Organizator
BROJ: 07-OCD/011-8
DATUM: 05.09.2011.godine
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
OMLADINSKI CENTAR DERBENT DERVENTA I OPŠTINA DERVENTA IMPLEMENTIRAJU
PROJEKAT ''AKTIVIRAJ SE!''
Projekat Jačanje lokalne demokracije/demokratije – LOD II finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija
(UNDP) u Bosni i Hercegovini.
Na osnovu unaprijed utvrđenih kriterijuma odbor LOD 2 projekta odabrao je 15 opština iz BiH, od kojih opština Derventa ima status
partnerske opštine. Opštine su objavile Javne pozive organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata, a svaka od
opština je u saradnji sa NVO-ima, odabrala oblasti koje smatra najkorisnijim za svoje građane, u skladu sa opštinskim razvojnim
prioritetima. Jedna od oblasti iz Javnog poziva opštine Derventa bila je „Aktivizam mladih i promocija omladinskih projekata“, a kako
je jedna od vizija Omladinskog centra DERBENT poboljšanje položaja mladih i njihovog aktivnijeg uključivanja u društveni život,
projektni tim OC Derbent-a je poduzelo odgovarajuće aktivnosti koje su rezultirale kreiranjem projekta „Aktiviraj se!“
AKT FEST je skup omladinskih projekata, manjih aktivnosti koje su ujedinjene u jedno i daju jednu cjelinu pod jednim nazivom.
MJESEC AKTIVIZMA MLADIH ili AKT FEST je ideja stvorena od potreba mladih i njihovih interesovanja. Ove godine cilj nam je bio
obezbjediti kroz AKT FEST dosta novih, zanimljivih sadržaja za mlade.
Ovim putem Vas obavještavamo da je AKT FEST trajao od 18.08.2011. godine do 02.09.2011. godine i uspješno je realizovan. Sam Akt
Fest je otvoren koncertom grupe „Edgard Alan Po“ iz Banja Luke dana 18.08.2011.godine. U sklopu dešavanja Akt Fest-a su održane
razne radionice kao sto su foto sekcija, likovna sekcija, žonglerska i art balon radionica, body art, a sve su to popratili bacači vatre, DJ
muzika, ulični plesači, a održan je i Turnir video igrica, kao i Talent show kroz šta je prošlo preko 250 mladih ljudi, a samo zatvaranje
prvog dijela AKT FESt-a obilježio je koncert grupe „Ultrazvuk“ iz Banja Luke dana 01.09.2011. godine kao i finale Talent show-a dana
02.09.2011.godine. Pobjednici AKT FESt-a 2011.godine u Turniru video igara su: prvo mjesto Dujaković Miloš, drugo mjesto
Majstorović Boban, a treće mjesto zauzeo je Ivanić Bojan.
Pobjednici AKT FEST-a 2011. godine Talent Show-a u konkurenciji mlađih učesnika odabirom žirija pobjedio je Tatić Dejan, odabirom
publike pobjedio je Gavrić Božidar, najsimpatičnija je bila Mujagić Dina, najbolji u scenskom nastupu je bio Nović Nenad, a u
atraktivnosti je pobjedila Matić Matea. U konkurenciji starijih učesnika zaslugom žirija je pobjedio Subić Adam, zaslugom publike je
pobjedio Kucurski Stefan, najsimpatičniji je bio Asentić Siniša, pobjedu u scenskom nastupu je odnio Grbić Darko, a u atraktivnosti
Ratkovac Nemanja.
Slijedi nastavak aktivnosti kroz projekat ‘’Aktiviraj se!’’ u vidu radionica za mlade: likovna radionica, foto radionica, DJ radionica,
radionice pravljenja nakita, časovi pjevanja, body art-a i organizovan sklop trening radionica za omladinski aktivizam i pisanje
projekata. Radionice ce trajati 4 mjeseca, a rezultati radionica bice promovisani na kraju samog projekta kroz izložbu radova i
prezentaciju aktivnosti.
Ovom prilikom bi pozvali sve mlade da se prijave na željene radionice u OC Derbentu, jer kroz ovaj projekat LOD 2 radionice su
besplatne za mlade korisnike. Broj učesnika je ograničen kroz radionice.
Za sve dalje informacije možete se obratiti PR projekta „AKTIVIRAJ SE!“
Tabaković Selma
Mob: 065-534-614
e-mail: [email protected]
web: www.derbent.rs.ba
Srdačan pozdrav!
Projekt finansira
Europska unija
Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine
Ovaj tekst ne odražava nužno stavove Europske unije niti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH.
Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Omladinskog centra Derbent Derventa.
Download

saopštenje za javnost - Omladinski centar "DERBENT" | Derventa