UPUTE ZA ČIPIRANJE GOLUBOVA
1. Otvori Tauris program (prethodno snimljen sa taurisovog CD-a)
2. Spoji Tauris uređaj bez struje (adaptera) na PC (kompjuter)
3. Na programu otići (Krajnja točka), učitaj compakt (donja
rubrika,klik
______________________________________________________
4. Na T. uređaju stisni br 6 i drži par sekundi a zatim uključi
adapter (struju) pa pusti 6 (brisanje starih podataka (počinje
učitavanje- plavi kvadratići se popunjavaju.)
5. Marsonija 2000. – klik 2 puta.
6. DODAJ UZGAJIVAČA Zdravko Vranković broj 014,klik,
zaplavi pa na uzgajivača,dodaj uzgajivača.
7. Unos koordinata (00) sve. Tipka tab iznad caps look, spremi.
8. Označi i stisni 2x na prezime ( Vranković)
Izbrisati golubove ako postoje(označi, zaplavi ,golub, izbriši)
9. Komunikacija, pošalji u golubinjak (PC- Terminal), klik.
10. UNOŠENJE GOLUBOVA –(golub - prikaži)
11. Dodaj goluba- unosimo podatke golubova(cro,broj,spol)
12. Dodaj – izlaz ( poništi)
13. Komunikacija
14. Pošalji u golubinjak (PC- Term.)-kliknut će 2x na Term.
15. Isključivanje uređaja- Terminala iz struje adaptera i PC-a
16. Uključi klubsku antenu preko rutera na Terminal. i adapter
17. Start, nova šifra 1,2,3,4, enter, ako je potrebno
18. 7 klik
19. Komision – enter – enter (pojavljuje se golub!!, dodjeljen,
20. Novi čip
21. strelica lijevo na Terminalu
22. Enter (kada su svi čipovi gotovi
______Isključiti antenu i adapter)________________________
23. Spajanje na PC 3
24. Komunikacija
25. Donesi u golubinjak PC Terminal- PC
26. Nova šifra 1,2,3,4 enter
27. Na kraju OBAVEZNO isprintaj – tipkom 8
Ako je na kompjutoru instaliran stari tauris program, tada neće primiti
novi program dok se ne deinstalira stari.
Postupak kod unosa golubova ( čipiranja ) i ispisa
rezultata na TAURIS uređaju
I. ( U KLUBU )
1. Spojiti TAURIS uređaj i antenu ,7, enter # , komisioni čip , enter # ,
startno mjesto ( redni broj trke 1. – 13. ) , enter #,
2. Prevući čipovane golubove preko antene. (Antenu ne stavljati na metal.)
- TAURIS uređaj se iskopčava , prvo napajanje pa antena.
3. Spojiti FUNKUR na TAURIS uređaj , pritisnuti 3, enter # , isključiti
FUNKUR
4. Spojiti TAURIS uređaj na XP Laserski printer . Uključiti XP Laserski
printer pritiskom na dugme s desne strane. Na zaslonu će se pojaviti
Na TAURIS uređaju pritisnuti 8 , startno
Ready.
mjesto ( redni broj trke 1. – 13. ) – printanje u 5 primjeraka ( 1. za
kamion 2.savezu 3. u arhivu 4. Štefi 5. vlasniku-uzgajivaču )
SVE ISKOPČATI ( Uvijek prvo iz napona )
II. ( KOD KUĆE)
Uklučiti TAURIS uređaj na antenu golubinjaka.
Registriranje vremena dolaska golubova nakon utrke na TAURIS uređaju .
Skidanje satova i okupljanje u klubu.
III. ( U KLUBU NAKON DOLASKA SA UTRKE )
Poravnavanje vremena TAURIS uređaja sa FUNKUROM
1. START, spojiti FUNKUR , 3 , enter #
2. Spojiti TAURIS uređaj na XP Laserski printer ,
8 , startno mjesto ( redni broj trke 1. – 13. ) PRINTANJE u 4 primjerka.
BRISANJE TRENINGA ILI PROŠLE TRKE
Sve isključiti. Uključiti TAURIS uređaj na ispravljač
START , 6 , 1,2,3,4, enter # IZBRISANO
Ako blinka ATENCION, zatvoriti dobro poklopce, isključiti pa
uključiti,provjeriti papir.
Download

ovdje. - Tauris Hrvatska