ATLETSKI SAVEZ VETERANA SRBIJE
BEOGRAD, OBILIĆEV VENAC 18-20
011/66-44-214,063/10-84-700
IZVEŠTAJ O RADU SAVEZA ATLETSKIH
VETERANA U 2013 GODINI
Savez atletskih veterana Srbije (u daljem tekstu:SAVS) je u toku 2013
godine imao dve skupštine Saveza i jedanaest sastanaka Upravnog
odbora.Prva Skupština je održana tokom Januara 2013 godine kada je
razmatran izvešta o radu 2012 godine, donet plan takmičenja za 2013
godinu.Na toj prvoj Skupštini dotadašnji predsednik je podneo ostavku i
kandidovana su dva člana atletskog veteranskog saveza za mesto
predsednika SAVS-a.Izbor Predsednika nije bio uspešan u dva pokušaja
glasanja tako da je ovo pitanje odloženo za April mesec.
Na vanrednoj sednici Skupštine održanoj 07.Aprila 2013 godine za
predsednika SAVS-a je izabran Nebojša Besara kao i sedam članova
Upravnog odbora.
U organizaciji SAVS-a tokom 2013 godine organizovana su dva
takmičenja i to: Prvenstvo države i Savski polumaraton.Oba takmičenja
su bila uspešno organizovana pri čemu je 7.Savski polumaraton bio
uspešan, kako po broju učesnika, tako i po ostvarenim rezultatima.
Članovi našeg Saveza su bili učesnici, ne samo u navedenim domaćim
takmičenjima, već u nizu medjunarodih takmičenja.
Veteran Cvetko Kitic,Nebojsa Besara i Radomir Radulovic su nastupili
na Olimpijskim igrama za veterane koje u odrzane pocetkom Avgusta u
Torinu-Italija.Tom prilikom Cvetko Kitic je osvojio tri medelje i to
uskoku u dalj zlatnu, u troskoku srebrnu i u trci na 100 metara bronzu.
Besara Nebojsa je osvojio bronzu u skoku motkom.Radovan Radulovic je
postigao dobre rezultate u svojim disciplinama.
Zoran Askovic je osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u
dvorani koje je održano u San Sebestijanu.
Pojedini atleticari su ucestvovali na državnim prvenstvima Hrvatske i
Mađarske.
Na Balkanskim igrama u Zagrebu nastupilo je 61 takmicar u 133
discipline i osvojeno je 34 zlatne, 30 srebrnih i 29 bronzanih medalja.Po
proseku ucesnika i broja osvojenih medalja Srbija je cetvrta sa 1.32
prosekom i nalazi se ispred Turske i Grcke dok je iza Slovenije,Rumunije
i Hrvatske a sto ne predstavlja los rezultat i ukazuje da Srbski atletskih
veterani mogu postici i bolje rezultate.
U organizovanju nastupa na Balkanijadi bilo je određenih problema u
komunikaciji sa klubovima i blagovremenosti prijavljivanja.Neki
atletičari su se prijavljivali posle propisanog roka te uz saradnju sa
organizatorima su naknadno primljene njihove prijave.Većina od
učesnika, grupa od 40 takmicara, je putovala vozom i smestili se u
zajednicki hotel dok dve ili tri grupe su putovale samostalno i samostalno
se organizovali za smestaj.Ovakva situacija je imala za posledicu u vezi
sa prijemom brojeva i pratecih stvari koje je organizator pripremio.
Iskustvo sa Balkaniskih igara treba da posluži za otklanjanje problema
koji su se javili i angažovanjem svih atleticara veterana.
7.Savski polumaraton ,održan 17.Novembra protekao je u najboljem redu,
bez primedbi i sa rekordnim brojem ucesnika te oborenim rekordom
staze.Pehare, medalje i diplome su dodeljivali Drago Stritof i Jože
Medjumurec.U Sportskom žurnalu je izašao dobar izvestaj.Ovde se mora
navesti da je svesrdnu pomoć pružio Crveni krst sa Novog Beograda ali i
Atleticari veterani:Skoko Radomir,Vukosav Trebješanin, Šljivić
Aleksandar, Stevanović Vlada, Andrić Miloje i još mnogo drugih.
Što se tiče ispunjenja predvidjenog programa i plana može se reći da je
isti delimično ispunjen jer celu aktivnost su pratili određeni problemi, pre
svega u komunikacijama.Dva člana Upravnog odbora su dali ostavke što
uz odsustvo jednog člana usled radnih i porodičnih obaveza a drugog
zbog udaljenosti dovelo do problema u radu Upravnog odbora SAVS-a.
Od poslova koji su urađeni treba navesti podnetu prijavu Sportskom
savezu Srbije, postavljanje sajta SAVS-a na portal ali bez sadržaja, za
sada, jer do danađnjeg dana nije dostavljena dokumentacija kojom bi
ispunili sadržinu.Ovaj problem će biti rešen postavljanjem dokumenata
koje posedujemo.
Jedan od problema je nepostojanje lica koje bi obavljalo poslove
Generalnog sekretara jer gospođa Odri Višnja je, odmah sutradan po
održanoj Skupštini SAVS-a, podnela ostavku.
Na kraju treba da se navede, da bez obzira na probleme koji su se
javiljali, veteranska atletika u Srbiji ima prostora za razvoj s tim da svaki
od klubova da svoj doprinos.U svetu se ovaj segment atletike snažno
razvija i to u zemljama koje su nerazvijenije od Srbije jer svest o
pozitivnom uticaju bavljenjem atletikom doprinosi boljem zdravstvenom
stanju svakog čoveka i njegovom pozitivnom stavu prema životu.
U ovoj 2014 godini pred nama stoje tri velika takmičenja: Prvenstvo
sveta u dvorani koji se održava u Budimpešti, Prvenstvo Evrope u Izmiru
i Balkanske atletske igre verovatno u Varni.Tu je i domaće prvenstvo
države i 8.Savski polumaratona.
Što se tiče opreme za nastup jedan broj atletičara je pribavio dresove i
šorceve dok većina nastupa u dosadšnjoj opremi, tako da po tom pitanju
treba se angažovati da u takmicarskim nastupima , pogotovo
medjunarodnim , budemo jednoobrazno opremljeni.
IZVEŠTAJ PODNEO
PREDSEDNIK SAVS-A
Nebojša Besara
Download

atletski savez veterana srbije izveštaj o radu saveza atletskih