GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
GİRİŞİMCİ ADI
: EMRAH TAŞDEMİR
İŞ FİKRİ
: ZEMİN VE KAYA LABORATOVAR HİZMETLERİ
%
10
0
İŞLETMENİN ADI : PUSULA LAB. HIZ. ZEMIN ETÜDÜ JEOLOJIK HIZMETLER
MÜŞAVIRLIK HIZ. MÜHENDISLIK INŞ. TARIM TIC.VE SAN. LTD.ŞTI.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
1
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
1.1 Girişimci
(Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız)
Z
BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER
1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu
(Bu kısımda kurduğunuz işi kısaca anlatınız)
Bursa ili merkezde kiralanacak
bir iş alanında zemin ve kaya mekaniği labrotuvarı için
gerekli olan ekipman ve malzemenin alımı ve uzman ekibimizle İl merkezinde ve ilçelerde
%
10
0
bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin,
uygun ve standart bir metotla yapılabilmesini sağlamak amacıyla 28.06.1993 tarih ve B
09.0.YFK.0.00.00.00-6-5/373 sayılı genelge ile "Zemin ve Temel Etüdü Raporunun
Hazırlanmasına ilişkin Esaslara uygun olarak her türlü zemin ve kaya mekaniği laboratuvar
analizleri hizmeti sunmak işletmemiz faaliyet
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
konusudur .
2
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
1.3 İş Kurma Süreci
(Bu kısımda işinizi kurarken attığınız adımları kısaca anlatınız)
1-Vergi kimlik numarasının alınması (Vergi Dairesi)
2-Defterlerin alınması ve tasdik edilmesi (Noter ve Kırtasiye)
3-Yoklama tutanağının düzenlenmesi (Vergi Dairesi)
4-Vergi levhası (Vergi Dairesi)
5-Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı (Maliye Bakanlığının anlaşmalı
matbaalar)
6-İlgili odaya kayıt yaptırılması( Ticaret Odası ve Sanayi Odası)
7-İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının alınması (Belediye)
8-SGK işlemleri (Sosyal Güvenlik Kurumu)
İş ile ilgili tamamlanan ve yapılması planlanan aşamalar aşağıda belirtilmiştir;
Tamamlanan Aşamalar;
 KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak, sertifika alındı
%
10
0
 Lab. için uygun iş yeri seçimi yapılarak, kiralandı.
 Bu işyeri lab. hizmetlerine uygun şekilde dekore edildi, tadilatlar yapıldı.
 Çalışılacak muhasebeci belirlenerek işyeri açılışı yapıldı ve gerekli hukuki işlemler
tamamlandı.
 Şirket ve uygulamalar için gerekli cihazların fizibilitesi yapıldı, ofis malzemeleri
tedarik edildi.
 İşin gereksinimi için istihdam ettirilecek personel alımı yapıldı.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
3
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
 Firmalara tanıtım başladı.
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
 Eleman çalışma şekli, düzeni belirlendi.
Z
 Görev tanımları yapıldı.
Yapılması Planlanan Aşamalar;
 Cihazların devamı alınacak.
 Yeni istihdam elemanlar alınacak.
 Firma tanıtımları devam edecek.
 Zemin
ve kaya mekaniği lab. analizi hizmetleri için gereksinim olan eğitimler
%
10
0
alınacak.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
4
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni
Bursa ili merkezde kiralanacak
bir iş alanında zemin ve kaya mekaniği labrotuvarı için
gerekli olan ekipman ve malzemenin alımı ve uzman ekibimizle İl merkezinde ve ilçelerde
bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin,
uygun ve standart bir metotla yapılabilmesini sağlamak amacıyla28.06.1993 tarih ve
B09.0.YFK.0.00.00.00-6-5/373 sayılı genelge ile "Zemin ve Temel Etüdü Raporunun
Hazırlanmasına ilişkin Esaslara uygun olarak her türlü zemin ve kaya mekaniği laboratuvar
analizleri hizmeti sunulacağı bir işletme açmak iş fikrimizdir.
İş fikrimizin seçilme nedenleri:

Bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel
etütlerinin yasal mevzuattan dolayı zorunlu olması bakınız;
-Yapılar için Temel Sondajları Teknik şartnamesi” 1976, Bayındırlık Bakanlığı Yüksek
Fen Heyeti, A-03-6-15/1050
-Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 1997, Resmi Gazete No.23098
 TUİK 2012 verilerine gore Bursa * ilinde geçen yıla göre %8,2 büyüyen inşaat
sektörüne paralel olarak zemin ve kaya mekaniği test labratuvarlarına olan talebin
günden güne artması.

Bölgede sektörel baz da gelişen inşaat sektörüne paralel olarak bina ve bina türü
yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin
hazırlanmasına sürekli bir talebin olması.

0
ilinde
bizimle aynı sektörde ve
benzer hizmetler sunan resmi olarak kayıtlı
işletmelerin sayısının azlığı.
10
%
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Ocak ayı üye kayıtları verilerine göre Bursa

Zemin ve kaya mekaniği labratuvarı hizmetleri akademik bir bilgi ve deneyim
gerektirdiğinden
her girişimci tarafından kolayca bu iş koluna girilememesi (iş
kolunun önünde bariyer olması )
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
5
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Geniş bir iş çevresine sahip olunması (mimar ,mühendis ve özel teşebbüsler vb),
tedarikçiler konusunda bir çok tedarikçi ile geniş iş çevresinin
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
temin edeceğimiz
U
zemin ve kaya mekaniği labratuvar hizmetleri için gerekli ekipman ve malzemleri
Z

vermiş olduğu bir avantaja sahip olmamız.
 İşletmede çalışacak kişilerin bu alanda iş tecrübesi.
 Karlılığın yüksel olması
 Hizmet ve ürünlerimizde kullandığımız materyaller ve malzemeler konusunda
tedarikçi firmalar ile geniş bir iş çevresine sahip olunması.
 Ülke genelinde olduğu
gibi Bursa ilinde de
bizim yaptığımız işi(sunumunu
yaptığımız hizmetlerin tamamını-zemin ve kaya mekaniği labratuvarı hizmetlerini
sunan) yapan nitelikli ve profesyonel ve nitelikli firmaların sayısının
müşteri
potansiyeline göre az oluşu.
 Karlılığının yüksek olması ve her sezon iş potansiyelimizin olması.
 Sektöre girişte gerek bilgi beceri ve deneyim gerekmekte gerekse ortalama olarak
100-150 bin tl lik bir
sabit yatırım gerektirdiğinden
her girişimci
bu sektöre
girememekte bu vesile ile doğal bir sektörel bariyere sahip olması.
%
10
0
*TUİK verilerine göre 2012 yılının üçüncü döneminde önceki yılın aynı dönemine göre konut
satışlarında 3 bölgede artış olurken, diğer 23 bölgede düşüş gerçekleşti.Artış oranı Bursa
ilinde % 15,8 olarak belirlendi.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
6
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
2.4
3.7 Ürün/Hizmet Tanımı
Yer seçimi ve yapıların projelendirilmesinde temel jeolojik birimlerden temsili örneklerin
alınarak arazi ve laboratuvarda değerlendirilmesi zorunludur. Bu kapsamda, yapı temellerine ait
birimlerin yatay ve düşey yöndeki dağılımı, yeraltı suyu durumu, fiziksel, mekanik ve oturma
özellikleri ile sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesi gerekmektedir. Arazi ve laboratuvarda
yapılacak çalışmaların sonuçlarına göre yapılacak değerlendirmeler, arazi kullanımına referans
olacak niteliktedir.
Zemin ve kayanın yukarıda sayılan özelliklerinin özellikle laboratuvarda tespitine yönelik
hazırlanmış olan bu uygulama notunda deneylerin kısaca tanımlanması ve elde edilecek
parametrelere ilişkin hesaplamalarının yapılması Zemin ve Kaya Lab.Hizmetleri olarak
adlandırılır. Ülkemizde son yıllardaki hızlı kentleşme ve buna bağlı olarak gelişen inşaat
sektörüne paralel olarak
gerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 18.08.2005 tarih ve
B.09.0.Y.İ.G. 0.13.00.09/847 sayılı Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüt ve
Belediyelerin İmar ve Şehircilik Daireleri yönetmelikleri gereği her türlü bina ve bina dışı
%
10
0
yapının Zemin ve Temel Etüt yapılması zorunludur.Bu zorunluluğa paralel olarak Zemin ve
Kaya Mekaniği Lab. Hizmetleri sektörü gelişme göstermiş ve inşaat sektörünün olmazsa
olması haline gelmiştir. Şirketimiz aşağıda bahsi geçen Zemin ve Kaya lab. Hizmetlerini
sunacaktır.
Zemin ve Kayadan Örnek Alma Yöntemleri
Zeminlerden örnek alma
Örselenmiş örnek alma
Deneme çukurundan
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
7
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
Yüzeyden örnek alma
Örselenmemiş örnek alma
Deneme çukurundan örnek alma
Sondajdan örnek alma
- Çift tüplü örnek alıcılarla
- Pistonlu örnek alıcılarla
- İnce ve kalın çeperli örnek alıcılarla
Kayadan örnek alma
Sediman örnek alma yöntemi
Karotlu örnek alma yöntemi
Örneklerin etiketlenmesi
Birleşik Zemin Sınıflama Sistemine Göre Zeminlerin Sınıflaması
Elek analizi
Atterberg limitleri
Likit limit
- Casagrande aleti ile
- Konik uçlu penetrometre ile
Plastik limit
Plastisite indisi
Büzülme limiti
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
%
10
0
USCS sınıflama sistemi
Zeminlerin Fiziksel Özellikleri
Doğal su içeriği
Özgül ağırlık
Izafi sıkılık
Zeminlerde Sıkışma (Kompaksiyon)
Standart ve modifiye proktor
Zeminlerde Gerilmeler
Efektif gerilme
Tek eksenli basınç dayanımı
. Üç eksenli basınç dayanımı
Makaslama dayanımı
Zeminlerde Geçirgenlik
Sabit seviyeli permametre
Düşen seviyeli permametre
Zeminlerde Konsolidasyon
Zeminlerde Taşıma Gücü
Zeminlerde Arazi İncelemeleri
Standart penetrasyon deneyi
Konik penetrasyon deneyi
Presiometre deneyi
Kanatlı kesici (vane) deneyi
Yassı dilatometre deneyi
Plaka yükleme deneyi
Kaya Mekaniğinde Laboratuvar Deneyleri
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
8
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
Fiziksel özellikler
Suya dayanıklılık
Nokta yük deneyi
Schmidt çekici sertlik deneyi
Tek eksenli basınç dayanımı
Üç eksenli basınç dayanımı
Eğilme dayanımı
Çekme dayanımı
Kaya Mekaniğinde Arazi Deneyleri
Hidrolik kriko deneyi
Yassıveren
Dilatometre
Hidrolik çatlatma deneyi
Ektansometre
Arazi makaslama
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Lugeon basınçlı su deneyi
%
10
0
3.8 Ürün/Hizmet Fiyatının Nasıl Oluşturulduğu
1974 yılında kurulan ve Tabii üyesi olduğumuz JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN tek yasal
meslek örgütü olarak Jeoloji Mühendisleri Odası’nın aşağıda belirtilen fiyatlar Türkiye
Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvarlarının ortak çalışmaları doğrultusunda belirlenen ve
bütün laboratuvarların uymasını zorunlu kılan 'Asgari Birim Fiyatları' içermektedir.
İşletmemizde sunulan test hizmetleri birim fiyatları aşağıda verilmiştir. Müşteri
işletmemizden sade bir test hizmeti almaz test gruplarının tamamını yaptırır ve bu test
fiyatları aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi ayrı ayırı fiyatlandırılmıştır. Çeşitli testler
nitelik ve nicelikçe birbirinden farklıdır bu sebeple bir müşterinin işletmemizden satıl
aldığı zemin ve kaya testi hizmetleri için hesaplama açısından kolaylık olması için zemin
testleri için 250 kaya mekaniği testleri için ise 200 tl lik bir genel ücret çıkarılabilir. Proje
dahilinde yapılacak hesaplamalar için bu baz alınır.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
9
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
LABORATUVAR HİZMETLERİ ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ
TS 1900-1
2
Z.1.5 Tek Eksenli Büzülmenin Ölçümü
TS 1900-1 Adet
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Z.1.6
Z.1.7
Z.1.8
Z.1.9
Z.1.10
Z.1.11
Z.1.15
Z.1.16
Z.1.17
Z.1.18
Z.1.19
Z.1.20
Z.1.21
Z.1.22
Z.1.23
Z.1.24
Birimi
Birim Fiyat
TL
5,00
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
Standart No
U
Poz
İşin Adı
No
Z.1.4 Su Muhtevası Ölçümü
Z
ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ
Sıra
No
1
27
Özgül Ağırlık (Bağıl Yoğunluk) Ölçümü
TS 1900-1
Doğal Birim Hacim Ağırlığı (Şekilsiz Numune)
Doğal Birim Hacim Ağırlığı (Şekilli Numune)
Kuru Birim Hacim Ağırlığı
Minimum birim Hacim Ağırlığı
ASTM D 4254
Maksimum Birim Hacim Ağırlığı
Konsolidasyon
TS 1900-2
Konsolidasyon+Serbest şişme miktarı
TS 1900-2
Konsolidasyon+Şişme basıncı
TS 1900-2
Konsolidasyon+Serbest şişme miktarı+Şişme basıncı TS 1900-2
Serbest şişme miktarı
TS 1900-2/T1
Şişme basıncı tayini
TS 1900-2/T1
Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Ölçümü
TS 1900-2
Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının(Yoğrulmuş) TS 1900-2
Kesme Kutusu Deneyi (UU)
TS 1900-2
Kesme Kutusu Deneyi (CU) Konsoldasyonlu-Drenajsız TS 1900-2
AASHTO TZ.1.25 Kesme Kutusu Deneyi (CD) Konsoldasyonlu-Drenajlı
236
Z.1.26 Kesme Kutusu Deneyi (CD) Konsoldasyonlu-Drenajlı
(Rezidüel Mukavemet Ölçümlü)
Z.1.28 Üçeksenli Kayma Direnci(UU)
TS 1900-2
Üçeksenli Kayma Direnci(CU)
Üçeksenli Kayma Direnci(CD)
Ü.1.1 Dane Boyutu Dağılımının Tayini (İri daneli temiz)
TS-1900-1
Dane Boyutu Dağılımının Tayini (İnce daneli
Ü.1.2
TS-1900-1
malzemeler)
Ü.1.3 İri Daneli Karışık Kuru Metot
TS-1900-1
28
Ü.1.4
İri Daneli Karışık Yaş Metot
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Ü.1.5
Ü.1.6
Ü.1.7
Ü.1.9
Ü.1.11
Ü.1.12
Ü.1.14
Ü.1.19
Ü.1.20
Ü.1.21
08.115
08.116
08.130
08.131
Hidrometre
AASHTO-88
Atterberg Limitlerinin Tayini
TS-1900-1
Büzülme limiti (Hacimsel)
ASTM D-427
Standart Proktor (ince daneli topraklarda)
TS-1900-1
Standart Proktor(iri daneli topraklarda)
Modifiye Proktor (ince daneli topraklarda)
TS-1900-1
Modifiye Proktor (iri daneli toprak-agregalarda)
Kaliforniya Taşıma Oranı CBR) KURU
AASHTO-193
Kaliforniya Taşıma Oranı(CBR) YAŞ (şişme %'si dahil) AASHTO-193
Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR) Üç Nokta CBR
AASHTO-193
Sabit Seviyeli Geçirgenlik Deneyi
ASTM D 2434
Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi
TS 1900-2/T1
İğne Deliği (Pinhol) Deneyi + Dağılma
TS 1900-2/T1
Çifte Hidrometre Deneyi
ASTM 4221
19
20
21
22
23
24
25
Adet
17,00
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Set
Set
10,00
14,00
5,00
7,00
15,00
20,00
50,00
50,00
50,00
60,00
20,00
25,00
15,00
25,00
35,00
150,00
Set
250,00
Set
Set
Adet
300,00
30,00
450,00
750,00
15,00
Adet
15,00
Adet
TS-19001
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
15,00
15,00
20,00
15,00
25,00
55,00
70,00
70,00
80,00
50,00
60,00
150,00
75,00
75,00
50,00
50,00
%
10
0
26
Adet
ÜST YAPI LABORATUVAR HİZMETLERİ
Poz No
43 M.1.11
44 M.1.12
45 M.1.13
46 M.1.14
47 M.1.15
İşin Adı
İri Agrega Birim Hacim Ağırlık ve Su Emme
İnce Agrega Birim Hacim Ağırlık ve Su Emme
Agregada Gevşek Birim Ağırlık
Agregada Sıkışık Birim Ağırlık
Tüvenan Agrega (Elek Analizi)
48 M.1.16 İri Agrega (Elek Analizi)
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
Standart No
TS
TS
TS
TS
EN 1097-6
EN 1097-6
EN 1097-3
3529
Birimi
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
TS 3530 EN 933Adet
1
Birim Fiyat
TL
25,00
25,00
15,00
20,00
30,00
20,00
10
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
Tüvenan Agreganın Kum ve Çakıla Ayrtılması ve Elek
50 M.1.18
Analizi
Adet
20,00
Adet
45,00
Adet
25,00
Adet
Adet
Adet
25,00
30,00
45,00
TS EN 1097-2
Adet
60,00
TS 3655
ASTM C-227
CSA A 23-2-25A
TS EN 933-9
TS 9582 EN 9333
TS 802 TS 500
TS 802 TS 500
TS 802 TS 500
TS 802 TS 500
Adet
Adet
Adet
Adet
100,00
300,00
750,00
90,00
Adet
50,00
Adet
Adet
Adet
Adet
100,00
110,00
140,00
160,00
Adet
50,00
Adet
Adet
40,00
30,00
70,00
Adet
Adet
200,00
300,00
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
51 M.1.19 Beton Agregalarında İnce Madde Oranı Tayini
TS 3530 EN 9331
TS 3530 EN 9331
TS 3530 EN 9331
ASTM C-142
TS EN 1744-1
TS 3528
U
49 M.1.17 İnce Agrega (Elek Analizi)
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
52 M.1.20 Kil Topakları (Çakılda)
53 M.1.21 İnce Agregada Organik Madde (%3'lük NaOH ile)
54 M.1.22 Hafif Madde (Kumda-Çakılda)
55 M.1.23 Agregaların Parçalanma Direnci Tayini
56
(Los Angeles Metodu)
57 M.1.24 Agregaların Hava Tesirlerine Karşı Dayanıklılık Deneyi
58
(Donma Deneyi Na2SO4 ile
59 M.1.26 Alkalı Agrega Reaktivitesi
60 M.1.30 Alkali-Silika Reaksiyonu KANADA
61 M.1.172 Metilen Mavisi Deneyi
62 M.1.178 Agregaların Tane Şekli Tayini Yassılık Endeksi Tayini
64 M.1.31
65 M.1.32
66 M.1.33
67 M.1.34
Tüvenan Agrega İle Agrega Karışım Hesabı
2 Tane sınıfının Karışımı ile Agrega Karışım Hesabı
3 Tane sınıfının Karışımı ile Agrega Karışım Hesabı
4 Tane sınıfının Karışımı ile Agrega Karışım Hesabı
AGREGA DENEYLERİ
68 Ü.1.22 Yassılık İndeksi
69 Ü.1.23 Kum Eşdeğer Tayini
70 Ü.1.24 Kırılmışlık Yüzdesi Tayini
71 Ü.1.31 Islatma Kurutma Deneyi
72 Ü.1.32 Donma Çözülme Deneyi
TS 9582 EN 9333
TS EN 933-8
BS 812 - 110
TS EN 933-4
STABİLİZASYON DENEYLERİ
ASTM D-559
ASTM D-560
%
10
0
KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ
Poz
İşin Adı
No
73 Z.2.1 Parça Kayadan Numune Alınması
74 Z.2.3 Yoğunluk Tayini
75 Z.2.4 Dane Yoğunluğu Tayini
76 Z.2.5 Kayaçlarda Su Oranı Tayini
77 Z.2.7-1 Boşluk Oranı(E),Prozite(N),ve yoğunluk Tayini(Şekilsiz)
Boşluk Oranı(E),Prozite(N),ve yoğunluk
78 Z.2.7-2
Tayini(Geometrik)
79 Z.2.9 Kayaçlarda Tek Eksenli Basma Dayanımı (Hazır Karot)
80 Z.2.10 Kayaçlarda Tek Eksenli Basma Dayanımı (Hazır Karot)
81
Elastisite Oranı
82
Elastisite ve Poisson Oranı
83
Don Sonu Basınç Dayanımı
84 Z.2.15 Kayaçlarda Üç Eksenli Basma Dayanımı (Hazır Karot)
Kayaçlarda Üç Eksenli Basma Dayanımı (Numune
85 Z.2.16
Hazırlanarak)
86 Z.2.17 Kayaçlarda Üç Eksenli Basma Dayanımı (Parça Kayadan)
87 Z.2.19 Nokta Yükü İndeksi Tayini
88 Z.2.2 Karot Yüzeylerinin Düzeltilmesi
90 Z.2.21 İndirek Çekme Dayanımı (Brezilya Deneyi)
Poz No
ISRM
TS 8615
ISRM
Adet
Adet
Set
Birim Fiyat
TL
15,00
15,00
20,00
5,00
35,00
ISRM
Adet
30,00
TS EN 1926
Adet
20,00
Standart No
TS
TS
TS
TS
EN 14580
2030
699
699
Birimi
Set
125,00
150,00
300,00
150,00
ISRM
Set
175,00
ISRM
TS 699 ASTM D
5731
Set
200,00
TS 7654
Adet
15,00
Adet
Adet
7,50
35,00
KİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ
İşin Adı
Standart No Birimi Birim Fiyat TL
TOPRAKTA KİMYASAL DENEYLER
91 M.2.23 pH Tayini
TS 6166
Adet
25,00
92 M.2.24 Toplam Sülfat Muhtevası Tayini
TS 6170
Adet
50,00
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
11
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
50,00
65,00
Adet
Adet
Adet
50,00
200,00
125,00
U
Adet
Adet
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
93 M.2.25 Organik Madde Tayini
AASHTO T-194
94 M.2.31 Toprakta Kireç Tayini ISO 10693
TS 8335
AGREGADA KİMYASAL DENEYLER
95 M.2.34 Beton agregalarında Sülfat Miktarı Tayini
TS EN 1744-1
96 M.2.36 Alkali Agrega Reaktifitesinin Kimyasal Yolla Tayini
TS 2517
97 M.2.41 Silisyum Dioksit (SİO) Miktar Tayini
TS 2979
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Poz No
98
99 Ü.1.26
100 Ü.1.29
101 08.503
102
103 Ü.1.19A
104 08.540
105 08.540A
106 J.133
107 J.138
108 J.143
109
110 M.1.173
ARAZİ DENEY HİZMETLERİ
İşin Adı
YERİNDE DENEYLER
Yerinde sıkışma deneyi (kum metodu ile)
Yerinde sıkışma deneyi (nükleer metodu ile)
Yerinde yoğunluk Belirlenmesi (Balon)
(Kum, Nükleer, Parafin vb.)
Arazi CBR deneyi
Plaka yükleme deneyi
Plaka yükleme deneyi "k" deneyi
Presiyometre deneyi (İnce taneli zeminlerde)
Presiyometre deneyi (İri taneli zeminlerde)
Presiyometre deneyi (Kayalarda)
Düşen Ağırlıklı Deflektometre ile Sıkıştırma Deneyi
Termal Bozunma (Magnezyum Sülfat)
Standart No Birimi Birim Fiyat TL
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
TS EN 1367-2 Adet
50,00
50,00
100,00
100,00
500,00
1000,00
100,00
100,00
120,00
50,00
200,00
Kaynak: http://www.jmo.org.tr/mevzuat/aut.php
BÖLÜM 6: FİNANSAL PLAN
%
10
0
6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri
İlk etapta yapılacak harcamalar
İşletme Kuruluş Giderleri
NOTER (BİLANÇO DEFTERİ TASDİKİ)
NOTER (YETKİ İÇİN VEKALETNAME)
NOTER( İŞLETME DEFTERİ TASDİKİ)
NOTER (İMZA SİRKÜLERİ)
NOTER (ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİ)
MUASEBECİ HİZMET BEDELİ
TİCARET ODASI KAYIT GİDERİ VE TİCARET
SİCİL GAZETESİ
İŞYERİ AÇMA RUHSATI GİDERİ
FATURA KOÇANI BASIMI(5 CİLT)
161,01
68,04
44,31
147,95
374,48
695
900
1650
250
4570,79 TL
ARA
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
TOPLAM -1
12
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
3100
U
Z
Toplam Maliyet
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
İşletme alt yapısının hazırlanması için gerekli araç ve gereç listesi
sıra
Ürün adı
adet
birim
no:
fiyatı
PRO
İ52adet
1550
1
3470,4GB,500GB,WIN7
PRO BİLGİSAYAR
2
18.5" LCD MONITOR
2adet
275
3
ÖZEL BÜRO MASASI
3takım
2800
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
%
10
0
12
16
17
18
19
ÖZEL BÜRO MASASI
(SUNTALAM 200*90*75)
BÜRO MASASI(ETEJER
SUNTALAM 90*60*75)
BÜRO MASASI(KONSOL
SUNTALAM 90*60*75)
MİSAFİR
KOLTUĞU(PLASİTİK
KOL PLASİTK AYAK)
MÜDÜR
KOLTUĞU(PLASİTİK
KOL PLASİTK AYAK)
MÜDÜR KOLTUĞU
MİSAFİR KOLTUĞU
SEHPA (60*50*40)
E-S
STUDIO
306
FOTOKOPİ MAKİNESİ
RADF MR3021
GM
2150
YAZICI
TARAYICI KİT
MH 1910 DESK
550
8400
3ADET
1500
3ADET
500
4500
1500
3ADET
800
2400
6ADET
130
780
3ADET
150
450
3adet
6adet
3adet
1adet
150
130
125
6580
450
780
375
6580
1adet
1adet
2880
2970
2880
2970
1 adet
1adet
225
39480
550(225)olacak
39480
6adet
2160
12960
1adet
1adet
14640
3096
14640
3096
1adet
2940
2940
LİKİT LİMİT ALET
2adet
540
1080
PLASTİK LİMİT SETİ
1adet
2adet
144
2400
144
4800
1adet
2940
2940
FULL OTOMATİK BİLGİSAYAR
KONTROLLÜ ÜÇ EKSENLİ
BASINÇ DENEY SİSTEMİ
KONSOLİDASYON CİHAZI
DİREK KESME TEST CİHAZI
PLAKA YÜKLEME TEST DÜZENEĞİ
TANE
BOYU
DAĞILIMI
HİDROMETRE
METODU
SEDİMENTASYON SETİ
–
İLE
ETÜV
OTOMATİK HİDROLİK
ÇIKARMA KRİKOSU
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
NUMUNE
13
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
60
624
1020
624
ELEKTRONİK TERAZİ
3 kg kapasiteli ve 0.01 gr hassasiyetli,
1adet
624
624
23
ELEKTRONİK TERAZİ -KERN-
1adet
1692
1692
24
ELEKTRONİK TERAZİ
30 kg kapasiteli ve 0.5 gr hassasiyetli
1 adet
480
480
25
CAM MEZUR
Bölümlü ve Ağızlı 1000 CC
1 adet
14,4
14,4
26
CAM MEZUR Bölümlü ve Ağızlı 500
CC
1 adet
9,6
9,6
27
CAM MEZUR Bölümlü ve Ağızlı 250
CC
1 adet
7,2
7,2
28
CAM BEHER Bölümlü 600 CC
1 adet
3,6
3,6
29
ÖZGÜL
100 CC
1 adet
14,4
14,4
30
PORSELEN POTA TAKIMI
1 adet
12
31
SPATULA Spatula, paslanmaz çelik
ahşap veya plastik saplı 150mm
boyunda, esnek.
1 adet
19,2
19,2
32
KUMPAS(KALİBRASYON
BELGELİ)300mm.x0.01mm.
1 adet
192
192
33
VAKUM POMPASI VE HORTUMU
1.8m³/saat kapasiteli 1/4 Hp
1 adet
264
264
34
OTOMATİK ZEMİN KOMPAKTÖRÜ
1 adet
7800
7800
35
CBR YÜKLEME CİHAZI
1 adet
6360
6360
36
CBR KALIBI VE AKSESUARLARI
1 adet
300
300
37
ARAZİ TİPİ CBR ALETİ
1 adet
3480
3480
38
ÖZGÜL AĞIRLIK DÜZENEĞİ
1 adet
696
696
39
MODİFİYE PROKTOR TOKMAĞI VE
KALIBI
1 adet
180
180
40
STANDART PROKTOR TOKMAĞI VE
KALIBI
1 adet
156
156
41
DÜŞEN
VE
SABİT
SEVİYELİ
PERMEABİLİTE APARATI
1 adet
1656
1656
42
BÜZÜLME LİMİT TEST SETİ
1 adet
216
216
43
PORTATİF
DİJİTAL
YÜKLEME CİHAZI
NOKTA
1 adet
3480
3480
FULL
OTOMATİK
BİLGİSAYAR
KONTROLLÜ KAYADA TEK VE ÜÇ
EKSENLİ BASINÇ TEST CİHAZI
1 adet
16440
16440
%
10
0
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
22
6 İNÇ KUM KONİSİ
U
ELEK SETİ
17 adet
1adet
20
21
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
44
AĞIRLIK
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
PİKNOMETRESİ
12
14
10
%
0
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
15
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
154.230,4 TL
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
ARA TOPLAM -2
İşletmeye alınacak personel desteği
KİRA 12 AY
12.000
PERSONEL 4 KİŞİ
72.000
ELEKTİRİK
1.800
SU
1.800
TELEKOMİNKASYON
1.200
ISINM(2 DÖNEM 5
AY+5 AY)
2.000
ARA TOPLAM
249.601,19 TL
%
10
0
TOPLAM -1 -,2 -,3
90.800 TL
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
16
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
BİZİ TERCİH EDEN GİRİŞİMCİLERE 2011-2013 YILINDA
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI İLE TOPLAMDA
4 MİLYON TL’
600’
HİBE ALDIK. HAZIRLADIĞIMIZ
Yİ AŞKIN
Ü AŞKIN
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI DESTEKLENDİ.
KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile KOSGEB’ten 30.000 tl hibe 70.000 tl %0
Faizsiz kredi almak için KOSGEB’e eksiksiz ve profesyonelce hazırlanmış bir girişimci iş
planı dosyası sunmalısınız. İş Planı Dosyanız eksik ve yanlış ise İş Planı Dosyanız KOSGEB
tarafından revize( değişiklik) edilmek için girişimciye geri iade edilir. Girişimci tekrar eksik
ve yanlış iş planı verirse KOSGEB tekrar revize verir ancak girişimci tekrar iş planı
projesini eksik ve yanlış verir ise İş Planı Dosyası bir daha KOSGEB tarafından
değerlendirilmez. Girişimcinin 2 revize hakkı vardır daha fazla revize edilmez ve İş Planı
Dosyası KOSGEB tarafından değerlendirilmez ve yapmış olduğunuz bütün işlemler boşa
gider.
İşinizi Riske Atmadan KOSGEB Girişimcilik Desteğine % 100 Destek Alma garantisi ile
ulaşmak istiyorsanız .Brüksel Uzmanları Danışmanlık yanınızda.
Girişimciler için sunulan Danışmanlık Hizmet Paketimiz;
%
10
0
1-İş Fikrinin geliştirilmesi
(Yapacağınız iş ile ilgili en yeni, güncel ve inovatif teknik ve yöntemler konusunda danışmanlık)
2-KOSGEB Girişimcilik Desteği başvrusu için başvuru evrak ve işlemleri için danışmanlık.
(Desteği almanız başvuru evrak ve işlemleri eksiksiz olarak hazırlanmalıdır.Bunun için KOBİ Uzmanlarımız
size yol gösterecektir.
3-KOSGEB Girişimci İŞ Planlarınız % 100 Destek Alma Garantili Hazırlanır .
(Girişimci İş Planlarınızı %100 destek almanızı sağlayacak düzeyde profesyonel KOBİ Uzmanları hazırlıyor)
4-KOSGEB İş Planı’nızı onayladıktan sonrada ‘’desteğin başlangıcından desteğin bitişine kadar 2
yıl boyunca danışmanlık hizmeti’’ yapılmaktadır.
(KOSGEB’in İş Planınızı desteklenmesinin ardından desteğin başlangıcından desteğin bitişine kadar 7/24 size
atanan KOBİ uzmanını arayıp bilgi ve danışmanlık almaya devam edebilirsiniz.
KOSGEB Girişimcilik Sertifikası almış ve % 100 Destek alma garantili iş planı projesi
hazırlamak isteyen
girişimciler için üstte
bahsi geçen danışmanlık hizmeti bir paket
olarak sunulmaktadır.
**KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ İLE HİÇ BİR RESMİ VE ORGANİK BAĞIMIZ YOKTUR. %100 DESTEK ALMA GARANTİSİNİ ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ALANINDA
PROFESYONEL KOBİ UZMANI PERSONELİMİZİN BİLGİ, DENEYİM VE ALMIŞ OLDUKLARI AKADEMİK EĞİTİME DAYANARAK VERMEKETEYİZ
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
17
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
TÜRKİYE’DE İLK
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ PROGRAMI İLE %100
YATIRIM VE DESTEK ALMA GARANTİSİ VERİYORUZ
TÜRKİYE’DE İLK
ALACAĞINIZ HİZMETLER ‘’DANIŞMANLIK HİZMET GARANTİ
SÖZLEŞMESİ’’ İLE TEMİNAT ALTINA ALINIYOR.
TÜRKİYE’DE İLK
İŞ PLANI PROJENİ DESTEK ALMADIĞI TAKTİRDE 5 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE %100 PARA İADE GARANTİSİ
%
10
0
% 100 DESTEK ALMA GARANTİLİ KOSGEB
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI PROJESİ HAZIRLATMAK İÇİN
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ
(0432) 215 11 02
(0534) 706 55 17
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
18
10
%
0
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
19
Download

is-plani-ornekleri-zemin-kaya