ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ПРВОГ МЕЂУНАРОДНОГ ТРИЈЕНАЛА ГРАФИКЕ
ORGANISING COMMITTEE OF THE FIRST INTERNATIONAL PRINTMAKING TRIENNIAL
Биљана Вуковић
Сузана Вучковић
Маја Ђуровић
Biljana Vuković
Suzana Vučković
Maja Đurović
ЖИРИ ЗА ИЗБОР РАДОВА
SELECTING JURY
Мишел Барзен
Наталија Церовић
Гордана Станишић
Michel Barzin
Natalija Cerović
Gordana Stanišić
ЖИРИ ЗА НАГРАДЕ ТРИЈЕНАЛА
JURY FOR AWARDS TRIENNIAL
Владимир Величковић
Ингер Лизe Расмусен
Љиљана Ћинкул
Vladimir Veličković
Inger Lise Rasmussen
Ljiljana Ćinkul
ЖИРИ ЗА НАГРАДУ ГРАФИЧКОГ КОЛЕКТИВА
JURY FOR AWARD GRAFIČKI KOLEKTIV
Vladimir Veličković
Inger Lise Rasmussen
Ljiljana Ćinkul
Владимир Величковић
Ингер Лизe Расмусен
Љиљана Ћинкул
ЖИРИ ЗА НАГРАДE ЦЕНТРА ЗА ГРАФИКУ И ВИЗУЕЛНА ИСТРАЖИВАЊА
JURY FOR AWARDS CENTAR ZA GRAFIKU I VIZUELNA ISTRAŽIVANJA
Ljiljana Tašić
Inger Lise Rasmussen
Nebojša Lazić
Љиљана Ташић
Ингер Лизe Расмусен
Небојша Лазић
УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ
THE ASSOCIATION OF FINE ARTISTS OF SERBIA
3
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛE ГРАФИКЕ
FIRST INTERNATIONAL PRINTMAKING TRIENNIAL
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН УЧЕСТВОВАЊА
УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ је организатор Првог интернационалног
тријенала графике (даље у тексту Тријенале), које ће се одржати у Уметничком
павиљону „Цвијета Зузорић“ од 01. до 30. јуна 2011. године.
• Право учешћа имају сви професионални уметници.
• Пропозиције омогућују све технике у којима се реализује оригинална графика,
на формату папира не већем од 80х110цм али се неће уважавати монотипије,
фотокопије и фотографије. Аутор може да пријави највише три графичка листа,
реализована у последње три године.
• Организатор позива уметнике да донирају један рад за графичку збирку Tријенала.
ПРИЈАВА ГРАФИКА
Конкурс се одвија у две фазе:
1. Слање пријаве електронским путем до 15. марта 2011. године
2. Слање изабраних радова до 15. априла. 2011. године
НАГРАДЕ
ТРИ РАВНОПРАВНЕ НАГРАДЕ (изложба у Галерији УЛУС, као пратећи програм
следећег Тријенала и наменска презентација у каталогу Тријенала).
Награда Графичког колектива (изложба у Галерији Графички колектив)
Награде Центра за графику и визуелна истраживања Академија (изложба у Галерији
Центра за графику и визуелна истраживања Академија и издавање једне графике у
тиражу награђеног уметника).
ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ
Организациони одбор Тријенала предвиђа и организује посебни пратећи програм:
презентације еминентних институција и графичара, трибина о актуелним питањима.
КАТАЛОГ
Организатор Тријенала издаје каталог у боји, који сви учесници добијају бесплатно.
Каталог се штампа двојезично (српски-енглески). Сваки излагач дозвољава
организатору бесплатно фотографисање и репродуковање својих дела за
пропагандне намене Тријенала.
ОСИГУРАЊЕ ДЕЛА
Организатор прихвата одговорност за осигурање дела од пријема до враћања дела
аутору.
Организатор не сноси одговорност за оштећења настала током транспорта и слања
радова.
4
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛE ГРАФИКЕ
FIRST INTERNATIONAL PRINTMAKING TRIENNIAL
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН УЧЕСТВОВАЊА
УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ је организатор Првог интернационалног
тријенала графике (даље у тексту Тријенале), које ће се одржати у Уметничком
павиљону „Цвијета Зузорић“ од 01. до 30. јуна 2011. године.
• Право учешћа имају сви професионални уметници.
• Пропозиције омогућују све технике у којима се реализује оригинална графика,
на формату папира не већем од 80х110цм али се неће уважавати монотипије,
фотокопије и фотографије. Аутор може да пријави највише три графичка листа,
реализована у последње три године.
• Организатор позива уметнике да донирају један рад за графичку збирку Tријенала.
ПРИЈАВА ГРАФИКА
Конкурс се одвија у две фазе:
1. Слање пријаве електронским путем до 15. марта 2011. године
2. Слање изабраних радова до 15. априла. 2011. године
НАГРАДЕ
ТРИ РАВНОПРАВНЕ НАГРАДЕ (изложба у Галерији УЛУС, као пратећи програм
следећег Тријенала и наменска презентација у каталогу Тријенала).
Награда Графичког колектива (изложба у Галерији Графички колектив)
Награде Центра за графику и визуелна истраживања Академија (изложба у Галерији
Центра за графику и визуелна истраживања Академија и издавање једне графике у
тиражу награђеног уметника).
ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ
Организациони одбор Тријенала предвиђа и организује посебни пратећи програм:
презентације еминентних институција и графичара, трибина о актуелним питањима.
КАТАЛОГ
Организатор Тријенала издаје каталог у боји, који сви учесници добијају бесплатно.
Каталог се штампа двојезично (српски-енглески). Сваки излагач дозвољава
организатору бесплатно фотографисање и репродуковање својих дела за
пропагандне намене Тријенала.
ОСИГУРАЊЕ ДЕЛА
Организатор прихвата одговорност за осигурање дела од пријема до враћања дела
аутору.
Организатор не сноси одговорност за оштећења настала током транспорта и слања
радова.
5
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Од 1940. формирањем графичког одељења на Академији у Београду као и
оснивањем Графичког колектива 1949. од стране дипломираних студената прве
генерације академских графичара, развој графичке уметности текао је убрзаним
темпом. У другој половини двадесетог века српска графика доживела је процват
и заузела значајно место на светској ликовној сцени. Одржаване су значајне
међународне ликовне манифестације - најчешће у Уметничком павиљону «Цвијета
Зузорић» - међу којима се посебно истиче Бијенале графике, угашено, нажалост,
деведесетих година.
После дугогодишње паузе, чланови Графичке секције УЛУС-а покренули су
нову графичку манифестацију. После две одржане изложбе радова домаћих аутора,
у жељи да Београд буде домаћин изложбе која би омогућила увид у савремену
светску графичку уметност, организују ове године Прво међународно тријенале
графике.
Поред централне изложбе у Уметничком павиљону «Цвијета Зузорић»,
на којој ће бити представљено 265 аутора из 35 земаља, ово Тријенале обухвата
и пратећи програм: изложбу госта аутора, Ингер Лизе Расмусен, ( Inger Lise Rasmussen), Данска у галерији Графичког колектива, изложбу графика уметнице из
Пољске, Малгожата Малвина Њеспођевана, (Małgorzata Malwina Niespodziewana)
као и изложбу студената завршних година Графичког одсека Факултета ликовних
уметности у Београду у Центру за графику и визуелна истраживања. У току Тријенала
у Уметничком павиљону «Цвијета Зузорић» предвиђена је пројекција документарног
материјала - интерјву са проф. Бошком Карановићем и проф. Марком Крсмановићем
уз уводну реч проф. др Иване Симеоновић Ћелић, затим Округли сто разговор са
уметницима - гостима Тријенала на тему Кодови умрежавања уметници – колеге –
пријатељи.
У име Организационог одбора захваљујемо се уметницима који су послали
радове, затим Министарству културе Републике Србије, Секретаријату за културу
Града Београда, Удружењу ликовних уметника Србије, свим институцијама,
организацијама и појединцима који су помогли реализацију ове изложбе.
Сузана Вучковић
6
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Since the establishment of the Printmaking Department at the Belgrade Academy of Fine Arts in 1940 and 1949 when the Grafički kolektiv Gallery was founded by the
first generation of students who graduated from the Academy’s Printmaking Department, graphic arts have been developing fast. In the second half of the twentieth century Serbian graphic arts flourished and took a prominent place on the world art scene.
Outstanding international art events were held – most often at the Cvijeta Zuzorić Art
Pavilion – the most distinguished of which, Graphics Biennial, unfortunately came to an
end in the Nineties.
Many years later, members of the ULUS Graphics Section have initiated a new
event: after two exhibitions of works of local artists, wishing Belgrade to host an exhibition that gives an insight into contemporary world graphic arts scene, they are organizing the First International Printmaking Triennial.
Besides the central exhibition in the Cvijeta Zuzorić Art Pavilion, presenting works
of 265 authors from 35 countries, the Triennial includes an exhibition of the guest artist
from Denmark Inger Lise Rasmussen at the Grafički kolektiv Gallery, exhibition of graphic
works of the Polish artist Małgorzata Malwina Niespodziewana, as well as of works of
the final years students of the Belgrade Faculty of Fine Arts - Graphics Department at
the Centre for Graphic Arts and Visual Research Akademia. The program of the Triennial
at the Cvijeta Zuzorić Art Pavilion includes showing of some documentary material - interviews with artists Boško Karanović and Marko Krsmanović introduced by prof. Ivana
Simeonović Ćelić, Ph.D. as well as Round table discussion with the artists – guests of the
Triennial on the topic of Codes of Networking: Artists-Colleagues-Friends.
On behalf of the Organizational Board, we would like to thank the artists who
have sent their works, the Ministry of Culture of the Republic of Serbia, Secretariat for
Culture of the City of Belgrade, Association of Fine Artists of Serbia and all the institutions, organizations and individuals who have helped the realization of this exhibition.
Suzana Vučković
7
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Графике воле да путују, смотају се у ролне и удобно прелећу океане,
континенте. Графичари врло воле да путују, такође, радознали, отворени. Воле да
се срећу, да раде заједно, помажу једни другима, размењују искуства и рецептуре,
откривају тајне својих и туђих графичких вештина. Графичари воле да се окупљају
око графичких радионица, центара, који исто тако воле сарадњу и дружење,
изложбе које путују, заједнички рад, у сличним атељеима, са увек препознатљивим
мирисом боја, због кога се у свакој радионици осећамо као код куће. Графичари се
радују добрим графикама.
Мото овог нашег Тријенала је уметници-колеге-пријатељи. То и добра воља
омогућили су да све ово настане у веома кратком року. Из дивне сарадње коју имамо
са уметницима у свету, из дивног пријатељства које се развило из сарадње, имали
смо подршку и помоћ у стварању ове изложбе. Кључ је био препорука уметникаколега-пријатеља који је отварао врата широм света и успостављао невероватну
мрежу, којом су топле препоруке колега прескакале континенте и осветљавале
нечији рад тамо, како је добар и занимљив, само да знате, а што ми одавде не бисмо
могли да знамо без љубави графичара за графике других графичара.
Уметница из Канаде препоручила је уметнике из Индије, Белгија Луксембург,
Данска Норвешку, уметник из Норвешке уметнике из Кине, уметница из Тексаса
уметнике из Словачке и Мексика, уметница из Лондона уметницу из Њујорка, па
су њихове препоруке имале препоруке... Насе драге колеге сарадници из Данске,
Белгије, Канаде, групно су послали дебеле тубе са гомилама графика, заједно.
Ланчаном реакцијом пријатељске препоруке као да пале мале светиљке сиром
света: бип-бип Београд, Србија, дешава се прво тријенале, велики празник графике,
хајдемо, летимо тамо, да се дружимо, да видимо шта је добро и лепо сада у графици
свуда.
Велики број графичара је поклонио своје графике тако да је настала Збирка
Тријенала, чиме добар део ове богате, разноврсне изложбе на нашу радост наставља
да живи овде с нама.
Биљана Вуковић
8
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Prints enjoy traveling; they roll up and fly snugly over oceans and continents.
Graphic artists, curious and open to new experiences, also enjoy traveling very much.
They enjoy meeting other artists, working together, helping one another, comparing experiences and sharing tips, revealing and discovering the secrets of their own and others’
art. Graphic artists enjoy getting together in printmaking workshops and centers, working in the company of fellow artists, they like traveling exhibitions, working together
in studios one very like another, always with the familiar smell of printing inks, which
makes us feel at home in every workshop. Graphic artists take delight in good prints.
The motto of this Triennial is artists-colleagues-friends, which, together with good
will and enthusiasm, has made it possible to organize the event in a very short time.
Thanks to the wonderful cooperation we have with artists in other countries, and the
wonderful friendships that have evolved from this cooperation, we have received invaluable support and help in creating this exhibition. The key to its success have been the
recommendations of artists-colleagues-friends, which opened doors all over the world
and helped establish an incredible network through which the warm recommendations
of colleagues crossed continents and directed our attention to the work of artists in distant places – it’s so good, so interesting, you know – which of course we could not have
known here without the affection and admiration that graphic artists feel for the works
of other graphic artists.
Artists from India were recommended to us by an artist from Canada, an artist
from Luxemburg was recommended by a Belgian colleague, a Norwegian artist by one
from Denmark, Chinese artists by a Norwegian artist, Slovakian and Mexican artists by
a colleague from Texas, a New York artist by one from London, and all of them in turn
recommended other artists... Our dear colleagues from Denmark, Belgium, Canada, sent
thick tubes with sheaves of prints, together. It’s as if a chain reaction of friendly recommendations was lighting little lights all over the world: beep-beep Belgrade, Serbia, the
first Triennial is about to take place, a great printmaking festival, come on, let’s fly there,
let’s meet there, to see what’s good and exciting now in graphic art from everywhere.
Many artists have donated their prints, making it possible for us to establish a
Triennial Collection, and to our delight a great part of this rich and diverse exhibition will
thus continue to live here with us.
Biljana Vuković
9
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Без ентузијазма ништа није могуће. А без жеље још мање. Сузанина жеља,
радозналост и одважност повукле су Мају, а затим и Биљану, у ову луду авантуру
Тријенала. Да би се упустиле у такав подухват морале су бити вођене срцем а не
разумом. У ствари, идеја је наизглед једноставна: „Ми сањари који обитавамо на овој
планети организоваћемо изложбу уметника које још не познајемо, и који потичу из
свих крајева света.Идеја је можда једноставна, али да ли је и лако остварљива? То
је већ друга прича. Ко су ти уметници? Где су? Шта раде? Да ли их занимају зидови
наших галерија, наши погледи? Мало по мало, корак по корак, не часећи часа другим речима, великим корацима – постављена је цела конструкција; контактира
се с уметницима, пристижу одговори и графике, и пред очима три протагонисткиње
њихова идеја почиње да се остварује…
Суштина уметничког рада јесте да буде приказан. Другим народима и другим
уметницима приказујемо друге хоризонте. Ако тврдимо да у уметности не постоји
напредак већ се само мења мода, можемо исто тако рећи да бисмо без уметности
назадовали. Човечанство би без уметности било духовно сиромашније. Слободно
можемо рећи да је уметност, у свим својим видовима, једно од јемства људскости.
Упркос свему, уметност остаје на месту које јој уступамо и остаје дискретна…
Сви фудбалери Партизана и Црвене звезде, сви тенисери и кошаркаши први
ће доћи да погледају изложбу (осим уколико не буду играли неку утакмицу, у ком
случају ће доћи следећег дана). Упутиће громки позив од стадиона до стадиона да
би покренули своје навијаче, који ће довести своје породице и фамилију, које ће
доћи са својим првим комшијама. Наићи ће на топао пријем. Водићемо их од слике
до слике, од изненђења до изненађења. Пружићемо им такво и толико задовољство
да ће са изложбе изаћи промењени. Ово Тријенале учиниће уметност неопходном.
10
Мишел Барзен
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Without enthousiasm nothing is possible. Without will and determination, even
less so. Suzana’s determination, curiosity and daring drew first Maja and then Biljana into
the crazy adventure of the Triennial. They must have been deliberately blind to plunge
into this undertaking without first weighing it rationally. Actually, on the face of it, the
idea is simple enough : “We dreamers who live on this planet are going to organize an
exhibition of artists we haven’t yet met, from all nooks and corners of the world.” It may
sound simple, but is it easy to put into practice? That’s a different matter altogether. Who
are these artists ? Where are they ? What are they doing ? Are they interested in exhibiting their work on our walls, to our gaze ? Little by little, step by step, yet without wasting
a second – in other words, with giant strides – the whole structure of the Triennial was
put in place ; as contacts were being made with artists, and as their replies started coming in, the three accomplices saw their idea become reality...
The basic function of a work of art is to be shown. To other peoples and other
artists we show other horizons. If we assert that there is no progress in art, only trends,
we could likewise say that without art we would regress. Mankind without art would
be insipid. And we might even go so far as to say that art, in all its forms, is one of the
guarantees of humanity. In spite of everything, art remains in the place that we concede
it and remains discreet...
All the players of the Partizan and Red Star football clubs, all the tennis players
and all the basketball players will be the first to come and see the exhibition (unless they
have a game that day, in which case they will come the next morning). They will launch
a resounding call from stadium to stadium to rally their supporters, who will come to the
show with their families and relatives, who will bring along their next-door neighbors.
They will be given a warm welcome. We’ll lead them from print to print, from one surprise to the next. We’ll give them such and so much happiness that they will be changed
by the experience. This Triennial will make art indispensable.
Michel Barzin
11
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Прво међународно тријенале графике у организацији графичке секције
Удружења ликовних уметника Србије покушај је да се успостави континуитет са
раније организованим међународним изложбама графике код нас и требало би да
омогући приказ нових појава, тежњи, остварења и помирења у односу на постојеће
моделе уметничких пракси присутних у овој ликовној дисциплини.
Дилеме око концепције ове изложбе решене су кроз преламање бројних мишљења
и сугестија појединаца и релевантних институција које се баве приказивањем и
истраживањем појава у овој ликовној дисциплини код нас. Заправо, Тријенале је
панорамски приказ постојећих вредности , нових појава и стилских померања у
савременој графици.
Физиономија изложбе формирала се од позива иностраним уметницима а
жири који је бирао домаће ауторе трудио се да препозна вредности и уочи актуелна
и карактеристична усмерења као и да укључи већи број младих уметника. Намера
је била да се укаже на виталност појединих тенденција из ранијих етапа развоја ове
гране ликовне уметности у смислу даљег развоја или модификације али и да се
паралелно представе неке нове појаве карактеристичне за прву деценију 21. века.
Веома је драгоцено за нас што су на овој манифестацији присутни аутори чија
је вредност већ давно потврђена, као и да су заступљене скоро све технике али и
лична ангажовања и тражења посебног начина у графичкој дисциплини, како код
нас тако и код уметника из других земаља.
Велики број аутора који су се одазвали позиву и учествовали на конкурсу
доказују приврженост једној уметности која није само техника и технологија, већ
више тражење личног израза и свог места у све сложенијим променама у визуелним
уметностима.
Окосницу представљања домаће графичке сцене чине почасни излагачи.
Тумачење појединих тенденција, садржаја и слојевитости у природи је сваке
уметности. Укрштање и померање граница може да буде и ознака креативности
у смислу одступања од правила и проширивања простора истраживања у оквиру
појединих стилских сажимања.
12
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Организатор је настојао да кроз избор аутентичних тражења и индивидуалних
доприноса покуша да оствари један синтетички приказ актуелне ситуације. Њихово
заједништво не би требало тражити на линији језичких и семантичких приближности,
него у сфери појединачних приступа, како у духовно-осећајном тако и у физичкотехничком слоју дела. Наглашен је доживљај уметничке самосвојности. Сходно
томе, већина уметника схвата графику као сведочење о времену у коме настаје и то
је једна од заједничких особина. При стилском структуирању изложбе запажају се
бројна дела која су различита али се ипак додирују.
Гледано кроз пресек свих генерација, графика, као једна од
најкомуникативнијих ликовних дисциплина прати све токове савремене уметности,
језички је чиста, сигурна и у најбољем значењском смислу означава наше време.
Актуелна позиција уметности неодвојива је од глобализације, дијалога,
комуникација, интеграција и од утицаја политичких, медијских и економских
процеса, што више него раније подцртава уверење о равноправности и актуелној
заступљености како нових тако и класичних медија чије су вредности већ доказане.
Наслеђа модерне уметности уткана су у дела многих аутора а начин на који се она
реализује подразумева транзицију искустава и на тај начин сугерише ослобађање и
отвореност сваког појединачног уметничког дела.
Наталија Церовић
13
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
The First International Print Triennial, organized by the graphic arts section of the
Association of Fine Artists of Serbia, seeks to establish continuity with international print
exhibitions formerly organized in the country, and aims to present new developments,
tendencies, creations and syntheses of existing practices in graphic art.
Dilemmas about the concept of the exhibition have been resolved through an exchange
of views and the consideration of various suggestions by persons and institutions involved in graphic art. Indeed, the Triennial is a panoramic representation of traditional
approaches as well as new developments and explorations in contemporary printmaking.
The exhibited works were obtained in two ways – by invitation to renowned artists from Serbia and abroad, and through juried selection of Serbian artists. The jury
sought to recognize artistic merit and characteristic trends, and to include a significant
number of young artists. The intention was, on the one hand, to highlight the vitality of
certain tendencies that have been present in graphic art through the various phases of
its development, and to follow their evolution or modification, and, on the other hand,
to present new developments characteristic of the 2000s.
Of particular importance for us is the fact that the exhibition includes works by
well-established artists, and also that practically all printmaking techniques, as well as a
variety of individual explorations of the expressive possibilities of graphic art, are represented.
The large number of artists who have accepted our invitation or submitted their
works is proof of great dedication to an art which is not merely about technique and
technology, but rather about the search for personal expression and one’s place in the
increasingly complex changes in the sphere of visual arts.
It is in the nature of every art to interpret certain tendencies, content and multiple levels.
The pushing back of boundaries and deviation from rules can be a sign of creativity, expanding as it does the possibilities for experimentation.
The organizers have tried to achieve a synthetic representation of the contemporary graphic art scene through a selection of highly individual works displaying an authentic search for expression. The common thread is to be found not in their visual language and semantic similarity, but in the area of individual approaches, in terms both of
spirituality and artistic sensibility and of the purely physical and technical aspects of the
works. The works themselves show a great degree of artistic authenticity. Most graphic
artists see their work as bearing testimony to the times in which it is created, and that is
another feature the works have in common. In terms of style, even quite different works
have some affinity with each other.
14
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
For generations, printmaking, as one of the most communicative fine art forms,
has kept pace with all the tendencies in contemporary art; it has constancy and purity of
visual language, and in the best sense of the word provides a visual image of our times.
The position of art today is inseparable from globalization, dialogue, communication, integration, and the impact of political, media and economic processes, a fact
which, more than ever before, underscores the impression of equal standing and equal
representation of new and traditional media whose qualities have already been proven.
The legacy of modern art informs the work of many artists, and the way in which this is
manifested involves a transition of experiences and thus suggests a freedom of expression and openness of every individual work of art.
Natalija Cerović
15
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
16
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ПРВО МЕЂУНАРОДНО
ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Умeтнички павиљон Цвијета Зузорић
01-30. јун 2011.
17
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
КАТАРИНА АЛЕМПИЈЕВИЋ, Србија
Мапа независности IV, 2011, дигитална штампа, 70х100цм
KATARINA ALEMPIJEVIĆ, Serbia
Map of independency IV, 2011, digital print, 70x100cm
18
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
БАСКАР ЕНАТ АНДЕ, Индија
Без назива, 2010, сито штампа, 50x65цм
BHASKAR EKNATH HANDE, India
Untitled, 2010, serography, 50x65cm
19
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ПЕРНИЛЕ АНДЕРСЕН, Данска
Забавни парк III, 2011, фотогравура, 50 х 60цм
PERNILLE ANDERSEN, Denmark
Amusement park III, 2011, photogravure, 50x60cm
20
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МАРИЈА АНЂЕЛКОВИЋ, Србија
Страст, 2010, литографија, 35х70цм
Marija AnÐelković, Serbia
Passion, 2010, lithography, 35x70cm
21
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МИОДРАГ АНЂЕЛКОВИЋ, Србија
Опадање, 2009, акватинта/бакропис, 65х50цм
Miodrag AnÐelković, Serbia
Falling-of, 2009, aquatint/etching, 65x50cm
22
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЛИДИЈА АНТАНАСИЈЕВИЋ, Велика Британија
Аутсајдер, 2010, фотополимер/фотогравура, 75,5х104,5цм
LIDIJA ANTANASIJEVIC,UK
The Outsider, 2010, photopolymer/photogravure, 75,5x104,5cm
23
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МИЛИЦА АНТОНИЈЕВИЋ, Србија
Мутне воде I, 2011, висока штампа, 2x50х50цм
MILICA ANTONIJEVIĆ, Serbia
Troubled waters I, 2011, relief print, 2x50x50cm
24
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
РИСТО АНТУНОВИЋ, Србија
Из циклуса „Елементи III“, 2010, акватинта, 100х70цм
RISTO ANTUNOVIĆ, Serbia
From the cycle „Elements III“, 2010, aquatint, 100x70cm
25
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
АРДИ ШАНТАЛ, Белгија
Kанџе 3, 2010, сува игла на плексигласу, 100х72цм
HARDY CHANTAL, Belgium
Griffes 3, 2010, dry point on perspex, 100х72 cm
26
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Банди Барбара, Швајцарска
Разгранатост, 2007, дубока штампа на неколико слојева папира, 50х70цм
BANDI BARBARA, Switzerland
Ramification, 2007, intaglio on several layers of tissue paper, 50x70cm
27
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
БАНОВИЋ ЗОРАН, Босна и Херцеговина
Резонанце природне енергије, 2011, линорез, 61х61цм
Banović Zoran, Bosnia and Hercegovina
Resonance of natural energy, 2011, linocut, 61x61cm
28
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Мајкл Барнс , Сједињене Америчке Државе
Злоћудан Арсенал V, 2009, литогрфија, 80х110цм
MichaЕl Barnes, USA
Malignant arsenal V, 2009, lithography, 80x110cm
29
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МИШЕЛ БАРЗЕН, Белгија
Бразда1, 2010, сува игла, 30x40цм
Мichael Barzin, Belgium
Planche 1, 2010, dry point, 30x40cm
30
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Алехандра Басањес, Канада
У циркусу, само је небо препрека, 2009, сито штампа, 50х42цм
ALEJANDRA BASANES, Canada
Dans un cirque sans autre chapiteaux que le ciel, 2009, silkscreen, 50x42cm
31
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
KИТ БЕЈЛИС, Велика Британија
Велшки анђео за Београд, 2011, висока штампа ручно отиснуто, 50х99цм
Keith Bayliss, UK
Welsh Angel for Belgrade, 2011, hand printed relief print, 50x99cm
32
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Алин Бодуан, Канада
Колибе на леду, 2010, дрворез, 55х75цм
ALINE BEAUDOIN, Canada
Cabanes sur glace, 2010, woodcut, 55x75cm
33
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МАЈКЛ ДЕРЕК БЕСАНТ, Канада
Нигде/хаљина, 2011, термални ув трансфер синтетички папир, 110х 80цм
MICHAEL DEREK BESANT,Canada
Nowhere/Dress, 2011, thermal UV ink transfer on synthetic paper, 110x80cm
34
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Ајлин Бејоглу, Tурска
Визир, 2010, акватинта, 36,8х42,5цм
AYLIN BEYOGLU, Turkey
Vizier, 2010, aquatint, 36,8x42,5cm
35
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МАРИ ШАНТАЛ БИЕЛА, Француска/Бугарска
Суспензија и покрет, 2010, литографија, 40х60цм
MARIE CHANTAL BIELA, France/Bulgaria
Movement and suspension, 2010, lithography, 40x60cm
36
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
БИЉАНА БИЛБИЛОСКА, Македонија
Поноћ, 2010, акватинта/дигитална штампа,100x70cm
BILJANA BILBILOSKA, Macedonia
Midnight, 2010, aquatint/digital,100x70cm
37
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МАРИНА БИНДЕЛА, Италија
Провести, 2006, бакрорез на п.в.ц-висока штампа, 65х85цм
MARINA BINDELLA,Italy
Trascorrere, 2006, engraving on p.v.c.-relief print, 65x95cm
38
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МИЛАН БЛАНУША, Србија, ПОЧАСНИ ИЗЛАГАЧ
Does everything, 2008, сува игла, 100х70цм
MILAN BLANUŠA, Serbia, HONORARY EXHIBITOR
Does everything, 2008, dry point, 100x70cm
39
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЛИДИЈА БОГДАНОВИЋ, Србија
Crossroads 2, 2009, литографија, 61х41цм
LIDIJA BOGDANOVIĆ, Serbia
Crossroads 2, 2009, lithography, 61x41cm
40
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЛУИЗ БУАВЕР, Канада
OVNI 3, 2008, сува игла/шин коле, 33х25цм
LOUISE BOISVERT, Canada
OVNI 3, 2008, dry point, chine colle, 33x25cm
41
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
АНЂЕЛКА БОЈОВИЋ, Србија
Девојка са црвеним машнама, 2010, литографија, 83х60цм
ANÐELKA BOJOVIĆ, Serbia
Girl with a red ribbons, 2010, lithography, 83x60cm
42
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
АЛЕКСАНДАР БОТИЋ, Србија
Помало растресен, 2010, линорез, 57х66цм
ALEKSANDAR BOTIĆ, Serbia
Little bit scattered, 2010, linocut, 57x66cm
43
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ИРЕНЕ ВАЈС, Аргентина
Црна звер, 2010, бакрорез, 50х70цм
IRENE WEISS, Argentina
Black beast, 2010, engraving, 50x70cm
44
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
КЛАУС ВАЈС, Данска
Ткати II,2011, дрворез, 45х24цм
KLAVS WEISS, Denmark
Weave II, 2011, woodcut, 45x24cm
45
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ТАМАРА ВАЈС, Србија
Београд-X, 2010, колографија/линорез/акватинта, 50х60цм
TAMARA VAJS, Serbia
Belgrade-X, 2010, collography/linocut/aquatint, 50x60cm
46
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ПИТЕР ВАН ЕЛ, Сједињене Америчке Државе
Композиција 26-2007, 2007, дрворез редукцијом, 39х28цм
PETER VAN AEL, USA
Composition 26-2007, 2007, reduction woodcut, 39x28cm
47
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
СОНАЛ ВАРШНЕЈА, Индија
Shakti Lasla, 2010, дубока штампа/колографија,100х50цм
SONAL VARSHNEYA, India
Shakti Lasla, 2010, intaglio, collography,100x50cm
48
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
БРИТА ВЕГЛИН, Шведска
Две сестре, 2008, сито штампа,100х70цм
BRITA WEGLIN, Sweden
Two Sisters, 2008, serigraphy,100x70cm
49
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ТJEРИ ВЕЗЕЛ, Белгија
Жуто сунце црвено сунце, 2009, сито штампа, 73х55цм
THIERRY WESEL, Belgium
Le Soleil jeune le soleis rouge, 2009, silkscreen, 73x55cm
50
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
НИКОЛА ВЕЛИЦКИ И ХУАН АРАТА, Србија и Аргентина
Minky Monkey, 2010, линорез, 70х100цм
NIKOLA VELICKI AND JUAN ARATA, Serbia and Argentina
Minky Monkey, 2010, linocut, 70x100cm
51
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВИЋ, Србија, ПОЧАСНИ ИЗЛАГАЧ
Без назива (из циклуса Bestiairе), 2007, литографија, 48x53,5cm
VLADIMIR VELIČKOVIĆ,Serbia, HONORARY EXHIBITOR
Untitled (from cycle Bestiaire), 2007, lithography, 48x53,5cm
52
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЗДРАВКО ВЕЛОВАН, Србија
Раст, 2008, сува игла, 37х48,5цм
ZDRAVKO VELOVAN, Serbia
Grow, 2008, dry point, 37x48,5cm
53
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ВЛАДИМИР ВЕЉАШЕВИЋ, Србија
Без назива 2, 2009, акватинта/рељеф, 40х100цм
VLADIMIR VELJAŠEVIĆ, Serbia
Untitled 2, 2009, aquatint/relief, 40x100cm
54
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
РАЈНХАРД ВИДЕМАР, Немачка
Без назива 15, 2010, акватинта/бакропис, 50х40цм
REINHARD WIEDEMER, Germany
Untitled 15, 2009, aquatint/etchning, 50 x 40cm
55
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЛАРС ВИКСТРОМ, Шведска
Сахара-зачуђеност, 2009, фотополимер, 70х50цм
LARS WIKSTRÖM, Sweden
Sahara-Wonderment, 2009, photopolymer, 70x50cm
56
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЕЈПРИЛ ВОЛМЕР, Сједињене Америчке Државе
Flyway with ceiling, 2011, јапански дрворез и
дигитални принт на ручно прављеном Гозен папиру, 66х48цм
APRIL VOLLMER, USA
Flyway with ceiling, 2011, japanese woodcut with digital
print on Gozen handmade paper, 66x48cm
57
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ТИХОМИР ВУЈОВИЋ, Црна Гора
Из серије Несавршеност конструкције бића/
Наслеђе кроз структуру живота, дубока штампа
TIHOMIR VUJOVIĆ, Montenegro
From the series Imperfection of the structure being/
Heritage through the structure of life, intaglio
58
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
БИЉАНА ВУКОВИЋ, Србија
Студеница 1, 2010, акватинта/бакропис, 49х35цм
BILJANA VUKOVIĆ, Serbia
Studenica 1, 2010, aquatint/etching, 49x35cm
59
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
СУЗАНА ВУЧКОВИЋ, Србија
Бицикл, 2008, бакропис/акватинта, 49х25цм
SUZANA VUČKOVIĆ, Serbia
Bicycle, 2008, etching/aquatint, 49x25cm
60
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МИРОСЛАВ ГАЈИЋ, Србија
Дно, 2010, акватинта, 62,7х78,7цм
MIROSLAV GAJIĆ, Serbia
Bottom, 2010, aquatint, 62,7x78,7cm
61
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЏЕСИКА ГАНДЕК, Сједињене Америчке Државе
Прекидач, 2010, соларна плоча, 38х28,5цм
JESSICA GONDEK, USA
Fusee pod, 2010, solar plate, 38x28,5cm
62
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
СОЧ ГЕЗА, Мађарска
Човек, 2011, дубока штампа,110х150цм
SZŐCS GÉZA, Hungary
A ferfizold, 2011, intaglio, 110x150cm
63
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ВАЛЕРИ ГИМОН, Канада
Моје мортадела очи, 2009, бакропис/акватинта/сито штампа, 53х76цм
VALERIE GUIMOND,Canada
Mes yeux en mortadelle, 2009, etching/aquatint/serigraphy, 53x76cm
64
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ФРЕДЕРИК ГИШАР ВИЈЕ, Канада
Дијалог, 2009, бакропис/акватинта, 29х38цм
FREDERIQUE GUICHARD – VUILIER, Canada
Dialogue, 2009, etching/aquatint, 29x38cm
65
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ГЕРТЕН ГОЛДБЕК, Немачка
Песме глобалног села (в12), 2009, литографија, 28х38цм
GERTEN GOLDBECK, Germany
Poems of the global village (v12), 2009, colour lithography from stone, 28 x38cm
66
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
РОБЕРТО ГОНСАЛЕС, Мексико
Без назива, 2010, дрворез, 31х25цм
ROBERTO GONZÁLEZ, Mexico
Untitled, 2010, woodcut, 31x25cm
67
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ИТАН ГРИН, Сједињене Америчке Државе
Џимијев ноћни сточић, 2010, сито штампа, 121х171х57цм
Графика релизована уз помоћ Lower Eastside Printshop
ETHAN GREEN, USA
Jimmy’s bedside table, 2010, screen print, 121x171x57cm
Made with the help of The Lower Eastside Printshop Key Holder Residency
68
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
АЛАН ГРИНДЛ, Сједињене Америчке Државе
Птица, 2009, линорез, 20,5х25,5цм
ALLEN GRINDLE, USA
Bird, 2009, linocut, 20,5x25,5cm
69
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЗОРАН ГРМАШ, Србија
Отисак аутора, 2010, колографија, 80х66цм
ZORAN GRMAŠ, Serbia
Print of the author, 2010, colography, 80x66cm
70
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЗВОНКО ГРМЕК, Србија
Orbis terrarum I, 2011, линогравура, 50х70цм
ZVONKO GRMEK, Serbia
Orbis terrarum I, 2011, linogravure, 50x70cm
71
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЈЕЛЕНА ГРУЈИЧИЋ, Србија
Аутопортрет 2, 2010, литографија, 40х40цм
JELENA GRUJIČIĆ, Serbia
Selfportrait 2, 2010, lithography, 40x40cm
72
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЈАСМИНА ГУЖВИЋ, Србија
Лотос, 2011, бакропис/акватинта, 70х63цм
JASMINA GUŽVIĆ, Serbia
Lotus, 2011, etching/aquatint, 70x63cm
73
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЕЛИЗА ГУТЈЕРЕС ГОМЕС, Белгија
Candido и Emilia, 2008, литографија и вез, 100х61цм
ELISA GUTIERREZ GOMEZ, Belgium
Candido and Emilia, 2008, lithography with embroidery, 100x61cm
74
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ХЕНРИ ГИ ДАКОС, Белгија
1. фебруар III, 2009, офсетна/дигитална штампа,100х38цм
HENRI GUY DACOS, Belgium
1. Fevrier III, 2009, offset/digital print,100x38cm
75
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЈЕЛЕНА ДАМЊАНОВИЋ, Србија
Папуче II, 2009, литографија, 41,5х35цм
JELENA DAMNJANOVIĆ, Serbia
Slippers II, 2009, lithography, 41,5x35cm
76
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ПАЛ ДЕЧОВ, Србија
Поље II, 2010, комбинована техника, 50х70цм
PAL DEČOV, Serbia
Field II, 2010, mixed technique, 50x70cm
77
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЕЛИЗАБЕТА ДИЈАМАНТИ, Италија
Исцрпсти, 2008, бакропис/сува игла, 39,5х98цм
ЕLISABETTA DIAMANTI, Italy
Linfa, 2008, etching/dry point, 39,5x98cm
78
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
КАТАРИНА ДРАГУТИНОВИЋ РОЋЕЛА, Србија
Одмор, 2009, линорез, 80х60цм
KATARINA DRAGUTINOVIĆ ROCCELLA, Serbia
Vacation, 2009, linocut 80x60cm
79
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
СУЗАН ДУБОА, Сједињене Америчке Државе
Подржаван, 2008, дрворез,16х26цм
SUSAN DUBOIS ,USA
Supported, 2008, woodcut, 16x26cm
80
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МАРТИН ДУЕ, Норвешка
Много више, 2011, мека превлака/акватинта, 27 х 40цм
MARTIN DUE, Norway
A lot more, 2011, soft ground/aquatint, 27x40cm
81
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЋЕЋИЛИЈА МАРИА ЂАНПАОЛИ, Италија
Моја душа у сломљеној хаљини, 2011, комбинована техника, 27,5 х 38,5цм
CECILIA MARIA GIAMPAOLI, Italy
My soul in broken dress, 2011, mixed media, 27,5 x 38,5cm
82
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Ћан Ђен, Кина/Норвешка
Хест, литографија, 2007, 56x76цм
Qianzhi Zeng, China/Norway
Hest IV, lithography, 2007, 56x76cm
83
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЂИ ЂИЈОНГ, Кина
Из серије Снови из детињства, комбинована техника, 68x68цм
GE GUYONG, China
Childhood dream series, integrated print, 68x68cm
84
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МАРИО ЂИКОВИЋ, Србија
Без назива, 2010, дигитална штампа, 54х40цм
MARIO ĐIKOVIĆ, Serbia
Untitled, 2010, digital print, 54x40cm
85
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЂИРОН ЂОУ, Кина
Quodis Arcana Dong Jing регион 2, 2008, сито штампа, 40х60цм
JIRONG ZHOU, China
Quodis Arcana of the Dong Jing region No.2, 2008, screen print, 40x60cm
86
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ, Србија
Каскада #4, 2010, сува игла, 50х100цм
MILOŠ ĐORĐEVIĆ, Serbia
Cascade #4, 2010, dry point, 50x100cm
87
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МАЈА ЂУРОВИЋ, Србија
Успон, 2010, акватинта/бакропис, 24х14цм
MAJA ĐUROVIĆ, Serbia
Rise, 2010, aquatint/etching, 24x14cm
88
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
СУЗАН ЕРЛИ, Ирска
Жаба Баликонел, 2010, сува игла, 18х18цм
SUSAN EARLY, Ireland
Ballyconnell Frog, 2010, dry point, 18x18cm
89
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
БУЛЧУ ЕЛЕШ, Мађарска
Град Вавилон, 2011, сито штампа, 35х25цм
BULCSÚ ÉLES, Hungary
The town of Babel, 2011, serigraphy, 35x25cm
90
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ВИКТОР МАНУЕЛ EРНАНДЕС КАСТИЉО, Мексико
Puercops, 2010, линорез, 110х80цм
VICTOR MANUEL HERNANDEZ CASTILLO, Mexico
Puercorps, 2010, linocut, 110x80cm
91
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МИЛЕН ЖЕРВЕ, Канада
Корозивне локације III, 2011, сито штампа, 66 х 98,5цм
MYLÈNE GERVAIS, Canada
Lieux corrosifs III, 2011, silk screen, 66x98,5cm
92
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МАРТИНА ЖИЛЕ, Белгија
Attersee, 2006, дрворез, 27,5х32цм
MARTINA GILET, Belgium
Attersee, 2006, xylographie, 27,5x32cm
93
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
СИНИША ЖИКИЋ, Србија
CDXL, 2011, сува игла, 60х50цм
SINISA ŽIКIĆ, Serbia
CDXL, 2011, dry point, 60x50cm
94
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
КАТАРИНА ЗАРИЋ, Србија
Кула, 2008, акватинта/бакропис, 30х47цм
KATARINA ZARIC, Serbia
Tower, 2008, aquatint/etching, 30x47cm
95
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЗАВОРКА ЗИГФРИД, Аустрија
Из серије - AUA I, 2010, литографија, 65х50цм
ZAWORKA SIEGRFRIED, Austria
From the series-AUA I, 2010, lithography, 65x50cm
96
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МИХА СЕРГИН ЗЕГРЕН, Румунија
Перцепција, 2011, CAD,11х8цм
MIHAI SERGIN ZEGREAN, Romania
Perception, 2011, CAD, 11x8cm
97
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
НЕНАД ЗЕЉИЋ, Србија
Кошава 2, 2010, акватинта, 35х25цм
NENAD ZELJIĆ, Serbia
Košava 2, 2010, aquatint, 35x25cm
98
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
АНИЛ С. ИЈЕРИ, Индија
Поигравање ума 2, 2010, колографија, 274х121цм
ANIL S IJERI, India
Play of Mind 2, 2010, collograph, 274x121cm
99
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
АХМЕТ СИНАСИ ИСЛЕР, Турска
Без назива 1, 2010, линорез, 21х 29,5цм
AHMET SINASI ISLER, Turkey
Untitled 1, 2010, linocut, 21 x 29,5cm
100
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МИЛАН ЈАКШИЋ, Србија
Застава 1, 2010, сува игла, 60х24цм
MILAN JAKŠIĆ, Serbia
Flag 1, 2010, dry point, 60x24cm
101
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МАНОЛИС ЈАНАДАКИС, Грчка
Ноћ ватре, 2009, фотогравура на фотополимер цинку, 42х29,5цм
MANOLIS YIANNADAKIS, Greece
Night of fire, 2009, photoengraving at photopolymer zinc, 42x29,5cm
102
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
СЛАВИЦА ЈАНЕСЛИЕВА, Македонија
Галичник 1, 2011, линорез/дубока штампа, 50х70цм
SLAVICA JANESLIEVA, Macedonia
Galicnik 1, 2011, linocut/intaglio, 50x70cm
103
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЗОРАНА ЈАНКОВИЋ, Србија
Халид, 2009, линорез, 44х57цм
ZORANA JANKOVIĆ, Serbia
Halid, 2009, linocut, 44x57cm
104
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
КРИСТИНА ЈАНЦ, Сједињене Америчке Државе
Здрави Јао, 2009, соларна плоча, 35х28цм
KRISTINA JANTZ, USA
Healthy Ouch, 2009, solar plate, 35x28cm
105
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЈАСТРА ЈЕЛАЧИЋ, Србија
Без назива, 2009, сува игла, 100х70цм
JASTRA JELAČIĆ, Serbia
Untitled, 2009, dry point, 100x70cm
106
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЈЕЛЕНА ЈОЦИЋ, Србија
Простор #6, 2010, фотолито/литографија/сито, 35х46,5цм
JELENA JOCIĆ, Serbia
Space #6, 2010, photolitho/lithography/silk screen, 35x46,5cm
107
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ГОРАН ЈОВАНОВ, Македонија
Социјални, 2010, комбинована техника,100х70цм
GORAN JOVANOV, Macedonia
Social, 2010, mixed medium, 100x70cm
108
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ПАНАЈОТИС КАЛОЈАНИС, Грчка
Без назива 7, 2009, линорез, 60х90цм
PANAGIOTIS KALOGIANNIS, Greece
Untitled 7, 2009, linocut, 60x90cm
109
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ТУДОР КАМПЕАН, Румунија
Гранични, 2010, мецотинта/фотополимер, 29,5 х 36,5цм
TUDOR CÂMPEAN, Romania
Borderline, 2010, mezzotint/photopolymer, 29,5x36,5cm
110
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
РОДОЉУБ КАРАНОВИЋ, Србија
Црвени знак, 2009, сито штампа, 70х50цм
RODOLJUB KARANOVIĆ, Serbia
Red sign, 2009, silk screen, 70x50cm
111
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МАРЈАН КАРАВЛА, Србија
Скејтери, 2011, дигитална штампа, 31х44цм
MARIJAN KARAVLA, Serbia
Skaters, 2011, digital print, 31x44cm
112
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
СИЛВИ КАРИЕР, Луксембург
Квадрат IV, 2010, бакропис, 30х30цм
SYLVIE KARIER, Luxembourg
O’carrés IV, 2010, etching on copper, 30x30 cm
113
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
АНДРЕА КАРИНИ, Италија
Без назива, 2006, сува игла, 50х70цм
ANDREA CARINI, Italy
Untitled, 2006, dry point, 50x70cm
114
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЈЕЛЕНА КАРИШИК, Босна и Херцеговина
Без назива, 2011, линорез, 60х80цм
JELENA KARIŠIK, Bosnia and Hercegovina
Untitled, 2011, linocut, 60x80cm
115
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
КРИСТОФОРОС КАЦАДИОТИС, Грчка
Радионица, 2010, акватинта, 30,7х49цм
CHRISTOPHOROS KATSADIOTIS, Greece
Workshop, 2010, aquatint, 30,7x49cm
116
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
НИНА КЕРОЛА, Шведска
Природа I, 2010, фотополимер, 34х28,5цм
NINA KEROLA, Sweden
Nature I, 2010, photopolymer, 34x28,5 cm
117
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МИКАЕЛ КИЛМАН, Шведска
Плаво IV, 2007,сува игла,45 х 60цм
MIKAEL KIHLMAN, Sweden
Blue IV, 2007, dry point, 45x60cm
118
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
АЛЕКСАНДЕР КИРИЛОВ, Сједињене Америчке Државе
Џејмс Ву (Димњак), 2010, литографија, 38х38цм
ALEXANDER KIRILLOV ,USA
James Vu ( Smokestack), 2010, lithography, 38x38cm
119
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
БОЈАН КЛАНЧАР, Словенија
До воде, 2009, акватинта, 10x11цм
BOJAN KLANČAR, Slovenia
By the water, 2009, aquatint, 10x11cm
120
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ИЗАБЕЛ КЛЕРМОН, Канада
Унутрашњи корен, 2010, сито/дигитална штампа, 60х45цм
ISABELLE CLERMONT,Canada
Racines au Coeur, 2010, serigraphy/digital image, 60x45cм
121
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЕМАНУЕЛА КОВАЧ, Бугарска
Чоколада, 2011, бакропис, 120х80цм
EMANUELA KOVAČ, Bulgaria
Chocolate, 2011, etching, 120x80cm
122
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ВАСИЛ КОЛЕВ ВАСИЛО, Бугарска
Пенетрација, 2011, бакропис/акватинта/сува игла, 39х78цм
VASIL KOLEV VASILLO, Bulgaria
Penetration, 2011,etching/aquatint/dry point, 39x78cm
123
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ДИМО КОЛИБАРОВ, Бугарска
Циклус гравитација: Балкон, 2009, бакропис/акватинта, 80х60цм
DIMO KOLIBAROV,Bulgaria
Cycle Gravitation: The Balkony, 2009, etching/aquatint, 80x60cm
124
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МАРИЈА КОНЕСКА, Македонија
Разговор, 2011, дигитална штампа, 30х21цм
MARIJA KONESKA, Macedonia
Conversation, 2011, digital print, 30x21cm
125
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МЕРИЛИН KOПЕ, Белгија
Без назива, 2011, линогравура, 120х75цм
МЕРИЛИН KOПЕ, Белгија
Sans Titre, 2010, linogravure, 120x75 cm
126
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
АНА КОСТИЋ, Србија
Бродска прича, 2011, линорез, 40х47цм
ANA KOSTIĆ, Serbia
Ship story, 2011, linocut, 40x47cm
127
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
КЕЈТЛИН КОСТУС, Сједињене Америчке Државе
Ноћна књига, 2009, линорез, Ксeroкс трансфер ручно прављен папир, 10,16х12,7цм
KAITLIN KOSTUS , USA
Bed book, 2009, lino print, Xerox transfer hand made paper, 10,16x12,7cm
128
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЕМИР КРАЈИШНИК, Србија
У средини I, 2010, дрворез, 46,5х30,5цм
EMIR KRAJIŠNIK, Serbia
In the middle I, 2010, woodcut, 46,5x30,5cm
129
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МИЛАН КРАЈНОВИЋ, Србија
Кидач нерава, 2011, линорез, 50,5х50цм
MILAN KRAJNOVIĆ, Serbia
Nerve tearing, 2011, linocut, 50,5x50cm
130
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
КИКИ КРЕВКЕР, Белгија
Разрок и безболан, 2005, линорез, 65х50цм
KIKIE CRÊVECOEUR, Belgium
Crosseyed and painless, 2005, linocut, 65x50cm
131
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ХЕНРИК КРОЛИКОВСКИ, Пољска
Без назива, 2009, линорез, 80х60цм
HENRYK KROLIKOWSKI, Poland
Untitled, 2009, linocut, 80x60cm
132
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ПОЛ КРОФТ, Велика Британија
Амајлије у музеју: Sippar Racquet Pan, 2010-2011, литографија, 32х25цм
PAUL CROFT, UK
Les Amulets à Musée: Sippar Racquet Pan, 2010 – 2011, stone plate lithography, 32 x 25cm
133
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МИРЈАНА КРСТЕВСКА, Србија
Фокус 3, 2011, дигитална штампа, 88х31цм
MIRJANA KRSTEVSKA, Serbia
Focus 3, 2011, digital print, 88x31cm
134
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ВЕЛИЗАР КРСТИЋ, Србија, ПОЧАСНИ ИЗЛАГАЧ
1389, 2009, литографија, 50х70цм
VELIZAR KRSTIĆ, Serbia, HONORARY EXHIBITOR
1389, 2009, lithography, 50x70cm
135
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
CАХИНИС КСЕНОФОН, Грчка
Људска елегија, 2011, дрворез, 60х80цм
SACHINIS XENOFON, Greece
Human elegy, 2011, woodcut, 60x80cm
136
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ДАНИJЕЛА КУАДРАЋА, Италија
Ностои VII, 2008, сува игла/колографија, 50х70цм
DANIELA QUADRACCIA, Italy
Nostoi VII, 2008, dry point/collograph, 50x70cm
137
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МЕХТАП КУДАМАН,Турска
Лев и Манфуз, бакропис, 35х50цм
MEHTAP KODAMAN, Turkey
Levh i Manfuz, etching, 35x50cm
138
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
БРАНKА КУЗМАНОВИЋ, Србија
П.С.-1, 2004/2009, комбинована техника, 80х120цм
BRANKA KUZMANOVIĆ, Serbia
P.S.-1, 2004/2009, mixed technique, 80x120cm
139
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МИЛАН КУЛИЋ, Србија
Портрет, 2010, литографија, 34х32,5цм
MILAN KULIĆ, Serbia
Portrait, 2010, lithography, 34x32,5cm
140
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ШАНА КУЛИЋ, Србија
Мртва природа, 2009, литографија, 50х70цм
ŠANA KULIĆ, Serbia
Still life, 2009, lithography, 50x70cm
141
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
АНА ЛАБУС, Пољска
Ток, 2010, акватинта/бакропис, 70х100цм
ANNE LABUZ, Poland
Flow, 2010, aquatint/aquaforte,70x100cm
142
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ИВАНА ЛАЗАРЕВСКА, Македонија
Линеарна конструкција понављајућег ритма 2, 2010, дигитална штампа, 70х100цм
IVANA LAZAREVSKA, Macedonia
Linear construction of repetitive beat 02, 2010, digital print, 70x100cm
143
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
НЕБОЈША ЛАЗИЋ, Србија
Head, 2010, комбинована техника, 107х80цм
NEBOJSA LAZIĆ, Serbia
Head, 2010, mixed technique, 107x80cm
144
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ВЛАДИМИР ЛАЛИЋ, Србија
Мехбуб, 2010, комбинована техника, 70х100цм
VLADIMIR LALIĆ, Serbia
Mehbub, 2010, mixed technique, 70x100cm
145
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЖО АН ЛАНВИЛ, Канада
Последње дрво, 2010, акватинта/литографија/сито штампа/ сува игла, 96х70цм
JO ANN LANNEVILLE, Canada
Le dernier arbre, 2010, aquatint/ lithography/ silksceen/ dry point, 96x70cm
146
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ГИ ЛАНЖВЕН, Канада
Важна ствар, 2010, мецотинта, 50х38цм
GUY LANGEVIN, Canada,
L’important c’est, 2010, mezzotint, 50x38cm
147
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ИНГРИД ЛЕДOН, Белгија
ЗТ 2010 II, 2010, лито-дигитална штампа, 51х32цм
INGRID LEDENT, Belgium
ZT 2010 II, 2010, litocomputer print, 51x32cm
148
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ФРЕДРИK ЛИНКВИСТ, Шведска
Жирафин доручак, 2010, дрворез, 50х55цм
FREDRIK LINDQVIST, Sweden
Giraffe breakfast, 2010, woodcut, 50x55cm
149
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
РАНКА ЛУЧИЋ ЈАНКОВИЋ, Србија
Квазар 3, 2010, сува игла, 63,5х98,5цм
RANKA LUČIĆ JANKOVIĆ, Serbia
Kvazar 3, 2010, dry point, 63,5x98,5cm
150
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
БАРБАРА МАДСЕН, Сједињене Америчке Државе
Сведок 14, фотогравура, 40х48цм
BARBARA MADSEN,USA
Eyewitness 14, photogravure, 40x48cm
151
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
РОБЕРТ МАКАР, Словачка
Коцка, 2010, акватинта/сува игла, 50х70цм
RÓBERT MAKAR, Slovakia
Cube, 2010, aquatint/dry point, 50x70cm
152
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
КОИЋИ МАКИНО, Јапан
Линија А, 2011, сува игла, 15х16цм
KOICHI MAKINO, Japan
Linea A, 2011, dry point, 15x16cm
153
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МИЛЕНА МАКСИМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ, Србија
Играчке плачке, 2011, акватинта/бакропис/висока штампа, 50x70цм
MILENA MAKSIMOVIĆ KOVAČEVIĆ, Serbia
Crybaby toys, 2011, aquatint/etching/relief printing, 50х70cm
154
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
СЛАЂАНА МАРИНКОВИЋ, Србија
Без назива, 2011, акватинта, 47х35цм
SLAĐANA MARINKOVIĆ, Serbia
Untitled, 2011, aquatint, 47/35cm
155
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЕЛЕНИ MАРИНУ, Грчка
Без назива I, 2011, бакропис, 19,5х29,7цм
ELENI MARINOU, Greece
Untitled I, 2011, etching, 19,5x29,7cm
156
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЛАЗАР МАРКОВИЋ, Србија
Без назива, 2010, литографија, 45х66цм
LAZAR MARKOVIĆ, Serbia
Untitled, 2010, lithography, 45x66cm
157
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
КАРОЛИН МАСКАТ, Сједињене Америчке Државе
Земљани покривач, 2011, литографија, 52х72цм
CAROLYN MUSKAT, USA
Ground cover, 2011, lithography, 52x72cm
158
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ДУШАН Ђ. МАТИЋ, Србија
Предмети 2, 2010, акватинта, 21,5х23цм
DUŠAN Đ MATIĆ, Serbia
Items 2, 2010, aquatint, 21,5x23cm
159
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЕЛИЗАБЕТ МАТЈЕ, Канада
Аутопортрет 2011, дигиталнa штампа, 35х35цм
ELISABETH MATHIEU,Canada
Autoportrait 2011, digital print, 35x35cm
160
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
РИТА МАРХАУГ, Норвешка
Западна обала 2000 (Емили), 2011, фотогравура и додат цртеж, 56х76цм
RITA MARHAUG, Norway
West Coast 2000 (Emilie), 2011, photogravure drawing added, 56x76cm
161
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
КАТАРИНА МАЦУРОВА, Словачка
Композиција 1, 2010, акватинта/сува игла, 50х70цм
KATARINA MACUROVA, Slovakia
Composition 1, 2010 , aquatint/dry point, 50x70cm
162
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
УЛА МEДСЕН, Данска
Прича из Сићева I, 2011, фотополимер гравура, 60х100цм
ULLA MADSEN, Denmark
Story from Sicevo I, 2011, photopolymer gravure, 60x100cm
163
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ДАНИЈЕЛ МЕЛИС, Сједињене Америчке Државе
Птице, наочаре, писаћа машина, 2010, офсет штампа, 30х45цм
DANIEL MELLIS, USA
Birds Glasses Typewriter, 2010, offset, 30x45cm
164
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ВИКТОР МИЈАТОВИЋ, Србија
Идеја, 2010, комбинована техника, 100х70цм
VIKTOR MIJATOVIĆ, Serbia
Idea, 2010, mixed technique, 100x70cm
165
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЛАУРА МИЕТИНЕН, Финска
Размишљање о камину, 2009-2011, бакропис/фотогравура, 33х24цм
LAURA MIETTINEN, Finland
Thinking of fireplace, 2009-2011, etching/photo etching, 33x24cm
166
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ПРЕДРАГ ФЕРДО МИКАЛAЧКИ, Србија
Марионете XXI, 2010, бакропис/акватинта, 78х106цм
PREDRAG FERDO MIKALAČKI, Serbia
Puppets XXI, 2010, etching/aquatint, 78x106cm
167
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ВЛАДИМИР МИЛАНОВИЋ, Србија
Протеривање из Раја, 2010, дигитална штампа, 78х52цм
VLADIMIR MILANOVIĆ, Serbia
Expulsion from Eden, 2010, digital print, 78x52cm
168
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ИРЕНА МИЛЕНКОВИЋ, Србија
IV, линорез, 2009, 40х40цм
IRENA MILENKOVIĆ, Serbia
IV, linocut, 2009, 40x40cm
169
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
СЛАВКО МИЛЕНКОВИЋ, Србија
Tераса, 2011, дигитална штампа, 50х105цм
SLAVKO MILENKOVIĆ, Serbia
Terrasa, 2011, digital print, 50x105cm
170
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ГОРИЦА МИЛЕТИЋ-ОМЧИКУС, Србија
Без назива 1, 2011, суви жиг, 60х60цм
GORICA MILETIĆ-OMČIKUS, Serbia
Untitled 1, 2011, blind stamp, 60x60cm
171
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
АНА МИЛОСАВЉЕВИЋ, Србија
Крвави предео, 2010, колографија, 32х22цм
ANA MILOSAVLJEVIĆ, Serbia
Bloody landscape, 2010, collography, 32x22cm
172
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
БРАНКО МИЉУШ, Србија, ПОЧАСНИ ИЗЛАГАЧ
Омаж Пит Мондријану, 2010, сито штампа, 50х70цм
BRANKO MILJUŠ, Serbia , HONORARY EXHIBITOR
Hommage a Piet Mondrian, 2010, silk screen, 50x70cm
173
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МАРИНА МИРКОВИЋ, Србија
Шумска девојчица 2, 2011, комбинована техника, 34,5х38,5цм
MARINA MIRKOVIĆ, Serbia
Forest girl 2, 2011, mixed technique, 34,5x38,5cm
174
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
РАУЛ МИТРА, Сједињене Америчке Државе
Везе, 2009, дрворез, 31х31цм
RAHUL MITRA, USA
Ties, 2009, woodcut, 31x31cm
175
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
АЛЕКСАНДАР-ЛЕКА МЛАДЕНОВИЋ, Србија
Испорука, 2010, бакропис/акватинта/висока штампа, 60х30цм
ALEKSANDAR LEKA MLADENOVIĆ, Serbia
Delivery, 2010, etching/aquatint/relief print, 60x30cm
176
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МИОДРАГ МЛАЂОВИЋ, Србија
Линеарне конструкције III, дрворез, 28,5х38цм
MIODRAG MLAĐOVIĆ, Serbia
Linear constructions III, woodcut, 28,5x38cm
177
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
БО МОЛГАР, Данска
Победа над варварима, 2010, фотогравура, 80х60цм
BO MØLGAARD, Denmark
Victory over the barbarians, 2010, photogravure, 80x60cm
178
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ХИДЕМИ МОМА, Јапан
Cruscasion, 2008, сито штампа, 69,5х87цм
HIDEMI MOMMA,Japan
Cruscasion, 2008, silk screen, 69,5cmx87cm
179
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ДРАГАН МОМИРОВ, Србија
Без назива, 2011, литографија, 35х45цм
DRAGAN MOMIROV, Serbia
Untitled, 2011, lithography, 35x45cm
180
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
КАНАМИ МОРИТА, Јапан
Небо после кише, 2008, литографија, 37х30цм
KANAMI MORITA, Japan
The sky after the rain, 2008, lithography, 37x30cm
181
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЂАНЛУКА МУРАЗЕКИ, Италија
Дрхтавица, 2002, бурин на бакру, 50х35цм
GIANLUCA MURASECCHI, Italy
Brividi, 2002, burin on copper, 50x35cm
182
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
КЕНЂИ НАГАИ, Јапан
Без назива, 2011, литографија, 63х90цм
KENJI NAGAI, Japan
Untitled, 2011, lithography, 63x90cm
183
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ИВАНА НАСТЕСКИ, Македонија
Звездана ноћ, 2010, акватинта, 70 х100цм
IVANA NASTESKI, Macedonia
Starry night, 2010, aquatint, 70x100cm
184
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
АНДРИЈАНА НАЧЕВСКА МАЦИЕВ, Македонија
Памук, 2010, акватинта/сува игла, 50х 70цм
ANDRIJANA NACHEVSKA MACIEV, Macedonia
Cotton, 2010, aquatint/dry point, 50x70cm
185
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
БЕБХИН НИКЛАЈАМ, Ирска
Златна тврђава, 2010, бакропис/акватинта, 20х20цм
BÉBHINN NICLIAM, Ireland
The Golden Fortress, 2010, etching/aquatint, 20x20cm
186
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
НИКОЛА НИКОЛЕТИЋ, Србија
Сјатки су, 2011, комбинована техника, 25х17,5цм
NIKOLA NIKOLETIĆ, Serbia
They are cute, 2011, mixed technique, 25x17,5cm
187
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ВИШЊА НИКОЛИЋ, Србија
Одјек тишине, 2010, коминована техника, 49х70цм
VIŠNJA NIKOLIĆ, Serbia
Echo of silence, 2010, mixed technique, 49x70cm
188
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
БРАНКО НИКОЛОВ, Србија
Овде живим I, 2011, сито штампа, 80х110цм
BRANKO NIKOLOV, Serbia
Here I live I, 2011, silk screen, 80x110cm
189
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ХАЈДИ НИЛСОН, Сједињене Америчке Државе
Кровови 16, 2005, бакропис, 30х45,5цм
HEIDI NEILSON, USA
Roofs 16, 2005, etching, 30x45,5cm
190
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ИВАН НИНОВ, Бугарска
Мртва природа, 2009, литографија, 67х48цм
IVAN NINOV, Bulgaria
Nature morte VIII, 2009, lithography, 67x48cm
191
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЛИНЕ НОАР, Данска
Људска природа-Гостопримство, 2011, дрворез/фотогравура, 80х100цм
LENE NOER, Denmark
Human nature-Hospitality, 2011, woodcut /photogravure, 80x100cm
192
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЈУСУФ НУС,Турска
Апстрактно 2, 2010, сито штампа, 37,5х52цм
YUSUF NUŞ, Turkey
Abstract 2, 2010, serigraphy, 37,5x52cm
193
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ВЛАДО ЊАРАДИ, Србија
Мозаик 12, 2010, дигиграфија, 29,7х42цм
VLADO NJARADI, Serbia
Mosaic 12, 2010, digigraphy, 29,7x42cm
194
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ЛАЛЕ ОКУЈАЈ, Турска
Тајна, 2010, бакропис, 30х39цм
LALE OKYAY, Turkey
Secret, 2010, etching, 30x39cm
195
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ДЕБРА ОЛИН, Сједињене Америчке Државе
Фига флексибилни, 2007, колографија/сува игла, 50,8х99,1цм
DEBRA OLIN, USA
Figa Flexible, 2007, collography/dry point, 50,8x99,1cm
196
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
БОЈАН ОТАШЕВИЋ, Србија
Поноћ, 2011, сува игла/висока штампа, 100х70цм
BOJAN OTASEVIĆ, Serbia
Midnight, 2011, dry point/relief print, 100x70cm
197
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ИВАН ПАВИЋ, Србија
Зимски дан, 2010, литографија, 45х65цм
IVAN PAVIĆ, Serbia
Winter day, 2010, lithography, 45x65cm
198
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МИШКО ПАВЛОВИЋ, Србија
Аполон, Дафне и мушке ноге, 2011, дигитална штампа, 70х50цм
MIŠKO PAVLOVIĆ, Serbia
Apollo, Daphne and men’s legs, 2011, digital print, 70x50cm
199
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Тамара Пајковић, Србија
Принц од Велса кутија чаја, 2009, комбинована техника, 42х54цм
Тamara Pajković, Serbia
Princ of Wales tea box, 2009, mixed technique, 42x54cm
200
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Ксенија Пантелић, Србија
Без назива III, 2011, литографија,100х70цм
Ksenija Pantelić, Serbia
Untitled III, 2011, lithography, 100x70cm
201
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Паскал Парен, Француска
Лутка IV, 2009, акватинта, 39х42цм
Pascale Parrein, France
Doll IV, 2009, aquatint, 39x42cm
202
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Сара Паркел, Сједињене Америчке Државе
Хибридна земља, 2011, уметничка књига/ висока штампа, 23х135цм
Sara Parkel, USA
Hybrid Land, 2011, relief letter press book, 23x135cm
203
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Суми Перера, Велика Британија
Квадратура круга XI, 2011, акватинта/бакропис/суви жиг 16х24цм
Sumi Perera, UK
Quadrature of the circle XI, 2011, aquatint/etching/embossing, 16x24cm
204
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Бенуа Перо, Канада
Географија, 2010, линорез/сито штампа, 21х 42цм
Benoit Perreault , Canada
Geography, 2010, linocut/silkscreen, 21x42 cm
205
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Гордана Петровић, Србија
Вода на површини и дно, 2008, комбинована техника, 50х75цм
Gordana Petrović, Serbia
Water on the surface and bottom, 2008, mixed technique, 50x75c m
206
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Миодраг Mишко Петровић, Србија
Лист из Казановиног дневника, 2011, линорез, 27х19цм
Miodrag Miško Petrović, Serbia
Page from Kazanova’s diary, 2011, linocut, 27x19cm
207
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Димитрије Пецић, Србија
Дунав 2, 2008, дрворез, 101х71цм
Dimitrije Pecić, Serbia
Danube 2, 2008, woodcut, 101x71cm
208
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Ерик Пина, Француска/Сенегал
Моменат, на чекању, 2011, дрворез, 28,5х39,5цм
Eric Pina, France/Senegal
Instants, En Attendant, 2011, woodcut, 28,5x 39,5cm
209
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Хусара Пирес, Бразил
Прозор, 2009, дрворез,11х11цм
Jussara Pires, Brazil
Window, 2009, woodcut, 11x11cm
210
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Гедел Питерс, Белгија
Празно, 2010, дрворез, 40х60цм
Goedele Peeters, Belgium
Empty, 2010, woodcut, 40x60cm
211
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Јохана Пихлајама, Финска
Транспарентно II, 2007, дрворез, 97х68цм
Johanna Pihlajamaa, Finland
Transparent II, 2007, woodcut, 97x68cm
212
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Марија Попивода, Србија
Heartware No. 02, 2010, дигитална штампа, 50х50цм
Marija Popivoda, Serbia
Heartware No. 02, 2010, digital print, 50x50cm
213
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Дејан Попов, Србија
Вештица, дубока штампа, 21х30цм
Dejan Popov, Serbia
Witch, intaglio, 21x30cm
214
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Марија Праћа, Босна и Херцеговина
Пејзаж, 2011, линорез, 35х49,5цм
MARIJA PRAĆA, Bosnia and Hercegovina
Landscape, 2011, linocut, 35x49,5cm
215
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Небојша Радојев, Србија, ПОЧАСНИ ИЗЛАГАЧ
Столица Лодовика Ариоста, 2011, дрворез, 41,5х28,7цм
Nebojša Radojev, Serbia, HONORARY EXHIBITOR
Lodovik Ariostо chair, 2011, woodcut, 41,5x28,7cm
216
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Слободан Радојковић, Србија
Pettinatura, 2011, дрворез, 54х79цм
Slobodan Radojković, Serbia
Pettinatura, 2011, woodcut, 54x79cm
217
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Симонида Радоњић, Србија
Вук и овца, 2009, сува игла, 49х35цм
Simonida Radonjić, Serbia
Wolf and sheep, 2009, dry point, 49x35cm
218
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Татјана Радоњић, Србија
Пристаниште, 2008, акватинта/бакропис, 25х49цм
Tatjana Radonjić, Serbia
Dock, 2008, aquatint/etching, 25x49cm
219
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Бирте Рајнау, Данска
Венеција I, 2011, фотогравура, 40х40цм
Birthe Reinau, Denmark
Venezia I, 2011, photogravure, 40x40cm
220
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Бранко Раковић, Србија
Тројка, 2009, дрворез, 60х90цм
Branko Raković, Serbia
Threesome, 2009, woodcut, 60x90cm
221
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Александра Ракоњац, Србија
Ирис, 2009, дрворез, 80х85цм
Aleksandra Rakonjac, Serbia
Iris, 2009, woodcut, 80x85cm
222
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Паланиапан Раманатан, Индија
Описни потез, комбинована техника, 38х58.5цм
Palaniappan Ramanathan, India
Descriptive move, combined technique, 38x58,5cm
223
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Владимир Ранковић, Србија
Гости репродукције непостојећих слика–Госпођица Ривијер–Жана Огиста
Доминика Енгра, 2008, ЦГД, 50х35цм
Vladimir Ranković, Serbia
Guests of the reproduction of the non existing paintings—Miss Riviеre— Jean Auguste
Dominique Ingres, 2008, CGD, 50x35cm
224
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Ингeр Лизе Расмусен, Данска
Подне, 2010, фотогравура, 49х34цм
Inger Lise Rasmussen, Denmark
Reqem Forenoon, 2010, photogravure, 49x34cm
225
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Татјана Ратковић, Босна и Херцеговина
Море, плажа, 2010, акватинта/бакропис 70х50цм
Tatjana Ratković, Bosnia and Hercegovina
Sea, beach, 2010, aquatint/etching 70x 50cm
226
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Маја Кирков Рауник, Македонија
Виртуелни покрет, 2011, акватинта/линорез/сува игла, 53,5х73,5цм
Maja Kirkov Raunik, Macedonia
Virtual movement, 2011, aquatint/linocut/dry point, 53,5x73,5cm
227
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
МегИ Сетиаван Рено, Индонезија
Берцинта 2, 2010, дрворез редукцијом на ручно прављеном папиру, 70x100 цм
Megy Setiawan Reno, Indonesia
Bercinta 2, 2010, color reductions woodcut on canvas paper (handmade), 70x100cm
228
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Питер Реп, Велика Британија
Грешка избора, 2010,линорез, 58х82цм
Peter Rapp, UK
The Fallacy of Choice, 2010, linocut, 58x82cm
229
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Миодраг Рогић, Србија, ПОЧАСНИ ИЗЛАГАЧ
Без назива, 2009, дигитална штампа, 45х64,5цм
Miodrag Rogić, Serbia, HONORARY EXHIBITOR
Untitled, 2009, digital print, 45x64,5cm
230
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Верле Рoмс, Белгија
Наши војници 1, 2008, бакропис/шин коле, 40х32цм
Veerle Rooms, Belgium
Our soldiers 1, 2008, etching/chine colle, 40x32cm
231
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Ченг Чанг Ронг, Кина
Over Drop, 2010, литографија, 57х76цм
Shang Chang Rong, China
Over Drop, 2010, lithography, 57x76cm
232
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Рина Рубинштајн, Америка
Хоризонт дубоке воде, 2010, бакропис/акватинта, 46х30цм
Rena Rubinstein, USA
Deep water horizon, 2010, etching/aquatint, 46x30cm
233
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Мехмед Слезовић, Србија
Башта 1, 2009, комбинована техника, 65х50цм
Mehmed Slezović, Serbia
Garden 1, 2009, mixed technique, 65x50cm
234
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Жарко Смиљанић, Србија
Исток, мецотинта, 42х53цм
Žarko Smiljanić, Serbia
East, mezzotint, 42x53cm
235
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Сања Спасић, Србија
Без назива 2, 2008, сито штампа, 24х30цм
Sanja Spasić, Serbia
Untitled 2, 2008, silk screen, 42x30cm
236
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Сања Стаменић, Србија
In Peace, 2011, дигитална штампа, 49х32,7цм
Sanja Stamenić, Serbia
In Peace, 2011, digital print, 49x32,7cm
237
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Михаило Станисавац, Србија
Радно време, 2011, висока штампа, 97х65цм
Mihailo Stanisavac, Serbia
Work time, 2011, relief print, 97x65cm
238
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Анђа Станковић, Србија
Зета, 2011, комбинована техника, 85х66цм
Andja Stanković, Serbia
Zeta, 2011, mixed technique, 85x66cm
239
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Владимир Станковић, Србија
Scratch, 2010, дрворез, 74х96цм
Vladimir Stanković, Serbia
Scratch, 2010, woodcut, 74x96cm
240
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Ивана Станковић, Србија
Игра I, 2009, акватинта, 49х97,5цм
Ivana Stanković, Serbia
Game I, 2009, aquatint, 49x97,5cm
241
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Милош Станојев, Србија
Без назива, 2010, резерваш, 50х65цм
Miloš Stanojev, Serbia
Untitled, 2010, sugarlift, 50x65cm
242
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Пјотр Стахлевски, Пољска
Гамбут, 2010, линорез, 85х59,9цм
Piotr Stachlewski, Poland
Gambut, 2010, linocut, 85x59,9cm
243
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Милан Сташевић, Србија
Текст тла, 2010, бакропис, 66х96цм
Milan Stašević, Serbia
Text of the ground, 2010, etching, 66x96cm
244
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Јасмина Степић, Србија
Е-дур, 2010, линорез, 35,5х23цм
Jasmina Stepić, Serbia
E-dur, 2010, linocut, 35,5x23cm
245
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Луциа Кола Стоица, Румунија
Света породица, 2011, бакропис/акватинта, 9,6х15цм
Lucia Kolla Stoica, Romania
The holy family, 2011, etching/aquatint, 9,6x15cm
246
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Добри Стојановић, Србија
Attente pres de la source, 2007/08, бакропис/акватинта/мецотинта, 58,8х44,7цм
Dobri Stojanović, Serbia
Attente pres de la source, 2007/08, etching/aquatint/mezzotint, 58,8x44,7cm
247
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Љиљана Стојановић, Србија
Умрежавање квадрата, 2010, линорез, 50х50cm
Ljiljana Stojanović, Serbia
Networking squares, 2010, linocut, 50x50cm
248
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Мирјана Суботин Николић, Србија
Без назива 1, 2011, линорез, 30х20цм
Mirjana Subotin Nikolić, Serbia
Untitled 1, 2011, linocut, 30x20cm
249
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Мартине Сурен, Белгија
Крила, 2010, дрворез, 98х56цм
Martine Souren, Belgium
Ailes, 2010, woodcut, 98x56cm
250
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Жак Танен, Белгија
Затворски камп, линорез и дрворез, 27х40цм
Jacques Thannen, Belgium
Prison camp III, linocut and woodcut, 27x40cm
251
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Дања Текић, Србија
Белешка бр. 7, 2011, литографија, 35х45цм
Danja Tekić, Serbia
Note No7, 2011, lithography, 35x45cm
252
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Никос Терсис, Шведска
Пријавити Никосу 3, 2011, дигитална штампа, 110х80цм
Nicos Terzis, Sweden
Report to Nikos 3, 2011, digital print, 110x80cm
253
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Халил Тиквешa, Србија, ПОЧАСНИ ИЗЛАГАЧ
Загрљај, 2009, бакропис, 97х59,5цм
Halil Tikveša, Serbia, HONORARY EXHIBITOR
Hug, 2009, etching, 97x59,5cm
254
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Марија БарбРо Тилер, Норвешка
Зимске ноћи, 2006, сито штампа,10 х41цм
Maria Barbro Tiller, Norway
Winter Night, 2006, silkscreen,10x41cm
255
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Станка Тодоровић, Србија
Избеглице, 2009, линогравура, 80х100цм
Stanka Todorović, Serbia
Refugees, 2009, linogravure, 80x100cm
256
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Мирјана Томашевић, Србија
Карусел, 2010, линорез, 70х88,5цм
Mirjana Tomašević, Serbia
Carrusel, 2010, linocut, 70x88,5cm
257
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Дијана Радевска Томик, Македонија
Лењост, 2011, дрворез, 60х 90 цм
Dijana Radevska Tomik, Macedonia
Desidia, 2011, woodcut, 60x90cm
258
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Карлос Торалба, Мексико
Из серије Писма Паули 1, 2008, акватинта, 20 х 25цм
Carlos Torralba, Меxico
De la Serie Cartas a Paula1, 2008, aquatint, 20x 25 cm
259
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Томислав Трифић, Србија
Кожа 1, 2011, дигитална штампа, 100х70цм
Tomislav Trifić, Serbia
Skin 1, 2011, digital print, 100x70cm
260
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Паоло Ћампини, Италија
Лица душе, 2010, бакропис, 70 х 100цм
Paolo Ciampini, Italy
The faces of the soul, 2010, etching, 70x100cm
261
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Тања Уверић, Србија
Облаци II, 2010, литографија, 42х31цм
Tanja Uverić, Serbia
Clouds II, 2010, lithography, 42x31cm
262
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Мирољуб Филиповић Филимир, Србија
Ђорђе, дигитална штампа, 50x70цм
Miroljub Filipović Filimir, Serbia
Đorđe, digital print, 50x70cm
263
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Надин Фи, Белгија
Солидарност Јужна Африка Енглеска, 2010, нумерична монтажа, 16х9цм
Nadine Fis, Belgium
Solidarity South Africa England, 2010, numeric monatage, 16x9cm
264
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Бранислав Фотић, Србија
LXXXIII, 2010, дигитална штампа, 56х76цм
Branislav Fotić, Serbia
LXXXIII, 2010, digitalna štampa, 56x76cm
265
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Драгана Бојић ФрансЕн, Белгија
Медитација у плавом, 2010, дрворез, 50х70цм
Dragana Franssen-Bojic, Belgium
Meditation in blue, 2010, woodcut, 50x70cm
266
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Даниела Фулгоси, Србија
Сећање, 2007, линорез, 70х50цм
Daniela Fulgosi, Serbia
Memory, 2007, linocut, 70x50cm
267
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Себастијан Фунд, Мексико
Последњи израз, 2010, колографија, 110 х76цм
Sebastián Fund, Mexico
La última expresión, 2010, collography, 110 x 76cm
268
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Ерик Фурмстро, Француска
Знатижеља, 2009, бакропис/акватинта/суви жиг, 40х30цм
Eric FourmesТRaux, France
Curiosite, 2009, etching/aquatint/embossing, 40cmx30cm
269
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Алисија Хабишјак-Матчак, Пољска
Урбино доле, 2009, акватинта/бакропис, 49х56цм
Alicja Habisiak-Matczak, Poland
Urbano scendendo, 2009, aquatint/etching, 49x56cm
270
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Јоханес Херарад, Холандија
Рад 7352, 2011, линорез, 24х24цм
Johannes Gerard, Netherlands
Ouvre 7352, 2011, linocut, 24x24cm
271
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Александра Хесекер, Канада
Нестали/Слепи војник маше, 2011, термални ув трансфер на синтетичком папиру,
110х80цм
Alexandra Haeseker, Canada
Missing persons/ Blind soldier waving, 2011, thermal UV ink transfer on synthetic paper,
110x80cm
272
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Тине Хинд, Данска
Химна Јапану, 2010, сува игла , 25х33цм
Tine Hind, Denmark
Hymn to Japan, 2010, dry point, 25x33cm
273
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Аднан Хозо, Босна и Херцеговина
Почитељ, акватинта/мека превлака/сува игла, 92х64цм
Adnan Hozo, Bosnia and Hercegovina
Počitelj, aquatint/soft ground/dry point, 92x64cm
274
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Десислава Христова, Бугарска
Транспарентни студио 2, 2011, сито штампа, 70х70цм
Desislava Hristova, Bulgaria
Transparent studio 2, 2011, serigraphy, 70x70cm
275
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Сандриа Ху, Сједињене Америчке Државе
Халапа, 2010, шин коле/бакропис, 55,88цмх76,2цм
Sandria Hu, USA
Xalapa, 2010, chine colle/etching, 55,88cmx76,2cm
276
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
вики цаламатА, Грчка
Utopian cities I, 2010, комбинована техника/литографија, 72x71цм
Viky Tzalamata ,Greece
Utopian cities I, 2010, mixed media/lithography, 72x71cm
277
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Драган Цоха, Србија
Одсјај, 2010, литографија, 80х35цм
Dragan Coha, Serbia
Reflection, 2010, lithography, 80x35cm
278
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Стоја Џебрић, Србија
Музика, 2009, литографија, 50х70цм
Stoja Džebrić, Serbia
Music, 2009, lithography, 50x70cm
279
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Арпад Шаламон, Словенија
Reverberation, 2010, линорез, 24х24цм
Arpad Šalamon, Slovenia
Reverberation, 2010, linocut,, 24x24cm
280
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Евелина Шиделко, Пољска
Из серије “360 степени” 3, 2010, акватинта,108х74цм
Ewelina Szydelko, Poland
From the series “360 degrees” 3, 2010, aquatint, 108x74cm
281
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Оливера Шипка, Босна и Херцеговина
Пилот, 2010, линорез, 48х38цм
Olivera Šipka, Bosnia and Hercegovina
Pilot, 2010, linocut, 48x38cm
282
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Магда Шплит, Пољска
Без назива, 2009, линорез, 80х110цм
Magda Szplit, Poland
Untitled, 2009, linocut, 80cmx110cm
283
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
284
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
ГОСТ ТРИЈЕНАЛA
gUEST ARTIST oF THE TRIENNIAL
ИНГЕР ЛИЗЕ РАСМУСЕН
INgER LISE RASSMUSEN
Галерија Графички колектив
Gallery Grafički kolektiv
Обилићев венац 27, Београд Obilićev venac 27, Beograd
30. мај -11. јун 2011.
285
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Ингер Лизе Расмусен, Brilliant City
Ингер Лизе Расмусен, данска уметница, у циклусу радова “Brilliant
City” фокусира различите аспекте архитектонских структура и
живота кинеских мегалополиса. Небодери Шангаја, стари вртови
Сузхоу, маркетиншка обележја потрошачког друштва и различити
социјални слојеви сумирају утиске о свим појавностима једне
средине у преломном тренутку цивилизацијског тока. Поетски
дискурс ових радова креће се од истраживања различитих
стадијума развоја урбаних топоса, на линији деструкцијареконструкција-конструкција, до пројекције традиционалне
источњачке духовности и филозофије оличене у црвеној
боји, као метафори среће и просперитета. У раду Ингер Лисе
Расмусен очит је ауторски концепт по којем се фото-документ, тј.
фотогравура кодира у дводимензионалне симболе. Преклапање
и репетиција чине основу техничког поступка којим уметница
креира јасне композиције читљивог наратива. Уметнички почеци
Ингер Лисе Расмусен везују се за Београд где је на Академији
ликовних уметности 1973. завршила постдипломске студије.
286
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Inger Lise Rassmusen, Brilliant City
In her series Brilliant City, Danish artist Inger Lise Rasmussen focuses
on diverse aspects of architecture and life in Chinese megacities. The
skyscrapers of Shanghai, the old gardens of Suzhou, the advertising
images and features of consumer society, and the different social
strata, are summarized impressions of a civilization at a crucial moment in its evolution. The poetic discourse of these works ranges from
an investigation of the different stages of urban development, along
the lines of destruction-reconstruction-construction, to the projection of traditional Eastern spirituality and philosophy symbolized by
the color red, a metaphor of happiness and prosperity. Rasmussen
encodes photo documents, i.e. photogravures, into two-dimensional symbols, and using a technical process based on overlapping
and repetition, she creates clear, accessible narrative compositions.
The beginning of Rasmussen’s artistic career is associated with
Belgrade, where in 1973 she completed her graduate studies.
287
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Галерија Графички колектив
Београд
Обилићев венац 27
Тел/факс 2627 785
Тел.3285 923
[email protected]
www.grafickikolektiv.org
Gallery Grafički kolektiv
11 000 Belgrade, Serbia
Obilićev venac 27
Phone fax 381 11 2627 785
Phone 381 11 3285 923
[email protected]
www.grafickikolektiv.org
Графички колектив је добар пример институције која је током деценија свог
пионирског рада (основан 1949) изградила чврст вредносни систем видљив
у програмској концепцији али и културној политици и профилисаном
професионалном статусу. Свакако, без ове институције није могуће писати
историју савремене уметности друге половине 20. века у Србији.
Достигнути стандарди, видљиви као континуитет, у исто време су и база за
надградњу, афирмативно праћење и критичку рецепцију савремене визуелне
продукције (у графици али и другим медијима). У том контексту се издвајају:
Мајска изложба графике - најстарија и најзначајнија национална изложба
која шест деценијa издваја и прати референтне појаве у медију; Mалa графикa
– са препознатљивим статусом културног догађаја који анимира, негује и
повезује уметника, дело и публику; Грифон, бијенални конкурс за најбољи
графички дизајн који стимулише и развија професионалне стандарде и пружа
реалан увид у актуелну продукцију графичког дизајна у Србији, Републици
Српској и Црној Гори.
Део институције Графичког колектива су и награде републичког значаја:
Велики печат (од 1963), прво национално признање за графику; Мали печат
(од 1991), пандан Великом печату; Грифон (од 1996) за најбољи графички
дизајн.
Графички колектив приређује годишње преко 20 изложби (самосталних,
групних, ауторских, студијских) домаћих (Бошко Карановић, Стојан Ћелић,
Леонид Шејка, Бранко Миљуш, Богдан Кршић, Миодраг Б. Протић, Миодраг
Рогић, Владимир Величковић, Анка Бурић, Урош Тошковић...) и страних
уметника (Dali, Chagall, Vasarely, Motherwell, Erro, Fuchs, Anderle, Brunovsky,
Lawrence W, Toshio Joshizumi, Kalaj…); публикују се каталози, монографије,
графике и графичке мапе.
Посебан капитал Графичког колектива је Колекција која садржи преко 5000
графика, а овај фундус сумира шест деценија графичког стваралаштва у
Србији и еx Југославији. Активно делујући на пољу теоријског и критичког
вредновања графичке уметности, Графички колектив приређује стручне
трибине и скупове посвећене проблемима овог медија (Међународни
Симпозијум: Графика на ивици, 2009).
У оквиру богатог искуства међународне сарадње са другим институцијама
Графички колектив је недавно представио савремену графичку продукцију
Србије (2007. Кореја; 2009. Кина; 2010. Канада). Такође, афирмише се делатност
савремених графичара Србије кроз континуирану размену уметничког
искуства у оквиру глобалног електронског умрежавања.
288
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Галерија Графички колектив
Београд
Обилићев венац 27
Тел/факс 2627 785
Тел.3285 923
[email protected]
www.grafickikolektiv.org
Gallery Grafički kolektiv
11 000 Belgrade, Serbia
Obilićev venac 27
Phone fax 381 11 2627 785
Phone 381 11 3285 923
[email protected]
www.grafickikolektiv.org
The Grafički Kolektiv Gallery is a fine example of an institution which, through decades of pioneering work (it was founded in 1949) has evolved a well-defined value
system evident both in its program concept and in its cultural policy and distinctive professional status. It would be practically impossible to write a history of Serbian art in the second half of the twentieth century without according the Grafički
Kolektiv Gallery a prominent place.
The standards achieved and continuously maintained are also a basis for further
development, for the affirmative presentation and critical reception of contemporary visual art, not only of printmaking but also of other media. Several events organized by the Grafički Kolektiv Gallery deserve particular mention: the May Print
Exhibition – the oldest and most important national print exhibition, which for
sixty years now has identified and presented relevant trends and developments in
printmaking; the Small Print Exhibition, with its recognizable status as a cultural
event that brings together artists, their works and the public; the Griffon – a biennial competition for best graphic design, which stimulates and encourages the
development of professional standards and provides insight into contemporary
graphic design in Serbia, the Republic of Srpska and Montenegro.
Grafički Kolektiv also awards several national level awards: the Great Seal (since
1963), the first national printmaking award; the Small Seal (since 1991), the small
print counterpart to the Great Seal; the Griffon (since 1996) for best graphic design.
The Grafički Kolektiv Gallery puts on over twenty exhibitions a year (solo, group,
curated, and thematic exhibitions) of Serbian artists (Boško Karanović, Stojan
Ćelić, Leonid Šejka, Branko Miljuš, Bogdan Kršić, Miodrag B. Protić, Miodrag Rogić,
Vladimir Veličković, Anka Burić, Uroš Tošković...) and foreign artists (Dali, Chagall,
Vasarely, Motherwell, Erro, Fuchs, Anderle, Brunovsky, Lawrence W, Toshio Joshizumi, Kalaj...). It also publishes catalogues, monographs and prints.
A special asset of the Grafički Kolektiv Gallery is its collection of more than 5000
prints, summing up six decades of graphic art in Serbia and the former Yugoslavia.
Playing an active role in the theoretical and critical appraisal of graphic art, the
Grafički Kolektiv Gallery organizes panel discussions and symposiums dedicated
to graphic art issues (Printmaking at the Edge International Symposium in 2009).
As part of its fruitful international collaboration with other institutions, the Grafički
Kollektiv Gallery has recently presented contemporary Serbian printmaking in
Korea (2007), China (2009), and Canada (2010). It also promotes contemporary
Serbian graphic artists by means of a continuous exchange of artistic experiences
through the global electronic network.
289
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
290
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Центар за графику и визуелна истраживања
АКАДЕМИЈА
Факултет ликовних уметности
Centre for Graphic Art and Visual Researches
АKADEMIJA
Faculty of Fine Arts
Париска 16, 11 000 Београд
Pariska 16, 11000 Belgrade
Tel. +381 /11/ 32 82 800, 262 66 22
e-mail: [email protected]
e-mail : [email protected]
www.fluc.org
291
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Малгожата Малвина Њеспођевана, пројекат КОБРО
19. мај - 6. јун 2011.
Циклус радова Малгожате Малвине Њеспођеване, уметнице из Пољске, представља
пројекат КОБРО посвећен једној од највећих авангардних пољских уметница, њеном
животу, а пре свега њеној уметности.
Малгожата Малвина, проучавајући текстове о уметности Коброве, потстакнута њеним
иновативним приступом у скулптури, њеним ентузијазмом и енергијом у раду, понудила
нам је, кроз поетику стрипа и дечијих бајки, занимљиво конципирана визуелна решења.
Третирајући папир као саставни део самог рада и његове структуре, уметница у техници
графике експериментише формом, уграђујући своје линорезе у тродимензионалне
објекте- поп- уп књиге( дечије сликовнице). Исецајући фигуре једноставних облика
од којих понеке могу бити покретне Малгожата Малвина подстиче интеракцију са
публиком.
У свом вишеслојном раду Малгожата Малвина Њеспођевана полази од крајње личног,
скоро интимног искуства жене мајке и уметнице и тиме отвара питање о вишестраној
улози жене у одређеном друштвено-историјском контексту, да би тек на општем нивоу
проблематизовала питање женског идентитета и женске субјективности као такве.
Годишња школска изложба студената завршних година Графичког одсека
Факултета ликовних уметности
8 - 21. јун 2011.
Дања Текић, Белешка бр. 2
Отворена врата графичке радионице
понедељак и среда од 12 -14 часова
Упознавање јавности са радом радионица и извођењем уметничке графике
292
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Malgoržata Malvina Njespođevana, project KOBRO
May 19 – June 6, 2011
Project Kobro is a series of artworks created by Polish artist Małgorzata Malwina Niespodziewana, and is devoted to Katarzyna Kobro, one of the greatest avant-garde Polish artists, to
her life and to her art.
While studying texts about Kobro’s art, Niespodziewana was inspired by her innovative approach to sculpture, her enthusiasm and creative energy, to create intriguing visual works
through the poetics of comic books and children’s fairy tales. By treating the paper as an
integral part of the artwork and its structure, Niespodziewana experiments with form in the
medium of graphic art, incorporating her linocuts into three-dimensional objects, pop-up
books. Cutting out figures with simple outlines, some of which can be moved, the artist encourages audience interaction.
In this multi-layered work, Niespodziewana starts from the deeply personal, almost intimate
experiences of a woman, mother and artist, thus raising the issue of the manifold role of a
woman in a particular socio-historical context, and then proceeds to problematize at a more
general level the question of female identity and female subjectivity as such.
Annual exhibition of prints of the final years students of the Belgrade Faculty of Fine
Arts - Printmaking Department
June 8 - 21, 2011
Danja Tekić, Note No 2
Open doors of the printmaking workshop
Monday and Wednesday from 12 a.m. - 2 p.m.
Public presentation of the work of workshops and printmaking process
293
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
У најужем центру Београда, у Париској 16, већ деценију и по делује Центар за
графику и визуелна истраживања ‘’Академија’’ као организациона јединица
Факултета ликовних уметности. Основан 1995. Центар за графику је прва и за сада
једина таква, високо професионална институција у Србији. Кроз своје програме, и
своју разноврсну и слојевиту делатност, фокусиран на очување графичке уметности,
Центар учествује у њеном развоју, и указује на то шта је графика данас.
Не одустајући од своје првобитне мисије на популаризацији медија и очувању
оригиналности графичког листа, Центар промовише највише уметничке и културне
вредности, подржава високе стваралачке домете, истраживање и експеримент на
домаћој и интернационалној сцени у складу с духом и потребама времена.
У простору Центра, који чине графичке радионице, галеријско-продајни простор,
пословне и пратеће просторије, на 500м2 преплићу се веома динамичне издавачкоуслужне и излагачко-продајне делатности са програмима предавања, семинара и
демонстрација.
У радионицама за извођење графика у свим традиционалним графичким техникама
дубоке, високе,равне и пропусне штампе одвија се издавачка делатност Центра
специјализована за издања графика реномираних уметника. У оквиру своје
графичке продукције, Центар је до сада издао преко 200 графика домаћих и страних
уметника. Изведене у малим тиражима, приступачних цена, графике су доступне
свима који воле и цене медиј графике.
У излагачком простору, галерији, годишње се приређује десетак изложби
графика савремених аутора,самосталних и групних, тематских и проблемских.
Организовањем изложби домаћих и иностраних уметника, Центар представља
савремено графичко стваралаштво и прати промене изражајних могућности медија
под упливом нових технологија и коришћења нових материјала.
Уверењем у неподељивост света савремене уметности руководи се Центар у
настојању да стекне што боље увиде у инострану сцену кроз гостујуће изложбе и
програме, међународну сарадњу и пројекте, међу којима се издваја Међународна
графичка радионица “Београдски сусрети«. Пројекат, какав је «Београдски сусрети»
који се успешно одржава већ десет година, и којим се успостављају стваралачке
и организационе везе међу уметницима и уметничким удружењима великог броја
земаља од Канаде до Бугарске, од Исланда до Португала, чине да Београд задобија
све маркантније место на интернационалној мапи релевантних уметничких центара
у области графике и нових визуелних медија.
294
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
In the very heart of Belgrade, in 16 Paris Street, the Centre for Graphic Arts and Visual Researches “Akademija” has been functioning as an organisational unit of the Faculty of Fine
Arts for a decade and half now.
The Centre for Graphic Arts, which was founded in 1995, is the first and the only highly professional institution of its kind in Serbia. Since it focuses on the preservation of graphic arts
through its programs and diverse, complex activities, the Centre takes part in the development of graphic arts and shows what graphic arts represent today.
Not giving up its original mission to popularise this art medium and to preserve originality
of prints, the Centre promotes the highest artistic and cultural values. It also supports high
creative achievements, researches and experiments on the domestic and international art
scenes in keeping with the spirit and need of the times. In the Centre, which covers the
area of 500m2 and con¬sists of graphic arts workshop, gallery and sale space, offices and
additional facilities, very dynamic publishing, exhibition and sale activities intertwine with
programs of lectures, seminars and demonstrations.
Specialised in editions of different renowned artists’ prints - takes place in well-equipped
workshops where master printers apply all the traditional graphic art techniques: lithography, serigraphy, screen-printing, lino-cut etc. Carried out in small print runs, and affordable in terms of price, these graphics are available to all of those who love and appreciate
graphic arts.
In the scope of its graphic art production, the Centre has released over 200 editions created
by local and foreign artists.
A dozen of exhibitions, solo and group, on a theme or focused on a certain issue, take place
in the gallery ve¬nue per year. And in this way, by organising exhibitions of local and foreign artists, the Centre presents contemporary graphic art production. It also monitors
carefully all the changes of expression under the influence of new technologies and new
materials within graphic arts.
Since it believes that the world of contemporary art is a unique entity, the Centre tries to
gain a better insight into the foreign art scene through visiting exhibitions and pro¬grams,
international collaboration and projects. One of such projects is the International Graphic
Art Workshop “Gatherings in Belgrade”.
Projects, such as the aforementioned workshop which has been functioning very successfully for ten years now, and which has been establishing creative and organisa¬tional links
between artists and art associations from Canada to Bulgaria, from Iceland to Portugal, help
the city of Belgrade gain its prominent place on the interna¬tional map of the most relevant art centres in the domain of graphic arts and new visual researches.
295
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
СПИСАК УЧЕСНИКА / LIST OF PARTICIPANTS
Katarina Alempijević [email protected]
Pernille Andersen [email protected]
Marija Andjelković [email protected]
Miodrag Andjelković [email protected]
Lidija Antanasijević [email protected]
Milica Antonijević [email protected]
Risto Antunović [email protected]
Barbara Bandi [email protected]
Zoran Banović [email protected]
Michael Barnes [email protected]
Alejandra Basanes [email protected]
Michel Barzin [email protected]
Keith Bayliss [email protected]
Aline Beaudoin [email protected]
Michael Derek Besant [email protected]
Aylin Beyoglu [email protected]
Biljana Bilbiloska [email protected]
Marina Bindella [email protected]
Milan Blanuša
Lidija Bogdanović [email protected]
Louise Boisvert [email protected]
Andjelka Bojović
Aleksandar Botić [email protected]
Miljuš Branko
Marie Chantal Biela [email protected]
Andrea Carini [email protected]
Paolo Ciampini [email protected]
Isabelle Clermont [email protected]
Dragan Coha [email protected]
Marilyne Coppée [email protected]
Kikie Crêvecoeur [email protected]
Paul Croft [email protected]
Henri Guy Dacos [email protected]
Jelena Damnjanović [email protected]
Pal Dečov [email protected]
Elisabetta Diamanti [email protected]
Mario Djiković [email protected]
Miloš Djordjević [email protected]
Maja Djurović [email protected]
Stoja Džebrić [email protected]
Katarina Dragutinović Roccella [email protected]
Susan Dubois [email protected]
Martin Due [email protected]
296
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Susan Early [email protected]
Bulcsú Éles [email protected]
Miroljub Filipović Filimir [email protected]
Nadine Fis [email protected]
Branislav Fotić [email protected]
Eric Fourmesaux [email protected]
Dragana Franssen - Bojic [email protected]
Daniela Fulgosi [email protected]
Sebastián Fund [email protected]
Ecaterina Florina Gaspar [email protected]
Miroslav Gajić [email protected]
Johannes Gerard [email protected]
Mylène Gervais [email protected]
Szőcs Géza [email protected]
Cecilia Maria Giampaoli [email protected]
Martina Gilet [email protected]
Peeters Goedele [email protected]
Gerten Goldbeck [email protected]
Jessica Gondek [email protected]
Roberto González [email protected]
Ethan Green [email protected]
Allen Grindle [email protected]
Zoran Grmaš [email protected]
Zvonko Grmek [email protected]
Jelena Grujičić [email protected]
Frederique Guichard – Vuilier [email protected]
Valerie Guimond [email protected]
Elisa Gutierrez Gomez [email protected]
Ge Guyong [email protected]
Jasmina Gužvić [email protected]
Alicja Habisiak-Matczak [email protected]
Alexandra Haeseker [email protected]
Bhaskar Eknath Hande [email protected]
Chantal Hardy [email protected]
Victor Manuel Hernandez Castillo [email protected]
Tine Hind [email protected]
Adnan Hozo [email protected]
Desislava Hristova [email protected]
Sandria Hu [email protected]
Anil S Ijeri [email protected]
Ahmet Sinasi Isler [email protected]
Milan Jakšić [email protected]
Slavica Janeslieva [email protected]
Zorana Janković [email protected]
Kristina Jantz [email protected]
297
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Jastra Jelačić [email protected]
Jelena Jocić [email protected]
Goran Jovanov [email protected]
Panagiotis Kalogiannis [email protected]
Rodoljub Karanović
Marijan Karavla [email protected]
Sylvie Karier [email protected]
Jelena Karišik [email protected]
Christophoros Katsadiotis [email protected]
Nina Kerola [email protected]
Mikael Kihlman mikael@kihlman.net
Alexander Kirillov sasha.a.kirillov@gmail.com
Bojan Klančar graf.bojan@gmail.com
Mehtap Kodaman mehtapkodoman@hotmail.com
Vasil Kolev vassillo@hotmail.it
Dimo Kolibarov kolibarovdimo@hotmail.com
Marija Koneska m_koneska@yahoo.com
Ana Kostić ak.anakostic@gmail.com
Kaitlin Kostus kaitlin.k@gmail.com
Emanuela Kovač emanyela@abv.bg
Emir Krajišnik e.krajisnik@gmail.com
Milan Krajnović milankrajinovich@yahoo.com
Henryk Krolikowski grafik@ujk.edu.pl
Mirjana Krstevska mirjanakrstevska@eunet.rs
Velizar Krstic velizar@eunet.rs
Milan Kulić milan.kulic@gmail.com
Šana Kulić shanakulic@yahoo.com
Branka Kuzmanović branka_art@hotmail.com
Anne Labuz labuzubal@gmail.com
Vladimir Lalić vladimir.lalic@gmail.com
Jo Ann Lanneville j.lanneville@cgocable.ca
Guy Langevin guy.langevin@cgocable.ca
Ivana Lazarevska ivy_dark@hotmail.com
Nebojsa Lazić neblazic@hotmail.com
Ingrid Ledent ledent.ingrid@telenet.be
Fredrik Lindqvist f.lindqvist@web.de
Ranka Lučić Janković rabosa21@yahoo.com
Andrijana Maciev Nachevska Andrijana_nacevska@yahoo.com
Katarína Macurová kmacurova@yahoo.com
Barbara Madsen madsen.orange@gmail.com
Ulla Madsen umadsen53@gmail.com
Róbert Makar makar@afad.sk
Koichi Makino k-makino@musabi.ac.jp
Milena Maksimović Kovačević milenamaximovic@yahoo.com
Rita Marhaug rita.marhaug@khib.no
Sladjana Marinković msladja@yahoo.com
298
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Eleni Marinou marstael2004@yahoo.gr
Lazar Marković srem@neobee.net
Dušan Đ Matić larmatic@eunet.rs
Elisabeth Mathieu elmathieu@cgocable.ca
Daniel Mellis dpmellis@gmail.com
Laura Miettinen laura.miet@gmail.com
Viktor Mijatović mijatovic.viktor@gmail.com
Predrag Mikalački ferdo.p.m@gmail.com
Vladimir Milanović vladam23@yahoo.com
Irena Milenković irena_milenkovic@yahoo.com
Slavko Milenković ivasof@sbb.rs
Gorica Miletić-Omčikus gmak@teol.net
Ana Milosavljević anaarts16@gmail.com
Marina Mirković mirkovic.marina@gmail.com
Rahul Mitra mitraDNA@gmail.com
Aleksandar Leka Mladenović lekaml@yahoo.com
Miodrag Mladjović
Bo Mølgaard postbo@gmail.com
Dragan Momirov momirov.dragan@ptt.rs
Hidemi Momma shou104@hotmail.com
Kanami Morita m-kanami@jcom.home.ne.jp
Gianluca Murasecchi murasecchi@gmail.com
Carolyn Muskat lithoqueen@muskatstudios.com
Kenji Nagai kenjin@alpha.ocn.ne.jp
Ivana Nasteski i_nasteska@yahoo.com
Heidi Neilson hn@heidineilson.com
Bébhinn NicLiam bnicliam@oceanfree.net
Nikola Nikoletić theativ@sezampro.rs
Višnja Nikolić visnjanikolic83@gmail.com
Branko Nikolov brankonikolov@yahoo.com
Ivan Ninov ivan_ninov@abv.bg
Lene Noer lene.noer@hotmail.com
Yusuf Nuş yusufnus@mynet.com
Vlado Njaradi vlado@artnjaradi.com
Lale Okyay lale-okyay@hotmail.com
Debra Olin debra@debraolin.com
Bojan Otasević botasevic@sbb.rs
Тamara Pajković sasapajkovic@gmail.com
Ksenija Pantelić kpantelic@hotmail.com
Sara Parkel filter8@mindspring.com
Pascale Parrein pparrein@yahoo.fr
Ivan Pavić o.i.pavic@verat.net
Miško Pavlović misko_pavlovic@yahoo.fr
Sumi Perera sumi_perera@hotmail.com
Benoit Perreault benitooo@live.ca
Gordana Petrović prudencijap@gmail.com
299
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Miodrag Miško Petrović miskopetrovic9@gmail.com
Dimitrije Pecić pecpec@eunet.rs
Eric Pina epina@voila.fr
Johanna Pihlajamaa johannapihlajamaa@yahoo.com
Jussara Pires godiatelie@gmail.com
Marija Popivoda marijapopa@yahoo.com
Dejan Popov dejan.p52@gmail.com
Marija Praća marijapraca@gmail.com
Daniela Quadraccia dqdaniela64@hotmail.com
Nebojsa Radojev venerado@bvcom.net
Dijana Radevska Tomik d_tomic_radevska@yahoo.com
Slobodan Radojković radojkovic.slobodan@gmail.com
Simonida Radonjić simonidar@yahoo.com
Tatjana Radonjić tatjanaradonjic@gmail.com
Aleksandra Rakonjac kaleidoskop@ikomline.net
Branko Raković brr305927@gmail.com
Palaniappan Ramanathan Ram_palaniappan@sify.com
Vladimir Ranković irjena@sbb.rs
Peter Rapp peterrapp@yahoo.com
Inger Lise Rasmussen ingerlise.rasmussen@gmail.com
Tatjana Ratković tatjana.ratkovic@yahoo.com
Maja Kirkov Raunik m.raunik@gmail.com
Birthe Reinau birthe-reinau@ofir.dk
Megy Setiawan Reno bartelsi_reno@yahoo.co.id
Miodrag Rogić miodrag.rogic@gmail.com
Veerle Rooms veerle.rooms@scarlet.be
Rena Rubinstein renarubinstein@yahoo.com
Mehmed Slezović mesasp@ptt.rs
Žarko Smiljanić z.smiljanic@yahoo.com
Martine Souren sourenmartine@yahoo.fr
Sanja Spasić spasicsanja@gmail.com
Piotr Stachlewski piotr.stachlewski@wp.pl
Sanja Stamenić sstamenic@yahoo.com
Mihailo Stanisavac mihailostanisavac1@gmail.com
Andja Stanković andjica@gmail.com
Ivana Stanković ivanica73.@yahoo.com
Vladimir Stanković stankovic_29@hotmail.com
Miloš Stanojev miloooss@yahoo.co.uk
Milan Stašević milanstasevic@yahoo.com
Jasmina Stepić stepicj@yahoo.com
Lucia Kolla Stoica lucolst@yahoo.com
Dobri Stojanović
Ljiljana Stojanović ljika@scnet.rs
Mirjana Subotin Nikolić misunik@uns.ac.rs
300
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Magda Szplit grafik@printmaking.pl
Ewelina Szydelko ewelina.szydelko@gmail.com
Chang rong Shang shangcr_0616@yahoo.com.cn
Arpad Šalamon vidmar-salamon@hotmail.com
Olivera Šipka oliverasipka@gmail.com
Jacques Thannen jac.thann@skynet.be
Danja Tekić danjatekic@yahoo.com
Nicos Terzis nicos.terzis@bredband.net
Halil Tikveš
Maria Barbro Tiller barbrom@broadpark.no
Stanka Todorović katarinakaya75@gmail.com
Mirjana Tomašević tomassevic@gmail.com
Carlos Torralba ctorralba@uv.mx
Tomislav Trifić umetnost@pr.ac.rs
Viky Tzalamatai panayides@ath.forthnet.gr
Câmpean Tudor tudor.campean@gmail.com
Tanja Uveric Tanja23@su@gmail.com
Tamara Vajs kogi_tami@yahoo.com
Peter Van Ael info@petervanael.com
Sonal Varshneya varshneyasonal@yahoo.com
Nikola Velicki and Juan Arata velickinikola@yahoo.com
Vladimir Veličković vl.velickovic@gmail.com
Vladimir Veljasević v.vlada@sezampro.rs
Zdravko Velovan velovanb@yahoo.com
April Vollmer april@aprilvollmer.com
Suzana Vučković sukijetu@gmail.com
Tihomir Vujović tiho_vujovic@hotmail.com
Biljana Vuković biljana.vukovic@eunet.rs
Brita Weglin brita.weglin@telia.com
Irene Weiss weiss.irene@gmail.com
Klavs Weiss klavs_weiss@c.dk
Thierry Wesel thierry.wesel@skynet.be
Reinhard Wiedemer reinhardwiedemer@web.de
Lars Wikström lars.w@lakris.nu
Sachnis Xenofon xenisax@vis.auth.gr
Manolis Yiannadakis yianadak@vis.auth.gr
Katarina Zaric zarickatarina@gmail.com
Siegrfried Zaworka siegfried_zaworka@yahoo.com
Sergin Mihai Zegrean sergiuzegrean@yahoo.com
Nenad Zeljić likovni@aubl.org
Qian Zeng qiangzeng@yahoo.com
Jirong Zhou : zhhrr@yahoo.com.cn
Sinisa Žikić sinisa.zikic@fpu.edu.rs
301
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
Издавач: Удружење ликовних уметника Србије
Мали Калемегдан 1, 11 000 Београд, Србија
011 2621 585
ulus@verat.net
www.ulus-art.org
За издавача: Вукашин Миловић
Редакција каталога: Биљана Вуковић, Сузана Вучковић, Маја Ђуровић
Корице каталога: Владимир Милановић
Знак Тријенала: Милош Ђорђевић
Превод текстова: Ана Поповић Пецић, Весна Штрика
Припрема за штампу: Виктор Мијатовић, Владимир Милановић
Поставка изложбе: Наталија Церовић, Биљана Вуковић
Техничка реализација изложбе: Срђан Матић, Сретен Гавриловић
Штампа: Цицеро, Београд
Тираж: 700
Београд, мај 2011.
Изложба реализована уз подршку Министарства за културу Републике Србије и
Секретаријата за културу Града Београда
Publisher: Association of the Fine Artists of Serbia
Mаli Kаlemegdаn 1, 11 000 Belgrade, Serbia
+ 381 11 2621 585
ulus@verat.net
www.ulus-art.org
For publisher: Vukašin Milović
Catalogue editorial board: Biljаnа Vuković, Suzаnа Vučković, Mаjа Đurović
Cover design: Vladimir Milanović
Simbol of Triennial: Miloš Đorđević
Теxts translated by: Ana Popović Pecić, , Vesna Štrika
Preparation for print: Viktor Mijatović, Vladimir Milanović
Exposition Presentation: Natalija Cerović, Biljana Vuković
Tehnical realisation of the exhibition: Srđan Matić, Sreten Gavrilović
Printing: Cicero, Beograd
Circulation: 700
Belgrade, may 2011
The exhibition was realized with support of the Ministry of Culture of the Republic of
Serbia and the Secretariat for Culture of the City of Belgrade.
302
ПРВО МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
303
Download

PDF format