PREMAC SUPER
Emulzija za podove na bazi voska
Karakteristike proizvoda
Emulzija na bazi akrilnog voska, koju treba redovno polirati. Idealan je za
gumene podove. Pogodna emulzija za stare i oštećene podove.
Fizičko-hemijske osobine:
Oblik:
Boja:
pH vrednost:
Tačka ključanja (°C):
Tačka paljenja (°C):
Rastvorljivost u vodi:
emulzija
bela
8,0
~100
>55
rastvara se
Uputstvo
Uvek nositi zaštitnu odeću i pročitati uputstvo
1. Priprema podova
Dobro očistiti pod pre nanošenja Premac Supera
Nove i prethodno netretirane podove treba mašinski oprati pomoću univerzalnih
sredstava kao što su M.P.9., M.P.10., Natures way, Force, Force citrus i dobro
isprati sa vodom.
Uklanjanje stare emulzije treba vršiti mašinski pomoću Premstrip 2000 ili Strike.
Ispiranje nije potrebno ako se koristi Strike.
Emulziju ne treba nanositi na nezaštićene podove (drvo, pluta, parket, asfalt,
magnesit i beton).
2. Nanošenje emulzije
Premac Super treba nanositi nerazblažen, koristeći čist mop, da bi se dobio
jednoobrazan film. U zavisnosti od provetrenosti prostorije, drugi sloj može da se
nanosi posle 30-40 min. Omogućiti da se svaki sloj dobro osuši.
Kompletno sušenje filma je posle nekoliko sati. Za postizanje najboljih rezultata
prilikom nanošenja više slojeva emulzije, potrebno je postupak započeti uveče.
3. Redovno održavanje
Podovi zaštićeni emulzijom mogu se održavati usisavanjem, brisanjem vlažnim
mopom, prskanjem i brisanjem ili mašinski.
3.1. Mop tehnika: Tu mogu da se koriste univerzalna sredstva, sredstva za
održavanje ili dezinfekciju. Izbor proizvoda zavisi od stepena zaprljanosti.
3.2. Vlažna mop tehnika: Redovno održavanje pomoću dobro isceñanog mopa
za blago zaprljane površine ili za uklanjanje fleka. Koristiti monokart sa cediljkom.
Pokvasiti mop i blago ga iscediti. Povremeno isprati mop i promeniti rastvor, ako
je potrebno.
3.3. Jedan rastvor: Dnevno održavanje za blago zaprljane podove. Koristiti
duokart sa cediljkom.
3.4. Poliranje:
-Napraviti rastvor Reflection-a u odnosu 1:20 i naneti pomoću ručne pumpice
-Napraviti rastvor Clean&Buff-a (za mašinsko poliranje u odnosu 1:40 ili za
nanošenje mopom u odnosu 1:100)
Površina
10L emulzije je dovoljno za 300-500 m² za jedan premaz.
VRSTE PODOVA
PREPORUČUJE SE
Termoplastika
Vinil Azbest
Vinil
Linoleum
Zaštićeno Drvo
Zaštićena Pluta
Zaštićen Parket
Zaštićen Beton
Zaštićen Asfalt
Zaštićen Magnesit
Guma
pH vrednost proizvoda:
Reflection
MOŽE DA SE KORISTI,
ALI PRVO POTRAŽITI
TEHNIČKI SAVET
Magnesit
Asfalt
Voskirano drvo
0
2
4
6
8
NE PREPORUČUJE SE
Nezaštićeno Drvo
Nezaštićena Pluta
Nezaštićen Parket
Teraco
Mermer
Keramičke pločice
10 12 14
Sastav:
Akrilni polimer/ kopolimer, polietilenski vosak, ostatak rastvorljiv u alkalijama (ne
u Platinum-u), rastvarač glikol etar, plastifikatori, surfaktanti, konzervans
Važne informacije vezane za osobine proizvoda i bezbednosni podaci su
prikazani na deklaraciji ili sigurnosnoj listi za Premac Super.
Pakovanje:
2 x 5 l Šifra 0002021
Download

PREMAC SUPER Emulzija za podove na bazi voska