ŠKOLSKI RAGBI 2015
Razvojni program RSS-a
Sadržaj projekta

Ciljevi u 2015. godini

Ciljna grupa

Realizacija projekta

Organizaciona šema

Budžet i troškovi
Ciljevi u 2015. godini
 Formiranje selekcija U12 i U14 u sedam klubova koji imaju seniorske
selekcije i neophodnu infrastrukturu za rad sa mlađim kategorijama.
 Uspostaviti dugoročnu saradnju između javnih osnovnih škola i
klubova po teritorijalnom principu.
 Upoznati što veći broj dece sa Ragbi sportom i opcijom za aktivno
učešće u sportu.
 Uključiti što veći broj dece da aktivno igraju ragbi u klubovima
 Izvršiti selekciju, obuku i edukaciju trenera za rad sa mlađim
kategorijama u klubovima.
 Izvršiti selekciju, obuku, edukaciju i licenciranje mladih sudija.
Sticanje početnog nivoa uz suđenje tag i tač ragbija kroz školska
takmičenja i njihovo usavršavanje kroz suđenje u kategorijama U12 i
U14.
 Propagirati vrednosti ragbija kroz sve aktivnosti Saveza i klubova,
kao našeg najvećeg aduta za širenje i razvoj ragbija.
Ciljna grupa programa
Proleće 2015

U12 (Dečaci i devojčice)
Uzrast: 2003. godište i 2004. godište
Jesen 2015

U14 (dečaci i devojčice)
Uzrast: 2005. godište i 2006. godište
Program za U14 će biti definisan nakon izvršene rekapitulacije i analize programa U12
Saradnja i razvoj
SUDIJE
KLUBOVI
DECA
TRENERI
ŠKOLA
REALIZACIJA
PROJEKTA
I.
Etapa, oktobar-novembar-decembar-Izrada projekta
II.
Etapa, januar-februar-Priprema
III.
Etapa, mart-april-Rad u školama
IV.
Etapa, april-Saradnja škola-klub
V.
Etapa, april-maj-Treniranje u klubovima
VI.
Etapa, jun-Rekapitulacija i priprema jesenje akcije
REALIZACIJA
PROJEKTA
I etapa:
Oktobar-Novembar-Decembar 2015
1.
DEFINISANJE PROGRAMA
2.
PRIPREMA REALIZACIJE PROJEKTA
3.
OBEZBEĐIVANJE FINANSIJSKIH
SREDSTAVA ZA REALIZACIJU
PROGRAMA
4.
PILOT-PROJEKAT U OPŠTINI
PALILULA U ORGANIZACIJI RAGBI
KLUBA LEVA OBALA, ČETIRI
OSNOVNE ŠKOLE
REALIZACIJA
PROJEKTA
II etapa:
Januar-Februar 2015
1.
DOBIJANJE PODRŠKE OD
MINISTARSTA SPORTA I
MINISTARSTVA PROSVETE ZA
ULAZAK U ŠKOLE
2.
DOGOVOR ZA ŠKOLAMA I
KLUBOVIMA
3.
SELEKCIJA I IZBOR KANDIDATA
UKLJUČENIH U REALIZACIJU
PROJEKTA
4.
OBUKA I EDUKACIJA TRENERA,
KOORDINATORA I SUDIJA
UKLJUČENIH U REALIZACIJU
PROJEKTA.
5.
OBEZBEĐIVANJE POTREBNIH
MATERIJALNIH RESURSA
6.
DIZAJN, PRIPREMA I ŠTAMPA
PROMOTIVNIH MATERIJALA.
Realizacija projekta
III etapa: mart-april 2015

GET IN TO RUGBY

ODELJENJA ČETVRTOG I PETOG RAZREDA

RAD U ŠKOLAMA NA ČASOVIMA FIZIČKOG VASPITANJA

PROGRAM, TRENINZI SU NA NIVOU ODELJENJA
1.
02.03.-08.03. I trening/čas
2.
09.03.-15.03. II trning/čas
3.
16.03.-22.03. III trening/čas
4.
23.03.-27.03. IV trening/čas
5.
28.03.-29.03. PRVENSTVO ŠKOLE
Takmičenje se odvija u školskoj Sali
Odeljenja se takmiče međusobno u tag ragbiju
Realizacija projekta
III etapa: mart-april 2015

PROGRAM AKTIVNOSTI TRENINGA UNUTAR ŠKOLE:
1.
30.03.-05.04. V trening/čas
2.
06.04.-10.04. VI trening/čas
3.
11.04.-12.04. Završni festival Get into the Rugby
Takmičenje se organizuje u Beogradu na Stadionu
Svako odeljenje će biti zasebna ekipa koja će se takmičiti na festivalu
Takmičenje će se održati u Tag ragbiju
Realizacija projekta
IV etapa: april 2015

KLUBOVI USTUPAJU TEREN KAKO BI DECA TRENIRALA SA ŠKOLOM
1.
Treninzi su u okviru kluba na klubskom terenu
2.
Uvođenje elemenata kontakta
3.
Deca se ne tretiraju kao članovi kluba, školska ekipa
4.
Dva treninga nedeljno
5.
Od 13.04.-24.04. četiri treninga kao škola na nivou kluba
6.
25.04.-26.04. FESTIVAL-Prvenstvo škola
Takmičenje se organizuje u Beogradu
Svaka škola ima pravo da dovede više timova
Takmičenje se igra po ragbi pravilima
Realizacija projekta
V etapa: april-maj 2015

TRENIRANJE U KLUBU
1.
Zainteresovana deca postaju članovi kluba
2.
Uvođenje svih elemenata ragbija za U12 kategoriju
3.
Treninzi kluba u periodu 27.04.-15.05.-šest treninga
4.
16.05.-17.05. Prvenstvo Srbije za petliće- 1. Turnir Kruševac
5.
24.05.-25.05. Prvenstvo Srbije za petliće- 2. turir Novi Sad
6.
30.05.-31.05. Prvenstvo Srbije za petliće- -3. turnir Beograd
Realizacija projekta
VI etapa: jun 2015
1.
REKAPITULACIJA I ANALIZA SPROVEDENOG PROGRAMA
2.
EVALUACIJA I PLANIRANJE PROGRAMA ZA U14 JUL-AVGUST
3.
ORGANIZACIJA LETNJEG KAMPA ZA SELEKTOVANU DECU
Učesnici u projektu
Regija Jug
Regija Centar
Regija Sever
Kruševac
Beograd
Novi Sad
-Dve škole
-Po jedna škola
-Dve škole
Download

školski ragbi 2015 - Ragbi Savez Srbije