Download

Próba oceny wpływu magnetostymulacji na obraz termograficzny