DSA 1 MINI
Kompaktna podstanica daljinskog sistema grejanja snage 16 do 75kW
Podstanica za indirektno priključenje na mikro i makro mreže daljinskog sistema grejanja.
Primena
Kontroler
Konstrukcija
DSA 1 MINI je projektovana za
U DSA 1 MINI podstanici su primenjeni
Ugrađene komponente su precizno
upotrebu u sistemima daljinskog
novorazvijeni ECL 310 regulator i
povezane
grejanja. DSA 1 MINI je savršena za
OPR0020 komunikacioni kontroler.
priključcima i pokrivene odgova-
upotrebu u mikro i makro mrežama,
Ovi kontroleri obezbeđuju optimalnu
rajućom EPP-izolacionom strukturom
kao i u niskotemperaturnom (LT) i
raspodelu energije čime smanjuju
koja pokriva kompletnu podstanicu.
visokotemperaturnom (HT) opsegu.
trošak grejanja.
DSA 1 MINI je pored toga dostupna u
ECL 310
mesinganim
KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
verziji visokog pritiska (PN25) i niskog
• Lako prilagođavanje
pritiska (PN16).
• Velika upotrebljivost
• Izdržljivost zbog upotrebe kvalitetnih
materijala (crveni mesing/nerđajući čelik)
Fleksibilnost
• Navojni prikljčci sa zaptivanjem
DSA 1 MINI podstanica se može u svako
• Veoma mali gubici toplote
doba prilagoditi različitim zahtevima uz
minimalno napora.
Točkić ECL kontrolera je projektovan
da pruži lak pristup navigaciji kroz
Montaža
intuitivnu strukturu menija. Lako
Kompaktna podstanica se lako montira
rukovanje vam pomaže da brzo i
na zid.
ispravno pustite u rad DSA 1 MINI.
VLGPN145 © Danfoss 09/2011
cevnim
• Minimali gubici toplote zračenjem
• Lako elektro povezivanje
• Vođenje kablova po obodu podstanice
• Puno prostora za rad na ožičavanju
DSA 1 MINI
Šematski prikaz - primer
Primar
napajanje
Sekundar
napajanje
Primar
povrat
Sekundar
povrat
Priključci za 16/30/42/60 kW
C
312
Priključci za 80 kW
D
C
125
312
D
125
70
100 127 125
A B
C
125
Opcija 1: DOLE I GORE
C Sekundar povrat
D Sekundar napajanje
360
C
70
88100 124 125
D
B A
Tehnički parametri:
Nominalni pritisak: PN16 (25) / 61)
Napojna temp.:
Tmax = 130 / 95 °C2)
Kapacitet:
16/30/42/60/80 kW
Težina:
STANDARDNO
A Primar napajanje
B Primar povrat
C Sekundar povrat
D Sekundar napajanje
D
C
360
125
D
68
1 Spoljni senzor
13 Loptasti ventil
2Termometar
14 Sigurnosni ventil
15 Pločasti toplotni razmenjivač
3Manometar*
4Senzor
16 Regulator diferencijalnog
5 Odzračni ventil
pritiska i protoka
6Pražnjenje
7 Prim. veza, (PTV)
8 Sigurnosni termostat*
9 Veza za ekspanzionu posudu
10Kontroler
11 Hvatač nečistoće
12 Merilo potrošnje toplote*
50-55 kg
Omotač:Ekspandirani
polipropilen (EPP)
Dimenzije (mm):
H 1000 x W 700 x D 420
C
D
Opcija 2: LEVO
C Sekundar povrat
D Sekundar napajanje
* Toelrancija ± 2 mm
Priključci:
A Primar napajanje
B Primar povrat
C Sekundar napajanje
D Sekundar povrat
Veličine priključaka:
For 16/30/42 kW
Primar: DN25 spoljni navoj
Sekundar: DN25 unutrašnji navoj
Za 60/80 kW
Primar: Sekundar: Opcije:
• Manometri na primarnoj strani
• Merilo potrošnje toplotne energije
• Sigurnosni termostat
• Aktuator sa funkcijom sigurnosnog
zatvaranja (*)
Podstanica se isporučuje predfabrikovana,
interno električno ožičena i testirana
funkcionalno i na zaptivenost.
primarna strana / sekundarna strana
primarna strana HT / LT
1)
DN25 spoljni navoj
DN40 unutrašnji navoj
2)
Standardne radne temperature*:
Primar
°C
Sekundar
°C
120 - 65
90 - 60
90 - 50
95 - 60
95 - 55
80 - 50
60 - 80
50 - 70
50 - 75
55 - 75
55 - 80
45 - 65
47 - 70
45 - 75
55 - 75
57 - 80
55 - 80
50 - 70
50 - 75
52 - 75
45 - 65
* Kapacitet može varirati u zavisnosti od temperature
Danfoss d.o.o., Đorđa Stanojevića 14, 11070 Beograd,
Tel.: +381 11 2098550, Fax: +381 2098551, www.grejanje.danfoss.com
Danfoss ne prihvata nikakvu odgovornost za moguće greške u katalozima, brošurama i drugim štampanim materijalima. Danfoss zadržava pravo na izmene na svojim proizvodima bez prethodnog
upozorenja. Ovo se odnosi i na već naručene proizvode pod uslovom da te izmene ne menjaju već ugovorene specifikacije. Svi registarski zaštitni znaci proizvoda u ovom materijalu su vlasništvo
(respektivno) odgovarajućih preduzeća Danfoss. Ime Danfoss i Danfoss logotip su registarski zaštitni znak preduzeća Danfoss A/S. Sva prava su zadržana
VLGPN145 © Danfoss 09/2011
DH-SMT/PL
Download

DSA 1 MINI - Danfoss.com