ISSN 1820-7170
broj 20 zima 2011
POROĐAJ
Porođaj
u kadi
ISHRANA
Hrana za
zdravu
i pametnu decu
Muškarac u trudnoći
i nakon porođaja
TRUDNOĆA
SAVET PEDIJATRA
Genetsko
savetovalište
Nega bolesnog
deteta
besplatan časopis
besplatan časopis
besplatan časopis
besplatan časopis
besplatan časopis
SADRŽAJ:
SADRŽAJ:
TRUDNOĆA
Genetsko savetovalište . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Edukativne radionice za trudnice
“Fit i zdrava mama“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
POROĐAJ
Porođaj u kadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Muškarac u trudnoći i nakon porođaja . . . . . . . 8
Bolovi u leđima nakon porođaja
– kako ih prevazići . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SAVET PEDIJATRA
Dijareja kod dece. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kako sprečiti povređivanje deteta
i šta uraditi kada se to desi... . . . . . . . . . . . . . . 14
IZLOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ISHRANA
Hrana za zdravu i pametnu decu . . . . . . . . . . 22
SAVET PEDIJATRA
Nega bolesnog deteta
- ispravni i pogrešni postupci . . . . . . . . . . . . . . 24
BEBAC.COM
Amniocenteza - Zašto se radi
ova procedura i da li je obavezna? . . . . . . . . . 28
MINI FACEBOOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
FILMOVI ZA DECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
HALOBEBA
Nemir deteta zbog odvojenosti
i pred nepoznatim osobama . . . . . . . . . . . . . . 34
Godišnja pretplata na časopis Bebin izbor:
Pretplata se odnosi samo na troškove poštarine jer je časopis besplatan,
a iznos je 210 dinara za svih 6 brojeva u 2012. godini.
Popunite opštu uplatnicu na sledeći način:
Uplatilac: Ime, prezime i adresa
Svrha uplate: ptt troškovi
Primalac: Milorada Jovanovića 5, Beograd
Iznos: 210,00
Račun primaoca: 265 0000000 641 514-42
Kopiju uplatnice pošaljite na našu adresu:
Emisar d.o.o. Milorada Jovanovića br. 5, 11147 Beograd,
faks: 011/35 35 349 ili e-mail: [email protected]
Osnivač i izdavač: Emisar d.o.o.
Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd
tel: 011/35 35 331
fax: 011/35 35 349
www.bebinizbor.com
offi[email protected]
Direktor: Rade Stojković
Uredništvo:
Rade Stojković, Danka Trifunović
Redakcija:
Danka Trifunović, Ana Kostić, Irena Spasović
Lektor-korektor: Danka Trifunović
Stručni saradnici: dr Ljiljana Koljaja
-specijalista pedijatrije, dr Dejan Bošković,
spec. dr Vesna Vuković-dečiji psihijatar,
Ranko Vuković-dipl.def. -logoped, Živka
Vlajković-nutricionista, mr ph spec Danijela
Pecarski-mr farmacije, dr sc Jasmina
Vuksanović-logoped, dr Jelena Rakić
Milanović, mr sc med-fizijatar, Dragana
Kolaković-viši fizioterapeut i fitnes instruktor,
Nada Lazić-dipl. def. i viša med. sestra,
doc dr sc med Nevenka Raketić-načelnik
pedijatrije, dr Danijela Todorović- pedijatar,
dr Miroslava Šarac-spec. pedijatrije,
dr Ljubica Presetnik-specijalista ginekologije
i akušerstva, dr Sandra Radović-ginekolog,
Milanka Šetina-dipl. mol. biolog i fiziolog,
M.Sc primenjene genetike
Saradnici i prijatelji: Halobeba, Bebac.com,
Zdravstvena ustanova Pharmacity,
Masel group d.o.o.
Kratke izreke preuzete iz knjiga
“Velika očekivanja - Tom Berns,
“Prijateljstvo” i “Hvala ti mama” - En Dods
Grafički dizajn:
CORETEC, Ana Kostić i Danka Trifunović
Štampa: Rotografika, Subotica
Distribucija: Emisar d.o.o.
Marketing: 011/ 35 35 341
offi[email protected]
Oglašavajući se u “Bebinom izboru” imate
priliku da se obratite širokom krugu
potencijalnih klijenata.
CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
613/614
ISSN 1820-7170 - Bebin izbor
COBISS.SR-ID 146773772
Decembar 2011
Redakcija ne odgovara za sadržaj i istinitost objavljenih
reklamnih poruka, sponzorskih strana i marketinških
nastupa naših klijenata. Za slučajne i nenamerne greške
u toku štampe redakcija ne snosi odgovornost.
Sve dobijene fotografije se ne vraćaju i mogu se bez
nadoknade koristiti u svrhu ilustracije časopisa, a po
slobodnoj proceni redakcije da se objavljuju u određenim
rubrikama. Po dobijanju fotografija smatraćemo da ste
dali saglasnost za njihovu objavu.
Molimo roditelje da se pre slanja fotografija upoznaju
sa Zakonom o javnom informisanju.
www.parlament.gov.rs
Trudnoca
4
Milanka Šetina
dipl. molekularni
biolog i fiziolog
M.Sc primenjene genetike
’’Upoznaj samoga sebe’’
Sokrat
GENETSKO SAVETOVALIŠTE
Buduće mame i tate, da bi vam svaki dan bio ispunjen radošću i bezbrižnošću dok
iščekujete naslednike, posetite genetsko savetovalište i osigurajte zdravo potomstvo!
Sigurnost za budućnost
Genetsko savetovalište, kao savremeni model
zaštite i unapređenja zdravlja, definiše se kao proces komunikacije koji se bavi problemima ljudi
vezanim za pojavu ili rizik pojave genetičkih poremećaja u porodici. Suština genetske konsultacije
je u dobijanju odgovarajuće genetske informacije.
Ovde ćemo baciti svetlo na genetsko savetovalište pre začeća i tokom trudnoće, sve do rođenja
zdrave bebe.
Cilj genetskog savetovališta je
pravovremeno davanje adekvatne
informacije bračnim parovima kako
bi se izbegla bolest kod potomstva.
Pojedini parovi bi trebalo da se obrate za genetičku konsultaciju i pre samog začeća u slučaju
da oni sami ili u porodici imaju nosioca naslednih
oboljenja.
Genetsko savetovalište obavlja grupa stručnjaka
posebno obučenih za to, koji kooperativno deluju,
a ceo proces se sastoji iz više faza. Najpre se
obavlja razgovor sa genetičkim savetodavcem, gde
se na osnovu: godina, detaljne porodične i personalne anamneze, porodičnog stabla (da li u porodici postoje nosioci određene bolesti), zanimanja
(izloženosti štetnim činiocima na radu u trudnoći),
bračnom paru predočava koje potencijalne pos-
ledice mogu imati buduća beba i trudnica i daju se
uputi za određena ispitivanja i analize.
Tim za genetsku konsultaciju nakon prikupljenih svih neophodnih podataka i rezultata analiza
vrši genetsku evaluaciju i sagledava genetsku informaciju. Ona se predočava pacijentu - pojedincu
ili porodici, koja bi trebalo da je primi - prihvati i
upotrebi za donošenje odluke o stupanju u brak i/
ili stvaranju potomstva.
U toj interakciji stručnog tima sa porodicom,
pacijenti dobijaju saznanje o verovatnoći da li će
se razviti ili preneti genetsko oboljenje. Uz to, detaljno saznaju kakve su posledice oboljenja i mogući pristupi prevenciji.
Kome je neophodno
genetičko savetovanje
Indikacije za genetičko konsultovanje su:
- kod parova poodmakle dobi, žene starije od
35, a muškarci stariji od 50 godina koji planiraju
trudnoću ili je ista u toku;
- trudnice koje su bile izložene teratogenima
- lekovi, droga, zračenje, hemikalije, infekcije;
- trudnice koje planiraju trudnoću a same
imaju naslednu ili boluju od hronične bolesti;
- parovi koji već imaju jedno bolesno dete,
plod ili dete sa malformacijom;
- otkriven poremećaj u trudnoći koja je u toku
(pozitivan nalaz testa iz krvi majke na trizomije,
ultrazvučno utvrđen zastoj u rastu, malformacije);
- trudnoće nastale veštačkom oplodnjom;
- parovi koji pate od steriliteta.
Porodična anamneza
- brakovi među srodnicima;
- ponovljeni spontani abortusi, mrtvoređena
deca, rane dojenačke smrti;
- poremećaj naslednog materijala,
odnosno, hromozoma;
5
- poznata ili sumnjiva
nasledna bolest;
- članovi sa fizičkim, psihičkom
i mentalnim zaostajanjem;
- pojava izolovanih ili višestrukih
malformacija (npr. rascep nepca, defekt
nervne cevi, srčana mana i dr.);
- supružnici nosioci strukturnog
hromozomskog poremećaja ili genske
mutacije - promene koja nosioca ne
ugrožava, ali postoji visok rizik za
dobijanje bolesnog potomstva;
- više osoba sa slabo definisanim
poremećajem koji ima značajnu
genetičku podlogu, npr. neurodegenerativna bolest, maligna bolest, gluvoća,
oštećenje vida, abnormalnosti kose,
kože, kostiju, mentalna retardacija/
razvojno zaostajanje.
Ciljevi genetske
konsultacije su:
- da pacijent, odnosno porodica, shvate
medicinsko-genetske činjenice;
- da razumeju tip nasleđivanja bolesti i rizik
njenog ponovnog pojavljivanja u porodici;
Trudnoca
- da se daju moguća rešenja;
- da se pruži pomoć u izboru najbolje opcije
rešenja, uzimajući u obzir postojeći rizik od
ponavljanja pojave bolesti.
Budućnost genetičke konsultacije leži u određivanju genetičkog profila svake osobe. Iz ovog profila
ćemo čitati i identifikovati osobe koje imaju genotip
koji dovodi do bolesti, predispoziciju za bolest ili veliki rizik da dobiju dete sa određenom bolešću.
Trudnoca
6
Edukativne radionice
za trudnice
“FIT I ZDRAVA MAMA“
Preko stotinu radoznalih trudnica i mladih mama
prisustovalo je 19. novembra drugom izdanju beogradskog foruma o zdravoj trudnoći FIT I ZDRAVA
MAMA sa temom KAD STIGNE BEBA. Konferencijska
sala hotela ZIRA bila je podeljena na 6 edukativnih
radionica koje su vodile iskusne i renomirane specijalistkinje. Prvu radionicu, posvećenu psihofizičkoj pri
premi za porođaj, vodila je Dušica Dišić, mlada babica i sertifikovani edukator prenatalnih vežbi, i u okviru te radionice trudnice su mogle da isprobaju njen
program prenatalnih vežbi „Fit i zdrava mama“. Radionicu posvećenu ishrani odojčadi vodila je dr Mirjana
Bogdanović, specijalista pedijatrije, u okviru koje je
bilo reči o dojenju i uvođenju nemlečne ishrane.
Trudnice i mlade mame su mogle da postavljaju pitanja u vezi sa dojenjem, koje namirnice izazivaju alergije kod beba, koliko dugo treba izbegavati gluten,
kakvi su rezultati najnovijih svetskih istraživanja o
pripremanju organskih kašica, itd. Renomirana gošća
iz Zagreba, Snježana Schuster, vodila je radionicu
posvećenu vežbama disanja prilikom porođaja, što je
trudnicama bilo vrlo zanimljivo i korisno. Farmaceut
Nevena Vidaković vodila je radionicu posvećenu ishrani tokom trudnoće sa akcentom na uvođenju vitaminskih suplemenata u cilju jačanja organizma. U radionici posvećenoj pravno-adinistrativnim pitanjima,
koju je vodila mladi advokat Katarina Glavaš, trudnice su mogle da se obaveste o koracima koji ih
očekuju od trenutka kada treba da otvore trudničko
bolovanje (ako su u radnom odnosu), do potrebnih
dokumenata za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak ili socijalnu pomoć. Diplomirani defektolog
Nada Lazić, tvorac popularne Škole roditeljstva i saradnica našeg časopisa, govorila je o dojenju i nezi
bebe po izlasku iz porodilišta.
Forum je imao i humanitaran karakter jer su organizatori prikupljali donacije pojedinaca - bebi odeću i
opremu, koje će biti poslate Boru i Majdanpeku,
dvema opštinama na teritoriji Srbije sa najviše nezaposlenih lica.
Udruženje „Fit i zdrava mama“ planira sledeće
izdanje Foruma za proleće 2012. – takođe kroz program besplatnih radionica za trudnice i mlade mame,
koji će biti dopunjen i na njemu će gostovati novi
predavači.
„Pre svega mi je drago da je Forum bio veoma
posećen, što meni kao autoru projekta i čitavom timu
Udruženja FIT I ZDRAVA MAMA daje dodatnu motivaciju da budemo još bolji u budućnosti. Puna sala
budućih mama bila nam je najbolji pokazatelj koliko
je važno češće govoriti o temama koje su u vezi sa
iščekivanjem i pripremom za, po mnogima, najlepši
događaj u životu budućih roditelja, a to je rođenje
deteta. Pravovremena edukacija i informisanost o stvarima koje ih očekuju kao mame i tate je nešto što je
naš cilj, kao i razbijanje predrasuda i zabluda o trudnoći i promocija nataliteta. Ponosni smo
jer smo u okviru humanitarne
akcije prikupili veliki broj bebi
opreme koja će pomoći nezaposlenim mamama u najugroženijim opštinama u Srbiji.
Zahvaljujem se svim prijateljima projekta koji su prepoznali
vrednost ovoga što radimo i omogućili da Forum FIT I ZDRAVA
MAMA bude besplatan za sve
posetioce, sto će biti i u budućnosti“ rekla je Dušica Dišić, babica i sertifikovani edukator prenatalnih vežbi.
7
Porođaj
Prim dr Aleksandra Mladenović
načelnik bolnice
za ginekologiju i akušerstvo
KBC Zvezdara
POROĐAJ U KADI
Voda sama po sebi
stvara osecaj
´ mira i Prijatnosti
KBC Zvezdara je jedina ustanova
u zemlji u kojoj se bebe rađaju u
kadi. Sam porođaj u vodi, odnosno
u kadi, nije potpuno bezbolan, ali
značajno smanjuje doživljaj bola.
Inače, porodilja u ovoj kadi sme
da provede najviše dva sata, koliko
je dovoljno da se opuste mišići, a
zatim prelazi na sto gde se porođaj
nastavlja. Ovakvu vrstu porođaja
može da dobije besplatno svaka
porodilja koja poželi.
Voda je materija bez koje nema
života. Poznato je da je ljudski organizam sačinjen uglavnom od vode,
jer 70% organizma čini voda. U periodu dok je beba još u majčinoj
materici, voda je još zastupljenija:
3 dana star fetus je sačinjen od
97%, a fetus od 8 meseci od 81%
vode. To je po nekima tzv. vodeni
period čovečijeg života. Osim toga,
beba je svih 9 meseci, tj. sve vreme u toku trudnoće, okružena vodom u majčinoj materici. Verovatno
su te činjenice i navele istraživače i
lekare da istražuju pozitivan uticaj
vodene sredine na sam porođaj.
Tako je još 60-tih godina ruski
istrazivač Charkovsky počeo time
da se bavi, a prvu kadu za porođaj
konstruisali su francuski akušeri
Leboyer i Odenta. Prvi porođaji u
kadi su počeli da se primenjuju
krajem 90-ih godina. U našoj bolnici, KBC Zvezdara, ova metoda porođaja je uvedena pre 15 godina i odonda se sve više primenjuje, jer
interesovanje kod trudnica raste iz
godine u godinu. Za to je svakako
objašnjenje što voda sama po sebi
stvara osećaj mira i prijatnosti, a u
samom porođaju dovodi do opuštanja i obezboljavanja, a samim tim i
ubrzavanja porođaja.
Kako bi se pristupilo porođaju u
kadi, neophodno je da trudnice ispune izvesne uslove, a to su:
1) porodilja mora to da želi
2) ne sme da boluje od akutnih
i hroničnih oboljenja
3) bakteriološki brisevi
vagine i grlića materice
moraju biti besprekorni
4) plodovi ovojci moraju biti celi
5) grlić treba da je otvoren
4-5 cm (tj. da je
porodilja u porođaju)
6) da su otkucaji bebinog srca
uredni (na osnovu praćenja
CTG aparatom)
7) da nema drugih akušerskih
kontraindikacija
Ukoliko ispunjava te uslove, porodilja se uvodi u kadu do grudi
(obavezno ceo stomak) i tu provodi
2-3 sata, uz redovno praćenje bebinog srčanog rada specijalnim CTG
aparatom. Potom iz kade prelazi
na klasičan porođaj gde se porođaj
završava. U ovoj kadi postoje specijalni termostati i grejači koji regulišu da temperatura u kadi bude
oko 37 stepeni. Kada se pre svake
upotrebe opere i dezinfikuje, a s
njene površine uzimaju se i kontrolni brisevi da bi se sprečile
infekcije. Inače, neka istraživanja su
pokazala da je veća verovatnoća za
infekcijama pri klasičnom, nego pri
ovom “vodenom” porođaju.
Sam čin porođaja može da se obavi u vodi, ali i ne mora, ukoliko to
porodilja ne želi. Ona provodi u kadi
dva sata a zatim se premešta na sto
gde se porađa, a ima i onih koje žele
da se i sam porođaj obavi u vodi.
To bebi ne može nikako da škodi jer
ona iz plodove vode, iz tople i vlažne
sredine, prelazi u toplu vodu u kadi.
Suprug takođe može da prisustvuje
porođaju ukoliko su njegovi rezultati bakterioloških briseva grla i nosa
uredni.
Na ovaj način, uz brigu i stručnu
pomoć, mi se zapravo trudimo da
porodilja prođe što brže i bezbolnije
kroz porođaj i na taj način ponese
lepe uspomene na ovaj, verovatno
najznačajniji, čin za čovečanstvo.
Stručnjaci porođaj u kadi posebno preporučuju kod prvorotkinja
jer se na ovaj način smanjuje
potreba za medicinskim intervencijama, porodilje se osećaju
komotnije, manje su napete i
manja je opasnost od hormonalnih poremećaja. Pored toga što
topla voda opušta mišiće, smanjuje se i lučenje noradrenalina
i povećava lučenje endorfina hormona sreće, a majke sve vreme mogu uz pomoć elektronskog
minifetona, zvučnog monitora
koji se stavlja na njihov stomak,
da prate rad srca bebe.
Porođaj
8
Nada Lazić
dipl. defektolog i viša medicinska sestra,
autorka priručnika za trudnice
- Od zdravih roditelja
do zdravog potomstva
MENTALNO-HIGIJENSKI PRISTUP
TRUDNOĆI I RODITELJSTVU
Muškarac
u trudnoći i nakon
porođaja
Muškarac u trudnoći
Muškarac je deo trudničkog para, a ne samo
muž trudnice.
Muškarci u periodu trudnoće:
l Pokazuju povećano interesovanje za decu uopšte
l Govore o sopstvenom osećanju ispunjenja i ponosa nastalim usled trudnoće
l Vrlo su zabrinuti za ishod trudnoće
l Radije traže društvo poznanika koji su već očevi
l Više su i češće u kontaktu sa svojim roditeljima
nego pre ili kasnije
l Manje su uporni u svađama, pre popuštaju
Prisustvo oca tokom porođaja
Analizama toka porođaja kojima su prisustvovali
i očevi utvrđeno je da:
l Porođaj u proseku kraće traje
l Upotrebljava se manja količina lekova protiv bolova
l Parovi govore o većem stepenu zadovoljstva
događajem
l Govore o doživljaju zajedništva i utisku da su jače
emocionalno vezani posle zajedničkog porođaja
l Očevi koji su prisustvovali porođaju brže, bolje i
lakše prihvataju ulogu oca (mereno kvalitetom interakcije sa detetom i dužinom interakcije, učestvovanjem u
aktivnostima oko nege malog deteta)
l Dete koje ranije dolazi u bliži i intenzivniji kontakt
sa oce takođe ima više koristi od ovakvog zajedničkog
čina
Da li postoji biološka predodređenost
žene da se brine o deci?
Muškarci, isto kao i žene, razlikuju različite vrste
plača kod beba i pravilno tumače plač, pridajući mu odgovarajuću poruku
l Fiziološke promene koje se javljaju kod odraslih
kada je dete uznemireno i intenzivno plače su iste kod
očeva i kod majki (povišen pritisak i sl.)
l Očevi su podjednako uspešni u nizu aktivnosti
vezanih za brigu i negu dece, kao što su hranjenje, pol
vijanje i slično, i vrlo uspešno i spremno prepoznaju i
reaguju na mnoge detetove neverbalne signale i poruke
l Očevi su jednako kompetentni roditelji kao i majke.
Kompetencija roditelja se definiše kao osetljivost roditelja da interpretira detetove signale i reaguje na detetove potrebe
l Hormonalne promene u toku trudnoće ne čine ženu
adekvatnijom za brigu o mladima
Doprinos oca razvoju deteta
Očevi neosporno doprinose dečjem emocionalnom,
socijalnom i intelektualnom razvoju. Očevo prisustvo u
porodici pospešuje detetovo mentalno zdravlje i intelektualno napredovanje.
l U porodicama u kojima je nedostajala očinska figura, kod dece su se stvorili problemi u formiranju identiteta. Deca pokazuju nedostatak sigurnosti, odloženo
sazrevanje, antisocijalno ponašanje ili naglašenu introvertnost.
l Dečaci koji odrastaju bez oca obično naginju ili
antisocijalnom ponašanju ili preteranoj feminizaciji ponašanja i stavova
l Kod devojčica koje su rasle bez očinske figure
se kasnije javljaju izrazite i dugotrajne poteškoće u
uspostavljanju odgovarajućih kontakata i veza sa muškarcima
Dete i brak roditelja
Deca mogu imati i pozitivan i negativan uticaj na
bračne odnose. Ona mogu povećati osećanje sreće
i zadovoljstva u braku, ali mogu i poremetiti relativno
9
harmonične bračne odnose. Dolazak prvog deteta često
izaziva krizu u braku:
l Prvo dete smanjuje za polovinu vreme koje su do
tada supružnici provodili u razgovoru
l Teme razgovora se menjaju - glavna tema razgovora postaje upravo dete
l Supružnici postaju roditelji na prvom mestu, a tek
onda supružnici
l Izlasci i zabave se drastično smanjuju
l Majka i dete postaju centar pažnje i interesovanja
mnogih, a otac opet ostaje po strani
l Postoji i negativan uticaj dece na seksualne odnose
u braku
l Menja se kućni ambijent
Očeva ljubomora
Realno gledano, dete uzima od roditelja deo vremena, pažnje i brige, koji su do tada bili posvećeni bračnom
partneru. Upravo zato očevi veoma često pokazuju osećaj uskraćenosti, ugroženosti, ljubomore i revolta.
Žiža očeve ljubomore je najčešće fokusirana na:
l vreme i brigu koje žena posvećuje detetu
l davanje prednosti potrebama deteta
Očeva ljubomora se retko izražava na direktna način
već indirektno:
l postavljanje nemogućih zahteva prema detetu
l kritički odnos prema detetu
l podsmešljivost i potcenjivački odnos prema detetovim sposobnostima
Ljubomora muškarca u trudničkom paru se ponekad
javlja vrlo rano, već u prvim mesecima trudnoće, i to iz
dva razloga:
l preokupiranost žene trudnoćom i njeno stavljanje
supružničkih odnosa u drugi plan i
l osećanje supruga da ne može više da učestvuje
u ovom periodu svog roditeljstva u samom procesu
trudnoće
Porođaj
Škola održava predavanja u Dečijem kulturnom centru „Majdan“, Kozjačka 3-5,
Beograd. Svakog prvog ponedeljka u mesecu počinje nova grupa. Škola je BESPLATNA za sve polaznike.
Možete nas kontaktirati na telefone: 064/
168 27 77 i 064/267
2238, putem sajta:www.skolaroditeljstva.com, ili
na Facebook stranici – Škola roditeljstva Nada Lazić
(gde se oglašavaju svi susreti i teme).
Program centra:
1. Fiziologija trudnoće kroz trimestre,
porođaj i primena epidurala u akušerstvu
- predavač: dr sc med V. Živanić
2. Pravilna ishrana u trudnoći, štetnost nikotina,
alkohola i kofeina - predavač: prim dr P. Borović
3. Nega kože u trudnoći - predavač:
prof. dr S. Marinković Šiler
4. Savremena stomatologija i roditeljstvo
- predavač: dr N. Jakovljevic
5. Mentalno higijenski pristup trudnoći i
roditeljstvu - predavač: psiholog S. Đorđević
6. Psihomotorni razvoj deteta intrauterino i
do 3. godine - predavač: psiholog S. Đorđević
7. Komunikacija i način stimulacije razvijanja
govora - predavač: logoped K. Bojović
8. Karakteristike motornog razvoja deteta od
rođenja do navršene 3. godine - predavač:
vis. struk. terapeut S. Milanović
9. Superirornost majčinog mleka (isključivo
dojenje do 6. mes.) - predavač: prim. dr sc med
pedijatar/neonatolog V. Marinković
10. Matične ćelije i njihova primena u
savremenoj medicini - predavač: N. Lazić,
dipl defektolog i VMS
11. Značaj psihofizičke pripreme trudnica
za porođaj - predavač: vis. stručni terapeut
S. Milanović
12. Babinje - 40 dana nakon porođaja
- predavač: N.Lazić, dipl.def. i VMS
13. Praktični čas: kupanje, obrada pupčanog
patrljka, kako oblačiti novorođenče, šta je neophodno za dolazak bebe kući, oprema prostora
14. Dodela diploma i knjige “Od zdravih roditelja
do zdravog potomstva” polaznicima škole
- koordinator Nada Lazić, dipl. Def. I VMS
Porođaj
10
Dragana Kolaković
viši fizioterapeut
i fitnes instruktor
LIFE CENTAR ZIRA,
Ruzveltova 35
Mob: 063/ 44 84 57
Bolovi u leđima nakon porođaja – kako ih prevazići
Mišićni tonus nakon porođaja je znatno smanjen
Oslabljena trbušna muskulatura koja obezbeđuje
glavnu potporu kičmi, rastezanje vezivnog tkiva tokom
trudnoće i izmenjena statika dovode često do bolova
u leđima. Oni mogu da se jave u vratu, između lopatica i u krstima. Pojačavaju se pri dugotrajnom sedenju i stajanju, u prisilnom položaju pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti oko bebe i u kući. Dugotrajna
napetost mišića smanjuje ishranu tkiva - mišići su slabo
prokrvljeni jer ne dobijaju dovoljno kiseonika, što dovodi
do novih bolova.
Za održavanje normalnih fizioloških krivina kičmenog
stuba - u vratnom delu i krstima prema napred, a u grudnom delu prema nazad - potreban je dobar balans: sa
jedne strane mišića i ligamenata, a sa druge kostiju i
zglobova. Mišići leđa moraju da budu dovoljno jaki
da se suprotstave sili zemljine teže, kao i mišićima
prednje strane trupa, koji utiču na kičmeni stub preko
svojih pripoja na rebrima i karlici. Prevencija ponovnog
javljanja bola u leđima je pravilno držanje tela, korišćenje
zaštitnih položaja i pokreta pri obavljanju svakodnevnih
aktivnosti u kući o oko bebe, kao i jačanje trbušnih
mišića i leđnih mišića. Napeti mišići mogu da se opuste
masažom ili nekom od tehnika relaksacije.
Zaštitni položaji za leđa
Nakon porođaja, vrlo je bitno da naučite kako da
zaštitite svoja leđa. Bolovi u leđima su vrlo česta pojava
kod novih mama. Evo nekoliko načina da sačuvate svoje
zdravlje i dozvolite vašim leđima da ojačaju:
- U prvih nekoliko meseci nakon porođaja nemojte
podizati ništa teže osim svoje bebe. Ovo će vam obezbediti da se ne naprežete.
- Ako podižete vašu bebu sa niže podloge, savijte
svoja kolena. Podizanjem sa ispravljenim nogama možete povrediti svoja leđa.
- Dok sedite, pokušajte da održite pravilno držanje
- držite leđa uspravno i aktivno - nemojte se kriviti i
nemarno ih držati. To je odličan način za jačanje leđa.
- Prilikom dojenja zauzmite udoban položaj kako
biste izbegli napetost i bolove u vratu i gornjem delu
leđa.
- Kada gurate kolica uzbrdo, nemojte to raditi sa
ispruženim rukama. Deluje vrlo prirodno, ali to stvara
nepotrebno naprezanje u leđima. Savijte ruke i držite
kolica blizu tela.
- Ojačavanje mišića stomaka je odličan način da zaštitite ili smanjite bolove u leđima.
Vežbe za relaksaciju mišića vrata
Zauzmite udoban sedeći položaj, ruke opuštene
pored tela, ramena opuštena.
1. Istezanje zadnjeg dela vrata - sagnite glavu prema
napred i pokušajte bradom da dodirnete grudnu kost. Trudite
se da ne savijate gornji deo leđa i da ne podižete ramena.
2. Istezanje u stranu - nagnite glavu uhom ka ramenu dok ne osetite lagano istezanje u vratu. Leđa
ostaju prava - nemojte se naginjati celi u stranu.
3. Rotaciono istezanje - okrećite glavu u jednu stranu
i gledajte preko ramena dok ne osetite lagano istezanje
u vratu. Ne rotirajte grudni deo leđa.
4. Izvlačenje brade - držite glavu u normalnom položaju, zatim uvucite bradu kao da pravite dupli podbradak. Ostanite 5 sekundi u tom položaju pa se opustite.
Vežbe za razgibavanje
srednjeg dela leđa - sedeći položaj
1. Zauzmite udoban sedeći položaj, ispravite leđa,
jednu ruku opustite pored tela a drugu podignite uvis i
lagano se istežite u stranu vodeći računa da se karlica
ne odigne sa podloge. Isto ponoviti u drugu stranu.
2. Ispravite obe ruke ispred sebe, šake ukrstite,
istežite ruke napredi i povijajte gornji deo leđa dok ne
osetite istezanje mišića u gornjem delu leđa.
3. Ukrstite šake iza leđa, spuštajte ramena dole i
nazad dok se lopatice ne sastave.
4. Sedite potpuno oslonjeni na naslon stolice i pokušajte da zarotirate gornji deo leđa tako što ćete jednu
ruku postaviti iza naslona, a drugom obuhavatiti naslon i
pogledati iza sebe. Ne odižite karlicu sa podloge.
Vežbe za jačanje mišića leđa
- četvoronožni položaj
Zauzmite pravilan četvoronožni položaj sa osloncem
na kolenima i šakama (kolena blago razmaknuta u širini kukova, šake u širini ramena), zategnite stomak, ramena povucite nazad - daleko od ušiju.
1. Podizanje ruke napred - zategnite stomačne mišiće
i lagano podignite ispruženu ruku ispred sebe do visine
ušiju, zadržite u tom položaju. Ponovite vežbe drugom
rukom.
2. Podizanje ruke u stranu - zategnite stomačne
mišiće i podignite ruku uvis sa strane, pogled
ka ruci, zatim je savijte i provucite
ispod grudnog koša u drugu
stranu - iza ruke koja je oslonjena na pod, okrenite glavu i
pratite pogledom šaku. Ponovite vežbu drugom rukom.
3. Podizanje noge unazad
- zategnite stomačne mišiće
i lagano podignite jednu nogu
iza sebe i zadržite 5 sekundi.
Leđa ostaju u ravnoj poziciji.
Savet: izdvojite vreme
samo za sebe i uvek ćete
imati vremena za vašu bebu.
Savet pedijatra
12
Dr Danijela Todorović, pedijatar
DZ „Jedro“, Jurija Gagarina 14
tel: 011/715-0715, 715-0681
Dijareja
kod dece
Dijareja (proliv) se definiše
pojavom više od 3 tečne stolice
u toku 24 sata
Posebno je važna konzistencija stolice, a ne
broj stolica. Česte, formirane stolice ne mogu
se smatrati dijarejom. Bebe koje su isključivo
na ishrani majčinim mlekom često imaju retke
ili kašaste stolice, što takođe nije proliv.
Akutna dijareja je jedan od najčešćih uzroka
smrti u odojčadi i male dece u celom svetu.
Svake godine u celom svetu od dijareje umre
više od 3 miliona dece mlađe od pet godina, uglavnom
usled dehidracije, tj. gubitka tečnosti.
Nejčešći prouzrokovači dijareje su virusi (rotavirus),
bakterije (E.coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter
jejuni) i protozoe (Entamoeba histolytica). Infektivni
agensi koji uzrokuju dijareju najčešće se prenose
fekalno-oralnim putem, koji podrazumeva unos zagađene hrane ili vode i direktnim kontaktom (kapljičnim
putem, preko zagađenih ruku ili predmeta). Rizično
ponašanje u velikoj meri može doprineti prenošenju
infektivnih prouzrokovača dijareje: neadekvatno rukovanje priborom za hranjenje deteta, čuvanje pripremljene hrane na sobnoj temperaturi, upotreba zagađene
vode za piće, loša lična higijena, nehigijensko odlaganje
fekalija.
Do pojave dijareje može doći i usled: intoksikacije
(trovanja) zbog zagađenja hrane bakterijskim toksinima,
nepodnošenja određene vrste hrane, upotrebe antibiotika koji uništavaju normalnu bakterijsku floru creva,
prekomerne upotrebe sredstava za čišćenje/sredstava
za smekšavanje stolice, psihičkog stresa.
Akutna infektivna dijareja se češće i u težem obliku javlja kod dece u prve dve godine života. Učestalost dijareje je najveća u uzrastu od 6 do 11 meseci.
U tom uzrastu se uvodi nemlečna hrana, odojče
počinje da puzi i dodiruje predmete oko sebe, dok je
nivo antitela dobijenih od majke snižen. Na našem
podneblju dijareja je najučestalija tokom leta i rane
jeseni.
Dijareja nastaje zbog ubrzanog prolaza stolice
kroz creva i ubrzane peristaltike creva, a zbog čega je
smanjena resorpcija vode u debelom crevu. Učestalim i
vodenim stolicama bolesno dete gubi vodu i elektrolite
(natrijum, hlor, kalijum i bikarbonate).
Najčešći klinički oblik je akutna vodenasta dijareja
koja obično traje manje od 7 dana (najduže do 14 dana),
a manifestuje se učestalim, kašastim ili vodenastim
stolicama, bez vidljivih tragova krvi. Mogu se javiti i mučnina, povraćanje, bol u stomaku i povišena temperatura.
Tri osnovna pravila lečenja dijareje su:
1. Sprečiti razvoj dehidracije,
ukoliko već nema znakova dehidracije;
2. Lečiti dehidraciju, ako je prisutna;
3. Hraniti dete za vreme trajanja i posle prestanka
proliva da bi se sprečili nutritivni poremećaji.
Oralna rehidraciona terapija je oralno unošenje
tečnosti i elektrolita u obliku oralnog rehidracionog
rastvora, dopunjeno povećanim unošenjem drugih
tečnosti i kontinuiranom ishranom prilagođenom bolesnom detetu. Osim dehidracije, ozbiljna dijareja
može dovesti do pojave elektrolitnih poremećaja i poremećaja acidobazne ravnoteže, kada se mora sprovoditi bolničko lečenje.
Tri osnovna pravila za lečenje
u kućnim uslovima su:
1. Dati detetu više tečnosti nego obično;
2. Dati detetu dosta kalorične hrane;
3. Odvesti dete kod lekara kada je neophodno.
13
Savet pedijatra
Treba koristiti sledeće vrste tečnosti: oralni rastvor za rehidraciju,
voda, sok od jabuka, pirinčana voda, supa, jogurt. Uputstvo o količinama
tečnosti koje se daju posle svake retke stolice:
- deca mlađa od 2 godine: 50-100ml
- deca od 2 do 10 godina: 100-200ml
- deca starija od 10 godina: koliko žele
Preporučuje se unos sledeće hrane: za odojčad koja su na prirodnoj
ishrani preporučuje se nastavak unošenja majčinog mleka, druge hrane
(pirinač, krompir, šargarepa, nemasno meso, riba, banana, oljuštena
pečena jabuka, kifla).Treba izbegavati hranu koja sadrži veće količine
šećera, jer može da pogorša proliv. Hrana treba da je dobro skuvana i
ispasirana, ili samlevena, kako bi bila lakše varljiva. Detetu treba davati
onoliko hrane koliko želi, a treba mu je ponuditi svaka 3-4 sata. Manje
količine hrane koje se češće daju lakše se podnose od obilnih obroka.
Kada treba odvesti dete lekaru:
- detetu nije bolje posle 24 sata
- brojne vodenaste stolice
- često povraćanje
- izrazita žeđ
- dete slabo jede i pije
- visoka temperatura
- pojava krvi u stolici
- poremećaji svesti
- kožni osip
Infekcije probavnih organa su najčešće virusne etiologije, pa samim tim
ne zahtevaju primenu antimikrobnih lekova. Kada su u pitanju bakterijske
crevne infekcije, situacija je slična, osim u uzrastu odojčadi do 6 meseci,
odnosno visokorizičnim grupama dece kada antimikrobna terapija mora
da se sprovede. Problem se može javiti i kod imunokompetentne dece
koja u toku crevne infekcije pokažu kliničke i laboratorijske znake moguće
bakterijske diseminacije (visoku temperaturu, povišene pokazatelje zapaljenja: CRP i leukocitozu sa granulocitozom), kada se takođe preporučuje
primena antimikrobne terapije.
Preporuka je i da se detetu daju probiotski preparati koji sadrže tzv.
korisne crevne bakterije koje potpomažu normalizaciju crevne flore.
Pravilna ishrana za vreme dijareje i posle preležane bolesti, uz pravilnu
hidraciju, ključ je za smanjenje oboljevanja i smrtnosti od ove bolesti.
Savet pedijatra
14
Dr Ljiljana Koljaja
specijalista pedijatrije
ordinacija “Dečiji lekar”
Dubrovačka 6, Zemun
063/844 1909
011/2191 287
Kako sprečiti povređivanje deteta
i šta uraditi kada se to desi...
Svi želimo da deca budu zdrava, radosna i slobodna u svojim radoznalim
igrama. Međutim, nezgode se dešavaju i bilo bi dobro da svi znaju kako da
pomognu u prvim trenucima nakon povređivanja i šta da čine dok pomoć ne stigne.
Još važnije je da se na vreme preduzme sve da do toga ne dođe i da se prostor
u kome deca borave učini što bezbednijim.
Da biste se efikasno suočili sa opasnim situacijama u kojima se dete može naći, morate biti
spremni da mu pomognete i pre nego što se
nesreća dogodi. Što više naučite, bolje ćete se snaći
kada treba brzo reagovati i pružiti nekom pomoć.
Dosta možete saznati iz tekstova, ali najbolje ćete
se pripremiti i ovladati praktičnim veštinama u
pružanju hitne medicinske pomoći na kursevima
prve pomoći koje organizuju veće zdravstvene ustanove: Dečja klinika, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Dom zdravlja. Važno je i da decu,
čak i predškolsku, upoznate sa osnovnim postupcima prve pomoći (mlađu decu kroz igru i oponašanje nekih situacija). Vrlo je važno započeti pružanje pomoći, jer to povećava šanse za brži i bolji
oporavak ugroženog. “U hitnim situacijama ne činiti ništa je greška, ali nije greška dati sve od sebe!“
Mnogi zdravstveni problemi kod dece zahtevaju savet
lekara ili stručnu pomoć, ali ne
podrazumevaju brzo reagovanje ili
potrebu za ekipom hitne medicinske pomoći (na primer: male posekotine, povišena telesna temperatura, proliv ili zatvor, gušobolja, bol u ušima, krvarenje iz
nosa, ospe, lakše iščašenje skočnog zgloba,
modrica...). Neke od ovih problema možete rešiti
i sami, ako imate osnovna znanja u pružanju prve
pomoći i komplet za prvu pomoć. Ako niste sigurni
šta treba uraditi, pitajte svog lekara.
Hitno treba reagovati kada se dete nađe u
stanju koje ugrožava njegov život ako se hitno ne
preduzmu odgovarajući postupci. Takva stanja su:
- gubitak svesti (dete ne može da se probudi ili
vam ne odgovara)
- grčenje pojedinih delova ili celog tela uz gubitak pažnje ili potpuni gubitak svesti
- gušenje hranom, pićem ili nekom materijom
- pad s visine
- veće opekotine
- problemi sa disanjem
- trovanje hranom ili pićem
- krvarenje koje ne prestaje
- povrede nastale u saobraćajnoj nesreći ili na
neki drugi način
U ovim situacijama bićete u prilici da brzo
odlučujete i brzo delujete. Nemojte oklevati! Ako
niste sigurni u svoje znanje, što pre pozovite lekara!
Postarajte se da sva deca u kući i ostali ukućani
zapamte broj telefona hitne pomoći. Podsetite
ih da je ovaj broj rezervisan isključivo za hitne
slučajeve, jer pozivanjem ovog broja kada se ne
radi o hitnom slučaju uskraćuje se pomoć
onome kome je zaista hitno potrebna i
ugrožava njegov život. Osoba koja se
u hitnoj pomoći javlja na vaš poziv
obučena je da otkrije koja vrsta
pomoći je potrebna i da vam tu
pomoć obezbedi. Dok razgovarate
sa njom, pokušajte da budete pribrani. Od vaših odgovora zavisi šta će
se preduzeti. Pokušajte da na postavljena
pitanja odgovarate kratko i jasno i sledite uputstva
lekara hitne pomoći.
Cilj sledećih napisa će biti da vas upozna sa
načinima reagovanja ako se suočite sa opasnom
situacijom u kojoj se dete može naći. I savetujem - upišite se na kurs prve pomoći (i uvežbavajte stečeno znanje) ako ste roditelj, vaspitač,
učitelj.
Novogodišnja čarolija u
radnjama
Za svoje poštovane kupce, ENCI MENCI radnje
su pripremile veliki izbor igračaka i drugih poklona za decu.
Očekuje vas velika ponuda igračaka za bebe i decu
do 10 godina starosti, različitih brendova, kao što su:
U ENCI MENCI prodavnicama ćete pronaći veliki broj zanimljivih edukativnih,
muzičkih, interaktivnih igračaka. Tu su i knjige, automobili i kamioni za dečake, kocke…
U ENCI MENCI radnjama možete kupiti i Novogodišnji poklon vaučer u iznosu koji
vama odgovara. Ako ste u dilemi šta da odaberete za poklon, ovakav vaučer je idealno
rešenje. Izaberite sami šta vam odgovara, a mi ćemo vam upakovati novogodišnji paketić.
Samo u ENCI MENCI radnjama očekuje vas prava novogodišnja čarolija.
Posetite nas i uživajte u novogodišnjim praznicima.
www.encimenci.rs
CHICCO ovlaživač vazduha HUMI3
HUMI3 ovlaživač vazduha pomaže da se održava prirodna zaštita nazalnih membrana i kanala
za disanje, kako kod odraslih, tako i kod dece, osiguravajući veliku zaštitu protiv štetnih bakterija
i prašine. HUMI3 hladni ovlaživač radi kao raspršivač hladne vode koristeći vibracioni sistem
visoke frekvencije, koji je neprimetan za ljudsko uvo ili životinjsko (visoka frekvencija ultrazvuka).
Idealan je u sobama gde su deca, jer je tih, što znači da može da se koristi bez uznemiravanja
dece dok spavaju. Nema rizika da se neko opeče, kompaktan dizajn dopušta da se smesti
i na manje površine. Koristi nisku struju od 15W. Idealan je za prostorije sa parnim grejanjem.
Potražite ga u svim CHICCO i ENCI MENCI radnjama.
CHICCO JAZZY VISOKA STOLICA
- za zimsko uživanje u svakom zalogaju
Ova potpuno nova Chicco stolica za hranjenje je savršen izbor
za roditelje koji traže praktičan, lagan i multifunkcionalan
proizvod, koji ima i ekskluzivan, trendi dizajn koji se vrlo lepo
uklapa u moderan izgled njihovih domova. Ultrakompaktan
i ultralagan ram (težina samo 5,7kg) sa dubinom samo 16 cm
kada je sklopljen, lako može da se odloži iza vrata.
Poslužavnik se izvlači i lako čisti. Sedište je sa navlakom
koja se skida i sigurnosnim pojasevima sa 5 tačaka oslonca.
Prostrano i meko sedište i naslon
koji se spušta garantuju maksimalnu
udobnost prilikom korišćenja u raznim
položajima. Za udoban zimski odmor
i uživanje u svakom zalogaju.
3.190
Chicco
Edukativni
muzički kengur
2.691
5.490
Chicco
Edukativna kućica za ljubimce
3.490
Chicco
Muzička lampa
za laku noć
1.690
449
Chicco
Bebi piano do re mi
Chicco
Rokenrol bubanj
2.990
Chicco
Dj gitara
Chicco
Vibrirajući majmunčić
Chicco
Glogalica Ključevi
(roze i plava)
2.490
1.790
4.490
1.080
Chicco
Muzička
lopta
7.890
Chicco
Daljinski upravljač
Duga
Chicco
Video telefon
Pozovi i otkrij
Chicco
Auto Veseli odmor
Chicco
Edukativni modo sto
5.290
7.900
Chicco
Turbo kamion
5.990
uvek uz dete
Delta City, Jurija Gagarina 16, N. Beograd, 011/220 37 08, 011/220 37 09;
TC Merkator, Bul. Umetnosti 4, N. Beograd, 011/311 83 40;
Trg Nikole Pašića 8, Beograd, 011/323 44 88;
TC Ušće, Bul. Mihajla Pupina 4, Beograd, 011/314 87 33, 011/314 86 58;
TC Banjica, Paunova 24, Beograd, 011/367 15 21;
Korzo 7a, Subotica, 024/559 262;
Karađorđeva 24, Šabac, 015/341 083;
Grada Sirena bb, Kragujevac, 034/364 835;
Gradsko Šetalište bb, Čačak, 032/341 349.
Chicco
Ducati motor
KLEIN igračke
Garaža na 3 nivoa
10.990
3.786
6.490
KLEIN igračke
Radionica BOSCH
TOLO igračke
Kućica - 1-5 god.
KLEIN igračke
Toaletni stočić BARBIE
8.990
1.807
6.790
TOLO igračke
T-rex, Triceratops,
Pterodactyl, Brontosaurus,
Stegosaurus, Red pterodactyl
1-5 god.
8.290
KLEIN igračke
Kuhinja
VTECH igračke
Kamera Kidizoom 4+
VTECH igračke
Mikrofon - 12-36 m
TOLO igračke
Skuter - 1-5 god.
550
VTECH igračke
Aktiviti šetalica
prvi koraci 6-30 m
3.099
1.850
5.690
5.490
VTECH igračke
Driver Tiny Tot 1-3 god.
VTECH igračke
Muzička vrteška 0m+
TC Vidikovac, Kneza Višeslava 63, Beograd, 011/356 55 20;
Bul. Kralja Aleksandra 199b, Beograd, 011/241 38 89;
TC Ušće, Bul. Mihajla Pupina 4, N. Beograd, 011/314 87 33;
Bul. Kralja Aleksandra 244a, Beograd, 011/242 31 21;
TC Kalča, Niš, 018/257 915;
TC Roda, Grada sirena bb, Kragujevac, 034/364 836;
TC M-Rodić, Nikole Pašića 2, I sprat, Požega, 031/715 414;
Laze Telečkog 28, Novi Sad, 021/525 322;
Veselina Masleše 20, Bačka Palanka, 021/751 987;
Korzo 7a, Subotica, 024/559 262.
Hoppop Otto
Bicikl na 4 točka za decu
uzrasta od 12-36 meseci
Bebolog, Golsvortijeva 38a,
011/344 6084
31.500
28.730
4.590
Peg Perego
Completo
Leto
4.390
Wouf Kajavon
Edukativne igračke se izrađuju
ručno od punog drveta.
Ne sadrže plastične i metalne
delove, tretirane biljnim uljem.
Bebolog, Golsvortijeva 38a,
011/344 6084
Peg Perego
Classico
Leto
14.700
30.700
Peg Perego
Prima Pappa Original
Leto
6.990
5.390
1.590
Chicco
Plišana zvečka Meda
Chicco
Video govorna farma
5.990
Chicco
Magične kocke u kutiji
Chicco
Igračka za prohodavanje
Dečija robna kuća Letoshop,
Auto put Beograd-Niš
Tel. 011/3478 021
Napomena: Sve cene su formirane u trenutku
pripreme časopisa i podložne su promenama.
Ishrana
22
Živka Vlajković
diplomirani nutricionista
autorka knjige “Bebi
kuvar” DZ Zemun
Hrana za zdravu
i pametnu decu
Principi pravilne ishrane dece od 2. do 7. godine
Sloganom „da poraste i bude zdravo“ završava se moja prva knjiga, Bebi kuvar, koja je pomogla
mnogim majkama da hrane svoju decu u prvoj godini života. Nakon prvog rođendana vreme je da
roditelji i oni koji brinu o deci saznaju kako će dalje planirati dečiji jelovnik u skladu sa njihovim
potrebama. Sada je vreme da deca porastu, svakako da budu zdrava, ali i pametna.
Dobra ishrana je ključna za razvoj i rast deteta. Ona
je zaslužna za njihov emotivni, mentalni i socijalni razvoj.
I mada je važna tokom čitavog života, posebno je značajna
tokom perioda rasta, jer omogućava mozgu, kostima i
drugim organima da dostignu svoj puni potencijal. Ono
što odaberete za ishranu vašeg deteta u prvih nekoliko
godina direktno će uticati ne samo na njihov rast, već
i na energetski nivo, raspoloženje, otpornost prema
bolestima, mogućnost koncentracije
i uspeh u školi. To je vreme najintenzivnijeg rasta i najvažnija faza u
dečijoj ishrani.
Fiziološke potrebe male dece
Fiziološke norme ishrane male dece podrazumevaju ukupni dnevni unos energije,
gradivnih i zaštitnih materija putem namirnica,
odnosno gotovo pripremljene hrane. Detetu je, za
razliku od odraslih, potrebna veća količina hrane u
odnosu na telesnu masu, naročito gradivnih sastojaka,
koji su potrebni za rast i razvoj, a sa druge strane dete
ima manju sposobnost i razvijenost organa za varenje.
Pri kraju prve godine dete se postepeno navikava
na ishranu odraslih tako što im se organi polako
prilagođavaju na sitno seckanu hranu (meso i povrće),
da bi zatim sve više prelazilo na čvrstu hranu, tako da se
od treće godine života dete hrani slično odraslima. Ipak,
treba izbegavati preterano slana, masna i začinjena jela.
Deca se hrane do 5 puta dnevno, što zavisi od ritma
života u porodici a hrana treba da sadrži sve energetske,
gradivne i zaštitne materije, s obzirom na to da je ovo
period intenzivnog rasta i razvoja, a fizička aktivnost dece
je veća nego kod odraslih. Nedostatak bilo kog hranljivog
sastojka ima veće posledice kod dece nego kod odraslih.
Skreće se pažnja na to da u toku obeda ne treba govoriti
o neprijatnim događajima, naročito ne podsećati dete
na kazne i greške, kao i da ne treba primenjivati metod
nasilnog hranjenja, jer to može dovesti do preterane
uhranjenosti, jogunastog deteta ili do gubitka apetita.
Zbog ovoga se često ističe emocionalna strana ishrane,
jer ona nije samo proces zadovoljavanja fizioloških
potreba, nego je u službi zadovoljavanja i svih složenih
motiva. Uticaj emocionalne komponente ponašanja majke, kao i porodice, generalno je veliki na psihu deteta,
a samim tim i na način hranjenja i razvoj deteta. Pored
porodice, na razvoj, vaspitanje i stvaranje navika kod
dece u velikoj meri utiču i osobe koje brinu o deci
u odsustvu roditelja, koje su značajan faktor
socijalizacije deteta. Pri prvom kontaktu sa
novim osobama dete pokazuje nesamostalnost odbijanjem hrane, gubitkom apetita,
dijarejom, ali posle adaptacionog perioda
ponovo uspostavlja samostalnost.
Potrebne količine namirnica
Ukupna količina potrebne hrane, izražena u kalorijama, zavisi od uzrasta deteta, brzine njegovog rasta,
fizičke aktivnosti i stanja uhranjenosti. Hrana koja se
daje detetu treba da je ne samo dovoljna po količini i
dobrog sastava, da obezbedi normalan rast i dovoljno
energije za igru i druge aktivnosti deteta, nego da je
dobro pripremljena, lako svarljiva i da je dete uzima u
pravilno raspoređenim obrocima. Navike u ishrani deteta
zavise i od navika u ishrani njegove porodice.
Namirnice i odgovarajuće dnevne količine za uzrast:
Žitarice
Za uzrast od 2-3 godine: 100 g žitarica (dva parčeta
hleba, ili šolja kuvanog pirinča ili kuvanih žitarica).
Za uzrast od 4-6 godina: 120-150 g žitarica (dva do
tri parčeta hleba, ili šolja i po kuvanog pirinča ili kuvanih
žitarica).
Povrće
Za uzrast od 2-3 godine: šolja povrća. Za uzrast od
4-6 godina: šolja i po.
23
Voće
Za uzrast od 2-3 godine: šolja voća, ili šolja svežeg
voćnog soka, ili banana.
Za uzrast od 4-6 godina: šolja i po voća, ili šolja i po
svežeg voćnog soka, ili dve manje banane.
Mleko i mlečni proizvodi
Za uzrast od 2-3 godine: dve šolje mleka i jedna šolja
jogurta.
Za uzrast od 4-6 godina: dve do tri šolje mleka ili
jogurta.
Meso, riba, jaja, mahunarke
Za uzrast od 2-3 godine: 60 g mesa ili 80-100 gr ribe,
ili dva jaja, ili šolja kuvanih mahunarki.
Za uzrast od 4-6 godina: 100-120 g mesa ili 120 g
ribe, ili dva jaja, ili šolja i po kuvanih mahunarki.
Masti i ulja
Unos masti ne treba ograničavati do kraja druge godine života. Kasnije, za namaze koristiti pavlaku, 2-3 kk,
ili puter 2 kk, za pripremu kuvanih jela kvalitetna ulja, a
salate spremati sa maslinovim uljem najboljeg kvaliteta.
Šećer
Rezerve šećera nisu neophodne kao mast, a mogu
da dovedu do povećanja telesne težine i drugih zdravstvenih problema. Preporuka je da se ne konzumiraju
do pune 2 godine (čokolade, krem banane, čokoladni
keks.). Već u drugoj godini deci treba davati med, prvo
bagremov, a kasnije livadski u količini onoliko kafenih
kašičica dnevno koliko imaju godina.
Grickalice (smoki, čips, grisine...), gumene
bombone, mesne prerađevine i drugi proizvodi
sa veštačkim zaslađivačima se ne preporučuju
Ishrana
deci do pune 2 godine, a dobro je ne davati ih ni
kasnije zbog prisustva aditiva.
Šta su aditivi?
To su supstance koje se iz tehnoloških razloga namerno
dodaju prehrambenim proizvodima tokom proizvodnje,
pri čemu same, direktno ili indirektno, postaju sastojci
tih proizvoda ili na drugi način utiču na njihova svojstva.
Na deklaraciji prehrambenih proizvoda mora da se nalazi
podatak o vrsti upotrebljenih aditiva (E oznake), što je
od značaja kako za decu tako i za odrasle ljude koji su
skloni alergijama.
Aditivi su vrlo štetni za decu!
O štetnom uticaju pojedinih aditiva na zdravlje dece
sve je više dokaza u naučnim krugovima. Tako na primer,
glutamat i aspartam su eksitotoksini koji predstavljaju
veliki rizik za dečiji nervni sistem, jer mogu da oštete
mozak. Zatim, mononatrijum-glutamat (MSG), poznat
kao sindrom kineskog restorana, izaziva poremećaj pamćenja, ponašanja, degeneraciju neurona, promene na
koži. Aspartam (nutrasweet – sintetski zaslađivač) nalazi se u bezalkoholnim dijetalnim pićima (dijet kola) i
grickalicama koje, nažalost, koriste i deca. Aspartam ima
dugu listu neželjenih dejstava. Još 2005. Laur i saradnici
ukazali su na sinergističko dejstvo MSG i aspartama pri
konzumiranju grickalica sa napicima.
Eko hrana je zdravija i ukusnija. Ako niste u mogućnosti da je nabavite, onda se bar potrudite da
nabavljate namirnice koje su zdravstveno ispravne.
HRANITE DETE SA PUNO LjUBAVI!
Recepti:
Ružičasti namaz
• 150 g pilećeg belog mesa (obarenog)
• 80 g kuvane cvekle
• 100 ml pavlake 12%m.m.
• malo morske soli
Sve sastojke iseckati, pomešati,
pa u blenderu napraviti namaz.
Ovo je zdrav namaz za doručak,
sa integralnom kiflom ili hlebom.
Integralne grisine
• 200 g brašna (najbolje je da pomešate dve vrste,
ja sam mešala ovseno i pšenično tip 500)
• 80 g zelenih maslina
• 50 ml ulja suncokreta (hladno ceđeno Dukat)
• 4 kašike semenki bundeve, suncokreta,
lana, integralnog susama
• 1/2 kesice praška za pecivo
• 1 jaje
1. Semenkice samleti u električnom mikseru
i dodati u činiju u kojoj su obe vrste brašna
i prašak za pecivo… promešati.
2. Masline usitniti u elekrtičnoj seckalici dok se ne
pretvore u pire, dodati ulje a onda tu smesu dodati u
suve sastojke i rukom mešati dok ne bude fino sipkavo.
3. Dodati jaje i nastaviti sa mešanjem,
ako treba dodati kašiku-dve vode.
4. Umotati testo u prozirnu foliju i ohladiti
(može stajati u frižideru do 2 sata).
5. Između dva papira za pečenje što tanje razviti testo,
seći grisine ili vaditi krekere (po želji, krekere malom
viljuškom izbockati). Štapići se mogu uviti kao spirala.
6. Peći na 200 stepeni oko 15-20 minuta…
treba da budu fino hrskavi.
Autorka teksta,
Živka Vlajković
je autorka BEBI KUVARA,
a knjigu možete poručiti
na tel. 064/178 22 52.
Savet pedijatra
24
Dr sc Dragoslav Maksimović,
pedijatar, KBC Zvezdara
Dečija bolnica
„Dr Olga Popović-Dedijer“
Nega bolesnog
deteta - ispravni i
pogrešni postupci
U vremenu velike ponude
lekova i terapijskih obećanja,
modi su podlegli i lekari i roditelji,
pa se u lečenju traži brzina,
često prkoseći prirodi procesa
i bolesti koja se desila kod deteta,
koja se razvija i koja ima
svoje dužno trajanje.
Poneti lečenjem, pretežno lekovima, lekari često zapostavljaju prevenciju bolesti ili zdravu ishranu i negu deteta pre i u toku bolesti, tako važnim
stubovima zdravlja. Savetujući roditelje o nezi
bolesnog deteta, bez mnogo lekova, kako je bilo u
prošlosti, lekari su imali veliki autoritet i poštovanje,
a danas, nažalost, pored obilja lekova, topi se poštovanje i poverenje u lekare. Danas lekari kratko
posmatraju, brzo donose odluke i prelaze na lečenje, kao da je najvažnije napisati dijagnozu, a ne
sagledati realan problem deteta i naći najbolji put
njegovog rešavanja.
Nega bolesnog deteta umnogome zavisi od problema koji dete ima, ali postoje neki opšti elementi
pravilnog postupanja sa detetom u toku bolesti.
Treba znati da je za veliki broj problema dečjeg uzrasta značajnija nega nego dati lekovi. O tim opštim principima postupanja i zabludama koje se
još održavaju biće reći u daljem tesktu.
Jedna od najčešćih
neadekvatnih reakcija je pristup
prema povišenoj temperaturi
Povišena temperatura je jedan od najčešćih
uznemirujućih simptoma i najčešći razlog obraćanja lekaru od strane uplašenih roditelja. Povišenu temperaturu treba shvatiti kao prirodnu
reakciju organizma na različite uzroke, koja u sebi
nosi i biološki značaj za normalno funkcionisanje odbrambenih procesa u organizmu, te je ne
treba po svaku cenu različitim metodama vraćati
na normalu.
Temperatura može, ali ne mora, da označava
bolest u svakom slučaju. Treba znati da snažne
emocije, zamorne igre, obilni obroci, nepodesan
način oblačanja i previsoka temperatura sredine u
kojoj boravi dete, kao i teške fizičke vežbe kod starije dece, mogu podići temperaturu tela. Povišena
temperatura ima svoje dnevne varijacije koje
ponekad uzbude roditelje, a pored toga mogu imati
i dijagnostičku vrednost kod nekih oboljenja ako se
redovno prate. Normalna temperatura se kreće u
rasponu od 36.1 do 37 C, merena u prepodnevnim
časovima, a tokom poslepodneva može preći 37,4 C,
ali je pritom opšte stanje i ponašanje deteta dobro.
Ako se povišena teperatura održava duže od 48 sati,
potrebno je da uzrok temperature utvrdi lekar.
Od ovakvog stava treba izuzeti novorođenče i
odojče do 3 meseca života, kada se često kao izraz
bolesti javi snižena temperatrura. Kod svakog odojčeta do 3 meseca temperatura preko 38,5-39 C
nalaže roditeljima hitan odlazak lekaru.
Povišenu temperaturu najčešće izazivaju infekcije disajnih puteva, infekcije mokraćnih puteva, a
neretko i pogrešna ishrana, sa koncentrovanim obrocima mleka u prahu, ili zaslađenog mleka.
Roditelji, treba da znate da se u oko polovini slučajeva povišene temperature ne nađe jasan uzrok,
a stanje se za par dana normalizuje. Treba znati
strpljivo posmatrati dete i negovati ga pravilno.
Savet pedijatra
26
Praktično regulisanje
povišene temerature
Jednom usvojeno, vaše razborito ponašanje
kod vašeg deteta sa povišenom temperaturom ostaje vaše vlasništo, prednost i iskustvo, a temperatura prestaje da izaziva strah.
Najjednostavnije što roditelj može i treba da
uradi i nikada neće pogrešiti je:
1. Poboljšanje komfora okoline u kojoj dete
boravi.
Ovo se postiže laganim oblačenjem deteta, najbolje u pamučnu odeću, uklanjanjem teških pokrivača, poboljšanjem cirkulacije vazduha u prostoriji, što se postiže čestim provetravanjem. Povremeno dete treba okupati u mlakoj vodi i lagano
obući.
2. Drugi važan element pravilne nege je dobro i
obilno pojiti dete i dozvoljavati da ono samo, po
sopstvenom izboru, pije i hladne napitke.
U našoj sredini omiljeni su oblozi od alkohola, ili
rakije, kao i masiranje tela alkoholom. Roditelji, morate znati da ovaj postupak nije bezopasan, posebno kod mlađe dece, zbog mogućeg trovanja alkoholnim isparenjima i apsorpcijom alkohola preko
kože.
Temperatura se može sniziti i samo energičnom
masažom podkolenica i podlaktica, koje se u stanjima visoke temperature zbog perifernog kolapsa
hlade. Energičnim trljanjem mlakom vodom se
periferija utopli i tada temperatura počinje da
pada.
Temperaturu ovim metodama treba sniziti do
37,5-38 C i na tom nivou je održavati, eventualno
uz primenu antipiretika.
Energičnije snižavanje povišene temperature
nužno je samo kod dece kod kojih postoji iskustvo
o pojavi „frasa”- grčeva moždanog porekla, ili kada
je temperatura preko 40 C, i pritom se javi buncanje, koje je neprijatan ali ne i nepovoljan znak
povišene temperature. U ovim visokim skokovima
temperature potrebno je primeniti, pored fizikalnih
mera snižavanja visoke temperature i lekove za snižavanje temperature (antipiretike).
Lekovi za snižavanje temperature
Ukoliko i pored preduzetih mera temperatura
raste preko 39,5-40 C, a opšte stanje deteta se pogoršava, ili ako postoji sklonost nastajanju “frasa”,
opravdano je primeniti lekove za snižavanje temperature, tzv. antipiretike.
Ovi lekovi su istovremeno i blagi analgetici, tj.
lekovi koji ublažavaju ili otklanjaju bol. Primenjeni
u cilju regulisanja temperature, istovremeno uklanjaju neprijatne simptome koji prate porast te-
lesne temperature. Zato se možda i preterano revnosno i preterano često primenjuju.
Izbor lekova se vremenom menjao, a današnji
stav je da se upotrebljavaju samo lekovi sa malim
potencijalom neželjenih efekata, kakav je neki od
komercijalnih oblika Paracetamola i manje poželjno
Ibuprofena.
Naša nacionalna sklonost je da se deca u bolesti
pretopljavaju, što jasno dodatno pogoršava opšte
stanje deteta, pojačava gubljenje tečnosti, ubrzanim disanjem i znojenjem i porastom temperature
pojačava malaksalost i subjektivno loše osećanje
deteta. Zato, roditelji, obucite vaše dete u laku,
pamučnu, komotnu odeću, uz boravak u provetrenoj prostoriji. Prostoriju treba tokom dana nekoliko
puta provetravati, nezavisno od godišnjeg doba.
Mišljenje da se deca u bolesti ne kupaju je takođe teška zabluda koju treba suzbijati. Kupanje,
pored ostalog, jedan je od najefikasnijih načina
kontrole povišene temperature.
Bolesno dete ne treba prisiljavati da leži, ali mu
još manje pogoduje masovna poseta i uznemiravanje. Mnogi roditelji, pa i lekari, teže da bolesno
dete stave u krevet. Na osnovu istraživanja i pažljivog posmatranja ponašanja dece, konstatovano
je da je ovo najčešće nepotrebna prisila koja
razdražuje decu i razvija negativan odnos prema
lečenju i primeni lekova. Neće se dete od glavobolje, proliva, obične prehlade, upale grla, pa i
upale pluća, brže izlečiti ako leži u krevetu, nego
ako boravi u komfornoj prostoriji igrajući se.
Ako dete ima epilepsiju, treba ga zaštititi od
posebnih opasnosti plivanja, penjanja na visinu, a
ležanje u krevetu nije indikovano.
Posmatranjem dece obolele od različitih akutnih
ili hroničnih oboljenja, uočava se njihova različitost
u pogledu kretanja - neka postaju mirna, neka,
pak, nastavljaju normalnu motornu aktivnost.
Samo kod dečje paralize i zarazne žutice mirovanje
i ležanje pospešuju izlečenje.
Dakle, decu ne treba prisiljavati na mirovanje i
ne ograničavati prirodni nagon da se kreću. Ograničenje da ostane u sobi olakšaće mu čitanje, knjižice za bojenje, male igračke, prijatna tiha muzika.
27
Ishrana u toku bolesti
Ishrana je segment nege kome se u toku
bolesti takođe često neadekvatno pristupa. Rodiltelji često forsiraju ishranu u toku bolesti u
cilju podizanja otpornosti organizma deteta. Ovaj
pokušaj je najčešće neuspešan, jer jedan od prvih
simptoma bolesti je gubitak apetita, a forsiranje ishrane (pogotovu pojačane hiperkalorijske) može intenziviranjem metabolizma da pojača porast temperature ili izazove povraćanje, koje dodatno remeti oporavak deteta. U
bolesti je bitno da dete dobija dosta tečnosti, lako svarljivu i
omiljenu hranu po sopstvenom apetitu i želji.
Opšti je princip da detetu kada je bolesno treba davati
manje, lake i češće obroke. Ovo se odnosi i na dete koje se
doji. Podoji treba da budu u kraćim vremenskim intervalima
nego kada je zdravo.
Tri najpotrebnije stvari bolesnom detetu su: voda, elektroliti i šećer, dati kroz različite kombinacije zaslađenih ugljenohidratnih napitaka, sladoleda, šerbeta, soka od jabuka i
drugih bistrih voćnih sokova, pečenih jabuka i sl. Domaća
pileća supa nezamenljiva je u olakšanju tegoba kod infekcija
gornjih disajnih puteva, prehlade i kašlja.
Gubitak apetita se ponekad javi i pre ispoljavanja bolesti,
a njegov povratak je znak oporavka i najčešće se posle akutnih infektivnih oboljenja normalizuje tek posle tri nedelje.
Tokom oporavka detetu treba ponuditi vitamine A, B, C,
D u 3-4 puta većim dozama nego kada je dete zdravo, što
više kroz namirnice iz prirode, a po potrebi i farmaceutskih
oblika.
Poštovani roditelji, u prisustvu i zdrave i bolesne
dece svoju brigu ne smirujte cigaretom. O štetnosti
duvana i sami imate dovoljno saznanja.
Savet pedijatra
bebac.com
28
www.bebac.com, [email protected]
Amniocenteza
Zašto se radi ova procedura
i da li je obavezna?
Šta je amniocenteza?
Amniocenteza je procedura kojom se uzima plodova
voda iz materice, koja se šalje na laboratorijske analize
radi određivanja kariotipa bebe, odnosno broja i izgleda
hromozoma. Ovaj dijagnostički test se preporučuje od
strane lekara, nakon abnormalnih rezultata tripl testa,
zbog brige od specifičnog genetičkog poremećaja.
Šta prethodi amniocentezi?
Pre amniocenteze radi se
ekspertski ultrazvuk i skrining testovi
U 12. nedelji trudnoće radi se ekspertski ultrazvuk,
kada ginekolog kontroliše da li postoje anomalije kod
ploda, proveravaju se bebini hromozomi i vrši se procena rizika od Daunovog sindroma. Zatim se rade skrining testovi, kojima se takođe otkrivaju anomalije. Dabl
test iz krvi trudnice radi se otprilike u isto vreme kada i
ekspertski ultrazvuk, a tripl test nakon 15. nedelje. Ukoliko rezultati nisu najpovoljniji, lekar će vas verovatno
uputiti kod genetičara, sa kojim ćete se konsultovati i
doneti odluku da li želite da radite amniocentezu.
U kojoj nedelji trudnoće se radi amniocenteza?
Uzimanje plodove vode se obično radi između 16. i
18. gestacijske nedelje, a najkasnije do 19. nedelje.
Ukoliko se amniocenteza radi kako bi se utvrdilo stanje
L’ERBOLARIO
za ljubitelje prirodne kozmetike
Dolazi vreme poklona i darivanja…
Ako ste u nedoumici kako do savršenih poklona,
dopustite da vas L’Erbolarijev svet biljnih i začinskih
mirisnih nota zavede i odvede u najluđu novogodišnju noć!
Jednostavno je! Budite savršeni i razmazite svoju kožu
najlepšim kupkama, hranljivim kremama, raskošnim
mirisima, zavodljivim puderima i uljima sa znakom
L’Erbolarija! Za poseban ugođaj tokom praznika posegnite
za raskošnim i svilenkastim L’Erbolario proizvodima koji će
vašu kožu učiniti baršunastom, a vašem telu dati prefinjen
šarm. Izaberite Vanilu i Đumbir ako volite kombinaciju
nežnog i hirovitog, Beli Čaj da budete snežna kraljica,
Pettali e Fiori za miris neodoljiv kao ljubavni napitak,
Ambraliquida ako čeznete za noćima orijenta, Božur
ako poželite njegov neodoljiv miris i u decembru,
pluća bebe, tačnije zrelost pluća, zbog ranijeg porođaja,
radi se od 32. do 36. nedelje, a ako žena ima problem
sa dijabetesom i kasnije, do 39. nedelje.
Zašto se radi amnoicenteza?
Ovom procedurom se utvrđuju
eventualne anomalije kod bebe
Postoji više razloga zašto se radi ova procedura:
1. Genetička amniocenteza obezbeđuje proveru
naslednog materijala (hromozoma) i to kada lekar
to predloži nakon abnormalnih rezultata prethodnih
testova, nakon informisanja lekara o bolestima u
porodici i na kraju su obavezne konsultacije se
genetičarem, ali odluka je na vama da li želite da
uradite amniocentezu. Ovom metodom utvrđuje se
da li postoji opasnost od pojave Daunovog, Tarnerovog, Edvardsovog ili Patau sindroma, a takođe
mogu da se utvrde i druge anomalije bebe (gubitak
sluha ili vida kod bebe). Takođe, na ovaj način se
sa sigurnošću može utvrditi i pol bebe.
2. Utvrđivanje zrelosti pluća – tačnije ispituje se da li
su bebina pluća spremna za porođaj. Ovaj tip amniocenteze se primenjuje u slučajevima kada zbog određenih komplikacija trudnica ranije mora da se porodi.
Ova procedura se obavlja od 32. a najkasnije do 39.
nedelje.
Assenzio ako ste nepopravljivi klasik, Corteccia ako
poželite miris hrastovih šuma, Iris ako želite da se svi
pitaju šta to božanstveno miriše, Passion Fruit ako želite
jedinstven i svež cvetni miris sa dodatkom zavodljive
voćne arome, Dolcelisir ako volite aromu ruma, začina
i cvetova zove, Papavero za bezbrižno raspoloženje...
Sve o Lerbolario prirodnoj kozmetici na:
www.multipharm.rs,
www.erbolario.com
29
Da li je ova procedura pouzdana?
Amniocenteza je veoma pouzdana metoda, čak u
oko 99.4% slučajeva, ali je i invazivna i nosi određene
rizike. Neuspešna može da bude jedino u slučaju da nije
uzeta dovoljna količina plodove vode, ili ako nije uzet
adekvatan uzorak.
Da li obavezno sve trudnice
treba da rade amniocentezu?
Ne. Skrining testovi (ekspertski ultrazvučni pregled,
dabl i tripl test) su obavezni u prvom trimestru trudnoće
za sve buduće mame, pa ukoliko rezultati ukazuju da
postoji opasnost od eventualnih anomalija ili bolesti kod
ploda, tek tada bi trebalo obaviti dalja ispitivanja. Takođe, ukoliko spadate u rizične grupe kojima se preporučuje ova procedura, obavezno razmislite o tome da se
za početak konsultujete sa ginekologom i genetičarem
koji će vam detaljnije objasniti koliki je rizik da rodite
bebu sa određenim anomalijama.
Koliko je bezbedna ova procedura?
U 1:1600 slučajeva se dešava da postoji hromozomopatija ploda, ali sa druge strane kod jedne od 200
žena dođe do pobačaja. Međutim, nakon kasnijih ispitivanja se u dosta slučajeva utvrdi da je pobačen plod
imao hromozomopatiju.
Kako izgleda procedura amniocenteze?
Šta se dešava neposredno pre amniocenteze?
Neposredno pre procedure manji deo stomaka
se čisti antiseptikom radi denzifekcije. Takođe, moguće da ćete dobiti lokalni anestetik ili tabletu za
smirenje da biste bili opušteni tokom procedure.
Da li ova metoda boli?
Fizički procedura nije bolna, ali trudnice
često osećaju veliki psihički pritisak
bebac.com
Svaka trudnica ovu proceduru drugačije doživljava i
oseća, ali fizički ova metoda nije bolna. Majka oseća
samo trenutak plasiranja igle i u tom trenutku može refleksno da se uplaši za bebu. Trudnica obično oseća
psihički pritisak ili strah zbog ove procedure, pa je
obavezno potrebno obaviti detaljne razgovore sa lekarima, kako bi se objasnio sam postupak procedure.
Kako izgleda sam postupak amniocenteze?
Lekar na ultrazvuku prvo locira poziciju posteljice i
fetusa i na osnovu toga zna gde treba da unese tanku
šuplju iglu kroz stomak i matericu, sve do posteljice,
tačnije plodove vode koja se izvlači. Potrebno je oko 20
dl tečnosti koja sadrži ćelije fetusa i koja se dalje šalje u
laboratoriju na analize. Nakon vađenja plodove vode
lekar prati stanje preko ultrazvuka, prati da li imate kontrakcije i sluša otkucaje srca bebe.
Koliko dugo traje ova procedura?
Za ovu proceduru potrebno je oko 45 minuta, iako
vađenje plodove vode traje svega 5 minuta. Ostatak
vremena vas sestra priprema za proceduru, a veći deo
lekar preko ultrazvuka posmatra i prati poziciju i stanje
bebe pre, u toku i nakon procedure.
Koliko dugo treba da mirujem nakon procedure?
Nakon procedure obavezno je 72 sata strogog mirovanja. Takođe, prepisuje se terapija protiv kontrakcija,
eventualno lekovi za smirenje, a preporučuje se konzumiranje što više tečnosti.
Kada se mogu vratiti svakodnevnim
aktivnostima nakon amniocenteze?
Veoma je važno da minimum dve nedelje izbegavate
bilo kakav fizički napor. Izbegavajte vežbanje, podizanje
tereta i seksualne odnose.
SUPLEMENTI ZA DECU
Floradix®KINDERVITAL
Tonik sa kalcijumom i vitaminima
Ishrana ima ogroman uticaj na imuni sistem. Zato, kada birate dodatak ishrani
za svoje dete, dajte prednost preparatima koji sadrže kalcijum i vitamin D jer se
samo u detinjsvu stvaraju zalihe i dobra osnova za pravilan razvoj kostiju i zuba.
Kvalitetan multivitamin za decu trebalo bi da bude u tečnom obliku, zbog bolje
resorpcije i lakše primene, jer deca teško gutaju tablete.
Multivitamini u obliku tableta za žvakanje često sadrže veštačke boje,
konzervanse, sredstva za vezivanje i punioce. Floradix KINDERVITAL multivitamin
za decu u tečnom obliku sadrži kalcijum i devet esencijalnih vitamina. Svi sastojci
su strogo kontrolisanog organskog porekla, pa ne sadrži konzervanse, veštačke
boje i alkohol. Prednost ovog tonika je da je formulisan za dugotrajnu upotrebu,
a podlogu čine posebno odabrani biljni i voćni ekstrakti koji blago stimulišu
probavu i apetit, deluju povoljno na imuni sistem. Deca rado piju KINDERVITAL,
vole njegov ukus jer sadrži potpuno prirodne koncentrate sokova.
Naučno uravnotežena formulacija osigurava najbolju iskoristivost
i apsorpciju kalcijuma i drugih nutrijenata, što KINDERVITAL
čini odličnim multivitaminom za decu, ali i za odrasle.
Tekst je preuzet sa: www.bebac.com
Mini Facebook 30
Admin: Danka T.
Uglješa Sofrenović iz Novog Sada,
rođen 07.08.2009.
Milena Zeković iz Novog Sada,
rođena 30.09.2011.
Lazar Stanojević iz Kule,
rođen 30.08.2011.
Milica Nikolić iz Ćuprije,
rođena 16.09.2009.
Uroš Radić iz Beograda,
rođen 11.05.2011.
Lara Aleksić iz Beograda,
rođena 01.03.2010.
Vuk Marković
iz Obrenovca
Sara Trtica iz Novog Sada,
rođena 19.07.2011.
Slike vaše dece možete poslati na CD-u na našu adresu: Emisar, ul. Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd,
ili na e-mail: [email protected] Minimalne dimenzije slika treba da budu 800x600 (150 dpi), u formatu JPEG.
Molimo vas da uz fotografiju naznačite ime, prezime, mesto i datum rođenja deteta.
Potražite vaš primerak
``Bebinog izbora``
u apotekama ``Z.U. Pharmacity``
BEOGRAD
KOSOVSKA, Kosovska 4, 011/323-97-46
Radno vreme: 8.00-21.00, subotom 8.00-17.00
SVETI MARKO, Resavska 2, 011/323-65-46
Radno vreme: 8.00-20.30, subotom 8.00-20.00
ŽARKOVO, Dom Zdravlja Žarkovo,
Spasovdanska 4a, 011/251-15-83
Radno vreme: 7.00-18.30, subotom 8.00-15.00
KONJARNIK, Olge Alkalaj 2, 011/347-89-32
Radno vreme 8.00-21.00, subotom 8.00-15.00
NOVI BEOGRAD, Bul. umetnosti 3,
011/213-3368
Radno vreme 7.30-20.00, subotom 8.00-15.00
BANOVO BRDO, Blagoja Parovića 102g,
011/3540-733
Radno vreme 7.30-20.00, subotom 8.00-15.00
YUBC, Bulevar Mihajla Pupina 10b, 011/3131-816
Radno vreme 8.00-20.30, subotom 9.00-16.00
BLOK 62, TC TUŠ, Nehruova 56b, 011/2282177
Radno vreme 7.30-21.00, nedeljom 8.00-15.00
BLOK 44, Nehruova 51, 011/318-59-44
Radno vreme 7.30-19.00, subotom
7.30-14.30, nedeljom 7.30-13.30
NOVI SAD
STARI GRAD 1, Stražilovska 19a,
021/520-240
Radno vreme 7.30-21.00, subotom 8.00-15.00
STARI GRAD 2, Hajduk Veljkova 8,
021/661-60-43
Radno vreme 7.00-20.00, subotom 8.00-15.00
PANČEVO, Miloša Obrenovića 12, 013/335-061
Radno vreme 8.00-20.00, nedeljom 9.00-16.00
SREMSKA MITROVICA, TC TUŠ,
Naselje Marko Percin, 022/641-636
Radno vreme 8.00-20.30, nedeljom 8.00-15.00
SUBOTICA
Pharmacity KORZO, Korzo br. 1, 024/524-439
Radno vreme 8.00-20.00, subotom 8.00-15.00
Pharmacity CENTAR, Trg žrtava fašizma 5,
024/539-134
Radno vreme 8.00-20.00, subotom 8.00-15.00
Pharmacity RODIĆ, Segedinski put bb,
024/645-672
Radno vreme 8.00-21.00, nedeljom 9.00-16.00
Pharmacity BOLNICA, Izvorska 1,
024/553-707
Radno vreme 7.00-20.00, subotom 8.00-15.00
Pharmacity PIJACA, Somborski put 77,
024/562-528
Radno vreme 7.00-15.00, ponedeljak
8.00-13.00, subotom i nedeljom 8.00-15.00
Čarobni trenuci
u Letošopu
U susret novogodišnjim
i božićnim praznicima, Letoshop vam,
kao i svake godine, nudi različite
mogućnosti nabavke paketića,
poklon kartica i vaučera. I ove godine
je pripremio veliki broj iznenađenja
za najmlađe posetioce.
Posetom Letoshopu možete
da priuštite detetu da se igra
u specijalno opremljenoj igraonici
u kojoj vas, pored Deda Mraza,
očekuje i kućica sa štrumpfovima,
vozić sa lokomotivom, leteće
Nemo ribice i još mnogo neobičnih
i uzbudljivih iznenađenja.
Budite deo prazničnog duha
i podelite sa Letoshopom
čarobne trenutke
predstojećih praznika.
BAJMOK, Pharmacity BAJMOK,
Put JNA, 024/762-028
Radno vreme 7.00-15.30, subotom od
8.00-13.00, nedeljom od 08.00-12.00
BAČKA TOPOLA, Pharmacity BAČKA TOPOLA,
Glavna 21a, 024/711-166
Radno vreme 7.00-20.00, subotom 7.00-14.00
LAZAREVAC, Dimitrija Tucovića bb, 011/8111- 503
Radno vreme 8.00-20.00, nedeljom 9.00-16.00
KRAGUJEVAC, Josifa Šnersona bb, 034/353-973
Radno vreme 8.00-21.00, nedeljom 9.00-16.00
JAGODINA,
TC TUŠ, Radmila Đorđevića 1, 035/250-969
Radno vreme 8.00-20.30, nedeljom 8.00-15.00
DIS, Filipa Stankovica bb, 035/882-03-35
Radno vreme 8.00-20.00, subotom 8.00-16.00
POŽAREVAC, Bože Dimitrijevica 26, 012/531-961
Radno vreme 7.30-20.30, subotom 8.00-15.00
SMEDEREVO DIS, Šalnački put bb,
026/618-807
Radno vreme 8.00-20.00, nedeljom 9.00-16.00
KRUŠEVAC, Apoteka Kruševac DIS,
Kneza Miloša bb, 037/449-501
Radno vreme 8.00-21.00, nedeljom 9.00-16.00
33
MAČAK U ČIZMAMA
(PUSS IN BOOTS)
Režija: Chris Miller (Dragan Vujić Vujke)
Uloge: Marko Živić (Antonio Banderas),
Aleksandra Tomić (Selma Hayek),
Nenad Nenadović (Zack Galifianakis),
Dragan Vujić Vujke (Billy Bob Thornton),
Feđa Stojanović...
Žanr: animirana komedija
Studio: DreamWorks Animation
Sinhronizovano i titlovano!
Legendarni Mačak u čizmama krenuo je
na herojsko putovanje, zajedno sa velikim
umom Hamptijem Damtijem i „namazanom“ Kiti Mekošapić, da ukrade čarobni
pasulj i čuvenu gusku koja leže zlatna jaja.
On je poseban romantičan lik, koji krije
veliko srce i još veći osećaj za pravdu. Iako
je ovo sjajna komedija i neobičan avanturistički film, to je i priča o pobuni,
prijateljstvu i opraštanju.
„Mačak u čizmama“ pre svega
ukazuje da svako zaslužuje
drugu šansu i da ljudi mogu
da promene svoj život
nabolje – samo ako
požele’’.
Ovo je avantura za
devet života, obuli
smo čizme i spremili kokice
– a vi?
U
bioskopima od
1. decembra. 2011.
Filmovi za decu
„Alvin i veverice 3: Urnebesni brodolom“
se premijerno prikazuje 11. decembra u
18 časova u Sava centru.
Alvin i veverice 3:
Urnebesni brodolom
(Alvin and the Chipmunks:
Chip-Wrecked)
Režija: Mike Mitchell
Uloge: Justin Long, Matthew Gray Gubler,
Jesse McCartney
Reditelj sinhronizacije: Dragan Vujić Vujke
Uloge: Srđan Timarov, Vladimir Aleksić,
Nina Janković, Srđan Jovanović,
Milan Tubić, Nikola Bulatović,
Mina Lazarević, Dušica Novaković
i Jelena Stojiljković.
Žanr: animirana komedija
Studio: 20th Century Fox
Novi nastavak ovog popularnog animiranog serijala sinhronizovan je i na srpski
jezik. Alvin i veverice, nastale kao likovi u
mašti jednog muzičara, Ros Bagdasarijana Starijeg (Ross Bagdasarian, Sr.), oduševljavaju publiku širom sveta duže od 50
godina.
Nakon prve dve avanture Alvina, Teodora
i Sajmona, tri živahne veverice koje postaju muzičke zvezde, stiže nova avantura
poznatog otkačenog veveričjeg trija. Ovaj
put njihov avanturistički duh odvešće ih u
uzbudljive egzotične predele.
Happy Feet 2 3D
Režija: George Miller
Uloge: Elijah Wood, Robin Williams, Pink,
E.G. Daily, Sofía Vergara, Matt Damon,
Brat Pitt, Hank Azaria, Common
Žanr: animirana komedija
Web: HappyFeetmovie.com
Nastavak Oskarom nagrađene animirane
komedije “Happy Feet ” sad u 3D tehnologiji publiku vodi kroz veličanstvene pejzaže Antarktika. Mambl, majstor stepovanja, ima problem jer njegov maleni sin
Erik ima koreo-fobiju. Ne želeći da se bavi
plesom, Erik beži i sreće se sa Moćnim
Svenom- pingvinom koji može da leti!
U početku Mambl nema nikakve šanse u
nadmetanju sa harizmatičnim uzorom
svoga sina, ali stvari se menjaju kada uspe
da udruži sve pingvinske nacije i sva divna
stvorenja – od malenog Planktona do divovske Foke – da svi zajedno ponovo uspostave red i tada Erik postaje svestan
hrabrosti svog oca.
Start prikazivanja: 05. januar 2012.
Pripremila: Irena Spasović
34
Halobeba
ravu bebu,
Dežurni centar Halo za zd
še pozive je
ili kraće “Halobeba“, za va
dana u mesecu
otvoren 24 sata svakoga
011/3237 358
– godini 011/3237 357 i
EMOTIVNI I DRUŠTVENI RAZVOJ DETETA
Nemir deteta zbog
odvojenosti i pred
nepoznatim osobama
Otprilike u isto vreme kada deca pokažu prvu
privrženost, što se obično dešava sa šest ili sedam
meseci života, većina dece (iako ne sva) počinju da
ispoljavaju nemir zbog odvojenosti od roditelja, osobe
koja se o njima brine, ali i uplašenost u prisustvu nepoznatih osoba. U mnogim slučajevima, ova uplašenost je
dovoljno jaka da se može prepoznati kao strah. U
sledećih nekoliko meseci ova pojava straha postaje
naglašenija. Nemir zbog odvojenosti i strah od nepoznatih odraslih osoba dostiže vrhunac u uzrastu od 10
do 18 meseci. Ove strahove treba shvatiti kao znake
stalnog razvoja svesti. Nakon toga, većina dece postaje
manje uplašena, ali neka ostaju prilično uplašena, a
skoro sva će biti u određenoj meri sramežljiva kada su u
nekoj stresnoj situaciji.
Psiholozi ovu reakciju nazivaju “nemir zbog odvojenosti”. Bebe u ovom uzrastu ne shvataju pojam
vremena. Kada neko nije u blizini, doživljavaju
kao da je otišao zauvek. Beba uviđa odsutnost,
ali ne može da zadrži sliku osobe u svojim mislima kako bi mirno čekala njen povratak.
U sledećih nekoliko meseci, beba počinje da shvata značenje “permanentnosti“.
Ovaj koncept omogućava deci da shvate da ljudi i
stvari ne prestaju da postoje samo zato što se ne
vide ili ne čuju. Sa iskustvom, beba saznaje da će
se ljudi koje voli vratiti. Nemir zbog odvojenosti
od osobe koja se za nju brine i prisustvo nepoznatih osoba su pravi strahovi. Kao i drugi strahovi,
i ovaj nestaje sa uzrastom, ako postoji osnova za poverenje u kući i dobri odnosi. Sa ovom osnovom, dete će
biti slobodno i spremno da koristi svoje rastuće sposobnosti u istraživanju sredine, koja za njega predstavlja
stalan izazov.
Roditelji i osobe koje se brinu o deci su nekada zabrinuti zbog toga što njihove bebe odjednom postaju
plašljive. Ove strahove treba posmatrati kao prolazne.
Ovakvi nemiri su jasan pokazatelj da je dete uspostavilo
privrženost.
Nemir u blizini nepoznatih osoba je jedna od prvih
emotivnih prekretnica u životu deteta. Možete pomisliti
da nešto nije u redu kada vaše dete, koje je u dobi od
tri meseca života mirno prihvatalo ljude koje ne poznaje,
sada postaje napeto pri približavanju nepoznatih osoba.
Da li to znači da sa detetom nešto nije u redu, jer je sa
3 meseca života mirno prihvatalo osobe koje ne pozna-
je, a sa 7/8 meseci postaje napeto i uplašeno? Nema
razloga za strah, to je normalno za ovaj uzrast. Čak i
rođaci, sa kojima se beba osećala prijatno, mogu uzrokovati kod nje nemir i plač, naročito ako se bebi naglo –
iznenada približavaju.
U isto ovo vreme će beba postati privrženija roditeljima. Ovo su meseci u bebinom razvoju kada se javlja
nemir zbog odvojenosti. Upravo kada dete počinje da
saznaje da je svaki predmet jedinstven i stalan, otkriće
da su i roditelji jedinstveni. Kada su roditelji van vidokruga, dete će znati da su oni “tu negde”, ali da nisu sa
njim; i to će biti uzrok velikog nemira. Nakon nekog vremena, njegovo sećanje na roditelje će ga tešiti, tako da
će očekivati da će opet biti sa njima. Ali, trenutno je
dete svesno samo sadašnjosti. Ovu fazu razvoja karakterišu plač i nemir deteta čim roditelji napuste njegov
vidokrug, makar da je to samo na kratko.
Koliko dugo traje nemir zbog odvojenosti?
On obično prolazi između 10 i 18 meseci, da bi potpuno iščezao u drugoj polovini druge godine života. Na
neki način je ova faza u emotivnom razvoju deteta često
bolna za roditelje. Pre svega, detetova želja da bude sa
roditeljima je znak njegove privrženosti onima koji su
mu najvažniji.
Šta roditelji mogu da urade:
REŠAVANJE PROBLEMA ODVOJENOSTI
Nemir zbog odvojenosti može biti složeniji problem
nego što je to strah od nepoznatih ljudi. Ostavljanje
starije bebe u fazi plašljivosti i potrebe
da bude u blizini roditelja može biti
nezgodno. Zato valja napraviti razliku između odvojenosti koja traje
par minuta ili sati i one koja traje
danima i noćima. Skoro da je i nemoguće da se spreče odvajanja na
kratko; čak i ako osoba koja se brine
o detetu nastoji da stalno bude uz njega, ovo nije dobro ni za dete a ni za tu osobu. Krajnji cilj
podizanja dece je da im se pomogne da budu samostalna. U rešavanju problema odvojenosti radimo sledeće:
Prvo: na vreme i postepeno pripremamo dete na
odvajanje. Roditelji treba detetu da kažu da idu na neko
vreme. Na taj način dete unapred očekuje odvajanje i
“priprema” se za njega.
Drugo: roditelji treba da budu spremni da prihvate
zdrav izliv emocija. Ovo je jasan pokazatelj da se kod
deteta uspostavila sigurna privrženost i znak je razvoja
svesti.
Treće: prilikom odlaska, roditelji treba da obećaju
da će se vratiti, a kada se vrate, da podsete dete na
dato obećanje i naglase da su ga ispunili. Ovaj proces je
osnova za buduće poverenje.
Tekst je preuzet sa: www.halobeba.rs
Download

Preuzmite broj 20.