İNŞAAT MUHASEBE – PUANTAJ PROGRAMI KULLANIM İPUÇLARI
Program dâhilinde bulunan personel-taşeron-şantiye modülleri aralarındaki ilişkiden dolayı program
başlangıcında tanımlar yapılırken önce çalışılacak bir şantiye, daha sonra bu şantiyede çalışan
taşeronlar ve personeller tanımlanır.
PERSONEL TANIMLARI
Personel Tanımları penceresinde daha önceden tanımlı olan personeller listelenir. Üstteki menüden
yeni butonu ile yeni bir personel tanımı yapılır. Sil ve düzelt butonu listedeki seçili olan personel
kaydının silinmesi (Daha önce üzerinde işlem yapılan personel silinemez sadece listeden kaldırmak için durumu pasif
hale getirilebilir) yada düzeltilmesi için kullanılır. Yazdır butonu ile personel listesi yazıcıdan çıkartılabilir
yada excel formatında kaydedilebilir. Yenile butonu çok kullanıcılı sistemde diğer kullanıcının eklediği
kayıtların programı kapatıp açmadan sizin kullandığınız programada gelmesi şağlanır. Çıkış Butonu
pencereyi kapatır. Yeni butonuna basılınca personel bilgileri doldurulur, personelin çalıştığı taşeron
seçilir. Eğer personel kendi işçiniz ise kendi firmanız adına da bir taşeron açılması gerekir. Personel
kaydedilince personeli çalıştığı şantiyeler sol taraftan seçilir ki bu seçimler şantiyelerin puantajı
girilirken o personelinde şantiye puantaj cetvelinde listelenmesi sağlanır.Bir personel bir şantiyede
işi bitince personel kartından çalıştığı şantiyeler çıkartılabilir. Bu işlemden sonra o personel o
şantiyenin puantaj cetvelinde listelenmez fakat daha önce girilen yevmiye ve mesaileri kayıtlı kalır.
Sol taraftaki menüde listedeki seçili personel ile ilgili işlemler yapılır;
Ödeme: Seçili personele avans yada ödeme çıkışı için kullanılır. Ödeme penceresi açılıca personel
tanımı otomatik gelir. Tarih, Ödemenin yapıldığı Kasa tanımı (Eğer havale ile yapılıyorsa kasa
tanımlarında havalenin yapıldığı banka hesap no seçilir) Ödenmenin hangi şantiyeden yapıldığı seçilir.
Eğer çek ile ödeme yapılıyorsa kasa tanımı çek kasası seçilir. Firma çeki veriliyorsa firma çeki kutusu
işaretlenir, eğer başkasından aldığınız çek ciro edilecekse detay menüsünden portföyden ciro edilecek
çek seçilir. Kaydet butonu basılarak işlem tamamlanır. Bu işlem il personelin hesabı yapılan ödeme
kadar borçlandırılır, Seçilen şantiye ye personel giderlerine eklenir. Seçilen Kasadan ödenen miktar
kadar tutar düşülür. Bu işlem kasa hareket extresinde, Personel Hareketlerinde, Şantiye Analizde
personel ödeme toplamlarında görünür.
Toplamlar: Bu butona tıklanınca listedeki seçili personelin ay ve yıl guruplu olarak hangi şantiyeden
ne kadar yevmiye, mesai ödeme ve kesinti aldığı görüntülenir.
Ödeme Listesi : Seçili personele yapılan ödemelerin listesi görüntülenir. Ödeme listesi penceresinden
ödemeler yazıcıdan çıkartılabilir, Excel formatında kaydedilebilir ve ödeme üzerinde direk
düzeltmeler yapılabilir.
Kesinti Listesi : Seçili Personeli ay, yıl ve şantiye gruplu olarak kesintileri listelenir
Puantaj Durumu : Seçili personelin puantaj cetveli; Ay ve yıl gruplu olarak yevmiyeleri mesaileri,
aldıpı avanslar ve bakiyesi görüntülenir. Bu cetvel excele aktarılabilir, yazıcıdan çıktı alınabilir (Detay
menüsünden)
Puantaj Hareketleri : Seçili personelin gün gün yaptığı yevmiye ve mesailerinde hangi şantiyede ve
tutarları ile birlikte detaylı listelenmesi sağlanır.
TAŞERON TANIMLARI
Taşeron tanımları penceresinde ekleme, düzeltme ve silme işlemlerinde personel tanımlarında
olduğu gibi üstteki menülerden yapılır. Fakat ekleme ve düzeltme işleminde yeni pencere açılmaz
işlemler liste üzerinden yapılır.
Hakediş Girişi : Listedeki seçili taşerona hakediş eklenmek için Hakediş Girişi butonuna basılır. Açılan
pencerede taşeron tanımı otomatik seçilir. Siz taşerona gireceğiniz hakediş hangi şantiyedense o
şantiye seçmelisiniz. Şantiye seçimide yapıldıktan sonra listeye daha önce o şantiye için eklenen
hakkedişler listelenir. Listenin el alt satırından yada liste üzerinde farenin sağ tuşuna basılarak yeni
seçilip hakediş girişi yapılabilir.
Ödeme Girişi : Taşerona şantiyesiz ödeme yapılacağında bu butona tıklanır. Fakat yapılan ödemenin
şantiyenin giderlerinde de listelenmesi için taşeron ödemeleri şantiye giderlerinden yapınız. Fakat
yenide bu menüden taşerona ödeme yapılabilir. Yapılan ödeme taşeronun hareket ve toplamlarında
görüntülenir. Ödeme yapılan kasadan düşer ve kasa hareketinde listelenir.
Hakediş Raporu : Taşeronun istenilen tarihlerde ve şantiye kriteri de kullanılarak yaptığı hakkedişler
listelenir.
Hareket Raporu : Taşeronun hakediş ve ödemelerinin tarih sırasında borç alacak şeklinde exteresi
alınır.Satırlarda son durum bakiyeleri görüntülenir.
Hareket Toplamları : Taşeronun şantiye gruplu olarak aldığı ödemeler ve yaptığı hakkedişlerin
toplamı görüntülenir.
ŞANTİYE TANIMLARI
Şantiye tanımları penceresinde ekleme, düzeltme ve silme işlemlerinde personel tanımlarında olduğu
gibi üstteki menülerden yapılır. (Silme;İşlem görmüş şantiyeyi silemezsiniz. Sadece listeden kaldırmak
için düzelt yapıp durum kutusu işareti kaldırılır)
Hakediş : Seçili şantiyeye hakediş girmek için bu butona tıklayınız. Açılan pencerede daha önce
girdiğiniz hakediş varsa listelenir. Eklemek için liste içinde fare ile sağ tuş tıklayıp ekle seçin yada
insert tuşuna basınız. Hakedişler tarih, birim ve birim fiyatları girilerek eklenir. Şantiyenin maliyet
toplamı girilen hakkedişlerin toplamıdır. Eğer taahhüt işi yapıyor ve işin toplam tutarı ile sözleşme
yapılmış ise işe başlangıçta toplam maliyeti tek kalemde girebilirsiniz. Fakat yapılan işi ayrıntılı takip
etmek istiyorsanız tüm işleri tek tek kaydedebilirsiniz.
İşlemler : Şantiyeye gelen ve giden (faturasız yada taşeron ödemeleri) paraları işlemler butonuna
girer yapılabilir. Bu listede daha önce girilen işlemler listelenir. Gelir/Gider Listesinin üst menüden
yeni tıklanılarak gelir yada gider eklenebilir. Taşeronlara ödeme yapılırken şantiyenin maliyetine
eklemek için gider yapılarak taşeron tanımınıda seçebilirsiniz. Böylelikle ödeme şantiyenin gider liste
ve toplamına eklenir, taşeronun hareketine eklenir ve kasadan düşümü yapılır. Gelir ve gider
yapılırken eğer çek ile işlem yapıyorsanız kasa tanımında çek kasasını seçiniz.
Gelir Ekle / Gider Ekle : Yukarda anlattığımız işlemler penceresinden yapılan gelir gider işlemlerinin
kısayoludur. Gelir/Gider listesi açılmadan direk işlem eklenebilir.
Toplamlar : Şantiyenin aylık olarak gelir/gider personel yevmiye/mesai toplamlarının ve grup bazında
gelir gider toplamlarınında görüntülenebileceği bir rapordur.
Analiz : Şantiyenin tüm işlemlerinin toplamının gösterildiği penceredir. Bu pencerede;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Girilen hakkedişlerin toplamı
Şantiyeden alınan ödemelerin toplamı
Gider toplamı,
Personellerin bu şantiyeden yaptığı hakediş toplamı (yevmiye+mesai)
Personellere yapılan toplam ödemeler
Şantiye alınan faturaları malların toplam fatura tutarı,
Alınan faturalar karşılığı c/h ödemeleri toplamı,
C/H Ödenen fazla tutarlar; Bu toplam eğer mal alım yaptığınız firmaya dönem başında nakit
yada çek olarak verilen paranın gelen faturalardan fazlayla fazla kısmının toplamıdır.
Buradaki mantık zaten ödenen para kadar malzemenin işin sonuna kadar geleceği fakat
firmadan anlaşma karşılığı indirimli malzeme alımı için peşin yapılan ödemelerdir. Şantiyenin
anlık olarak toplam maliyeti çıkarılırken gelen faturaların toplamından ziyade firma bazında
yapılan fazla ödemelerin maliyete yansıması içindir.
Toplam giderler
Personel toplam hakedişin yevmiye ve mesai bazında ayrılmış hali
Kalan: Bu şantiyeden elde edilen kar.
Yukarında saydığımız alanlar üzerinde fare ile çift tıklanında ayrı ayrı o alanın toplamının nereden
geldiği işle ilgili liste çıkar.(Toplamın extresi)
PUANTAJ
Puantaj cetveli açıldığında (Ana menüde İşlemler > Puantaj Girişleri yada kısayol çubuğunda puantaj
) yevmiye mesai işlenecek şantiye seçilir. Listeye o şantiyede çalışan personeller listelenir. Eğer
puantajları taşeron bazında işlemek istiyorsak taşeron da seçilir. Böylelikle sadece seçili şantiyede
çalışan ve seçili taşerona bağlı personeller listelenir ki çok personelin çalıştığı bir şantiyede girişlerin
daha kolay yapılması sağlanır.Ay ve yıl seçeneği ilede hangi ay’a işlem yapacaksak o ay seçilir.
Seçimler değiştikçe listede yenilenir. Daha önce puantaj girişi yapılmış ise listelenir yada yeni işlemse
boş puantaj cetveli oluşturulur. Yevmiye işlemek için personelin çalıştığı gün hücresine çift tıklanır.
Her çift tıklama sonrasında hücre içindeki veri ‘/’, ’X ‘, ‘H’,’i’ yada boş olarak değişir. /= yarım yevmiye
X = tam yevmiye eğer işçilerin hasta oldukları yada izinli olduklarını da takip etmek isterseniz H ve i
seçeneklerinide kullanabilirsiniz fakat H ve i seçeneklerinde personel hakkedişini etkilemez. Yevmiye
girişinden önce personelin personel kartında günlük yevmiye ve saatlik mesai tutarlarını bir defaya
mahsus girmeniz gerekmektedir. Yoksa hakediş tutarı oluşmaz. Eğer günlük yevmiye ve saatlik mesai
tutarlarını girmeden işlem yaptıysanız o personele ait girilen yevmiye ve mesai tutarlarını sistemden
güncelleyebilirsiniz. Bu güncelleme işlemi daha önce örnek olarak 70 tl yevmiye ile çalışan bir işçinin
anlaşma yada anlaşmazlık dahilinde işlenen yevmiyelerinin tutarının 80 tl çıkarılması yada 60 tl
indirilmesi gibi durumlarda kullanılır.
Personele ek saatlik mesai girişi için personelin isminin önündeki + tuşuna basınız. Açılan mesailer
sütununda mesai gireceğiniz gün üzerine çift tıklayın açılan giriş kutusuna mesai saatini yazınız. Eğer
yanlış giriş yaptıysanız tekrar aynı sutuna çift tıklayarak düzeltebilirsiniz. Personelin puantajlarının
bitiminde sonra sağ tarafta o ay için toplam mesai ve yemiyelerinin miktar ve tutar bazında toplamaı
ile altığı avansların toplamını görebilirsiniz. Detay menüsünde seçili personel kartına direk ulaşabilir
burada bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Ayrıca seçili personele detay menüsünden direk avans yada
ödeme yapılabilir, hesap toplamları alınabilir.
CARİ HESAP
Cari hesap menüsünde Malzeme alım yaptığınız firmaları tanımlayabilir, Gelen fatura ve irsaliyeleri
işlenir, ödeme ve tahsilat işlemleri yapılır. Hareketler butonu ile o cariye ait extre alınabilir. Eğer
malzeme alımında irsaliye ile geliyorsa ve irsaliyeler takip edileceksen önce irsaliyeler kaydedilir.
Daha sonra fatura eklenirken o cariye ait faturalanmamış irsaliyeler faturaya dahil edilir. Gelen
faturalar kaydedilirken malzemenin hangi şantiyeye geldiği seçilir ki böylece şantiyenin gider
toplamlarına eklenmiş olur. Cariye ödeme yapılırken de yine şantiye tanımı seçilirse, yapılan
ödemenin gelen faturalarda fazla olması durumunda (şantiye analizde anlatılmıştı) şantiye
maliyetinin ödeme tutarında hesaplanması sağlanır. Fatura kaydedilmeden önce Tanımlar
menüsünde stok tanımları yapılması gerekir.
KASA
Kasa menüsünden kasalar tanımlanır, toplamları alınabilir, hareketleri görüntülenebilir, ve günlük
tüm kasaların işlemler tek pencereden listelenebilir. Kasa hareketleri şantiye gelir gider işlemleri,
personel ödemeleri, taşeron ödemeleri, c/h ödeme ve tahsilat işlemlerinden otomatik olarak oluşur.
Kasa tanımlarında dikkat edilmesi gereken nokta tipidir. Eğer çek kullanıyorsanız çekleriniz için bir
kasa açmalısınız ve tipini çek olarak çekmelisiniz. Çek alım ve çek çıkış işlemlerinde kasa tanımı
olarakta tanımladığınız bu çek kasasını çekmelisiniz.
ÇEK
Programımızda şantiyelerden gelen çekler (Portföy) , Firmanın kendi çekleri bunların ciro, tahsil ve
çek ödeme işlemleri takip edilir. Çek menüsüne girilince gelen çek listesi ve firma çek listesi iki bölüm
halinde gösterilir. Gelen çek listesinde şantiyelerden aldığınız çeklerin listesi çıkar. Bu listede çek
bilgileri ve çekin durum portföy tahsil ve ciro şeklinde görüntülenir. Eğer gelen çek herhangi bir
personel taşeron yada c/h işleminde ciro edilmiş ise durumu ciro şeklinde görülür. Eğer çek hala
sizdeyse Portföy olarak görülür ki üzerine fare ile sağ tuşa tıklanarak tahsil seçilirse çek tahsilat
penceresi açılır. Çek tahsil penceresinde veren kasa olarak çeki alırken seçtiğiniz çek kasası gelir.Alan
kasa olarak eğer çek bankada tahsil edilmiş ise banka seçilir yada elden tahsil edilmiş ve ana kasaya
almışsanız ana kasa seçebilirsiniz. Buradaki mantık çekin tahsilinde gelen para nereye gitmişse alan
kasa o kasa seçilmesi gerekir. Firma çekleri listesinde Ödenmeye çekler ile tüm çekler listelenir.
Ödenmeye çekin üzerinde fare ile sağ tıklanıp ödeme yap seçilirse ödeme ekranı gelir ve çek hangi
kasa yada bankada ödendiyese seçilirek kaydedilir Böylece çek ödenmiş hale gelir ve ödenen
kasadan da ödeme miktarı düşülür. Gelen yada Firma çeklerinin tahis , ödeme ve ciro işleminden
sonra o çeke ait önce işlemler üzerinde silme /düzeltme işlemi yapılamaz. Yapılabilmesi için önce çek
hareketlerinde ödeme/ciro/tahsil işlemi iptal edilmesi gerekir (standart ön muhasebe mantığı)
TEKLİF
Taahhüt firmalarının yaptığı inşaat için yükleniciye teklif verirler. Programda bu tekliflerin takip
edilmesi için teklif menüsünden tekli kaydı yapılır ve bu teklifler istenile 3 ayrı tasarımda yazdırılabilir
(Toplam tutarlı, Birim tutarlı vb). Teklif modülünde yapılan işlemler programın diğer bölümlerini
etkilemez.
RAPORLAR
Ana menüdeki raporlar başlığı altındaki raporlar diğer şantiye/personel/taşeron/cari hesap/kasa
menülerinden direk girilebildiği gibi bu pencereden de tek tek seçilebilir. Modüllere direk bağlı
olmayan bazı raporlar vardır ki bunlara örnek vermek gerekirsek, tüm personellerin toplamları, tüm
taşeronların toplamları, tüm şantiyelerin analizleri, tüm cari hesapların durumları, stok hareket rapor
ve stok toplamlarıdır. Tüm raporlar önce excel tarzı listede görüntülenir dilerseniz üst menüden
yazdırılabilir, excel formatında kaydedilebilir. Raporlar isteğe bağlı olarak tasarlanabilir.
PARAMETRELER
Firma Bilgileri: Parametreler menüsünden firma bilgileri girilir ve rapor alt bilgilerinde ve program
penceresinin üstünde çıkması sağlanır.
Yevmiye ve Mesai Ücretlerini Güncelle: Personel anlatırken bahsettiğimiz; önceden belirlenen
tutarda yevmiye ve mesailerini girilen personellerin daha sonra anlaşmazlık yada farklı nedenlerden
ötürü girilen puantajların yevmiye ve mesai ücretleri tarih bazlı toplu olarak değiştirilebilir.
Program Ayarları: Programın verilerinin yedeklenmesi, yedeklenen verilerin otomatik olarak mail
adresine gönderilmesi ve yedekten geri yükleme işlemlerinin yapılması, boş puantaj cetvellerinin
temizlenmesi bu pencereden yapılır.
Yukarda programla ilgili kullanım ipuçları özetle verilmiştir. Takıldığınız noktalarda destek ekibimize
telefon yada e-mail ile ulaşabilirsiniz.
Tel : 0 242 511 18 79
GSM : 0 532 404 42 00
E-mail : [email protected]
Download

Yardım Dosyası İndir