From: nikola micic [mailto:[email protected]]
Sent: 2. oktobar 2013 10:41
To: [email protected]
Cc: [email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]
Subject: Izjava na Senatu Univerziteta
Kolege,
javno i generalno omalovažavanje svih članova Nastavno–naučnog veća, a time i
Poljoprivrednog fakulteta, postala je stalna praksa Grupe 6+1.
Šaljem Vam na uvid stenogram i tonski snimak izjave prof. dr Milanke Drinić na Senatu
Univerziteta:
"Još jedna napomena u vezi ovoga rada je da su ovaj rad pročitala samo četiri
člana NNV fakulteta i to su članovi Komisije i prof. Mićić, a moram da kažem da se o
ovome glaslo 3 ili 4 puta na NNV fakulteta i rezultat je bio 22 : 22, kao na rukometnoj
utakmici. Dakle, ljudi koji apsolutno nisu pročitali ovaj rad glasali su protiv, a sad ću
vam reći i zašto su glasali protiv, zato su pozivani od strane prof. Mićića i dobili su
zadatak kako da glasaju".
Kolege, kako u Senatu Univerziteta ima i profesora Logike, odmah je postavljeno
sledeće pitanje: "Zašto koleginica nije rekla po kom osnovu su glasali onih drugih 22,
koji takođe nisu pročitali rad, ali su glasali "Za" ?
Konačno bih voleo da čujem komentar svih 22 + 22 (iako se zna da su ovde pridodati
i oni suzdržani) ?
S' poštovanjem, N. Mićić.
Ovaj email nema virusa jer avast! Antivirus zaštita je aktivna.
Download

Popratni e-mail Mićića