T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
YÜKSEK LĠSANS BAġVURU SONUÇ LĠSTESĠ
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ANABĠLĠM DALI TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
1 Abdulkerim GÜMÜġ
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
2 Abdullah AKGÜL
SINAVA GĠRECEK.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Anabilim
Dalı
3 Abdullah BULUT
SINAVA GĠRECEK.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Anabilim
Dalı
4 Abdullah Onur KALAYCI
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
5 Abdullah URGANCI
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
6 Adem AVCU
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
7 Ahmet GÜLÜMSEYEN
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
8 Ahmet Serkan AKKAYA
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Anabilim
Dalı
9 Ahmet SÖKMEN
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
10 Ahmet YĠĞĠT
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
11 Alev GÖÇMEN
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Anabilim
Dalı
12 Ali Can KARACADAĞLI
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
13 Ali ÇEVĠK
SINAVA GĠRECEK.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Anabilim
Dalı
14 Ali DOĞAN
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
15 Ali Melik Ilgar IġIKLI
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
16 Ali Salih EROĞLU
SINAVA GĠRECEK.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Anabilim
Dalı
17 Ali Sercan ġĠMġEK
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
18 Ali Ziver BĠLGE
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
19 Alim KUġGÖZ
SINAVA GĠRECEK.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Anabilim
Dalı
20 Alin MERDĠNOĞLU
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
21 Alparslan GÜLTÜRK
SINAVA GĠRECEK.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Anabilim
Dalı
22 Alpaslan SELÇUK
SINAVA GĠRECEK.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Anabilim
Dalı
23 Anıl DEMĠRTAġ
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
24 Arzu GÜL
SINAVA GĠRECEK.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Anabilim
Dalı
25 Asiye ġĠMġEK
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
26 Aykut AKSU
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
27 AyĢe Bilge ZORLU
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Anabilim
Dalı
28 AyĢe UYANIK
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
29 Bahadır Ayhan ĠLHAN
SINAVA GĠRECEK.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Anabilim
Dalı
30 Bahar TURAN
SINAVA GĠRECEK.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Anabilim
Dalı
31 BaĢak ÇETĠNKAYA
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
32 Bayram ÇOBAN
SINAVA GĠRECEK.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Anabilim
Dalı
33 Burhan KAPLAN
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
34 Buse ÇELĠK
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
35 Cabir KOCA
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Anabilim
Dalı
36 Caner YÜKSEL
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
37 Cansen YENĠYOL
SINAVA GĠRECEK.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Anabilim
Dalı
38 Cengzhan KÖROĞLU
SINAVA GĠRECEK.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Anabilim
Dalı
39 Cenk KARAKAġ
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
40 Ceren ERKAL
SINAVA GĠRECEK.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Anabilim
Dalı
41 Ceyda GÖKDEMĠR
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
42 ÇağdaĢ AġKAR
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
43 Çağla ġENGÖR
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Anabilim
Dalı
44 Çağrı OFLAZ
SINAVA GĠRECEK.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Çilem BAL
Dilek ERDEM
Duygu Adile ATAÇER
Duygu ENGĠN
Eda TEKEL
Efkan ZEYTĠNOĞLU
Elif YÜKSEL
Emine AVCIOĞLU
Emre HASEKĠ
Enver ATAÇOCUĞU
Erdal GÖK
Erdem YETER
Erdi KURNAZ
Erdi TOKUL
Esen GÜL
Esma TEKE
EĢref GÖKALP
Eyüp UĞUR
Ezgi SAYAR
Fazıl ULUÇELĠK
Ferdal ÜNEġ
Gökhan ESEN
Güler AKĠ
Gülsüm Hilal GÜNAYDIN
Güven AĞCA
Hakan KARABALCIK
Hakkı KARATAġ
Halil KANATOĞLU
Halil KÜPELĠ
Harun ÖZER
Hasan Nadir ORHAN
Hilal ERMĠġ
Huriye ĠLASLAN
Hülya ĠġLĠ
IĢıl SARĠKAMIġ
Ġbrahim BALLI
Ġbrahim GÜL
Ġbrahim KAHRAMAN
Ġbrahim KÜTÜK
Ġbrahim SOLMAZ
Ġsa AYDEMĠR
Kaan SALMAN
Kadir AYDIN
Kadir ÇALIġKAN
Kasım SALMAN
Kenan ACAR
Kerem BARAN
Kevser ġENTÜRK
Mehmet BOĞA
Mehmet ÖZBEY
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Mehmet Uğur AÇIKGÖZ
Melek KOZAK
Melih TURAN
Mert DÜZ
Merve Sevim KÜÇÜKBAHÇECĠ
Muharrem ÖZALP
Muhittin BAġAK
Murat AKSOY
Murat YURTTAġ
Mustafa ADAMCI
Mustafa HURÜZ
Mustafa KARA
Mustafa SUGÖTÜREN
Nafiye BAKIR
Nedim ÇAYĠR
Nil Nihal DUMAN
Nuray AYDOĞAN
Okan SARI
Okay CAN
Onur AKYÜZ
Osman ERSÖZ
Osman KAYACI
Ozan METE
Ömer ÇELĠK
Ömer GÜNAY
Özge KÖLE
Özgür EFE
Özgür EKEN
Özlem CEYHAN
Pelin ORDU
Ramazan YĠTĠK
Sadık ÖZTÜRK
Salih ÖREN
Seda ÇOPUR
Seda ĠYĠKANLI
Selgin BALCI
Selim ÇAKMAK
Selim ÇAKMAK
Serdar KOCA
Serkan BĠLGĠN
Serkan ġEN
Sümeyye KISALAR
ġadiye YAYLAGÜL
ġerife Yasemin ÇAVDAR
ġeyhmus KARAK
ġeyma DURGUT
Taner SOYTÜRK
Tayfun SARI
Tolga KARAKAġ
Umuray TAġKÖPRÜLÜ
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Ümmügülsüm ÇAKMAK
Yeliz ERDOĞAN KARCI
Yonca ÖZTÜRK
Yunus DENĠZER
Yunus Emre ÇĠNGÖZ
Yunus KAYA
Zafer KARALI
Zahide BĠNBĠR
Zekayi BAĞRIYANIK
Zülküf Erkan BAYKARA
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
FĠZYOTERAPĠ VE REHABĠLĠTASYON ANABĠLĠM DALI TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
1 Burak Yasin YAŞAR
SINAVA GĠRECEK.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
2 Esra ÇĠMEN
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyon
Anabilim
Dalı
3 Fatih DURSUN
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
4 Fatih ÖZDEN
SINAVA GĠRECEK.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
5 Furkan BİLEK
SINAVA GĠRECEK.
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyon
Anabilim
Dalı
6 Gizem Gül ĠNCEOĞLU
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
7 Gizem KARTAL
SINAVA GĠRECEK.
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyon
Anabilim
Dalı
8 Hasan Nadir ORHAN
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
9 Hilal ŞİŞMAN
SINAVA GĠRECEK.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
10 Neyran ALTINKAYA
SINAVA GĠRECEK.
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyon
Anabilim
Dalı
11 Sevilay TOPRAK
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
12 Zeynep SAĞBAŞ
SINAVA GĠRECEK.
HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETĠMĠ ANABĠLĠM DALI TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Aydın GÜL
Batuhan KARAKAYA
BüĢra OCAK
Emin AKSAN
Esra ARSLAN
Fatma Özge KOÇAK
Hüseyin ġAHĠN
Ġsmail KARADEMĠR
Mehmet Atakan BAKIR
Mehmet ESATOĞLU
Meryem DEMĠRTAġ
Neslihan YILMAZ
Oğuz BÜYÜKDURNA
Özgür Nadiye KARAMAN
Raziye DĠRĠ
Seyhan ÖZDEMĠR
ġükran KOÇ
Ümit BaĢar SEMĠZ
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
HEMġĠRELĠK ANABĠLĠM DALI TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI
Hemşirelik Anabilim Dalı
1 Aslı Mücella KARAKUġ
Hemşirelik Anabilim Dalı
2 Ayla HENDEKCĠ
Hemşirelik Anabilim Dalı
3 AyĢe Nihal KARA
Hemşirelik Anabilim Dalı
4 Burcu ÇÖKTEL
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
SINAVA GĠRECEK.
SINAVA GĠRECEK.
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Halil ONAT
Hilal ÖDEMĠġ
Kübra KARA
Mehmet Atakan BAKIR
Meltem GÜNGÖR
Nalan YILDIZ
Necla TOĞUÇ
Neslihan YILMAZ
Nihal YAKAR
Nilay KULAKSIZOĞLU
Nur MUġTU
Pelin FIRAT
Raziye DĠRĠ
Seher YAMAN
Tufan DÖNMEZ
Ülkü MANDAġ
Yasin YETER
Hemşirelik Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hemşirelik Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
Hemşirelik Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hemşirelik Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hemşirelik Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hemşirelik Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hemşirelik Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hemşirelik Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hemşirelik Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
Hemşirelik Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hemşirelik Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hemşirelik Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hemşirelik Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hemşirelik Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
Hemşirelik Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
Hemşirelik Anabilim Dalı
SINAVA GĠRECEK.
Hemşirelik Anabilim Dalı
EVRAKLARINI TESLĠM ETMEDĠ.
HĠSTOLOJĠ VE EMBRĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
1 OkĢan UYAR GAZEZOĞLU
SINAVA GĠRECEK.
Lisansüstü Eğitim GiriĢ Mülâkat veya Yazılı Değerlendirme Sınavı
TARĠHĠ
SAATĠ
18.08.2014
10.00
* Sınavlar ilgili Anabilim Dalllarında yapılacaktır.
YERĠ
* BESYO/
MSYO /
TIP FAKÜLTESĠ
Download

Başvuru sonuç listesi için tıklayınız.