PRIMENA MOBILIZACIONIH
TEHNIKA U REHABILITACIJI
BOLESNKA SA BOLNIM
RAMENOM
AUTORI:
Gordana Jeremić
Marija Stanković
www.reumatologija.org.yu
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
BEOGRAD
design by gogice
ETIOLOGIJA
•
•
•
•
•
TRAUME
PROFESIJE
PROMENE U MIŠIĆIMA
BOLESTI VISCERALNIH ORGANA
BEZ UOČLJIVOG POVODA
www.reumatologija.org.yu
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
BEOGRAD
design by gogice
PATOGENEZA
POSLEDICE PROMENA :
•BOL
•SLABOST MIŠIĆA I ATROFIJA
•SLABIJA CIRKULACIJA
•UKOČENOST ZGLOBA
www.reumatologija.org.yu
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
BEOGRAD
design by gogice
KLINIČKA SLIKA
• BOL
• OGRANIČENA POKRETLJIVOST
www.reumatologija.org.yu
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
BEOGRAD
design by gogice
DIJAGNOSTIKA
• KLINIČKA PROCENA
• POMOĆNA DIJAGNOSTIKA (UZ,RTG)
• TERAPEUTSKA PROCENA
www.reumatologija.org.yu
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
BEOGRAD
design by gogice
LEČENJE
• MIROVANJE
• MEDIKAMENTNA TERAPIJA
– ANALGETICI
– NESTEROIDNI ANTIREUMATICI
– LOKALNE INFILTRACIJE DEPO GLIKOKORTIKOIDA
• FIZIKALNA TERAPIJA
• KINEZITERAPIJA
www.reumatologija.org.yu
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
BEOGRAD
design by gogice
MOBILIZACIJA PO AUTORIMA
JOHN BLACKMAN
I
KAREN PRIP
www.reumatologija.org.yu
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
BEOGRAD
design by gogice
KRITERIJUMI KOJE TREBA ZADOVOLJITI
POLOŽAJ
• BOLESNIK JE U
RELAKSIRAJUĆEM
POLOŽAJU A RAMENI
ZGLOB DOSTUPAN I
POKRETAN KROZ PUNU
AMPLITUDU
• DOK PRUŽA MAKSIMALNU
PODRŠKU BOLESNIKU
TERAPEUT MORA BITI U
UDOBNOM POLOŽAJU
www.reumatologija.org.yu
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
BEOGRAD
design by gogice
KRITERIJUMI KOJE TREBA ZADOVOLJITI
ZAHVAT
• MORA BITI ČVST I SIGURAN DOK U ISTO VREME OMOGUĆAVA
JAGODICAMA PRSTIJU DA BUDU SLOBODNE KAKO BI
PALPIRALE TKIVO KOJE SE TRETIRA
• ZAHVAT SA DVE RUKE DAĆE STABILNOST I KONTROLU KOJA
SE TRAŽI
www.reumatologija.org.yu
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
BEOGRAD
design by gogice
CERVIKALNA FLEKSIJA
www.reumatologija.org.yu
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
BEOGRAD
design by gogice
CERVIKALNA EKSTENZIJA
www.reumatologija.org.yu
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
BEOGRAD
design by gogice
ISTEZANJE VRATA U STRANU
www.reumatologija.org.yu
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
BEOGRAD
design by gogice
CERVIKALNO ISTEZANJE U
FLEKSIJI
www.reumatologija.org.yu
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
BEOGRAD
design by gogice
PASIVNO ISTEZANJE GORNJE
INTERSKAPULARNE REGIJE
www.reumatologija.org.yu
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
BEOGRAD
design by gogice
MOBILIZACIJA
GLENOHUMERALNOG ZGLOBA
www.reumatologija.org.yu
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
BEOGRAD
design by gogice
KAUDALNO KLIZANJE
HUMERALNE GLAVE
www.reumatologija.org.yu
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
BEOGRAD
design by gogice
• AKO SE OVAKO PRISTUPI ANALIZI I
OBRADI TEHNIKE ONDA SU ONE
SIGURNE I NEĆE POVREDITI
BOLESNIKA
www.reumatologija.org.yu
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
BEOGRAD
design by gogice
ZAHVALJUJEMO SE
• dr sci med Slobodanu Brankoviću
• Predragu Govedarici
• Uglješi Careviću
www.reumatologija.org.yu
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
BEOGRAD
design by gogice
Download

primena mobilizacionih tehnika u rehabilitaciji