REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MODRIČA
Opštinska izborna komisija
Broj: 03-06/12
Datum: 04.06.2012. godine
Na osnovu člana 31. Pravilnika o vodjenju Centralnog biračkog spiska
(„Službeni glasnik BiH“, broj: 37/10), Opštinska izborna komisija Modriča, na sjednici
održanoj 04.06.2012. godine, donijela je
PLAN
izlaganja Privremenih izvoda iz Centralnog biračkog spiska
Privremeni izvodi iz Centralnog biračkog spiska za područje opštine Modriča
biće izloženi u periodu od 09.06. do 08.07.2010. godine, na lokacijama i to kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
024B-001
024B-002
024B-003
024B-004
024B-005
024B-006
024B-007
024B-008
024B-009
024B-010
024B-011
024B-012
024B-013
024B-014
024B-015
024B-016
024B-017
024B-018
024B-019
024B-020
024B-021
024B-022
024B-023
024B-024
024B-025
024B-026
024B-027
024B-028
024B-029
Modriča
Modriča
Modriča
Modriča
Modriča
Modriča
Modriča
Modriča
Modriča
Modriča
Modriča
Babešnica
Botajica
Kladari Donji
Dobrinja
Dugo Polje -Varoš
Dugo Polje - Centar
Dugo Polje -Kutlovac
Garevac
Tolisa
Krčevljani
Kladari Gornji
Koprivna
Koprivnska Trebava
Tarevci
Miloševac 1
Miloševac 2
Riječani Donji
Riječani Gornji
-Srpski kulturni centar
-Srpski kulturni centar
-OŠ „Sveti Sava“
-OŠ „Sveti Sava“
-OŠ „Sveti Sava“
-OŠ „Sveti Sava“
-OŠ „Sutjeska“
-SŠC „Jovan Cvijić“
-Prostorija MZ Modriča III
-Kancelarija MZ Modriča V
-Kancelarija MZ Modriča IV
-Osnovna škola
-Osnovna škola
-Kancelarija MZ
-Dom kulture
-Mjesna kancelarija D.Polje
-Mjesna kancelarija D.Polje
-Mjesna kancelarija D.Polje
-Prostorije MZ
-Osnovna škola
-Osnovna škola
-Dom kulture
-Dom kulture
-Osnovna škola
-Prostorije MZ
-Mjesna kancelarija Miloševac
-Mjesna kancelarija Miloševac
-Osnovna škola Riječani Gornji
-Osnovna škola Riječani Gornji
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
Biračko mjesto
024B-030
024B-031
024B-032
024B-033
024B-034
024B-035
024B-036
024B-037
024B-038
Skugrić 1
Skugrić 2
Skugrić-Mišići
Vranjak
Vranjak 1
Centar 35
Centar 36
Centar 37
Koprivna 2
-Mjesna kancelarija Skugrić
-Mjesna kancelarija Skugrić
-Mjesna kancelarija Skugrić
-Mjesna kancelarija Vranjak
-Mjesna kancelarija Vranjak
-OŠ „Sveti Sava“
-OŠ „Sutjeska“
-OŠ „Sutjeska“
-Dom kulture
Svi Privremeni izvodi iz Centralnog biračkog spiska za područje opštine
Modriča biće izloženi u šalter sali opštine Modriča.
Svrha izlaganja Privremenih izvoda iz Centralnog biračkog spiska je davanje
na uvid javnosti i svim učesnicima u izbornom procesu podataka, koji su uneseni u
Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska i mogućnost podnošenja zahtjeva za
njihovu ispravku.
Birači koji u periodu izlaganja Privremenog izvoda iz Centralnog biračkog
spiska uoče nepravilnosti i pogrešne podatke imaju pravo da zahtijevaju njihovu
ispravku, ukoliko se radi o ispravci ličnih podataka. Zahtjev se podnosi organu
nadležnom za vodjenje podataka čija se ispravka zahtijeva.
Raseljena lica koja imaju biračko pravo podnose lično zahtjev za odredjivanje
ili promjenu biračke opcije Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački
spisak u opštini Modriča, ukoliko imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog
lica u ovoj opštini.
O trajanju i mjestu izlaganja Privremenih izvoda iz Centralnog biračkog spiska
i načinu određivanja biračke opcije raseljenih lica javnost će biti obaviještena putem
plakata, koje će biti istaknute u svim mjesnim zajednicama, prigradskim naseljenim
mjestima i gradu Modriča, te objavljeni putem Radija Republike Srpske – Studio
Modriča, veb stranice opštine Modriča i oglasne table opštine Modriča.
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Ružica Karamanović
2
Download

P L A N - Modrica.ba