FIZIĈKA AKTIVNOST KOD
BOLESNIKA SA ARTRITISOM
Asist.mr sc.med.dr Jelena Zvekić-Svorcan
• Reumatoidni artritis je hroniĉno
zapaljensko oboljenje zglobova, a može
da zahvati unutrašnje organe, kožu i
nervni sistem.
• Tok bolesti je progresivan, što dovodi do
oštećenja, deformacije zglobova,
smanjuje radnu sposobnost, dovodi do
invaliditeta i smanjuje kvalitet života.
TERAPIJA
farmakološka
nefarmakološka
-fizička aktivnost
-fizikalna terapija
-dijeta
-smanjenje stresa
-poznavanje sopstvene
bolesti
• Mirovanje ili aktivnost?
• Odmor
• Pravilan položaj zglobova – longete :
preventivne
korektivne
radne
• Zaštita zglobova
• Rasterećenje zglobova - pomagala:
štap
štake
hodalica
CILJ VEŽBANJA
•
•
•
•
smanjenje bolova
povećanje obima pokreta u zglobu
jaĉanje mišića
poboljšanje opšte kondicije
KAKO VEŽBATI ?
Napomena : najmanje 2 sata pre vežbanja ne treba jesti !
•
U hroniĉnoj, mirnoj fazi bolesti :
najmanje pola sata dnevno, 3 puta nedeljno,
optimalno pola sata svaki dan
•
U aktivnoj fazi bolesti: duže pauze
izmeĊu vežbi
•
Kondicioni trening ( aerobne vežbe ) :
hodanje, vežbe u vodi i vožnja stacionarnog
bicikla
ZNACI PREOPTEREĆENJA
•
•
•
•
•
•
bol nakon vežbanja duži od 2 sata
bol u grudima
ubrzano disanje i puls
muĉnina u stomaku
glavobolja
vrtoglavica
preporuka : u toku vežbanja meriti puls !
vežba 1
Povećava obim pokreta u
ruĉnim zglobovima,
elastiĉnost i snagu
mišića koji pokreću šaku.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 2
Povećava obim pokreta,
elastiĉnost i snagu mišića
koji koji odvode šaku u
stranu i nazad.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 3
Povećava obim pokreta,
elastiĉnost i snagu mišića
koji koji pokreću šaku na
gore i dole.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 4
Povećava obim pokreta,
elastiĉnost i snagu mišića
koji koji pokreću
podlakticu u jednu i drugu
stranu.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 5
Povećava obim pokreta i
elastiĉnost i snagu mišića
koji pokreću podlakticu u
jednu i drugu stranu.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 6
Povećava pokretljivost,
elastiĉnost i snagu malih
mišića koji pokreću prste.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 7
Povećava pokretljivost,
elastiĉnost i snagu malih
mišića koji pokreću prste.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 8
Povećava pokretljivost,
elastiĉnost i snagu mišića
koji pokreću prste.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 9
Povećava pokretljivost,
elastiĉnost i snagu mšića
koji savijaju podlaktice.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 10
Povećava pokretljivost,
elastiĉnost i snagu mišića
koji pokreću ruku u
ramenom zglobu.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 11
Povećava pokretljivost,
elastiĉnost i snagu mišića
koji pokreću ruke u
ramenom zglobu u stranu
i nazad.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 12
Povećava pokretljivost,
elastiĉnost i snagu mišića
koji pokreću ruku u
ramenom zglobu naviše i
ka nazad.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 13
Povećava pokretljivost,
elastiĉnost i snagu mišića
koji pokreću ruku u
ramenom zglobu naviše i
naniže.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 14
Povećava pokretljivost,
elastiĉnost i snagu mišića
koji pokreću ruku u
ramenom zglobu u jednu i
drugu stranu u
horizontalnoj ravni.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 15
Povećava obim pokreta
rotacije u zglobu kuka i
elastiĉnost mišića koji
rotiraju nogu u kuku.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 16
Povećava obim pokreta u
zglobu kuka i elastiĉnost i
snagu mišića koji primiĉu
natkolenice.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 17
Jaĉa veliki butni mišić koji
opruža koleno i stabilizuje
ga pri stajanju i hodanju.
Kod ove vežbe navedeni
položaj zadržati 2-3
sekunde u akutnoj fazi, a
5-6 sekundi u hroniĉnoj
fazi bolesti.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 18
Povećava snagu mišića
koji podižu nogu ka trupu
i elastiĉnost mišića koji
izvode suprotan pokret.
Kod ove vežbe navedeni
položaj zadržati 2-3
sekunde u akutnoj, a 5-6
sekundi u hroniĉnoj fazi
bolesti.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 19
Povećava snagu mišića
koji odvode nogu u stranu
i elastiĉnost mišića koji
izvode suprotan pokret.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 20
Povećava snagu mišića
koji odvode nogu u stranu
i elastiĉnost mišića koji
izvode suprotan pokret.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 21
Jaĉa sedalne mišiće koji
imaju ulogu u stajanju i
hodanju. Kod ove vežbe
navedeni položaj zadržati
2-3 sekunde u akutnoj, a
5-6 sekundi u hroniĉnoj
fazi bolesti.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
vežba 22
Jaĉa mišiće trupa, karlice i
natkolenica. Kod ove
vežbe navedeni položaj
zadržati 2-3 sekunde u
akutnoj, a 5-6 sekundi u
hroniĉnoj fazi bolesti.
Preuzeto sa sajta: http://www.vma.mod.gov.rs/reumatoidni_artritis_i_vezbe.pdf
HVALA NA PAŽNJI
Download

vežba 3 Povećava obim pokreta, elastiĉnost i snagu mišića