Poštovane kolege
U toku ove godine Udruženje herniologa Srbije imalo je nekoliko značajnih aktivnosti.
Najvažnija od njih je izrada Vodiča dobre prakse za preponeske kile odraslih, koji će do kraja
godine biti objavljen od strane Ministarstva zdravlja Srbije. U toku izrade vodiča javila se
potreba izrade kliničkih standarda za preponske kile, što bi omogućilo praćenje implementacije
vodiča. Pored evaluacije stanja u oblasti hirurgije preponskih kila u Srbiji, ovo bi bio početni
korak ka izradi kliničkih puteva za pojedine vrste kila.
U saradnji sa Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije uradjen je protokol
za praćenje nekomplikovanih preponskih kila. Ovaj protokol će preko Agencije biti distribuiran
bolnicama koje su u procesu akreditacije kao obavezni dokument ( Sremska Mitrovica,
Požarevac, Vrbas, Zaječar, Kragujevac, Leskovac, Jagodina, Šabac, Aleksinac, Smederevska
Palanka). Pored ovih bolnica bilo bi dobro da i ostale bolnice prihvate evidenciju operacija kila
na ovaj način. Veći broj uključenih ustanova bi doprineo značajnom povećanju vrednosti
podataka i omogućio izradu kvalitetnih kliničkih puteva. Podaci bi se prikupljali u toku cele
2012 godine. Uz ovaj dopis šaljemo vam i primer protokola sa uputstvom. Ukoliko ste
zainteresovani za saradnju molim vas da preko mejla udruženja prijavite osobu za kontakt.
Od 11 do 13 Oktobra 2012 godine u Beogradu, u saradnji sa našim udruženjem, održaće
se svetski kongresi IEHS-a( International endohernia society). O predstojećem kongresu kao i o
drugim aktivnostima udruženje obavestite se preko sajta udruženja koji će biti ažuriran do
kraja godine.
Sve najbolje u Novoj 2012 godini i srećne Božićne praznike želi vam Udruženje
herniologa Srbije.
Predsednik udruženja
Bojan Radovanović
Download

UHS Dopis