Sarajevo,
27. - 29. novembar 2014.
Dekada inkluzije Roma u Bosni i Hercegovini:
Izazovi i mogućnosti
Konferencija
27. novembar 2014.
Mjesto održavanja: Hotel Evropa, Sarajevo
9.30 - 10.00
Dobrodošlica i registracija učesnica i učesnika
10.00 - 11.00
Uvodne izjave
John Stauffer, direktor pravnog odjela i zamjenik izvršnog
direktora, Civil Rights Defenders
Mary Ann Hennessey, šefica ureda Vijeća Evrope u Bosni i
Hercegovini
Jan Snaidauf, šef odjela za politiku i ekonomiju pri EU Delegaciji u Bosni i Hercegovini
Liljana Šantić, ekspertica za pitanja Roma, Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice u Bosni i Hercegovini
Moderatorica: Ena Bavčić, Programme Officer za Bosnu i
Hercegovinu, Civil Rights Defenders
11.00 - 11.15
Pauza za kafu (izjave za medije)
11.15 - 13.30
Prezentacija Dekade Roma i njenih implikacija u Bosni i
Hercegovini
Dervo Sejdić, monitor za pitanja Roma pri misiji OSCE-a u
Bosni i Hercegovini
Liljana Šantić, ekspertica za pitanja Roma, Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice u Bosni i Hercegovini
Osman Balić, koordinator Lige za dekadu Roma, Srbija
Adem Ademi, regionalni ekspert za inkluziju Roma
Melina Halilović, Predsjednica udruženja „Budi mi
prijatelj“, Visoko, Bosna i Hercegovine
Saša Denić, predstavnik udruženja mladih u Bosni i Hercegovini
Vođena diskusija, Q&A: Adi Sinani, Programme Officer za
prava Roma, Civil Rights Defenders
13.30 - 15.00
Pauza za ručak
15.00 - 16.00
Završna razmatranja, uvod u radionice;
Civil Rights Defenders
OFF PROGRAM
19.00 - Otvorenje regionalne izložbe „Pod istim krovom“
Mjesto održavanja: JAVA – Galerija savremene umjetnosti;
Maršala Tita 21, Sarajevo
Podrška:
Sarajevo,
27. - 29. novembar 2014.
Trening
Antidiskriminacija, lobiranje i komunikacija – standardi, sredstva i prakse
Radna konferencija za mlade Romske aktiviste i aktivistice
28. novembar 2014.
Diskriminacija i antidiskriminacija – sredstva i strategije
12.45 – 14.00 Pauza za ručak
09.00 – 10.30
Pojam i shvaćanje diskriminacije – opšti pojam, uzroci i
ispoljavanje, nejednak tretman, lične osobine kao osnova
diskriminacije, stereotipi i predrasude kao okidači diskriminatornog ponašanja.
Adi Sinani, Programme Officer za prava Roma, Civil Rights
Defenders i Ena Bavčić, Programme Officer za Bosnu i Hercegovinu, Civil Rights Defenders
14.00 – 15.30 Uvođenje principa nediskriminacije u
rad romskih organizacija civilnog društva –sredstva za
senzibilizaciju lokalne zajednice, postojeći programi i
lokalni akcioni planovi, afirmativne mjere, svakodnevni
rad, izvještavanje o povredama ljudskih prava
Adem Ademi, regionalni ekspert za inkluziju Roma i Adi
Sinani, Programme Officer za prava Roma u Civil Rights
Defenders
10.30 – 10.45 Pauza za kafu
15.30 – 15.45 Pauza za kafu
10.45 – 11.45 Govor mržnje i zločin iz mržnje - Razumijevanje pojave i kreiranje strategija
Vladana Vasić, programska koordinatorica, Sarajevski
otvoreni centar
15.45 – 16.45 Globalni, regionalni i lokalni mehanizmi
za borbu protiv diskriminacije – kreiranje antidiskriminacione strategije, primjer Bosne i Hercegovine
Slobodanka Dekic, viša projektna koordinatorica za Mediacentar Sarajevo
11.45 – 12.45 Manjine: izvan pogleda, izvan fokusa,
izvan zaštite – pojam višestruke diskriminacije i oblici
diskriminacije
Vladana Vasić, programska koordinatorica, Sarajevski
otvoreni centar i Ena Bavčić, Programme Officer za Bosnu i
Hercegovinu, Civil Rights Defenders
16.45 – 17.30 Dijeljenje iskustva iz Albanije – kampanja
protiv (prisilnih) iseljenja Roma i Romkinja
20.00 – 21.00 Večera
Mjesto održavanja: Pivnica HS, Franjevačka br. 15
Dekada inkluzije Roma u Bosni i Hercegovini:
Izazovi i mogućnosti
Trening
Antidiskriminacija, lobiranje i komunikacija – standardi, sredstva i prakse
Radna konferencija za mlade Romske aktiviste i aktivistice
29. novembar 2014.
Komunikacije – od posmatrača/ica do aktivista/ica
09.00 - 10.30
Re/akcija na diskriminaciju – različiti modeli reakcija
u okviru rada NVO-a, besplatna pravna pomoć, lokalne
koalicije, izazovi
10.30 - 10.50 Pauza za kafu
11.00 - 12.00
Razumijevanje medija: tradicionalni i novi mediji
Od crteža u pećinama do Twitter-a
Anna Kulyberda, Zašto Ne? i Srećko Šekeljić, aktivista bloger
i ekspert za komunikacije
12.00 - 13.00
Pisanje za ljudska prava – saopštenja za javnost, otvorena
pisma i drugi oblici pisane komunikacije
Milorad Vesić, direktor medijskih odnosa u Communusu
13.00 - 14.20 Pauza za ručak
14.30 - 15.30 Standardi javnog nastupa – kako poslati
poruku TV i radio publici
Biljana Stepanović, Nova ekonomija
15.30 - 17.00
Radionica–integrirane offline komunikacije–slanje jedne
poruke kroz nekoliko komunikacijskih kanala
Biljana Stepanović, Nova ekonomija i Milorad Vesić, direktor
medijskih odnosa u Communusu
17.00 - 17.15
Pauza za kafu
17.20 - 18.10
Standardi online komunikacije – osnovna sredstva, prakse
i standardi, jačanje komunikacija i strategije uključenosti
Anna Kulyberda, Zašto Ne? i Srećko Šekeljić, aktivista bloger
i ekspert za komunikacije
18.10 - 19.00 Sesija pitanja i odgovora sa trenerima
19.30 Večera
Download

Ovdje možete pogledati i preuzeti Program!