19. ESRI KULLANICILARI KONFERANSI
22-23 EKİM 2014
19. Esri Kullanıcıları Konferansı 1'inci Gün Programı (22 Ekim 2014)
Konular
9:00-9:30
ÖZEL KONUŞMACILAR
Kayıt
Açılış Konuşması
- Mehmet Tankut | Genel Müdür, Esri Türkiye
- Wojteck Gawecki | Senior Business Development Manager (EMEA), Esri
Esri Vizyonu ve Ürün Stratejisi (*)
MİSAFİR KONUŞMACILAR
- Prof.Dr.Tahsin Yomralıoğlu | Öğretim Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi
- Yaşar Arslan | Yönetim Kurulu Başkanı, Gazbir - CEO, Aksa Doğalgaz
- Mustafa Atilla Işık | Yönetim Kurulu Üyesi, Bilgisayar Mühendisleri Odası(BMO)
Sunucular
9:30-11:30
Misafir Konuşmacılar
GENEL OTURUM SUNUMLARI
- Esri Türkiye uzmanları tarafından hazırlamış en yeni Esri teknolojileri sunumları.
Ara
KULLANICI BİLDİRİLERİ
- Esri teknolojisi kullanarak geliştirilen proje süreçleri.
Genel Oturum Sunumları-I
TEKNİK ATÖLYELER
ArcGIS Platform
- Esri ürünlerine ait yeni gelişmelerin daha detaylı ve uygulamalı anlatıldığı teknik uygulamalar.
Esri Teknolojisi Yenilikleri
ArcGIS Pro
ArcGIS Online
ArcGIS for Mobile
Operations Dashboard for ArcGIS
İŞ ORTAĞI & SPONSOR SUNUMLARI
11:50-12:30
- İş ortağı ve sponsorlarımızın geliştirdiği proje ve ürün sunumları.
YARIŞMALAR
- Harita Yarışması: Tüm katılımcılar tarafından değerlendirilecek yarışmada katılımcılar
ortaöğretim ve Yükseköğretim olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacaktır. Birinci olan
yarışmacılar iPad Mini ve ArcGIS for Mobile ile ödüllendirilecektir.
- Uygulama Geliştirme Yarışması: Değerlendirmesi özel jüri tarafından yapılacaktır.
Birinci olan yarışmacı ArcGIS for Desktop Basic 10.2.2 yazılımı ile ödüllendirilecektir.
Genel Oturum Sunumları-II
13:30-14:45
ESRI TÜRKİYE BİLGİ STANTLARI
* Teknik Destek
* Uygulama Geliştirme
* GNSS Harita
* EMİ Harita
* OSIsoft
Web AppBuilder for ArcGIS
3D Web
3 Boyutlu Çözümler
Mekânsal Analizler ve ArcHydro
Imagery
Python-Model Builder
Esri Türkiye Ekibi
* Görüntü İşleme
Ara
İŞ ORTAKLARI VE SPONSOR STANTLARI
* İşlem GIS
Esri Türkiye Ekibi
Öğle Yemeği
- Story Maps Yarışması: Değerlendirmesi özel jüri tarafından yapılacaktır. Birinci olan
yarışmacı iPad Mini ve ArcGIS for Mobile ile ödüllendirilecektir.
* Eğitim
Mehmet Tankut | Genel Müdür,
Esri Türkiye
Wojtek Gawecki | Senior Business
Development Manager (EMEA),Esri
Prof.Dr. Tahsin Yomralıoğlu | Öğretim
Üyesi , İTÜ
Yaşar Arslan | Yön. Kur. Bşk., Gazbir CEO, Aksa Doğalgaz
Mustafa Atilla Işık | Yönetim Kurulu
Üyesi, Bilgisayar Mühendisleri Odası
* BMO
* Noktasal Yazılım
15:15-16:30
16:30-19:00
Kullanıcı Uygulamaları
ArcGIS Platform Uygulaması:
Feride Cesur ve öğrencileri, Halide Edip
Türkiye’de Erionit Minerali-Akciğer
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kanseri İlişkisi
Mete Ercan Pakdil, Ömer Kaya - Pegasus
Pegasus Havayolları Uçuş Haritası
Prof.Dr.Rahmi Nurhan Çelik - İTÜ
Yönetim Sisteminde ArcGIS'in Rolü
Kokteyl
(*)Sunum İngilizce gerçekleştirilecek olup, simültane tercüme yapılacaktır.
19. Esri Kullanıcıları Konferansı 2'nci Gün Programı (23 Ekim 2014)
Kullanıcı Bildirileri
Teknik Atölyeler
Teknik Atölyeler
Sponsor Sunumları
B Salonu
A Salonu
D Salonu
C Salonu
ArcGIS Pro
ArcGIS Platform
Esri Türkiye
Esri Türkiye
Yer
1. Oturum Başkanı: Prof.Dr.Zuhal Akyürek - ODTÜ
Kültürel Miras Turizm Alan Yönetiminde CBS'nin Kullanım İmkanları: Kale Siti örneği
10:00 - 11:00
Faruk Rahimov - İstanbul Teknik Üniversitesi
Kimler Katılmalı:
. 3 Boyutlu modelleme ve analizlerle
ilgilenenler,
İBB’de İtfaiye Otomasyon Sistemi
Muhammed İkbal Yaşar - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü
Sit Alanları Yönetim Sistemi (SAYS): Korunan Alanlara İlişkin CBS ve Arşiv Uygulaması
Dilek Tezel - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Eski Çarşı Turistik Coğrafi Bilgi Sistemi
Merve Polat - Umut Kuriş, Karabük Üniversitesi
Kimler Katılmalı:
. ArcGIS'i bir bütün olarak kullanmak
isteyen belediyeler, ticari işletmeler,
enerji sektörü ve elektrik/gaz dağıtım
şirketleri.
Elektrik Dağıtım Şirketlerinde CBS
Çözümleri
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş
Ara
2. Oturum Başkanı: Mustafa Ali Akman - Gazmer
İl Özel İdareleri CBS Çalışmalarının Büyükşehir Belediyelerindeki Bilişim Sistemlerine Entegrasyonu: Samsun Örneği
3 Boyutlu Çözümler
Esri Türkiye
ArcGIS Online
Esri Türkiye
11:30 - 12:30
Rukiye Doğan, Adnan Akduman, Mustafa Yurt - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Niğde İli Köydes ve CBS Çalışmaları
Kimler Katılmalı:
. 3B modelleme yapmak isteyenler,
. Esri 3B çözümler ve ENVI Lidar
uygulamaları hakkında bilgi sahibi
olmak isteyenler.
Mustafa Bozdağ - Niğde İl Özel İdaresi
CBS ile Entegre Tedarik Sürekliliği Yönetimi Sistemi
Süleyman Er, Yakup Avan - Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ)
Altyapı Yönetim Bilgi Sistemlerinin Modernizasyonu
Mustafa Yalçınkaya, Gönül Yıldız - İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ)
Kimler Katılmalı:
. Web tabanlı CBS kullanmak isteyen
belediyeler, ticari işletmeler ve kamu
hizmetleri
CBS ve Gerçek Zamanlı Veri: ESRI
ArcGIS & OSIsoft PI System
Entegrasyonu
OSIsoft
Öğle Yemeği
13:30
Yarışma Sonuçlarının Açıklanması (B Salonunda)
3. Oturum Başkanı: Dr. Müh. Alb. Ali Ulubay - Harita Genel Komutanlığı
Havaalanları Mania Planlarına İlişkin Geliştirilen Bir Üretim ve Analiz Sistemi
Mekânsal Analizler
Esri Utilities Solutions
Esri Türkiye
Esri Türkiye
14:00 - 15:00
Dr.Müh.Alb.Ali Ulubay, Müh.Ütğm.Behlül Varol - Harita Genel Komutanlığı
1:25.000 Ölçekli Topografik Harita Üretim Sisteminin ArcGIS Ortamına Geçirilmesi
Kimler Katılmalı:
. Sigorta şirketleri, perakende, enerji
ulaşım ve sağlık sektörleri,
. Afet yönetimi ile ilgilenenler,
. Tüm CBS kullanıcıları.
Müh.Yzb.Turgay Çap, Müh.Ütğm.Fatih Kalle, De.Me.Kubilay Baturünlü - Harita Genel Komutanlığı
1:100.000 Ölçekli Türkiye Mülki İdari Bölümleri ve Yüzölçümleri
Dr.Müh.Yb.Yavuz Selim Şengün, Bnb.İsmail Şahin, Müh.Ütğm.Fatih Kalle - Harita Genel Komutanlığı
Madencilikte CBS Uygulamaları
Arda Ayhan, Maral Can Emre - Esan, Eczacıbaşı Holding
Kimler Katılmalı:
. Elektrik, Gaz Dağıtım ve altyapı
şirketleri.
SQL Server Yeniliklleri ve Mekansal
Veri Çözümleri
MicrosoftTürkiye
Ara
4. Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr.Mustafa Ayten - Abdullah Gül Üniversitesi
Trafik Portal Tanıtımı
Esri Madencilik Çözümleri
Web Application Builder
Esri Türkiye
Esri Türkiye
15:30 - 16:30
Gökhan Sargın, Özgenç Uslu - Karayolları Genel Müdürlüğü
Distributed GIS for Smart Cities: ArcGIS for Sustainable Society
Kimler Katılmalı:
Kimler Katılmalı:
. Madencilik sektörü ile ilgilenen kamu . Yazılım bilgisi olmayıp, CBS web
ve özel kuruluşlar.
uygulaması yapmak isteyenler,
. ArcGIS Viewer for Silverlight/Flex
kullanmış olanlar.
Devanjan Bhattacharya, Ali Ihsan Sekertekin, Hakan S. Kutoğlu, Çetin Mekik - Bülent Ecevit Üniversitesi
Konumsal Pazarlama ve Dış Ticaret Uygulamaları: Mermer İhracatı Örneği
Mustafa Ergün, Özlem Atalık, Hakan Uyguçgil - Anadolu Üniversitesi
Depremsellik Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yeri-Örnek Analiz ve Uygulamaları
Selhun Kazmaz, Hilal Yalçın, Levent Gülen - Sakarya Üniversitesi
Numarataj Bilgi Sistemi(NUBİS)
İşlem GIS
Ara
5. Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ünal Yıldırım - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Kentsel Dönüşüm
Savunma Çözümleri
Uygulama Geliştirme
Esri Türkiye
Esri Türkiye
17:00 - 18:00
Burak Kara - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Büyük Taarruz Meydan Muharebesi’ni Etkileyen Coğrafi Faktörlerin CBS Ortamında Analiz Edilmesi
Erdem Gür - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi (SAUBİS)
Yrd. Doç Dr. M. Korhan Erturaç , Cem Oğuz Büke , Gökhan Rızaoğlu - Sakarya Üniversitesi
Tepecik GIS: Tarih öncesi dönem kazı çalışmalarında CBS uygulamaları
Yrd. Doç Dr. M. Korhan Erturaç , Yasin Gökhan Çakan, Mehmet Selim Kahvecioğlu, Erhan Bıçakçı - Sakarya Üniversitesi
Kimler Katılmalı:
. TSK personeli,
. EGM mensupları,
. Savunma sektörü şirketleri.
Kimler Katılmalı:
. Esri ile yazılım geliştirenler ve
geliştirecekler.
Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)
İşlem GIS
Download

19. esrı kullanıcıları konferansı 22-23 ekim 2014