KLADANJ
IZBORI / ИЗБОРИ 2014.
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
PRELIMINARNO ODREĐENOM BIRAČKOM / GLASAČKOM MJESTU PRIDRUŽENE SU
SLIJEDEĆE ADRESE:
KLADANJ
КЛАДАЊ
Biračko / Glasačko mjesto
Бирачко мјесто
Ukupan broj birača / glasača
Укупан број бирача
098A004
422
ŠIFRA
ADRESE
/ ШИФРА
АДРЕСЕ
MJESTO
/
МЈЕСТО
ULICA
/
УЛИЦА
NAČIN
DODJELE
/ НАЧИН
ДОДЈЕЛЕ
17
STARIĆ
STARIĆ
KOMPLETNA
СТАРИЋ
СТАРИЋ
КОМПЛЕТНА
18
DOLE
DOLE
KOMPLETNA
ДОЛЕ
ДОЛЕ
КОМПЛЕТНА
19
TRNOVA
TRNOVA
KOMPLETNA
ТРНОВА
ТРНОВА
КОМПЛЕТНА
53
STARIĆ
NEPOZNATA ULICA
KOMPLETNA
СТАРИЋ
НЕПОЗНАТА УЛИЦА
КОМПЛЕТНА
54
DOLE
NEPOZNATA ULICA
KOMPLETNA
ДОЛЕ
НЕПОЗНАТА УЛИЦА
КОМПЛЕТНА
55
TRNOVA
NEPOZNATA ULICA
KOMPLETNA
ТРНОВА
НЕПОЗНАТА УЛИЦА
КОМПЛЕТНА
VRSTA BROJA
/
ВРСТА БРОЈА
OD BROJA
/
ОД БРОЈА
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
1 /15
BROJ
DO BROJA
BIRAČA
/
/ GLASAČA
ДО БРОЈА
/БРОЈ
БИРАЧА
421
1
0
0
0
0
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A004 - STARIČ
098A004 - СТАРИЧ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
1
ABAZOVIĆ (MUSTAFA) HAJRIJA
АБАЗОВИЋ (МУСТАФА) ХАЈРИЈА
Ž/Ж
17
26.05.1947
2
ADEMOVIĆ (ABID) AMIL
АДЕМОВИЋ (АБИД) АМИЛ
M/М
17
22.10.1972
3
ADEMOVIĆ (SAMIL) SAMILA
АДЕМОВИЋ (САМИЛ) САМИЛА
Ž/Ж
17
04.09.1994
4
ADEMOVIĆ (JUSUF) ZUMRETA
АДЕМОВИЋ (ЈУСУФ) ЗУМРЕТА
Ž/Ж
17
17.04.1976
5
AHMEČANOVIĆ (AHMO) HAKIJA
АХМЕЧАНОВИЋ (АХМО) ХАКИЈА
M/М
17
30.12.1941
6
AHMEČANOVIĆ (ZEĆIR) HASNIJA
АХМЕЧАНОВИЋ (ЗЕЋИР) ХАСНИЈА
Ž/Ж
17
01.07.1954
7
AHMEČANOVIĆ (RASIM) IBRAHIM
АХМЕЧАНОВИЋ (РАСИМ) ИБРАХИМ
M/М
17
19.06.1951
8
AHMEČANOVIĆ (HUSO) JUSMIRA
АХМЕЧАНОВИЋ (ХУСО) ЈУСМИРА
Ž/Ж
17
25.02.1986
9
АХМЕЧАНОВИЋ (ТУФИК)
МЕХМЕДАЛИЈА
АХМЕЧАНОВИЋ (АЛИЈА) СИФЕТА
M/М
17
14.11.1977
10
AHMEČANOVIĆ (TUFIK)
MEHMEDALIJA
AHMEČANOVIĆ (ALIJA) SIFETA
Ž/Ж
17
30.04.1954
11
AHMEĆANOVIĆ (SEAD) ALMIDIN
АХМЕЋАНОВИЋ (СЕАД) АЛМИДИН
M/М
17
05.08.1974
12
АХМЕЋАНОВИЋ (МУСТАФА)
АВДУЛАХ
АХМЕЋАНОВИЋ (ЏЕВАД) ЏЕВАДА
M/М
17
16.10.1949
13
AHMEĆANOVIĆ (MUSTAFA)
AVDULAH
AHMEĆANOVIĆ (DŽEVAD) DŽEVADA
Ž/Ж
17
25.09.1980
14
AHMEĆANOVIĆ (TEUFIK) ENIS
АХМЕЋАНОВИЋ (ТЕУФИК) ЕНИС
M/М
17
17.04.1973
15
AHMEĆANOVIĆ (AHMET) HAJRIJA
АХМЕЋАНОВИЋ (АХМЕТ) ХАЈРИЈА
Ž/Ж
17
10.12.1951
16
AHMEĆANOVIĆ (ADEM) HANKA
АХМЕЋАНОВИЋ (АДЕМ) ХАНКА
Ž/Ж
17
27.02.1964
17
AHMEĆANOVIĆ (RASIM) HUSO
АХМЕЋАНОВИЋ (РАСИМ) ХУСО
M/М
17
04.02.1953
18
AHMEĆANOVIĆ (MEHMED) JASMINA
Ž/Ж
17
07.11.1961
19
AHMEĆANOVIĆ (ABDULAH) NEĐAD
АХМЕЋАНОВИЋ (МЕХМЕД)
ЈАСМИНА
АХМЕЋАНОВИЋ (АБДУЛАХ) НЕЂАД
M/М
17
10.05.1971
20
AHMEĆANOVIĆ (HUSO) RASIM
АХМЕЋАНОВИЋ (ХУСО) РАСИМ
M/М
17
15.04.1991
21
AHMEĆANOVIĆ (SIFET) RIFET
АХМЕЋАНОВИЋ (СИФЕТ) РИФЕТ
M/М
17
19.09.1993
22
AHMEĆANOVIĆ (RASIM) SEAD
АХМЕЋАНОВИЋ (РАСИМ) СЕАД
M/М
17
19.11.1948
23
AHMEĆANOVIĆ (RIFET) SIFET
АХМЕЋАНОВИЋ (РИФЕТ) СИФЕТ
M/М
17
16.04.1957
24
AHMEĆANOVIĆ (VAHUDIN)
SULEJMAN
AHMEĆANOVIĆ (BAJRAM) TAJIBA
АХМЕЋАНОВИЋ (ВАХУДИН)
СУЛЕЈМАН
АХМЕЋАНОВИЋ (БАЈРАМ) ТАЈИБА
M/М
17
02.04.1996
Ž/Ж
17
07.01.1953
АХМЕЋАНОВИЋ (СУЛЕЈМАН)
ВАХУДИН
АХМЕЋАНОВИЋ (СУЛЕЈМАН) ЗЕХТА
M/М
17
23.03.1972
27
AHMEĆANOVIĆ (SULEJMAN)
VAHUDIN
AHMEĆANOVIĆ (SULEJMAN) ZEHTA
Ž/Ж
17
18.03.1947
28
AHMETOVIĆ (ASIM) ABDULAH
АХМЕТОВИЋ (АСИМ) АБДУЛАХ
M/М
17
01.01.1949
29
AHMETOVIĆ (ENVER) ADELA
АХМЕТОВИЋ (ЕНВЕР) АДЕЛА
Ž/Ж
17
06.08.1980
30
AHMETOVIĆ (SAMIR) ADMIR
АХМЕТОВИЋ (САМИР) АДМИР
M/М
17
19.08.1991
31
AHMETOVIĆ (ENES) ANESA
АХМЕТОВИЋ (ЕНЕС) АНЕСА
Ž/Ж
17
26.09.1996
32
AHMETOVIĆ (RAMIZ) ARABELLA
АХМЕТОВИЋ (РАМИЗ) АРАБЕЛЛА
Ž/Ж
17
01.09.1977
25
26
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
2 /15
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A004 - STARIČ
098A004 - СТАРИЧ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
33
AHMETOVIĆ (MEHMEDALIJA) ARMIN
34
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
M/М
17
24.11.1984
AHMETOVIĆ (MUJO) ARMINA
АХМЕТОВИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА)
АРМИН
АХМЕТОВИЋ (МУЈО) АРМИНА
Ž/Ж
17
01.08.1988
35
AHMETOVIĆ (FUAD) AZRA
АХМЕТОВИЋ (ФУАД) АЗРА
Ž/Ж
17
01.10.1992
36
AHMETOVIĆ (BEGO) BAJRIJA
АХМЕТОВИЋ (БЕГО) БАЈРИЈА
Ž/Ж
17
05.07.1951
37
AHMETOVIĆ (OSMAN) BAJRO
АХМЕТОВИЋ (ОСМАН) БАЈРО
M/М
17
03.03.1929
38
AHMETOVIĆ (ISMET) BEGO
АХМЕТОВИЋ (ИСМЕТ) БЕГО
M/М
17
25.06.1990
39
AHMETOVIĆ (SAMIR) BELMIN
АХМЕТОВИЋ (САМИР) БЕЛМИН
M/М
17
20.05.1996
40
AHMETOVIĆ (FAHIR) DENIS
АХМЕТОВИЋ (ФАХИР) ДЕНИС
M/М
17
25.04.1985
41
AHMETOVIĆ (ENVER) ELMA
АХМЕТОВИЋ (ЕНВЕР) ЕЛМА
Ž/Ж
17
08.03.1995
42
AHMETOVIĆ (ABDULAH) ELVIR
АХМЕТОВИЋ (АБДУЛАХ) ЕЛВИР
M/М
17
17.01.1973
43
AHMETOVIĆ (SEAD) EMINA
АХМЕТОВИЋ (СЕАД) ЕМИНА
Ž/Ж
17
13.08.1985
44
AHMETOVIĆ (MUSTAFA) ENES
АХМЕТОВИЋ (МУСТАФА) ЕНЕС
M/М
17
30.05.1970
45
AHMETOVIĆ (MUSTAFA) ENVER
АХМЕТОВИЋ (МУСТАФА) ЕНВЕР
M/М
17
20.11.1965
46
AHMETOVIĆ (ENVER) ERMINA
АХМЕТОВИЋ (ЕНВЕР) ЕРМИНА
Ž/Ж
17
17.09.1989
47
AHMETOVIĆ (TAJIB) ERNADA
АХМЕТОВИЋ (ТАЈИБ) ЕРНАДА
Ž/Ж
17
22.09.1982
48
AHMETOVIĆ (RAMO) FAHIR
АХМЕТОВИЋ (РАМО) ФАХИР
M/М
17
18.01.1958
49
AHMETOVIĆ (MUŠO) FATA
АХМЕТОВИЋ (МУШО) ФАТА
Ž/Ж
17
27.08.1960
50
AHMETOVIĆ (SAFET) FATA
АХМЕТОВИЋ (САФЕТ) ФАТА
Ž/Ж
17
17.05.1966
51
AHMETOVIĆ (EMIN) FATIMA
АХМЕТОВИЋ (ЕМИН) ФАТИМА
Ž/Ж
17
22.05.1939
52
AHMETOVIĆ (MUHAMED) FATIMA
АХМЕТОВИЋ (МУХАМЕД) ФАТИМА
Ž/Ж
17
24.08.1968
53
AHMETOVIĆ (AHMETOVIĆ) FATMIRA
Ž/Ж
17
26.10.1980
54
AHMETOVIĆ (ADEM) FAZILA
АХМЕТОВИЋ (АХМЕТОВИЋ)
ФАТМИРА
АХМЕТОВИЋ (АДЕМ) ФАЗИЛА
Ž/Ж
17
06.01.1963
55
Ž/Ж
17
20.07.1962
56
AHMETOVIĆ (MEHMEDALIJA) FERIDA АХМЕТОВИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА)
ФЕРИДА
AHMETOVIĆ (AVDO) FIKRETA
АХМЕТОВИЋ (АВДО) ФИКРЕТА
Ž/Ж
17
14.09.1971
57
AHMETOVIĆ (SABIT) FIKRETA
АХМЕТОВИЋ (САБИТ) ФИКРЕТА
Ž/Ж
17
01.04.1967
58
AHMETOVIĆ (FERID) FUAD
АХМЕТОВИЋ (ФЕРИД) ФУАД
M/М
17
05.05.1967
59
AHMETOVIĆ (MAGBUL) FUADA
АХМЕТОВИЋ (МАГБУЛ) ФУАДА
Ž/Ж
17
08.02.1992
60
AHMETOVIĆ (HASAN) HASIJA
АХМЕТОВИЋ (ХАСАН) ХАСИЈА
Ž/Ж
17
24.04.1960
61
AHMETOVIĆ (MUHAMED) HAŠIMA
АХМЕТОВИЋ (МУХАМЕД) ХАШИМА
Ž/Ж
17
05.04.1975
62
AHMETOVIĆ (ŠEMSO) HATA
АХМЕТОВИЋ (ШЕМСО) ХАТА
Ž/Ж
17
13.11.1953
63
AHMETOVIĆ (ISMAIL) IBRAHIM
АХМЕТОВИЋ (ИСМАИЛ) ИБРАХИМ
M/М
17
11.06.1979
64
AHMETOVIĆ (MUŠO) ISMET
АХМЕТОВИЋ (МУШО) ИСМЕТ
M/М
17
27.07.1958
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
3 /15
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A004 - STARIČ
098A004 - СТАРИЧ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
65
AHMETOVIĆ (HAMID) MEDIN
АХМЕТОВИЋ (ХАМИД) МЕДИН
M/М
17
27.03.1961
66
AHMETOVIĆ (HAMID) MEHMEDALIJA
M/М
17
24.08.1959
67
AHMETOVIĆ (MEDIN) MELIHA
АХМЕТОВИЋ (ХАМИД)
МЕХМЕДАЛИЈА
АХМЕТОВИЋ (МЕДИН) МЕЛИХА
Ž/Ж
17
08.11.1989
68
AHMETOVIĆ (SEAD) MELIS
АХМЕТОВИЋ (СЕАД) МЕЛИС
M/М
17
06.06.1984
69
AHMETOVIĆ (SULJO) MELISA
АХМЕТОВИЋ (СУЉО) МЕЛИСА
Ž/Ж
17
13.12.1992
70
AHMETOVIĆ (AVDO) MERISA
АХМЕТОВИЋ (АВДО) МЕРИСА
Ž/Ж
17
19.03.1975
71
AHMETOVIĆ (MUŠO) MEŠAN
АХМЕТОВИЋ (МУШО) МЕШАН
M/М
17
08.06.1967
72
AHMETOVIĆ (MEDIN) MIDHAT
АХМЕТОВИЋ (МЕДИН) МИДХАТ
M/М
17
20.11.1993
73
AHMETOVIĆ (HAMDIJA) MIRZET
АХМЕТОВИЋ (ХАМДИЈА) МИРЗЕТ
M/М
17
02.03.1974
74
AHMETOVIĆ (ZEHRID) MUFID
АХМЕТОВИЋ (ЗЕХРИД) МУФИД
M/М
17
03.12.1980
75
AHMETOVIĆ (MUSTAFA) MUJO
АХМЕТОВИЋ (МУСТАФА) МУЈО
M/М
17
22.03.1958
76
AHMETOVIĆ (HAMID) MUNIB
АХМЕТОВИЋ (ХАМИД) МУНИБ
M/М
17
10.06.1963
77
AHMETOVIĆ (MUJO) MUSTAFA
АХМЕТОВИЋ (МУЈО) МУСТАФА
M/М
17
21.07.1990
78
AHMETOVIĆ (AVDO) NAZA
АХМЕТОВИЋ (АВДО) НАЗА
Ž/Ж
17
14.01.1947
79
M/М
17
29.06.1989
80
AHMETOVIĆ (MEHMEDALIJA) NERMIN АХМЕТОВИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА)
НЕРМИН
AHMETOVIĆ (HAMDIJA) NUSRET
АХМЕТОВИЋ (ХАМДИЈА) НУСРЕТ
M/М
17
01.08.1970
81
AHMETOVIĆ (MUŠO) RAMADAN
АХМЕТОВИЋ (МУШО) РАМАДАН
M/М
17
27.11.1970
82
AHMETOVIĆ (SULJO) RAMIZA
АХМЕТОВИЋ (СУЉО) РАМИЗА
Ž/Ж
17
10.06.1934
83
AHMETOVIĆ (FAHIR) SABRINA
АХМЕТОВИЋ (ФАХИР) САБРИНА
Ž/Ж
17
08.06.1996
84
AHMETOVIĆ (TUFIK) SAMIR
АХМЕТОВИЋ (ТУФИК) САМИР
M/М
17
28.09.1968
85
AHMETOVIĆ (JAŠAR) SANELA
АХМЕТОВИЋ (ЈАШАР) САНЕЛА
Ž/Ж
17
15.01.1985
86
AHMETOVIĆ (HIMZO) SANELA
АХМЕТОВИЋ (ХИМЗО) САНЕЛА
Ž/Ж
17
06.04.1976
87
AHMETOVIĆ (ŠABAN) SEAD
АХМЕТОВИЋ (ШАБАН) СЕАД
M/М
17
17.09.1957
88
AHMETOVIĆ (RAMO) SELIMA
АХМЕТОВИЋ (РАМО) СЕЛИМА
Ž/Ж
17
26.05.1952
89
AHMETOVIĆ (HALIM) SULEJMAN
АХМЕТОВИЋ (ХАЛИМ) СУЛЕЈМАН
M/М
17
02.08.1942
90
AHMETOVIĆ (MUSTAFA) SULJO
АХМЕТОВИЋ (МУСТАФА) СУЉО
M/М
17
25.07.1967
91
AHMETOVIĆ (IBRAHIM) ŠAHSINA
АХМЕТОВИЋ (ИБРАХИМ) ШАХСИНА
Ž/Ж
17
26.06.1946
92
AHMETOVIĆ (VEHBIJA) ŠERIFA
АХМЕТОВИЋ (ВЕХБИЈА) ШЕРИФА
Ž/Ж
17
22.10.1962
93
AHMETOVIĆ (SULJO) ŠIFA
АХМЕТОВИЋ (СУЉО) ШИФА
Ž/Ж
17
22.03.1949
94
AHMETOVIĆ (BEGO) TUFIK
АХМЕТОВИЋ (БЕГО) ТУФИК
M/М
17
16.08.1943
95
AHMETOVIĆ (MAGBUL) VANIS
АХМЕТОВИЋ (МАГБУЛ) ВАНИС
M/М
17
01.11.1982
96
AHMETOVIĆ (BAJRO) ZEHRID
АХМЕТОВИЋ (БАЈРО) ЗЕХРИД
M/М
17
22.10.1952
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
4 /15
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A004 - STARIČ
098A004 - СТАРИЧ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
97
AHMETOVIĆ (ADIL) ZINETA
АХМЕТОВИЋ (АДИЛ) ЗИНЕТА
Ž/Ж
17
17.03.1952
98
AHMETOVIĆ (AHMED) ZINETA
АХМЕТОВИЋ (АХМЕД) ЗИНЕТА
Ž/Ж
17
24.08.1948
99
AHMETOVIĆ (MEHMEDALIJA) ZLATA
Ž/Ж
17
31.10.1962
100
AHMETSPAHIĆ (OSMAN) ADISA
АХМЕТОВИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА)
ЗЛАТА
АХМЕТСПАХИЋ (ОСМАН) АДИСА
Ž/Ж
17
07.01.1992
101
AHMETSPAHIĆ (FAHRUDIN) ARMIN
17
08.06.1986
102
AHMETSPAHIĆ (FAHIR) FAHRUDIN
АХМЕТСПАХИЋ (ФАХРУДИН)
M/М
АРМИН
АХМЕТСПАХИЋ (ФАХИР) ФАХРУДИН M / М
17
08.03.1963
103
AHMETSPAHIĆ (ZEHRID) MIREL
АХМЕТСПАХИЋ (ЗЕХРИД) МИРЕЛ
M/М
17
31.03.1986
104
Ž/Ж
17
01.08.1967
105
AHMETSPAHIĆ (MUHAMED) NERMINA АХМЕТСПАХИЋ (МУХАМЕД)
НЕРМИНА
AHMETSPAHIĆ (ZEHID) OMER
АХМЕТСПАХИЋ (ЗЕХИД) ОМЕР
M/М
17
07.03.1993
106
AHMETSPAHIĆ (FAHIR) OSMAN
АХМЕТСПАХИЋ (ФАХИР) ОСМАН
M/М
17
09.01.1969
107
AHMETSPAHIĆ (BEGO) SUADA
АХМЕТСПАХИЋ (БЕГО) СУАДА
Ž/Ж
17
10.09.1966
108
AHMETSPAHIĆ (MUHAMED) ŠEVALA
Ž/Ж
17
08.08.1942
109
AHMETSPAHIĆ (ISMET) ZEHID
АХМЕТСПАХИЋ (МУХАМЕД)
ШЕВАЛА
АХМЕТСПАХИЋ (ИСМЕТ) ЗЕХИД
M/М
17
12.05.1964
110
ALEKSIĆ (MILENKO) MILAN
АЛЕКСИЋ (МИЛЕНКО) МИЛАН
M/М
17
07.10.1948
111
ALEKSIĆ (RELJA) RADMILA
АЛЕКСИЋ (РЕЉА) РАДМИЛА
Ž/Ж
17
03.12.1949
112
ALIKADIĆ (MEHMED) DIKA
АЛИКАДИЋ (МЕХМЕД) ДИКА
Ž/Ж
17
13.07.1953
113
ALIKADIĆ (MUHAMED) ELVIS
АЛИКАДИЋ (МУХАМЕД) ЕЛВИС
M/М
17
16.08.1977
114
ALIKADIĆ (OMER) JASNA
АЛИКАДИЋ (ОМЕР) ЈАСНА
Ž/Ж
17
19.05.1983
115
ALIKADIĆ (ZUHDIJA) MUHAMED
АЛИКАДИЋ (ЗУХДИЈА) МУХАМЕД
M/М
17
17.09.1951
116
ALIKADIĆ (HAMID) ZEKIJA
АЛИКАДИЋ (ХАМИД) ЗЕКИЈА
Ž/Ж
17
02.12.1966
117
AVDIBAŠIĆ (HASAN) MUJAGA
АВДИБАШИЋ (ХАСАН) МУЈАГА
M/М
17
13.03.1963
118
AVDIBAŠIĆ (RAŠID) SENIJA
АВДИБАШИЋ (РАШИД) СЕНИЈА
Ž/Ж
17
01.10.1959
119
BEĆIĆ (OSMAN) MUNIRA
БЕЋИЋ (ОСМАН) МУНИРА
Ž/Ж
17
05.10.1941
120
BEGIĆ (ŠAHBAZ) ENES
БЕГИЋ (ШАХБАЗ) ЕНЕС
M/М
17
11.05.1977
121
BEHLULOVIĆ (EJUB) ERNAD
БЕХЛУЛОВИЋ (ЕЈУБ) ЕРНАД
M/М
17
09.11.1970
122
BERBEROVIĆ (IBRAHIM) ELVIRA
БЕРБЕРОВИЋ (ИБРАХИМ) ЕЛВИРА
Ž/Ж
17
14.02.1988
123
BLAŽEVIĆ (RASIM) DENIZA
БЛАЖЕВИЋ (РАСИМ) ДЕНИЗА
Ž/Ж
17
10.03.1971
124
BLAŽEVIĆ (TAHIR) MELKA
БЛАЖЕВИЋ (ТАХИР) МЕЛКА
Ž/Ж
17
26.11.1951
125
BLAŽEVIĆ (AVDO) RASIM
БЛАЖЕВИЋ (АВДО) РАСИМ
M/М
17
15.09.1948
126
BLAŽEVIĆ (RASIM) SENAD
БЛАЖЕВИЋ (РАСИМ) СЕНАД
M/М
17
14.05.1974
127
BOŠNJAKOVIĆ (ABDULAH) ZEHRA
БОШЊАКОВИЋ (АБДУЛАХ) ЗЕХРА
Ž/Ж
17
07.11.1959
128
BRKIĆ (MUHAREM) DEVSA
БРКИЋ (МУХАРЕМ) ДЕВСА
Ž/Ж
17
10.04.1951
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
5 /15
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A004 - STARIČ
098A004 - СТАРИЧ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
129
BRKIĆ (AHMO) SANELA
БРКИЋ (АХМО) САНЕЛА
Ž/Ж
17
19.09.1974
130
BRKIĆ (TAHIR) ŠAHIN
БРКИЋ (ТАХИР) ШАХИН
M/М
17
22.08.1940
131
DELIĆ (MEHO) HATA
ДЕЛИЋ (МЕХО) ХАТА
Ž/Ж
17
15.05.1955
132
DIZDAREVIĆ (EMIN) ŠUHRA
ДИЗДАРЕВИЋ (ЕМИН) ШУХРА
Ž/Ж
17
14.08.1966
133
DURGUT (SULJO) ŠEMSA
ДУРГУТ (СУЉО) ШЕМСА
Ž/Ж
17
06.07.1952
134
DURIĆ (IZET) ALMA
ДУРИЋ (ИЗЕТ) АЛМА
Ž/Ж
17
21.07.1996
135
DURIĆ (HAZIM) ALMINA
ДУРИЋ (ХАЗИМ) АЛМИНА
Ž/Ж
17
02.08.1992
136
DURIĆ (ISMET) ISMETA
ДУРИЋ (ИСМЕТ) ИСМЕТА
Ž/Ж
17
13.04.1968
137
DURIĆ (ŠAĆIR) IZET
ДУРИЋ (ШАЋИР) ИЗЕТ
M/М
17
25.04.1970
138
DURIĆ (MEHO) SMAILA
ДУРИЋ (МЕХО) СМАИЛА
Ž/Ж
17
11.08.1962
139
DURIĆ (ZULFO) ZULFO
ДУРИЋ (ЗУЛФО) ЗУЛФО
M/М
17
16.01.1976
140
DŽELEPOVIĆ (IBRAHIM) ADILA
ЏЕЛЕПОВИЋ (ИБРАХИМ) АДИЛА
Ž/Ж
17
05.11.1969
141
DŽELEPOVIĆ (SAFET) ALDINA
ЏЕЛЕПОВИЋ (САФЕТ) АЛДИНА
Ž/Ж
17
14.08.1995
142
DŽELEPOVIĆ (HAŠIM) ALIJA
ЏЕЛЕПОВИЋ (ХАШИМ) АЛИЈА
Ž/Ж
17
09.10.1962
143
DŽELEPOVIĆ (RAMIZ) ALMA
ЏЕЛЕПОВИЋ (РАМИЗ) АЛМА
Ž/Ж
17
28.09.1983
144
DŽELEPOVIĆ (RAŠID) ISMET
ЏЕЛЕПОВИЋ (РАШИД) ИСМЕТ
M/М
17
11.05.1962
145
DŽELEPOVIĆ (KEMO) JASMINA
ЏЕЛЕПОВИЋ (КЕМО) ЈАСМИНА
Ž/Ж
17
19.01.1992
146
DŽELEPOVIĆ (MUJO) MERSUDIN
ЏЕЛЕПОВИЋ (МУЈО) МЕРСУДИН
M/М
17
05.09.1976
147
DŽELEPOVIĆ (NUSRET) MINELA
ЏЕЛЕПОВИЋ (НУСРЕТ) МИНЕЛА
Ž/Ж
17
25.09.1986
148
DŽELEPOVIĆ (ISMET) MIREL
ЏЕЛЕПОВИЋ (ИСМЕТ) МИРЕЛ
M/М
17
20.05.1985
149
DŽELEPOVIĆ (ISMET) MIRELA
ЏЕЛЕПОВИЋ (ИСМЕТ) МИРЕЛА
Ž/Ж
17
02.04.1990
150
DŽELEPOVIĆ (HASIB) MIRNES
ЏЕЛЕПОВИЋ (ХАСИБ) МИРНЕС
M/М
17
18.10.1987
151
DŽELEPOVIĆ (RAŠID) MUJO
ЏЕЛЕПОВИЋ (РАШИД) МУЈО
M/М
17
20.02.1948
152
DŽELEPOVIĆ (RAŠID) SAFET
ЏЕЛЕПОВИЋ (РАШИД) САФЕТ
M/М
17
22.10.1967
153
DŽELEPOVIĆ (MUJO) SAFETA
ЏЕЛЕПОВИЋ (МУЈО) САФЕТА
Ž/Ж
17
15.04.1956
154
DŽELEPOVIĆ (MEHMED) TAHIRA
ЏЕЛЕПОВИЋ (МЕХМЕД) ТАХИРА
Ž/Ж
17
27.05.1952
155
ĐURIŠIĆ (MILE) ŽELJKO
ЂУРИШИЋ (МИЛЕ) ЖЕЉКО
M/М
17
18.11.1962
156
FEJZIĆ (FADIL) SADETA
ФЕЈЗИЋ (ФАДИЛ) САДЕТА
Ž/Ж
17
20.12.1972
157
FERHATBEGOVIĆ (OSMAN) DERVA
ФЕРХАТБЕГОВИЋ (ОСМАН) ДЕРВА
Ž/Ж
17
12.02.1953
158
FERHATBEGOVIĆ (OSMAN) ĐEHVA
ФЕРХАТБЕГОВИЋ (ОСМАН) ЂЕХВА
Ž/Ж
17
06.11.1948
159
FERHATBEGOVIĆ (HASO) HAJRUDIN
ФЕРХАТБЕГОВИЋ (ХАСО) ХАЈРУДИН M / М
17
15.04.1975
160
FERHATBEGOVIĆ (HALIL) HASO
ФЕРХАТБЕГОВИЋ (ХАЛИЛ) ХАСО
17
23.01.1951
M/М
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
6 /15
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A004 - STARIČ
098A004 - СТАРИЧ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
161
FERHATBEGOVIĆ (REĐO) JASMINA
ФЕРХАТБЕГОВИЋ (РЕЂО) ЈАСМИНА
Ž/Ж
17
20.12.1975
162
FERHATBEGOVIĆ (HAMID) MUNIBA
ФЕРХАТБЕГОВИЋ (ХАМИД) МУНИБА
Ž/Ж
17
11.07.1969
163
FERHATBEGOVIĆ (OMER) NERMINA
ФЕРХАТБЕГОВИЋ (ОМЕР) НЕРМИНА
Ž/Ж
17
03.05.1994
164
FERHATBEGOVIĆ (ZEĆIR) OMER
ФЕРХАТБЕГОВИЋ (ЗЕЋИР) ОМЕР
M/М
17
25.09.1965
165
FERHATBEGOVIĆ (HAJRUDIN) SEMIR
M/М
17
20.09.1996
166
GAZIBEGOVIĆ (RUŽDIJA) NEDŽMA
ФЕРХАТБЕГОВИЋ (ХАЈРУДИН)
СЕМИР
ГАЗИБЕГОВИЋ (РУЖДИЈА) НЕЏМА
Ž/Ж
17
11.01.1989
167
GOLIJAN (MILAN) MARKO
ГОЛИЈАН (МИЛАН) МАРКО
M/М
17
22.08.1951
168
GOLIJAN (DRAGUTIN) VESNA
ГОЛИЈАН (ДРАГУТИН) ВЕСНА
Ž/Ж
17
27.07.1958
169
HALILOVIĆ (AHMO) AHMET
ХАЛИЛОВИЋ (АХМО) АХМЕТ
M/М
17
11.01.1952
170
HALILOVIĆ (JUSUF) ARIJANA
ХАЛИЛОВИЋ (ЈУСУФ) АРИЈАНА
Ž/Ж
17
12.07.1984
171
HALILOVIĆ (AHMET) FADIL
ХАЛИЛОВИЋ (АХМЕТ) ФАДИЛ
M/М
17
06.06.1980
172
HALILOVIĆ (AHMO) HANKA
ХАЛИЛОВИЋ (АХМО) ХАНКА
Ž/Ж
17
04.03.1947
173
HALILOVIĆ (HUREM) MURADIJA
ХАЛИЛОВИЋ (ХУРЕМ) МУРАДИЈА
Ž/Ж
17
02.11.1952
174
HAMIDOVIĆ (DŽEMILA) DŽEVAD
ХАМИДОВИЋ (ЏЕМИЛА) ЏЕВАД
M/М
17
02.01.1975
175
HASANOVIĆ (MUHAMED) ADIS
ХАСАНОВИЋ (МУХАМЕД) АДИС
M/М
17
26.07.1991
176
HASANOVIĆ (MUHAMED) ERSAN
ХАСАНОВИЋ (МУХАМЕД) ЕРСАН
M/М
17
24.08.1984
177
HASANOVIĆ (HASIB) MUHAMED
ХАСАНОВИЋ (ХАСИБ) МУХАМЕД
M/М
17
12.11.1960
178
HASANOVIĆ (FEHIM) SUADA
ХАСАНОВИЋ (ФЕХИМ) СУАДА
Ž/Ж
17
15.07.1962
179
HASANOVIĆ (ZAIM) ZAIMA
ХАСАНОВИЋ (ЗАИМ) ЗАИМА
Ž/Ж
17
19.02.1936
180
HERCEGOVAC (REFIK) AMRA
ХЕРЦЕГОВАЦ (РЕФИК) АМРА
Ž/Ж
17
12.06.1990
181
HERCEGOVAC (REFIK) DAMIR
ХЕРЦЕГОВАЦ (РЕФИК) ДАМИР
M/М
17
27.03.1987
182
HERCEGOVAC (IBRAHIM) DERVIŠ
ХЕРЦЕГОВАЦ (ИБРАХИМ) ДЕРВИШ
M/М
17
24.10.1963
183
HERCEGOVAC (HASIB) DEVLETA
ХЕРЦЕГОВАЦ (ХАСИБ) ДЕВЛЕТА
Ž/Ж
17
27.03.1981
184
HERCEGOVAC (NESIB) EMIR
ХЕРЦЕГОВАЦ (НЕСИБ) ЕМИР
M/М
17
10.05.1996
185
HERCEGOVAC (IBRO) ESMIRA
ХЕРЦЕГОВАЦ (ИБРО) ЕСМИРА
Ž/Ж
17
09.07.1994
186
HERCEGOVAC (IBRAHIM) IBRO
ХЕРЦЕГОВАЦ (ИБРАХИМ) ИБРО
M/М
17
06.01.1960
187
HERCEGOVAC (MEHMED) ISMA
ХЕРЦЕГОВАЦ (МЕХМЕД) ИСМА
Ž/Ж
17
03.03.1963
188
HERCEGOVAC (IBRO) JASMIN
ХЕРЦЕГОВАЦ (ИБРО) ЈАСМИН
M/М
17
15.08.1983
189
HERCEGOVAC (SALKO) NESIB
ХЕРЦЕГОВАЦ (САЛКО) НЕСИБ
M/М
17
10.11.1965
190
HERCEGOVAC (DERVIŠ) NIHAD
ХЕРЦЕГОВАЦ (ДЕРВИШ) НИХАД
M/М
17
04.01.1990
191
HERCEGOVAC (DERVIŠ) NIHADA
ХЕРЦЕГОВАЦ (ДЕРВИШ) НИХАДА
Ž/Ж
17
09.11.1985
192
HERCEGOVAC (SALKO) REFIK
ХЕРЦЕГОВАЦ (САЛКО) РЕФИК
M/М
17
09.05.1963
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
7 /15
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A004 - STARIČ
098A004 - СТАРИЧ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
193
HERCEGOVAC (FEHIM) SAFIJA
ХЕРЦЕГОВАЦ (ФЕХИМ) САФИЈА
Ž/Ж
17
05.11.1968
194
HERCEGOVAC (BEGO) SAJMA
ХЕРЦЕГОВАЦ (БЕГО) САЈМА
Ž/Ж
17
09.01.1964
195
HERCEGOVAC (MURADIF) SALKO
ХЕРЦЕГОВАЦ (МУРАДИФ) САЛКО
M/М
17
27.08.1938
196
HERCEGOVAC (NESIB) SAMER
ХЕРЦЕГОВАЦ (НЕСИБ) САМЕР
M/М
17
30.05.1991
197
HERCEGOVAC (MEHMED) ZUMRETA
ХЕРЦЕГОВАЦ (МЕХМЕД) ЗУМРЕТА
Ž/Ж
17
15.01.1966
198
HODŽIĆ (JUSO) HUSO
ХОЏИЋ (ЈУСО) ХУСО
M/М
17
15.03.1954
199
HODŽIĆ (HUSO) JUSMIR
ХОЏИЋ (ХУСО) ЈУСМИР
M/М
17
01.01.1981
200
HODŽIĆ (SALČIN) RUKIJA
ХОЏИЋ (САЛЧИН) РУКИЈА
Ž/Ж
17
26.02.1959
201
HODŽIĆ (MUSTAFA) ŠIFA
ХОЏИЋ (МУСТАФА) ШИФА
Ž/Ж
17
23.01.1960
202
HOTOVIĆ (SENAHID) MINELA
ХОТОВИЋ (СЕНАХИД) МИНЕЛА
Ž/Ж
17
20.02.1989
203
HURIĆ (RAŠID) FIKRET
ХУРИЋ (РАШИД) ФИКРЕТ
M/М
17
03.08.1970
204
IBIŠEVIĆ (ABID) HAŠA
ИБИШЕВИЋ (АБИД) ХАША
Ž/Ж
17
15.07.1931
205
IMAMOVIĆ (SAFET) ADEL
ИМАМОВИЋ (САФЕТ) АДЕЛ
M/М
17
07.03.1995
206
IMAMOVIĆ (SENAHID) ADNAN
ИМАМОВИЋ (СЕНАХИД) АДНАН
M/М
17
01.03.1990
207
IMAMOVIĆ (ZEHRID) AIDA
ИМАМОВИЋ (ЗЕХРИД) АИДА
Ž/Ж
17
21.02.1989
208
IMAMOVIĆ (MUHAMED) AIDA
ИМАМОВИЋ (МУХАМЕД) АИДА
Ž/Ж
17
08.05.1990
209
IMAMOVIĆ (HAMDIJA) ALMIR
ИМАМОВИЋ (ХАМДИЈА) АЛМИР
M/М
17
11.10.1978
210
IMAMOVIĆ (RIFET) ALSADA
ИМАМОВИЋ (РИФЕТ) АЛСАДА
Ž/Ж
17
27.06.1987
211
IMAMOVIĆ (GORAN) ANELA
ИМАМОВИЋ (ГОРАН) АНЕЛА
Ž/Ж
17
24.05.1990
212
IMAMOVIĆ (SENAHID) ARNEL
ИМАМОВИЋ (СЕНАХИД) АРНЕЛ
M/М
17
07.01.1985
213
IMAMOVIĆ (IBRO) ARNELA
ИМАМОВИЋ (ИБРО) АРНЕЛА
Ž/Ж
17
13.10.1987
214
IMAMOVIĆ (MEHMEDALIJA) ASMIR
M/М
17
09.05.1981
215
IMAMOVIĆ (MEHMEDALIJA) ASMIRA
Ž/Ж
17
14.09.1993
216
IMAMOVIĆ (REDŽEP) AZEMINA
ИМАМОВИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА)
АСМИР
ИМАМОВИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА)
АСМИРА
ИМАМОВИЋ (РЕЏЕП) АЗЕМИНА
Ž/Ж
17
21.03.1965
217
IMAMOVIĆ (HAMDIJA) DAMIR
ИМАМОВИЋ (ХАМДИЈА) ДАМИР
M/М
17
08.02.1984
218
IMAMOVIĆ (GORAN) DENIS
ИМАМОВИЋ (ГОРАН) ДЕНИС
M/М
17
09.05.1985
219
IMAMOVIĆ (SIFET) DENISA
ИМАМОВИЋ (СИФЕТ) ДЕНИСА
Ž/Ж
17
01.02.1992
220
IMAMOVIĆ (ĆAMIL) DERVIŠA
ИМАМОВИЋ (ЋАМИЛ) ДЕРВИША
Ž/Ж
17
11.01.1964
221
IMAMOVIĆ (BAJRO) DŽEMILA
ИМАМОВИЋ (БАЈРО) ЏЕМИЛА
Ž/Ж
17
23.05.1964
222
IMAMOVIĆ (SALIH) DŽENANA
ИМАМОВИЋ (САЛИХ) ЏЕНАНА
Ž/Ж
17
26.01.1982
223
IMAMOVIĆ (HAJRAGA) EDIS
ИМАМОВИЋ (ХАЈРАГА) ЕДИС
M/М
17
25.12.1984
224
IMAMOVIĆ (IBRO) ELVIR
ИМАМОВИЋ (ИБРО) ЕЛВИР
M/М
17
12.08.1982
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
8 /15
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A004 - STARIČ
098A004 - СТАРИЧ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
225
IMAMOVIĆ (SIFET) ESAD
ИМАМОВИЋ (СИФЕТ) ЕСАД
M/М
17
13.03.1985
226
IMAMOVIĆ (AHMET) FATIMA
ИМАМОВИЋ (АХМЕТ) ФАТИМА
Ž/Ж
17
02.04.1929
227
IMAMOVIĆ (REFIK) GORAN
ИМАМОВИЋ (РЕФИК) ГОРАН
M/М
17
16.05.1963
228
IMAMOVIĆ (HAMID) HAMDIJA
ИМАМОВИЋ (ХАМИД) ХАМДИЈА
M/М
17
06.03.1957
229
IMAMOVIĆ (HARIZ) HARISA
ИМАМОВИЋ (ХАРИЗ) ХАРИСА
Ž/Ж
17
12.02.1986
230
IMAMOVIĆ (SIFET) HASAN
ИМАМОВИЋ (СИФЕТ) ХАСАН
M/М
17
04.11.1986
231
IMAMOVIĆ (MUSTAFA) IBRO
ИМАМОВИЋ (МУСТАФА) ИБРО
M/М
17
06.05.1953
232
IMAMOVIĆ (IBRO) ISMIR
ИМАМОВИЋ (ИБРО) ИСМИР
M/М
17
31.12.1979
233
M/М
17
26.08.1961
234
IMAMOVIĆ (MEHMED) MEHMEDALIJA ИМАМОВИЋ (МЕХМЕД)
МЕХМЕДАЛИЈА
IMAMOVIĆ (HAJRAGA) MELIS
ИМАМОВИЋ (ХАЈРАГА) МЕЛИС
M/М
17
31.08.1990
235
IMAMOVIĆ (ABID) MERIMA
ИМАМОВИЋ (АБИД) МЕРИМА
Ž/Ж
17
29.07.1983
236
IMAMOVIĆ (HIMZO) MEVLIDA
ИМАМОВИЋ (ХИМЗО) МЕВЛИДА
Ž/Ж
17
21.04.1976
237
IMAMOVIĆ (SEFER) MIRSADA
ИМАМОВИЋ (СЕФЕР) МИРСАДА
Ž/Ж
17
28.06.1962
238
IMAMOVIĆ (MUSTAFA) MIRZETA
ИМАМОВИЋ (МУСТАФА) МИРЗЕТА
Ž/Ж
17
23.01.1986
239
IMAMOVIĆ (IBRAHIM) MUHAMED
ИМАМОВИЋ (ИБРАХИМ) МУХАМЕД
M/М
17
01.01.1984
240
IMAMOVIĆ (SUAD) MUHAMED
ИМАМОВИЋ (СУАД) МУХАМЕД
M/М
17
12.05.1994
241
IMAMOVIĆ (MUŠO) MUHAMED
ИМАМОВИЋ (МУШО) МУХАМЕД
M/М
17
17.05.1939
242
IMAMOVIĆ (MUHAMED) MUNBERA
ИМАМОВИЋ (МУХАМЕД) МУНБЕРА
Ž/Ж
17
28.09.1953
243
IMAMOVIĆ (EDHEM) MUNEVERA
ИМАМОВИЋ (ЕДХЕМ) МУНЕВЕРА
Ž/Ж
17
28.06.1961
244
IMAMOVIĆ (IBRO) NERMIN
ИМАМОВИЋ (ИБРО) НЕРМИН
M/М
17
13.11.1977
245
IMAMOVIĆ (VAHID) NIJAZ
ИМАМОВИЋ (ВАХИД) НИЈАЗ
M/М
17
16.05.1983
246
IMAMOVIĆ (ĆAMIL) NIZAMA
ИМАМОВИЋ (ЋАМИЛ) НИЗАМА
Ž/Ж
17
18.05.1961
247
IMAMOVIĆ (HASAN) RASEMA
ИМАМОВИЋ (ХАСАН) РАСЕМА
Ž/Ж
17
04.04.1961
248
IMAMOVIĆ (MUJO) RAZA
ИМАМОВИЋ (МУЈО) РАЗА
Ž/Ж
17
05.08.1957
249
IMAMOVIĆ (HAMID) SAFET
ИМАМОВИЋ (ХАМИД) САФЕТ
M/М
17
25.09.1965
250
IMAMOVIĆ (SUAD) SENAD
ИМАМОВИЋ (СУАД) СЕНАД
M/М
17
14.08.1991
251
IMAMOVIĆ (SUAD) SENADA
ИМАМОВИЋ (СУАД) СЕНАДА
Ž/Ж
17
09.05.1985
252
IMAMOVIĆ (HAMID) SENAHID
ИМАМОВИЋ (ХАМИД) СЕНАХИД
M/М
17
02.05.1962
253
IMAMOVIĆ (MUHAMED) SIFET
ИМАМОВИЋ (МУХАМЕД) СИФЕТ
M/М
17
15.03.1959
254
IMAMOVIĆ (RIFET) SIFET
ИМАМОВИЋ (РИФЕТ) СИФЕТ
M/М
17
12.10.1966
255
IMAMOVIĆ (RAMIZ) SIFETA
ИМАМОВИЋ (РАМИЗ) СИФЕТА
Ž/Ж
17
04.10.1969
256
IMAMOVIĆ (MUHAMED) SUAD
ИМАМОВИЋ (МУХАМЕД) СУАД
M/М
17
14.11.1961
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
9 /15
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A004 - STARIČ
098A004 - СТАРИЧ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
257
IMAMOVIĆ (HAMID) VAHID
ИМАМОВИЋ (ХАМИД) ВАХИД
M/М
17
19.02.1960
258
IMAMOVIĆ (HAMID) ZAIM
ИМАМОВИЋ (ХАМИД) ЗАИМ
M/М
17
14.06.1973
259
IMAMOVIĆ (ZURAHID) ZIJADA
ИМАМОВИЋ (ЗУРАХИД) ЗИЈАДА
Ž/Ж
17
03.03.1984
260
IMAMOVIĆ (IBRAHIM) ZULA
ИМАМОВИЋ (ИБРАХИМ) ЗУЛА
Ž/Ж
17
09.08.1956
261
KOLAREVIĆ (BERHEM) EKREM
КОЛАРЕВИЋ (БЕРХЕМ) ЕКРЕМ
M/М
17
11.01.1966
262
KOLAREVIĆ-MUJIĆ (MEHO) MUŠKA
КОЛАРЕВИЋ-МУЈИЋ (МЕХО) МУШКА Ž / Ж
17
03.10.1974
263
KOLČAKOVIĆ (AHMET) HATIDŽA
КОЛЧАКОВИЋ (АХМЕТ) ХАТИЏА
Ž/Ж
17
28.01.1960
264
KOLČAKOVIĆ (SENAHID) SELMA
КОЛЧАКОВИЋ (СЕНАХИД) СЕЛМА
Ž/Ж
17
24.02.1994
265
KOLČAKOVIĆ (ĆAZIM) SENAHID
КОЛЧАКОВИЋ (ЋАЗИМ) СЕНАХИД
M/М
17
05.10.1960
266
KRALJEVIĆ (SLOBODAN) DELIVOJ
КРАЉЕВИЋ (СЛОБОДАН) ДЕЛИВОЈ
M/М
17
03.01.1990
267
KRALJEVIĆ (MATIJA) MLADEN
КРАЉЕВИЋ (МАТИЈА) МЛАДЕН
M/М
17
11.12.1974
268
KRALJEVIĆ (SLAVKO) RUŽA
КРАЉЕВИЋ (СЛАВКО) РУЖА
Ž/Ж
17
05.12.1951
269
KRALJEVIĆ (DRAGOMIR) SLOBODAN
КРАЉЕВИЋ (ДРАГОМИР) СЛОБОДАН
M/М
17
08.10.1956
270
KRALJEVIĆ (JANKO) STANOJE
КРАЉЕВИЋ (ЈАНКО) СТАНОЈЕ
M/М
18
03.03.1965
271
KUKOLJ (RAMIZ) ZIJAD
КУКОЉ (РАМИЗ) ЗИЈАД
M/М
17
19.10.1977
272
KUKOLJ (RAGIB) ZINETA
КУКОЉ (РАГИБ) ЗИНЕТА
Ž/Ж
17
01.09.1952
273
KULJANIN (OSMAN) ADIS
КУЉАНИН (ОСМАН) АДИС
M/М
17
24.09.1979
274
KULJANIN (AVDO) ADISA
КУЉАНИН (АВДО) АДИСА
Ž/Ж
17
04.09.1981
275
KULJANIN (NERMIN) ADMIR
КУЉАНИН (НЕРМИН) АДМИР
M/М
17
11.04.1990
276
KULJANIN (OSMAN) ADNAN
КУЉАНИН (ОСМАН) АДНАН
M/М
17
14.02.1991
277
KULJANIN (NESIB) AJŠA
КУЉАНИН (НЕСИБ) АЈША
Ž/Ж
17
16.04.1960
278
KULJANIN (MUJO) ALIJA
КУЉАНИН (МУЈО) АЛИЈА
M/М
17
14.02.1955
279
KULJANIN (MIRALEM) ALMA
КУЉАНИН (МИРАЛЕМ) АЛМА
Ž/Ж
17
27.08.1986
280
KULJANIN (NIJAZ) ARNELA
КУЉАНИН (НИЈАЗ) АРНЕЛА
Ž/Ж
17
30.07.1994
281
KULJANIN (NERMIN) ASMIR
КУЉАНИН (НЕРМИН) АСМИР
M/М
17
09.12.1995
282
KULJANIN (OSMAN) AVDO
КУЉАНИН (ОСМАН) АВДО
M/М
17
03.07.1946
283
KULJANIN (ŠABAN) DIKA
КУЉАНИН (ШАБАН) ДИКА
Ž/Ж
17
21.04.1963
284
KULJANIN (MEHMEDALIJA) DUDA
КУЉАНИН (МЕХМЕДАЛИЈА) ДУДА
Ž/Ж
17
23.09.1971
285
KULJANIN (MEHMED) DŽEMKA
КУЉАНИН (МЕХМЕД) ЏЕМКА
Ž/Ж
17
23.01.1955
286
KULJANIN (JUSUF) DŽEVAD
КУЉАНИН (ЈУСУФ) ЏЕВАД
M/М
17
13.12.1995
287
KULJANIN (ADIL) ELVISA
КУЉАНИН (АДИЛ) ЕЛВИСА
Ž/Ж
17
19.03.1982
288
KULJANIN (IBRO) EMINA
КУЉАНИН (ИБРО) ЕМИНА
Ž/Ж
17
05.05.1943
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
10 /15
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A004 - STARIČ
098A004 - СТАРИЧ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
289
KULJANIN (RAMO) HAJRIJA
КУЉАНИН (РАМО) ХАЈРИЈА
Ž/Ж
17
21.04.1959
290
KULJANIN (ZUHDIJA) HAJRUDIN
КУЉАНИН (ЗУХДИЈА) ХАЈРУДИН
M/М
17
02.07.1968
291
KULJANIN (ALIJA) IGOR
КУЉАНИН (АЛИЈА) ИГОР
M/М
17
19.09.1984
292
KULJANIN (AHMO) JUSUF
КУЉАНИН (АХМО) ЈУСУФ
M/М
17
28.01.1960
293
KULJANIN (FERID) MAGBULA
КУЉАНИН (ФЕРИД) МАГБУЛА
Ž/Ж
17
12.02.1964
294
KULJANIN (RAMO) MERIMA
КУЉАНИН (РАМО) МЕРИМА
Ž/Ж
17
10.05.1984
295
KULJANIN (EDHEM) MEVLIDA
КУЉАНИН (ЕДХЕМ) МЕВЛИДА
Ž/Ж
17
25.01.1958
296
KULJANIN (MUNIB) MIRALEM
КУЉАНИН (МУНИБ) МИРАЛЕМ
M/М
17
11.07.1978
297
KULJANIN (MUNIB) MIRELA
КУЉАНИН (МУНИБ) МИРЕЛА
Ž/Ж
17
11.11.1983
298
KULJANIN (REŠAD) MIRNESA
КУЉАНИН (РЕШАД) МИРНЕСА
Ž/Ж
17
12.06.1992
299
KULJANIN (RAMO) MUAMER
КУЉАНИН (РАМО) МУАМЕР
M/М
17
06.06.1991
300
KULJANIN (RAMO) MUHAMED
КУЉАНИН (РАМО) МУХАМЕД
M/М
17
07.04.1996
301
KULJANIN (AVDO) MUHAMED
КУЉАНИН (АВДО) МУХАМЕД
M/М
17
22.08.1940
302
KULJANIN (SEAD) MUSTAFA
КУЉАНИН (СЕАД) МУСТАФА
M/М
17
19.03.1982
303
KULJANIN (ZUHDIJA) NERMIN
КУЉАНИН (ЗУХДИЈА) НЕРМИН
M/М
17
08.01.1965
304
KULJANIN (SALKO) NERMINA
КУЉАНИН (САЛКО) НЕРМИНА
Ž/Ж
17
07.10.1974
305
KULJANIN (MUJO) NIJAZ
КУЉАНИН (МУЈО) НИЈАЗ
M/М
17
01.01.1964
306
KULJANIN (RAMIZ) NUSMIR
КУЉАНИН (РАМИЗ) НУСМИР
M/М
17
10.04.1985
307
KULJANIN (MUJO) OSMAN
КУЉАНИН (МУЈО) ОСМАН
M/М
17
03.03.1953
308
KULJANIN (MUHAMED) RAMO
КУЉАНИН (МУХАМЕД) РАМО
M/М
17
19.01.1965
309
KULJANIN (BEGO) RAZIJA
КУЉАНИН (БЕГО) РАЗИЈА
Ž/Ж
17
22.07.1949
310
KULJANIN (MUHAMED) REŠAD
КУЉАНИН (МУХАМЕД) РЕШАД
M/М
17
30.07.1967
311
KULJANIN (HUSO) SANELA
КУЉАНИН (ХУСО) САНЕЛА
Ž/Ж
17
20.10.1976
312
KULJANIN (MUSTAFA) SEAD
КУЉАНИН (МУСТАФА) СЕАД
M/М
17
08.06.1952
313
KULJANIN (SEAD) SENAD
КУЉАНИН (СЕАД) СЕНАД
M/М
17
16.03.1980
314
KULJANIN (JAŠAR) SENADA
КУЉАНИН (ЈАШАР) СЕНАДА
Ž/Ж
17
23.05.1981
315
KULJANIN (HUSEIN) SEVDA
КУЉАНИН (ХУСЕИН) СЕВДА
Ž/Ж
17
06.04.1950
316
KULJANIN (IZET) VEHID
КУЉАНИН (ИЗЕТ) ВЕХИД
M/М
17
10.04.1966
317
KULJANIN (EMIN) ZEJNA
КУЉАНИН (ЕМИН) ЗЕЈНА
Ž/Ж
17
15.02.1959
318
KULJANIN (HAJRUDIN) ZUHDIJA
КУЉАНИН (ХАЈРУДИН) ЗУХДИЈА
M/М
17
22.04.1995
319
KULJANIN (MEHO) ZUHRA
КУЉАНИН (МЕХО) ЗУХРА
Ž/Ж
17
30.04.1969
320
LAZIĆ (ZARIJA) VELJKO
ЛАЗИЋ (ЗАРИЈА) ВЕЉКО
M/М
17
17.10.1933
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
11 /15
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A004 - STARIČ
098A004 - СТАРИЧ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
321
MAJSTOROVIĆ (DIMITRIJE) VLADO
МАЈСТОРОВИЋ (ДИМИТРИЈЕ) ВЛАДО M / М
17
21.12.1956
322
MALČINOVIĆ (AMIR) ALDIJANA
МАЛЧИНОВИЋ (АМИР) АЛДИЈАНА
Ž/Ж
17
28.02.1991
323
MAZIĆ (IBRAHIM) SEDINA
МАЗИЋ (ИБРАХИМ) СЕДИНА
Ž/Ж
17
20.06.1985
324
MEHMEDOVIĆ (BEGO) DERVIŠ
МЕХМЕДОВИЋ (БЕГО) ДЕРВИШ
M/М
17
17.04.1966
325
MEHMEDOVIĆ (DERVIŠ) DŽENAN
МЕХМЕДОВИЋ (ДЕРВИШ) ЏЕНАН
M/М
17
29.06.1990
326
MEHMEDOVIĆ (DERVIŠ) HANKA
МЕХМЕДОВИЋ (ДЕРВИШ) ХАНКА
Ž/Ж
17
30.12.1992
327
MEHMEDOVIĆ (PAŠAGA) HELDINA
МЕХМЕДОВИЋ (ПАШАГА) ХЕЛДИНА
Ž/Ж
17
15.01.1972
328
MILOVIĆ (MARKO) ANGELINA
МИЛОВИЋ (МАРКО) АНГЕЛИНА
Ž/Ж
17
07.04.1935
329
MILOVIĆ (MARKO) RADOJKA
МИЛОВИЋ (МАРКО) РАДОЈКА
Ž/Ж
17
30.09.1950
330
MILOVIĆ (MARKO) TANKOSA
МИЛОВИЋ (МАРКО) ТАНКОСА
Ž/Ж
17
06.03.1941
331
MILOVIĆ (MARKO) TOMISLAV
МИЛОВИЋ (МАРКО) ТОМИСЛАВ
M/М
17
13.10.1949
332
MUMOVIĆ (DRAGIŠA) MARIJANA
МУМОВИЋ (ДРАГИША) МАРИЈАНА
Ž/Ж
17
23.09.1980
333
NEDŽIBOVIĆ (JUSUF) IRMA
НЕЏИБОВИЋ (ЈУСУФ) ИРМА
Ž/Ж
17
07.08.1987
334
OMERBAŠIĆ (FAHRUDIN) DŽAVID
ОМЕРБАШИЋ (ФАХРУДИН) ЏАВИД
M/М
17
19.02.1975
335
OMEROVIĆ (HASIB) AMELA
ОМЕРОВИЋ (ХАСИБ) АМЕЛА
Ž/Ж
17
28.06.1979
336
OMEROVIĆ (SALIH) MERIMA
ОМЕРОВИЋ (САЛИХ) МЕРИМА
Ž/Ж
17
06.04.1992
337
OMEROVIĆ (OSMO) ŠEMSA
ОМЕРОВИЋ (ОСМО) ШЕМСА
Ž/Ж
17
05.06.1959
338
PEPIĆ (MOMČILO) LJUBINKA
ПЕПИЋ (МОМЧИЛО) ЉУБИНКА
Ž/Ж
17
02.04.1956
339
PEPIĆ (DRAGIŠA) MLADEN
ПЕПИЋ (ДРАГИША) МЛАДЕН
M/М
17
25.08.1984
340
PRHIĆ (RADENKO) SLAVIŠA
ПРХИЋ (РАДЕНКО) СЛАВИША
M/М
17
11.12.1995
341
PROLIĆ (BAJRAM) PAŠA
ПРОЛИЋ (БАЈРАМ) ПАША
Ž/Ж
17
07.06.1954
342
RANISAVLJEVIĆ (JANKO) DANKO
РАНИСАВЉЕВИЋ (ЈАНКО) ДАНКО
M/М
17
05.06.1933
343
RANISAVLJEVIĆ (DANILO) GOSPAVA
Ž/Ж
17
26.07.1936
344
M/М
17
26.07.1953
345
RANISAVLJEVIĆ (RADISLAV)
NEĐELJKO
RANISAVLJEVIĆ (ANTO) PERA
РАНИСАВЉЕВИЋ (ДАНИЛО)
ГОСПАВА
РАНИСАВЉЕВИЋ (РАДИСЛАВ)
НЕЂЕЉКО
РАНИСАВЉЕВИЋ (АНТО) ПЕРА
Ž/Ж
17
29.09.1929
346
RUSTEMOVIĆ (BEGO) FEHIM
РУСТЕМОВИЋ (БЕГО) ФЕХИМ
M/М
17
26.02.1990
347
SALIHOVIĆ (RAMIZ) ALMIR
САЛИХОВИЋ (РАМИЗ) АЛМИР
M/М
17
01.01.1973
348
SALIHOVIĆ (AHMET) AMIRA
САЛИХОВИЋ (АХМЕТ) АМИРА
Ž/Ж
17
29.12.1979
349
SALIHOVIĆ (ŠEVAL) ASVEDIN
САЛИХОВИЋ (ШЕВАЛ) АСВЕДИН
M/М
17
21.09.1989
350
SALIHOVIĆ (OMER) EKREM
САЛИХОВИЋ (ОМЕР) ЕКРЕМ
M/М
17
16.08.1956
351
SALIHOVIĆ (IZUDIN) ELMA
САЛИХОВИЋ (ИЗУДИН) ЕЛМА
Ž/Ж
17
20.04.1992
352
SALIHOVIĆ (VAHID) EMINA
САЛИХОВИЋ (ВАХИД) ЕМИНА
Ž/Ж
17
27.02.1992
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
12 /15
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A004 - STARIČ
098A004 - СТАРИЧ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
353
SALIHOVIĆ (HARIZ) EMIR
САЛИХОВИЋ (ХАРИЗ) ЕМИР
M/М
17
04.03.1975
354
SALIHOVIĆ (MUJO) ESMA
САЛИХОВИЋ (МУЈО) ЕСМА
Ž/Ж
17
23.01.1949
355
SALIHOVIĆ (IZUDIN) FAHRUDIN
САЛИХОВИЋ (ИЗУДИН) ФАХРУДИН
M/М
17
09.03.1996
356
SALIHOVIĆ (REFIK) HANKA
САЛИХОВИЋ (РЕФИК) ХАНКА
Ž/Ж
17
09.10.1948
357
SALIHOVIĆ (HEMED) HARIZ
САЛИХОВИЋ (ХЕМЕД) ХАРИЗ
M/М
17
20.11.1948
358
SALIHOVIĆ (ZAHIR) INDIRA
САЛИХОВИЋ (ЗАХИР) ИНДИРА
Ž/Ж
17
07.07.1979
359
SALIHOVIĆ (RAMIZ) IZUDIN
САЛИХОВИЋ (РАМИЗ) ИЗУДИН
M/М
17
05.04.1966
360
SALIHOVIĆ (EKREM) JASMIN
САЛИХОВИЋ (ЕКРЕМ) ЈАСМИН
M/М
17
07.07.1986
361
SALIHOVIĆ (KOJO) JULIJANA
САЛИХОВИЋ (КОЈО) ЈУЛИЈАНА
Ž/Ж
17
03.05.1973
362
SALIHOVIĆ (ISMET) MERIMA
САЛИХОВИЋ (ИСМЕТ) МЕРИМА
Ž/Ж
17
24.05.1975
363
SALIHOVIĆ (SABAHUDIN) MIRNESA
Ž/Ж
17
09.09.1996
364
SALIHOVIĆ (AVDO) MIRZA
САЛИХОВИЋ (САБАХУДИН)
МИРНЕСА
САЛИХОВИЋ (АВДО) МИРЗА
Ž/Ж
17
01.01.1963
365
SALIHOVIĆ (EKREM) MIRZA
САЛИХОВИЋ (ЕКРЕМ) МИРЗА
M/М
17
13.07.1980
366
SALIHOVIĆ (SENAHID) SANEL
САЛИХОВИЋ (СЕНАХИД) САНЕЛ
M/М
17
14.08.1991
367
SALIHOVIĆ (ŠABAN) SENAID
САЛИХОВИЋ (ШАБАН) СЕНАИД
M/М
17
31.07.1965
368
SALIHOVIĆ (ŠEVAL) ŠEMSUDIN
САЛИХОВИЋ (ШЕВАЛ) ШЕМСУДИН
M/М
17
16.10.1987
369
SALIHOVIĆ (ŠABAN) VAHID
САЛИХОВИЋ (ШАБАН) ВАХИД
M/М
17
14.10.1962
370
SALIHOVIĆ (ZUHDIJA) VAHIDIN
САЛИХОВИЋ (ЗУХДИЈА) ВАХИДИН
M/М
17
19.01.1973
371
SALIHOVIĆ (SMAJO) ZINKA
САЛИХОВИЋ (СМАЈО) ЗИНКА
Ž/Ж
17
19.07.1968
372
SARAJLIĆ (RIFET) ZIBA
САРАЈЛИЋ (РИФЕТ) ЗИБА
Ž/Ж
17
12.04.1966
373
SELIMBAŠIĆ (FEHIM) ENIS
СЕЛИМБАШИЋ (ФЕХИМ) ЕНИС
M/М
17
02.08.1984
374
SELIMBAŠIĆ (FEHIM) FERID
СЕЛИМБАШИЋ (ФЕХИМ) ФЕРИД
M/М
17
15.08.1969
375
SELIMBAŠIĆ (FEHIM) FIKRET
СЕЛИМБАШИЋ (ФЕХИМ) ФИКРЕТ
M/М
17
19.10.1974
376
SELIMBAŠIĆ (FEHIM) FIKRETA
СЕЛИМБАШИЋ (ФЕХИМ) ФИКРЕТА
Ž/Ж
17
01.03.1976
377
SELIMBAŠIĆ (FEHIM) HAJRA
СЕЛИМБАШИЋ (ФЕХИМ) ХАЈРА
Ž/Ж
17
07.07.1978
378
SELIMBAŠIĆ (FEHIM) REŠAD
СЕЛИМБАШИЋ (ФЕХИМ) РЕШАД
M/М
17
15.12.1981
379
SELIMBAŠIĆ (FEHIM) RIFET
СЕЛИМБАШИЋ (ФЕХИМ) РИФЕТ
M/М
17
24.07.1977
380
SELIMBAŠIĆ (SEFER) SEVDA
СЕЛИМБАШИЋ (СЕФЕР) СЕВДА
Ž/Ж
17
16.03.1944
381
SELIMOVIĆ (BAJRO) ADMIR
СЕЛИМОВИЋ (БАЈРО) АДМИР
M/М
17
29.05.1988
382
SELIMOVIĆ (HAMDIJA) AMER
СЕЛИМОВИЋ (ХАМДИЈА) АМЕР
M/М
17
17.08.1996
383
SELIMOVIĆ (BAJRO) ARMIN
СЕЛИМОВИЋ (БАЈРО) АРМИН
M/М
17
26.03.1985
384
SELIMOVIĆ (HAŠIM) BAJRO
СЕЛИМОВИЋ (ХАШИМ) БАЈРО
M/М
17
25.06.1960
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
13 /15
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A004 - STARIČ
098A004 - СТАРИЧ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
385
SELIMOVIĆ (AHMET) DEMINA
СЕЛИМОВИЋ (АХМЕТ) ДЕМИНА
Ž/Ж
17
29.09.1956
386
SELIMOVIĆ (KADIR) JASMIN
СЕЛИМОВИЋ (КАДИР) ЈАСМИН
M/М
17
07.07.1978
387
SELIMOVIĆ (HAŠIM) KADIR
СЕЛИМОВИЋ (ХАШИМ) КАДИР
M/М
17
03.10.1952
388
SELIMOVIĆ (AHMET) MERA
СЕЛИМОВИЋ (АХМЕТ) МЕРА
Ž/Ж
17
10.06.1953
389
SELIMOVIĆ (HUSO) MEVLA
СЕЛИМОВИЋ (ХУСО) МЕВЛА
Ž/Ж
17
01.02.1983
390
SELIMOVIĆ (JUSUF) NERMINA
СЕЛИМОВИЋ (ЈУСУФ) НЕРМИНА
Ž/Ж
17
26.02.1982
391
SELIMOVIĆ (SULJO) REMZA
СЕЛИМОВИЋ (СУЉО) РЕМЗА
Ž/Ж
17
05.01.1971
392
SELIMOVIĆ (MEHMED) SALKO
СЕЛИМОВИЋ (МЕХМЕД) САЛКО
M/М
17
06.01.1964
393
SELIMOVIĆ (RAJIF) SENADA
СЕЛИМОВИЋ (РАЈИФ) СЕНАДА
Ž/Ж
17
19.10.1965
394
SMAJIĆ (HAJRUDIN) AHMO
СМАЈИЋ (ХАЈРУДИН) АХМО
M/М
17
08.08.1981
395
SMAJIĆ (DŽEMAL) AMIRA
СМАЈИЋ (ЏЕМАЛ) АМИРА
Ž/Ж
17
27.08.1954
396
SMAJIĆ (BEGO) AZRA
СМАЈИЋ (БЕГО) АЗРА
Ž/Ж
17
14.06.1987
397
SMAJIĆ (OSMAN) MIRZETA
СМАЈИЋ (ОСМАН) МИРЗЕТА
Ž/Ж
17
21.12.1985
398
SMAJILOVIĆ (ADEM) MUŠAN
СМАЈИЛОВИЋ (АДЕМ) МУШАН
M/М
17
16.04.1956
399
SMAJLOVIĆ (MUŠAN) MIRZET
СМАЈЛОВИЋ (МУШАН) МИРЗЕТ
M/М
17
01.03.1982
400
SOFTIĆ (JAKUB) ISMET
СОФТИЋ (ЈАКУБ) ИСМЕТ
M/М
17
19.09.1967
401
SOFTIĆ (JAKUB) IZET
СОФТИЋ (ЈАКУБ) ИЗЕТ
M/М
17
19.09.1967
402
SULJIĆ (OSMAN) AZEM
СУЉИЋ (ОСМАН) АЗЕМ
M/М
17
01.05.1954
403
ŠEHIĆ (AVDULAH) ŠEMSO
ШЕХИЋ (АВДУЛАХ) ШЕМСО
M/М
17
01.11.1945
404
TURBIĆ (HAŠIM) BAJRON
ТУРБИЋ (ХАШИМ) БАЈРОН
M/М
17
02.01.1974
405
TURBIĆ (MEHMED) FERIDA
ТУРБИЋ (МЕХМЕД) ФЕРИДА
Ž/Ж
17
05.07.1972
406
VEJZOVIĆ (VELIJA) ALIJA
ВЕЈЗОВИЋ (ВЕЛИЈА) АЛИЈА
Ž/Ж
17
18.03.1954
407
VEJZOVIĆ (RAŠID) ASIJA
ВЕЈЗОВИЋ (РАШИД) АСИЈА
Ž/Ж
17
10.02.1957
408
ZEKIĆ (BAJRO) AIDA
ЗЕКИЋ (БАЈРО) АИДА
Ž/Ж
17
05.01.1993
409
ZEKIĆ (BAJRO) ALIJA
ЗЕКИЋ (БАЈРО) АЛИЈА
Ž/Ж
17
04.08.1961
410
ZEKIĆ (AHMO) ĐUMA
ЗЕКИЋ (АХМО) ЂУМА
Ž/Ж
17
25.05.1956
411
ZEKIĆ (RAMIZ) EDINA
ЗЕКИЋ (РАМИЗ) ЕДИНА
Ž/Ж
17
10.01.1975
412
ZEKIĆ (SULEJMAN) FUAD
ЗЕКИЋ (СУЛЕЈМАН) ФУАД
M/М
17
15.12.1994
413
ZEKIĆ (IBRAHIM) HADŽO
ЗЕКИЋ (ИБРАХИМ) ХАЏО
M/М
17
25.12.1957
414
ZEKIĆ (OMER) HASIBA
ЗЕКИЋ (ОМЕР) ХАСИБА
Ž/Ж
17
07.07.1973
415
ZEKIĆ (KADIR) KADRIJA
ЗЕКИЋ (КАДИР) КАДРИЈА
Ž/Ж
17
06.11.1959
416
ZEKIĆ (SALIM) NERMINA
ЗЕКИЋ (САЛИМ) НЕРМИНА
Ž/Ж
17
11.08.1990
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
14 /15
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A004 - STARIČ
098A004 - СТАРИЧ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
417
ZEKIĆ (HADŽO) NIHAD
ЗЕКИЋ (ХАЏО) НИХАД
M/М
17
03.01.1993
418
ZEKIĆ (HADŽO) SABINA
ЗЕКИЋ (ХАЏО) САБИНА
Ž/Ж
17
27.10.1990
419
ZEKIĆ (HADŽO) SENADA
ЗЕКИЋ (ХАЏО) СЕНАДА
Ž/Ж
17
30.11.1982
420
ZEKIĆ (OSMAN) SULEJMAN
ЗЕКИЋ (ОСМАН) СУЛЕЈМАН
M/М
17
05.08.1970
421
ZEKIĆ (ALJO) VASVIJA
ЗЕКИЋ (АЉО) ВАСВИЈА
Ž/Ж
17
12.08.1943
422
ZENUNOVIĆ (OMER) ELVIS
ЗЕНУНОВИЋ (ОМЕР) ЕЛВИС
M/М
17
03.01.1979
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
15 /15
Download

IZBORI / ИЗБОРИ 2014.