SPISAK
STUDENATA KOJI SU DOBILI OPŠTINSKU STIPENDIJU
2013/2014 GODINE
I GODINA
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Ime i prezime studenta
Naziv fakulteta
Sedište
fakulteta
Mesto
stanovanja
Prosek
ocena
Iznos stipendije
za školsku
2013/2014
Milena Petrović
Arber Imeri
Maja Stojanović
Kanita Ebibi
Jovana Nikolić
Vigan Dalipi
Ilija Manasijević
Egzon Ibiši
Dušan Stojmenović
Jehona Aliji
Nataša Zdravković
Albina Rašiti
Harisa Sulejmani
Milica Mladenović
Arber Azizi
Jelena Milković
Arljinda Salihi
Šemsije Mustafi
Jelena Stoilković
Emira Sejdini
Arđenda Dalipi
Đorđe Trajković
Ekonomski fakultet
Niš
Priština
Beograd
Ankara
Beograd
Priština
Niš
Tirana
Novi Sad
Priština
Niš
Priština
Priština
Sub. – Bujan.
Priština
Beograd
Tirana
Tirana
Sub. – Bujan.
Priština
Tetovo
Beograd
Bujanovac
V. Trnovac
Bujanovac
V. Trnovac
Bujanovac
Bujanovac
Bujanovac
Samoljica
Žbevac
V. Trnovac
Bujanovac
Samoljica
V. Trnovac
Žbevac
Ravno Bučje
Bujanovac
Bujanovac
Bujanovac
Bujanovac
Bujanovac
Bujanovac
Sveta Petka
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Fakultet za sportske nauke
Hemijski fakultet
Arhitektonski fakultet
Defektološko fakultet
Fakultet umetnosti
Filozofski fakultet
Medicinski fakultet
Fakultet tehničkih nauka
PMF
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Elektrotehnički fakultet
Filozofski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
PMF
Matematički fakultet
Potpis i
broj lične karte
1
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Fatlume Mustafi
Aljbuljena Ajdini
Đorđe Denčić
Armira Zejnulahu
Nikola Stojanović
Mirjeta Saljihu
Mirela Mustafić
Leonida Saliji
Visar Šabani
Besmira Selimi
Mirjeta Ameti
Škurte Ismaili
Rejhane Sulejmani
Arbnore Azizi
Hidajete Abazi
Adelina Džemaili
Ljeon Ramizi
Dorart Fetai
Nurtene Jakupi
Durim Ibrahimi
Šuajb Dželjili
Ramil Hida
Hasan Fejzulahu
Bljerina Asani
Fortesa Šabani
Zuale Fetahu
Arijana Aliji
Adriana Kurteši
Duresa Haziri
Petar Tašković
Vukašin Stefanović
Esra Zeneli
Pravni fakultet
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
PMF
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
PMF
Priština
Tirana
Niš
Priština
Niš
Gnjilane
K. Mitrovica
Priština
Fakultet za tehničke nauke
Skoplje
Filološki fakultet
Skoplje
Medicinski fakultet
Tirana
Medicinski fakultet
Priština
Fak. kompjuterskih nauka Priština
Tehnički fakultet
Skoplje
Medicinski fakultet
Tirana
Medicinski fakultet
Tirana
Medicinski fakultet
Tirana
Medicinski fakultet
Tetovo
Ekonomski fakultet
Gnjilane
Medicinski fakultet
Priština
Stomatološki fakultet
Tirana
Medicinski fakultet
Tirana
Medicinski fakultet
Tirana
Medicinski fakultet
Tirana
Filološki fakultet
Priština
Filološki fakultet
Priština
Medicinski fakultet
Tetovo
Medicinski fakultet
Tirana
Farmaceutski fakultet
Tirana
Pravni fakultet
Niš
Poljoprivredni fakultet K. Mitrovica
Fak. socijalnih nauka
Tirana
Samoljica
V. Trnovac
Bujanovac
Breznica
Bujanovac
Breznica
Bujanovac
Breznica
Bujanovac
V. Trnovac
Končulj
Muhovac
Breznica
Letovica
Nesalce
Samoljica
V. Trnovac
Bujanovac
Končulj
V. Trnovac
Biljača
Letovica
Nesalce
Bujanovac
Bujanovac
Letovica
Bujanovac
V. Trnovac
V. Trnovac
Bujanovac
Bujanovac
Letovica
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.98
4.98
4.98
4.97
4.97
4.97
4.96
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Katarina Veljković
Muhamed Abazi
Stefan Dimić
Dušica Nedeljković
Gramos Šefiki
Florentine Memeti
Naile Emini
Jelena Arsić
Mamure Arifi
Nemanja Nojković
Meralje Taipi
Jovana Stojilković
Azra Dalipi
Alejna Demiri Rustemi
Sevdije Avdidžiki
Rejhane Isufi
Besir Ismaili
Ragmi Bajrami
Erduan Ajdini
Nazim Ramizi
Šejnaze Saćipi
Rejmonda Iseni
Aleksandra Veljković
Simonida Veličković
Vljora Iseni
Ariane Avdiji
Bilent Fetahi
Aljbuljena Bećiri
Stefan Stojanović
Mevlude Osmani
Tatjana Kovačević
Medicinski fakultet
Filološki fakultet
Ekonomski fakultet
PMF
Pravni fakultet
PMF
Filozofski fakultet
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Vojna akademija
Medicinski fakultet
Fakultet bezbednosti
Ekonomski fakultet
86.
Aleksandra Mladenović
Visoka medicinska škola
Visoka škola za vaspitače
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Građevinsko-arhitekt.
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Ekonomski fakultet
Farmaceutski fakultet
Visoka škola za vaspitače
Visoka zdravstvena škola
Ekonomski fakultet
Fakultet menadžmenta
Pravni fakultet
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Poljop. -Veterinarski
Fak. za spec. edukaciju i
rehabilitaciju
K. Mitrovica
Priština
Niš
Niš
Gnjilane
Tirana
Priština
Niš
Priština
Beograd
Priština
Beograd
Sub. – Bujan.
Gnjil.-Bujan.
Priština
Gnjilane
Priština
Tirana
Tirana
Gnjilane
Sub. – Bujan.
Tirana
Gnjil.-Bujan.
Beograd
Sub. – Bujan.
Priština
Gnjilane
Sub. – Bujan.
Kragujevac
Priština
Beograd
Bujanovac
Bujanovac
Levosoje
Karadnik
Bujanovac
Nesalce
M. Trnovac
Bujanovac
V. Trnovac
Bujanovac
V. Trnovac
Bujanovac
V. Trnovac
Letovica
V. Trnovac
Bujanovac
V. Trnovac
V. Trnovac
Samoljica
V. Trnovac
V. Trnovac
V. Trnovac
Bujanovac
Klenike
V. Trnovac
V. Trnovac
V. Trnovac
Bujanovac
Božinjevac
V. Trnovac
Bujanovac
4.95
4.95
4.94
4.93
4.93
4.93
4.92
4.92
4.92
4.92
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.89
4.88
4.88
4.86
4.86
4.86
4.84
4.84
4.84
4.84
4.84
4.83
4.83
4.82
4.82
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
10.000,00
7.000,00
10.000,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Ćuprija
Spančevac
4.82
10.000,00
3
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
Milica Zlatković
Arbnora Iseni
Sinan Sinani
Kaltrina Hiseni
Vjolca Aliu
Jovana Nikolić
Antigona Bajrami
Milica Veličković
Fljorentina Dauti
Egzona Aslani
Driton Mustafa
Ermira Selimi
Doruntin Ademi
Marko Mitrović
Marko Mladenović
Danijel Stojanović
Erblina Sejdiji
Gazmend Redžepi
Ćendresa Lutfiji
Džejljane Arifi
Zejnepe Misimi
Redžep Hasani
Arlinda Taipi
Dragomir Milanović
Milena Stojković
Jetmira Limani
Visar Aćifi
Vaid Aslani
Ljavdrim Ajdari
Landrit Lutfiu
Rilind Islami
Mimoza Sulejmani
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Stomatološki fakultet
Filološki fakultet
Visoka fizioterapeutska škola
Visoka škola za vaspitače
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
Filozofski fakultet
Filološki fakultet
Filozofski fakultet
Hemijski fakultet
Medicinski fakultet
Farmaceutski akultet
Elektrotehnički fakultet
Fakultet tehničkih nauka
Medicinski fakultet
Fakultet za tehničke nauke
Filozofski fakultet
Ekonomski fakultet
Učiteljski fakultet
Građevinsko-arhitekt.
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Filozofski fakultet
Medicinski fakultet
PMF
Arhitektonski fakultet
Arhitektonski fakultet
Ekonomski fakultet
Farmaceutski fakultet
Farmaceutski fakultet
Sub. – Bujan.
Sub. – Bujan.
Tirana
Priština
Priština
Gnjil.-Bujan.
Priština
Niš
Priština
Priština
Tirana
Tirana
Priština
Beograd
Beograd
Novi Sad
Priština
Skoplje
Priština
Sub. – Bujan.
Priština
Priština
Sub. – Bujan.
Novi Sad
Niš
Tirana
Tetovo
Priština
Priština
Priština
Tirana
Tirana
Bujanovac
V. Trnovac
Biljača
Bujanovac
V. Trnovac
Bujanovac
V. Trnovac
Rakovac
Letovica
V. Trnovac
Letovica
V. Trnovac
Bujanovac
Bujanovac
Klenike
Krševica
Breznica
Bujanovac
Končulj
V. Trnovac
Samoljica
Bujanovac
V. Trnovac
Bujanovac
Ljiljance
Nesalce
V.Trnovac
Biljača
Letovica
V.Trnovac
Bujanovac
V.Trnovac
4.82
4.81
4.81
4.81
4.80
4.80
4.79
4.78
4.78
4.78
4.77
4.77
4.76
4.76
4.76
4.75
4.74
4.74
4.74
4.74
4.74
4.74
4.73
4.73
4,72
4.71
4.70
4.69
4.67
4.66
4.65
4.65
7.000,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
Redžep Ismaili
Aleksandar Stojiljković
Egzon Aslani
Jovana Manasijević
Lundrim Ajdari
Dafina Ljimani
Biondina Ramadani
Lukman Imeri
Hazbije Ibrahimi
Slavica Aleksić
Adelina Veseli
Bear Memeti
Ardijan Ademi
Aleksandra Ristić
Slavica Manasijević
Stefan Tasić
Elnora Sejdiji
Nikola Dimitrijević
Jovana Stošić
Kristina Tomić
Besnik Banuši
Drenuša Mustafa
Džemilje Tahiri
Milica Nakić
Maja Popović
Eduan Ebibi
Lazar Stojmenović
Donat Krasnići
Ramize Redžepi
Afrdita Selimi
Venhare Destani
Aljmedina Sulejmani
PMF
Pravni fakultet
Učiteljski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
PMF
Medicinski fakultet
PMF
Visoka škola za vaspit.
Poljoprivredni fakultet
Fakultet psihologije
Filozofski fakultet
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
PMF
Elektronski fakultet
Medicinski fakultet
Visoka hotelijerska škola
Ekonomski fakultet
Visoka škola za vaspitače
Filološki fakultet
Ekonomski fakultet
Arhitektonski fakultet
Ekonomski fakultet
VTŠS
Ekonomski fakultet
Fak.za pravne poslove
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
PMF
Pravni fakultet.
Pravni fakultet
Priština
Niš
Gnjilane
Niš
Priština
Priština
Priština
Priština
Gnjilane
Zemun
Gnjilane
Priština
Tirana
Novi Sad
K. Mitrovica
Niš
Priština
Beograd
Sub. – Bujan.
Gnjil.-Bujan.
Priština
Skoplje
Priština
Niš
Zvečan
Sub. – Bujan.
Niš
Priština
Sub. – Bujan.
Priština
Priština
Gnjilane
Bujanovac
Bujanovac
Bujanovac
Klenike
Letovica
Breznica
Breznica
Bujanovac
Končulj
Žbevac
Bujanovac
Oslare
Bujanovac
Žbevac
Buj. banja
Bujanovac
Breznica
Bujanovac
Bujanovac
Karadnik
Biljača
Samoljica
Lučane
Bujanovac
Rakovac
V.Trnovac
Bujanovac
Bujanovac
V.Trnovac
V.Trnovac
Bujanovac
V.Trnovac
4.65
4.65
4.63
4.63
4.63
4.60
4.59
4.59
4.59
4.59
4.58
4.57
4.57
4.56
4.56
4.55
4.55
4.55
4.55
4.54
4.53
4.53
4.53
4.52
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5
151.
152.
153.
Šendrita Fejzuli
Albert Asani
Arbesa Dalipi
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Medicinski fakultet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Dalibor Dimkovski
Arta Mustafi
Stefan Stojanović
Arlind Ferati
Maja Anđelković
Ljavdim Fejzulahi
Leotrime Hiseni
Stefan Ristić
Jelena Stanojković
Dragan Stošić
Violeta Jovanović
Aleksandra Popović
Petar Stošić
Arijanit Januzi
Bejhane Šabani
Marija Stošić
Jelena Milenković
Jelena Janković
Ersen Demiri
Besnik Bećiri
Katarina Stojilković
Jelena Zdravković
Emilija Dimić
Isljam Ramadani
Stefan Ilić
Miloš Stojmenov
Leutrim Murati
Bajram Bajrami
Poljoprivredni fakultet
Ekonomski fakultet
Akademija umetnosti
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Fakultet menadžmenta
Filološki fakultet
Tehnološki fakultet
Biološki fakultet
Akademija fudbala
Ekonomski fakultet
Poljoprivredni fakultet
PMF
Pravni fakultet
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Učiteljski fakultet
Filozofski fakultet
Medicinski fakultet
Visoka medicinska škola
Ekonomski fakultet
Beogradska poslovna škola
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Fakultet umetnosti
Medicinski fakultet
Fakultet za jezike
Sub. – Bujan. V.Trnovac
Gnjilane
Breznica
Priština
Bujanovac
II GODINA
Beograd
Žbevac
Skoplje
Samoljica
Novi Sad
Levosoje
Priština
Bujanovac
Kragujevac
Klenike
Priština
V. Trnovac
Priština
Bujanovac
Leskovac
Rakovac
Beograd
Bujanovac
Beograd
Bujanovac
Sub. – Bujan. Rakovac
Beograd
Bujanovac
Niš
Bujanovac
Gnjilane
Breznica
Priština
V. Trnovac
Beograd
Bujanovac
Kragujevac
Levosoje
Vranje
Bujanovac
Tetovo
Lučane
Priština
Biljača
Ćuprija
Lopardince
Niš
Bujanovac
Beograd
Srpska Kuća
Gnjilane
Dobrosin
Novi Sad
Bujanovac
Niš
Bujanovac
Tirana
Bujanovac
Skoplje
V. Trnovac
4.50
4.50
4.50
7.000,00
10.000,00
10.000,00
9.75
9.75
9.28
9.25
9.22
9.13
9.00
9.00
9.00
9.00
8.89
8.80
8.73
8.70
8.67
8.67
8.58
8.58
8.50
8.50
8.50
8.50
8.40
8.40
8.38
8.37
8.35
8.25
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
7.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
6
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57
58.
59.
60.
Jelena Ristić
Selvija Iseni
Fatlume Ajdini
Ana Mihajlović
Jelena Nakić
Sedat Ališani
Nadica Marinković
Dragana Stojmenović
Dielza Fetahu
Vjosana Kurteši
Milica Arsić
Jaldeza Mustafi
Gordana Manić
Milica Mladenović
Marina Petričević
Semine Ismailji
Merale Sadiki
Blerim Hasani
Kujtim Jahiji
Dejan Ristić
Edon Redžepi
Adelina Ibrahimi
Marigona Mehmeti
Kristina Stojilković
Nikola Nedeljković
Marko Filipović
Milica Jovanović
Bljedine Asani
Mergim Šabani
Gzim Šabani
Mimoza Asani
Mentore Fazliji
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Beogradska poslovna škola
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Visoka zdravstvena škola
Farmaceutski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Visoka medicinska škola
Medicinski fakultet
VŠPSS
Filozofski fakultet
Učiteljski fakultet
Farmaceutsko zdrav fakultet
Ekonomski fakultet
Fakultet umetnosti
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Fakultet arhitekture
Medicinski fakultet
Filološki fakultet
PMF
Beogradska poslovna škola
Beogradska poslovna škola
Visoka škola za vaspitače
Ekonomski fakultet
Arhitektonski fakultet
Fakultet umetnosti
Fakultet umetnosti
Ekonomski fakultet
Sub. – Bujan.
Sub. – Bujan.
Priština
Beograd
Niš
Priština
Beograd
Beograd
Priština
Priština
Ćuprija
Tirana
Vranje
K. Mitrovica
Vranje
Travnik-Buj.
Sub. – Bujan.
Priština
Sub. – Bujan.
Sub. – Bujan.
Priština
Tetovo
Priština
Niš
Beograd
Beograd
Gnjil-Bujan.
Tetovo
Priština
Tetovo
Tetovo
Samoljica
Karadnik
V. Trnovac
V. Trnovac
Bujanovac
Bujanovac
V. Trnovac
Srpska Kuća
Baraljevac
Bujanovac
V. Trnovac
Krševica
Letovica
Karadnik
Karadnik
Bujanovac
V. Trnovac
Bujanovac
V. Trnovac
Nesalce
Ljiljance
V. Trnovac
V. Ttrnovac
Bujanovac
Lopardince
Klinovac
Bujanovac
Krševica
Bujanovac
Bujanovac
V.Trnovac
Bujanovac
Sub.-Bujan.
8.22
8.22
8.22
8.20
8.13
8.11
8.11
8.09
8.07
8.02
8.00
8.00
8.00
8.00
7.91
7.90
7.89
7.89
7.88
7.86
7.85
7.80
7.80
7.80
7.80
7.80
7.78
7.75
7.75
7.75
7.72
7.71
7.000,00
7.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
13.000,00
7.000,00
7.000,00
13.000,00
7.000,00
7.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
Aljmedina Aliji
Arijeta Fazliji
Nikola Milanović
Egzona Salihi
Šengilj Murati
Trandeljina Abdili
Miloš Stojmenović
Đorđe Tasić
Ivana Trajković
Fjola Alili
Egzon Fejzulahi
Valmir Ramadani
Medina Selimi
Žaklina Nikolić
Dejan Lazarević
Ljejalje Selimi
Igor Tasić
Dienis Fetahu
Samir Salihi
Predrag Stošić
Aleksandra Stošić
Sandra Stojmanovska
Anita Junuzi
Nerimane Duraki
Milan Zlatković
Miloš Čolović
Agron Ramizi
Sanja Stamenković
Erduan Fazliju
Ajhane Fetahi
Hasibe Salihi
Esra Ramadani
Ekonomski fakultet
Arhitektonski fakultet
Pravni fakultet
Filološki fakultet
Ekonomski fakultet
Fakultet informatike
PEP
VŠPSS
Biološki fakultet
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Građevinski fakultet
Filozofski fakultet
Ekonomski fakultet
VŠPSS
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Tehnički fakultet
Fak.grafičkog dizajna
Fakul. tehničkih nauka
VŠPSS
Ekonomski fakultet
Fakultet farmacije
Ekonomski fakultet
Visoka zdravstvena škola
FPN
Ekonomski fakultet
Učiteljski fakultet
Fak. za javnu administ.
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Priština
Tetovo
K.Mitrovica
Tetovo
Sub.-Bujan.
Priština
Vranje
Vranje
Beograd
Priština
Priština
Priština
Tetovo
Niš
Vranje
Priština
Sub.-Bujan.
Priština
Skoplje
Novi Sad
Vranje
Sub.-Bujan.
Tirana
Gnjilane
Beograd
Beograd
Priština
Vranje
Priština
Priština
Priština
Sub.-Bujan.
Bujanovac
Samoljica
Karadnik
V.Trnovac
Bujanovac
Bujanovac
Karadnik
Rakovac
Levosoje
V.Trnovac
Trnovac
Dobrosin
Bujanovac
Žuželjica
Božinjevac
V.Trnovac
Bujanovac
Breznica
V.Trnovac
Božinjevac
Rakovac
Levosoje
V.Trnovac
Breznica
Bujanovac
Bujanovac
Čar
Krševica
Bujanovac
V.Trnovac
V.Trnovac
V.Trnovac
7.71
7.70
7.67
7.64
7.63
7.62
7.60
7.60
7.56
7.55
7.55
7.55
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.44
7.44
7.38
7.37
7.33
7.33
7.33
7.33
7.31
7.30
7.29
7.27
7.25
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7.000,00
8
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
Stefan Karanfilović
Arbenita Ibrahimi
Nemanja Mitrović
Mevljide Sejdiji
Elhan Asani
Besian Isufi
Milena Stanojković
Bojana Janjić
Nataša Trajković
Danilo Tašković
Armend Redžepi
Almedina Abazi
Bunjamin Ibrahimi
Merale Emini
Fjola Isljami
Nikola Popović
Munir Veliu
Bojan Janjić
Milica Nakić
Florent Dauti
Bojan Petrović
Ilija Kostić
Suada Osmani
Kaltrina Dalipi
Fatime Raćipi
Škurte Selmani
Fitore Jahiu
Miloš Stanković
Nedžarije Aliju
Jelena Ristić
Aljbane Ismaili
Valdrin Rašiti
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
VŠPSS
Filološki fakultet
Filološki fakultet
Medicinski fakultet
Učiteljski fakultet
Ekonomski fakultet
Visoka turistička škola
Ekonomski fakultet
Fakultet informatike
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Arhitektonski fakultet
VŠPSS
Farmaceutsko zdrav fakultet
VŠPSS
Učiteljski fakultet
Medicinski fakultet
Visoka železnička škola
Tehnološki fakultet
Filozofski fakultet
Medicinski fakultet
PMF
Filološki fakultet
Medicinski fakultet
Visoka zdravstvena škola
Medicinski fakultet
Visoka poslovna škola
Viša medicinska
DIF
Sub.-Bujan.
Tirana
Vranje
Priština
Priština
Priština
Vranje
Sub.-Bujan.
Beograd
Sub.-Bujan.
Priština
Sub.-Bujan.
Priština
Tetovo
Tetovo
Vranje
Travnik-Buj.
Vranje
Vranje
Tetovo
Beograd
Leskovac
Priština
Tirana
Tetovo
Priština
Priština
Beograd
Priština
Leskovac
Tetovo
Priština
Žbevac
V.Trnovac
Rakovac
Bujanovac
V.Trnovac
Ravno Bučje
Bujanovac
Božinjevac
Levosoje
Božinjevac
Dobrosin
Bujanovac
Končulj
Biljača
Letovica
Bujanovac
Bujanovac
Božinjevac
Klinovac
Letovica
Klenike
Bujanovac
Bujanovac
Bujanovac
Lučane
Breznica
Letovica
Bujanovac
Bujanovac
Bujanovac
V.Trnovac
Zarbince
7.25
7.22
7.20
7.20
7.20
7.20
7.18
7.17
7.14
7.13
7.11
7.11
7.11
7.10
7.11
7.11
7.10
7.10
7.09
7.09
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
6.94
6.90
7.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7.000,00
13.000,00
7.000,00
13.000,00
7.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
11.000,00
11.000,00
9
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
Labinota Fejzulahi
Enis Bisljimi
Ardijana Nuhiji
Besnike Dželjadini
Almedina Ramadani
Minire Kurteši
Alma Ibiši
Almedina Iseni
Veton Ademi
Imran Selimi
Stefan Milošević
Jovana Jović
Ljuljete Ahmeti
Slobodan Lončar
Bljerim Hida
Dashmir Malići
Đorđe Petković
Valjdete Sabedini
Lulezime Dželjadini
Stefan Milošević
Gresa Veseli
Maja Stojanović
Aleksandra Jovanović
Aleksandra Dimitrijević
Stefan Tasić
Milica Lazarević
Jovana Cvetković
Medine Aljimi
Andrijana Stoilković
Aleksandra Stevanović
Gabrijela Petrović
Valmir Mustafa
Pravni fakultet
Farmaceutsko zdrav fakultet
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Elektrotehnički fakultet
Poljoprivredni fakultet
Elektrotehnički fakultet
Bogoslovski fakultet
Farmaceutsko zdrav fakultet
VŠPSS
Tehn. Medicinskih nauka
Filozofski fakultet
PMF
Farmaceutsko zdrav fakultet
Ekonomski fakultet
VŠPSS
Pravni fakultet
Fakultet bezbednosti
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Visoka medicinska škola
Filozofski fakultet
Ekonomski fakultet
Visoka škola za vaspitače
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Viša fizioterapeutska
Priština
Travnik-Buj.
Priština
Sub.-Bujan.
Sub.- Bujan.
Sub.Bujan.
Sub.-Bujan.
Priština
Priština
Priština
Niš
Bujanovac
Travnik-Buj.
Vranje
Tirana
Priština
K.Mitrovica
Travnik-Buj.
Sub.- Bujan.
Vranje
Gnjilane
Beograd
Sub.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Ćuprija
K.Mitrovica
Sub.-Bujan.
Gnjil-Bujan.
Niš
Sub.-Bujan.
Priština
V.Trnovac
Samoljica
Biljača
V.Trnovac
V.Trnovac
Bujanovac
Turija
V.Trnovac
V.Trnovac
V.Trnovac
Žbevac
Karadnik
V.Trnovac
Rakovac
Letovica
Buljača
Bujanovac
Lučane
V.Trnovac
Rakovac
V.Trnovac
Bujanovac
Baraljevac
Bujanovac
Bujanovac
Klinovac
Bujanovac
Nesalce
Lopardince
Bujanovac
Rakovac
Letovica
6.90
6.90
6.89
6.88
6.88
6.88
6.88
6.88
6.85
6.86
6.83
6.83
6.82
6.80
6.80
6.80
6.80
6.78
6.78
6.77
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.73
6.71
6.71
6.71
6.71
6.70
11.000,00
7.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
10
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
Mirnesa Aliji
Besiane Iseni
Lazar Dodić
Fatlume Osmani
Fejzi Ahmeti
Valjon Ćazimi
Nikola Vasić
Igor Ristov
Anđela Tasić
Nedime Redžepi
Osman Jakupi
Fitore Iseni
Read Emini
Natalija Dimčić
Abedin Sulimani
Goran Lazić
Lidija Dimković
Duresa Ibraimi
Arlind Aljiti
Kuštrim Musliji
Zejnepe Iseni
Mirsad Aliji
Vlatko Stojanović
Edona Malići
Milan Janjić
Emir Rašiti
Edona Redžepi
Faruk Rašiti
Lazar Stoilković
Alma Sulejmani
Fatos Aliji
Fljamur Ljatifi
Ekonomski fakultet
Filološki fakultet
VŠPSS
PMF
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Visoka škola za vaspitače
FASPER
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Filozofski fakultet
Ekonomski fakultet
Visoka škola za vaspitače
PMF
DIF
Ekonomski fakultet
Učiteljski fakultet
Ekonomski fakultet
Učiteljski fakultet
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
PMF
PMF
Elektrotehnički fakultet
Pravni fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
VPŠSS
Filozofski fakultet
Gradjevinski fakultet
Ekonomski fakultet
Sub.-Bujan.
Priština
Vranje
Tetovo
Tirana
Priština
K.Mitrovica
Gnjil-Bujan.
Beograd
Sub.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Priština
Sub. -Bujan.
Gnjil-Bujan.
Priština
Novi Sad
Sub.-Bujan.
Gnjilane
Sub.-Bujan.
Priština
Priština
Sub.-Bujan.
Niš
Priština
Niš
Priština
Sub.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Blace
Priština
Tetovo
Sub.-Bujan.
V.Trnovac
V.Trnovac
Bujanovac
V.Trnovac
Letovica
Bujanovac
Sveta Petka
Bujanovac
Bujanovac
V.Trnovac
Bujanovac
V.Trnovac
Biljača
Bujanovac
Turija
Bujan. banja
Bujanovac
V.Trnovac
V. Trnovac
Bujanovac
V.Trnovac
Bujanovac
Lopardince
Bujanovac
Rakovac
Bujanovac
V.Trnovac
Bujanovac
Bujanovac
V.Trnovac
Bujanovac
Bujanovac
6.67
6.67
6.67
6.66
6.66
6.66
6.66
6.66
6.64
6.63
6.63
6.63
6.63
6.61
6.60
6.58
6.57
6.57
6.57
6.57
6.57
6.57
6.57
6.57
6.57
6.57
6.56
6.56
6.55
6.50
6.50
6.50
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
Ljavdim Dauti
Rina Selimi
Simonida Majdak
Nevena Jordanović
Merita Emini
Eljma Hiseni
Agron Fazliji
Šehide Rašidi
Saranda Sulejmani
Blerim Dželili
Jovana Zafirović
Miloš Jovanović
Marigona Limani
Ćamilj Veselji
Ardian Isufi
Rijad Ramadani
Danijela Milenković
Aljmir Redžepi
Biljizare Sejdinović
Aida Redžepi
Ardita Salihi
Dren Halili
Mirjeta Bektaši
Suade Dželili
Jelena Stanimirović
Sakon Suljimani
Kurteš Jahiu
Samir Halili
Berat Mustafović
Ismaili Ardijana
Abdula Aćifi
Blerina Ramadani
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
VŠPSS
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Učiteljski fakultet
Medicinski fakultet
DIF
VŠPSS
Fakultet zaštite na radu
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
FORKUP
Učiteljski fakultet
Visoka medicinska škola
Pravni fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Filološki fakultet
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
Fakultet kriminalistike
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
FORKUP
Medicinski fakultet
Sub.-Bujan.
Tirana
Vranje
Sub.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Priština
Tirana
Tetovo
Vranje
Niš
Sub.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Novi Sad–Buj.
Priština
Ćuprija
Gnjilane
Sub.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Priština
Priština
Sub.-Bujan.
Tetovo
K.Mitrovica
Gnjilane
Sub.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Priština
Novi Sad–Buj.
Priština
Letovica
Bujanovac
Sveta Petka
Levosoje
Biljača
V. Trnovac
Letovica
Bujanovac
Bujanovac
Biljača
Klenike
Bujanovac
Končulj
Lučane
Bujanovac
V. Trnovac
Klenike
Nesalce
V.Trnovac
Bujanovac
Bujanovac
V. Trnovac
Bujanovac
Biljača
Bujanovac
Bujanovac
Bujanovac
V. Trnovac
Letovica
Bujanovac
V. Trnovac
V. Trnovac
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.45
6.44
6.43
6.43
6.43
6.43
6.43
6.40
6.40
6.38
6.38
6.38
6,38
6.38
6.33
6.33
6.33
6.29
6.29
6.29
6.29
6.29
6.29
7.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
12
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
Alma Osmani
Danilo Cvetković
Emine Alimi
Alma Murati
Vlora Malići
Almedina Avdiji
Mensur Ismaili
Hatidže Bećiri
Armend Ramadani
Elsikana Redžepi
Enis Ramadani
Hirije Selmani
Avdiji Faton
Bajram Redžepi
Artan Veseli
Šuajb Iseni
Emine Fazliji
Arbnor Fejzulović
Venhar Limani
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Filozofski fakultet
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Fakultet kriminalistike
Ekonomski fakultet
PMF
Tehnološki fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Goran Nakić
Filip Trajković
Dragana Stojanović
Aleksandra Nakić
Marija Stojanović
Ljumturije Ljimani
Jovan Jovanović
Snežana Stošić
Vladan Tomić
Petar Janjić
Ekonomski fakultet
Farmaceutski fakultet
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Filozofski fakultet
Medicinski fakultet
FON
Aleksandra Stamenković
Dragana Milanović
Priština
Trnovac
Sub.-Bujan.
Bujanovac
Sub.-Bujan.
V. Trnovac
Sub.-Bujan.
V. Trnovac
Priština
V. Trnovac
Priština
V. Trnovac
Sub.-Bujan.
Biljača
Tetovo
Biljača
Sub.-Bujan.
V. Trnovac
Sub.-Bujan.
Bujanovac
Tetovo
V. Trnovac
Gnjilane
Bujanovac
Tetovo
V. Trnovac
Tetovo
V. Trnovac
Sub.-Bujan.
Biljača
Sub.-Bujan.
V. Trnovac
Sub.-Bujan.
Bujanovac
Sub.-Bujan.
Letovica
Gnjilane
Nesalce
III GODINA
Niš
Bujanovac
Beograd
Sveta Petka
Niš
Lopardince
Niš
Rakovac
Niš
Bujanovac
Priština
Breznica
Niš
Bujanovac
Niš
Rakovac
Niš
Bujanovac
Niš
Bujanovac
Niš
Karadnik
Beograd
Bujanovac
6.25
6.22
6.22
6.22
6.22
6.22
6.17
6.17
6.14
6.14
6.12
6.11
6.11
6.08
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
10.00
9.52
9.50
9.29
9.28
9.24
9.21
9.17
9.06
9.00
8.83
8.82
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
17.000,00
17.000,00
13
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Katarina Radić
Ljiridona Šaini
Meral Arifi
Boban Veličković
Natalija Stevanović
Erdoneta Bećiri
Jelena Janjić
Rešat Selmani
Visar Đimšiti
Snežana Karanfilović
Flamur Krasnići
Armend Salihi
Hristina Trajković
Antigona Ismaili
Fakultet za medije i komunikaciju
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Ajtene Isufi
Minire Ismailji
Marigona Rašiti
Taulant Avdilji
Emine Ajeti
Eljesa Ajdini
Ramadan Janezi
Elmaid Bećiri
Jovana Janjić
Fatime Selimi
Džabir Aziri
Naim Hasani
Raife Ibiši
Granit Isufi
Aleksandra Ristić
Nikola Vasić
Seuda Fazliu
Ilirijana Adilji
Ekonomski fakultet
Fakultet psihologije
Fakultet psihologije
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Fakultet informatike
Ekonomski fakultet
Elektrotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Fakultet informatike
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Filozofski fakultet
Fakultet umetnosti
Vis. medicinska škola
Prirodno matematički
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Fakultet geodezije
Filozofski fakultet
Fakultet jezika, kulture i
komunikacije
Kriminalis.-policijska akademija
Farmaceutsko zdrav fakultet
Filološki fakultet
Beograd
Sub.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Skoplje
Niš
Priština
Ćuprija
Priština
Tirana
Niš
Priština
Tirana
Niš
Tetovo
Bujanovac
Bujanovac
V.Trnovac
Bujanovac
Bujanovac
Lučane
Božinjevac
Breznica
V.Trnovac
Levosoje
Bujanovac
Bujanovac
Bujanovac
Bujanovac
8.75
8.67
8.67
8.65
8.63
8.63
8.62
8.47
8.44
8.36
8.31
8.30
8.30
8.30
17.000,00
7.000,00
7.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
Sub.-Bujan.
Priština
Priština
Tirana
Gnjilane
Tirana
Gnjilane
Priština
Niš
Priština
Sub.-Bujan.
Priština
Sub.-Bujan.
Tirana
Niš
Zemun
Travnik-Buj.
Priština
Lučane
V.Trnovac
Bujanovac
V.Trnovac
Biljača
V. Trnovac
Breznica
Bujanovac
Bujanovac
V. Trnovac
V. Trnovac
V. Trnovac
Turija
Turija
Bujanovac
Buj. Banja
Bujanovac
V. Trnovac
8.28
8.27
8.24
8.22
8.20
8.17
8.16
8.15
8.13
8.13
8.11
8.10
8.06
8.05
8.00
8.00
7.95
7.90
7.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
7.000,00
17.000,00
7.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
7.000,00
13.000,00
14
45.
46.
47
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
Sandra Arsić
Aljbuljena Veselji
Milica Kovačević
Aleksandra Manić
Samire Arifi
Bljerta Osmani
Miljeta Malići
Marija Jocić
Milena Stojanović
Lidija Nikolić
Ćamile Zeneli
Milena Janjić
Arbesa Fetahu
Kadrije Ramadani
Fitore Ismaili
Bekim Ismailović
Besart Dalipi
Munir Tusuni
Aleksandar Mitić
Nebije Hasani
Gentina Emine
Veton Mustafi
Osman Ajdini
Fljora Veselji
Škurte Ramadani
Drilon Hiseni
Bajrami Bejhane
Amire Ramadani
Aleksandra Nedeljković
Marija Stanojković
Estra Aćifi
Milan Jančić
Ekonomski fakultet
Fakultet novinarstva
Biološki fakultet
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Filozofski fakultet
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Vis. zdrastvena škola
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Fakultet arhitekture
Fakul.građev. i arhitekt.
Filološki fakultet
VŠPSS
Farmac. zdrav. fakultet
Ekonomski fakultet
DIF
Medicinski fakultet
Farmac. zdrav. fakultet
Filološki fakultet
Filološki fakultet
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Filološki fakultet
PMF
Sub.-Bujan.
Priština
Beograd
Niš
Tetovo
Sub.-Bujan.
Priština
Niš
Sub.-Bujan.
Niš
Tirana
Beograd
Tirana
Priština
Priština
Priština
Priština
Tetovo
Vranje
Travnik-Bujan.
Priština
Priština
Tirana
Travnik-Bujan.
Gnjilane
Priština
Gnjilane
Gnjilane
Sub.-Bujan.
Niš
Tetovo
Niš
Spančevac
Nesalce
Bujanovac
Karadnik
V. Trnovac
V.Tnovac
Bujanovac
Sveta Petka
Bujanovac
Žuželjica
Letovica
Rakovac
Letovica
Dobrosin
Bujanovac
Suharno
Končulj
Trnovac
Bujanovac
V.Trnovac
M.Trnovac
V.Trnovac
V.Trnovac
Bujanovac
Dobrosin
Bujanovac
Oslare
Dobrosin
Bujanovac
Bujanovac
V.Trnovac
Žbevac
7.89
7.81
7.76
7.75
7.74
7.72
7.70
7.67
7.67
7.63
7.62
7.58
7.57
7.53
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.47
7.47
7.46
7.46
7.45
7.45
7.43
7.42
7.41
7.40
7.39
7.39
7.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7.000,00
13.000,00
13.000,00
7.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
15
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
Egzona Ćerimi
Stefan Petrović
Ćendresa Sulejmani
Milica Mihajlovska
Petrit Sulejmani
Marlinda Malići
Agron Fazliju
Jovana Dejković
Admire Aliji
Mentore Bajrami
Erduana Fetahi
Jovana Ikić
Milena Stošić
Arbnor Isufi
Suzana Ilić
Fetim Arifi
Muhamed Saliji
Katarina Mladenović
Ilka Imeri
Duan Salihu
Maljinda Bećiri
Lejla Lutfiu
Miloš Dimitrijević
Milica Popović
Miljana Nikolić
Orhan Fejzulahi
Marija Stanković
Merdina Zeneli
Labinot Ćerimi
Milica Stanojković
Kaltrina Selmani
Ćamile Aslani
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Učiteljski fakultet
PMF
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Građevinski fakultet
Visoka škola za vaspitače
Filozofski fakultet
Filološki fakultet
Medicinski fakultet
FPN
Farmaceutski fakultet
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Filološki fakultet
Građ-arhit.fakultet
Filozovski fakultet
Medicinski fakultet
DIF
Učiteljski fakultet
Visoka škola za vaspitače
PMF
Ekonomski fakultet
Tehnički fakultet
Medicinski fakultet
Visoka škola za vaspitače
Biološki fakultet
Farmaceutski fakultet
Priština
Niš
Priština
Skoplje
Priština
Priština
Priština
Gnjil.-Bujan.
Tetovo
Tetovo
Tirana
Beograd
Beograd
Tirana
Sub.-Bujan.
Priština
Sub.-Bujan.
Niš
Priština
Priština
Tetovo
Priština
Niš
Vranje
Gnjil.-Bujan.
Tirana
Niš
Tirana
Priština
Gnjil.-Bujan.
Priština
Tirana
Muhovac
Klenike
Bujanovac
Bujanovac
V.Trnovac
Bujanovac
Bujanovac
Bujanovac
V.Trnovac
Biljača
V.Trnovac
Bujanovac
Bujanovac
Turija
Bujanovac
V.Trnovac
Bujanovac
Bujanovac
V.Trnovac
V.Trnovac
Bujanovac
V.Trnovac
Bujanovac
Rakovac
Ljiljance
V.Trnovac
Bujanovac
Nesalce
Muhovac
Bujanovac
Breznica
Bujanovac
7.38
7.36
7.35
7.31
7.31
7.31
7.29
7.28
7.27
7.25
7.25
7.25
7.24
7.22
7.22
7.20
7.17
7.15
7.15
7.13
7.13
7.13
7.11
7.09
7.08
7.08
7.07
7.06
7.05
7.03
7.00
7.00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7.000,00
13.000,00
7.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7.000,00
13.000,00
13.000,00
16
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
Adrit Sulejmani
Bojana Bošković
Milica Nedeljković
Albulena Ljutfiu
Vildane Adilji
Veton Avduli
Nedrete Zairi
Mirvete Mustafa
Barije Malići
Afrim Ameti
Sabri Sulejmani
Vigan Hiseni
Mirsije Akiji
Amire Osmani
Aleksandra Golubov
Sava Tašković
Miljana Nakić
Milica Popović
Jovana Mitić
Nikola Mihajlović
Vladana Trajković
Aliriza Kamberi
Marko Stošić
Andrijana Stošić
Albina Zairović
PMF
PMF
Pravni fakultet
Farmac. zdrav. fakultet
Učiteljski fakultet
Farmac. zdrav. fakultet
Medicinski fakultet
Filozofski fakultet
Visoka škola za vaspitače
Visoka škola za vaspitače
Tetovo
Tetovo
Tirana
Gnjilane
Gnjil.-Bujan.
Niš
Sub.-Bujan.
Niš
Niš
Sub.-Bujan.
Gnjil.-Bujan.
Sub.-Bujan.
K. Mitrovica
Gnjil.-Bujan.
Gnjil.-Bujan.
Nesalce
Lopardince
Krševica
V. Trnovac
V.Trnovac
Bujanovac
V.Trnovac
Letovica
V.Trnovac
V.Trnovac
Letovica
Bujanovac
Biljača
V.Trnovac
Bujanovac
Bujanovac
Oslare
Bujanovac
Bujanovac
Bujanovac
Bujanovac
V.Trnovac
Božinjevac
Rakovac
Letovica
7.00
7.00
7.00
6.95
6.94
6.94
6.93
6.92
6.90
6.90
6.87
6.86
6.85
6.85
6.84
6.81
6.81
6.80
6.80
6.79
6.78
6.78
6.78
6.76
6.76
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
134.
135.
136.
137.
138.
139.
Redžije Osmani
Škemb Šabani
Burbuče Salihi
Dragana Nedeljković
Gent Aliti
Teuta Jusufi
Filozofski fakultet
Građevinski fakultet
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Priština
Priština
Tirana
Sub.-Bujan.
Tirana
Sub.-Bujan.
Bujanovac
Bujanovac
V.Trnovac
Levosoje
Bujanovac
Turija
6.76
6.76
6.75
6.75
6.75
6.72
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
7.000,00
Visoka škola za vaspitače
Farmac. zdrav. fakultet
Filološki fakultet
Fakultet administracije
Medicinski fakultet
Filozofski fakultet
Visoka škola za vaspitače
Fakultet spor.i fiz.vas.
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Visoka škola za vaspitače
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Tirana
Niš
K.Mitrovica
Travnik-Bujan.
Priština
Travnik-Bujan.
Tirana
Tetovo
Gnjil.-Bujan.
Travnik-Bujan.
17
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
Marina Šćepanović
Aljmedina Fetahi
Aleksandar Stojanović
Vlora Sulimani
Fisnik Dalipi
Ana Mladenović
Albulena Ameti
Aljma Džemailji
Medine Destani
Ndrićim Asani
Durim Aliji
Besnik Redžepi
Šćipe Aljiti
Makfire Osmani
Besim Redžepi
Nebije Osmani
Šenure Zećiri
Saljih Sulejmani
Arian Avdiu
Agron Ramani
Fidan Hajredini
Seljime Redžepi
Aljbuljena Dželili
Sabedin Ebibi
Nuraj Junuzi
Blinera Jahiju
Ljakna Eljvina
Merita Ljatifi
Milica Cvetković
Stefan Djorić
Bljendina Veselji
Stefan Veličković
Visoka škola za vaspitače
Ekonomski fakultet
Matematički fakultet
Učiteljski fakultet
Medicinski fakultet
Fak.za pravne poslove
Biohemijski fakultet
Biohemijski fakultet
Pravni fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
PMF
PMF
Medicinski fakultet
Fakultet kriminalistike
Filozofski fakultet
Ekonomski fakultet
Tehnološki fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Fakultet pedagogije
Filološki fakultet
Ekonomski fakultet
Učiteljski fakultet
VŠPSS
VŠPSS
Ekonomski fakultet
VŠPSS
Gnjil.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Beograd
Priština
Tirana
Novi Sad
Tirana
Tirana
Gnjilane
Tetovo
Sub.-Bujan.
Tetovo
Tetovo
Tirana
Gnjilane
Priština
Sub.-Bujan.
Tetovo
Novi Sad
Sub.-Bujan.
Priština
Tetovo
Sub.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Priština
Priština
Sub.-Bujan.
Gnjilane
Vranje
Vranje
Priština
Vranje
Bujanovac
V. Trnovac
Klinovac
Turija
Bujanovac
Bujanovac
Lučane
Letovica
Lučane
Bujanovac
V.Trnovac
Biljača
V.Trnovac
V.Trnovac
Dobrosin
Trnovac
Biljača
Bujanovac
V.Trnovac
Bujanovac
Oslare
Bujanovac
Bujanovac
V.Trnovac
Biljača
Letovica
Bujanovac
Končulj
Lopardince
Ljiljance
Lučane
Rakovac
7.71
6.71
6.71
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.69
6.68
6.68
6.66
6.66
6.65
6.65
6.65
6.65
6.65
6.64
6.64
6.63
6.63
6.61
6.61
6.61
6.61
6.00
6.60
6.60
6.60
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
18
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
Jovana Jovanović
Agron Ismaili
Nevzad Ljutvija
Ljuzim Ramizi
Milica Ristić
Stanislava Tašković
Tuba Jusufi
Saime Adilji
Milan Zafirović
Jeton Ramadani
Redžep Ramizi
Sead Bisljimi
Mentor Rašidi
Sara Aliji
Ajnora Ibrahimi
Fitore Fazliji
Enis Ibrahimi
Jasmine Bakiji
Dejan Cvetković
Floreta Isufi
Adnan Hasani
Gzim Dželjadini
Ilir Abdullahu
Amir Asani
Nikola Stošić
Semine Dželjili
Ćevsere Iseni
Milica Nakić
Miljana Milosavljević
Arber Aliu
Jasmina Stanisavljević
Emine Rešati
Visoka škola za vaspitače
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Filozofski fakultet
Fakultet biologije
Filozofski fakultet
Visoka tehnička škola
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Filozofski fakultet
DIF
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Ekonomski fakultet
Filološki fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Fakultet informatike
Ekonomski fakultet
Fakultet kompjutera
Ekonomski fakultet
PEP
Filozofski fakultet
Ekonomski fakultet
Visoka škola za vaspitače
VŠPSS
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Učiteljski fakultet
Gnjil.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Priština
Gnjilane
Sub.-Bujan.
Niš
Tetovo
Priština
Niš
Sub.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Priština
Priština
Tirana
Sub.-Bujan.
Tetovo
Priština
Tetovo
Niš
Sub.-Bujan.
Priština
Sub.-Bujan.
Tetovo
Sub.-Bujan.
Vranje
Priština
Sub.Bujan.
Gnjil.-Bujan.
Vranje
Sub.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Priština
Bujanovac
V.Trnovac
Oslare
V.Trnovac
Biljača
Bujanovac
Bujanovac
V.Trnovac
Klenike
Bujanovac
V.Trnovac
Samoljica
Bujanovac
V. Trnovac
V.Trnovac
Samoljica
Bujanovac
Biljača
Žbevac
Bujanovac
V.Trnovac
V. Trnovac
Bujanovac
Lučane
Bujanovac
Nesalce
Biljača
Ljiljance
Bujanovac
Letovica
Klinovac
Bujanovac
6.57
6.56
6.56
6.53
6.53
6.52
6.52
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.48
6.47
6.47
6.46
6.45
6.45
6.44
6.44
6.44
6.44
6.43
6.43
6.42
6.41
6.41
6.40
6.40
6.39
6.38
7.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
19
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
Kristina Stojilkova
Gzim Etemi
Liridona Avdija
Fatbarla Fazliji
Naim Aliji
Nedžmije Ramadani
Almira Aliu
Suzana Stojilković
Nemanja Stamenković
Egzon Jahiju
Dhurata Avdilji
Sadije Dželjili
Fatim Ljatifi
Armend Sefedini
Džezair Ameti
Egzona Gaši
Škembim Zairi
Šćiprim Zairi
Milena Nojković
Perparim Sopi
Vljora Ramadani
Izeir Ameti
Srđan Tasić
Milan Nedeljković
Flamure Jašari
Kuštrim Ljatifi
Burim Ismaili
Gazmend Ramizi
Nazmije Bajrami
Lazar Mihajlović
Ilirian Ramadani
Aljban Dauti
Visoka škola za vaspitače
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Visoka škola za vaspitače
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
PMF
Ekonomski fakultet
VŠPSS
Tehnološki fakultet
Filozofski fakultet
Filološki fakultet
PMF
Fakultet kriminalistike
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Ekonomski fakultet
FORKUP
Učiteljski fakultet
Građevinski fakultet
Visoka škola za vaspitače
Fakultet informatike
VŠPSS
PEP
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Gnjil.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Tetovo
Gnjil.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Priština
Tetovo
Beograd
Vranje
Tetovo
Priština
Priština
Tirana
Tetovo
Sub.-Bujan.
Priština
Sub.-Bujan.
Novi Sad-Buj.
Vranje
Tirana
Gnjil.-Bujan.
Tetovo
Vranje
Vranje
Priština
Tetovo
Sub.-Bujan.
Sub.-Bujan.
Priština
K. Mitrovica
Tetovo
Sub.-Bujan.
Lopardince
Letovica
V.Trnovac
Nesalce
V.Trnovac
Novo Selo
V.Trnovac
Bujanovac
Žbevac
V.Trnovac
Muhovac
Nesalce
Samoljica
Bujanovac
V.Trnovac
Bujanovac
Končulj
V. Trnovac
Srpska Kuća
Bujanovac
Bujanovac
Letovica
Rusce
Karadnik
V. Trnovac
Bujanovac
Letovica
V. Trnovac
Oslare
Bujanovac
V. Trnovac
Letovica
6.36
6.35
6.32
6.31
6.31
6.30
6.30
6.30
6.29
6.29
6.27
6.26
6.25
6.25
6.25
6.25
6.24
6.23
6.23
6.23
6.22
6.21
6.20
6.20
6.20
6.19
6.19
6.19
6.16
6.15
6.14
6.13
7.000,00
7.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
20
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
Festim Fazliji
Aljbuljena Tahiri
Fatime Redžepi
Erduan Mustafa
Sedat Šabani
Arđend Ibraimi
Berat Sulejmani
Škeljćim Nevzadi
Bahri Ramizi
Ardenis Aliji
Đorđe Tomić
Liridon Mustafa
Šaip Ismajli
Besart Fejzulahi
Ekonomski fakultet
Fak. javne admin.
Pravni fakultet
Filozofski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
PMF
Filološki fakultet
Ekonomski fakultet
Fak. biznisa i admin.
Fak. zaštite na radu
Ekonomski fakultet
Fak. javne admin.
PMF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Žaklina Dodić
Milan Stojmenović
Marija Janjić
Miloš Stojković
Aleksandra Aleksić
Ana Ilić
Jovana Simonović
Biljana Stojković
Miloš Anđelković
Miloš Pavlović
Ljeoneta Abdilji
Nemanja Nakić
Branimir Stojilković
Tijana Arsić
Miroslav Jović
Stefan Videnović
Danica Milković
Ekonomski fakultet
Farmaceutski fakultet
Ekonomski fakultet
Fakultet tehničkih nauka
Filozofski fakultet
Pravni fakultet
Građevinsko arhitektonski
Učiteljski fakultet
Farmaceutski fakultet
Medicinski fakultet
Fakultet umetnosti
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Fakultet umetnosti
Ekonomski fakultet
Fakultet sporta i fiz. vaspit.
Ekonomski faklultet
Tetovo
Samoljica
Tetovo
Lučane
Gnjilane
Dobrosin
Tirana
Bujanovac
Sub.-Bujan.
V. Trnovac
Tetovo
Samoljica
Tetovo
V. Trnovac
Tetovo
V. Trnovac
Sub.-Bujan.
V. Trnovac
Tetovo
Bujanovac
Niš
Bujanovac
Ankara
Samoljica
Tetovo
V. Trnovac
Tetovo
V. Trnovac
IV GODINA
Niš
Bujanovac
Kragujevac
Žbevac
Niš
Rakovac
Novi Sad
Žbevac
Niš
Žbevac
Novi Sad
Bujanovac
Niš
Bujanovac
Vranje
Baraljevac
Beograd
Bujanovac
Niš
Bujanovac
Priština
Bujanovac
Niš
Bujanovac
Niš
Bujanovac
Niš
Bujanovac
Niš
Bujanovac
Niš
Bujanovac
Beograd
Bujanovac
6.13
6.13
6.13
6.12
6.11
6.10
6.10
6.10
6.06
6.02
6.00
6.00
6.00
6.00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
9.39
9.13
9.11
9.10
8.94
8.87
8.73
8.68
8.57
8.56
8.43
8.32
8.18
8.17
8.12
7.88
7.87
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
13.000,00
13.000,00
21
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Šehide Sinani
Milan Stanković
Maja Smiljković
Miljana Ristić
Aleksandra Jović
Premtim Azemi
Aleksandra Simonović
Miloš Aritonović
Emsale Jahiji
Ivan Nakić
Nerdžane Aljiu
Vedat Avdilji
Danica Stošić
Armand Šesmedini
Ljiridona Dželjadini
Miloš Vasić
Ivana Stojanović
Nderim Šefkiu
Jovana Arsić
Nemanja Aleksić
Medicinski fakultet
Filozofski fakultet
Učiteljski fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
PMF
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Maja Stojković
Žaklina Kostić
Fitore Bajrami
Snežana Maksić
Miloš Tomić
Milan Janković
Besarte Aziri
Besart Zenelji
Natalija Trajković
Lirim Sulejmani
Almire Memedaliji
Hristina Pantić
Učiteljski fakultet
Fakultet sporta i fiz. vaspit.
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Tehnološko-metalurški fak.
PMF
Učiteljski fakultet
Fakultet bezbednosti
Biološki fakultet
Stomatološki fakultet
Pravni fakultet
Visoka škola za informac. i
komunikacione tehnologije
Visoka škola za vaspitače
Filološki fakultet
Visoka škola za vaspitače
Elektronski fakultet
PMF
Filološki fakultet
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
PMF
Filozofski fakultet
DIF
Tetovo
Niš
Vranje
K. Mitrovica
Niš
Tirana
Niš
K. Mitrovica
Priština
Niš
Tirana
Tirana
Beograd
Priština
Vranje
Beograd
Beograd
Tirana
Beograd
Beograd
Biljača
Bujanovac
Bujanovac
Žbevac
Karadnik
Končulj
Srpska Kuća
Bujanovac
Samoljica
Klinovac
Buajnovac
Breznica
Bujanovac
Breznica
V. Trnovac
Bujanovac
Lopardince
Samoljica
Žbevac
Bujanovac
7.84
7.73
7.72
7.64
7.61
7.57
7.57
7.57
7.56
7.48
7.38
7.30
7.29
7.23
7.21
7.20
7.18
7.15
7.13
7.13
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
Vranje
Gnjil.-Bujan.
Tetovo
Gnjil.-Bujan.
Niš
Niš
Tetovo
Tirana
Niš
Tetovo
Tetovo
Leposavić
Ljiljance
Bujanovac
Biljača
Levosoje
Bujanovac
Sveta Petka
Biljača
Nesalce
Bujanovac
V. Trnovac
V. Trnovac
Bujanovac
7.09
7.08
7.07
7.06
7.00
6.94
6.92
6.88
6.87
6.86
6.82
6.80
13.000,00
7.000,00
13.000,00
7.000,00
13.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
22
50.
51.
52.
Zejnuše Aliji
Sadula Adili
Julijana Stojanović
Učiteljski fakultet
Stomatološki fakultet
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
Ljumturije Redžepi
Jelena Stojanović
Ardita Avdiu
Farije Aliji
Lazar Dimitrijević
Dušan Mitić
Suale Selimi
Astrit Ramizi
Valjmir Sabedini
Stefan Stojanović
Ivana Jančić
Milica Veljković
Ramize Memeti
Arbnora Ibrahimi
Venhar Iseni
Durim Hiseni
Liridona Zaniri
Firimaze Haliti
Nenad Tašković
Maja Nedeljković
Lumnije Amidi
Gadaf Redžepi
Fljutra Redžepi
Džihad Redžepi
Menur Zećiri
Remzije Murati
Valjon Ibraimi
FORKUP
Učiteljski fakultet
Učiteljski fakultet
FORKUP
1.
Jovana Antić
Medicinski fakultet
Fak. za spec. edukaciju i
rehabilitaciju
Rudarsko-geološki fakultet
DIF
Učiteljski fakultet
PMF
Medicinski fakultet
Visoka poslovna škola
Pravni fakultet
Ekonomski fakultet
Učiteljski fakultet
Učiteljski fakultet
PMF
PMF
Pravni fakultet
Filozofski fakultet
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Učiteljski fakultet
PMF
PMF
FORKUP
FORKUP
Učiteljski fakultet
PMF
Priština
Tirana
Beograd
V. Trnovac
V. Trnovac
Žbevac
6.80
6.80
6.76
11.000,00
11.000,00
11.000,00
Novi Sad–Buj Bujanovac
Vranje
Lopardince
Gnjilane
V. Trnovac
Novi Sad–Buj Letovica
Beograd
Bujanovac
Niš
Bujanovac
Priština
V. Trnovac
Priština
V. Trnovac
Tirana
Lučane
Blace
Ljiljance
K. Mitrovica
Krševica
Niš
Bujanovac
Priština
Končulj
Gnjilane
V. Trnovac
Tetovo
V. Trnovac
Priština
Breznica
Priština
Bujanovac
Priština
V. Trnovac
Beograd
Bujanovac
K. Mitrovica
Rakovac
Priština
V. Trnovac
Tetovo
Biljača
Tetovo
Bujanovac
Novi Sad–Buj Bujanovac
Novi Sad–Buj Bujanovac
Gnjilane
V. Trnovac
Tetovo
V. Trnovac
V GODINA
Skoplje
Bujanovac
6.75
6.73
6.73
6.73
6.73
6.71
6.71
6.71
6.69
6.69
6.62
6.62
6.60
6.59
6.55
6.50
6.50
6.48
6.45
6.42
6.39
6.39
6.30
6.23
6.19
6.14
6.10
7.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
9.68
20.000,00
23
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Milica Milanović
Jovana Dimitrijević
Slavica Filipović
Jelena Stojković
Nataša Popović
Mladen Zlatković
Ivana Krstić
Arta Sulimani
Aleksandra Nikolić
Ivan Prkić
Fatmir Arifi
Egzon Murati
Mentor Ibrahimi
Durim Hasani
Erblina Fetahu
Farmaceutski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Filozofski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Farmaceutski fakultet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aleksandra Mitić
Aleksandra Janjić
Bejdžet Adžić
Esat Hetemi
Arton Ajeti
Besnik Sulejmani
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jelena Janjić
Milica Milanović
Ivana Nedeljković
Marija Simonović
Marko Jančić
Sanja Popović
Stefan Stošić
Marija Jović
Rešat Demiri
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Šumarski fakultet
Medicinski fakultet
Filozofski fakultet
Šumarski fakultet
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
Medicinski fakultet
Fakultet tehničkih nauka
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Beograd
Bujanovac
Niš
Bujanovac
Niš
Sveta Petka
Niš
Ljiljance
Niš
Rakovac
Beograd
Bujanovac
Kragujevac
Bujanovac
Priština
Turija
Beograd
Bujanovac
Čačak
Rakovac
Priština
V. Trnovac
Priština
V. Trnovac
Priština
Bujanovac
Priština
V. Trnovac
Priština
Bujanovac
VI GODINA
Beograd
Bujanovac
Niš
Bujanovac
Priština
Nesalce
Priština
Lučane
Tirana
Bujanovac
Tirana
Nesalce
APSOLVENTI
Niš
Božinjevac
Niš
Levosoje
Beograd
Bujanovac
Niš
Bujanovac
Niš
Bujanovac
Beograd
Buj. banja
Niš
Bujanovac
Niš
Bujanovac
Priština
Lučane
9.47
9.32
9.07
9.07
8.35
8.25
7.96
7.87
7.83
7.38
7.30
7.20
7.20
7.15
7.10
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
17.000,00
17.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
9.19
9.00
8.06
8.00
6.82
6.74
20.000,00
20.000,00
17.000,00
17.000,00
11.000,00
11.000,00
9.54
9.11
8.66
8.50
8.25
8.44
8.42
8.04
7.91
20.000,00
20.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
13.000,00
24
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Fitore Salihu
Valdrin Islami
Filip Stojanović
Igor Jovanović
Katarina Lazarević
Milica Arsić
Samire Ameti
Nebojša Grujić
Bljerina Sopi
Salinde Limani
Stefan Jovanović
Aleksandra Bojković
Milena Milanović
Jelena Arsić
Marigona Ademi
Dragana Popović
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Fakultet bezbednosti
Elektronski fakultet
Filozofski fakultet
Učiteljski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Filozofski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Učiteljski fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Aleksandra Dimitrijević
Pravni fakultet
Učiteljski fakultet
Ekonomski fakultet
Učiteljski fakultet
Učiteljski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Besjana Emini
Vuthnjak Ramadani
Nikola Milić
Marija Ristić
Ljindita Duraki
Miloš Janjić
Memet Miftari
Darko Stoimenov
Snežana Maksimović
Miloš Nisić
Milan Denčić
Milica Stojković
Milica Đorđević
Ana Ristić
Ninoslav Nedeljković
Visoka škola za vaspitače
Visoka škola za vaspitače
Pravni fakultet
Učiteljski fakultet
Učiteljski fakultet
Učiteljski fakultet
Učiteljski fakultet
Visoka hotelijerska škola
Priština
Priština
Beograd
Niš
Niš
Vranje
Priština
Niš
Gnjilane
Tetovo
Niš
Niš
Vranje
Niš
Tetovo
Gnjil.-Bujan.
Niš
Gnjilane
Gnjilane
Vranje
Vranje
Gnjilane
Niš
Gnjilane
Niš
Gnjil.-Bujan.
Novi Pazar
Vranje
Vranje
Vranje
Vranje
Beograd
V.Trnovac
Bujanovac
Bujanovac
Ljiljance
Klinovac
Bujanovac
V.Trnovac
Bujanovac
M. Trnovac
Nesalce
Bujanovac
Sveta Petka
Bujanovac
Bujanovac
Bujanovac
Bujanovac
Bujanovac
Bujanovac
Muhovac
Rakovac
Karadnik
Breznica
Rakovac
Končulj
Bujanovac
Stara ciglana
Bujanovac
Srpska Kuća
Božinjevac
D. Starac
Bujanovac
Bujanovac
7.85
7.60
7.57
7.54
7.53
7.40
7.40
7.33
7.30
7.27
7.25
7.12
7.05
7.00
7.00
6.97
6.95
6.95
6.92
6.90
6.87
6.85
6.82
6.75
6.73
6.70
6.66
6.63
6.61
6.59
6.59
6.58
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
25
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Miroslav Stefanović
Ivan Bogdanović
Nehare Fazliji
Esra Fazliji
Tijana Stošić
Nazlie Mehmeti
Nataša Ristić
Ćendresa Bećiri
Anđela Videnova
Boris Sopta
Ganimete Ameti
Arbneše Ameti
Albina Memedi
Idžrete Iseni
Simiha Iseni
Marija Tasić
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Herolinda Murati
Blagica Petričević
Ajnore Ajdini
Eranda Salihu
Dafina Ramizi
Milica Mladenović
Nikola Janjić
Nikola Antić
Valide Ismaili
Valjbone Ramadani
Dragana Milošević
Rešat Ajdini
Arber Ajdini
Milica Janjić
Milan Popović
Učiteljski fakultet
VŠPSS
Viša medicinska
Viša medicinska
Vranje
Klinovac
Vranje
Krševica
Tetovo
V. Trnovac
Tetovo
V. Trnovac
Visoka škola za vaspitače Gnjil.-Bujan. Bujanovac
Ekonomski fakultet
Priština
V. Trnovac
Visoka škola za vaspitače Gnjil.-Bujan. Levosoje
Filozofski fakultet
Priština
Končulj
Visoka škola za vaspitače Gnjil.-Bujan. Bujanovac
Fakultet zaštite na radu Niš
Bujanovac
Filozofski fakultet
Priština
V. Trnovac
Visoka škola za vaspitače Gnjil.-Bujan. V. Trnovac
Visoka škola za vaspitače Gnjil.-Bujan. V. Trnovac
Filozofski fakultet
Priština
Nesalce
Pravni fakultet
Priština
Nesalce
Visoka škola za vaspitače Gnjil.-Bujan. Rakovac
I GODINA MASTER STUDIJA
Ekonomski fakultet
Priština
Bujanovac
Arhitektonski fakultet
Beograd
Bujanovac
Medicinski fakultet
Priština
V. Trnovac
Ekonomski fakultet
Priština
V. Trnovac
Ekonomski fakultet
Priština
Čar
PMF
Niš
Ljiljance
Visoka zdravstvena škola Beograd
Spančevac
Poljoprivredni fakultet Beograd
Sejace
Fak. za jezike, kulturu i kom Tetovo
V. Trnovac
Ekonomski fakultet
Priština
Novo selo
Filološko-umetnički fak
Kragujevac
Buj. banja
Fak. adminis. i biznisa Tetovo
V. Trnovac
Ekonomski fakultet
Priština
V. Trnovac
Ekonomski fakultet
Niš
Levosoje
Visoka zdravstvena škola Beograd
Bujanovac
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.47
6.43
6.35
6.33
6.31
6.30
6.29
6.26
6.20
6.20
6.10
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
9.70
9.36
9.28
9.17
8.90
8.70
8.67
8.66
8.64
8.54
8.45
8.25
8.12
7.92
7.71
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
26
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Bljerina Ljatifi
Aljbuljena Aliji
Esta Mustafa
Marija Milenković
Mensure Redžepi
Nazlije Neziri
Jelena Dimić
Liridona Murati
Sokol Aliji
Venhar Aslani
Enita Ibrahimi
Imran Junuzi
Sanja Ničić
Arta Ljatifi
Isuf Ibrahimi
Milica Nikolić
Semrahe Veselji
Nedim Redžepi
Haki Memeti
Ibrahim Junuzi
Veton Aliu
Branislav Ikić
Ismir Fazliu
Amir Fejzulahu
Eštref Isljami
Veton Redžepi
Jeton Ajeti
Venhar Sulimani
1.
2.
3.
Miloš Kostić
Ljemane Mustafa
Nevena Tomić
Filološki fakultet
Filozofski fakultet
Pravni fakultet
Elektronski fakultet
Tetovo
Bujanovac
Tetovo
Bujanovac
Tetovo
Bujanovac
Niš
Bujanovac
Građevinsko arhitektonski
Priština
Bujanovac
Fakultet odbrane
Priština
V.Trnovac
Visoka poslovna škola Blace
Srpska Kuća
Fakultet psihologije
Priština
V.Trnovac
Tehnološki fakultet
Tetovo
V.Trnovac
Filozofski fakultet
Priština
V.Trnovac
Fak. javne administracije Priština
Bujanovac
Fakultet za informatiku Priština
Biljača
PMF
Niš
Srpska Kuća
Filozofski fakultet
Tetovo
Bujanovac
Učiteljski fakultet
Priština
V.Trnovac
Fakultet zaštite na radu Niš
Levosoje
PEP
Preševo
Lučane
Pravni fakultet
Priština
Samoljica
Učiteljski fakultet
Gnjilane
Nesalce
Fakultet arhitekture
Priština
Biljača
Fakultet administracije Skoplje
V.Trnovac
Fak. turizma i hotelijerstva
Beograd
Bujanovac
PMF
Tirana
Letovica
PEP
Bg.-Preševo
V.Trnovac
PEP
Bg.-Preševo
Letovica
Fak. tehničkih nauka
Struga
Bujanovac
Ekonomski fakultet
Priština
Biljača
Fakultet menadžmenta Ankara
V.Trnovac
II GODINA MASTER STUDIJA
Arhitektonski fakultet
Beograd
Bujanovac
Pravni fakultet
Tetovo
Letovica
Mašinski fakultet
Niš
Baraljevac
7.70
7.64
7.62
7.44
7.41
7.25
7.21
7.14
7.01
7.00
7.00
7.00
6.97
6.91
6.83
6.82
6.68
6.67
6.67
6.65
6.65
6.64
6.50
6.47
6.37
6.30
6.00
6.00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
9.82
9.80
9.40
20.000,00
20.000,00
20.000,00
27
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nebojša Stojančov
Blete Tahiri
Filorete Osmani
Hida Kuštrim
Aleksandra Stanković
Marjan Antić
Agron Isufi
Aljbert Ahmeti
PMF
Fak. za javnu administ.
Filozofski fakultet
Filološki fakultet
Fakultet zaštite na radu
Fak. poslovne ekonom.
Građevinski fakultet
DIF
Niš
Tetovo
Priština
Priština
Niš
Srem. Kamenica
Tirana
Tirana
Bujanovac
Lučane
Bujanovac
Bujanovac
Žbevac
Srpska Kuća
Lučane
Nesalce
8.29
7.40
7.00
7.00
6.75
6.69
6.55
6.20
17.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
Predsednik komisije
za dodelu studentskih stipendija
Bajram Fejzulahu
28
SPISAK
STUDENATA KOJI SU STIPENDIJU DOBILI PO ŽALBI
ZA 2013/2014. GODINU
PO ŽALBI
Redni
broj
Ime i prezime
studenta
Naziv fakulteta
1.
Besart Bakiji
Fakultet menadžmenta
2.
3.
4.
5.
Gzim Malići
Mustaf Fejzulahi
Megzona Ahmeti
Ljiridona Ramani
Medicinski fakultet
Učiteljski fakultet
Filozofski fakultet
Medicinski fakultet
6.
Mendim Sopi
Pravni fakultet
7.
Zamire Selimi
Medicinski fakultet
8.
Šćiprim Musliu
Ekonomski fakultet
9.
10.
Leonora Sulejmani
Nafije Abazi
PEP
PEP
Sedište
fakulteta
I GODINA
Skoplje
II GODINA
Tirana
Priština
Priština
Priština
III GODINA
Tirana
V GODINA
Priština
APSOLVENT
Tetovo
II MASTER
Bg.-Preševo
Bg.-Preševo
Mesto
stanovanja
Prosek
ocena
Iznos stipendije
za školsku
2013/2014
V. Trnovac
4.98
7.000,00
Biljača
V. Trnovac
V. Trnovac
V. Trnovac
6.00
6.44
7.00
7.82
7.000,00
11.000,00
13.000,00
13.000,00
Bujanovac
6.82
11.000,00
V. Trnovac
8.04
17.000,00
Končulj
6.53
11.000,00
V.Trnovac
Nesalce
6.38
7.22
11.000,00
13.000,00
Potpis i
broj lične karte
Predsednik komisije
za dodelu studentskih stipendija
Bajram Fejzulahu
29
Download

линк - www . bujanovac. rs