Srbija
Deutsche Post DHL
Za više podataka o cenama i tranzitnim vremenima, posetite www.dhl.rs
Za sva pitanja i informacije, pozovite Odeljenje za rad sa strankama na telefon 011 310 55 00
POSLOVNICE DHL-a U SRBIJI:
BEOGRAD
Đure Jakšiña 11
11000 Beograd
Tel: 011 263 64 15
KRAGUJEVAC
Dr. Zorana Đinœiña 19
34000 Kragujevac
Tel: 034 501 411
BEOGRAD
Airport City
Omladinskih brigada 90a
Zgrada Hibiskus 1400
11070 Novi Beograd
Tel: 011 228 19 60
NIŠ
Svetosavska 18
18000 Niš
Tel: 018 515 060
NOVI BANOVCI
Krešina 35
22304 Novi Banovci
Tel: 011 310 55 85
NOVI SAD
Stevana Musiña 16
21000 Novi Sad
Tel: 021 661 48 92
ÅAÅAK i GORNJI MILANOVAC
Kralja Petra Prvog 40
32000 Åaåak
Tel: 032 346 917
STARA PAZOVA
Ñirila i Metodija 15
Lokal 12
22300 Stara Pazova
Tel: 022 317 055
SUBOTICA
Brañe Radiñ 12c
24000 Subotica
Tel: 024 670 565
VRŠAC
Dvorska 15
26300 Vršac
Tel: 013 837 350
SEDIŠTE DHL-a:
LOGISTIÅKI CENTAR:
BEOGRAD
DHL International Beograd d.o.o.
Jurija Gagarina 36v
11070 Novi Beograd
Tel: 011 310 55 00
NOVI BANOVCI
DHL International Beograd d.o.o.
Krešina 35
22304 Novi Banovci
Tel: 011 310 55 85
©DHL
©DHL Express
DHL® and DHL Express® are registered trademarks of
Deutsche Post AG / DHL Operations B.V. / DHL International GmbH
Važi od 1. januara 2015.
VODIÅ KROZ USLUGE I
CENOVNIK DHL-a 2015
2
Rate and
Vodiå
krozService
uslugeGuide
i cenovnik DHL-a 2015
Vodiå kroz usluge i cenovnik DHL-a 2015
POUZDANOST I BRZINA.
BILO KADA. BILO GDE.
ELEKTRONSKE APLIKACIJE ZA ZAKAZIVANJE
KURIRA I PRAÑENJE POŠILJAKA
Usluge u meœunarodnom transportu
DODATNE USLUGE
DHL EXPRESS 9:00
DHL DODATNE USLUGE
Strana 9
DHL Express 9:00 podrazumeva dostavu dokumenata i
paketa “od vrata do vrata” u međunarodnom saobraćaju,
do 9h prvog mogućeg radnog dana, u sve velike poslovne
centre Evrope. Ova usluga podrazumeva proaktivno
praćenje pošiljke kao i povraćaj novca*, u slučaju kašnjenja
pošiljke.
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS WORLDWIDE
Strana 11
DHL Express Worldwide podrazumeva dostavu
dokumenata i paketa “od vrata do vrata” do 18h prvog
mogućeg radnog dana. Ova usluga dostupna je u preko 220
zemalja širom sveta, a dostava je usklađena sa preporučenim
tranzitnim vremenima.
DHL EXPRESS ENVELOPE Strana 12
Ova usluga podrazumeva ekspresnu međunarodnu dostavu
dokumenata do 300g težine, “od vrata do vrata” do 18h
prvog mogućeg radnog dana. Brza i pouzdana usluga,
idealna je za slanje ugovora, garancija i drugih poverljivih
dokumenata.
DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE
Strana 5
Pored standardnih usluga transporta nudimo vam i
dodatne usluge koje vam omogućavaju različite pogodnosti
prilikom transporta vaših pošiljaka, kao što su pakovanje,
praćenje ili mogućnost brže dostave.
USLUGE CARINJENJA I SKLADIŠTENJA
Strana 17
Strana 10
DHL Express 12:00 podrazumeva dostavu dokumenata i
paketa “od vrata do vrata” u međunarodnom saobraćaju,
do 12h prvog mogućeg radnog dana, u sve velike poslovne
centre širom sveta. Ova usluga podrazumeva povraćaj
novca*, u slučaju kašnjenja pošiljke.
Strana 14
Ako redovno uvozite rezervne delove, uzorke, gotove
proizvode ili drugu robu, DHL IMPORT EXPRESS
WORLDWIDE usluga je pravo rešenje za vas. Import
Express usluga podrazumeva preuzimanje vaše uvozne
pošiljke u većini zemalja koje obuhvata DHL-ova mreža,
uslugu carinjenja u redovnom postupku, transport do
željene destinacije i dostavu pošiljke na navedenu adresu.
3
Usluge u domañem transportu
DHL DOMESTIC EXPRESS 18:00
Strana 16
Popularna usluga DHL Domestic Express 18:00
podrazumeva dostavu dokumenata i paketa “od vrata do
vrata”, do 18h prvog mogućeg radnog dana na bilo koju
adresu u Srbiji.
* DHL-ovi uslovi poslovanja važe za sve navedene usluge.
Elektronske usluge DHL-a
DHL ProView
DHL Express vam nudi elektronske aplikacije koje
odgovaraju i vašim najzahtevnijim potrebama. Neprekidno
ulažemo u nove tehnologije kako bismo vam olakšali proces
slanja pošiljaka širom sveta i omogućili vam da više
vremena posvetite poslu.
Za redovne klijente koji šalju veći obim pošiljaka, DHL
ProView omogućava automatska obaveštenja putem
e-mail-a ili SMS poruka, kad god da su pošiljke preuzete ili
uručene. Možete pratiti pošiljke po broju računa, statusu
pošiljke itd. Sa DHL ProView aplikacijom uvek imate
potpunu kontrolu nad vašim pošiljkama.
DHL-ove Web stranice
Naše web stranice na adresi www.dhl.rs predstavljaju
sveobuhvatni vodič kroz proizvode i usluge DHL-a.
DHL-ov web sajt pruža vam i informacije o novinama koje
se tiču usluga i transportnih rešenja, kontakt informacije,
kao i on-line aplikacije za jednostavnu pripremu pošiljaka i
zakazivanje kurira i kalkulator volumetrijske težine.
DHL Web Shipping
Korisna on-line aplikacija koja vam pomaže da pripremite
dokumentaciju, dogovorite preuzimanje pošiljaka, sačuvate
kontakt informacije i pratite proces dostave pošiljke. Idealna
je za prezaposlene ljude, one koji mnogo putuju ili rade sa
strankama. Ne zahteva instalaciju posebnih programa, kao
ni dodatnu obuku.
DHL Connect
DHL On-line prañenje
Opcija “Praćenje pošiljke” na našem web sajtu na adresi
www.dhl.rs omogućava vam da, pomoću broja tovarnog
lista, pratite status pošiljke od preuzimanja do uručenja.
Unesite broj tovarnog lista i pratite status pošiljke kad god
ona prođe kontrolne tačke. Možete da pratite i do deset
pošiljaka odjednom.
MyDHL
Omogućuje pristup DHL-ovim alatima samo jednom
prijavom. Pošiljaoci su u mogućnosti da kontrolišu proces
slanja i primanja pošiljaka, jer portal omogućuje pripremu
tovarnih listova, izradu elektronske carinske dokumentacije
i praćenje pošiljaka. Registracija na novi portal je laka, u
samo nekoliko koraka na www.dhl.com/mydhl.
Ako redovno šaljete DHL-om, onda je ova Internet
aplikacija pravo rešenje za vas. DHL Connect je on-line
aplikacija koja vas jednostavno vodi kroz sve procese slanja
pošiljaka, a omogućava i on-line pripremu dokumentacije,
zakazivanje kurira, praćenje pošiljaka, kao i arhiviranje svih
adresa i podataka o poslatim pošiljkama.
DHL eTrack
DHL eMailShip
Pratite vašu pošiljku preko mobilnog telefona. Samo
pošaljite broj tovarnog lista kao tekst poruke na broj
(+44) 77 20 33 44 55 po ceni poruke u lokalnom saobraćaju.
Tako možete da pratite vašu pošiljku čak i kada ste u pokretu.
DHL eMailShip je elektronski formular koji ima izgled
papirnog tovarnog lista. Uz DHL eMailShip, možete da
pripremite pošiljku i zakažete dolazak kurira. Jednostavno
sačuvajte dokument u PDF formatu i pošaljite ga e-mail-om.
DHL eMailShip mogu koristiti klijenti koji nemaju otvoren
DHL račun ili plaćaju gotovinom.
DHL Import Express On-line
DHL Import Express On-line vam omogućava da brzo i
precizno pripremite i kontrolišete uvoz svojih pošiljaka.
Registrovanjem na ovu aplikaciju kontrolišete aktivnosti na
vašem računu i imate potpunu sigurnost i preglednost nad
pošiljkama tokom celokupnog procesa uvoza 365 dana u
godini.
Pošaljite e-mail poruku na adresu [email protected], koja
sadrži do 100 brojeva tovarnih listova, i status svake pošiljke
će vam biti vraćen za nekoliko sekundi. Ovaj servis je
besplatan i jednostavan za korišćenje.
DHL Express SMS
DHL Express WAP
Uz bilo koju mrežu mobilne telefonije koja podržava WAP
možete da pratite svoju pošiljku na wap.dhl.com, pomoću
opcije “Track your shipment”. Ova bežična ponuda je
potpomognuta DHL-ovim Internet uslugama.
Vodiå kroz usluge i cenovnik DHL-a 2015
Vodiå kroz usluge i cenovnik DHL-a 2015
DODATNE USLUGE
DODATNEUSLUGE
4
Dodatak za meœunarodni transport
Pošiljke nestandardnog oblika
Dodatak za međunarodni transport se primenjuje za svaku
pošiljku. Zasniva se na mesečnom proseku cena avionskog
goriva koje su dostupne na DHL Express sajtu www.dhl.com.
Mesečni prosek cena goriva se koristi za određivanje
važećeg dodatka sa kašnjenjem od dva meseca. Dodatak za
međunarodni transport se primenjuje na sve međunarodne
pošiljke.
Doplata se primenjuje na bilo koju pošiljku ili paletu na
koju zbog svog oblika, pakovanja ili sadržaja nije moguće
odlagati drugu robu. Primenjuje se na pošiljke u
međunarodnom transportu.
Dostava i preuzimanje sa udaljenih podruåja
Udaljeno ili teže dostupno područje je definisano
poštanskim brojem ili imenom grada. Dodatak se
primenjuje kada se pošiljka šalje ili preuzima sa udaljenog
ili teže dostupnog područja u međunarodnom transportu.
Nestandardna težina koleta
Dodatak se primenjuje na bilo koje pojedinačno koleto
pošiljke koje teži preko 70kg. Dodatak se primenjuje na
pošiljke u domaćem i međunarodnom saobraćaju.
Nestandardne dimenzije koleta
Dodatak se primenjuje na bilo koje pojedinačno koleto
pošiljke, ili paletizovanu pošiljku čija jedna dimenzija
prelazi 120cm, odnosno ako visina palete prelazi 160cm.
Dodatak se primenjuje na pošiljke u domaćem i
međunarodnom saobraćaju.
Prevoz opasnih materija
Doplata se primenjuje kada rukovanje i prevoz pošiljke
podrazumeva materije i robe koje se klasifikuju kao opasne.
Doplata se primenjuje na pošiljke u međunarodnom
transportu.
DHL vam pored standardnih usluga transporta nudi i dodatne usluge koje vam omoguñavaju razliåite
pogodnosti prilikom transporta vaših pošiljaka.
Dodatne usluge
Usluga
Cena
Dostava pošiljaka subotom
4,640.00
Carina i porezi plañeni (DTP)
2,320.00
Dokaz o uruåenju pošiljke
580.00
Proaktivno prañenje pošiljke
580.00
Dostava na udaljeno podruåje / Preuzimanje sa udaljenog podruåja
2,320.00
Dodatak za prevoz opasnih materija
9,280.00
Dodatak za prevoz opasnih materija u izuzetim koliåinama
580.00
Ispravka adrese
Prevoz litijumskih baterija, sekcija II, PI 965-970
580.00
Doplata se primenjuje na svaku pošiljku koja zbog netačne
adrese ne može biti uručena na destinaciji. Doplata za
ispravku adrese se primenjuje na pošiljke u međunarodnom
transportu.
Dodatak za prevoz na suvom ledu UN 1845
1,160.00
Dodatak za nestandardne pošiljke u meœunarodnom saobrañaju*
2,900.00
Dodatak za nestandardne pošiljke u domañem saobrañaju**
1,160.00
Doplata za ispravku adrese
1,160.00
*/**Dodatak za nestandardne pošiljke se odnosi na:
- Bilo koje pojedinaåno koleto pošiljke koje je teže od 70kg
- Bilo koje pojedinaåno koleto pošiljke ili paletizovane pošiljke åija jedna dimenzija prelazi 120cm
- Bilo koju pošiljku ili paletu na koju nije moguñe odlagati drugu robu
** Cena je sa uraåunatim PDV-om
DHL Express vam nudi specijalno dizajnirana pakovanja za pošiljke po pristupaånim cenama
Pakovanja
Opis pakovanja
Dimenzije
Cena
Kutija za 1 flašu
13,3 x 13,3 x 37cm
600.00
Kutija za 2 flaše
26,6 x 13,3 x 37cm
700.00
Kutija za 3 flaše
39,9 x 13,3 x 37cm
800.00
Kutija za 6 flaša
39,9 x 26,6 x 37cm
1,000.00
DHL Express mala kutija
24,5 x 18,5 x 7cm
300.00
DHL Express srednja kutija
33 x 31 x 9cm
300.00
DHL Express velika kutija
33 x 31 x 17cm
300.00
92,4 x 16 x 16cm
300.00
51 x 40 x 11cm
850.00
Kutija za CD
14,7 x 2,5 x 13,2cm
300.00
Kutija 2 (1kg)
33 x 17 x 9cm
300.00
Kutija 3 (2kg)
33 x 31 x 9cm
300.00
Kutija 4 (5kg)
33 x 31 x 17cm
300.00
Kutija 5 (10kg)
31 x 31,2 x 33cm
300.00
Kutija 6 (15kg)
39 x 35 x 35cm
300.00
Kutija 7 (20kg)
45 x 39 x 37cm
300.00
Kutija 8 (25kg)
51 x 43 x 39cm
300.00
Tuba 3 (2kg)
47,5 x 15,5 x 13,4cm
300.00
Tuba 4 (5kg)
97,6 x 17,6 x 15,2cm
300.00
Tuba
Kutija za laptop sa zaštitnom penom
Cene su izražene u RSD.
PDV je uraåunat u cenu usluge u domañem saobrañaju.
• DHL zadržava pravo naplate ovih usluga, kao i onih koje nisu prikazane u ovoj brošuri.
5
Usluge u meœunarodnom transportu
6
Usluge u meœunarodnom transportu
7
LISTA TARIFNIH ZONA I TRANZITNIH VREMENA*
LISTA TARIFNIH ZONA I TRANZITNIH VREMENA*
DHL dostavlja pošiljke u preko 220 zemalja i teritorija brzo i na vreme. Preporuåena tranzitna vremena za
odreœene destinacije možete proveriti na www.dhl.com
DHL dostavlja pošiljke u preko 220 zemalja i teritorija brzo i na vreme. Preporuåena tranzitna vremena za
odreœene destinacije možete proveriti na www.dhl.com
Destinacije i opcije usluga
Zemlja
Albanija
Alžir
Ameriåka Samoa
Andora
Angola
Angvila
Antigva
Argentina
Aruba
Australija
Austrija
Avganistan
Azerbejdžan
Bahami
Bahrein
Bangladeš
Barbados
Belgija
Belize
Belorusija
Benin
Bermudska ostrva
Bocvana
Bolivija
Boner
Bosna i Hercegovina
Brazil
Brunej
Bugarska
Burkina Faso
Burundi
Butan
Centralnoafriåka Republika
Crna Gora
Åad
Åeška Republika
Åile
Danska
Deviåanska ostrva (Ameriåka)
Deviåanska ostrva (Britanska)
Dominika
Dominikanska Republika
Džerzi
Džibuti
Egipat
Ekvador
El Salvador
Eritreja
Estonija
Etiopija
Farska ostrva
Fidži
Filipini
Finska
Folklandska ostrva
Francuska
Francuska Gvajana
Gabon
Destinacije i opcije usluga
IMPORT
EXPRESS EXPRESS
Zona EXPRESS
EXPRESS
9:00
12:00 WORLDWIDE WORLDWIDE
3
7
8
2
8
8
8
8
8
8
2
8
7
8
7
6
8
2
8
3
8
8
8
8
8
1
8
8
2
8
8
6
8
1
8
3
8
3
8
8
8
8
2
8
7
8
8
8
3
8
8
8
6
3
8
2
8
8
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Dani
1
1
4
2
3
3
3
2
3
3
1
3
2
2
2
3
2
1
2
2
2
2
3
3
3
1
2
3
1
3
3
4
4
1
4
1
2
1
3
3
3
3
1
3
2
2
2
3
1
2
4
4
2
1
4
1
2
2
Dani
1
1
5
3
4
3
3
3
3
2
1
3
2
2
2
2
3
1
3
2
2
2
3
3
3
1
3
2
1
3
3
3
3
1
3
1
3
1
4
3
3
3
1
3
2
3
3
3
1
2
3
4
2
1
5
1
3
2
Zemlja
Gambija
Gana
Gernzi
Gibraltar
Gråka
Grenada
Grenland
Gruzija
Guam
Gvadalupe
Gvajana (Britanska)
Gvatemala
Gvineja - Bisao
Gvineja - Ekvatorijalna
Gvineja Republika
Haiti
Holandija
Holandski Antili
Honduras
Hong Kong
Hrvatska
Indija
Indonezija
Irak
Iran
Irska
Island
Istoåni Timor
Italija
Izrael
Jamajka
Japan
Jemen
Jermenija
Jordan
Južna Afrika
Kajmaska ostrva
Kambodža
Kamerun
Kanada
Kanarska ostrva
Katar
Kazahstan
Kenija
Kina
Kipar
Kirgistan
Kiribati
Kolumbija
Komori
Kongo
Kongo, Demokratska Republika
Koreja
Koreja, Demokratska Republika
Kostarika
Kuba
Kukova ostrva
Kurasao
IMPORT
EXPRESS EXPRESS
Zona EXPRESS
EXPRESS
9:00
12:00 WORLDWIDE WORLDWIDE
8
8
2
2
2
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
2
8
8
5
1
5
6
8
7
2
3
8
2
2
8
6
7
7
7
8
8
6
8
4
7
7
8
8
5
2
8
8
8
8
8
8
6
6
8
8
8
8
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Dani
3
2
1
1
1
3
2
2
4
2
3
2
4
3
2
2
1
3
2
2
1
2
2
4
3
1
1
4
1
1
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
2
5
2
2
2
4
2
3
4
2
● Usluga dostupna narednog radnog dana do odreœenog vremena
● Usluga dostupna drugog radnog dana do odreœenog vremena
# Tranzitno vreme (radni dani)
* Tranzitna vremena se odnose na dokumenta i mogu varirati u zavisnosti od poštanskog broja. Više informacija možete pronañi na sajtu www.dhl.com
Dani
3
2
1
1
1
3
4
2
3
3
4
3
3
3
3
3
1
3
3
2
1
3
2
4
2
1
1
3
1
3
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
5
3
3
3
3
2
3
3
3
5
3
Zemlja
Kuvajt
Laos
Letonija
Lesoto
Liberija
Liban
Libija
Lihtenštajn
Litvanija
Luksemburg
Madagaskar
Maœarska
Majote
Makao
Makedonija
Malavi
Maldivi
Malezija
Mali
Malta
Maroko
Maršalska ostrva
Martinik
Mauricijus
Mauritanija
Meksiko
Mijanmar
Mikronezija
Moldavija
Monako
Mongolija
Monserat
Mozambik
Namibija
Nauru
Nemaåka
Nepal
Nevis
Niger
Nigerija
Nikaragva
Niue
Norveška
Nova Kaledonija
Novi Zeland
Obala Slonovaåe
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua Nova Gvineja
Paragvaj
Peru
Poljska
Portugalija
Portoriko
Reunion ostrva
IMPORT
EXPRESS EXPRESS
Zona EXPRESS
EXPRESS
9:00
12:00 WORLDWIDE WORLDWIDE
7
6
3
8
8
7
7
2
3
2
8
2
8
6
1
8
8
6
8
2
7
8
8
8
8
4
6
8
3
2
8
8
8
8
8
2
6
8
8
8
8
8
3
8
8
8
7
6
8
8
8
8
8
3
2
8
8
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Dani
2
2
1
3
2
2
3
1
1
1
3
1
4
2
1
3
4
2
2
1
1
4
2
2
3
2
2
4
2
1
3
3
3
3
5
1
3
3
3
2
2
5
1
5
3
2
2
2
3
2
4
2
2
1
1
2
3
Dani
2
3
1
3
3
1
2
1
1
1
2
1
3
3
1
4
3
2
2
1
1
5
3
2
2
2
3
4
2
1
3
3
3
2
5
1
2
3
3
2
3
5
1
5
2
2
2
2
3
3
5
3
3
1
1
3
2
Zemlja
Rumunija
Ruska Federacija
Ruanda
Saipan
Samoa
San Marino
Saudijska Arabija
Senegal
Sejšeli
Sijera Leone
Singapur
Sirija
Sjedinjene Ameriåke Države
Slovaåka
Slovenija
Solomonska ostrva
Somalija
Somalilend (Severna Somalija)
Svazilend
Sveti Bartolomej
Sveti Eustahije
Sveti Kits
Sveta Lucija
Sveti Martin
Sveti Toma i Princip
Sveta Jelena
Sveti Vinsent
Sudan
Surinam
Španija
Šri Lanka
Švedska
Švajcarska
Tahiti
Tajvan
Tadžikistan
Tanzanija
Tajland
Togo
Tonga
Trinidad i Tobago
Tunis
Turska
Turks i Kaikos ostrva
Tuvalu
Uganda
Ukrajina
Ujedinjeni Arapski Emirati
Urugvaj
Uzbekistan
Vanuatu
Velika Britanija
Venecuela
Vijetnam
Zambija
Zelenortska ostrva
Zimbabve
IMPORT
EXPRESS EXPRESS
Zona EXPRESS
EXPRESS
9:00
12:00 WORLDWIDE WORLDWIDE
2
2
8
8
8
2
7
8
8
8
6
7
4
3
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
6
3
2
8
5
8
8
6
8
8
8
7
2
8
8
8
3
7
8
8
8
2
8
6
8
8
8
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Dani
1
1
3
4
4
2
2
2
3
2
2
2
2
1
1
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
5
2
2
1
2
5
2
1
2
2
2
5
1
2
2
3
3
3
● Usluga dostupna narednog radnog dana do odreœenog vremena
● Usluga dostupna drugog radnog dana do odreœenog vremena
# Tranzitno vreme (radni dani)
* Tranzitna vremena se odnose na dokumenta i mogu varirati u zavisnosti od poštanskog broja. Više informacija možete pronañi na sajtu www.dhl.com
Dani
1
1
3
3
5
2
2
2
3
3
2
2
2
1
1
5
4
4
2
3
3
3
3
3
4
4
3
2
3
1
2
1
1
5
2
2
2
2
2
5
3
1
1
2
5
2
1
2
3
2
5
1
3
2
3
3
3
8
Usluge u meœunarodnom transportu
Usluge u meœunarodnom transportu
9
IZVOZNE USLUGE
Kratak opis
KAKO PUTUJE VAŠA POŠILJKA
Izaberite izvoznu uslugu
na naãoj web stranici na
adresi www.dhl.rs
Pripremite pošiljku
za preuzimanje
Kurir preuzima pošiljku
i odnosi je do lokalne
DHL poslovnice
Izvozno carinjenje
pošiljke
Pošiljka napušta
zemlju porekla
Pošiljka putuje
kroz meœunarodnu
tranzitnu mrežu
Ekspresna meœunarodna dostava dokumenata i
paketa, “od vrata do vrata”, do 9h prvog moguñeg
radnog dana.
• Za pošiljke do 30 kg težine po koletu
• Pošiljke imaju prioritetni status
• Proaktivni izveštaji o dostavi
• Povrañaj novca* u sluåaju kašnjenja
Izraåunajte cenu:
Primer:
1. Pronaœite tarifnu zonu željene destinacije u
tabeli na stranama 6 i 7.
1. Ako šaljete paket težine 6 kg za Austriju
koristeñi uslugu DHL EXPRESS 9:00:
2. U datoj tabeli u preseku zone i težine vaše
pošiljke pronaœite odgovarajuñu cenu.
2. Proverite da li je Austrija na listi navedenih
zemalja. Odgovor je da.
Pogledajte primer sa desne strane.
3. Pronaœite kojoj tarifnoj zoni pripada Austrija
na strani 6. To je tarifna zona 2.
4. U datoj tabeli odredite cenu slanja vaše
pošiljke u preseku zone 2 i težine od 6 kg.
* DHL-ovi uslovi poslovanja važe za navedenu uslugu.
5. Cena slanja vaše pošiljke je 25,601 RSD.
DHL EXPRESS 9:00 cenovnik
Pošiljka stiže do
odredišta
Uvozno carinjenje
pošiljke
Isporuka lokalnoj DHL
poslovnici
Kurir dostavlja poãiljku
na željenu adresu
Primalac preuzima
pošiljku
1 Odaberite uslugu koja najviše odgovara vašim potrebama
kg
Zona
1
Zona
2
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
Zona
8
kg
Zona
1
Zona
2
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
Zona
8
13.0
13,108
39,035
39,976
47,838
50,846
54,487
62,654
69,732
0.5
4,816
10,008
10,206
11,349
12,267
12,591
14,177
15,104
14.0
13,778
40,817
41,802
49,898
53,276
57,481
66,150
73,728
1.0
4,935
11,973
12,209
14,108
15,003
15,327
17,189
18,139
15.0
14,448
42,599
43,628
51,958
55,706
60,475
69,646
77,724
1.5
5,081
13,465
13,732
16,245
17,122
17,441
19,333
20,484
16.0
15,118
44,381
45,454
54,018
58,136
63,469
73,142
81,720
2.0
5,227
14,957
15,255
18,382
19,241
19,555
21,477
22,829
17.0
15,788
46,163
47,280
56,078
60,566
66,463
76,638
85,716
Cenovnik za dokumenta
18.0
16,458
47,945
49,106
58,138
62,996
69,457
80,134
89,712
0.5
4,910
10,156
10,404
11,569
12,505
12,829
14,453
15,398
19.0
17,128
49,727
50,932
60,198
65,426
72,451
83,630
93,708
2 Izmerite svoju pošiljku
1.0
5,048
12,150
12,446
14,382
15,242
15,618
17,523
18,491
20.0
17,798
51,509
52,758
62,258
67,856
75,445
87,126
97,704
1.5
5,196
13,664
13,998
16,560
17,357
17,773
19,709
20,881
21.0
18,508
53,455
54,752
64,488
70,454
78,323
90,802 101,492
2.0
5,344
15,178
15,550
18,738
19,472
19,928
21,895
23,271
22.0
19,218
55,401
56,746
66,718
73,052
81,201
94,478 105,280
2.5
5,478
16,894
17,308
21,153
21,886
22,345
24,371
25,969
23.0
19,928
57,347
58,740
68,948
75,650
84,079
98,154 109,068
3.0
5,864
18,231
18,676
22,644
23,250
23,705
26,112
27,968
24.0
20,638
59,293
60,734
71,178
78,248
86,957 101,830 112,856
3.5
6,250
19,568
20,044
24,135
24,614
25,065
27,853
29,967
25.0
21,348
61,239
62,728
73,408
80,846
89,835 105,506 116,644
4.0
6,636
20,905
21,412
25,626
25,978
26,425
29,594
31,966
26.0
22,058
63,185
64,722
75,638
83,444
92,713 109,182 120,432
4.5
7,022
22,242
22,780
27,117
27,342
27,785
31,335
33,965
27.0
22,768
65,131
66,716
77,868
86,042
95,591 112,858 124,220
5.0
7,408
23,579
24,148
28,608
28,706
29,145
33,076
35,964
28.0
23,478
67,077
68,710
80,098
88,640
98,469 116,534 128,008
Cenovnik za dokumenta preko 2kg i pakete od 0.5Kg
Za usluge u međunarodnom transportu pogledajte stranu 2.
Informacije o izračunavanju volumetrijske težine nalaze se na strani 19.
3. Izraåunajte cenu slanja vaše pošiljke
IZVOZ
MAKSIMALNA TEŽINA KOLETA
MAKSIMALNA DIMENZIJA KOLETA
GARANCIJA POVRAÑAJA NOVCA
ONLINE PRIPREMA I PRAÑENJE
✔
✔
✔
5.5
7,777
24,590
25,183
29,913
30,191
30,781
34,985
38,142
29.0
24,188
69,023
70,704
82,328
91,238 101,347 120,210 131,796
✔
6.0
8,146
25,601
26,218
31,218
31,676
32,417
36,894
40,320
30.0
24,898
70,969
72,698
84,558
93,836 104,225 123,886 135,584
89,069
91,238 105,258 117,976 130,985 158,166 170,824
30kg
70kg
70kg
300g
6.5
8,515
26,612
27,253
32,523
33,161
34,053
38,803
42,498
40.0
32,538
120 cm
300 cm
300 cm
DHL koverta
7.0
8,884
27,623
28,288
33,828
34,646
35,689
40,712
44,676
50.0
40,178 107,169 109,778 125,958 142,116 157,745 192,446 206,064
✔
✔
x
x
7.5
9,253
28,634
29,323
35,133
36,131
37,325
42,621
46,854
60.0
47,818 125,269 128,318 146,658 166,256 184,505 226,726 241,304
✔
8.0
9,622
29,645
30,358
36,438
37,616
38,961
44,530
49,032
70.0
55,458 143,369 146,858 167,358 190,396 211,265 261,006 276,544
8.5
9,991
30,656
31,393
37,743
39,101
40,597
46,439
51,210
Na svakih dodatnih 0.5kg, dodati
9.0
10,360
31,667
32,428
39,048
40,586
42,233
48,348
53,388
od 10.1
335
891
913
1,030
1,215
1,497
1,748
1,998
9.5
10,729
32,678
33,463
40,353
42,071
43,869
50,257
55,566
od 20.1
355
973
997
1,115
1,299
1,439
1,838
1,894
10.0
11,098
33,689
34,498
41,658
43,556
45,505
52,166
57,744
od 30.1
382
905
927
1,035
1,207
1,338
1,714
1,762
11.0
11,768
35,471
36,324
43,718
45,986
48,499
55,662
61,740
od 70.1
355
844
864
966
1,125
1,247
1,595
1,642
12.0
12,438
37,253
38,150
45,778
48,416
51,493
59,158
65,736
od 300.1
355
844
864
966
1,125
1,247
1,595
1,642
✔
✔
✔
Sve cene su izražene u dinarima bez dodatka za meœunarodni transport
Opseg usluge je podložan promenama tokom godine.
DHL EXPRESS 9:00
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS WORLDWIDE
DHL EXPRESS ENVELOPE
DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE
10
Kratak opis
Ekspresna meœunarodna dostava dokumenata i
paketa, “od vrata do vrata” do 12h prvog moguñeg
radnog dana.
• Za pošiljke do 70 kg težine po koletu
• Pošiljke imaju prioritetni status
• Povrañaj novca* u sluåaju kašnjenja
Usluge u meœunarodnom transportu
Usluge u meœunarodnom transportu
Izraåunajte cenu:
Primer:
1. P
ronaœite tarifnu zonu željene destinacije u
tabeli na stranama 6 i 7.
1. Ako šaljete paket težine 6 kg za Austriju
koristeñi uslugu DHL EXPRESS 12:00:
2. U
datoj tabeli u preseku zone i težine vaše
pošiljke pronaœite odgovarajuñu cenu.
2. Proverite da li je Austrija na listi navedenih
zemalja. Odgovor je da.
Pogledajte primer sa desne strane.
3. Pronaœite kojoj tarifnoj zoni pripada Austrija
na strani 6. To je tarifna zona 2.
4. U datoj tabeli odredite cenu slanja vaše
pošiljke u preseku zone 2 i težine od 6 kg.
* DHL-ovi uslovi poslovanja važe za navedenu uslugu.
5. Cena slanja vaše pošiljke je 21,007 RSD.
DHL EXPRESS 12:00 cenovnik
kg
Zona
1
Zona
2
Ekspresna meœunarodna dostava dokumenata i
paketa, “od vrata do vrata”, do 18h prvog moguñeg
radnog dana.
• Za pošiljke do 70 kg težine po koletu
• Usluga pokriva destinacije širom sveta
• Pošiljke imaju standardni prioritet
• Dodatne usluge su dostupne na zahtev
Izraåunajte cenu:
Primer:
1. Pronaœite tarifnu zonu željene destinacije u
tabeli na stranama 6 i 7.
1. Ako šaljete 2 kg teške uzorke za Kanadu
koristeñi uslugu DHL EXPRESS WORLDWIDE:
2. U datoj tabeli u preseku zone i težine vaše
pošiljke pronaœite odgovarajuñu cenu.
2. Pronaœite kojoj tarifnoj zoni pripada Kanada
na strani 6. To je tarifna zona 4.
Pogledajte primer sa desne strane.
3. U datoj tabeli odredite cenu slanja vaše
pošiljke u preseku zone 4 i težine od 2 kg.
4. Cena slanja vaše pošiljke je 12,914 RSD.
DHL EXPRESS WORLDWIDE cenovnik
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
Zona
8
7,824
8,699
9,404
9,652
10,868
11,579
Cenovnik za dokumenta
7,672
Kratak opis
11
Zona
1
Zona
2
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
Zona
8
6,671
6,803
7,564
8,177
8,393
9,450
10,068
kg
Zona
1
Zona
2
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
Zona
8
13.0
10,915
32,493
33,290
39,815
42,329
45,373
52,181
58,089
Cenovnik za dokumenta
14.0
11,519
34,111
34,950
41,695
44,529
48,055
55,311
61,661
0.5
3,210
kg
Zona
1
Zona
2
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
Zona
8
13.0
9,476
28,239
28,929
34,609
36,804
39,466
45,376
50,512
14.0
10,000
29,645
30,369
36,241
38,714
41,800
48,098
53,618
kg
0.5
3,691
1.0
3,782
9,178
9,359
10,815
11,502
11,750
13,177
13,905
15.0
12,123
35,729
36,610
43,575
46,729
50,737
58,441
65,233
1.0
3,289
7,980
8,138
9,404
10,002
10,217
11,458
12,091
15.0
10,524
31,051
31,809
37,873
40,624
44,134
50,820
56,724
1.5
3,963
10,517
10,726
12,693
13,378
13,626
15,102
16,002
16.0
12,727
37,347
38,270
45,455
48,929
53,419
61,571
68,805
1.5
3,445
9,144
9,326
11,037
11,632
11,848
13,131
13,914
16.0
11,048
32,457
33,249
39,505
42,534
46,468
53,542
59,830
2.0
4,144
11,856
12,093
14,571
15,254
15,502
17,027
18,099
17.0
13,331
38,965
39,930
47,335
51,129
56,101
64,701
72,377
2.0
3,601
10,308
10,514
12,670
13,262
13,479
14,804
15,737
17.0
11,572
33,863
34,689
41,137
44,444
48,802
56,264
62,936
18.0
13,935
40,583
41,590
49,215
53,329
58,783
67,831
75,949
Cenovnik za dokumenta preko 2kg i pakete od 0.5Kg
7,976
8,868
9,586
9,835
11,079
11,803
19.0
14,539
42,201
43,250
51,095
55,529
61,465
70,961
79,521
0.5
3,210
6,769
6,935
9,314
9,541
11,025
11,685
11,973
13,433
14,175
20.0
15,143
43,819
44,910
52,975
57,729
64,147
74,091
83,093
1.0
3,289
8,098
10,674
10,934
12,940
13,560
13,886
15,394
16,311
21.0
15,747
45,477
46,608
54,873
59,941
66,597
77,221
86,317
1.5
3,445
9,279
12,034
12,327
14,855
15,435
15,799
17,355
18,447
22.0
16,351
47,135
48,306
56,771
62,153
69,047
80,351
89,541
2.0
3,601
13,394
13,720
16,770
17,349
17,712
19,316
20,583
23.0
16,955
48,793
50,004
58,669
64,365
71,497
83,481
92,765
2.5
3,774
4,691
14,585
14,940
18,111
18,591
18,953
20,881
22,369
24.0
17,559
50,451
51,702
60,567
66,577
73,947
86,611
95,989
3.0
5,039
15,776
16,160
19,452
19,833
20,194
22,446
24,155
25.0
18,163
52,109
53,400
62,465
68,789
76,397
89,741
99,213
3.5
4.0
5,387
16,967
17,380
20,793
21,075
21,435
24,011
25,941
26.0
18,767
53,767
55,098
64,363
71,001
78,847
92,871 102,437
4.5
5,735
18,158
18,600
22,134
22,317
22,676
25,576
27,727
27.0
19,371
55,425
56,796
66,261
73,213
81,297
96,001 105,661
5.0
6,083
19,349
19,820
23,475
23,559
23,917
27,141
29,513
28.0
19,975
57,083
58,494
68,159
75,425
83,747
5.5
6,385
20,178
20,669
24,545
24,776
25,258
28,706
31,299
29.0
20,579
58,741
60,192
70,057
6.0
6,687
21,007
21,518
25,615
25,993
26,599
30,271
33,085
30.0
21,183
60,399
61,890
71,955
6.5
6,989
21,836
22,367
26,685
27,210
27,940
31,836
34,871
40.0
28,143
76,979
78,870
7.0
7,291
22,665
23,216
27,755
28,427
29,281
33,401
36,657
50.0
35,103
93,559
7.5
7,593
23,494
24,065
28,825
29,644
30,622
34,966
38,443
60.0
8.0
7,895
24,323
24,914
29,895
30,861
31,963
36,531
40,229
70.0
8.5
8,197
25,152
25,763
30,965
32,078
33,304
38,096
42,015
Na svakih dodatnih 0.5kg, dodati
9.0
8,499
25,981
26,612
32,035
33,295
34,645
39,661
43,801
od 10.1
302
809
830
940
1,100
1,341
1,565
1,786
9.5
8,801
26,810
27,461
33,105
34,512
35,986
41,226
45,587
od 20.1
302
829
849
949
1,106
1,225
1,565
10.0
9,103
27,639
28,310
34,175
35,729
37,327
42,791
47,373
od 30.1
348
829
849
949
1,106
1,225
1,565
11.0
9,707
29,257
29,970
36,055
37,929
40,009
45,921
50,945
od 70.1
348
829
849
949
1,106
1,225
12.0
10,311
30,875
31,630
37,935
40,129
42,691
49,051
54,517
od 300.1
348
829
849
949
1,106
1,225
Cenovnik za dokumenta preko 2kg i pakete od 0.5Kg
0.5
3,764
1.0
3,870
1.5
4,053
2.0
4,236
2.5
4,343
3.0
3.5
7,786
18.0
12,096
35,269
36,129
42,769
46,354
51,136
58,986
66,042
7,711
8,335
8,551
9,634
10,263
19.0
12,620
36,675
37,569
44,401
48,264
53,470
61,708
69,148
8,296
9,586
10,160
10,410
11,680
12,325
20.0
13,144
38,081
39,009
46,033
50,174
55,804
64,430
72,254
9,507
11,250
11,790
12,073
13,385
14,183
21.0
13,668
39,521
40,485
47,683
52,096
57,934
67,152
75,058
10,460
10,718
12,914
13,420
13,736
15,090
16,041
22.0
14,192
40,961
41,961
49,333
54,018
60,064
69,874
77,862
11,641
11,929
14,578
15,084
15,399
16,795
17,899
23.0
14,716
42,401
43,437
50,983
55,940
62,194
72,596
80,666
4,076
12,677
12,989
15,745
16,164
16,478
18,156
19,452
24.0
15,240
43,841
44,913
52,633
57,862
64,324
75,318
83,470
4,378
13,713
14,049
16,912
17,244
17,557
19,517
21,005
25.0
15,764
45,281
46,389
54,283
59,784
66,454
78,040
86,274
4.0
4,680
14,749
15,109
18,079
18,324
18,636
20,878
22,558
26.0
16,288
46,721
47,865
55,933
61,706
68,584
80,762
89,078
4.5
4,982
15,785
16,169
19,246
19,404
19,715
22,239
24,111
27.0
16,812
48,161
49,341
57,583
63,628
70,714
83,484
91,882
99,131 108,885
5.0
5,284
16,821
17,229
20,413
20,484
20,794
23,600
25,664
28.0
17,336
49,601
50,817
59,233
65,550
72,844
86,206
94,686
77,637
86,197 102,261 112,109
5.5
5,546
17,541
17,967
21,343
21,543
21,961
24,961
27,217
29.0
17,860
51,041
52,293
60,883
67,472
74,974
88,928
97,490
79,849
88,647 105,391 115,333
6.0
5,808
18,261
18,705
22,273
22,602
23,128
26,322
28,770
30.0
18,384
52,481
53,769
62,533
69,394
77,104
91,650 100,294
90,935 101,969 113,147 136,691 147,573
6.5
6,070
18,981
19,443
23,203
23,661
24,295
27,683
30,323
40.0
24,424
66,881
68,529
79,033
88,614
98,404 118,870 128,334
95,850 109,915 124,089 137,647 167,991 179,813
7.0
6,332
19,701
20,181
24,133
24,720
25,462
29,044
31,876
50.0
30,464
81,281
83,289
95,533 107,834 119,704 146,090 156,374
42,063 110,139 112,830 128,895 146,209 162,147 199,291 212,053
7.5
6,594
20,421
20,919
25,063
25,779
26,629
30,405
33,429
60.0
36,504
95,681
98,049 112,033 127,054 141,004 173,310 184,414
49,023 126,719 129,810 147,875 168,329 186,647 230,591 244,293
8.0
6,856
21,141
21,657
25,993
26,838
27,796
31,766
34,982
70.0
42,544 110,081 112,809 128,533 146,274 162,304 200,530 212,454
8.5
7,118
21,861
22,395
26,923
27,897
28,963
33,127
36,535
Na svakih dodatnih 0.5kg, dodati
9.0
7,380
22,581
23,133
27,853
28,956
30,130
34,488
38,088
od 10.1
262
703
720
816
955
1,167
1,361
1,553
1,612
9.5
7,642
23,301
23,871
28,783
30,015
31,297
35,849
39,641
od 20.1
262
720
738
825
961
1,065
1,361
1,402
1,612
10.0
7,904
24,021
24,609
29,713
31,074
32,464
37,210
41,194
od 30.1
302
720
738
825
961
1,065
1,361
1,402
1,565
1,612
11.0
8,428
25,427
26,049
31,345
32,984
34,798
39,932
44,300
od 70.1
302
720
738
825
961
1,065
1,361
1,402
1,565
1,612
12.0
8,952
26,833
27,489
32,977
34,894
37,132
42,654
47,406
od 300.1
333
792
811
907
1,057
1,172
1,497
1,542
Sve cene su izražene u dinarima bez dodatka za meœunarodni transport
Opseg usluge je podložan promenama tokom godine.
DHL EXPRESS 9:00
DHL EXPRESS 12:00
Sve cene su izražene u dinarima bez dodatka za meœunarodni transport
Opseg usluge je podložan promenama tokom godine.
DHL EXPRESS WORLDWIDE
DHL EXPRESS ENVELOPE
DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE
DHL EXPRESS 9:00
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS WORLDWIDE
DHL EXPRESS ENVELOPE
DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE
12
Usluge u meœunarodnom transportu
Usluge u meœunarodnom transportu
13
UVOZNE USLUGE
Kratak opis
Ekspresna meœunarodna dostava dokumenata “od
vrata do vrata” do 18h prvog moguñeg radnog dana.
• Za pošiljke do 300 gr težine
• Usluga pokriva destinacije širom sveta
• Važi samo za slanje dokumenata
• Ukljuåeno pakovanje
Izraåunajte cenu:
Primer:
1. Pronaœite tarifnu zonu željene destinacije na
stranama 6 i 7.
1. Ako šaljete dokumenta do 300 g težine
koristeñi uslugu DHL EXPRESS ENVELOPE za
Nemaåku:
2. U datoj tabeli u preseku zone i težine vaše
pošiljke pronaœite odgovarajuñu cenu.
Pogledajte primer sa desne strane.
2. Pronaœite kojoj tarifnoj zoni pripada
Nemaåka na strani 7. To je tarifna zona 2.
3. U datoj tabeli odredite cenu slanja vaše
pošiljke u preseku zone 2 i težine od 300 g.
4. Cena slanja vaše pošiljke je 4,080 RSD.
DHL EXPRESS envelope cenovnik
kg
Zona
1
Zona
2
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
Zona
8
0.30
2,570
4,080
4,161
4,261
4,689
4,744
4,801
5,256
KAKO PUTUJE VAÃA POÃILJKA
Zatražite otvaranje Import
Express raåuna od vaãe kontakt
osobe iz Odeljenja prodaje
Pošiljka putuje kroz
meœunarodnu tranzitnu mrežu
Pozovite vašeg
dobavljaåa
Vaš dobavljaå zove
lokalnu poslovnicu DHL-a
kada je pošiljka spremna
za preuzimanje
Pošiljka stiže do odredišta
Kurir preuzima pošiljku
od dobavljaåa
DHL omoguñava
uvozno carinjenje pošiljke
Pošiljka napušta
zemlju porekla
DHL vam dostavlja pošiljku
na željenu adresu
Sve cene su izražene u dinarima bez dodatka za meœunarodni transport
Kada otvorite Import Express raåun u DHL-u, možete da primate pošiljke od svojih dobavljaåa iz preko 200
zemalja sveta i da imate potpunu kontrolu nad troškovima i celokupnim procesom uvoza. Usluga podrazumeva dostavu “od vrata do vrata”. DHL Import Express raåun vam nudi:
Jedan raåun
Jedna cena
Upravljajte svim svojim uvoznim pošiljkama pomoću
jednog računa, olakšavajući time praćenje pošiljaka i
kontrolu dobavljača.
Iz koje god zemlje da putuje vaša pošiljka, vi znate cenu
transporta unapred što vam garantuje dostavu bez neprijatnih iznenađenja.
Jedna kompanija
Jedna faktura
Poverite vodećoj svetskoj kompaniji u vazdušnom ekspresnom saobraćaju vaše uvozne pošiljke kad god se za to ukaže
potreba.
Bilo da imate jednog ili više dobavljača, u više zemalja, sve
vaše uvozne pošiljke biće objedinjene na jednoj fakturi.
Jedna brzina
Vaši dobavljači samo treba da kao i obično pozovu Odeljenje za rad sa strankama, a mi ćemo se pobrinuti za sve ostalo,
ostavljajući vam više vremena za važnije poslove.
Isti standard DHL-a važi kako za vaše izvozne, tako i za
uvozne pošiljke. Vaš dobavljač treba samo da spremi
pošiljku i odgovarajuću dokumentaciju kako bi kurir sve to
preuzeo.
Jedna mreža
Jedna pogodnost više
Vaše uvozne pošiljke transportujemo kroz DHL-ovu
integrisanu mrežu dostave, ulivajući vam poverenje i
sigurnost koju vaš posao zahteva.
Kada je potrebno da vašu pošiljku iz Nemačke dostavimo u
Južnu Afriku, troškove transporta možete da platite u Srbiji.
DHL Express nudi mogućnost naplate transporta u zemlji u
kojoj je naručilac transporta, bez obzira što nije ni zemlja
porekla ni odredišta pošiljke.
Jedan poziv
www.dhl.com
DHL EXPRESS 9:00
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS WORLDWIDE
DHL EXPRESS ENVELOPE
DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE
14
Rate and Service Guide
14
Usluge u meœunarodnom transportu
Usluge u domañem transportu
DOSTAVA U DOMAÑEM SAOBRAÑAJU
Kratak opis
Ekspresna meœunarodna dostava uvoznih pošiljaka,
po principu “od vrata do vrata”, do kraja prvog
moguñeg radnog dana, po unapred odreœenoj ceni
koju plaña primalac ili treña strana.
• Za pošiljke do 70 kg težine po koletu
• Usluga je dostupna u viãe od 200 zemalja
• Carinski postupak rešava DHL
• Moguñnost plañanja transportnih troškova od
strane treñeg lica
Izraåunajte cenu:
Primer:
1. Pronaœite tarifnu zonu željene destinacije u
tabeli na stranama 6 i 7.
1. Ako uvozite 10 kg teške uzorke iz Francuske u
Srbiju koristeñi DHL IMPORT EXPRESS
WORLDWIDE potrebno je da:
2. U datoj tabeli u preseku zone i težine vaše
pošiljke pronaœite odgovarajuñu cenu.
2. Pronaœete zonu kojoj pripada Francuska na
strani 6, a to je zona 2.
Pogledajte primer sa desne strane.
Dostava u domañem saobrañaju
Republika Srbija
3. U datoj tabeli, pronaœite cenu vaše pošiljke u
preseku zone 2 i težine od 10 kg.
4. Cena slanja vaše pošiljke je 25,240 RSD.
Kompanija DHL vrši dostavu dokumenata i
paketa, “od vrata do vrata” u gotovo svim
gradovima u Srbiji pomoñu usluge DHL
Domestic Express 18:00. Molimo vas da se za
detaljnije informacije o dostupnosti usluga
raspitate kada ugovarate preuzimanje
pošiljke.
DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE cenovnik
kg
Zona
1
Zona
2
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
Zona
8
Cenovnik za dokumenta
0.5
4,450
8,500
8,668
9,720
10,282
10,554
kg
Zona
1
Zona
2
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
Zona
8
13.0
10,275
29,668
30,389
36,343
39,294
40,640
47,651
53,056
10,800
11,772
14.0
10,781
31,144
31,903
38,059
41,454
43,092
50,509
56,318
15.0
11,287
32,620
33,417
39,775
43,614
45,544
53,367
59,580
1.0
4,527
9,761
9,955
11,352
12,065
12,326
12,719
13,833
1.5
4,679
10,896
11,114
12,862
13,711
13,968
14,339
15,752
16.0
11,793
34,096
34,931
41,491
45,774
47,996
56,225
62,842
2.0
4,831
12,031
12,273
14,372
15,357
15,610
15,959
17,671
17.0
12,299
35,572
36,445
43,207
47,934
50,448
59,083
66,104
18.0
12,805
37,048
37,959
44,923
50,094
52,900
61,941
69,366
Cenovnik za dokumenta preko 2kg i pakete od 0.5Kg
0.5
4,537
8,625
8,836
9,909
10,481
10,754
11,011
12,001
19.0
13,311
38,524
39,473
46,639
52,254
55,352
64,799
72,628
1.0
4,632
9,906
10,148
11,573
12,257
12,559
12,968
14,102
20.0
13,817
40,000
40,987
48,355
54,414
57,804
67,657
75,890
1.5
4,786
11,058
11,328
13,112
13,900
14,233
14,620
16,057
21.0
14,371
41,514
42,537
50,241
56,574
59,988
70,515
78,834
Operativni plan Srbije
2.0
4,940
12,210
12,508
14,651
15,543
15,907
16,272
18,012
22.0
14,925
43,028
44,087
52,127
58,734
62,172
73,373
81,778
Grad
Grad
Grad
Grad
Grad
Aleksandrovac
Aleksinac
Apatin
Aranœelovac
Arilje
Babušnica
Baå
Baåka Palanka
Baåka Topola
Baåki Vinogradi
Bajina Bašta
Banatski Despotovac
Barajevo
Baranda
Batajnica
Batoåina
Beåej
Bela crkva
Beograd
Bojnik
Bor
Brus
Åaåak
Åajetina
Åelarevo
Åenta
Åoka
Ñiñevac
Åuprija
Despotovac
Dimitrovgrad
Divåibare
Dobanovci
Donji Milanovac
Dubravica
Dugo polje
Dušanovac
Eåka
Erdevik
Farkaždin
Futog
Golubac
Gornji Milanovac
Gradina
Grocka
Guåa
Hajdukovo
Horgoš
Hrtkovci
Iœoš
Inœija
Ivanjica
Jabukovac
Jagodina
Jakovo
Jaša Tomiñ
Jasenovo
Jošaniåka Banja
Kamenica
Kanjiža
Karaœorœevo
Kikinda
Kladovo
Klisura
Kljajiñevo
Kniñ
Knjaževac
Kokin Brod
Kopaonik
Kosjeriñ
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Lajkovac
Lapovo
Lazarevac
Lepenac
Leskovac
Ljig
Ljubovija
Loznica
Maåkat
Majdanpek
Markovac
Martinci
Mataruška Banja
Medveœa
Melenci
Mihajlovac
Miloševac
Mladenovac
Negotin
Niš
Niška Banja
Njegoševo
Nova Pazova
Nova Varoš
Novi Banovci
Novi Beåej
Novi Pazar
Novi Sad
Obrenovac
Opovo
Orašac
Ostojiñevo
Ostružnica
Ovåar Banja
Padinska Skela
Paliñ
Panåevo
Panonija
Parañin
Petrovac
Petrovaradin
Pinosava
Pirot
Podunavci
Pojate
Popovac
Požarevac
Požega
Preševo
Priboj
Prijepolje
Prokuplje
Prolom
Rakovica
Raška
Ratari
Ribarska Banja
Ripanj
Rudnik
Ruma
Savinac
Savino selo
Seåanj
Senta
Sevojno
Siñevo
Sirogojno
Sjenica
Slatina
Smederevo
Smederevska Palanka
Soko Banja
Sombor
Sopot
Sremski Karlovci
Sremska Mitrovica
Šid
Šimanovci
2.5
5,062
13,590
13,922
16,540
17,469
17,834
18,112
20,100
23.0
15,479
44,542
45,637
54,013
60,894
64,356
76,231
84,722
3.0
5,301
14,420
14,773
17,349
18,452
18,864
19,325
21,404
24.0
16,033
46,056
47,187
55,899
63,054
66,540
79,089
87,666
3.5
5,540
15,250
15,624
18,158
19,435
19,894
20,538
22,708
25.0
16,587
47,570
48,737
57,785
65,214
68,724
81,947
90,610
4.0
5,779
16,080
16,475
18,967
20,418
20,924
21,751
24,012
26.0
17,141
49,084
50,287
59,671
67,374
70,908
84,805
93,554
4.5
6,018
16,910
17,326
19,776
21,401
21,954
22,964
25,316
27.0
17,695
50,598
51,837
61,557
69,534
73,092
87,663
96,498
5.0
6,257
17,740
18,177
20,585
22,384
22,984
24,177
26,620
28.0
18,249
52,112
53,387
63,443
71,694
75,276
90,521
99,442
5.5
6,507
18,490
18,944
21,646
23,427
24,014
25,667
28,285
29.0
18,803
53,626
54,937
65,329
73,854
77,460
93,379 102,386
6.0
6,757
19,240
19,711
22,707
24,470
25,044
27,157
29,950
30.0
19,357
55,140
56,487
67,215
76,014
79,644
96,237 105,330
6.5
7,007
19,990
20,478
23,768
25,513
26,074
28,647
31,615
40.0
25,717
70,280
71,987
86,455
97,614 101,484 124,817 134,770
7.0
7,257
20,740
21,245
24,829
26,556
27,104
30,137
33,280
50.0
32,077
85,420
87,487 105,695 119,214 123,324 153,397 164,210
7.5
7,507
21,490
22,012
25,890
27,599
28,134
31,627
34,945
60.0
38,437 100,560 102,987 124,935 140,814 145,164 181,977 193,650
8.0
7,757
22,240
22,779
26,951
28,642
29,164
33,117
36,610
70.0
44,797 115,700 118,487 144,175 162,414 167,004 210,557 223,090
8.5
8,007
22,990
23,546
28,012
29,685
30,194
34,607
38,275
Na svakih dodatnih 0.5kg, dodati
9.0
8,257
23,740
24,313
29,073
30,728
31,224
36,097
39,940
od 10.1
253
738
757
858
1,080
1,226
1,429
1,631
9.5
8,507
24,490
25,080
30,134
31,771
32,254
37,587
41,605
od 20.1
277
757
775
943
1,080
1,092
1,429
1,472
10.0
8,757
25,240
25,847
31,195
32,814
33,284
39,077
43,270
od 30.1
318
757
775
962
1,080
1,092
1,429
1,472
11.0
9,263
26,716
27,361
32,911
34,974
35,736
41,935
46,532
od 70.1
318
757
775
962
1,080
1,092
1,429
1,472
12.0
9,769
28,192
28,875
34,627
37,134
38,188
44,793
49,794
od 300.1
350
833
852
1,060
1,188
1,201
1,573
1,620
Sve cene su izražene u dinarima bez dodatka za meœunarodni transport
Opseg usluge je podložan promenama tokom godine.
DHL EXPRESS 9:00
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS WORLDWIDE
DHL EXPRESS ENVELOPE
DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE
Na spisku je naveden samo 151 grad koji servisiraju DHL i DHL-ovi podugovaraåi, dok je ukupan broj gradova i mesta u kojima se vrši dostava preko 1170.
15
16
Usluge u domañem transportu
Vodiå kroz usluge i cenovnik DHL-a 2015
17
USLUGE CARINJENJA I SKLADIŠTENJA
Izraåunajte cenu:
Kratak opis
DHL EXPRESS usluge carinjenja - ukljuåujuñi manipulaciju i skladišninu do mesec dana u carinskom magacinu DHL
1. Da biste poslali uzorke teške 7 kg od
Beograda do Novog Sada koristeñi uslugu DHL
Domestic Express 18:00 potrebno je da:
Ekspresna dostava dokumenata i paketa do 18h,
narednog radnog dana, po principu “od vrata do
vrata” širom Srbije.
• Za pošiljke do 70 kg težine po koletu
• Dostava širom Srbije
• Dostava obuhvata i udaljena podruåja
• Standardni postupak
• Dodatne usluge su dostupne na zahtev
Opis usluge
Naåin obraåuna
Cena (RSD)
2. P
roverite da li ova usluga obuhvata gradove
porekla i odredišta na strani 15. Odgovor je da.
Uvozno carinjenje u redovnom postupku za fiziåka lica do tri naimenovanja
(uz plañanje carinskih i drugih uvoznih dažbina direktno carini)
Po pošiljci
3,300
3. P
ogledajte kolika je cena za pošiljku težine 7 kg
u domañem saobrañaju u priloženoj tabeli.
Uvozno carinjenje u redovnom postupku za pravna lica do tri naimenovanja
(uz plañanje carinskih i drugih uvoznih dažbina direktno carini)
Po pošiljci
5,400
4. Cena slanja vaše pošiljke je 1,600 RSD.
**Korišñenje bankarske garancije
Po pošiljci
1,200 RSD ili 2 %
*Privremeni uvoz
Po pošiljci
6,500
Uvozno carinjenje privremeno uvezene / izvezene robe
Po pošiljci
6,500
Uvozno carinjenje u pojednostavljenom postupku
Po pošiljci
2,000
DHL DOMESTIC EXPRESS 18:00 cenovnik
Smeštaj robe kod korisnika
Po pošiljci
4,000
kg
Neto
PDV 20%
Cena
kg
Neto
PDV 20%
Cena
*Izvozno carinjenje u redovnom postupku do tri naimenovanja
(administrativna i koletarna taksa uraåunata)
Po pošiljci
3,800
*Izvozno carinjenje privremeno uvezene / izvezene robe
Po pošiljci
3,800
0.5
368.33
73.67
442.00
16.0
1,785.00
357.00
2,142.00
*Privremeni izvoz
Po pošiljci
4,500
*Re-export
Po pošiljci
5,500
1.0
708.33
141.67
850.00
17.0
1,785.00
357.00
2,142.00
1.5
708.33
141.67
850.00
18.0
1,785.00
357.00
2,142.00
Svako naimenovanje preko tri naimenovanja
Po naimenovanju
500
Izrada tranzitnog dokumenta
Po tranzitnom dokumentu
3,500
2.0
708.33
141.67
850.00
19.0
1,785.00
357.00
2,142.00
Naknadno skladištenje robe
Po pošiljci
1,200
2.5
895.00
179.00
1,074.00
20.0
1,785.00
357.00
2,142.00
Posredovanje kod inspekcijskih organa
Po pošiljci
1,300
3.0
895.00
179.00
1,074.00
21.0
1,785.00
357.00
2,142.00
Oslobaœanje pošiljaka od plañanja carinskih dažbina u carinskoj ispostavi DHL - pravna lica
Po pošiljci
1,000
3.5
895.00
179.00
1,074.00
22.0
1,785.00
357.00
2,142.00
Oslobaœanje pošiljaka od plañanja carinskih dažbina u carinskoj ispostavi DHL - fiziåka lica
Po pošiljci
BESPLATNO
Oslobaœanje pošiljaka od plañanja carinskih dažbina - izvan carinske ispostave DHL
Po pošiljci
1,500
Prepis carinske dokumentacije
Po pošiljci
1,000
Po JCI
1,000
4.0
895.00
179.00
1,074.00
23.0
1,785.00
357.00
2,142.00
4.5
895.00
179.00
1,074.00
24.0
1,785.00
357.00
2,142.00
Zahtevi za ispravke JCI-a
5.0
895.00
179.00
1,074.00
25.0
1,785.00
357.00
2,142.00
Usluga skladištenja za pošiljke koje se nalaze u carinskom magacinu duže od mesec dana
(za svaki zapoåeti mesec)
Po mesecu
2,000
5.5
1,333.33
266.67
1,600.00
26.0
1,785.00
357.00
2,142.00
Posredovanje kod pribavljanja odobrenja za uvoz - mišljenja, saglasnosti
Po pošiljci
3,000
6.0
1,333.33
266.67
1,600.00
27.0
1,785.00
357.00
2,142.00
6.5
1,333.33
266.67
1,600.00
28.0
1,785.00
357.00
2,142.00
7.0
1,333.33
266.67
1,600.00
29.0
1,785.00
357.00
2,142.00
7.5
1,333.33
266.67
1,600.00
30.0
1,785.00
357.00
2,142.00
8.0
1,333.33
266.67
1,600.00
35.0
2,237.50
447.50
2,685.00
Naåin obraåuna
Cena (RSD)
8.5
1,333.33
266.67
1,600.00
40.0
2,237.50
447.50
2,685.00
9.0
1,333.33
266.67
1,600.00
45.0
2,237.50
447.50
2,685.00
Po danu
275
9.5
1,333.33
266.67
1,600.00
50.0
2,237.50
447.50
2,685.00
10.0
1,333.33
266.67
1,600.00
55.0
3,729.17
745.83
4,475.00
11.0
1,785.00
357.00
2,142.00
60.0
3,729.17
745.83
4,475.00
12.0
1,785.00
357.00
2,142.00
65.0
3,729.17
745.83
4,475.00
Usluga skladištenja i magacinske manipulacije za težine preko 100 kg
(besplatno za izvozne pošiljke do 3 radna dana)
13.0
1,785.00
357.00
2,142.00
70.0
3,729.17
745.83
4,475.00
Minimalna naplata usluge skladištenja za težine preko 100 kg
1,200
Otkup tovarnog lista, izdavanje duplikata tovarnog lista
1,100
Prethodni pregled
1,200
Razdvajanje
2,000
Uništenje robe
2,500
Naknadno skladištenje robe
1,200
Iskladištenje izvozne robe
1,000
14.0
1,785.00
357.00
2,142.00
Za svakih dodatnih 0.5 kg preko 70 kg dodati
15.0
1,785.00
357.00
2,142.00
od 70.1
Sve cene su izražene u RSD.
Opseg usluge je podložan promenama tokom godine.
DHL DOMESTIC EXPRESS 18:00
22.50
4.50
27.00
Sve cene su u dinarima bez PDV-a
*PDV se ne obraåunava na navedene stavke
** Podleže odobrenju i naplañuje se veñi iznos: ili 1,200 RSD ili 2% od ukupnog iznosa uvoznih dažbina
USLUGE SKLADIŠTENJA
Opis usluge
Usluga skladištenja i magacinske manipulacije za težine do 20 kg
(besplatno za izvozne pošiljke do 3 radna dana)
Minimalna naplata usluge skladištenja za težine do 20 kg
Usluga skladištenja i magacinske manipulacije za težine do 100 kg
(besplatno za izvozne pošiljke do 3 radna dana)
800
Po danu
Minimalna naplata usluge skladištenja za težine do 100 kg
Sve cene su u dinarima bez PDV-a
350
1,000
Po danu
400
18 18 Rate
andkroz
Service
Guide
Vodiå
usluge
i cenovnik DHL-a 2015
Vodiå kroz uslugeRate
i cenovnik
and Service
DHL-aGuide
2015
VAŠ VODIÅ ZA POPUNJAVANJE TOVARNOG LISTA
DODATNE INFORMACIJE
KAKO DA POPUNITE TOVARNI LIST
ROBA KOJU NIJE DOZVOLJENO SLATI DHL-om
3
8
19
18
Kompanija DHL International Beograd d.o.o ñe vam obezbediti transport svih pošiljaka åiji sadržaj je
odobren zakonom i propisima. Ukoliko vaši zahtevi nisu u skladu sa uslovima navedenim u nastavku, DHL
nije u moguñnosti da preuzme i transportuje vašu pošiljku.
DHL-om je zabranjeno slati –
neprihvatljivo
1
• Životinje bilo koje vrste
• Zlatne poluge (poluge bilo kojeg
plemenitog metala)
• Papire od vrednosti (åekovi, menice,
novåanice itd.)
• Oružje, delove oružja, municiju i eksploziv
• Ljudske ostatke (pepeo, kosti i sl.)
• Ilegalne robe
• Imitacija (replika) vatrenog oružja,
eksplozivnih naprava i municije
2
4
5
6
7
DHL-om je zabranjeno slati –
Prihvatljivo u izuzetnim
sluåajevima
• Insekti, larve i sl.
• Nakit izraœen od plemenitih metala i/ili
kamenja
• Papiri od vrednosti (koje treña strana ne
može da zloupotrebi)
• Satovi i nakit posebne izrade
DHL-om je moguñe slati pod
odreœenim uslovima:
• Umetniåka dela
• Markiranu odeñu i odevne predmete
• Odreœene lekove i farmaceutske proizvode
• Mobilne telefone i elektronske delove
• Medicinske uzorke
* Za detaljnije informacije o konkretnoj vrsti robe koju želite da transportujete pozovite Odeljenje za rad sa strankama
9
10
KAKO DA IZMERITE POŠILJKU I ODREDITE CENU
11
Volumetrijska težina
Može se dogoditi da šaljete veliku, a laganu pošiljku åija je
volumetrijska težina veña od njene stvarne težine. U tom sluåaju,
cena slanja pošiljke se izraåunava po veliåini prostora koji pošiljka
zauzima u avionu. Ovo je standardni IATA metod.
12
13
1.Broj raåuna onoga ko plaña i detalji o
osiguranju. Izaberite naåin plañanja. Ako
troškove transporta snosi primalac ili treña
strana, naznaåite broj raåuna onoga ko
plaña. Ukoliko ne naznaåite broj raåuna
onoga ko plaña, faktura ñe automatski biti
poslata pošiljaocu. Da biste osigurali svoju
pošiljku, navedite njenu taånu vrednost.
2.Broj raåuna pošiljaoca. Ako imate broj
raåuna, unesite ga ovde. Ako nemate,
ostavite ovo polje prazno.
3.Ime osobe koja šalje. Kontakt osoba koja
predaje pošiljku, u svoje ili u ime pošiljaoca.
4.Ime i prezime pošiljaoca. Unesite ime i
prezime relevantne osobe koja je stvarni
pošiljalac.
5.Ime kompanije pošiljaoca.
6.Adresa pošiljaoca.
7.Poštanski broj pošiljaoca.
20
14
15
16
17
8.Telefon, broj faksa ili e-mail adresa
pošiljaoca.
9.Ime kompanije primaoca.
10.Puna adresa na koju treba dostaviti
pošiljku.
11.Poštanski broj primaoca.
12.Ime primaoca. Kontakt osoba koja ñe
preuzeti pošiljku.
13.Telefon, broj faksa ili email adresa
primaoca.
14.Ovlašñenje i potpis pošiljaoca. Pošiljalac
treba da se potpiše i upiše datum na tovarni
list, åime potvrœuje da se navedeni podaci
poklapaju sa sadržajem pošiljke, kao i da
prihvata uslove poslovanja DHL-a koji se
nalaze na poleœini tovarnog lista.
15.Detalji o pošiljci. Ukupan broj koleta,
ukupna težina zaokružena do najbližih
0.5kg i dimenzije vaše pošiljke (dužina,
širina i visina).
16.Detaljan opis sadržaja vaše pošiljke.
Detaljno opišite sadržaj pošiljke. Ova
informacija mora da bude precizna. U
sluåaju nedostatka prostora za opis, na
proformi ili komercijalnoj fakturi treba da
budu navedeni svi detalji. Objašnjenje
sadržaja na tovarnom listu treba da glasi
“Pogledati fakturu”.
17.Samo za pošiljke koje se carine. Unesite
deklarativnu vrednost sadržaja pošiljke koju
ste naveli i na fakturi.
19
Da biste izraåunali volumetrijsku težinu svoje pošiljke, jednostavno
pomnožite dužinu (cm) sa visinom (cm) i širinom (cm), a rezultat
podelite sa 5000.
visina
Plañanje usluga DHL-a
Usluge DHL-a možete platiti gotovinski, kreditnom karticom ili
preko raåuna. Možete otvoriti raåun kod DHL-a da biste plañali
preko raåuna. Svi ugovorni klijenti primaju fakture nedeljno ili
meseåno. Za sve dodatne informacije kontaktirajte Odeljenje za
rad sa strankama u vašoj lokalnoj poslovnici DHL-a ili posetite
www.dhl.rs
18.Usluge. Naznaåite željenu uslugu
obeležavanjem odgovarajuñih polja.
19.Broj tovarnog lista.
20.DHL ne dostavlja pošiljke na poštanski fah.
DHL zadržava pravo da naplati dodatne troškove za usluge koje nisu navedene u ovoj brošuri.
duæina
ãirina
Download

vodič kroz usluge i cenovnik dhl-2015