo)
56
9 Broj tel/fax
011/3933-000, 3930-626
10 E-mail
[email protected]
11 Kupac, Dobavljač, Kupac i
dobavljač
12
Obveznik PDV
DA
Podaci o delatnosti
1
Naziv firmešifra delatnosti
“TEH-TEL” D.O.O.
32200
Podaci o racunu u banci
1
Naziv banke
Mesto
ProCredit Bank
Beograd
broj tekućeg računa
220-22028-65
_______________________
Odgovorno lice
Download

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU 1 Poreski identifikacioni broj (PIB