Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322
fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: [email protected]
www.institutims.co.yu
NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
2013. godina
Institut za ispitivanje materijala a.d
Bulevar vojvode Mišića 43, 11000 Beograd
Matični broj: 07008139
PIB: 100223617
Telefon: +381 11 2650-322
Fax: +381 11 3692-772
e-mail : [email protected]
www.institutims.rs
1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU
Institut za ispitivanje materijala je jedna od vodećih multidisciplinarnih
naučnoistraživačkih organizacija koja pruža usluge u svim oblastima građevinarstva,
stanovanja i industrije građevinskih materijala. Osnovan je 1929. godine da bi zadovoljio
rastuće potrebe Jugoslovenske građevinske industrije na polju ispitivanja
materijala.Tokom godina IMS je prerastao u kompleksnu instituciju sa širokim spektrom
aktivnosti, prepoznatljivu i cenjenu širom sveta o čemu svedoče brojne reference.
Istorija Instituta IMS
Pri Ministarstvu građevina Kraljevine Jugoslavije od 1929 godine postojao je Zavod za
ispitivanje materijala sa zadatkom da obavlja kontrolna ispitivanja građevinskih
materijala koji se koriste za objekte pod nadzorom Ministarstva i drugih područnih
ustanova na teritoriji cele Jugoslavije. Oprema je dobijena 1930-1931. godine na račun
ratnih reparacija iz Nemačke i to za:
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
·
mehanička ispitivanja prirodnih i veštačkih materijala
·
fizička ispitivanja prirodnih i veštačkih materijala
·
hemijska ispitivanja, uglavnom bitumena i asfalta
Godine 1935. oprema je dopunjena uređajem za vašenje uzoraka iz betonskih
kolovoza.
Zavod, laboratorije i administracija bili su smešteni u suterenu zgrade Ministarstva u
Masarikovoj br. 2. Ovako opremljen Zavod u ono vreme bio je savremen i dovoljan za
potrebe građevinarstva. Rad se odvijao preko upravnika, dva do tri inženjera, četiri do
pet laboranata i četiri majstora, ukupno deset do dvanaest saradnika.Paralelno sa
radom Zavoda za ispitivanje materijala u okviru Ministarstva građevine postojao je i
odsek za mostove koji je imao značajnu i naprednu ulogu u razvoju građevinarstva u
Kraljevini Jugoslaviji. Često su zadaci izgradnje mostova prerastali u istraživačko
razvojne projekte kao čto su: donošenje savremenih propisa za armirani beton,
uvođenje kvalitetnih betona, izgradnja savremenih asfaltnih puteva, početak uvođenja
geomehaničkih ispitivanja itd. Odsek je posedovao zbirku tada savremenih
instrumenata za statička i dinamička ispitivanja. Najdragocenije u tom radu bilo je
okupljanje većeg broja inženjera izuzetnih kvaliteta kao što su bili: Nenad Lancoš,
Tucaković, Karpinski, Judinč, Ruža Radovanović, Kostić, Ilić, Matić, Žeželj, Đorđević,
Šapšal, Voroncov, Erić, Popović i dr. Bila je to velika škola vrsnih projektanata,
organizatora, propagatora unapređenja struke i pravih istraživača.
Uprkos teških rušenja Beograda tokom drugog svetskog rata, zgrada u Masarikovoj 2,
sa Zavodom za ispitivanje materijala Ministrastva građevina je ostala neoštećena. Posle
rata Zavod odmah nastavlja sa radom u okviru Ministarstva građevina FNRJ, vršeći
zadatke kontrole kvaliteta, dok Odsek za mostove pod vođstvom inženjera Branka
Žeželja okuplja vrsne stručnjake koji sa velikim žarom pristupaju obnovi porušenih
mostova, čime su postavljeni temelji za budući rad Instituta IMS.
U toku 1947. godine doneto je rešenje o osnivanju građevinskog Instituta Ministarstva
građevina FNRJ u čiji sastav ulazi i postojeći Zavod za ispitivanje materijala. Početkom
1948. godine Institut se izdvaja u posebnu jedinicu i za direktora je postavljen inženjer
Branko Žeželj. Institut počinje rad sa dva inženjera i dva tehničara, ali brzo povećava
broj saradnika kako od stručnjaka iz Odseka za mostove tako i sa inženjerima prvih
posleratnih generacija kao što su: Dobrosav Jevtić, Branko Stojadinović, Boško
Petrović, Dimitrije Ćertić, Živorad Ćertić, Ilija Stojadinović, Predrag Želalić i drugi. Nakon
dve godine broj saradnika je prešao 60 i dalje bio u porastu.
Zavod za ispitivanje materijala u tom periodu radi u okviru Instituta na dvostrukim
zadacima: kao konrolni organ na ispitivanju materijala i na eksperimentalnom
ispitivanju. Za eksperimentalna ispitivanja dobijen je plac na uglu ulica Kneza Miloša i
Narodnog fronta, a nešto kasnije u ulici Gavrila Principa za izradu montažnih elemenata
i opita od prednapregnutog betona. Na ovom placu su izrađeni elementi za prvu opitnu
halu Instituta koja je zbog uskraćivanja lokacije kasnije montirana u ulici Viktora Igoa. U
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
2/29
ovom periodu Institut preuzima staranje o biblioteci Ministarstva građevina, jednoj od
najpotpunijih građevinskih biblioteka pre i posle rata.
1950. godine dolazi do ukidanja Saveznih ministarstava. Poslovi unapređenja
proizvodnje prelaze u nadležnost Savezne planske komisije. Institut koji se do tada
afirmisao kao naučno-istraživačka ustanova očuvan je kao celina, zajedno sa Zavodom
za ispitivanje materijala i bibliotekom i prelazi pod upravu Savezne uprave za
unapređenje proizvodnje.
Početkom 1951. godine, Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU), u saradnji sa
prof. dr Mirkom Rošom, otpočinje sa realizacijom svog novog Instituta za ispitivanje
materijala i konstrukcija, nezavisno od već postojećih ustanova.
Tokom 1951. godine vođeni su pregovori koji su na kraju doveli do fuzije postojećih
ustanova, a januara 1952 doneta je odluka o formiranju Instituta za ispitivanje materijala
SANU. Do kraja te godine sve pomenute ustanove ušle su u sastav novog Instituta na
čijem je čelu bio prof. Mirko Roš, a zamenik upravnika je bio inž. Branko Žeželj. Od
januara 1953 Institut postaje ustanova sa samostalnim finansiranjem sa nazivom Institut
za ispitivanje materijala NR Srbije, a inž. Branko Žeželj direktor.
Zgrada na Senjaku u Bulevaru vojvode Mišića 43 koja je 1951. godine dobijena za
smeštaj Instituta, projektovana je za državnu markarnicu i pre drugog svetskog rata
završeni su grubi radovi. Nakon rata izvršeni su spoljašnji i unutrašnji radovi za potrebe
Ministarstva elektroprivrede FNRJ. Adaptacija ove zgrade za Institut, odnosno
laboratorije sa teškim mašinama i opremom bila je dosta složena, ali je uspešno
obavljena. Veći problem je bilo iseljenje ustanova koje su se zatekle u zgradi pre dodele
zgrade Institutu: Hidroenergetski zavod“Jaroslav Černi”, Institut “Nikola Tesla”, Savet za
nauku i kulturu i Projektni biro Narodne armije. U toku 1953. godine,započela je
izgradnja hale u ulici Viktora Igoa i za rad je bila osposobljena 1956. U 1964. godini
završena je i zgrada za laboratoriju za beton u ulici Viktora Igoa.
Tokom 1965.godine formirano je Naučno veće koje su sačinjavali svi članovi
kolegijuma, birani naučni radnici i delegirani članovi Univerziteta. Osnivanjem Naučnog
veća Institut ostvaruje vrlo efikasnu organizacionu formu, povoljnu za razvoj naučnih
istraživanja, odvojenu od briga svakodnevnog poslovanja.
U narednom periodu Institut i dalje uspešno razvija svoju ulogu razvojnog centra za
mnoge industrije, uključujući cementnu, drvnu, livarsku, metaloprerađivačku, kao i
industriju betonskih prefabrikata. Institut je među vodećima u zemlji u izgradnji
savremenih puteva, razvoju geomehanike i fundiranja, razvoju građevinskih mašina i
opreme, laboratorijske opreme i dr. Jedna od najvećih zasluga Instituta u dužem
periodu je razvoj prednapregnutog betona i lamerilanog lepljenog drveta.
Zajedno sa drugim Institutima u zemlji daje značajan doprinos i maksimalnu podršku
radu Saveza jugoslovenskih laboratorija. Institut je tvorac i stalni oslonac
Jugoslovenskom društvu za prednaprezanje. U svojoj dugoj istoriji Institut je snažno
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
3/29
uticao na razvoj građevinarstva. Razvijene su mnoge istraživačke metode rada, projekti,
konstrukcije, sanacioni programi.
Osamdesetih godina prošlog veka Institut je uspešno radio na projektovanju montažnih
stambenih zgrada, hala i mostova u sistemu IMS u zemlji i širom sveta – Kuba,
Mađarska, Italija, Angola, Rusija, Filipini, Kina...
UPRAVLJANJE DRUŠTVOM
Krajem devedesetih godina započeta je vlasnička transofrmacija posle koje su radnici
IMS-a kupovinom deonica postali vlasnici dela kapitala Instituta IMS.
Krajem 2001. godine izvršena je nova transformacija posle koje je Institut IMS zvanično
registrovan kao akcionarsko društvo.
Institut je akreditovan odlukom odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija
Ministarstva prosvete i nauke br.640-01-1/15 od 04.10.2011 godine kao istraživačko
razvojni Institut koji obavlja naučnoistraživačku delatnost od opšteg interesa.
U februaru 2012 godine na vanrednoj skupštini društva izvršeno je usaglašavanje
osnivačkog akta sa zakonom, po kojem je Institut IMS Ad osnovan kao javno
akcionarsko društvo. Upravljanje društvom je dvodomo , čiji su organi:
-Skupština
-Nadzorni odbor
-Izvršni odbor
-Generalni direktor
-Naučno veće
-Sekretar Društva
Nadzorni odbor je obrazovao i Komisiju za reviziju.
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
4/29
Osnivač društva je Republika Srbija .Redosled prvih deset akcionara po broju akcija:
OBIČNE AKCIJE
Akcionari
Broj
Učešće u
31.12.2013
akcija
ak.kap.%
Republika Srbija
14768
77,05311
AD kompresor
1099
5,73411
Hleb i kifle
111
0,57915
Grujić Branimir
52
0,27131
Vojvodina
AD
tehno.
Grujić Negoslav
Brenjo Nikola
Mandreš Vera
Vojinović
Branislav
Denić Nada
42
PRIORITETNE AKCIJE
Akcionari
Broj
Učešće u
31.12.2013
akcija
os.kap.%
Grujić Branimir
16
1,190
Buđevac Ratko
15
1,116
Grujić Negoslav
13
0,967
Vojinović
13
0,967
Branislav
0,21914 Brenjo Nikola
12
0,893
41
40
40
40
0,21392
0,20870
0,20870
0,20870
37
Denić Nada
Mandreš Vera
Manojlović Miloš
Garabandić
Stevan
0,19305 Maksimović Ana
12
12
12
11
0,893
0,893
0,893
0,818
11
0,818
U novije vreme Institut veoma uspešno sarađuje sa srodnim institucijama iz okruženja.
U toku su mnogobrojni poslovi vezani za izgradnju puteva, mostova, nadzor objekata,
atestiranje sirovina, razradu savremenih tehnologija i kontrolu kvaliteta radova iz više
oblasti.
OSNOVNA DELATNOST
72.19 - Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko – tehnološkim naukama
Pored osnovne delatnosti Institut obavlja:
 Naučnoistraživački rad u svim oblastima građevinarstva i industrije građevinskog
materijala
 Sertifikacija proizvoda
 Ekspertize, konsultantske usluge, nadzor i obuka kadra
 Razvoj i primena informacionih sistema u građevinarstvu
 Projektovanje objekata nisko i visokogradnje, proizvodnih tehnologija i montažnih
sistema građenja
 Razvoj i plasman sistema i tehnologija prednaprezanja i izvođenje specijalističkih
radova
 Ispitivanja i istraživanja konstrukcija, projektovanje i izvođenje specijalističkih i
sanacionih radova
 Specijalistička ispitivanja pri remontu hidro i termoenergetskih objekata
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
5/29


Ispitivanje i provera komponenti i opreme, etaloniranje opreme, projektovanje i
proizvodnja opreme, uređaja i instrumenata za ispitivanje materijala i konstrukcija
Geološka, hemijska i fizička ispitivanja i istraživanja materijala i sirovina
AKREDITOVANE LABORATORIJE
1.Centralna laboratorija za ispitivanje materijala koja u svom sastavu ima

Laboratorija za kamen i agregat

Laboratorija za građevinsku keramiku

Laboratorija za beton

Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara

Laboratorija za drvo i sintetičke materijale

Laboratorija za ugljovodonične izolacije i veziva

Laboratoriju za akustiku i vibracije
2.Laboratorija za ispitivanje metala
3.Laboratorija za puteve i geotehniku
4.Laboratorija za ispitivanje konstrukcija
5.Metrološka laboratorija za mehaničke veličine
6.Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije
2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Finansijski izveštaji Instituta IMS AD Beograd, za obračunski period koji se završava
31.12.2013. godine sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa
Međunarodnim
računovodstvenim
standardima/
Međunarodnim
standardima
finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI), Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni
glasnik RS“ br. 46/2006), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog
Zakona, i izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama koje su utvrđene
Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.
Priloženi finansijski izveštaji sastavljeni za period 01. januara do 31. decembra 2013.
godine prikazani su u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca,
finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
("Sl. glasnik RS", br. 114/2006, 5/2008 - ispr., 119/2008 i 2/2010).
Poslovne knjige, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda,
sastavljanje, prikazivanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja vršeni su u skladu sa
zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva: Zakon o računovodstvu i
reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009), Međunarodnim standardima
finansijskog izveštavanja (MSFI), uključujući Međunarodne računovodstvene standarde
(MRS) i tumačenja standarda, izdate od strane Odbora za međunarodne
računovodstvene standarde (IASB) i Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog
izveštavanja (IFRIC).
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
6/29
Finansijski izveštaji Privrednog društva sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog
troška (osim kada se radi o nepokretnostima) i načelom stalnosti pravnog lica.
Iznosi u kojima se izveštava i uporedni podaci
Vrednost RSD direktno je vezana za vrednost valute Evropske monetarne unije (EUR).
Na dan 31. decembra 2013. godine tržišna vrednost RSD je bila 114,6421 RSD za 1
EUR. Na kraju 2013 godine godišnji koeficijent inflacije , prema zvaničnom organu koji
objavljuje ovaj koeficijent, iznosio 2.2%
Cifre u finansijskim izveštajima su iskazane u hiljadama RSD, to jest u funkcionalnoj
valuti koja je domicilna valuta Republike Srbije.
Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Privrednog društva za godinu završenu 31.
decembra 2012. koji su bili predmet revizije.
3. USVOJENE I PRIMENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Nematerijalna ulaganja
Nematerijalno ulaganje se priznaje:

kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi po osnovu tog ulaganja
priticati u Institut,

kada nabavna vrednost ili cena koštanja tog ulaganja može da se pouzdano
izmeri, a jedinična nabavna cena u vreme nabavke je veća od prosečne bruto
zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem podatku Republičkog
organa nadležnog za poslove statistike kada je njegov vek trajanja duži od
godinu dana.
Nematerijalno ulaganje početno se meri (priznaje) po nabavnoj vrednosti ili ceni
koštanja.
Nakon početnog priznavanja, naknadno merenje nematerijalnih ulaganja vrši se po
troškovnom principu iz MRS 38 Nematerijalna ulaganja, odnosno po nabavnoj
vrednosti ili ceni koštanja umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke zbog
obezvređenja
Nekretnine, postrojenja i oprema
Osnovna sredstva (nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva) su materijalna
sredstva koja preduzeće drži za upotrebu u proizvodnji ili za isporuku robe ili pružanje
usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili u administrativne svrhe i za koja se očekuje da
će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda.
Nekretnina, postrojenje i oprema priznaju se kao sredstvo:

kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi po osnovu tog sredstva
priticati u Institut,
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
7/29


kada nabavna vrednost ili cena koštanja tog sredstva može pouzdano da se
izmeri i koja nije ispod jedne prosečne zarade u periodu u kom se nabavlja,
kada je njegov vek trajanja duži od godine dana.
Obračun postrojenja i opreme koji ispunjavaju uslove za priznavanje za sredstvo, vrši se
po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja, a koje se sastoji od nabavne cene, uvećane za
sve zavisne troškove nabavke i umanjene za bilo koje trgovinske popuste i rabate.
Nakon početnog priznavanja, nekretnine se iskazuju po modelu revalorizacije, odnosno
po poštenoj vrednosti na dan revalorizacije. Naknadna ulaganja u nekretninu,
postrojenje i opremu uvećava vrednost sredstva ako ispunjava uslove da da se prizna
kao stalno sredstvo.
Ako je vek trajanja ugrađenog dela, priznatog kao naknadni izdatak, različit od veka
trajanja sredstva u koji je ugrađen, onda se taj deo vodi kao posebno sredstvo i
amortizuje u toku korisnog veka trajanja.
Ulaganja po osnovu tekućeg održavanja priznaju se kao rashod perioda u kome su
nastala
Stope amortizacije primenjene za 2013 godinu su sledeće:
Amortizacione stope Društva
Građevinski objekti
Oprema
Vozila
Nameštaj
1 –5%
7 – 30%
16,6 – 20%
12,5%
Dugoročni finansijski plasmani
U okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se učešća u kapitalu zavisnih
pravnih lica, učešća u kapitalu povezanih pravnih lica i učešća u kapitalu drugih pravnih
lica i dugoročne hartije od vrednosti rapoložive za prodaju. Takođe, u okviru dugoročnih
finansijskih plasmana iskazuju se dugoročni krediti, zavisnim, povezanim i drugim
pravnim licima, dugoročni krediti u zemlji i inostranstvu, hartije od vrednosti koje se drže
do dospeća i ostali dugoročni plasmani.
Navedeni plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog
priznavanja mere po njihovoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja fer vrednost
nadoknade koja je data za njih. Troškovi transakcije se uključuju u početno merenje
svih finansijskih sredstava.
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
8/29
Zalihe
Zalihe su sredstva koja se drže za prodaju u uobičajenom toku poslovanja; koja su u
procesu proizvodnje, a namenjene su za prodaju ili u obliku materijala ili pomoćnih
sredstava koja se troše u procesu proizvodnje ili prilikom pružanja usluga. Zalihe
obuhvataju:
 osnovni i pomoćni materijal koji će biti iskorišćeni u procesu proizvodnje;
 nedovršene proizvode čija je proizvodnja u toku;
 gotove proizvode koje je proizvelo preduzeće i
 robu koja je nabavljena i drži se radi preprodaje, uključujući nekretnine (zemljište,
građevinske objekte i ostale nekretnine) pribavljene radi dalje prodaje.
Zalihe materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe, računovodstveno
se obuhvataju u skladu sa MRS 2 Zalihe.
Kratkoročna potraživanja i plasmani
Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca povezanih (matičnog,
zavisnih i pridruženih) i ostalih pravnih i fizičkih lica u zemlji i inostranstvu po osnovu
prodaje proizvoda, robe i usluga.
Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoročne
plasmane sa rokom dospeća, odnosno prodaje do godinu dana od dana bilansa.
Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture.
Ako se vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izveštajnu
valutu po kursu važećem na dan transakcije.
Promene deviznog kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraživanja
iskazuju se kao kursne razlike u korist prihoda ili na teret rashoda.
Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa preračunavaju se prema važećem
kursu, a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod perioda.
Društvo permanentno prati finansijsko stanje i poslovanje svojih značajnih komitenata ,
odnosno izloženost riziku deponovanja i ulaganja sredstava. Na osnovu analize
starosne strukture potraživanja i procene rukovodstva o naplativosti istih, društvo je vrši
indirektan otpis onih potraživanja za koje je procenjen visok stepen neizvesnosti naplate
Poslovodstvo privrednog društva procenom utvrđuje otpis potraživanja na teret ispravki
osim za kupce kojima se istovremeno i duguje.
Potraživanja koja se otpisuju moraju biti starija od 60 dana.
Direktan otpis na teret rashoda vrši se u slučaju kada postoje uverljivi dokazi da se
potraživanje ne može naplatiti.
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
9/29
Kratkoročni finansijski plasmani i hartije od vrednosti kojima se trguje iskazuju se po
amortizovanoj vrednosti, ne uzimajući u obzir nameru preduzeća da ih drži do dospeća.
Hartije od vrednosti kojima se trguje, odnosno koje su kupljene radi dalje prodaje
iskazuju se po fer (tržišnoj) vrednosti. Efekti promene fer (tržišne) vrednosti obuhvataju
se kao rashodi i prihodi perioda.
Lizing
Po osnovu ugovora o lizingu Društvo se pojavljuje kao korisnik lizinga. Društvo
klasifikuje lizing kao finansijski u slučaju kada je ugovorom regulisano da se u osnovi svi
rizici i koristi po osnovu vlasništva nad predmetom lizinga prenose na korisnika lizinga.
Svi ostali ugovori o lizingu se klasifikuju kao ugovori o operativnom lizingu.
Lizing ugovori koji se odnose na zakup poslovnog prostora uglavnom predstavljaju
operativni lizing. Sva plaćanja tokom godine po osnovu operativnog lizinga, evidentirana
su kao trošak u bilansu uspeha, ravnomerno pravolinijski tokom perioda trajanja lizinga.
Sredstva koje se drže po osnovu ugovora o finansijskom lizingu se priznaju kao
sredstva Društva po njihovoj fer vrednosti ili, ako je ta vrednost niža, po sadašnjoj
vrednosti minimalnih lizing rata, utvrđenih na početku trajanja ugovora o lizingu. Na dan
bilansa stanja obaveza za lizing je iskazana po sadašnjoj vrednosti .
Lizing rate su podeljenje na deo koji se odnosi na finansijski trošak i deo koji umanjuje
obavezu po osnovu finansijskog lizinga, tako da se postigne konstantna kamatna stopa
na preostalom delu obaveze. Finansijski trošak se iskazuje direktno kao rashod perioda.
Prihodi i rashodi
Prihodi obuhvataju prihode od uobičajenih aktivnosti preduzeća i dobitke. Prihodi od
uobičajenih aktivnosti su prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od
aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja
dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od doprinosa i članarina i
drugi prihodi koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena
naplate.
Dobici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju prihoda i mogu, ali ne
moraju da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti preduzeća. Dobici predstavljaju
povećanja ekonomskih koristi i kao takvi po prirodi nisu različiti od prihoda. Dobici
uključuju dobitke proistekle iz prodaje dugoročnih sredstava, nerealizovane dobitke; na
primer, one što proističu iz revalorizacije utrživih vrednosnih papira i one što rezultiraju
iz porasta iskazane vrednosti dugoročnih sredstava. Dobici se prikazuju na neto osnovi,
nakon umanjenja za odgovarajuće rashode.
Različite vrste sredstava mogu da budu primljene ili većane preko prihoda; primeri
uključuju gotovinu, potraživanja i robu i usluge koje su primljene u zamenu za
isporučene proizvode i usluge. Prihodi takođe mogu nastati iz izmirenja obaveza. Na
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
10/29
primer, preduzeće može da isporuči robu i pruži usluge radi izmirenja obaveze po
osnovu otplate preostalog duga.
Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti preduzeća i gubitke.
Troškovi koji proističu iz uobičajenih aktivnosti preduzeća uključuju rashode direktnog
materijala i robe i druge poslovne rashode (troškovi ostalog materijala, proizvodne
usluge, rezervisanja, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi pravnog lica
nezavisni od rezultata, bruto zarade i ostali lični rashodi), nezavisno od momenta
plaćanja.
Odloženi porezi
Odloženi porez na dobit se obračunava za sve privremene razlike između poreske
osnove imovine i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti. U ovom finansijskom
obračunu nisu korištene važeće poreske stope za obračun iznosa odloženog poreza.
Odložene poreske obaveze priznaju se za sve oporezive privremene razlike. Odložena
poreska sredstva priznaju se za odbitne privremene razlike i za efekte prenetog gubitka
i neiskorišćenih poreskih kredita iz prethodnih perioda do nivoa do kojeg je verovatno
da će postojati budući oporezivi dobici na teret kojih se odložena poreska sredstva
mogu iskoristiti. Knjigovodstvena vrednost odloženih poreskih sredstava preispituje se
na dan svakog bilansa stanja i umanjuje do mere do koje više nije izvesno da je nivo
očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se ukupna vrednost ili deo
vrednosti odloženih poreskih sredstava može iskoristiti. Odložena poreska sredstva koja
nisu priznata procenjuju se na dan svakog bilansa stanja i priznaju do mere do koje je
postalo izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se
odložena poreska sredstva mogu iskoristiti.
Primanja zaposlenih
U skladu sa propisima Republike Srbije, Društvo je u obavezi da obračuna i plati poreze
i doprinose poreskim organima i državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna
sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju porez na zarade i doprinose za zaposlene
na teret poslodavca i na teret zaposlenih u obračunatim iznosima po stopama
propisanim relevantnim zakonskim propisima. Ovi porezi i doprinosi čine rashod perioda
na koji se odnose.
Iskazi u devizama
Transakcije obavljene u stranoj valuti preračunavaju se na dan poslovne promene u
dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom deviznom tržištu.
Sredstva i obaveze iskazani u devizama na dan Bilansa stanja preračunavaju se i
iskazuju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke koji važi na dan sačinjavanja
finansijskih izveštaja.
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
11/29
Standardi, dopune i tumačenja čija je primena počela od 2009 godine, a nisu
usvojeni od strane Privrednog društva
Sledeće izmene i dopune postojećih standarda su objavljene kao deo projekta
godišnjeg poboljšanja standarda od strane IASB-a i postaju obavezne za primenu na
godišnje obračunske periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2009. godine ili
kasnije:
-MSFI 5 (Izmena) “Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja“ i
odgovarajuća izmena MSFI 1 “Prva primena MSFI“ (stupili na snagu 1. jula 2009.
godine). Izmenama se pojašnjava da se sva sredstva i obaveze zavisnih pravnih lica
klasifikuju kao ona koja se drže za prodaju, ako delimični plan otuđenja rezultira u
gubitku kontrole. Za ove zavisne entitete treba izvršiti relevantno obelodanjivanje
ukoliko je zadovoljena definicija prestanka poslovanja. Prateća izmena MSFI 1 navodi
da se ove izmene primenjuju prospektivno od datuma prelaska na MSFI. Izmena ovog
standarda ne utiče na ovogodišnje finansijske izveštaje društva.
-MRS 1 (Izmene) “Prezentacija finansijskih izveštaja“ (stupili na snagu 1. januara 2009.
godine). Izmene standarda pojašnjavaju da su neka, ali ne baš sva finansijska sredstva
i obaveze klasifikovana za trgovanje u skladu sa MRS 39 “Finansijski instrumenti:
priznavanje i odmeravanje“, primeri kratkoročnih sredstava, odnosno obaveza. Nismo
primenili ove izmene od 1. januara 2009. godine, jer ove izmene nemaju imati uticaj na
izveštaje Društva.
-MRS 19 (Izmene) ”Primanja zaposlenih“ (stupili na snagu 1. januara 2009. godine).
Predmeti izmena u standardu su: smanjenje sadašnje vrednosti definisane obaveze
primanja i uticaj na negativne troškove proteklog radnog staža; troškovi upravljanja
planom (fondom); zamena termina ”dospevati“ (u smislu razlike između kratkoročnih i
dugoročnih primanja zaposlenih) i zahtev u pogledu obelodanjivanja potencijalnih
obaveza (MRS 19 je izmenjen u cilju postizanja konzistentnosti sa MRS 37).
Objašnjenja za ovo smo dali u odeljku 6. Amortizacija i rezervisanja ovih Napomena.
-MRS 23 (Izmena) “Troškovi pozajmljivanja“ (stupa na snagu 1. januara 2009. godine).
Izmenjena je definicija troškova pozajmljivanja tako da se rashodi za kamatu
obračunavaju primenom metoda efektivne kamatne stope koji je definisan u MRS 39
“Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje“. Ovim se eliminiše nekonzistentnost
u terminima između MRS 39 i MRS 23. Institut IMS ad nije imao sredstava
kvalifikovanih za pripisivanje troškova pozajmljivanja.
-Revidirani MRS 1 “Prezentacija finansijskih izveštaja“ (stupio na snagu 1. januara
2009. godine). Revidirani standard uvodi neznatne izmene u prezentaciju i nazive
finansijskih izveštaja opšte namene u cilju postizanja veće uporedivosti i
konzistentnosti, . Revidirani standard zabranjuje prezentaciju stavki prihoda i rashoda
(koje su “ne-vlasničke“ promene u kapitalu) u izveštaju o promenama na kapitalu i
zahtevaće da “ne-vlasničke promene u kapitalu“ budu prikazane odvojeno od vlasničkih
promena. Sve ne-vlasničke promene u kapitalu biće prikazane
u izveštaju o
finansijskom rezultatu, ali entitet može da bira prezentaciju u izveštaju o finansijskom
rezultatu ili prezentaciju u dva izveštaja (u bilansu uspeha i izveštaju o finansijskom
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
12/29
rezultatu). Nismo primeniti revidirani MRS 1 jer zvanično zakonodavac nije izvršio
izmene obrazaca kako se očekivalo.
-Izmene u MSFI 2 ”Plaćanje akcijama” (stupio na snagu 1. januara 2009. godine).
Izmenjeni standard se bavi uslovima sticanja i poništenja prava na opcije. Izmenama se
pojašnjavaju dva pitanja: definicija ”uslovi sticanja” i uvođenje termina ”drugi uslovi” za
druge uslove osim uslova radnog staža, kao i uslovi doprinosa uspešnosti (poslodavca).
Ovim se takođe pojašnjava da se isti računovodstveni tretman primenjuje na nagrade
koje su efektivno poništene od strane entiteta ili od druge strane. Izmene u MSFI nisu
relevantne za poslovanje Društva zbog odsustva ovakvih aranžmana.
-Izmene u MRS 32 ”Finansijski instrumenti: prezentacija” i MRS 1 ”Prezentacija
finansijskih izveštaja” – Finansijski instrumenti sa pravom prodaje ili vraćanja izdavaocu
u zamenu za gotovinu ili drugi finansijski instrument (stupaju na snagu 1. januara 2009.
godine). Izmenama MRS 32 se zahteva da se finansijski instrumenti sa pravom prodaje
ili vraćanja izdavaocu u zamenu za gotovinu ili drugi finansijski instrument i obligacije
koje proizilaze iz likvidacije, klasifikuju kao kapital ako, i samo ako, ispunjavaju
određene uslove. Izmenama u MRS 1 se zahteva obelodanjivanje finansijskih
instrumenata sa pravom prodaje ili vraćanja izdavaocu u zamenu za gotovinu ili druge
finansijske instrumente koji su klasifikovani kao kapitalni (vlasnički) instrumenti. Ne
očekuje se da ove izmene mogu imati značajan uticaj na finansijske izveštaje Društva.
-Revidirani MSFI 3 “Poslovne kombinacije” i izmenjeni MRS 27 “Konsolidovani i
pojedinačni finansijski izveštaji” (stupili na snagu 1. jula 2009. godine). Revidirani MSFI
3 uvodi seriju promena u računovodstveni tretman poslovnih kombinacija koji će se
odraziti na iznos priznatog goodwill-a, na bilans uspeha za godinu u kojoj se dogodila
poslovna kombinacija i na buduće rezultate. Ove promene uključuju priznavanje
troškova koji se odnose na sticanje (akviziciju) u rashodima, i priznavanje budućih
promena u fer vrednosti naknade (umesto korekcije na goodwill-u) u prihodima.
Revidirani MRS 27 zahteva da se sticanja manjinskih interesa priznaju u kapitalu ako
nema promena u kontroli i ako ove transakcije neće više rezultirati u nastajanju
goodwill-a ili dobitaka i gubitaka. Institut IMS AD će primeniti revidirani MSFI 3 i
odgovarajuće izmene MRS 27 prospektivno od 1. januara 2010. godine, u koliko bude
imao poslovnih kombinacija u smislu ovog standarda.
-IFRIC 15 ”Sporazumi o izgradnji nekretnina” (stupili na snagu 1. januara 2009. godine).
Ovo tumačenje se primenjuje na računovodstveni tretman prihoda i odgovarajućih
rashoda od strane entiteta koji se bave izgradnjom nekretnina direktno ili preko
podizvođača. Takođe objašnjava da li na određene transakcije treba primeniti MRS 18
“Prihodi“ ili MRS 11 “Ugovori o izgradnji“. Ovo tumačenje nije imalo značajan uticaj na
finansijske izveštaje Društva.
-IFRIC 16 ”Zaštita neto ulaganja u inostrano poslovanje” (stupio na snagu za godišnje
periode koji počinju od 1. oktobra 2008. godine ili nakon tog datuma). IFRIC 16
objašnjava računovodstveni tretman koji se odnosi na zaštitu neto ulaganja. Ovo
uključuje činjenicu da se zaštita neto ulaganja odnosi na razliku u funkcionalnoj valuti
koja nije izveštajna valuta, i instrumenta zaštite koji može postojati bilo gde u grupi.
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
13/29
MRS 21 ”Efekti promena deviznih kurseva” se primenjuje na zaštićene stavke. Ne
očekuje se da ovo tumačenje može imati uticaj na finansijske izveštaje Društva.
-IFRIC 17 “Distribucija nemonetarnih sredstava vlasnicima“ (stupio na snagu 1. jula
2009. godine). IFRIC 17 pojašnjava kako entitet treba da odmerava raspodelu drugih
sredstava osim gotovine, datih kao dividende vlasnicima. IFRIC 17 se primenjuje na
“pro-rata“ raspodelu nemonetarnih sredstava, ali se ne odnosi na transakcije pod
zajedničkom kontrolom. Ne očekuje se da ovo tumačenje može imati uticaj na ove
finansijske izveštaje Društva, što znači da u sledećim godinama može doći do njegove
primene.
1. PRIHODI OD PRODAJE
Prihodi od prodaje društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:
OPIS
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom
tržištu
UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE
2013.
u 000 din.
454.070
2012.
u 000 din.
505.422
81.554
81.763
535.624
587.185
2. POVEĆANJE I SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA
Početne zalihe učinaka (01.01.)
Gotovi proizvodi
Krajnje zalihe učinaka (31.12.)
Gotovi proizvodi
POV-smanjenje VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA
2013.
u 000 din.
4.104
4.104
2.182
2.182
-1.922
2012.
u 000 din.
3430
3.430
4.104
4.104
674
3. OSTALI POSLOVNI PRIHODI
Ostali poslovni prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:
Prihodi od projekata MNT
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
2013.
u 000 din.
42.676
2012.
u 000 din.
41.372
14/29
Prihodi od zakupnina
Ostali poslovni prihodi
2013.
u 000 din.
6.699
2012.
u 000 din.
14.269
49.375
55.641
UKUPNO
U Institutu sa zaposlena 22 saradnika sa naučnim zvanjima. Svi su angažovani na 13
projekata Ministarstva prosvete i nauke u ciklusu od 2011-2014 godine.Projekti su iz
oblasti tehnološkog razvoja(7), integralna i interdisciplinarna istraživanja (2), i osnovna
istraživanja (4).Sredstva iz budžeta se uplaćuju mesečno i namenski se troše na
zarade, režijske troškove, stručno usavršavanjei nabavku neophodne opreme. Od
2012.godine MP je preuzelo ulogu nabavke opreme i inventara i daje je Institutu na
korištenje do okončanja ciklusa, kada će preći u naše vlasništvo. Ta oprema se kod nas
popisuje i vodi vanbilansno.
4. TROŠKOVI MATERIJALA
Troškovi materijala društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:
Troškovi materijala za izradu
Troškovi režijskog materijala
Troškovi goriva i energije
UKUPNO
2013.
u 000 din.
22.493
5.697
25.520
53.710
2012.
u 000 din.
37.065
5.218
26.456
68.739
5. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi društva sastoje se od sledećih
vrsta troškova:
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na
teret poslodavca
Troškovi naknada po ugovorima o delu
Troškovi naknada po autorskim ugovorima
Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i
povremenim poslovima i dop.rad
Naknade članovima upr. I nadz. odbora
Ostali lični rashodi i naknade
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
2013.
u 000 din.
293.629
2012.
u 000 din.
321.132
52.084
1.337
1.279
57.001
1.435
1.045
1.008
7.510
42.800
918
6.456
48.510
15/29
UKUPNO
2013.
u 000 din.
399.646
2012.
u 000 din.
436.497
6. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANjA
Troškovi amortizacije i rezervisanja društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:
Troškovi amortizacije
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
Ostala dugoročna rezervisanja
UKUPNO
2013.
u 000 din.
41.918
2012.
u 000 din.
40.374
338
41.918
40.712
O OBRAČUNU REZERVISANJA ZA OTPREMNINE PRILIKOM ODLASKA U
PENZIJU I JUBILARNE NAGRADE U SKLADU SA MRS 19
Institut Ims AD je proteklih godina angažovao aktuara (jednu revizorsku kuću sa
stranom licencom) za izradu obračuna rezervisanja za otpremnine i jubilarne
nagrade.Medjutim , obzirom na tešku finansijsku situaciju Nadzorni odbor je na svojoj
sednici od 30.01.2013. godine doneo Odluku da se ne vrši obračun navedenih
rezervisanja. Odbor je shodno paragrafu 44.Okvira za pripremu i prezentaciju
finansijskih izveštaja , a koja se odnosi na ravnotežu između koristi i troškova ,
zaključilo da bi troškovi dobijanja informacije o visini naknada za zaposlene shodno
MRS-19 bile veći od koristi i odlučilo da se drži istorijskog troška.na osnovu te odluke
izvršeno je ukidanje rezervisanja u korist prihoda.
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI
Ostali poslovni rashodi Instituta IMS AD sastoje se od sledećih vrsta rashoda:
Troškovi usluga na izradi učinaka
Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina
Troškovi sajmova
Troškovi reklame i propagande
Troškovi istraživanja
Ostali troškovi proizvodnih usluga
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
2013.
u 000 din.
18.078
8.284
2012.
u 000 din.
19.599
9.446
8.463
2.027
7.387
2.187
669
29.256
7.996
978
20.551
7.098
16/29
Svega troškovi proizvodnih usluga
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi reprezentacije
Troškovi premija osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza
Troškovi doprinosa
Ostali nematerijalni troškovi
Svega nematerijalni troškovi
UKUPNO
2013.
u 000 din.
74.773
10.458
3.412
3.918
2.477
781
6.590
220
2,456
30.311
105.084
2012.
u 000 din.
67.246
11.500
3.076
3.211
2.823
815
6.680
788
2.532
31.425
98.671
8. FINANSIJSKI PRIHODI
Finansijski prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule
Ostali finansijski prihodi
UKUPNO
2013.
u 000 din.
8.890
1.804
2012.
u 000 din.
7.359
13.036
12
10.706
77
20.472
2013.
u 000 din.
5.703
2321
2012.
u 000 din.
4.853
5.258
0
10.111
9. FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
UKUPNO
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
8.024
17/29
10. OSTALI PRIHODI
Ostali prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja i opreme
Prihodi od smanjenja obaveza
Viškovi
Naplaćena otpisana potraživanja
Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika
Ostali nepomenuti prihodi
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i
kratkoročnih finansijskih plasmana
Prihodi od ukidanja dug rezervisanja
UKUPNO
2013.
u 000 din.
2012.
u 000 din.
5.013
794
1.638
13
800
76
691
283
1.314
40
2.193
3.582
11.820
23.660
3.507
3.251
11.355
2013.
u 000 din.
2012.
u 000 din.
11. OSTALI RASHODI
Ostali rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih
ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Rashodi po osnovu efekata zaštite od rizika osim valutne
klauzule
Manjkovi
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja
Ostali nepomenuti rashodi
Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih
hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju
Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih
plasmana
Obezvređenje ostale imovine
UKUPNO
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
786
1,594
1.125
3.028
1.011
631
3.603
2.751
13.693
8.498
19.724
18/29
12. NETO DOBITAK/GUBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA
2013.
u 000 din.
2012.
u 000 din.
271
849
140
729
131
120
Prihodi po osnovu efekata promene računovodstvenih
politika i ispravke grešaka iz ranijih godina koji nisu
materijalno značajni
Minus: Rashodi po osnovu efekata promene
računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih
godina koji nisu materijalno značajni
NETO DOBITAK - GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
13. PROMENE NA NEKRETNINAMA POSTROJENJIMA I OPREMI
U skladu sa konceptom materijalnosti na kome je zasnovan MRS 16 definisali smo da
će se nekretnine kao deo materijalnih sredstava društva vrednovati po modelu
revalorizacije. Vrednosno usklađivanje, saglasno paragrafu 33 MRS 16 vršili smo
proprocionalnom korekcijom nabavne vrednosti i ispravke vrednosti.Zadnja procena je
bila 31.12.2005.godine.
Po odluci upravnog odbora izvršeno je rashodovanje opreme po nabavnoj vrednosti od
3.853.hiljade dinara, koja je u potpunosti otpisana.
Vrednost nekretnina, postrojenja i opreme 31.12.2013. izgleda ovako u din:
Konto
Naziv
Nabavna vrednost
Otpisana
vrednost
Sadašnja vrednost
1
2
3
4
5
-
022
022
Zgrade
Stanovi
Ukupno
2.463.741
163
2.463.904
952.361
71
952.432
1.511.380
92
1.511.472
023
Oprema
239.925
182.102
57.823
1.134.534
1.569.295
SVE UKUPNO
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
2.703.829
19/29
OSTALA OPREMA
Oprema od platine
9.066
Oprema od srebra
2
Biblioteka – knjige trajne vrednosti
Oprema u pripremi
0
Avansi za opremu
0
Ostala oprema
9.068
Ostala oprema se odnosi na opremu od plemenitih metala koja se svake godine
revalorizuje sa cenom platine i srebra po podacima sa Londonske berze. Ove godine
cena 1. grama platine iznosi 3626.7612 dinara, srebra 52.1163 tako da je smanjena
vrednost opreme za 1.522 hiljada dinara što je knjiženo na teret revalorizacionih rezervi.
U toku 2013. godine nabavljena je oprema u vrednosti od 19.683.hiljada dinara.
Iz gornje tabele se vidi da je oprema otpisana u 76% tnom iznosu. S obzirom da smo
našim računovodstvenim politikama utvrdili troškovni model vrednovanja opreme, to
nismo vršili ponovnu procenu potpuno otpisanih osnovnih sredstava.
14.
OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Ostali dugoročni finansijski plasmani društva mogu se prikazati na sledeći način:
Ostali dugoročni plasmani( stan solidarn)
Ostali dug.plasmani -UPPR
Ostali dugoročni finansijski plasmani
UKUPNO
31.12.2013.
u 000 din
593
26.994
31.12.2012.
u 000 din
654
27.587
654
31.12.2013.
u 000 din
12.654
438
383
2.182
31.12.2012.
u 000 din
13.367
509
418
4104
676
16.333
1.103
19.501
15. ZALIHE
Materijal
Rezervni delovi
Inventar
Gotovi proizvodi
Roba
Dati avansi
UKUPNO
Zalihe se vrednuju u skladu sa MRS 2 – u njima nisu uključene kursne razlike niti
troškovi pozajmljivanja.
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
20/29
Zalihe materijala se vode po nabavnoj ceni, gotovih proizvoda po planskoj ceni koja se
svodi na stvarnu cenu koštanja, a izlaz po prosečno ponderisanoj ceni.
Alat i inventar se otpisuje u 100% iznosu prilikom davanja na upotrebu.
16. POTRAŽIVANJA
Stanje potraživanja društva može se prikazati na sledeći način:
31.12.2013.
u 000 din
OPIS
Potraživanja po osnovu prodaje
Kupci u zemlji
Kupci u inostranstvu
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca
Svega
Druga potraživanja
Potraživanja za kamatu
Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja od državnih organa i organizacija
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i
doprinosa
Ostala potrazivanja
31.12.2012.
u 000 din
194.117
30.581
-51513
173.185
219.182
29.284
-53.522
194.944
370
2.206
3.201
235
2.252
3.285
0
1066
509
-115
6,727
179.913
-114
6.167
201.111
Ispravka ostalih potraživanja
Svega
UKUPNO POTRAŽIVANjA
Najznačajniji kupci po prometu u 2013.godini su u 000 din:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Institut Jaroslav Černi
Đerdap Kladovo
Putevi Užice
West gradnja Šabac
JP putevi Srbije
Lafarge
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
68.631
48.924
43.357
30.483
18.308
11.577
21/29
7.
8.
9.
10.
Holcim
PZP Kragujevac
China road
Titan Cementara Kosjerić
UKUPNO
10.495
9.123
8.295
7.685
256.878
U toku godine svim dužnicima i poveriocima su upućeni Izvodi otvorenih stavki, tako da
su sva potraživanja uglavnom usaglašena. Obelodanjujemo spisak značajnijih
neusaglašenih potraživanja.
Neusaglašeno
1.Duga doo Beograd
1.648
Napominjemo da ima poverioca koji nisu vratili Izvod otvorenih stavki, a često je
nemoguće stupiti u kontakt sa njima.
Sva potraživanja po proceni poslovodstva, uz uslov da su starija od 60 dana, ispravljena
su saglasno Računovodstvenim politikama.
Institut IMS AD je imalo u vidu i odredbe MRS 10 Događaji nakon bilansa stanja.
Na dan kada je došlo do odobravanja finansijskog izveštaja od strane generalnog
direktora (19.02.2014) i zaključivanja knjiga, izvršili smo proveru šta je naplaćeno od
otpisanih potraživanja i utvrdili da nije bilo naplate po osnovu sudskih sporova.
Upravljanje potraživanjima od kupaca
Potraživanja od kupaca iskazana su po njihovoj nominalnoj vrednosti , umanjenoj za
ispravke vrednosti nenaplativih potraživanja na osnovu procene rukovodstva o
verovatnoći naplate.Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu sudskih odluka i
odluka Upravnog odbora društva.
Procena rukovodstva je da je stepen neizvesnosti naplate dospelih potraživanja vema
težak za procenu, jer se radi o potraživanjima od građevinskih firmi koje su od
2008.godine u problemima koji su opšte poznati u toj branši. Starosna struktura
neispravljenih potraživanja je sledeća:
Do 30 dana
Do 60 dana
Do 90dana
Preko 90 dana
Preko 120 dana
Ukupno :
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
53.967
15.891
13.337
12.704
49.973
145.872
22/29
Konačna odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti je na rukovodstvu društva koji
su ostvarili odgovarajući sistem upravljanja za potrebe kratkoročnog , srednjoročnog i
dugoročnog finansiranja društva kao i upravljanjem likvidnošću.Društvo upravlja rizikom
likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, te kontinuiranim praćenjem
planiranog i ostvarenog novčanog toka kao i održavanjem adekvatnog odnosa dospeća
finansijskih sredstava i obaveza.
17. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Kratkoročni finansijski plasmani društva mogu se prikazati na sledeći način:
OPIS
Kratkoročni krediti u zemlji
Menice
Ostali kratkoročni finansijski plasmani
UKUPNO
31.12.2013.
u 000 din
8.015
674
76.811
85.500
31.12.2012.
u 000 din
8.400
9.000
77.329
94.729
Ostali kratkoročni plasmani se odnose na oročenja deviza kod banaka kako sledi:
300.000 Eur-a, efektivna kamatna stopa 2.85%
-Intesa banka
-Komercijalna banka
140.000 Eur-a namenski depozit bez kamate
-Marfin banka
70.000 Eur-a namenski depozit bez kamate
-Intesa banka
160.000 Eur-a namenski depozit bez kamate
Navedeni namenski depoziti dati su bankama za obezbeđenje kratkoročnih i dugoročnih
kredita , kao i za dobijanje kreditne linije za obezbeđivanje garancija , koje se izdaju na
vrlo kratke rokove i služe kao garancije za dobro obavljanje posla.
18. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Stanje gotovinskih ekvivalenata i gotovine društva može se prikazati na sledeći način:
31.12.2013.
31.12.2012.
OPIS
u 000 din
u 000 din
Tekući (poslovni) računi
1,356
3.567
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi
Blagajna
66
230
Devizni račun
2.710
5.597
Devizni akreditivi
Devizna blagajna
Ostala novčana sredstva
UKUPNO
4.132
9.394
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
23/29
19. KAPITAL
2013.
u 000 din
20.510
18
31.472
1.555.237
34.989
1.642.226
Vrsta kapitala
Osnovni
Ostali
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređena dobit
Ukupno
Op i s
Upravljačke akcije
Prioritetne akcije
Akcije Republike Srbije
2012.
u 000 din
20.510
52
31.472
1.556.759
32.788
1.641.581
Broj akcija
%
4.398
1.344
14.768
21.44%
6.56%
72.00%
Nominalna vrednost akcija je 1.000,00 dinara.Ukupan broj akcionara vlasnika običnih
akcija je 261. Broj akcionara vlasnika preferencijalnih akcija je 335.
20. DUGOROČNI KREDITI
Obaveze po osnovu dugoročnih kredita društva mogu se prikazati na sledeći način:
Oznaka Kamatna 31.12.2013. 31.12.2012.
valute
stopa
u 000 din
u 000 din
Dugoročni krediti u zemlji
Privred.b.2012; Intesa 2013.
Lizing automobila
UKUPNO DUGOROČNI KREDITI
EUR
EUR
12%+;2,5
8-9%EF
9.171
9.687
18.859
2.398
12.277
14.675
21. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze mogu se prikazati na sledeći način:
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
24/29
31.12.2013.
u 000 din
31.12.2012.
u 000 din
Kratkoročni krediti u zemlji
PB12 ; Kom b-2013
PB 12 ; Marfin b 2013
Okvirni kredit
11.409
6.704
8.869
10.000
8.330
7.286
Deo dugoročnih kredita koji
dospeva do jedne godine
Pb-2012 Intesa 2013
Lizing
Svega
9.171
2.689
38.842
1.441
2.282
29.339
Institut Ims ad koristi dva kredita za prekoračenja po tekućem računu i to od Intesa
banke na 5 miliona RSD sa mesečnom kamatom od 1,4%, i od Marfin banke na 4
miliona RSD sa kamatnom stopom od 17.39% godišnje.Kamata na kratkoročni kredit
kod Komercijalne banke je 3,35% ,a Kod Marfin banke 3,5% na godišnjem nivou.
22. OBAVEZE IZ POSLOVANjA
Obaveze iz poslovanja mogu se prikazati na sledeći način:
OPIS
31.12.2013.
u 000 din
Obaveze iz poslovanja
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
Ostale obaveze iz poslovanja
Svega
31.12.2012.
u 000 din
5.710
28.924
3.544
24.719
315
34.634
28.578
Najznačajniji poverioci po prometu u 2013.godini su sledeći
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nis petrol
Gradjevinski fakultet
Politehnička škola Kragujevac
Cowi doo
Elektodistribucija
Telekom Srbije
Messer tehnogas
Eps kolubara
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
6.638
6.610
6.568
6.215
6.024
5.610
5.280
5.018
25/29
9.
10.
Proleter AD
Feriti DOO
UKUPNO
4.507
4.127
56.598
Svim poveriocima poslani su Izvodi otvorenih stavki ,ostalo je neznatno neusaglašenih
obaveza i to:
neusaglašeno
1. Most
1.373
23. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENJA
Ostale kratkoročne obaveze i PVR mogu se prikazati na sledeći način:
OPIS
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim
naknada zarada koje se refundiraju
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na
teret zaposlenog
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada
na teret zaposlenog
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade
zarada na teret poslodavca
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada
na teret zaposlenog koje se refundiraju
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada
na teret poslodavca koje se refundiraju
Svega
Druge obaveze
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
Obaveze prema cl. UO i ost. zaposlenima
Ostale obavezeSvega
Obaveze po osnovu Pdv-a i ostalo
Odloženi prihodi i primljene donacije
Porez na dodatu vrednost
Ostalo
Svega
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
31.12.2013.
u 000 din
31.12.2012.
u 000 din
1.423
16.668
207
2.744
413
4.451
371
-
4.451
117
-
17
2.414
50
28.498
100
393
202
695
169
2.098
4.655
6.922
2.528
10.106
303
12.937
5.057
9.930
378
15.365
26/29
OPIS
31.12.2013.
u 000 din
Odložene poreske obaveze
145.570
31.12.2012.
u 000 din
148.860
24. ODLOŽENI POREZI
Stanje i promene na odloženim poreskim obavezama mogu se prikazati na sledeći
način:
OPIS
Početno stanje – 1. januar
Povećanje/smanjenje u toku godine
2013.
u 000 din
148.860
-3289
2012.
u 000 din
150.893
-2.033
145.570
148.860
UKUPNO
25. OBRAČUN ODLOŽENIH POREZA ZA 2013. GODINU
U 000 RSD
1.Oporeziva privremena razlika sredstava koji podležu amortizaciji
2.Odložene poreske obaveze
1.506.790
150.679
5.108
5.108
1.Privremene razlike po osnovu opreme
Odložena poreska sredstva na dan 31.12.2013
Odložene poreske obaveze nakon prebijanja
Početno stanje odloženih poreskih obaveza
Smanjenje odloženih poreskih obaveza
145.570
148.859
3.289
Shodno MRS 8 , Institut IMS AD je odustao od primene poreske stope od 15% jer bi
upotrebom iste, sa vrednošću odloženih poreskih obaveza imali informaciju koja ne
bi bila relevantna za donošenje ekonomskih odluka od strane korisnika finansijskih
izveštaja.
26. USAGLAŠAVANJE POREZA NA DOBIT
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
Efektivna poreska stopa
Dobitak pre oporezivanja
Poreska osnovica
Porez na dobit (2 x 15%)
Obračunati porez (PDP)
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
2013.
u 000 din.
694
17.729
2.659
1.782
2012.
u 000 din.
993
26.292
2.629
1.315
27/29
5.
6.
7.
8.
Odloženi poreski rashod
Odloženi poreski prihod
Poreski rashod ukupno (4+5-6)
Efektivna poreska stopa (7/1*100)
3289
-1507
2.034
-719
27. ZARADA PO AKCIJI U RSD
Osnovna zarada po akciji u RSD
Dobitak koji pripada akcionarima
Dobit od poslovanja koje se obustavlja
koja pripada vlasnicima kapitala
Ponderisani prosečni broj običnih akcija u opticaju
Osnovna zarada po akciji (RSD po akciji)
2013.
2012.
2.201.007
1.712.536
20510
107
20510
83
28. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA
Vanbilansno se vode:garancija, vrednost javnog građevinskog zemljišta za koje se
plaća naknada za uređenje, depozit za predugovor o kupoprodaji zemljište u Hrvatskoj
za odmaralište u Filip Jakovu, garancija.
1.Oprema od MP
2.Gradsko gradjevinsko z.
3.Garancija
4.Depozit
UKUPNO
U 000RSD
5.709
264
2.657
1.146
9.776
29. POTENCIJALNE OBAVEZE
a) Sudski sporovi u 000RSD
Protiv Instituta IMS AD vodi se više sporova. Po proceni advokata ne postoje
potencijalne obaveze po osnovu istih.
Sa 31.12.2013 godine po izveštaju pravne službe bez procene ishoda vode se sledeći
sporovi:
1.Cowi doo
dug 1.695
2.Most agencija
dug 2.441
3.Milomir Krivokuća i Olivera Makarić –poništaj odluke o dodeli stana
4.Telekom
dug 188
Društvo nije izvršilo rezervisanja za sudske sporove jer smatra da po proceni advokata
neće doći do neželjenih slučajeva kao rezultat prošlih događaja u smislu potencijalnih
obaveza.
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
28/29
IEF d.o.o., Beograd
Correspondent Firm of the RSM International Network
INSTITUT IMS - BEOGRAD
Finansijski izveštaji za 2013. godinu u skladu sa
računovodstvenim propisima Republike Srbije
i
Izveštaj nezavisnog revizora
Beograd, mart 2014. godine
11070 Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10 B-I/II
telefon (011) 20-53-550
fax (011) 20-53-590
WWW.IEF.RS
“I E F” d.o.o. je osnovan i upisan u registar preduzeća za reviziju na osnovu mišljenja Saveznog ministarstva finansija septembra 2000.
godine. Aktuelna registracija kao revizorskog preduzeća bazirana na rešenju Ministarstva finansije RS br. 023-02-00112/2008-16 od
07.04.2008. godine. Član Komore ovlašćenih revizora, red. broj upisa 18, na osnovu odluke Saveta Komore 67/07 od 18.06.2007.
godine. Upis kod Agencije za privredne registre 24.03.2006. godine, broj registracije BD 52416; MB: 17303252; PIB: 100120147
R 29/14
Izveštaj nezavisnog revizora
Skupštini akcionara Institut IMS a.d., Beograd
Izveštaj o finansijskim izveštajima
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva Institut IMS a.d., Beograd (u daljem tekstu:
Društvo), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2013. godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o
promenama na kapitalu i Izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih
računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim
standardima finansijskog izveštavanja i u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje
rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne
iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.
Odgovornost revizora
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili
u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju
planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže
materijalno značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u
finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika
postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili
greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje
finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju
izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti
primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao
i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg
revizijskog mišljenja.
Mišljenje
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima,
finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2013. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine
za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
/nastavlja se/
/nastavak/
Izveštaj o usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju
U skladu sa članom 30. Zakona o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) i članom 7. Pravilnika o uslovima za
obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava ("Sl. glasnik RS", br. 50/2012) izvršili smo proveru
usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2013. godinu sa finansijskim izveštajima Društva za istu
poslovnu godinu.
Na bazi sprovedenih postupaka, nismo uočili ništa što bi nas navelo da zaključimo da Godišnji izveštaj o poslovanju
nije usklađen sa finansijskim izveštajima Društva za godinu završenu na dan 31. decembra 2013. godine.
Beograd, 31. mart 2014. godine
Licencirani ovlašćeni revizor
Stanimirka Svičević
S a d r ž a j
MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA
Odeljak A.
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
1.
2.
3.
4.
Bilans stanja ............................................................................................................................................. 7
Bilans uspeha ........................................................................................................................................... 8
Izveštaj o tokovima gotovine ...................................................................................................................... 9
Izveštaj o promenama na kapitalu .............................................................................................................10
Odeljak B.
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
PRILOG
Pismo o prezentiranim finansijskim izveštajima
ODELJAK A.
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI 2013.
Institut IMS - Beograd
BILANS STANJA
na dan 31.12.
(u RSD 000)
Institut IMS - Beograd
Pozicije
Napomena*
STALNA IMOVINA
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
Dugoročni finansijski plasmani
OBRTNA IMOVINA
Zalihe
Potraživanja
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja
13.
14.
15.
16.
16.
17.
18.
UKUPNA AKTIVA
KAPITAL
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
19.
19.
19.
19.
2013.
2012.
1.606.111
161
1.578.363
27.587
1.603.137
262
1.602.221
654
290.066
16.333
179.912
597
85.500
4.132
3.592
327.984
19.501
201.111
2.071
94.729
9.394
1.178
1.896.177
1.931.121
1.642.226
20.528
31.472
1.555.237
34.989
1.641.581
20.562
31.472
1.556.759
32.788
DUGOROČNA REZERVISANJA
17.303
DUGOROČNE OBAVEZE
20.
18.859
14.675
KRATKOROČNE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze po osnovu PDV, ostalih javnih prihoda i PVR
21.
22.
23.
23.
89.522
38.842
34.634
3.109
12.937
108.702
29.339
28.578
35.420
15.365
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
24.
145.570
148.860
1.896.177
1.931.121
9.776
6.386
UKUPNA PASIVA
Vanbilansna aktiva/pasiva
28.
* Napomene ukazuju na prezentaciju razmatranja pojedinih pozicija Bilansa stanja
pod naslovom: Napomene uz finansijske izveštaje
7
Revizija ’13
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01. do 31.12.
(u RSD 000)
Institut IMS - Beograd
Pozicije
Napomena*
2013.
2012.
643.500
587.185
674
PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
Ostali poslovni prihodi
1.
583.077
535.624
2.
3.
1.922
49.375
55.641
POSLOVNI RASHODI
Troškovi materijala
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
4.
5.
6.
7.
600.358
53.710
399.646
41.918
105.084
644.619
68.739
436.497
40.712
98.671
17.281
1.119
8.
9.
10.
11.
10.706
8.024
23.660
8.498
563
20.472
10.111
11.355
19.724
873
12.
131
120
694
993
1.782
3.289
2.201
1.315
2.034
1.712
POSLOVNI DOBITAK
POSLOVNI GUBITAK
FINANSIJSKI PRIHODI
FINANSIJSKI RASHODI
OSTALI PRIHODI
OSTALI RASHODI
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski prihodi perioda
NETO DOBITAK
26.
24.
NETO GUBITAK
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
ZARADA PO AKCIJI
Osnovna zarada po akciji
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
27.
* Napomene ukazuju na razmatranja pojedinih pozicija Bilansa uspeha
pod naslovom: Napomene uz finansijske izveštaje
8
Institut IMS - Beograd
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
Institut IMS - Beograd
Pozicije
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prodaja i primljeni avansi
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Isplate dobavljačima i dati avansi
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
Plaćene kamate
Porez na dobitak
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških
sredstava
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških
sredstava
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
Finansijski lizing
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE
SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE
NETO PRILIV GOTOVINE
NETO ODLIV GOTOVINE
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
u periodu od 01.01. do 31.12.
(u RSD 000)
2013.
2012.
673.289
624.771
3.738
44.780
662.835
177.290
396.534
5.703
308
83.000
10.454
652.625
592.714
6.799
53.112
643.210
166.371
380.493
4.683
3.385
88.278
9.415
76
76
19.683
26.737
19.683
26.737
19.683
26.661
48.256
48.256
43.769
41.488
2.281
4.487
18.330
18.330
7.896
7.896
721.545
726.287
671.031
677.843
4.742
9.394
812
1.332
4.132
6.812
11.939
7.955
3.688
9.394
10.434
* Napomene ukazuju na razmatranja pojedinih pozicija Izveštaja o tokovima gotovine
pod naslovom: Napomene uz finansijske izveštaje
9
Revizija ’13
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.
(u RSD 000)
Institut IMS - Beograd
OPIS
Stanje na dan:
01.01.2012. godine
Napomena*
Osnovni
kapital
19.
20.510
Ostali
Rezerve
kapital
52
31.472
Ukupna povećanja
u prethodnoj godini
Ukupna smanjenja
u prethodnoj godini
Stanje na dan:
31.12.2012. godine
1.554.989
1.770
19.
20.510
Ukupna povećanja
u tekućoj godini
Ukupna smanjenja
u tekućoj godini
Stanje na dan:
31.12.2013. godine
Revalorizaci
one rezerve
52
31.472
1.556.759
34
19.
20.510
18
31.472
Ukupno
31.075 1.638.098
1.713
3.483
32.788 1.641.581
2.201
2.201
1.522
1.556
1.555.237
34.989 1.642.226
* Napomene ukazuju na prezentaciju razmatranja pojedinih pozicija u tekstu
pod naslovom: Napomene uz finansijske izveštaje
10
Neraspo
ređeni
dobitak
ODELJAK B.
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322
fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: [email protected]
www.institutims.co.yu
NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
2013. godina
Institut za ispitivanje materijala a.d
Bulevar vojvode Mišića 43, 11000 Beograd
Matični broj: 07008139
PIB: 100223617
Telefon: +381 11 2650-322
Fax: +381 11 3692-772
e-mail : [email protected]
www.institutims.rs
1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU
Institut za ispitivanje materijala je jedna od vodećih multidisciplinarnih
naučnoistraživačkih organizacija koja pruža usluge u svim oblastima građevinarstva,
stanovanja i industrije građevinskih materijala. Osnovan je 1929. godine da bi zadovoljio
rastuće potrebe Jugoslovenske građevinske industrije na polju ispitivanja
materijala.Tokom godina IMS je prerastao u kompleksnu instituciju sa širokim spektrom
aktivnosti, prepoznatljivu i cenjenu širom sveta o čemu svedoče brojne reference.
Istorija Instituta IMS
Pri Ministarstvu građevina Kraljevine Jugoslavije od 1929 godine postojao je Zavod za
ispitivanje materijala sa zadatkom da obavlja kontrolna ispitivanja građevinskih
materijala koji se koriste za objekte pod nadzorom Ministarstva i drugih područnih
ustanova na teritoriji cele Jugoslavije. Oprema je dobijena 1930-1931. godine na račun
ratnih reparacija iz Nemačke i to za:
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
·
mehanička ispitivanja prirodnih i veštačkih materijala
fizička ispitivanja prirodnih i veštačkih materijala
·
·
hemijska ispitivanja, uglavnom bitumena i asfalta
Godine 1935. oprema je dopunjena uređajem za vašenje uzoraka iz betonskih
kolovoza.
Zavod, laboratorije i administracija bili su smešteni u suterenu zgrade Ministarstva u
Masarikovoj br. 2. Ovako opremljen Zavod u ono vreme bio je savremen i dovoljan za
potrebe građevinarstva. Rad se odvijao preko upravnika, dva do tri inženjera, četiri do
pet laboranata i četiri majstora, ukupno deset do dvanaest saradnika.Paralelno sa
radom Zavoda za ispitivanje materijala u okviru Ministarstva građevine postojao je i
odsek za mostove koji je imao značajnu i naprednu ulogu u razvoju građevinarstva u
Kraljevini Jugoslaviji. Često su zadaci izgradnje mostova prerastali u istraživačko
razvojne projekte kao čto su: donošenje savremenih propisa za armirani beton,
uvođenje kvalitetnih betona, izgradnja savremenih asfaltnih puteva, početak uvođenja
geomehaničkih ispitivanja itd. Odsek je posedovao zbirku tada savremenih
instrumenata za statička i dinamička ispitivanja. Najdragocenije u tom radu bilo je
okupljanje većeg broja inženjera izuzetnih kvaliteta kao što su bili: Nenad Lancoš,
Tucaković, Karpinski, Judinč, Ruža Radovanović, Kostić, Ilić, Matić, Žeželj, Đorđević,
Šapšal, Voroncov, Erić, Popović i dr. Bila je to velika škola vrsnih projektanata,
organizatora, propagatora unapređenja struke i pravih istraživača.
Uprkos teških rušenja Beograda tokom drugog svetskog rata, zgrada u Masarikovoj 2,
sa Zavodom za ispitivanje materijala Ministrastva građevina je ostala neoštećena. Posle
rata Zavod odmah nastavlja sa radom u okviru Ministarstva građevina FNRJ, vršeći
zadatke kontrole kvaliteta, dok Odsek za mostove pod vođstvom inženjera Branka
Žeželja okuplja vrsne stručnjake koji sa velikim žarom pristupaju obnovi porušenih
mostova, čime su postavljeni temelji za budući rad Instituta IMS.
U toku 1947. godine doneto je rešenje o osnivanju građevinskog Instituta Ministarstva
građevina FNRJ u čiji sastav ulazi i postojeći Zavod za ispitivanje materijala. Početkom
1948. godine Institut se izdvaja u posebnu jedinicu i za direktora je postavljen inženjer
Branko Žeželj. Institut počinje rad sa dva inženjera i dva tehničara, ali brzo povećava
broj saradnika kako od stručnjaka iz Odseka za mostove tako i sa inženjerima prvih
posleratnih generacija kao što su: Dobrosav Jevtić, Branko Stojadinović, Boško
Petrović, Dimitrije Ćertić, Živorad Ćertić, Ilija Stojadinović, Predrag Želalić i drugi. Nakon
dve godine broj saradnika je prešao 60 i dalje bio u porastu.
Zavod za ispitivanje materijala u tom periodu radi u okviru Instituta na dvostrukim
zadacima: kao konrolni organ na ispitivanju materijala i na eksperimentalnom
ispitivanju. Za eksperimentalna ispitivanja dobijen je plac na uglu ulica Kneza Miloša i
Narodnog fronta, a nešto kasnije u ulici Gavrila Principa za izradu montažnih elemenata
i opita od prednapregnutog betona. Na ovom placu su izrađeni elementi za prvu opitnu
halu Instituta koja je zbog uskraćivanja lokacije kasnije montirana u ulici Viktora Igoa. U
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
2/29
ovom periodu Institut preuzima staranje o biblioteci Ministarstva građevina, jednoj od
najpotpunijih građevinskih biblioteka pre i posle rata.
1950. godine dolazi do ukidanja Saveznih ministarstava. Poslovi unapređenja
proizvodnje prelaze u nadležnost Savezne planske komisije. Institut koji se do tada
afirmisao kao naučno-istraživačka ustanova očuvan je kao celina, zajedno sa Zavodom
za ispitivanje materijala i bibliotekom i prelazi pod upravu Savezne uprave za
unapređenje proizvodnje.
Početkom 1951. godine, Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU), u saradnji sa
prof. dr Mirkom Rošom, otpočinje sa realizacijom svog novog Instituta za ispitivanje
materijala i konstrukcija, nezavisno od već postojećih ustanova.
Tokom 1951. godine vođeni su pregovori koji su na kraju doveli do fuzije postojećih
ustanova, a januara 1952 doneta je odluka o formiranju Instituta za ispitivanje materijala
SANU. Do kraja te godine sve pomenute ustanove ušle su u sastav novog Instituta na
čijem je čelu bio prof. Mirko Roš, a zamenik upravnika je bio inž. Branko Žeželj. Od
januara 1953 Institut postaje ustanova sa samostalnim finansiranjem sa nazivom Institut
za ispitivanje materijala NR Srbije, a inž. Branko Žeželj direktor.
Zgrada na Senjaku u Bulevaru vojvode Mišića 43 koja je 1951. godine dobijena za
smeštaj Instituta, projektovana je za državnu markarnicu i pre drugog svetskog rata
završeni su grubi radovi. Nakon rata izvršeni su spoljašnji i unutrašnji radovi za potrebe
Ministarstva elektroprivrede FNRJ. Adaptacija ove zgrade za Institut, odnosno
laboratorije sa teškim mašinama i opremom bila je dosta složena, ali je uspešno
obavljena. Veći problem je bilo iseljenje ustanova koje su se zatekle u zgradi pre dodele
zgrade Institutu: Hidroenergetski zavod“Jaroslav Černi”, Institut “Nikola Tesla”, Savet za
nauku i kulturu i Projektni biro Narodne armije. U toku 1953. godine,započela je
izgradnja hale u ulici Viktora Igoa i za rad je bila osposobljena 1956. U 1964. godini
završena je i zgrada za laboratoriju za beton u ulici Viktora Igoa.
Tokom 1965.godine formirano je Naučno veće koje su sačinjavali svi članovi
kolegijuma, birani naučni radnici i delegirani članovi Univerziteta. Osnivanjem Naučnog
veća Institut ostvaruje vrlo efikasnu organizacionu formu, povoljnu za razvoj naučnih
istraživanja, odvojenu od briga svakodnevnog poslovanja.
U narednom periodu Institut i dalje uspešno razvija svoju ulogu razvojnog centra za
mnoge industrije, uključujući cementnu, drvnu, livarsku, metaloprerađivačku, kao i
industriju betonskih prefabrikata. Institut je među vodećima u zemlji u izgradnji
savremenih puteva, razvoju geomehanike i fundiranja, razvoju građevinskih mašina i
opreme, laboratorijske opreme i dr. Jedna od najvećih zasluga Instituta u dužem
periodu je razvoj prednapregnutog betona i lamerilanog lepljenog drveta.
Zajedno sa drugim Institutima u zemlji daje značajan doprinos i maksimalnu podršku
radu Saveza jugoslovenskih laboratorija. Institut je tvorac i stalni oslonac
Jugoslovenskom društvu za prednaprezanje. U svojoj dugoj istoriji Institut je snažno
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
3/29
uticao na razvoj građevinarstva. Razvijene su mnoge istraživačke metode rada, projekti,
konstrukcije, sanacioni programi.
Osamdesetih godina prošlog veka Institut je uspešno radio na projektovanju montažnih
stambenih zgrada, hala i mostova u sistemu IMS u zemlji i širom sveta – Kuba,
Mađarska, Italija, Angola, Rusija, Filipini, Kina...
UPRAVLJANJE DRUŠTVOM
Krajem devedesetih godina započeta je vlasnička transofrmacija posle koje su radnici
IMS-a kupovinom deonica postali vlasnici dela kapitala Instituta IMS.
Krajem 2001. godine izvršena je nova transformacija posle koje je Institut IMS zvanično
registrovan kao akcionarsko društvo.
Institut je akreditovan odlukom odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija
Ministarstva prosvete i nauke br.640-01-1/15 od 04.10.2011 godine kao istraživačko
razvojni Institut koji obavlja naučnoistraživačku delatnost od opšteg interesa.
U februaru 2012 godine na vanrednoj skupštini društva izvršeno je usaglašavanje
osnivačkog akta sa zakonom, po kojem je Institut IMS Ad osnovan kao javno
akcionarsko društvo. Upravljanje društvom je dvodomo , čiji su organi:
-Skupština
-Nadzorni odbor
-Izvršni odbor
-Generalni direktor
-Naučno veće
-Sekretar Društva
Nadzorni odbor je obrazovao i Komisiju za reviziju.
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
4/29
Osnivač društva je Republika Srbija .Redosled prvih deset akcionara po broju akcija:
OBIČNE AKCIJE
Akcionari
Broj
Učešće u
31.12.2013
akcija
ak.kap.%
Republika Srbija
14768
77,05311
AD kompresor
1099
5,73411
Hleb i kifle
111
0,57915
Grujić Branimir
52
0,27131
Vojvodina
AD
tehno.
Grujić Negoslav
Brenjo Nikola
Mandreš Vera
Vojinović
Branislav
Denić Nada
42
PRIORITETNE AKCIJE
Akcionari
Broj
Učešće u
31.12.2013
akcija
os.kap.%
Grujić Branimir
16
1,190
Buđevac Ratko
15
1,116
Grujić Negoslav
13
0,967
Vojinović
13
0,967
Branislav
0,21914 Brenjo Nikola
12
0,893
41
40
40
40
0,21392
0,20870
0,20870
0,20870
37
Denić Nada
Mandreš Vera
Manojlović Miloš
Garabandić
Stevan
0,19305 Maksimović Ana
12
12
12
11
0,893
0,893
0,893
0,818
11
0,818
U novije vreme Institut veoma uspešno sarađuje sa srodnim institucijama iz okruženja.
U toku su mnogobrojni poslovi vezani za izgradnju puteva, mostova, nadzor objekata,
atestiranje sirovina, razradu savremenih tehnologija i kontrolu kvaliteta radova iz više
oblasti.
OSNOVNA DELATNOST
72.19 - Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko – tehnološkim naukama
Pored osnovne delatnosti Institut obavlja:
Naučnoistraživački rad u svim oblastima građevinarstva i industrije građevinskog
materijala
Sertifikacija proizvoda
Ekspertize, konsultantske usluge, nadzor i obuka kadra
Razvoj i primena informacionih sistema u građevinarstvu
Projektovanje objekata nisko i visokogradnje, proizvodnih tehnologija i montažnih
sistema građenja
Razvoj i plasman sistema i tehnologija prednaprezanja i izvođenje specijalističkih
radova
Ispitivanja i istraživanja konstrukcija, projektovanje i izvođenje specijalističkih i
sanacionih radova
Specijalistička ispitivanja pri remontu hidro i termoenergetskih objekata
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
5/29
Ispitivanje i provera komponenti i opreme, etaloniranje opreme, projektovanje i
proizvodnja opreme, uređaja i instrumenata za ispitivanje materijala i konstrukcija
Geološka, hemijska i fizička ispitivanja i istraživanja materijala i sirovina
AKREDITOVANE LABORATORIJE
1.Centralna laboratorija za ispitivanje materijala koja u svom sastavu ima
Laboratorija za kamen i agregat
Laboratorija za građevinsku keramiku
Laboratorija za beton
Laboratorija za veziva, hemiju i maltere
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara
Laboratorija za drvo i sintetičke materijale
Laboratorija za ugljovodonične izolacije i veziva
Laboratoriju za akustiku i vibracije
2.Laboratorija za ispitivanje metala
3.Laboratorija za puteve i geotehniku
4.Laboratorija za ispitivanje konstrukcija
5.Metrološka laboratorija za mehaničke veličine
6.Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije
2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Finansijski izveštaji Instituta IMS AD Beograd, za obračunski period koji se završava
31.12.2013. godine sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa
Međunarodnim
računovodstvenim
standardima/
Međunarodnim
standardima
finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI), Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni
glasnik RS“ br. 46/2006), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog
Zakona, i izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama koje su utvrđene
Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.
Priloženi finansijski izveštaji sastavljeni za period 01. januara do 31. decembra 2013.
godine prikazani su u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca,
finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
("Sl. glasnik RS", br. 114/2006, 5/2008 - ispr., 119/2008 i 2/2010).
Poslovne knjige, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda,
sastavljanje, prikazivanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja vršeni su u skladu sa
zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva: Zakon o računovodstvu i
reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009), Međunarodnim standardima
finansijskog izveštavanja (MSFI), uključujući Međunarodne računovodstvene standarde
(MRS) i tumačenja standarda, izdate od strane Odbora za međunarodne
računovodstvene standarde (IASB) i Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog
izveštavanja (IFRIC).
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
6/29
Finansijski izveštaji Privrednog društva sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog
troška (osim kada se radi o nepokretnostima) i načelom stalnosti pravnog lica.
Iznosi u kojima se izveštava i uporedni podaci
Vrednost RSD direktno je vezana za vrednost valute Evropske monetarne unije (EUR).
Na dan 31. decembra 2013. godine tržišna vrednost RSD je bila 114,6421 RSD za 1
EUR. Na kraju 2013 godine godišnji koeficijent inflacije , prema zvaničnom organu koji
objavljuje ovaj koeficijent, iznosio 2.2%
Cifre u finansijskim izveštajima su iskazane u hiljadama RSD, to jest u funkcionalnoj
valuti koja je domicilna valuta Republike Srbije.
Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Privrednog društva za godinu završenu 31.
decembra 2012. koji su bili predmet revizije.
3. USVOJENE I PRIMENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Nematerijalna ulaganja
Nematerijalno ulaganje se priznaje:
kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi po osnovu tog ulaganja
priticati u Institut,
kada nabavna vrednost ili cena koštanja tog ulaganja može da se pouzdano
izmeri, a jedinična nabavna cena u vreme nabavke je veća od prosečne bruto
zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem podatku Republičkog
organa nadležnog za poslove statistike kada je njegov vek trajanja duži od
godinu dana.
Nematerijalno ulaganje početno se meri (priznaje) po nabavnoj vrednosti ili ceni
koštanja.
Nakon početnog priznavanja, naknadno merenje nematerijalnih ulaganja vrši se po
troškovnom principu iz MRS 38 Nematerijalna ulaganja, odnosno po nabavnoj
vrednosti ili ceni koštanja umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke zbog
obezvređenja
Nekretnine, postrojenja i oprema
Osnovna sredstva (nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva) su materijalna
sredstva koja preduzeće drži za upotrebu u proizvodnji ili za isporuku robe ili pružanje
usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili u administrativne svrhe i za koja se očekuje da
će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda.
Nekretnina, postrojenje i oprema priznaju se kao sredstvo:
kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi po osnovu tog sredstva
priticati u Institut,
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
7/29
kada nabavna vrednost ili cena koštanja tog sredstva može pouzdano da se
izmeri i koja nije ispod jedne prosečne zarade u periodu u kom se nabavlja,
kada je njegov vek trajanja duži od godine dana.
Obračun postrojenja i opreme koji ispunjavaju uslove za priznavanje za sredstvo, vrši se
po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja, a koje se sastoji od nabavne cene, uvećane za
sve zavisne troškove nabavke i umanjene za bilo koje trgovinske popuste i rabate.
Nakon početnog priznavanja, nekretnine se iskazuju po modelu revalorizacije, odnosno
po poštenoj vrednosti na dan revalorizacije. Naknadna ulaganja u nekretninu,
postrojenje i opremu uvećava vrednost sredstva ako ispunjava uslove da da se prizna
kao stalno sredstvo.
Ako je vek trajanja ugrađenog dela, priznatog kao naknadni izdatak, različit od veka
trajanja sredstva u koji je ugrađen, onda se taj deo vodi kao posebno sredstvo i
amortizuje u toku korisnog veka trajanja.
Ulaganja po osnovu tekućeg održavanja priznaju se kao rashod perioda u kome su
nastala
Stope amortizacije primenjene za 2013 godinu su sledeće:
Amortizacione stope Društva
Građevinski objekti
Oprema
Vozila
Nameštaj
1 –5%
7 – 30%
16,6 – 20%
12,5%
Dugoročni finansijski plasmani
U okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se učešća u kapitalu zavisnih
pravnih lica, učešća u kapitalu povezanih pravnih lica i učešća u kapitalu drugih pravnih
lica i dugoročne hartije od vrednosti rapoložive za prodaju. Takođe, u okviru dugoročnih
finansijskih plasmana iskazuju se dugoročni krediti, zavisnim, povezanim i drugim
pravnim licima, dugoročni krediti u zemlji i inostranstvu, hartije od vrednosti koje se drže
do dospeća i ostali dugoročni plasmani.
Navedeni plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog
priznavanja mere po njihovoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja fer vrednost
nadoknade koja je data za njih. Troškovi transakcije se uključuju u početno merenje
svih finansijskih sredstava.
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
8/29
Zalihe
Zalihe su sredstva koja se drže za prodaju u uobičajenom toku poslovanja; koja su u
procesu proizvodnje, a namenjene su za prodaju ili u obliku materijala ili pomoćnih
sredstava koja se troše u procesu proizvodnje ili prilikom pružanja usluga. Zalihe
obuhvataju:
osnovni i pomoćni materijal koji će biti iskorišćeni u procesu proizvodnje;
nedovršene proizvode čija je proizvodnja u toku;
gotove proizvode koje je proizvelo preduzeće i
robu koja je nabavljena i drži se radi preprodaje, uključujući nekretnine (zemljište,
građevinske objekte i ostale nekretnine) pribavljene radi dalje prodaje.
Zalihe materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe, računovodstveno
se obuhvataju u skladu sa MRS 2 Zalihe.
Kratkoročna potraživanja i plasmani
Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca povezanih (matičnog,
zavisnih i pridruženih) i ostalih pravnih i fizičkih lica u zemlji i inostranstvu po osnovu
prodaje proizvoda, robe i usluga.
Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoročne
plasmane sa rokom dospeća, odnosno prodaje do godinu dana od dana bilansa.
Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture.
Ako se vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izveštajnu
valutu po kursu važećem na dan transakcije.
Promene deviznog kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraživanja
iskazuju se kao kursne razlike u korist prihoda ili na teret rashoda.
Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa preračunavaju se prema važećem
kursu, a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod perioda.
Društvo permanentno prati finansijsko stanje i poslovanje svojih značajnih komitenata ,
odnosno izloženost riziku deponovanja i ulaganja sredstava. Na osnovu analize
starosne strukture potraživanja i procene rukovodstva o naplativosti istih, društvo je vrši
indirektan otpis onih potraživanja za koje je procenjen visok stepen neizvesnosti naplate
Poslovodstvo privrednog društva procenom utvrđuje otpis potraživanja na teret ispravki
osim za kupce kojima se istovremeno i duguje.
Potraživanja koja se otpisuju moraju biti starija od 60 dana.
Direktan otpis na teret rashoda vrši se u slučaju kada postoje uverljivi dokazi da se
potraživanje ne može naplatiti.
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
9/29
Kratkoročni finansijski plasmani i hartije od vrednosti kojima se trguje iskazuju se po
amortizovanoj vrednosti, ne uzimajući u obzir nameru preduzeća da ih drži do dospeća.
Hartije od vrednosti kojima se trguje, odnosno koje su kupljene radi dalje prodaje
iskazuju se po fer (tržišnoj) vrednosti. Efekti promene fer (tržišne) vrednosti obuhvataju
se kao rashodi i prihodi perioda.
Lizing
Po osnovu ugovora o lizingu Društvo se pojavljuje kao korisnik lizinga. Društvo
klasifikuje lizing kao finansijski u slučaju kada je ugovorom regulisano da se u osnovi svi
rizici i koristi po osnovu vlasništva nad predmetom lizinga prenose na korisnika lizinga.
Svi ostali ugovori o lizingu se klasifikuju kao ugovori o operativnom lizingu.
Lizing ugovori koji se odnose na zakup poslovnog prostora uglavnom predstavljaju
operativni lizing. Sva plaćanja tokom godine po osnovu operativnog lizinga, evidentirana
su kao trošak u bilansu uspeha, ravnomerno pravolinijski tokom perioda trajanja lizinga.
Sredstva koje se drže po osnovu ugovora o finansijskom lizingu se priznaju kao
sredstva Društva po njihovoj fer vrednosti ili, ako je ta vrednost niža, po sadašnjoj
vrednosti minimalnih lizing rata, utvrđenih na početku trajanja ugovora o lizingu. Na dan
bilansa stanja obaveza za lizing je iskazana po sadašnjoj vrednosti .
Lizing rate su podeljenje na deo koji se odnosi na finansijski trošak i deo koji umanjuje
obavezu po osnovu finansijskog lizinga, tako da se postigne konstantna kamatna stopa
na preostalom delu obaveze. Finansijski trošak se iskazuje direktno kao rashod perioda.
Prihodi i rashodi
Prihodi obuhvataju prihode od uobičajenih aktivnosti preduzeća i dobitke. Prihodi od
uobičajenih aktivnosti su prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od
aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja
dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od doprinosa i članarina i
drugi prihodi koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena
naplate.
Dobici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju prihoda i mogu, ali ne
moraju da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti preduzeća. Dobici predstavljaju
povećanja ekonomskih koristi i kao takvi po prirodi nisu različiti od prihoda. Dobici
uključuju dobitke proistekle iz prodaje dugoročnih sredstava, nerealizovane dobitke; na
primer, one što proističu iz revalorizacije utrživih vrednosnih papira i one što rezultiraju
iz porasta iskazane vrednosti dugoročnih sredstava. Dobici se prikazuju na neto osnovi,
nakon umanjenja za odgovarajuće rashode.
Različite vrste sredstava mogu da budu primljene ili većane preko prihoda; primeri
uključuju gotovinu, potraživanja i robu i usluge koje su primljene u zamenu za
isporučene proizvode i usluge. Prihodi takođe mogu nastati iz izmirenja obaveza. Na
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
10/29
primer, preduzeće može da isporuči robu i pruži usluge radi izmirenja obaveze po
osnovu otplate preostalog duga.
Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti preduzeća i gubitke.
Troškovi koji proističu iz uobičajenih aktivnosti preduzeća uključuju rashode direktnog
materijala i robe i druge poslovne rashode (troškovi ostalog materijala, proizvodne
usluge, rezervisanja, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi pravnog lica
nezavisni od rezultata, bruto zarade i ostali lični rashodi), nezavisno od momenta
plaćanja.
Odloženi porezi
Odloženi porez na dobit se obračunava za sve privremene razlike između poreske
osnove imovine i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti. U ovom finansijskom
obračunu nisu korištene važeće poreske stope za obračun iznosa odloženog poreza.
Odložene poreske obaveze priznaju se za sve oporezive privremene razlike. Odložena
poreska sredstva priznaju se za odbitne privremene razlike i za efekte prenetog gubitka
i neiskorišćenih poreskih kredita iz prethodnih perioda do nivoa do kojeg je verovatno
da će postojati budući oporezivi dobici na teret kojih se odložena poreska sredstva
mogu iskoristiti. Knjigovodstvena vrednost odloženih poreskih sredstava preispituje se
na dan svakog bilansa stanja i umanjuje do mere do koje više nije izvesno da je nivo
očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se ukupna vrednost ili deo
vrednosti odloženih poreskih sredstava može iskoristiti. Odložena poreska sredstva koja
nisu priznata procenjuju se na dan svakog bilansa stanja i priznaju do mere do koje je
postalo izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se
odložena poreska sredstva mogu iskoristiti.
Primanja zaposlenih
U skladu sa propisima Republike Srbije, Društvo je u obavezi da obračuna i plati poreze
i doprinose poreskim organima i državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna
sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju porez na zarade i doprinose za zaposlene
na teret poslodavca i na teret zaposlenih u obračunatim iznosima po stopama
propisanim relevantnim zakonskim propisima. Ovi porezi i doprinosi čine rashod perioda
na koji se odnose.
Iskazi u devizama
Transakcije obavljene u stranoj valuti preračunavaju se na dan poslovne promene u
dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom deviznom tržištu.
Sredstva i obaveze iskazani u devizama na dan Bilansa stanja preračunavaju se i
iskazuju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke koji važi na dan sačinjavanja
finansijskih izveštaja.
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
11/29
Standardi, dopune i tumačenja čija je primena počela od 2009 godine, a nisu
usvojeni od strane Privrednog društva
Sledeće izmene i dopune postojećih standarda su objavljene kao deo projekta
godišnjeg poboljšanja standarda od strane IASB-a i postaju obavezne za primenu na
godišnje obračunske periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2009. godine ili
kasnije:
-MSFI 5 (Izmena) “Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja“ i
odgovarajuća izmena MSFI 1 “Prva primena MSFI“ (stupili na snagu 1. jula 2009.
godine). Izmenama se pojašnjava da se sva sredstva i obaveze zavisnih pravnih lica
klasifikuju kao ona koja se drže za prodaju, ako delimični plan otuđenja rezultira u
gubitku kontrole. Za ove zavisne entitete treba izvršiti relevantno obelodanjivanje
ukoliko je zadovoljena definicija prestanka poslovanja. Prateća izmena MSFI 1 navodi
da se ove izmene primenjuju prospektivno od datuma prelaska na MSFI. Izmena ovog
standarda ne utiče na ovogodišnje finansijske izveštaje društva.
-MRS 1 (Izmene) “Prezentacija finansijskih izveštaja“ (stupili na snagu 1. januara 2009.
godine). Izmene standarda pojašnjavaju da su neka, ali ne baš sva finansijska sredstva
i obaveze klasifikovana za trgovanje u skladu sa MRS 39 “Finansijski instrumenti:
priznavanje i odmeravanje“, primeri kratkoročnih sredstava, odnosno obaveza. Nismo
primenili ove izmene od 1. januara 2009. godine, jer ove izmene nemaju imati uticaj na
izveštaje Društva.
-MRS 19 (Izmene) ”Primanja zaposlenih“ (stupili na snagu 1. januara 2009. godine).
Predmeti izmena u standardu su: smanjenje sadašnje vrednosti definisane obaveze
primanja i uticaj na negativne troškove proteklog radnog staža; troškovi upravljanja
planom (fondom); zamena termina ”dospevati“ (u smislu razlike između kratkoročnih i
dugoročnih primanja zaposlenih) i zahtev u pogledu obelodanjivanja potencijalnih
obaveza (MRS 19 je izmenjen u cilju postizanja konzistentnosti sa MRS 37).
Objašnjenja za ovo smo dali u odeljku 6. Amortizacija i rezervisanja ovih Napomena.
-MRS 23 (Izmena) “Troškovi pozajmljivanja“ (stupa na snagu 1. januara 2009. godine).
Izmenjena je definicija troškova pozajmljivanja tako da se rashodi za kamatu
obračunavaju primenom metoda efektivne kamatne stope koji je definisan u MRS 39
“Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje“. Ovim se eliminiše nekonzistentnost
u terminima između MRS 39 i MRS 23. Institut IMS ad nije imao sredstava
kvalifikovanih za pripisivanje troškova pozajmljivanja.
-Revidirani MRS 1 “Prezentacija finansijskih izveštaja“ (stupio na snagu 1. januara
2009. godine). Revidirani standard uvodi neznatne izmene u prezentaciju i nazive
finansijskih izveštaja opšte namene u cilju postizanja veće uporedivosti i
konzistentnosti, . Revidirani standard zabranjuje prezentaciju stavki prihoda i rashoda
(koje su “ne-vlasničke“ promene u kapitalu) u izveštaju o promenama na kapitalu i
zahtevaće da “ne-vlasničke promene u kapitalu“ budu prikazane odvojeno od vlasničkih
promena. Sve ne-vlasničke promene u kapitalu biće prikazane
u izveštaju o
finansijskom rezultatu, ali entitet može da bira prezentaciju u izveštaju o finansijskom
rezultatu ili prezentaciju u dva izveštaja (u bilansu uspeha i izveštaju o finansijskom
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
12/29
rezultatu). Nismo primeniti revidirani MRS 1 jer zvanično zakonodavac nije izvršio
izmene obrazaca kako se očekivalo.
-Izmene u MSFI 2 ”Plaćanje akcijama” (stupio na snagu 1. januara 2009. godine).
Izmenjeni standard se bavi uslovima sticanja i poništenja prava na opcije. Izmenama se
pojašnjavaju dva pitanja: definicija ”uslovi sticanja” i uvođenje termina ”drugi uslovi” za
druge uslove osim uslova radnog staža, kao i uslovi doprinosa uspešnosti (poslodavca).
Ovim se takođe pojašnjava da se isti računovodstveni tretman primenjuje na nagrade
koje su efektivno poništene od strane entiteta ili od druge strane. Izmene u MSFI nisu
relevantne za poslovanje Društva zbog odsustva ovakvih aranžmana.
-Izmene u MRS 32 ”Finansijski instrumenti: prezentacija” i MRS 1 ”Prezentacija
finansijskih izveštaja” – Finansijski instrumenti sa pravom prodaje ili vraćanja izdavaocu
u zamenu za gotovinu ili drugi finansijski instrument (stupaju na snagu 1. januara 2009.
godine). Izmenama MRS 32 se zahteva da se finansijski instrumenti sa pravom prodaje
ili vraćanja izdavaocu u zamenu za gotovinu ili drugi finansijski instrument i obligacije
koje proizilaze iz likvidacije, klasifikuju kao kapital ako, i samo ako, ispunjavaju
određene uslove. Izmenama u MRS 1 se zahteva obelodanjivanje finansijskih
instrumenata sa pravom prodaje ili vraćanja izdavaocu u zamenu za gotovinu ili druge
finansijske instrumente koji su klasifikovani kao kapitalni (vlasnički) instrumenti. Ne
očekuje se da ove izmene mogu imati značajan uticaj na finansijske izveštaje Društva.
-Revidirani MSFI 3 “Poslovne kombinacije” i izmenjeni MRS 27 “Konsolidovani i
pojedinačni finansijski izveštaji” (stupili na snagu 1. jula 2009. godine). Revidirani MSFI
3 uvodi seriju promena u računovodstveni tretman poslovnih kombinacija koji će se
odraziti na iznos priznatog goodwill-a, na bilans uspeha za godinu u kojoj se dogodila
poslovna kombinacija i na buduće rezultate. Ove promene uključuju priznavanje
troškova koji se odnose na sticanje (akviziciju) u rashodima, i priznavanje budućih
promena u fer vrednosti naknade (umesto korekcije na goodwill-u) u prihodima.
Revidirani MRS 27 zahteva da se sticanja manjinskih interesa priznaju u kapitalu ako
nema promena u kontroli i ako ove transakcije neće više rezultirati u nastajanju
goodwill-a ili dobitaka i gubitaka. Institut IMS AD će primeniti revidirani MSFI 3 i
odgovarajuće izmene MRS 27 prospektivno od 1. januara 2010. godine, u koliko bude
imao poslovnih kombinacija u smislu ovog standarda.
-IFRIC 15 ”Sporazumi o izgradnji nekretnina” (stupili na snagu 1. januara 2009. godine).
Ovo tumačenje se primenjuje na računovodstveni tretman prihoda i odgovarajućih
rashoda od strane entiteta koji se bave izgradnjom nekretnina direktno ili preko
podizvođača. Takođe objašnjava da li na određene transakcije treba primeniti MRS 18
“Prihodi“ ili MRS 11 “Ugovori o izgradnji“. Ovo tumačenje nije imalo značajan uticaj na
finansijske izveštaje Društva.
-IFRIC 16 ”Zaštita neto ulaganja u inostrano poslovanje” (stupio na snagu za godišnje
periode koji počinju od 1. oktobra 2008. godine ili nakon tog datuma). IFRIC 16
objašnjava računovodstveni tretman koji se odnosi na zaštitu neto ulaganja. Ovo
uključuje činjenicu da se zaštita neto ulaganja odnosi na razliku u funkcionalnoj valuti
koja nije izveštajna valuta, i instrumenta zaštite koji može postojati bilo gde u grupi.
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
13/29
MRS 21 ”Efekti promena deviznih kurseva” se primenjuje na zaštićene stavke. Ne
očekuje se da ovo tumačenje može imati uticaj na finansijske izveštaje Društva.
-IFRIC 17 “Distribucija nemonetarnih sredstava vlasnicima“ (stupio na snagu 1. jula
2009. godine). IFRIC 17 pojašnjava kako entitet treba da odmerava raspodelu drugih
sredstava osim gotovine, datih kao dividende vlasnicima. IFRIC 17 se primenjuje na
“pro-rata“ raspodelu nemonetarnih sredstava, ali se ne odnosi na transakcije pod
zajedničkom kontrolom. Ne očekuje se da ovo tumačenje može imati uticaj na ove
finansijske izveštaje Društva, što znači da u sledećim godinama može doći do njegove
primene.
1. PRIHODI OD PRODAJE
Prihodi od prodaje društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:
OPIS
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom
tržištu
UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE
2013.
u 000 din.
454.070
2012.
u 000 din.
505.422
81.554
81.763
535.624
587.185
2. POVEĆANJE I SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA
Početne zalihe učinaka (01.01.)
Gotovi proizvodi
Krajnje zalihe učinaka (31.12.)
Gotovi proizvodi
POV-smanjenje VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA
2013.
u 000 din.
4.104
4.104
2.182
2.182
-1.922
2012.
u 000 din.
3430
3.430
4.104
4.104
674
3. OSTALI POSLOVNI PRIHODI
Ostali poslovni prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:
Prihodi od projekata MNT
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
2013.
u 000 din.
42.676
2012.
u 000 din.
41.372
14/29
Prihodi od zakupnina
Ostali poslovni prihodi
2013.
u 000 din.
6.699
2012.
u 000 din.
14.269
49.375
55.641
UKUPNO
U Institutu sa zaposlena 22 saradnika sa naučnim zvanjima. Svi su angažovani na 13
projekata Ministarstva prosvete i nauke u ciklusu od 2011-2014 godine.Projekti su iz
oblasti tehnološkog razvoja(7), integralna i interdisciplinarna istraživanja (2), i osnovna
istraživanja (4).Sredstva iz budžeta se uplaćuju mesečno i namenski se troše na
zarade, režijske troškove, stručno usavršavanjei nabavku neophodne opreme. Od
2012.godine MP je preuzelo ulogu nabavke opreme i inventara i daje je Institutu na
korištenje do okončanja ciklusa, kada će preći u naše vlasništvo. Ta oprema se kod nas
popisuje i vodi vanbilansno.
4. TROŠKOVI MATERIJALA
Troškovi materijala društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:
Troškovi materijala za izradu
Troškovi režijskog materijala
Troškovi goriva i energije
UKUPNO
2013.
u 000 din.
22.493
5.697
25.520
53.710
2012.
u 000 din.
37.065
5.218
26.456
68.739
5. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi društva sastoje se od sledećih
vrsta troškova:
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na
teret poslodavca
Troškovi naknada po ugovorima o delu
Troškovi naknada po autorskim ugovorima
Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i
povremenim poslovima i dop.rad
Naknade članovima upr. I nadz. odbora
Ostali lični rashodi i naknade
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
2013.
u 000 din.
293.629
2012.
u 000 din.
321.132
52.084
1.337
1.279
57.001
1.435
1.045
1.008
7.510
42.800
918
6.456
48.510
15/29
UKUPNO
2013.
u 000 din.
399.646
2012.
u 000 din.
436.497
6. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANjA
Troškovi amortizacije i rezervisanja društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:
Troškovi amortizacije
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
Ostala dugoročna rezervisanja
UKUPNO
2013.
u 000 din.
41.918
2012.
u 000 din.
40.374
338
41.918
40.712
O OBRAČUNU REZERVISANJA ZA OTPREMNINE PRILIKOM ODLASKA U
PENZIJU I JUBILARNE NAGRADE U SKLADU SA MRS 19
Institut Ims AD je proteklih godina angažovao aktuara (jednu revizorsku kuću sa
stranom licencom) za izradu obračuna rezervisanja za otpremnine i jubilarne
nagrade.Medjutim , obzirom na tešku finansijsku situaciju Nadzorni odbor je na svojoj
sednici od 30.01.2013. godine doneo Odluku da se ne vrši obračun navedenih
rezervisanja. Odbor je shodno paragrafu 44.Okvira za pripremu i prezentaciju
finansijskih izveštaja , a koja se odnosi na ravnotežu između koristi i troškova ,
zaključilo da bi troškovi dobijanja informacije o visini naknada za zaposlene shodno
MRS-19 bile veći od koristi i odlučilo da se drži istorijskog troška.na osnovu te odluke
izvršeno je ukidanje rezervisanja u korist prihoda.
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI
Ostali poslovni rashodi Instituta IMS AD sastoje se od sledećih vrsta rashoda:
Troškovi usluga na izradi učinaka
Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina
Troškovi sajmova
Troškovi reklame i propagande
Troškovi istraživanja
Ostali troškovi proizvodnih usluga
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
2013.
u 000 din.
18.078
8.284
2012.
u 000 din.
19.599
9.446
8.463
2.027
7.387
2.187
669
29.256
7.996
978
20.551
7.098
16/29
Svega troškovi proizvodnih usluga
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi reprezentacije
Troškovi premija osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza
Troškovi doprinosa
Ostali nematerijalni troškovi
Svega nematerijalni troškovi
UKUPNO
2013.
u 000 din.
74.773
10.458
3.412
3.918
2.477
781
6.590
220
2,456
30.311
105.084
2012.
u 000 din.
67.246
11.500
3.076
3.211
2.823
815
6.680
788
2.532
31.425
98.671
8. FINANSIJSKI PRIHODI
Finansijski prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule
Ostali finansijski prihodi
UKUPNO
2013.
u 000 din.
8.890
1.804
2012.
u 000 din.
7.359
13.036
12
10.706
77
20.472
2013.
u 000 din.
5.703
2321
2012.
u 000 din.
4.853
5.258
0
10.111
9. FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
UKUPNO
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
8.024
17/29
10. OSTALI PRIHODI
Ostali prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja i opreme
Prihodi od smanjenja obaveza
Viškovi
Naplaćena otpisana potraživanja
Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika
Ostali nepomenuti prihodi
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i
kratkoročnih finansijskih plasmana
Prihodi od ukidanja dug rezervisanja
UKUPNO
2013.
u 000 din.
2012.
u 000 din.
5.013
794
1.638
13
800
76
691
283
1.314
40
2.193
3.582
11.820
23.660
3.507
3.251
11.355
2013.
u 000 din.
2012.
u 000 din.
11. OSTALI RASHODI
Ostali rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih
ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Rashodi po osnovu efekata zaštite od rizika osim valutne
klauzule
Manjkovi
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja
Ostali nepomenuti rashodi
Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih
hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju
Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih
plasmana
Obezvređenje ostale imovine
UKUPNO
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
786
1,594
1.125
3.028
1.011
631
3.603
2.751
13.693
8.498
19.724
18/29
12. NETO DOBITAK/GUBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA
2013.
u 000 din.
2012.
u 000 din.
271
849
140
729
131
120
Prihodi po osnovu efekata promene računovodstvenih
politika i ispravke grešaka iz ranijih godina koji nisu
materijalno značajni
Minus: Rashodi po osnovu efekata promene
računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih
godina koji nisu materijalno značajni
NETO DOBITAK - GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
13. PROMENE NA NEKRETNINAMA POSTROJENJIMA I OPREMI
U skladu sa konceptom materijalnosti na kome je zasnovan MRS 16 definisali smo da
će se nekretnine kao deo materijalnih sredstava društva vrednovati po modelu
revalorizacije. Vrednosno usklađivanje, saglasno paragrafu 33 MRS 16 vršili smo
proprocionalnom korekcijom nabavne vrednosti i ispravke vrednosti.Zadnja procena je
bila 31.12.2005.godine.
Po odluci upravnog odbora izvršeno je rashodovanje opreme po nabavnoj vrednosti od
3.853.hiljade dinara, koja je u potpunosti otpisana.
Vrednost nekretnina, postrojenja i opreme 31.12.2013. izgleda ovako u din:
Konto
Naziv
Nabavna vrednost
Otpisana
vrednost
Sadašnja vrednost
1
2
3
4
5
022
022
Zgrade
Stanovi
Ukupno
2.463.741
163
2.463.904
952.361
71
952.432
1.511.380
92
1.511.472
023
Oprema
239.925
182.102
57.823
1.134.534
1.569.295
SVE UKUPNO
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
2.703.829
19/29
OSTALA OPREMA
Oprema od platine
9.066
Oprema od srebra
2
Biblioteka – knjige trajne vrednosti
Oprema u pripremi
0
Avansi za opremu
0
Ostala oprema
9.068
Ostala oprema se odnosi na opremu od plemenitih metala koja se svake godine
revalorizuje sa cenom platine i srebra po podacima sa Londonske berze. Ove godine
cena 1. grama platine iznosi 3626.7612 dinara, srebra 52.1163 tako da je smanjena
vrednost opreme za 1.522 hiljada dinara što je knjiženo na teret revalorizacionih rezervi.
U toku 2013. godine nabavljena je oprema u vrednosti od 19.683.hiljada dinara.
Iz gornje tabele se vidi da je oprema otpisana u 76% tnom iznosu. S obzirom da smo
našim računovodstvenim politikama utvrdili troškovni model vrednovanja opreme, to
nismo vršili ponovnu procenu potpuno otpisanih osnovnih sredstava.
14.
OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Ostali dugoročni finansijski plasmani društva mogu se prikazati na sledeći način:
Ostali dugoročni plasmani( stan solidarn)
Ostali dug.plasmani -UPPR
Ostali dugoročni finansijski plasmani
UKUPNO
31.12.2013.
u 000 din
593
26.994
31.12.2012.
u 000 din
654
27.587
654
31.12.2013.
u 000 din
12.654
438
383
2.182
31.12.2012.
u 000 din
13.367
509
418
4104
676
16.333
1.103
19.501
15. ZALIHE
Materijal
Rezervni delovi
Inventar
Gotovi proizvodi
Roba
Dati avansi
UKUPNO
Zalihe se vrednuju u skladu sa MRS 2 – u njima nisu uključene kursne razlike niti
troškovi pozajmljivanja.
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
20/29
Zalihe materijala se vode po nabavnoj ceni, gotovih proizvoda po planskoj ceni koja se
svodi na stvarnu cenu koštanja, a izlaz po prosečno ponderisanoj ceni.
Alat i inventar se otpisuje u 100% iznosu prilikom davanja na upotrebu.
16. POTRAŽIVANJA
Stanje potraživanja društva može se prikazati na sledeći način:
31.12.2013.
u 000 din
OPIS
Potraživanja po osnovu prodaje
Kupci u zemlji
Kupci u inostranstvu
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca
Svega
Druga potraživanja
Potraživanja za kamatu
Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja od državnih organa i organizacija
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i
doprinosa
Ostala potrazivanja
31.12.2012.
u 000 din
194.117
30.581
-51513
173.185
219.182
29.284
-53.522
194.944
370
2.206
3.201
235
2.252
3.285
0
1066
509
-115
6,727
179.913
-114
6.167
201.111
Ispravka ostalih potraživanja
Svega
UKUPNO POTRAŽIVANjA
Najznačajniji kupci po prometu u 2013.godini su u 000 din:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Institut Jaroslav Černi
Đerdap Kladovo
Putevi Užice
West gradnja Šabac
JP putevi Srbije
Lafarge
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
68.631
48.924
43.357
30.483
18.308
11.577
21/29
INSTITUT IMs FID
EEtrEFIFID
t
Holcim
PZPKragujervac
10.495
9123
8.295
c
Chinaroad
I l . Titan CementaraKosjeric
UKUPNO
7.685
256.878
U tQkugodinesvimduZnicima
i poveriocima
su upucenilzvodiotvorenihstavki,takod a
potraZivanja
su Fva
uglavnomusaglaSena.
Obeloda
njujemo spisak znacajn
ijih
neuQaglaSenih
potraZivanja.
1.DuBadoo Beogracl
NeusaglaSeno
1 648
.
ctvorenih stavki, a desto je
e
tarijaod 60 dana,ispravljena
nakon bilansa stanja.
Staja od strane generalnog
)roveruSta je naplacenood
u sudskihsporova.
Uprfvljanje potraiir,ranjimaod kupaca
toj vrednosti, umanjenojza
lu procene rukovodstva o
na osnovu sudskihodluka i
je sledeca:
neispravljenih
potraZivanja
D o 3 p da n a
-
U k u p no:
dospelihpotraZivanja
vema
rdevinskihfirmi koje su od
branSi. Starosna struktura
5 3 .9 67
1 4 5 .8 72
22t29
Konačna odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti je na rukovodstvu društva koji
su ostvarili odgovarajući sistem upravljanja za potrebe kratkoročnog , srednjoročnog i
dugoročnog finansiranja društva kao i upravljanjem likvidnošću.Društvo upravlja rizikom
likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, te kontinuiranim praćenjem
planiranog i ostvarenog novčanog toka kao i održavanjem adekvatnog odnosa dospeća
finansijskih sredstava i obaveza.
17. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Kratkoročni finansijski plasmani društva mogu se prikazati na sledeći način:
OPIS
Kratkoročni krediti u zemlji
Menice
Ostali kratkoročni finansijski plasmani
UKUPNO
31.12.2013.
u 000 din
8.015
674
76.811
85.500
31.12.2012.
u 000 din
8.400
9.000
77.329
94.729
Ostali kratkoročni plasmani se odnose na oročenja deviza kod banaka kako sledi:
300.000 Eur-a, efektivna kamatna stopa 2.85%
-Intesa banka
-Komercijalna banka
140.000 Eur-a namenski depozit bez kamate
-Marfin banka
70.000 Eur-a namenski depozit bez kamate
-Intesa banka
160.000 Eur-a namenski depozit bez kamate
Navedeni namenski depoziti dati su bankama za obezbeđenje kratkoročnih i dugoročnih
kredita , kao i za dobijanje kreditne linije za obezbeđivanje garancija , koje se izdaju na
vrlo kratke rokove i služe kao garancije za dobro obavljanje posla.
18. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Stanje gotovinskih ekvivalenata i gotovine društva može se prikazati na sledeći način:
31.12.2013.
31.12.2012.
OPIS
u 000 din
u 000 din
Tekući (poslovni) računi
1,356
3.567
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi
Blagajna
66
230
Devizni račun
2.710
5.597
Devizni akreditivi
Devizna blagajna
Ostala novčana sredstva
UKUPNO
4.132
9.394
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
23/29
19. KAPITAL
Osnovni
Ostali
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređena dobit
Ukupno
Op i s
Upravljačke akcije
Prioritetne akcije
Akcije Republike Srbije
2012.
u 000 din
20.510
52
31.472
1.556.759
32.788
1.641.581
2013.
u 000 din
20.510
18
31.472
1.555.237
34.989
1.642.226
Vrsta kapitala
Broj akcija
%
4.398
1.344
14.768
21.44%
6.56%
72.00%
Nominalna vrednost akcija je 1.000,00 dinara.Ukupan broj akcionara vlasnika običnih
akcija je 261. Broj akcionara vlasnika preferencijalnih akcija je 335.
20. DUGOROČNI KREDITI
Obaveze po osnovu dugoročnih kredita društva mogu se prikazati na sledeći način:
Oznaka Kamatna 31.12.2013. 31.12.2012.
valute
stopa
u 000 din
u 000 din
Dugoročni krediti u zemlji
Privred.b.2012; Intesa 2013.
Lizing automobila
UKUPNO DUGOROČNI KREDITI
EUR
EUR
12%+;2,5
8-9%EF
9.171
9.687
18.859
2.398
12.277
14.675
21. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze mogu se prikazati na sledeći način:
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
24/29
31.12.2013.
u 000 din
31.12.2012.
u 000 din
Kratkoročni krediti u zemlji
PB12 ; Kom b-2013
PB 12 ; Marfin b 2013
Okvirni kredit
11.409
6.704
8.869
10.000
8.330
7.286
Deo dugoročnih kredita koji
dospeva do jedne godine
Pb-2012 Intesa 2013
Lizing
Svega
9.171
2.689
38.842
1.441
2.282
29.339
Institut Ims ad koristi dva kredita za prekoračenja po tekućem računu i to od Intesa
banke na 5 miliona RSD sa mesečnom kamatom od 1,4%, i od Marfin banke na 4
miliona RSD sa kamatnom stopom od 17.39% godišnje.Kamata na kratkoročni kredit
kod Komercijalne banke je 3,35% ,a Kod Marfin banke 3,5% na godišnjem nivou.
22. OBAVEZE IZ POSLOVANjA
Obaveze iz poslovanja mogu se prikazati na sledeći način:
OPIS
31.12.2013.
u 000 din
Obaveze iz poslovanja
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
Ostale obaveze iz poslovanja
Svega
31.12.2012.
u 000 din
5.710
28.924
3.544
24.719
315
34.634
28.578
Najznačajniji poverioci po prometu u 2013.godini su sledeći
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nis petrol
Gradjevinski fakultet
Politehnička škola Kragujevac
Cowi doo
Elektodistribucija
Telekom Srbije
Messer tehnogas
Eps kolubara
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
6.638
6.610
6.568
6.215
6.024
5.610
5.280
5.018
25/29
9.
10.
Proleter AD
Feriti DOO
UKUPNO
4.507
4.127
56.598
Svim poveriocima poslani su Izvodi otvorenih stavki ,ostalo je neznatno neusaglašenih
obaveza i to:
1. Most
neusaglašeno
1.373
23. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENJA
Ostale kratkoročne obaveze i PVR mogu se prikazati na sledeći način:
OPIS
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim
naknada zarada koje se refundiraju
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na
teret zaposlenog
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada
na teret zaposlenog
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade
zarada na teret poslodavca
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada
na teret zaposlenog koje se refundiraju
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada
na teret poslodavca koje se refundiraju
Svega
Druge obaveze
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
Obaveze prema cl. UO i ost. zaposlenima
Ostale obavezeSvega
Obaveze po osnovu Pdv-a i ostalo
Odloženi prihodi i primljene donacije
Porez na dodatu vrednost
Ostalo
Svega
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
31.12.2013.
u 000 din
31.12.2012.
u 000 din
1.423
16.668
207
2.744
413
4.451
371
-
4.451
117
-
17
2.414
50
28.498
100
393
202
695
169
2.098
4.655
6.922
2.528
10.106
303
12.937
5.057
9.930
378
15.365
26/29
OPIS
31.12.2013.
u 000 din
Odložene poreske obaveze
145.570
31.12.2012.
u 000 din
148.860
24. ODLOŽENI POREZI
Stanje i promene na odloženim poreskim obavezama mogu se prikazati na sledeći
način:
OPIS
Početno stanje – 1. januar
Povećanje/smanjenje u toku godine
2013.
u 000 din
148.860
-3289
2012.
u 000 din
150.893
-2.033
145.570
148.860
UKUPNO
25. OBRAČUN ODLOŽENIH POREZA ZA 2013. GODINU
U 000 RSD
1.Oporeziva privremena razlika sredstava koji podležu amortizaciji
2.Odložene poreske obaveze
1.Privremene razlike po osnovu opreme
Odložena poreska sredstva na dan 31.12.2013
1.506.790
150.679
5.108
5.108
Odložene poreske obaveze nakon prebijanja
Početno stanje odloženih poreskih obaveza
Smanjenje odloženih poreskih obaveza
145.570
148.859
3.289
Shodno MRS 8 , Institut IMS AD je odustao od primene poreske stope od 15% jer bi
upotrebom iste, sa vrednošću odloženih poreskih obaveza imali informaciju koja ne
bi bila relevantna za donošenje ekonomskih odluka od strane korisnika finansijskih
izveštaja.
26. USAGLAŠAVANJE POREZA NA DOBIT
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
Efektivna poreska stopa
Dobitak pre oporezivanja
Poreska osnovica
Porez na dobit (2 x 15%)
Obračunati porez (PDP)
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
2013.
u 000 din.
694
17.729
2.659
1.782
2012.
u 000 din.
993
26.292
2.629
1.315
27/29
5.
6.
7.
8.
Odloženi poreski rashod
Odloženi poreski prihod
Poreski rashod ukupno (4+5-6)
Efektivna poreska stopa (7/1*100)
3289
-1507
2.034
-719
27. ZARADA PO AKCIJI U RSD
Osnovna zarada po akciji u RSD
Dobitak koji pripada akcionarima
Dobit od poslovanja koje se obustavlja
koja pripada vlasnicima kapitala
Ponderisani prosečni broj običnih akcija u opticaju
Osnovna zarada po akciji (RSD po akciji)
2013.
2012.
2.201.007
1.712.536
20510
107
20510
83
28. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA
Vanbilansno se vode:garancija, vrednost javnog građevinskog zemljišta za koje se
plaća naknada za uređenje, depozit za predugovor o kupoprodaji zemljište u Hrvatskoj
za odmaralište u Filip Jakovu, garancija.
1.Oprema od MP
2.Gradsko gradjevinsko z.
3.Garancija
4.Depozit
UKUPNO
U 000RSD
5.709
264
2.657
1.146
9.776
29. POTENCIJALNE OBAVEZE
a) Sudski sporovi u 000RSD
Protiv Instituta IMS AD vodi se više sporova. Po proceni advokata ne postoje
potencijalne obaveze po osnovu istih.
Sa 31.12.2013 godine po izveštaju pravne službe bez procene ishoda vode se sledeći
sporovi:
1.Cowi doo
dug 1.695
2.Most agencija
dug 2.441
3.Milomir Krivokuća i Olivera Makarić –poništaj odluke o dodeli stana
4.Telekom
dug 188
Društvo nije izvršilo rezervisanja za sudske sporove jer smatra da po proceni advokata
neće doći do neželjenih slučajeva kao rezultat prošlih događaja u smislu potencijalnih
obaveza.
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije
28/29
ui,if"
,;
trls
'*))o
'$
,|i-
"i,
tnsTtru'r tHs t=tD
IEEOER|ID
odnosau
lnstitutIMS ad vodi rri$esporo\/aza naplatupotraiiivanjaiz kupoprodajnih
Po
dinara.
hiljada
godineod 48.2t15
ukupnojvrednostisa stanjemna dan 31.12.2013.
izveStalma,naplatarnnogihje neizvesna, a dru5t'voje po tom osnovu imalo velike
za sudsketakse.
troSkove
b ) H i p o te kei za l o g e
obavezapo osnovu
i zilloge,a takodenema potencijalnih
InstitutIMS nema hiproteke
datihjemstavai garancija.
I lZlCl
3 0 .P O R E S KR
PoreskizakoniRepulclikeSrbijese cesto razliditotumace i predmetsu cestihizmena.
i
Tumacenjeporeskih zakona cld strane poreskihvlasti u odnc,suna transal<ciie
iznretog
rezultat
,
od tumacenjarukovodstva.f(ao
aktivnostiDru$tvamogu se razlikovati
biti
oclreden
moZe
poreskih
i
dru5tvu
vlasti
od
strane
transakcijemogu biti osporene
poreiskeobavezeje pet
dodatni iznos porczet, kazni i kamata Period zarstarelosti
obaveze po osnovu tumacenja
kod dru5tva postoje potencijalnre
godina.Konkreino
odredabazakona Porezana d,cdatuvrednostza sredstvakoja su uplacenaod strane
projekte.
prosveteza naudnelr
Ministarstva
I
I
j
3 1 .D E V I Z NKI U R S E V I
1
II
l
Deviznikursevi primenjeniza preradunu dinarimana dan 31.12.2013.za pojerJine
v a l u t esu :
V a l u ta
I
USD
EUR
GBP
31.1"2.2"011
3i1.12.2012
8 6 , 17 6 3
11 3 , 7 1 8 3
13 9 , 19 0 1
2 .2013
31.1
{33,1292
1'14,6421
1 i36
,9679
79,2:"802
1015,4,982
12"2,4,161
:
L-iceodgovornoza sastavljanie
finansijskih
i4yeStaja:
Zakonskizastupni k :
/
dipling
Grabulov
dr Vencislav
dipl.ec,o.
BubaloDu5ica,
i:l 'l'i
r'
.-'ll
'-!
:
I
I
---\
i
materiiall
metalii energetika
putevii geotehnika
gradenjar konstrukcije
tehnologija
-_-l
I
- - - l
29t29
IMS
I M B T I T U T IMS
RD
BEDERRD
Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Misica 43
tel: (011)2650 322
fax: (011) 3692 772,3692 782
e-mail: office(5)institutinis.rs
www.institutims.rs
nas z n a k i i ^ H C T M T V T viMO
AA
lEF d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 10 B/l
11070 Novi Beograd
vas znat 2 8 MAR 201|o
B^rpaA,
datum:
B^Bap
BOJBOAe
roAWiwuinha
28.03.2014.
Srbija
PISMO O PREZENTIRANIM FINANSIJSKIM IZVESTAJIMA
Ovo Pismo sacinjeno je u vezi revizije finansijskih izvestaja Institut IMS a.d., Beograd (u
daljem tekstu; "Drustvo ") za poslovnu godinu koja se zavrsila 31. decembra 2013.
godine, na osnovu koje treba da izrazite misljenje o tome da li finansijski izvestaji
prikazuju objektivno i istinito finansijski polozaj Drustva na dan 31. decembra 2013.
godine kao i rezultate njegovog poslovanja i novcane tokove za godinu koja se tada
zavrsila u skladu sa racunovodstvenim propisima Republike Srbije.
Poznato nam je da je revizija izvrsena u skladu sa Medunarodnim standardima revizije,
koji podrazumevaju ispitivanje racunovodstvenih sistema, sistema internih kontrola i
podataka, a u obimu koji smatrate neophodnim u postojecim okolnostima, kao i da
svrha revizije nije, niti se od nje ocekuje identifikovanje i obelodanjivanje svih
eventualnih pronevera, manjkova, gresaka i postojanja drugih neregularnosti.
Odredene prezentacije u ovom pismu su limitirane na materijaino znacajne informacije i
pitanja. Informacije i pitanja od materijalnog znacaja, bez obzira na njihov obim i iznos,
su informacije i pitanja cije bi izostavljanje ili pogresno prikazivanje, moglo uticati na
razumno rasudivanje lica koja bi se oslanjala na te informacije, odnosno pitanja.
Shodno tome, prema nasem najboljem znanju i uverenju, ovim potvrdujem sledece:
Finansijski izvestaji, evidencije i uporedni podaci
1.
Potvrdujem, kao zakonski zastupnik, moju odgovornost za objektivno i istinito prikazivanje
finansijskih izvestaja. Smatram da finansijski izvestaji prikazuju objektivno i istinito
finansijsko stanje, rezultate poslovanja i novcane tokove u skladu sa racunovodstvenim
propisima Republike Srbije, kao i da ne sadrze materijaino znacajne pogresne iskaze.
Finansijski izvestaji su odobreni od strane rukovodstva.
2.
Znacajne racunovodstvene politike koje su primenjene pri sastavljanju finansijskih
izvestaja su adekvatno opisane u finansijskim izvestajima.
materijali
metali I energetika
putevi i geotehnika
konstrukcije i prednaprezanje
4"
WMC
IMS
I M S T I T U T IMS
RD
BEDSnRD
3.
Svaka pozicija u okviru finansijskih izvestaja je adekvatno klasifikovana, opisana i
obelodanjena u skladu relevantnim propisima, a finansijski izvestaji sastavljeni su po
nacelu stainosti poslovanja. Smatram da je sistem internih kontrola ustrojen na nacin koji
omogucava sastavljanje finansijskih izvestaja u skladu sa racunovodstvenim propisima
Republike Srbije.
4.
Prihvatam odgovornost da je sistem internih kontrola ustrojen na nacin koji omogucava
sastavljanje finansijskih izvestaja u skladu sa racunovodstvenim propisima Republike
Srbije.
5.
Ne postoje znacajne stavke za koje imamo saznanje, a koje bi zahtevale korekcije
uporednih podataka u finansijskim izvestajima.
Greske i pronevere
6.
Potvrdujem svoju odgovornost za dizajn i implementaciju sistema internih kontrola koje
omogucavaju sprecavanje nastanka pronevera i gresaka i njihovo blagovremeno
uocavanje.
7.
Smatram da finansijski izvestaji ne sadrze materijaino znacajne pogresne iskaze kao
rezultat pronevere.
8.
Nije mi poznato postojanje pronevere, niti sumnjam da postoji pronevera pocinjena od
strane rukovodstva ili nekog od zaposlenih koji imaju znacajne uloge u okviru sistema
internih kontrola ili uticaja na finansijske izvestaje.
Uskladenost sa zakonima i drugom regulativom
9.
Nije bilo neusaglasenosti sa zahtevima regulatornih vlasti koja bi mogia imati materijaino
znacajan uticaj na finansijske izvestaje u slucaju nepostovanja istih.
10.
Poslovanje za godinu koja se zavrsava na dan 31. decembra 2013. godine nije bilo
predmet kontrola od strane drzavnih organa niti drugih eksternih kontrola.
Potpunost i relevantnost informacija
11.
Za potrebe revizije stavljam na raspolaganje sve racunovodstvene evidencije, na osnovu
kojih su finansijski izvestaji sastavljeni, sa napomenom da su one pravilan odraz poslovnih
promena koje su se dogodile u toku posmatranog obracunskog perioda. Sve ostale
evidencije i odgovarajuce informacije koje mogu uticati na istinitost i objektivnost ili
neophodna obrazlozenja uz godisnji racun, ukljucujuci i zapisnike sa sastanaka
poslovodnih organa i organa upravljanja i drugih relevantnih organa, stavljam vam na
raspolaganje i nema takvih informacija koje ne bi mogle biti dostupne.
12.
Ne postoje znacajne transakcije koje nisu bile na adekvatan nacin ukljucene u
racunovodstvene evidencije koje su osnova za sastavljanje finansijskih izvestaja.
Priznavanje, vrednovanje i obelodanjivanje
13.
Potvrdujem da su znacajne pretpostavke primenjene pri vrednovanju pozicija u visini fer
(postene) vrednosti i obelodanjivanja koja su koriscena pri sastavljanju finansijskih
2
4171
WMC;
L.
IMS
.
I M 5 T I T U T IMS
RD
QEDBRRD
izvestaja odgovarajuce uzimajuci u obzir postojece usiove poslovanja. Ove pretpostavke
oslikavaju nasu nameru i sposobnost da nastavimo sa daljim poslovanjem.
14.
Ne postoje planovi ni namere u buducnosti koje bi mogli imati materijaino znacajan uticaj
na knjigovodstvenu vrednost ili klasifikaciju sredstava i obaveza prikazanu u finansijskim
izvestajima na dan 31. decembar 2013. godine.
15.
Izvrsili smo reklasifikaciju kratkorocnih potrazivanja prema duznicima koji su u skladu sa
propisima o stecaju pripremili Unapred pripremljeni plan reorganizacije na dugorocna
finansijska potrazivanja u ukupnom iznosu od RSD 26.994 hiljade. Nismo izvrsili
obezvredenje navedenih potrazivanja jer ocekujemo da ce ista biti naplacena u visini
knjigovodstvene vrednosti.
16.
Priznali smo ispravku vrednosti za sva potrazivanja za koja procenjujemo da se ne mogu
naplatiti. Pojedina potrazivanja od duznika u zemiji i inostranstvu nisu obezvredena jer
postoje dokazi i ocekivanja da se mogu naplatiti. Preduzimamo sve neophodne aktivnosti
za naplatu ovih potrazivanja i ocekujemo naplatu u narednih 12 meseci.
17.
Na 31. decembar 2013. godine smo iskazali zaiihe materijala i alata i inventara u vrednosti
od RSD 2.740 hiljada i zaiiha gotovih proizvoda i celika u iznosu od RSD 992 hiljade koje
potifiu iz ranijeg perioda. Ocekujemo da ove zaiihe realizujemo u narednih 12 meseci. Ne
ocekujemo da nadoknadiva vrednosti ovih zaiiha bude znacajno razlicita od
knjigovodstvene vrednosti koju smo iskazali na 31. decembar 2013. godine.
Rezervisanja
18.
Sadasnja vrednost obaveza po osnovu otpremnina za odiazak u penziju nakon ispunjenih
usiova nije materijaino znacajna za finansijske izvestaje sagledane u celini i zbog tog u
ovim finansijskim izvestajima nisu izvrsena rezervisanja po ovom osnovu.
Vlasnistvo i ogranicenja na imovini
19.
Posedujemo adekvatnu dokumentaciju o sticanju prava vlasnistva nad sredstvima kojima
raspolazemo.
20.
Imovina nije opterecena hipotekama, zaiogama i drugim ogranicenjima.
21.
Sva sredstva u nasem vlasnistvu su prikazana su u bilansu stanja.
Stvarne i potencijalne obaveze
22.
Proknjizili smo ili na odgovarajuci nacin obelodanili sve obaveze.
23.
Nemamo potencijalnih obaveza po osnovu jemstava i garancija trecim licima.
24.
Obavestili smo Vas o postojanju svih tekucih i potencijalnih sporova. Ne postoje drug!
sudski sporovi osim onih koji su dostavljeni i koji su i dalje u toku. Ne postoje niti se
ocekuju druge tuzbe koje bi mogle imati materijaino znacajan uticaj na finansijske
izvestaje.
25.
Nisu mi poznata krsenja ili moguca krsenja zakonskih propisa cije bi efekte trebalo
obelodaniti u finansijskim izvestajima, ili za koje bi trebalo formirati rezervisanje za
3
WMC
IMS
I M 5 T I T U T IMS R D
BEDERRD
potencijalne gubitke, niti postojanje ostalih obaveza ili potencijalnih obaveza/gubitaka za
koje je neophodno izvrsiti knjizenje potencijalnih gubitaka.
Dogadaji nakon datuma bilansa stanja
26.
Nije bilo dogadaja nastalih nakon datuma bilansa stanja koji bi mogli zahtevati
obelodanjivanja u finansijskim izvestajima ili korekciju finansijskih izvestaja.
27.
Verujem da su efekti gresaka sadrzani u finansijskim izvestajima nematerijaini,
pojedinacno ili ukupno, za finansijske izvestaje kao celinu.
4
Poverljivo
IEF d.o.o., Beograd
Correspondent Firm of the RSM International Network
INSTITUT IMS - BEOGRAD
Pismo rukovodstvu
Revizija finansijskih izveštaja za 2013. godinu
Dr Vencislav Grabulov, generalni direktor
Institut IMS a.d.
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
31. mart 2014. godine
Poštovani gospodine Grabulov,
U skladu sa zaključenim Ugovorom o obavljanju revizije izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu
Institut IMS a.d., Beograd (dalje u tekstu: Društvo). Naša uobičajena praksa, a takođe i jedan od zahteva
Međunarodnih standarda revizije, je da po obavljenoj reviziji u posebnom Pismu rukovodstvu (dalje u tekstu: Pismo)
iznesemo pitanja koja po našem mišljenju zaslužuju da budu predmet vašeg razmatranja.
1.
Ciljevi i postupci revizije
Revizija finansijskih izveštaja obuhvata ispitivanje, proveru i ocenu primenjenih računovodstvenih postupaka i
procena i na osnovu njih iskazanih iznosa u finansijskim izveštajima i učinjenih obelodanjivanja u napomenama uz
finansijske izveštaje, a u cilju izražavanja revizorskog mišljenja o finansijskim izveštajima.
Revizija je obavljena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i relevantnom domaćom regulativom. Obim i
postupke ispitivanja u toku vršenja revizije sveli smo na nivo koji smo u datim okolnostima smatrali dovoljnim sa
stanovišta izražavanja mišljenja o finansijskim izveštajima. S obzirom da je obavljena revizija bazirana na testiranju
uzoraka, revizorsko mišljenje pruža visok stepen uveravanja, ali ne i apsolutno uveravanje o istinitosti i objektivnosti
finansijskih izveštaja i njihovoj fer prezentaciji u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. Iz
istog razloga slabosti, nepravilnosti i propusti koje iznosimo u ovom Pismu rukovodstvu su oni koji su utvrđeni u
okviru navedenog obima ispitivanja i ne moraju biti i jedini postojeći.
2.
Izveštavanje
Nakon izvršene revizije godišnjeg računa izdajemo Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima koji sadrži
mišljenje o istinitosti i objektivnosti Vaših finansijskih izveštaja u prilogu. Revizorski izveštaj je strogo formalizovan u
skladu sa Međunarodnim standardima revizije, namenjen je prvenstveno eksternim korisnicima i ima karakter potvrde
o usklađenosti finansijskih izveštaja sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.
Obveznici revizije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, obavezni su da usvojene finansijske izveštaje sa
mišljenjem revizora dostave do 30. septembra Agenciji za privredne registre. Javna društva su, u skladu sa Zakonom
o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, obavezna da usvojene finansijske izveštaje sa
mišljenjem revizora dostave Komisiji za hartije od vrednosti, organizatoru tržišta i brokersko - dilerskom društvu
najkasnije do 15. jula tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.
Pismo, za razliku od statutarnog revizorskog izveštaja koji je javni dokument, predstavlja poverljiv dokument. Namera
mu je da rukovodstvu naručioca pruži dodatne informacije u vezi sa uočenim nepravilnostima kvalifikovanim u
revizorskom izveštaju, kao i na slabosti sistema internih kontrola koje su dovele ili mogu dovesti do grešaka ili
zloupotreba. Revizorski testovi su dizajnirani na način da pribave dovoljno dokaza za potvrđivanje ili osporavanje
pozicija finansijskih izveštaja, a ne u prevashodnom cilju otkrivanja zloupotreba ili kriminalnih radnji. Ipak, ukoliko
tokom vršenja revizije naiđemo na takve pojave, naša je obaveza da Vas o tome informišemo.
Strana | 2
3.
Mišljenje o istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja
U ovom delu Pisma sumirane su i detaljnije obrazložene konstatacije od značaja za izraženo revizorsko mišljenje o
finansijskim izveštajima za 2013. godinu.
Na osnovu obavljene revizije, uzimajući u obzir suštinu i materijalni značaj eventualno uočenih nepravilnosti, ili
eventualnih ograničenja u obimu izvršenog posla, revizor u skladu sa Međunarodnim standardima revizije izražava
svoje profesionalno mišljenje kao jedno od sledećih: pozitivno mišljenje, mišljenje sa rezervom, negativno mišljenje ili
uzdržavajuće mišljenje. Po potrebi, revizor može modifikovati napred navedena mišljenja skretanjem pažnje na neku,
po njegovom mišljenju, značajnu činjenicu koja ne predstavlja kvalifikaciju, već joj je cilj da doprinese pravilnijem
razumevanju finansijskih izveštaja od strane njihovih korisnika.
Tokom obavljanja revizije nismo utvrdili materijalno značajno odstupanje u odnosu na istinitost i objektivnost
iskazanih podataka u finansijskim izveštajima u odnosu na opšte prihvaćena računovodstvena načela i propise, zbog
čega smo izdali pozitivno mišljenje.
4.
Obrazloženje pitanja koja zbog malog materijalnog značaja nisu kvalifikovana u
revizorskom mišljenju
Predmet: Evidencija obaveza po osnovu kamata
Nivo značaja: Nizak
Nalaz
Preporuka
Društvo iskazuje Obaveze po osnovu kamata u ukupnom
iznosu od RSD 100 hiljada za koje nema ustrojenu analitičku
evidenciju u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu.
Analizom IOS obrazaca dobijenih od banaka na dan 31.
decembra 2013. godine utvrdili smo da obaveze za kamate
prema bankama iznose RSD 126 hiljada. U finansijskim
izveštajima za 2013. godinu Društvo je iskazalo potcenjene
obaveze po osnovu kamata i potcenjene finansijske rashode u
iznosu od najmanje RSD 26 hiljada, kao posledicu navedene
nepravilnosti.
U 2014. godini ustrojiti analitičku evidenciju
obaveza po osnovu kamata. Načelo uzročnosti
prihoda i rashoda primenjivati bez izuzetaka.
Predmet: Primena načela uzročnosti prihoda i rashoda
Nivo značaja: Nizak
Nalaz
Preporuka
Društvo nije u okviru rashoda perioda iskazalo troškove
istraživanja, članarina i goriva i energije koji se odnose na
2013. godinu po osnovu više računa ispostavljenih od strane
dobavljača u toku 2013. godine i januaru 2014. godine što nije
u skladu sa načelom uzročnosti prihoda i rashoda kako je
propisano MRS 1 „Prezentacija finansijskih izveštaja“. U
finansijskim izveštajima za 2013. godinu potcenjeni su rashodi
perioda i PVR u iznosu od najmanje RSD 26 hiljada.
Ne treba vršiti korekcije jer je trošak već iskazan u
2014. godini. Načelo uzročnosti prihoda i rashoda
primenjivati bez izuzetaka.
Strana | 3
5.
Efikasnost funkcionisanja unutrašnje revizije, sistema upravljanja rizicima i sistema
unutrašnjih kontrola
5.1. Interna revizija
Društvo ima organizovanu Komisiju za reviziju. Aktivnosti Komisije za reviziju povezane su sa finansijskim
izveštavanjem Društva.
U postupku revizije finansijskih izveštaja za 2013. godinu razmatrali smo rezultate rada Komisije za reviziju u
prethodnom periodu i ocenili da nisu adekvatni za potrebe revizije finansijskih izveštaja. Dakle, rad Komisije za
reviziju nije uticao na vrstu, vreme i obim postupaka koje smo planirali i sproveli.
5.2. Sistem upravljanja rizicima
Društvo nema uspostavljen sistem upravljanja rizicima niti poseduje pisana uputstva i smernice kojima se reguliše
pitanje upravljanja rizicima u Društvu. Rukovodstvo društva nije obelodanilo u Napomenama uz finansijske izveštaje
za 2013. godine izloženost pojedinim rizicima poslovanja.
Zaključujemo da Društvo treba da uspostavi sistem upravljanja svim rizicima koji se javljaju u poslovanju Društva koji
omogućava njihovo efikasno identifikovanje, merenje i kontrolu kao i aktivno upravljanje.
5.3. Interne kontrole
Kao sastavni deo revizije finansijskih izveštaja Društva, sproveli smo i ocenu sistema internih kontrola u sledećim
oblastima poslovanja:
Proces
Proces
Proces
Proces
Proces
nabavke imovine;
proces prodaje usluga;
evidentiranja potraživanja i obaveza;
evidentiranja prihoda i rashoda;
evidentiranja imovine.
Postupci koje smo primenili su bazirani na našoj metodologiju za snimanje sistema internih kontrola, prevashodno sa
ciljem sticanja neophodnih informacija sa stanovišta procene nivoa rizika koji bi mogli da imaju uticaja na finansijske
izveštaje u celini.
Naša zapažanja su rezultat niza intervjua obavljenih sa rukovodstvom i zaposlenima Društva. U toku ispitivanja
korišćena su finansijski izveštaji, računovodstvene evidencije, računovodstvene isprave, odluke, akti i druga
dokumentacija.
Sprovedene su sledeće aktivnosti:
Ocena dizajna sistema internih kontrola - naša zapažanja i zaključci baziraju se na sprovedenim intervjuima sa
zaposlenim, kao i na pravilnicima i drugom relevantno dokumentacijom propisanom od strane rukovodstva
Društva.
Testiranje i ocena funkcionisanja dizajniranih internih kontrola - naša zapažanja i zaključci su doneti na bazi
ispitivanja odgovornih radnika, kao i na ispitivanju dokumentacije i evidencija vezanih za funkcionisanje internih
kontrola.
Društvo ima uspostavljen istem internih računovodstvenih kontrola koji se zasniva na pisanim procedurama,
odnosno odgovarajućim uputstvima i smernicama, koje je Društvo utvrdilo u svom Pravilniku o računovodstvu i
računovodstvenim politikama, a u cilju obezbeđenja urednog i efikasnog poslovanja, očuvanja i integriteta sredstava,
sprečavanja otklanjanja nezadovoljenih radnji i grešaka, primene zakonskih propisa, tačnosti i potpunosti
računovodstvenih evidencija, kao i blagovremenog sastavljanja pouzdanih finansijskih izveštaja.
Ocenom dizajna sistema internih kontrola, kao i ocenom funkcionisanja dizajniranog sistema internih kontrola, nismo
uočili nepravilnosti i slabosti koje bi imale uticaj na finansijske izveštaje.
Strana | 4
6.
Izveštavanje o ostalim regulatornim zahtevima
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg Izveštaja o poslovanju u skladu sa zakonskim propisima.
Izveštaj o poslovanju nije sastavni deo finansijskih izveštaja i kao takav nije bio predmet naše revizije finansijskih
izveštaja.
U skladu sa članom 7. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS
br. 50/2012) izvršili smo proveru usklađenosti izveštaja o poslovanju Društva za 2013. godinu sa finansijskim
izveštajima Društva za istu poslovnu godinu.
Na bazi sprovedenih postupaka, nismo uočili ništa što bi nas navelo da zaključimo da Godišnji izveštaj o poslovanju
nije usklađen sa finansijskim izveštajima Društva za godinu završenu na dan 31. decembra 2013. godine.
7.
Završne napomene
U ovom Pismu nismo iznosili manje značajna pitanja, koja su prodiskutovana sa nadležnim licima u postupku vršenja
revizije.
Ovo Pismo predstavlja poverljivu informaciju namenjenu isključivo rukovodstvu Društva i Komisiji za hartije od
vrednosti u skladu sa članom 54. Zakona o tržištu kapitala. Njegova reprodukcija ili korišćenje u druge svrhe može se
vršiti samo na bazi naše prethodne pismene saglasnosti.
Na kraju ističemo da smo tokom vršenja revizije imali punu pomoć i saradnju odgovornih lica i neposrednih izvršilaca
Društva, na čemu se i ovom prilikom zahvaljujemo. Ukoliko su Vam potrebna bilo kakva dodatna objašnjenja ili
komentari, budite slobodni da nam se obratite. Takođe, Vas molimo da nas u pismenoj formi obavestite o preduzetim
merama za otklanjanje eventualno uočenih nepravilnosti i slabosti.
IEF d.o.o., Beograd
Licencirani ovlašćeni revizor
Stanimirka Svičević
Strana | 5
Br. NR 29/14
31. mart 2014. godine
Potvrda o nezavisnosti
društva za reviziju IEF d.o.o., Beograd
Institut IMS a.d.
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
U vezi sa angažovanjem IEF d.o.o., Beograd (u daljem tekstu: Društvo za reviziju) na reviziji
finansijskih izveštaja Institut IMS a.d., Beograd (u daljem tekstu: Klijent) koji obuhvataju Bilans stanja
na dan 31. decembra 2013. godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o promenama na kapitalu i
Izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih
računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje, izdajemo Potvrdu o nezavisnosti u
skladu sa odredbama Zakona o reviziji i Zakona o tržištu kapitala kojom potvrđujemo da:
(1)
Društvo za reviziju nije akcionar, ulagač sredstava niti osnivač Klijenta;
(2)
Klijent nije ackionar, udeličar niti osnivač Društva za reviziju;
(3)
Društvo za reviziju nije povezano sa Klijentom na bilo koji drugi način;
(4)
Društvo za reviziju nije pružalo usluge Klijentu iz člana 35. stav 1. tačka 3) Zakona o reviziji za
2013. godinu;
(5)
Licencirani ovlašćeni revizor nije vlasnik akcija Klijenta;
(6)
Licencirani ovlašćeni revizor nije direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora, prokurist i
punomoćnik Klijenta;
(7)
direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora ili prokurist Klijenta nije krvni srodnik u
pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva nitii supružnik
Licenciranog ovlašćenog revizora;
(8)
nisu nastupile bilo koje druge okolnosti koje mogu da utiču na nezavisnost Licenciranog
ovlašćenog revizora i Društva za reviziju.
Direktor
Stanimirka Svičević
Br. KR 29/14
31. mart 2014. godine
Potvrda o vrsti i vrednosti konsultantskih usluga
koje nisu zabranjene
U vezi sa angažovanjem IEF d.o.o., Beograd (u daljem tekstu: Društvo za reviziju) na reviziji
finansijskih izveštaja Institut IMS a.d., Beograd (u daljem tekstu: Klijent) koji obuhvataju Bilans stanja
na dan 31. decembra 2013. godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o promenama na kapitalu i
Izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih
računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje, izdajemo Potvrdu o vrsti i vrednosti
konsultantskih usluga koje nisu zabranjene kojom potvrđujemo da u godini u kojoj je vršena revizija:
(1)
Društvo za reviziju nije pružalo Klijentu konsultantske usluge koje nisu zabranjene;
(2)
Društvo za reviziju nije pružalo licima povezanim sa Klijentom konsultantske usluge koje nisu
zabranjene;
(3)
Lica povezana sa društvom za reviziju nisu pružala Klijentu konsultantske usluge koje nisu
zabranjene;
(4)
Lica povezana sa društvom za reviziju nisu pružala licima povezanim sa Klijentom konsultantske
usluge koje nisu zabranjene.
Iz navedenog, učešće konsultantskih usluga koje nisu zabranjene u vrednosti izvršenih revizorskih
usluga iznosi 0%.
Direktor
Stanimirka Svičević
1
Prema odredbi clana 2.stav 1. tacka 43 Zakona o trzistu kapitala (SI. glasnik RS
izdavalac Institut IMS ad objavljuje:
"Iz
11
M H C T M T y r MlVtC A A
GODISNJI IZVESTAJ
Bp
2-3/15"^
O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUSTVA Q 1 APR
roA
Byjietap
BOJBOAe
MmuMfia 43
1 OPSTI PODACI
1) poslovno ime, sediste i
adresa, maticni broj i PIB
akcionarskog drustva
2) web site i e-mail adresa
3) broj i datum resenja o upisu
u register privrednih subjekata
4) delatnost (sifra i opis)
5) broj zaposlenih
6) broj akcionara
7)deset najvecih akcionara po
broju akcija
OBICNE AKCIJE
Akcionari
31.12.2013
Republika Srbija
AD Kompresor
HIeb i kifle
Grujic Branimir
Vojvodina AD
Grujic Negoslav
Brenjo Nikola
Mandres Vera
Vojinovic B.
Denic Nada
"Institut za ispitivanje materijala AD» - Beograd Bulevar
vojvode Misica 43
Maticni broj 07008139 PIB 100398170
www.institutims.rs ;
[email protected]
BD 45276/2005 od 23.08.2005 god.
7219- Istrazivanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehnickim
naukama
276
261 za obicne i 335 za priorltetne
Broj
Ucesce u
ak.kap.%
akcija
77,05311
14.768
5,73411
1.099
0,57915
111
52
0,27131
0,21914
42
0,21392
41
40
0,20870
0,20870
40
40
0,20870
37
0,19305
PRIORITETNE AKCIJE
Akcionari
Ucesce u
Broj
31.12.2013
akcija
os.kap.%
Grujic Branimir
16
1,190
1,116
15
Budevac Ratko
Grujic Negoslav
13
0,967
0,967
Vojinovic Branisia
13
12
0,893
Brenjo Nikola
12
0,893
Denic Nada
12
0,893
Mandres Vera
12
0,893
Manojiovic Milos
11
0,818
Garabandic S.
11
0,818
Maksimovic Ana
8)Vrednost osnovnog kapitala 20.510.OOOdinara
9) broj izdatih akcija (obicnih i Broj obicnih izdatih akcija 4.398; ISIN RSIIMSE84362 1
prioritetnih, sa ISIN brojem i CFI 1344 prioritetnih akcija ISIN RSIIMSE92506
kodom)
Nominalna vrednost akcije 1000,00 dinara
10) podaci 0 zavisnim drustvima -nema
(do pet najznacajnijih subjekata
konsolidacije) - poslovno ime,
sediste i poslovna adresa
Institut za ekonomiku i finansije, Bulevar Mihajla Pupina
11) poslovno ime, sediste i
10B-I
poslovna adresa revizorske
kuce koja je revidirala godisnji Beograd
finansijski izvestaj
12) poslovno ime organizovanog Beogradska berza Ad, Beograd Omiadinskih brigada 1
trzista na koje su ukljucene
akcije
II PODACI O UPRAVI
1
1. Podaci o clanovima Nadzornog odbora Instituta IMS ad
Ime, prezlme 1
JMBG
Prof dr Milos Grujic
1409946710201
Strucna sprema
1 funkcija
doktor nauka
redovni profesor
Nenad Smiljanic
3012951710074
Marko Mandic
0111980782839
dipl. inzenjer
rukovodilac
grupe
dipl. inzenjer key
account manager
Jovanka Adamovic
0908964726819
dipl. inzenjer
direktor
Zorica Markovic
1911973715255
dipl. inzenjer
samostaini
projektant
dipl. inzenjer
docent
dipl. pravnik
zamenik
direktora
dr Dragan Arizanovic
2308953710341
Zdenka Radicevic
1704960715366
Adresa
Podaci o zaposlenju
Gandijeva 188 Novi
Beograd
penzioner / angazovan na
Rudarsko-geoloskom
fakultetu u Beogradu
Republicki geodetski zavod
u Beogradu
Put za Umcare 3
Brestovik 11306
Grocka
Bulevar Zorana
Dindica 106/38
Novi Beograd
34308 Orasac
Nikole Vujacica 5/5
11550 Lazarevac
Crnotravska 13
a/25 Beograd
Izvorska 37 11000
Beograd
Asseco see doo Beograd
Bui. M. Milankovica 192
Samot rudnik doo Josifa
Pancica 10 34000
Arandjelovac
PDRB Kolubara doo
ogranak Projekt Kolubarski
Trg 8 11550 Lazarevac
Gradjevinski fakultet Bui.
Kraija Aleksandra Beograd
Societe General banka ad
Bui. Zorana Dindica 50 Novi
Beograd
2. Podaci o clanovima Izvrsnog odbora Instituta IMS ad
Adresa
Podaci o zaposlenju
dipl. inzenjer
direktor Centra
Pedje Milosavljevica
30 11070 Novi
Beograd
Radnih akcija 36
11000 Beograd
dipi.ecc finans.
direktor
Custendilska 62 11000
Beograd
dipl. inzenjer
direktor Centra
Jablanicka51 11000
Beograd
Institut IMS
Bulevar V. Misica 43
11000 Beograd
Institut IMS
Bulevar V. Misica 43
11000 Beograd
Institut IMS
Bulevar V. Misica 43
11000 Beograd
Institut IMS
Bulevar V. Misica 43
11000 Beograd
Ime, prezime i
JMBG
dr Vencislav
Grabulov
1205953710042
dr Zagorka Radojevic
1009957726829
Strucna sprema
i funkcija
doktor nauka
Generaini direktor
Nada StegnjajicDjikanovic
1411955719046
Mladen Mladenovic
0506962714022
Od gore navedenih clanova uprave DR Vencislav Grabulov poseduje 4 obicne akcije sto je
u procentima 0,02087% , i Nada Stegnjajic Dikanovic poseduje 2 obicne akcije sto u
procentima iznosi 0,01044%i 9 prioritetnih akcija , sto u procentima iznosi 0,66964%.
3.Kodeks ponasanja u pisanoj formi -nema
III -PODACI O POSLOVANJU DRUSTVA
1. Osnovna delatnost preduzeca Institut IMS AD
2
•
•
•
•
•
•
Naucnoistrazivacki rad u svim oblastima gradevinarstva i industrije gradevinskog
materijala
Sertifikacija proizvoda
Ekspertize, konsultantske usiuge, nadzor i obuka kadra
Razvoj i primena informacionih sistema u gradevinarstvu
Projektovanje objekata nisko i visokogradnje, proizvodnih tehnologija i montaznih
sistema gradenja
Razvoj i plasman sistema i tehnologija prednaprezanja i izvodenje specijalistickih
radova
Ispitivanja i istrazivanja konstrukcija, projektovanje i izvodenje specijalistickih i
sanacionih radova
Specijalisticka ispitivanja pri remontu hidro i termoenergetskih objekata
Ispitivanje i provera komponenti i opreme, etalonlranje opreme, projektovanje i
proizvodnja opreme, uredaja i instrumenata za ispitivanje materijala i konstrukcija
PRIKAZ PRIHODA IRASHODA
za period 01.01.-31.12.2013 i odnos s a
01.01-31.12.2012
u 000 dinara
Red.br.
OPIS
1
2
1
2
3
4
Prihodi
Prihodi
Prihodi
Prihodi
od prodaje na domadem trzistu
od prodaje na ino trzistu
od zakupa
iz budzeta
5
Ostali prihodi
UKUPAN PRIHOD
1
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
TroSkovi materijala
Rezijski tro§kovi
Tro§kovi goriva i energije
Zarade sa doprinosima poslodavca
Naknada z a ugovore o delu i autorske
Troskovi cl. Upr. Odbora i povr.posl.
Dnevnice i ostala licna primanja
Usiuge i dorade
Transportne usiuge
Usiuge odrzavanja
Troskovi reklame i propagande
TroSkovi istrazivanja
Ostale usiuge
Neproizvodne usiuge
Reprezentacija
Premije osiguranja
Platni promet
Drugi porezi i
Ostali nematertr.taxe.ogi,tender
Kamate
Kursne razlike
Ostali nepomenuti rashodi kazne
Iznos
7
2013/2012
2013
2012
%
Ucesca
8
Iznos
7
%
Uee§da
Indeks
7/3x100
8
9
505,422
81,763
14,269
41,372
74.75
12.09
2.11
6.12
454,070
81,554
6,699
42,676
73.51
13.20
1.08
6.91
89.84
99.74
46.95
103.15
33,350
4.93
32,716
5.30
98.10
676,176
100.00
617,715
100.00
91.35
37,065
5,218
26,455
378,132
2,481
7,374
48,511
19,599
9,446
7,387
978
20,551
7,098
11,500
3,076
3,211
2,823
8,283
2,532
4,853
5,258
22,640
5.48
0.77
3.91
55.92
0.37
22,493
5,696
25,920
345,713
2,615
8,517
42,800
18,078
8,284
8,463
669
29,256
7,995
10,458
3,412
3,918
2,477
7,591
2,456
5,703
2,321
7,376
3.64
0.92
4.20
55.97
0.42
1.38
6.93
2.93
1.34
1.37
60.69
109.16
97.98
91.43
105.40
115.50
88.23
92.24
87.70
114.57
68.40
142.36
112.64
90.94
110.92
122.02
87.74
1.09
7.17
2.90
1.40
1.09
0.14
3.04
1.05
1.70
0.45
0.47
0.42
1.22
0.37
0.72
0.78
3.35
0.11
4.74
1.29
1.69
0.55
0.63
0.40
1.23
0.40
0.92
0.38
1.19
91.65
97.00
117.51
44.14
32.58
3
25
Amortizacija
26
Rashodi iz ranijih godina
II
UKUPAN RASHOD
III
DOBITAK - GUBITAK
{1 - II)
40,374
5.97
41,918
6.79
103.82
338
0.05
2,892
0.47
855.62
675,183
99.85
617,021
99.89
91.39
993
0.15
694
0.11
69.89
Rashodi %
• Troskovi materijala
• Troskovi goriva i energije
• Zarade sa doprinosima poslodavca
• Naknada za ugovore o delu i autorske
• Troskovi cl Upr Odbora I povr posi
• ostala licna primanja
• Usiuge i dorade
• Ostalo
- podizvodaci
• Amortizacija
Prihodi %
B Prihodi od prodaje na
domacem trzistu
• Prihodi od prodaje na ino
Irzistu
. Prihodi o d z a k u p a
• Prihodi iz budzeta
• Ostali prihodi
-PODACI O POSLOVANJU DRUSTVA
2. Osnovna delatnost preduzeca Institut IMS AD
4
«
Naucnoistrazivacki rad u svim oblastima gradevinarstva i industrije gradevinskog
materijala
• Sertifikacija proizvoda
• Ekspertize, konsultantske usiuge, nadzor i obuka kadra
• Razvoj i primena informacionih sistema u gradevinarstvu
• Projektovanje objekata nisko i visokogradnje, proizvodnih tehnologija i montaznih
sistema gradenja
> Razvoj i plasman sistema i tehnologija prednaprezanja I izvodenje specijalistickih
radova
• Ispitivanja i istrazivanja konstrukcija, projektovanje i izvodenje specijalistickih i
sanacionih radova
• Specijalisticka ispitivanja pri remontu hidro i termoenergetskih objekata
• Ispitivanje i provera komponenti i opreme, etalonlranje opreme, projektovanje i
proizvodnja opreme, uredaja i instrumenata za ispitivanje materijala i konstrukcija
Profitabilnost i rentabilnost
Kako je dobit manja od ostvarenja u prosloj godini, to je i produktivnost manja.Ostvaren je
poslovni gubitak u iznosu od 17,2 milion, dok je neto dobit na nivou ostvarenja 2012.godine
Pokazateiji strukture kapitala
Pokazateiji strukture kapitala posmatrano kroz odnos sopstvenog i ukupnog kapitala
ukazuju na nepromenjen odnos koji je znatno veci od delatnosti IMS-a i proseka privrede.
Taj koeficijent je 6,59 sto ukazuje da je stepen sigurnosti na visokom nivou jer je ucesce
obaveza u finansijskoj strukturi malo. Ovaj rezultat ukazuje da je kreditna sposobost
Instituta IMS znacajna.
Medutim, prinos na ukupan kapital je u minusu jer sa ovolikom vrednoscu kapitala
ocekivano bi bilo da se ostvari mnogo veci promet, a samim tim i poslovni dobitak.Neto
prinos na sopstveni kapital je 0,13%.
Pokazatelj zaduzenosti
Pokazatelj stepena zaduzenost iznosi 5,71% sto je vise nego povoljno i ukazuje na ucesce
pozajmljenih sredstava u ukupnim izvorima finansiranja, odnosno manje je opterecenje
tekucim kamatama.
Pokazatelj likvidnosti
Kratkorocne obaveze su manje od prosle godine i iznose 89.5 miliona, a 2012. su bile
108,7 milion, tako da I stepen likvidnosti koji u ovoj godini iznosi 4.61%, sto ukazuje da
kratkorocne obaveze nisu pokrivene likvidnim sredstvima.
II stepen likvidnosti iznosi 305,7%.sto znacoi da je veliki iznos nenaplacenih a dospelih
potrazivanja.Radi poboljsanja naplate pristupilo se na vise nacina naplate, pre svega
pokusaj avansne naplate, direktni nastup, opomene i sudskim putem. Naplaceno je
avansno oko 87,8 miliona dinara, a isplaceno na ime avansa 20.7 miliona dinara.
U tom smislu vodimo sudske sporove u vrednosti od 48,2miliona dinara ,cija je naplata
neizvesna , jer su uglavnom ova privredna drustva u blokadi duze od godinu dana. Ovakav
vid naplate iziskuje odredene troskove koji su naplativi prilikom realizacije tuzbe.
Neto obrtni kapital je 200,5miliona.
Dobitak po akciji je 107 RSD.
Informacija o stanju ,sticanju , prodaji i
ponistenju sopstvenih akcija
U 2013.godine nije bilo trgovanja
akcijama Instituta IMS AD.
Iznos nacin formiranja i upotreba rezervi
drustva u poslednje 2 godine
5
V
IV OPIS OCEKIVANOG RAZVOJA DRUSTVA , PROMENA U POSLOVNIM
POLITIKAMA DRUSTVA , KAO I GLAVNIH RIZIKA I PRETNJI
1
Opis ocekivanog
razvoja drustva u
narednom periodu
Predlog mera za poboljsanje poslovanja
• Prosirenje obima usiuga, u smislu projektovanja,
izrade razlicitih elaborata, razvoja konsultantskih
usiuga itd.
• Prosirenje obima akreditacije akreditovanih
laboratorija
• Razvoj novih metoda ispitivanja
• Usvajanje i implementacija EN standarda u svim
vrstama materijala
• Rad u komisijama za usvajanje standarda
• Ukljucivanje u razvoj i rad sertifikacionog i
kontrolnog tela
• Ukljucivanje u razvoj i rad akreditovanog
provajdera za medulaboratorijska ispitivanja.
• Agresivniji nastup na ino trzistu- pre svega
zemlje iz okruzenja
• Prosirenje obima usiuga
• Podizanje efikasnosti i efektivnosti na visi nivo
• Ucvrscivanje veza sa partnerima i klijentima
• Usvajanje i implementacija EN standarda u svim
vrstama materijala
• Rad da dobijanju statusa imenovanog tela za
ocenu usaglasenosti proizvoda laboratorija
Centra kada se za to steknu usiovi,
• Konkretnija saradnja sa ZAG-om Ljubljana na
obezbedivanju
vazece
deklaracije
o
usaglasenosti gradevinskih proizvoda domacih
proizvodaca za dobijanje C E znaka, gde bi
nadzor FPC obavljali specijalisti IMS-a,
• Rad u komisijama za usvajanje standarda
• Opremanje laboratorija
novim jedinicama
opreme, pre svega u skladu sa EN normama
• Ulaganje u ljudske resurse
• Saradnja sa drzavnim organima na izradi
tehnickih propisa i nacionalnih dodataka
• Povezivanje i saradnja sa inspekcijskim
sluzbama
Edukacija proizvodaca materijala, narocito EN
reglative
Projekti koji su pokrenuti u 2013.godine na nivou
Centra za materijale su:
• Energetska efikasnost u zgradarstvu,
• Istrazivanja u oblasti kulturne bastine,
6
•
3
4
Vestacenja
iz
oblasti
gradevinarstva
i
proizvodnje gradevinskih materijala
• Izrada plana upravljanja otpadom za Centar 41
(obaveza po zakonu)
• Pracenje i implementacija EN regulative/izrada
tehnickih propisa/priprema za dobijanje statusa
tela za ocenu usaglasenosti proizvoda
• Pracenje, procena kapaciteta
i
realnih
mogucnosti za konkurisanje
i dobijanje
projekata koje finansira EU: IPA, SIEPA,
EUREKA i dr.
Poboljsanje marketinskog nastupa Centra (sajt,
reklamni materijal, odnosi sjavnoscu,.
Glavni rizici i pretnje Postojeci problemi:
kojima je privredno Reaino je smanjen obim poslovanja na trzistu regiona,
velika konkurencija, cesta promena statusa firmi
drustvo izlozeno
(biokade, stecaji, likvidacije), problem finansijske
nediscipline.
Nedovoljna podrska drzavnih institucija, velika poreska
opterecenja privrede, neadekvatno tumacenje poreskih
zakona kroz misljenja MF koja su cesto u koliziji.
Ogranicene finansijske mogucnosti ulaganja u nabavku
opreme, zbog visokih bankarskih kamata i komplikovane procedure.
Opis svih vaznijih
nema
poslovnih dogadaja
koji su nastupili
nakon isteka perioda
za koji se izvestaj
priprema
V AKTIVNOSTI U OBLASTI ISTRAZIVANJA 1 RAZVOJA
Ucesce u naucno-istraivackim projektima za 2013. Godinu
U toku 2013. godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja Republike Srbije
nastavlilo je finansiranje projekata zapocetih 2011 .godine.
U narednoj tabeli dat je pregled projekata finansiranih od strane Ministarstva, prema tipu
projekta.
TR 35002
TR 36014
TR 36017
TR 35011
TR 35006
TR 35029
Tehnoloski razvoj
Razvoj novih metodologija revitalizacje turbinske i
hidromehanicke opreme hidroelektrana u zavisnosti od uzroka
degradacije materijala
Geotehnicki aspekti istrazivanja i razvoja savremenih tehnologija
gradenja i sanacija deponija komunalnog otpada
Istrazivanje mogucnosti primene otpadnih i recikliranih materijala
u betonskim kompozitima, sa ocenom uticaja na zivotnu sredinu,
u cilju promocije odrzivog gradevinarstva u Srbiji
Integritet opreme pod pritiskom pri istovremenom delovanju
zamarajuceg opterecenja i temperature
Odrzivost i unapredenje masinskih sistema u energetici i
transportu phmenom forenzickog inzenjerstva, eko i robust
dizajna
Razvoj metodologija za povecanje radne sposobnosti.
7
TR 35040
45008
42012
186010
172005
174004
172057
pouzdanosti i energetske efikasnosti masinskih sistema u
energetici
Razvoj savremenih metoda dijagnostike 1 ispitivanja masinskih
struktura
Integralna i interdisciplinarna istrazivanja
Razvoj i primena multifunkcionalnih materijala na bazi domacih
sirovina modernizacijom tradicionalnih tehnologija
Poboljsanje energetske efikasnosti zgrada u Srbiji i unapredenje
nacionalnih regulativnih kapaciteta za njihovu sertifikaciju
Osnovna istrazivanja
Minerali Srbije: sastav, struktura, geneza, primena i doprinos
odrzanju zivotne sredine
Uticaj nano i mikrostrukturnih konstituenata na sintezu i
karakteristike savremenih kompozitnih materijala sa metalnom
osnovom
Mikromehanicki kriterijumi ostecenja i loma
Usmerena sinteza, struktura i svojstva multifunkcionalnih
materijala
Unapredenje naucne osnove rada
U cilju razvoja naucnoistrazivackog podmlatka Institut finansira izradu 5 doktorskih teza
doktorske studije 9 istrazivaca, na sledecim fakultetima:
Jedan istrazivac Instituta je odbranio doktorsku tezu .
Objavljeni rezultati istrazivaca IMS (januar - decembar 2013)
U Publikaciji „Pregled naucnih i strucnih rezultata Instituta IMS u 2013. Godini"
Vrsta rezultata
Rad u vrhunskom medunarodnom casopisu M21
Rad u istaknutom medunarodnom casopisu M22
Rad u medunarodnom casopisu M23
Rad u casopisu medunarodnog znacaja verifikovanog posebnom odlukom
M24
Predavanje po pozivu sa medunarodnog skupa stampano u celini M31
Saopstenje sa medunarodnog skupa stampano u celini M33
Saopstenje sa medunarodnog skupa stampano u izvodu M34
Rad u casopisu nacionalnog znacaja M51
Rad u casopisu nacionalnog znacaja M52
Rad u naucnom casopisu M53
Saopstenje sa skupa nacionalnog znacaja stampano u celini M63
Odbranjena doktorska teza M71
Novo laboratorijsko postrojenje, novo eksperimentalno postrojenje, novi
tehnoloski postupak M83
Realizovan patent M93
Broj rezultata
5
3
11
3
1
24
7
5
1
1
8
1
1
1
Organizacija strucnih skupova
Konferencija
Fasade i krovovi u zgradarstvu- Savremeni i tradicionalni materijali i sistemi u funkciji
energetske efikasnosti, trajnosti i estetike
Inzenjerska komora Srbije, Beograd, 25.10.2013
4^
II International Conference of the Serbian Ceramic Society
Advanced Ceramics and Applications II: New Frontiers in Multifunctional Material Science
and Processing
The Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade, 300.09-1.10.2013
Osmi naucno-strucno medunarodno savetovanje
Ocena stanja, odrzavanje i sanacija gradevinskih objekata i naselja
Borskojezero, 14-17.05.2013.
Strucni seminar
Primena novih standarda u oblasti tehnologije betona
Institut za ispitivanje materijala, Beograd, 15.11.2013.
Nagrade i priznanja
Nagrada za izuzetno dostignuce u struci iz delatnosti clanova inzenjerske komore Srbije
Za projekat drumskog mosta sa kosim kablovima preko reke Tise u Adi.
Nagrada privredne komore Beograda za tehnicko unapredenje za 2013. Godinu
Za Patent Betonski elementi sa ispunom za ojacanje zone klizanja terena.
VI OSTALE NAPOMENE
Institut IMS AD nema povezanih pravnih lica .
Beograd, 31,03,2014
V
Na osnovu clana 50. Stav 2. tacka 3) Zakon o trzistu kapitala (SI. glasnik R S br.31/11) i clana
41.Statuta Instituta IMS a.d. lica odgovorna za sastavljanje godisnjeg izvestaja^^jii
sledecu:
"72"^
MHCTHTYT
MMCAA
- 28MARJQi^O
IZJAV U
roA^
Beorpafl. eyneoap^BOAe Mv^mma 43
Prema nasem najboljem saznanju godisnji finansijski izvestaj Instituta IMS a.d. z a period
01.01.2013. - 31.12.2013 je sastavljen uz primenu odgovarajucih medunarodnih standarda
finansijskog izvestavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama,
finansijskom polozaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na
kapitalu Instituta IMS a.d.
§ef racunovodstva
Dusica Bubalo dipi.ecc.
Generaini direktor
Jav Grabulov dipl.ing
55s
WMC
*
IMS
^
I M S T I T U T IMS
BEOERRCi
HD
Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode M i s i c a 4 3
.
tel: (011) 2650 322
^ fax: (011) 3692 772, 3692 782 |/-J7-
e-mail: 0fficeMnsiS|!|g*«f|4TyT
www.lnstitutims./s
- „
MIVTC
AJl
'J.—
2 e
MAR ? n i t Q
. rOA.
BeorpoA, By/ieBap BojEoae Mumntia 43
O D L U K A N A D L E Z N O G O R G A N A D R U S T V A O U S V A J A N J U GODISNJIH
FINANSIJSKIH IZVESTAJA
Napomena:
Godisnji izvestaj instituta IMS A D za 2013. godinu nije usvojen od strane
nadleznog organa. Institut IMS ad ce naknadno, po odrzavanju redovne godisnje
skupstine akcionara, objaviti odiuku o usvajanju godisnjeg izvestaja.
O D L U K A O R A S P O D E L I DOBITI
Napomena:
Odiuku o raspodeli dobiti za 2013. godinu Institut IMS ad ce doneti na redovnoj
godisnjoj skupstini akcionara. Institut IMS ad ce naknadno objaviti odiuku o raspodeli
dobiti.
Generaini direktor
" • dr Vencislav Grabulov dipl.ing
materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
konstrukcije i prednaprezanje
Download

dokument - Institut IMS