Cenovnik opreme za skenre iz porodice
ScanPro
ScanPro 800
Stavka
Serijski broj dela
Opis uređaja ili dela uređaja
Cena u € bez PDV
ScanPro 800
1
9860802
Mikrofilm ScanPro 800 sa ulagačem za fiševe, optički digitalni
zum sa objektivom od 7x do 54x uveličanjem
Kontaktirajte nas
9860801
Mikrofilm ScanPro 800 kombinacija sa ručnim ulagačem za
fiševe, 16/35 mm ulagačem za filmove i optički digitalni zum sa
objektivom od 7x do 54x uveličanjem
Kontaktirajte nas
9860800
Mikrofilm ScanPro 800 kombinacija ulagačem za fiševe,
električnim 16/35 mm ulagačem za filmove i optički digitalni zum
sa objektivom od 7x do 54x uveličanjem
Kontaktirajte nas
9860799
Mikrofilm ScanPro 800 kombinacija ulagačem za fiševe,
električnim 16/35 mm dodatni ketridž (3M) ulagačem za filmove
i optički digitalni zum sa objektivom od 7x do 54x uveličanjem
Kontaktirajte nas
Neprozirne mikrofilmske kartice
Kontaktirajte nas
ScanPro 800
2
ScanPro 800
3
ScanPro 800
4
Dodatni pribor
5
9860803
ScanPro 2000
Stavka
Serijski broj dela
Opis uređaja ili dela uređaja
Cena u € bez PDV
Osnovna baza skenera
6
9862000
Mikrofilm ScanPro 2000 sa PowerScan softverom, instalacioni CD
i kabl za povezivanje skenera sa računarom
Kontaktirajte nas
Zum objektivi
7
9862754
Od 7x do 54x zum objektiv
Kontaktirajte nas
8
9867105
Od 7x do 105x zum objektiv (koristi se za Ultra Fiševe)
Kontaktirajte nas
Ulagač za Fiševe i apreturne kartice
Kontaktirajte nas
Ulagači (nosači) filmova
9
9862500
10
9862150
11
9862300
12
9862400
UCC 150 kombinacija manuelnog ulagača za fiševe/apreturne
kartice i 16/35 mm mikrofilmove
UCC 300 kombinacija ulagača za fiševe/apreturne kartice i
električnog ulagača za 16/35 mm mikrofilmove
UCC 400 kombinacija ulagača za fiševe/apreturne kartice i
električnog ulagača za 16/35 mm (3M) ketridž mikrofilmove
Digital Archiving Solutions d.o.o. Dubljanska 22, 11000 Beograd,
Tel:+381114056699 http://www.dass.rs
e-mail: [email protected]
Kontaktirajte nas
Kontaktirajte nas
Kontaktirajte nas
Stavka
Serijski broj dela
Opis uređaja ili dela uređaja
Cena u € bez PDV
Dodatni pribor za ScanPro 2000
13
9862900
Neprozirne mikrofilmske kartice
Kontaktirajte nas
14
9862800
Auto-Scan dodatak za ScanPro 2000, omogućava automatsko
skeniranje za 16/35 mm i ketridž (3M) mikrofilmove (zahteva
jedan od motorizovanih ulagača mikrofilma)
Kontaktirajte nas
15
9862700
PowerScan Productivity sofver
Kontaktirajte nas
ScanPro 3000
Stavka
Serijski broj dela
Opis uređaja ili dela uređaja
Cena u € bez PDV
Osnovna baza skenera
Mikrofilm ScanPro 3000 sa PowerScan softverom, instalacioni CD
i kabl za povezivanje skenera sa računarom, Firewire kartica
16
9863000
Automatsko skeniranje za 16/35 mm i ketridž (3M) mikrofilmove,
(zahteva jedan od motorizovanih ulagača mikrofilma)
Kontaktirajte nas
OCR Word pretraživi PDF single page, proizveden od firme ABBYY
Zum objektivi
17
9862754
Od 7x do 54x zum objektiv
Kontaktirajte nas
18
9867105
Od 7x do 105x zum objektiv (koristi se za Ultra Fiševe)
Kontaktirajte nas
Ulagač za Fiševe i apreturne kartice
Kontaktirajte nas
Ulagači (nosači) filmova
19
9863500
20
9863160
21
9863310
22
9863410
UCC 160 kombinacija manuelnog ulagača za fiševe/apreturne
kartice i 16/35 mm mikrofilmove
UCC 310 kombinacija ulagača za fiševe/apreturne kartice i
električnog ulagača za 16/35 mm mikrofilmove
UCC 410 kombinacija ulagača za fiševe/apreturne kartice i
električnog ulagača za 16/35 mm (3M) ketridž mikrofilmove
Kontaktirajte nas
Kontaktirajte nas
Kontaktirajte nas
Dodatni pribor za ScanPro 3000
23
9863900
Neprozirne mikrofilmske kartice
Kontaktirajte nas
24
9863800
Auto-Scan dodatak za ScanPro 2000, omogućava automatsko
skeniranje za 16/35 mm i ketridž (3M) mikrofilmove (zahteva
jedan od motorizovanih ulagača mikrofilma)
Kontaktirajte nas
25
9862700
PowerScan Productivity sofver
Kontaktirajte nas
Nadogradnja ScanPro 2000 na ScanPro 3000 komplet
nadogradnje
Kontaktirajte nas
Nadogradnja
26
9862090
U cene nije uračunat transport.
Garantni rok 1 godina.
Zagarantovana jedinstvena politika cena prema krajnjim kupcima.
Proizvođač: e-ImageData Corp 340 Grant St Hartford, WI 53027 Ph 262-673-3476
Digital Archiving Solutions d.o.o. Dubljanska 22, 11000 Beograd,
Tel:+381114056699 http://www.dass.rs
e-mail: [email protected]
Fx 262-673-3496
Download

Cenovnik opreme za skenre iz porodice ScanPro