DIREKTNA PO[TA - PO[TARINA
PLA]ENA U PO[TI 11260 Umka
Oto Top Group Srbija
IZDVAJAMO IZ PONUDE!
357,60
250,80
380007 TORBA ZA PNEUMATIKE
Za{titna torba od jakog i otpornog poliestera.
Praktična dr{ka za transport. Za sve točkove
od 13-17 cola. Maksimalna {irina gume 245mm.
Čisto i praktično re{enje za odlaganje pneumatika.
AKCIJA
01.oktobar- 30.novembar
METLICE BRISAČA - PAR
18603 410mm
33302 450mm
33303 480mm
33304 510mm
237,60
189,00
219,60
176,00
24143 TESTER ELEKTROLITA U AKUMULATORU
Tester za proveru elektrolita u akumulatoru.
666,00
499,00
28022 KABLOVI ZA STARTOVANJE, 400A
Kablovi za startovanje, 400A, promer 10mm, du`ina 2m
61,20
49,00
VS1LZ WINTER WINDSCREEN FLUID -20C, 1L
Tečnost za kvalitetno pranje vetrobranskog stakla u
zimskim uslovima. Povećava trajnost metlica brisača
i pobolj{ava njihovo naleganje na vetrobran.
Otporna na tempereturu do -20 stepeni.
Aroma kokos-vanila.
96,00
79,00
G402 ANTI MIST PAD
Sunđerasto jastuče obloženo sa jedne strane
sintetičkom tkaninom za či{ćenje, a sa druge strane
tkaninom natopljenom tečno{ću protiv zamagljivanja stakla.
126,00
89,00
H47 ANTI MIST CLOTH
Krpa za spre~avanje maglenja stakla.
327,60
229,00
R70 RUBBER SPRAY 250ml
Sprej za spre~avanje zaleđivanja gumenih kedera.
265,20
186,00
W15 ICE FREE 400ml
Sprej za odleđivanje stakala.
445,20
312,00
W50 ANTI CONDENS SPRAY 200ml
Sprej protiv zamaglivanja stakala.
126,00
89,00
W90C SLOT FREE 50ml
Sredstvo za prevenciju i odmrzavanje bravica.
175,20
149,00
R60 START SPREJ 250ml
Sprej za lak{e startovanje motora.
2.249,00
31103 ZIP univerzalne auto presvlake +
GRATIS 5l tečnosti za vetrobranska stakla – zimska
Ove presvlake su posebno napravljene da savr{eno prekriju sve tipove sedi{ta,
bez obzira da li imaju deljiv naslon zadnje klupe ili zadnjeg sedi{ta.
Ovo im omogućava njihova izrada, gde je sistemom 4 zipa omogućeno
da ove presvlake odgovaraju gotovo svim tipovima automobila.
Sadržaj kutije: komplet od 18 delova, pakovanje kukica za name{tanje presvlaka,
detaljno uputstvo za name{tanje presvlaka.
909,60
702,00
380009 MAJICE ZA PREDNJA SEDI[TA
Udobne za{titne navlake originalnog oblika.
Prakti~ne i izdr`ljive. Lako se postavljaju.
Prilagodjavaju se svim oblicima sedi{ta.
1.030,80
780,00
380010 MAJICE ZA ZADNJA SEDI[TA
Udobne za{titne navlake originalnog oblika.
Prakticne i izdr`ljive. Lako se postavljaju.
Prilago|avaju se svim oblicima sedista.
873,60
743,00
3041 NAVLAKA SEDISTA ALASKA
Navlaka sedi{ta sa grejačem, modernog dizajna. 3
Univerzalna veli~ina
813,60
651,00
Q2529 NON-SLIP BOOT MAT
Neklizaju}a podloga za gepek 120x90cm.
541,20
406,00
Q2359 SEAT BACK ORGANISER
WITH CD HOLDER
Organajzer za sedi{te sa drza~em za CD.
265,20
213,00
Q2499 PET HAIR & UPHOLESTERY
CLEANING MITT
Rukavica za ~i{}enje dlaka od ku}nih ljubimaca
sa tekstilnih povr{ina.
248,40
199,00
G520 HANDY CAR CARE KIT
Set za pranje i poliranje. Sadržaj seta:
1.sintetička krpa za auto
2.sunđer za či{ćenje insekata
3.sunđer za pranje automobila
4.krpa za pra{inu
214,80
179,00
Q4607 LONG HANDLE H/D SQUEEGEE
Profesionalni ručni brisač za automobile. Izrađen je od
najkvalitenijih materijala. Metalna glava mu omogućava
snažan kontakt sunđera i gume na povr{inu koja se bri{e.
Izuzetni rezultati u či{ćenju insekata i ostataka od puta.
301,20
240,00
Q1215 SUPER CAR WASH BRUSH
Cetka za pranje automobila sa prikljuckom
za crevo za vodu i ventilom.
50,40
42,00
V005 SUPER CHUNKY SPONGE
Sundjer za pranje automobila.
L160xW115xH55mm
81,60
65,00
3925 SUN\ER OVALNI ZA PRANJE AUTOMOBILA
Ovalni sundjer za pranje automobila
impregniran antibakterijskim agensom.
75,60
59,00
3901 VAKUMIRANI SUN\ER ZA
PRANJE AUTOMOBILA
Sun|er za pranje automobila. Vakumsko pakovanje.
104,40
84,00
G400 GENUINE CHAMOIS PAD
Sundjerasto jastuče obloženo jelenskom kožom.
Dimenzije L120xW180xH45
58,80
49,00
G401 HANDY DEMISTING PAD
Sunđerasto jastuče obloženo sintetičkom tkaninom.
Dimenzije L160xW95xH40
66,00
53,00
Q9260 GLASS POLISH PAD
Mikrofiber jastuče za poliranje stakala u automobilu.
Dimenzije L140 x W 120 x H 25 mm.
408,00
327,00
IC300 SYNTHETIC MICROFIBRE CHAMOIS
Nova revolucionarna krpa od sintetičkog mikrofibera. Profesionalni
kvalitet. Izvanredna moć upijanja tečnosti. Su{i karoseriju bez
tragova, pere se u ma{ini, ostaje mekana i kada se potpuno osu{i.
Dimenzije 0.3m2.
177,60
149,00
Q8049 MICROFIBRE POLISHING PAD
Ultra fini aplikator za visok sjaj i fini{. Koristi se na polir ma{inama
čiji je disk dimenzija 225-255 mm.
234,00
188,00
FG 6570 UPHOLSTERY&INTERIOR WIPES 20kom
FG 6567 MATT COCKPIT WIPES 20kom
FG 6568 GLOSS COCKPIT WIPES 20kom
Vlažne maramice za održavanje instrument table.
Ostavljaju sloj (mat ili sjajan) koji pruža antistatičku za{titu.
FG 6569 LEATHER WIPES 20kom
Vlažne maramice za či{ćenje, obnavljanje i za{titu svih vrsta
kožnih povr{ina. Uklanja mrlje i nečistoću sa kožnih sedi{ta
i daje prirodan sjaj i mekoću. Sadrži agense koji sprečavaju
su{enje i pucanje. Mogu se koristiti za negu sportske opreme,
kožnih ta{ni, kožnog name{taja...
Maramice u jednom potezu ~iste i obnavljaju unutra{njost automobila .
Idealan za upotrebu na instrument tablama i sedi{tima.
Prijatnog mirisa, sadr`i agense koji sa lako}om uklanjaju ne~isto}e.
[tite povrsine od izble|ivanja i pucanja.
FG 6571 GLASS WIPES 20kom
Maramice za brzo i jednostavno ~i{}enje unutra{njih i spolja{njih
staklenih povrsina. Sa lako}om uklanjaju gare`, prljav{tinu i tragove
saobracaja sa staklenih i hromiranih povr{ina ostavljaju}i
svetlucav fini{ bez tragova ~i{}enja.
439,20
308,00
FG 3675 CLEAR VUE GLASS CLEAN 500ml
Sa lakoćom uklanja i najteže nečistoće na staklima
kako spolja tako i iznutra.
33,60
27,00
FG 5782 ZIP WAX SACHET 25ml
[ampon sa voskom za pranje automobila.
391,20
313,00
FG 6149 COLOR BACK 500ml
Restaurator boje na automobilu
315,60
253,00
FG 5594 EXTREME NANO -TECH GLASS CLEAN 500ml
Unapređena nano-formula za potpuno uklanjanje svih nečistoća
sa staklenih povr{ina. Za unutra{nju i spolja{nju upotrebu.
Fini{ bez tragova.
307,20
246,00
FG 5586 EXTREME NANO WASH ’N’ WAX 500ml
[ampon sa voskom, dubinsko či{ćenje nano-česticama,
smanjeno vreme su{enja i brisanja
428,40
343,00
FG 5591 EXTREME NANO WHEEL CLEANER 500ml
Nano-Tech formula za či{ćenje felni koja brzo deluje.
Ne o{tećuje gume i plastične ratkapne.
514,80
412,00
FG 5592 EXTREME NANO - TECH TYRE GEL 500ml
Gel na bazi nano tehnologije za izuzetno sjajan i mokar izgled guma.
Unapređeni silikoni dubinski i dugotrajno {tite povr{inu.
[titi gume od UV zračenja.
570,00
456,00
FG 5593 EXTREME NANO – TECH WAX FOR WHEELS 500ml
Vosak za felne koji smanjuje prljanje. Odbija čestice pra{ine.
Olak{ano održavanje.
528,00
423,00
FG 5595 EXTREME NANO – TECH
COCKPIT&BUMPER CLEAN&SHINE 500ml
Za sve tipove plastike, gume i vinila u unutra{njosti i spolja{njosti
automobila. Čisti, održava i {titi. Nano formula sprečava gubljenje boje,
isu{ivanje i pucanje plastičnih delova automobila.
318,00
255,00
FG 5596 EXTREME NANO -TECH SPEED WAX 500ml
Brzi vosak u spreju, za sjaj bez tragova
- ne ostavlja bele ostatke od voska
4.018,80
3.216,00
FG 4292 STANDARD SHAMPOO 25l
Penu{avi {ampon. Bogata pena.
Brilijantan izgled bez {ara.
1.491,60
1.343,00
FG 4465 RAPID SHINE 5l
Tečnost za brzo poliranje, bez trljanja i glancanje,
samo naneti i prebrisati za vrhunski sjaj.
3.478,00
2.435,00
FG 2510 SHOW ROOM SHINE 5l
Vosak za nove automobile.
Daje izrazito sjajan efekat na automobilu.
334,80
136100 LAMINATE GLOSS COATING
Sredstvo za održavanje laminantih podova.
- daje sjajni sloj laminantnim podovima.
- {titi od mrlja, zaprljanja i habanja.
399,60
151100 CARPET & UPHOLSTERY CLEANER
Sredstvo za ciscenje tepiha. Brzo delujuci, odbija pra{inu, osve`avaju}i miris.
Specijalno razvijen za ~i{}enje tepiha i name{taja ma{inom za ~i{}enje ili rukom.
336,00
181100 GREEN SLIME REMOVER
Sredstvo za uklanjanje zelenih naslaga je povr{inski biocid za ku}nu upotrebu u spre~avanju pojave
gljivica, mahovine, plesni, li{ajeva, vlage i algi sa spoljnih povr{ina kao {to su drvenarija, plo~ice,
krovovi, zidovi, ba{tenske staze, ograde, ~amci, prikolice, itd. Ovaj proizvod i usporava njihovu ponovnu pojavu.
480,00
221100 MARBLE WASH AND SHINE
Sredstvo za redovno održavanje i ~i{}enje mermera i prirodnog kamena. ^isti i daje va{em podu ekstra sjaj
u jednom potezu. Bezbedno sredstvo za ~i{}enje (bez ispiranja) za mermer i ostalo prirodno kamenje.
Ostavlja ekstra sjaj. Pogodan za upotrebu na svim poliranim, neza{ti}enim povr{inama i povr{inama
za{ti}enim sa HG "marble impregnator" kao i ostale kristalizovane povr{ine.
339,60
330030 MARBLE POLISH
Polir za mermer Daje sjaj - poja~ava boju i istice teksturu.Idealan za brzo i jednostavno davanje prirodnog
sjaja manjim povr{inama, kao {to su stolovi, prozorski pragovi, klupe itd. napravljenih od mermera, travertina,
plavog kamena, granita i ostalog prirodnog kamenja. HG "marble polish" poja~ava boju i isti~e teksturu
prirodnog kamena i takode {titi povr{inu kamena od prljanja i manjih ogrebotina.
280,80
431050 STOVE GLASS CLEANER
Penasti proizvod koji sa lako}om uklanja ~a|, gar, masno}e i katran sa staklenih prozora na rernama ili pe}i.
Pogodan je takode za uklanjanje manjih garavih mrlja sa cigli ili kamina.
KUPOVINOM BILO KOJEG OD NAVEDENIH PROIZVODA
PREMA VA[EM IZBORU DOBIJATE GRATIS 1kom
HG STAIN AWAY SREDSTVA ZA UKLANJANJE MRLJA:
STAIN AWAY No1 ( kafa, čaj, kakao, kečap, voće, senf, džem, crveno vino, mastilo )
STAIN AWAY No2 ( flomaster, mast, ulje, imalin )
STAIN AWAY No3 ( vosak, smola, katran )
STAIN AWAY No4 ( sosovi, začini, krv, mleko, belance)
STAIN AWAY No5 ( {minka, trava, polen, marker, žvaka )
STAIN AWAY No6 ( hemijska olovka, zapekla farba )
STAIN AWAY No7 ( rđa )
160,80
279,60
224,00
1233526 SHERLOCK GASLEAK DETECTOR 400ml
Sredstvo u spreju za detektovanje curenja gasa.
189,60
152,00
12195 QUICK SOLDER RADIATOR REPAIR - 28g
Git za popravke manjih rupa na hladnjaku.
Popravlja aluminijum, čelik i mesing.
777,60
695,00
15067 REAR WINDOW DEFOGGER REPAIR KIT – 1.4ml
Kit za reparaciju greja~a zadnjeg stakla
532,80
476,00
21351 REAR WINDOW DEFOGGER TAB ADHESIVE
Lepak za kontakte grejača zadnjeg stakla
1.110,80
777,60
24378 ELECTRICAL CONTACT CLEANER - 425g AEROSOL
Idealan za či{ćenje osetljivih električnih delova. Ne-provodi struju i ne rđa.
627,60
561,00
26346 HI-TEMP METAL REPAIR COMPOUND – 20g
Smesa za dugotrajno popravljanje pukotina na visokim temperaturama.
Jača sa toplotom.
92,40
83,00
80015 FORM-A-GAKSET NO.2 SEALANT – 43g
Sporosu{eći zaptivač za zaptivanje sečenih dihtunga
148,80
134,00
80050 CLEAR RTV SILICONE ADHESIVE SEALANT - 85g TUBA
Providni Silikonski zaptivač za spoljne i unutra{nje aplikacije.
166,80
149,00
80338 BLACK RUBBER SEALANT – 44,3ml TUBA
Zaptivač od crne gume, izolira, zaptiva - izuzetne jačine.
200,40
179,00
80370 BATTERY PROTECTOR & SEALER - 141g
Sprečava koroziju klema i produžava život akumulatoru.
663,60
593,00
81668 STRIPPED THREAD REPAIR - KIT - 12.5g
Sredstvo za trajno popravljanje navoja bez bu{enja
ili specijalnih alata
176,40
158,00
81730 FLOWABLE SILICONE
WINDSHIELD AND GLASS SEALER - 85g TUBA
Silikon koji sam traži i popunjava pukotine na kederima
{ofer{ajbni, {ibera...
482,40
431,00
82096 FORM A SEAL LEAK REPAIR - 141ml AEROSOL
Formira istrajnu gumenu barijeru koja zaustavlja
curenje bez skidanja delova
339,60
304,00
84304 5 MINUTE ALUMINUM EPOXY STICK - 56g
Vi{enamenski epoksidni git za aluminium
339,60
304,00
84315 5 MINUTE FIBERGLASS EPOXY STICK – 56g
Vi{enamenski epoksidni git za plastiku i fiberglas
244,00
199,00
5331 CAR TAPE 19mmx5m
Duplo samolepljiva traka za automobile.
244,00
199,00
5318 MIRROR TAPE 19mmx5m
Duplo samolepljiva traka za montiranje
- lepljenje ogledala na ravnu podlogu
159,00
129,00
4021 DOUBLE FIX EXTREME POWER TAPE 19mmx5m
Ekstremno snažna duplo samolepljiva montažna traka, za fiksiranje
različitih izuzetno zahtevnih aplikacija.
283,00
229,00
4040 CARPET TAPE HIGH STRENGHT 50mmx10m
Snažna duplo samolepljiva traka za fiksiranje tepiha, itisona, staza,...
159,00
129,00
4310 DOUBLE FIX UNIVERSAL 19mmx5m
Univerzalna duplo samolepljiva traka za fiksiranje
lak{ih aplikacija u domaćinstvu.
SUN\ERASTA DIHTUNG LAJSNA
ZA VRATA 1mx38mm
Elastična, samolepljiva, brzo name{tanje,
za zazore do 20mm.
DLSBE - bele boje
DLSBR - braon
141,60
99,00
HEAT RESISTANT PAINT 650C 400ml
Boja u spreju za visoke temperature do 650C
1323301 -crna
1323303 -bela
451,20
362,00
Download

357,60