PROGRAM OTVORENIH SEMINARA
februar – jun 2013.
Poštovane koleginice i kolege,
Zadovoljstvo nam je predstaviti kompletan program otvorenih seminara Akademije za bankarstvo i finansije za period
februar -jun 2013.
Pored otvorenih seminara, u mogućnosti smo da većinu obuka iz naše ponude izvedemo i samo za Vaše zaposlene u zatvorenom
(in-house) obliku. Ovakve obuke se odlikuju visokim stepenom prilagođavanja potrebama isključivo Vaših zaposlenih (’’tailor
made’’).
Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate.
U 2013. godini su vam i dalje na raspolaganju „Klasični bonus program“ i „Bonus program 3+“
http://abf.rs/bonus-program-za-pravna-lica/
Prijavu za seminare možete izvršiti elektronskim putem na sajtu Akademije za bankarstvo i finansije http://abf.rs/
Iz padajućeg menija izaberite željeni seminar i popunite elektronsku prijavu.
Vaši podaci će biti automatski prosleđeni i nekoliko dana pre početka seminara ćete dobiti sve detaljnije informacije.
Ukoliko želite da primate dodatne informacije o našim aktuelnim seminarima možete nas obavestiti e-mail porukom sa
naznačenim sektorom interesovanja na e-mail adresu [email protected]
Vaš,
ABF tim
Fond Akademija za bnakarstvo i finansije, Bulevar kralja Aleksandra 219, Beograd
tel: +381 11 3027285 | faks: +381 11 3027347 | [email protected] | www.abf.rs
Izražene cene seminara ne uključuju PDV (20%)
februar 2013
Datum održavanja
Upravljanje pravnim i reputacionim rizikom
Sertifikat za procenu vrednosti nekretnina, Nivo 1
Izazovi upravljanja operativnim rizikom
Kanali distribucije proizvoda u osiguranju
utorak,
12. februar 2013
utorak,
19. februar 2013
utorak,
26. februar 2013
četvrtak,
28. februar 2013
sreda,
13. februar 2013
petak,
22. februar 2013
sreda,
27. februar 2013
četvrtak,
28. februar 2013
Cena EUR
Cena RSD
315.00
35.990,00
800.00
89.990,00
315.00
35.990,00
160.00
18.590,00
Izražene cene seminara ne uključuju PDV (20%)
mart 2013
Datum održavanja
Osiguranje potraživanja
Interna revizija bazirana na riziku, odnos sa drugim funkcijama
u organizaciji
Strateško upravljanje projektima
Upravljanje ljudskim resursima za rukovodioce
Mirno rešavanje spornih odnosa sa korisnicima finansijskih
usluga
Praćenje i analiza stabilnosti društava za osiguranje
Analiza novčanih tokova
sreda,
13. mart 2013
četvrtak,
14. mart 2013
utorak,
19. mart 2013
četvrtak,
21. mart 2013
četvrtak,
28. mart 2013
petak,
29. mart 2013
petak,
29. mart 2013
sreda,
13. mart 2013
petak,
15. mart 2013
sreda,
20. mart 2013
četvrtak,
21. mart 2013
četvrtak,
28. mart 2013
petak,
29. mart 2013
subota,
30. mart 2013
Fond Akademija za bnakarstvo i finansije, Bulevar kralja Aleksandra 219, Beograd
tel: +381 11 3027285 | faks: +381 11 3027347 | [email protected] | www.abf.rs
Cena EUR
Cena RSD
160.00
18.590,00
315.00
35.990,00
235.00
26.590,00
140.00
15.890,00
160.00
18.590,00
160.00
18.590,00
315.00
35.990,00
Izražene cene seminara ne uključuju PDV (20%)
april 2013
Datum održavanja
Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Bankoosiguranje
Sertifikovani upravnik filijale, Nivo 1
Sertifikovani upravnik filijale, Nivo 2
Uspešno donošenje odluka
Zastupanje u osiguranju
Upravljanje tržišnim rizicima
petak,
5. april 2013
sreda,
10. april 2013
utorak,
16. april 2013
četvrtak,
18. april 2013
ponedeljak,
22. april 2013
četvrtak,
25. april 2013
četvrtak,
25. april 2013
subota,
6. april 2013
sreda,
10. april 2013
sreda,
17. april 2013
subota,
20. april 2013
utorak,
23. april 2013
četvrtak,
25. april 2013
petak,
26. april 2013
Cena EUR
Cena RSD
160.00
18.590,00
160.00
18.590,00
430.00
49.590,00
680.00
75.890,00
415.00
45.590,00
160.00
18.590,00
190.00
21.590,00
Izražene cene seminara ne uključuju PDV (20%)
maj 2013
Datum održavanja
Značaj i osnove IT revizije
Bankers Blanket Bond - 3B Polisa
Efektivno vođenje tima
Osnovi i primena aktuarske matematike u životnom osiguranju
Usklađenost poslovanja u finansijskim institucijama
sreda,
15. maj 2013
sreda,
22. maj 2013
četvrtak,
23. maj 2013
četvrtak,
30. maj 2013
četvrtak,
30. maj 2013
sreda,
15. maj 2013
sreda,
22. maj 2013
četvrtak,
23. maj 2013
petak,
31. maj 2013
petak,
31. maj 2013
Fond Akademija za bnakarstvo i finansije, Bulevar kralja Aleksandra 219, Beograd
tel: +381 11 3027285 | faks: +381 11 3027347 | [email protected] | www.abf.rs
Cena EUR
Cena RSD
190.00
21.590,00
160.00
18.590,00
140.00
15.890,00
290.00
32.990,00
430.00
49.590,00
Izražene cene seminara ne uključuju PDV (20%)
jun 2013
Datum održavanja
Zaštita podataka o ličnosti u finansijskim institucijama
Planiranje i upravljanje budžetom u bankama i finansijskim
institucijama
Upravljanje rizikom likvidnosti
Osiguranje robe u transportu
Kontroling - Instrumenti za povećanje efikasnosti i
profitabilnosti
Balanced Scorecard
Upravljanje rizicima u osiguranju
četvrtak,
6. jun 2013
ponedeljak,
10. jun 2013
četvrtak,
20. jun 2013
četvrtak,
20. jun 2013
ponedeljak,
24. jun 2013
sreda,
26. jun 2013
petak,
28. jun 2013
četvrtak,
6. jun 2013
utorak,
11. jun 2013
četvrtak,
20. jun 2013
petak,
21. jun 2013
utorak,
25. jun 2013
četvrtak,
27. jun 2013
petak,
28. jun 2013
Fond Akademija za bnakarstvo i finansije, Bulevar kralja Aleksandra 219, Beograd
tel: +381 11 3027285 | faks: +381 11 3027347 | [email protected] | www.abf.rs
Cena EUR
Cena RSD
160.00
18.590,00
430.00
49.590,00
190.00
21.590,00
235.00
26.590,00
430.00
49.590,00
235.00
26.590,00
160.00
18.590,00
Download

PROGRAM OTVORENIH SEMINARA februar – jun 2013.