Pregled opreme, alata i proizvoda
Zastupanje, servis i rezervni dijelovi
Rudi Èajavec 3
72240 Kakanj, BiH
www.ohskakanj.com
[email protected]
Tel/fax: + 387 32 558 588
Mob 1: + 387 61 447 787
Mob 2: + 387 61 745 245
www.cp.com/en/
Hidraulièna oprema za bagere
“Snažni udarci kombinovani sa visokim brojem udara i najkvalitetnijim
švedskim i njemaèkim èelicima korištenim pri izradi CP RX hidrauliènih èekiæa
osigurat æe da i najzahtjevniji poslovi budu brzo i efikasno izvršeni ...”
RX hidraulièni èekiæi
- 14 modela i velièina na raspolaganju, težine: 90-4.200 kg
- Tvornièka garancija 1 godina od puštanja u rad
- Male vibracije prema bageru zbog ublaživaèa
koji uèvršæuju èekiæ unutar snažne kutije
- Pogodni za bagere težina 1,3 - 70 tona
- Meðu najuèinkovitijim èekiæima u svijetu
- Lahko dostupni originalni rezervni dijelovi i dodaci
- Nivo buke smanjen i prilagoðen evropskim normama
- Za sve èekiæe osigurana podrška najboljeg servisa u BiH
- Ukupni troškovi posjedovanja hidrauliènog èekiæa, tj. od nabave,
Korištenja i održavanja - niži 15-20% u odnosu na cijene konkurencije
Mjesto proizvodnje:
RX 2 - RX 8:
Kalmar, Švedska
RX 11 - RX 54:
Essen, Njemaèka
RC hidraulièni vibro nabijaèi
Visoke performance
Smanjeni zastoji i potrebe za održavanjem
Uljna kupka osigurava kontinuirano podmazivanje
AutoLube sistem eliminiše potrebu za ruènim podmazivanjem.
Tiši i sigurniji rad
RC hidraulièni vibronabijaèi proizvode manje buke i sigurniji su
za upotrebu nego ruèni vibronabijaè, rukovaoc je siguran u
kabini, izvan radnog podruèja vibronabijaèa.
Pogodan za svaku mašinu
Za mašine od 1 do 40 tona, obezbjeðeno je 6 modela
U povratnom vodu nema ogranièenja pritiska
Èvrsti gumeni izolatori ublažuju vibracije i udare prema mašini.
OHS d.o.o. Kakanj - ovlašteni zastupnik Chicago Pneumatic za BiH
Kompresori, generatori
i svjetlosni tornjevi
Generatori
- CPPG - prenosivi generatori (lijevo gore)
- CPG - pokretni generatori (desno i dole lijevo)
- CPDG - dizel generatori 50 i 60 Hz
- CPSG - stacionarni generatori 50 i 60 Hz
Više velièina i modela svih vrsta
Prilagoðen za lahko servisiranje
sa pokazivaèem broja radnih sati
Lagan pristup upravlj. panelu
Dobro zaštiæeni i izolirani od uticaja
iz okoline sa nepropusnim okvirom
Moguænost daljinskog upravljanja i pokretanja
Prilagodljiva snaga, visokoefikasni pouzdani motori
CP generatori - vaš izvor snage i energije
Kompresori
Tražite pouzdanost, fleksibilnost i produktivnost?
Potražite je u robusnom Njemaèkom dizajnu - CP!
- Motori najpoznatijih proizvoðaèa Kubota i Deutz
- Optimiziran rezervoar goriva za kontinuiran rad
- Lahko upravljanje, pristup motoru i filterima
- Automatski dodavaè gasa - prema optereæenju
- Protoci pri radnom pritisku (7 bara): 42-185 l/min
Svjetlosni tornjevi
Problemi sa osvjetljenjem prilikom rada noæu?
- Robusni CP svjetlosni tornjevi za noæne aplikacije,
od iskopa i konstrukcionih radova do sportskih
dogaðaja i hitnih potreba za osvjetljenjem
- Metalne halogene lampe troše manje energije,
daju bolje osvjetljenje i duži radni vijek
- Lahko se postavljaju, rezervoari
projektovani za dugotrajan rad bez dopune.
- Kompaktni tornjevi su pogodni za transport i
montiranje osvjetljenja gdje god je potrebno.
OHS d.o.o. Kakanj - ovlašteni zastupnik Chicago Pneumatic za BiH
Pneumatski alati
Pneumatski èekiæi i nabijaèi klinova
Više modela za vertikalne i horizontalne položaje
- Dostupni u više velièina i modela
- Vodeæi dizajn, tehnologija velike
udarne snge i dugotrajnosti
- Standardni èekiæi i lomilice
- “S” verzije - sa prigušivaèem buke
- “SVR” verzije - sa prigušivaèem
buke i vibracija na ruèkama
- Prikljuèak za crijevo ima osobinu
okretnog zgloba - lakše rukovanje
- Unutrašnji otvor za podmazivanje
- Usklaðeni sistem ventila
- Dugotrajne poliuretanske opruge
Pneumatska testera (pila)
- Dizajnirana da sijeèe beton, asfalt i kamen
- Precizno izbalansiran i okretan alat
- Ugraðeni nauljivaè obezbjeðuje
konstanto podmazivanje alata
- Pogonski motor snage 3 kW
- Sjeèiva preènika 300 i 355 mm
- Gumirana ruèka, direktni pogon, ...
Pneumatski grebaè
- Idealni za èišæenje i ogrubljivanje
betona i konstrukcijskih spojeva
- Upotreba i za izradu završnih detalja
na betonskim površinama
- 3 modela, 3 volfram-karbidna klipa
Muljarica
- Voda, morska voda,
korozivne tekuæine, ...
- Granulacije do 25mm
- Ugraðen nauljivaè
- Dugotrajne i kvalitetne
Potopna pumpa
- 2 modela, lagane i jednostavne
- Usisne pumpe za uklanjanje vode
i drugih relativno èistih tekuæina
- Minimalna visina vode - 22 mm
Kružna bušilica
- Bušenje rupa u betonu, cigli,
zidovima, kamenu, ...
- Preènik rupa: 50-150 mm
- Lahka i jednostavna za upotrebu
Štapni nabijaè - tamper
- Brzo efikasno nabijanje tla oko temelja,
u rupama, rovovima i uskim otvorima
- Lagani, jednostavni i lahki za upotrebu
- Ugraðeni nauljivaè olakšava održavanje
OHS d.o.o. Kakanj - ovlašteni zastupnik Chicago Pneumatic za BiH
Ruèna hidraulièna oprema
Hidraulièni agregat
- dizel, benzin ili elektro pogon
- 20-40 l/min, 140-172 bara
- termostatski hladnjak ulja
- signal za izmjenu filtera
- inteligentno napajanje, tj.
motor se zaustavlja kada
se alat ne koristi
- pogodan za transport
- lahko upravljanje
- mala potrošnja
Hidraulièni bušaè rupa
- Rupe fi 90-350 mm, l = 1,3 m
- 2 osobe za rukovanje, 2 smjera
Hidraulièni èekiæ i nabijaèi
- Više modela i velièin: 15 - 40 kg
- VR-prigušivaè vibracija ruèki
- HBP - visoki povratni pritisak
Razdjelnik
protoka ulja
- 2 modela
- 60 i 120 l/min
- pravilan smjer
proticanja ulja
Hidraulièna bušilica
- Rupe preènika 50mm,dubine 6m
- Obrtni i udarni mehanizam
Izvlakaè
stubova/šipki
Potopiva
pumpa
- 6 tona vuène
hidraul. snage
- 4 tone vuène
dodatne snage
poluga-ruèka
- Automatski
zatezaè lanca
- Adapteri za
preènike raspona
16-150 mm
- 2 modela
- Granulacije
10mm i 60mm
- Max protok
pumpi: 840 i
1920 l/min
- Hlaðenje i
podmazivanje
hidrauliènim
uljem
Hidraulièni nabijaè stubova
Hidraulièna testera (pila)
Hidraulièna kružna bušilica
- Šipke, ankeri, stubovi, znakovi
- Preènik stubova/šipki: 50 - 150 mm
- Snažne: beton, asfalt i èelik
- Preènik diska 350 i 400 mm
- Kolica sa rezervoarom vode
- Preènik burgije 50 - 200 mm
- Dijamantsko jezgro
OHS d.o.o. Kakanj - ovlašteni zastupnik Chicago Pneumatic za BiH
Oprema i alati za tretman betona
”CP oprema i alati za tretman betona su uz vas pri svakom koraku rada sa betonima.
Od vibro tretmana i ravnanja do završnih radova i rezanja, CP oprema i alati su
Pravi partner za svakodnevno efikasno, pouzdano i jeftino izvoðenje radova.”
CombiForm - kalupi
- Lagan i èvrst, lahko se sjeèe po potrebi
- Za pravljenje željenog oblika poda, šine
za niveliranje i ravnanje, držaè armature,
kontrukcioni spojevi, graniènik-oplata,...
- Dužina/kom=3,5m, pakovanje 10kom.
- Smanjuje unutrašnje napone u betonu
- Štedi vrijeme i rad, lahko se montira
Vibratori za beton
- Pneumatski, mehanièki ili elektrièni pogon
- Dug domet, vibracija glave uveæana 4 puta
- Lahko održavanje i niski troškovi
- Razlièiti preènici glava - 25-77 mm
- Upotreba i do 4 vibratora na jednom
Generatoru ili frekventnom pretvaraèu
Pogonske jedinice
- Pogonske jedinice - dizel ili benzin
- Generatori - dizel i benzin motor
- Frekventni pretvaraèi sa zaštitom
od preoptereæenja i stabilnošæu
- Èvrsta konstrukcija, pouzdani
štedljivi motori, brze spojke i
prikljuèci, smanjene vibracije,...
Vibroletve
- Nakon vibrotretmana, svjež beton
izravnajte koristeæi CP vibroletve
- Pouzdani štedljivi Honda motori
- Lahko kretanje u oba smjera
- Podesiv gas i brzina motora
- Elastièno oslanjanje motora
- Izvlaèenje ruèke i do 4,5 m
- Profil u dodiru sa betonom
razlièitih dužina: 2 - 4,9 m
- Kvalitetan i dugotrajan alat
Rezaèice
- Ravni, pravilni i stabilni rezovi
- Prilagodljive ruèke, rezervoar
za vodu 30l za hlaðenje sjeèiva,
diskovi preènika 350 i 450 mm,
dubina rezanja do 150mm, dizel
i benzin motori, lahko održavanje
Helikopteri - gleteri
- Najbolja finu i glatka završna obrada betona
- Pogon - Honda motori, podesiv gas i brzina
- Prilagoðen za transporte, lahko upravljanje
- Raspoloživi preènici: 600, 900 i 1200 mm
- Zaštitni prsten od udara elastièno uèršæen
OHS d.o.o. Kakanj - ovlašteni zastupnik Chicago Pneumatic za BiH
Oprema za zbijanje
Vibro ploèe za zbijanje tla i asfalta
- Sistem podmazivanja ekscentriènih dijelova
- Èvrst okvir i štitnik remena štite motor
- Honda motori - snažni i pouzdani
- Razlièite velièine: 50 - 140 kg
- Brze i uèinkovite
- Dugotrajne
Vibro ploèe za zbijanje asfalta
- Veliki odvojivi spremnik za vodu
- Èvrst okvir štiti motor
- Nehrðajuæe prskalice
- Posebna bazna ploèa
Reverzibilne vibro ploèe
Nabijaèi
- Dobro izbalansirani
- Izmjenjive ploèe
- Mali potrošaèi
- Brzi i snažni
- Dugotrajni
Vibrovaljak - trencher
- Snažan motor, izuzetan pogon i pouzdan rad
- Uspon uz nagibe do 35 stepeni, 2 modela
- Valjci se obræu nezavisno, u oba smjera
- Motor zaštiæen èvrstim okvirom
- 10 modela velièina 150-500 kg
- Bazna ploèa od hardoxa 400
- Niski troškovi održavanja
- Dizel ili benzinski motori
- Jednostavno servisiranje
Pomièni dvobandažni valjak
- Hatz motor, ergonomski oblikovane ruèke
- 71 l spremnik za vodu, sistem hlaðenja
- pogodan za zbijanje tankih slojeva zrnastog
materijala i asfalta, preklopive ruèke, ...
OHS d.o.o. Kakanj - ovlašteni zastupnik Chicago Pneumatic za BiH
INDUSTRIJSKI
ALATI
udarni odvijaèi, alati za uvrtanje vijaka, brusilice,
alati za šmirglanje i poliranje, bušilice, sjekaèi i
èistaæi, specijalni alati, pneumatske stanice, gedore,
nastavci, prikljuèci, spojke, brusne ploèe, rezne
ploèe, šmirgl i polirke, burgije, špice, sjeèiva,
odvajaèi vlage, nauljivaèi, crijeva, ulje, mast, ...
- Pneumatski pogon
- Visoke performanse
- Dugotrajni i kvalitetni
- Snažni, pouzdani i sigurni
- Veliki izbor modela i velièina
širok izbor primjene i upotrebe
HIDRAULIÈNI ÈEKIÆI:
- originalni dijelovi, maziva i prikljuèni alati
- ovlašteni servis i remont za hidrauliène èekiæe
NAJBOLJI SERVIS I ORIGINALNI DIJELOVI
> Ovlašteni servis i remont za sve proizvode iz ponude, terenski kontrolni pregledi i popravke
> Originalni rezervni dijelovi, prikljuèci i prikljuèni alata za sve proizvode nvedene ponudom
> Davanje instrukcija i obuke za pravilno rukovanje i održavanje svih alata iz ponude
> Izrada i podešavanje instalacija za pravilan rad svih proizvoda iz ponude
BILJEŠKE / NOTES:
........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
OHS d.o.o. Kakanj - ovlašteni zastupnik Chicago Pneumatic za BiH
Download

1 - Naslovna strana kataloga - 2 verzija