Preko 30 godina tradicije u proizvodnji Karl Fišer reagense bez piridina. U našoj
razvojnoj laboratoriji, vršimo i kontrolu kvaliteta reagenasa i konstantni razvoj
novih proizvoda u cilju zadovoljenja potreba naših kupaca. Naša razvojna
laboratorija je akreditovana po DIN EN ISO-IEC 17025, i vrši testiranje svih
standarda i reagense za Karl Fišerovu titraciju, koji se koriste za ispitivanju vode.
Posedovati Zlatni standard kada su u pitanju Karl Fišrer reagensi za nas znači
podršku vama u rešavanju problema i razvoju metoda uz pomoć našeg
istraživačkog tima iz razvojne laboratotije.
.
Razvojna laboratorija
Da li Vam je potrebna podrška?
•
•
•
Možete poslati e-mail sa zahtevom za tehničku podršku i rešavanje
problema
Možete zatražiti aplikacionu primenu za posebne uzorke
Ako i dalje imate problema sa Vašim metodom, molimo Vas obratite se
svom lokalnom, autorizovanom prodavcu i zatražite vaučer za besplatan
istraživački metod za Vaš uzorak
Molimo okrenite stranu za informaciju o najčešće upotrebljavanim
reagensima.
Ukoliko Vam je potrebna pomoć sa ne-standardnim aplikacijama,
molimo kontaktirajte Vašeg lokalnog predstavnika Sigma-Aldrich-a,
UNI-CHEM-a, putem e-mail-a: [email protected] , fax-a:+381 11
3281-205, ili telefonom: +381 11 3282 986.
Cat.-No.
Product
Description
Volumetrijske Karl Fischer Titracije – Jedno-komponentni reagensi
34805-1L-R
34805-2.5L-R
34806-1L
HYDRANAL-Composite 5
Titracioni agens bez metanola, vodeni ekvivalent aproks. 5 mg H2O/mL
HYDRANAL-Composite 2
Titracioni agens bez metanola, vodeni ekvivalent aproks. 2 mg H2O/mL
HYDRANAL-Composite 5K
Reagens za volumetrijsku jedno-komponentnu KF titraciju aldehida i
ketona ( Titracioni agens bez metanola, vodeni ekvivalent aproks.
5 mg H2O/mL)
HYDRANAL-Methanol rapid
Reagens za ubrzanu volumetrijsku jedno-komponentnu KF titraciju
(radni rastvarač, max. 0.02% H2O)
HYDRANAL-Medium K
Reagens za volumetrijsku jedno-komponentnu KF titraciju aldehida i
ketona (radni rastvarač, bez 2-Chloretanola)
HYDRANAL-CompoSolver E
Reagens za volumetrijsku jedno-komponentnu KF titraciju (radni
rastvarač baziran na etanolu)
34816-1L-R
34816-2.5L-R
37817-1L-R
37817-2.5L-R
34698-1L-R
34698-6X1L
34734-1L-R
34734-2.5L-R
Volumetrijske Karl Fischer Titracije – Dvo-komponentni reagensi
34800-1L-R
34800-2.5L-R
HYDRANAL-Solvent
Reagens za volumetrijsku dvo-komponentnu KF titraciju (radni
rastvarač, vodeni kapacitet aproks. 7 mg H2O/mL)
HYDRANAL-Solvent E
Reagens za volumetrijsku dvo-komponentnu KF titraciju (radni
rastvarač baziran na etanolu , vodeni kapacitet aproks. 7 mg H2O/mL)
HYDRANAL-Titrant 5
Reagens za volumetrijsku dvo-komponentnu KF titraciju (titracioni
agens, vodeni ekvivalent 5.00 ± 0.05 mg H2O/mL)
HYDRANAL-Titrant 5E
Reagens za volumetrijsku dvo-komponentnu KF titraciju (titracioni
agens baziran na etanolu, vodeni ekvivalent 5.00 ± 0.05 mg H2O/mL)
34730-1L-R
34730-2.5L-R
34801-1L
34801-6X1L
34732-1L-R
34732-2.5L-R
Kulometrijska Karl Fischer Titracija
34726-500ML-R
3483626-6x500ML-R
34836-500ML-R
34810-500ML-R
34739-500ML-R
34820-500ML-R
HYDRANAL-Coulomat E
Reagens baziran na etanolu za ćelije sa i bez membrane
HYDRANAL-Coulomat AG
HYDRANAL-Coulomat AD
Analit rastvor za ćelije sa i bez membrane
Analit rastvor za ćelije bez membrane
HYDRANAL-Coulomat AG
Oven
Analit rastvor za kulometrijsku KF titraciju sa pećnicom za ćelijom sa i
bez dijafragme
HYDRANAL-Coulomat AK
Analit rastvor za kulometrijsku KF titraciju ketona za ćeliju sa i bez
dijafragme
34807-500ML
34868-500ML-R
HYDRANAL-Coulomat A
Analit rastvor za ćelije sa dijafragmom
HYDRANAL-Coulomat Oil
Analit rastvor za kulometrijsku KF ulja za ćelije sa dijafragmom (sadrži
hloroform I ksilen)
34840-50ML-R
HYDRANAL-Coulomat AK
Katolit rastvor bez halogenovanih ugljovodonika
Standardi za Karl Fischer Titraciju
34849-80ML
34849-6X80ML
HYDRANAL-Water Standard
10.0 10x8mL
Standard za određivanje titra volumetrijske KF titracije (1 g sadrži 10.0
mg = 1.0% H2O) Testirano na NIST SRM 2890.
34828-40ML-R
34828-6X40ML-R
HYDRANAL-Water Standard
1.0 10x4mL
Standard za kulometrijsku KF titraciju (1 g sadrži 1.0 mg = 0.1% H2O)
Testirano na NIST SRM 2890.
34847-40ML
HYDRANAL-Water Standard
0.1 10x4mL
Standard za kulometrijsku KF titraciju (1 g sadrži 0.1 mg = 0.01% H2O)
Testirano na NIST SRM 2890.
34847-6X40ML
Download

Sigma-Aldrich proizvodni program reagenasa, PDF dokument, 75 Kb