Agromehanika si pridržava pravo promene dizajna ili promene proizvoda bez
bilokakvih obaveza do informiranja kupca pre i posle svake promene.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
SADRŽAJ:
ES IZJAVA O USKLADJENOSTI ....................................................................................................4
ES IZJAVA O USKLADJENOSTI ....................................................................................................5
CERTIFIKAT O USKLADJENOSTI ..................................................................................................6
1
OPŠTE O STROJU.......................................................................................................................8
2
OPŠTI POSTUPCI OSIGURAVANJA BEZBEDNOSTI I UPOZORENJA .........................9
3
LEKARSKO BEZBEDNOSNI POSTUPCI I UPOZORENJA ..............................................10
3.1
BEZBEDNOSNE OZNAKE ........................................................................................................10
3.2
ODRŽAVANJE BEZBEDNOSNIH OZNAKA ...........................................................................10
3.3
SPREMNOST NA OPASNOSTI .................................................................................................10
3.4
UKLANJANJE NEOVLAŠTENIH OSOBA ...............................................................................10
3.5
BEZBEDNO RUKOVANJE SA HEMIJSKIM SREDSTVIMA .................................................11
3.6
OZNAČAVANJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OBZIROM NA OPASNOST ........................12
3.7
MEHANIČKA SIGURNOST .......................................................................................................12
3.8
OPASNOSTI OD TEĆNOSTI POD VISOKIM TLAKOM ........................................................12
3.9
RADNO MESTO OPERATERA .................................................................................................13
3.10
LIČNA ZAŠTITA .....................................................................................................................13
3.11
SPREČAVANJE UDISANJA HEMIKALIJA ..........................................................................13
3.12
ZAŠTITA KOŽE .......................................................................................................................14
3.13
ODRŽAVANJE ZAŠTITNE OPREME....................................................................................14
3.14
BEZBEDAN RAD.....................................................................................................................14
3.15
BEZBEDNOSNO ODRŽAVANJE...........................................................................................15
3.16
VOŽNJA JAVNIM DRUMOVIMA .........................................................................................15
3.17
POSTUPANJE U SLUČAJU NESREĆE SA HEMIKALIJAMA ............................................16
3.18
PROPISI GLEDE UPOTREBE STROJA .................................................................................16
4
BEZBEDNOSNE OZNAKE NA STROJU I U UPUTSTVIMA ZA UPOTREBU...............17
5
OPIS .............................................................................................................................................18
5.1
SASTAVNI DELOVI RASPRŠIVAČA ......................................................................................18
5.2
TRANSPORTIRANJE RASPRŠIVAČA .....................................................................................19
5.3
IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OZNAČAVANJE) .......................................................................19
6
FUNKCIJSKA SHEMA .............................................................................................................20
7
DOPUNSKA OPREMA .............................................................................................................20
8
PRIKLJUČENJE RASPRŠIVAČA NA TRAKTOR ..............................................................21
8.1
POMOČU PODEŠLJIVE GIBLJIVE RUDE ...............................................................................21
8.2
POMOĆU TRAKTORSKE PRIKLJUČNE (VUČNE) KUKE....................................................22
9
POGONSKA – KARDANSKA OSOVINA ..............................................................................23
9.1
BEZBEDNOST KORISNIKA ......................................................................................................23
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
1
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
9.2
PRIKLJUČENJE KARDANSKE OSOVINE ..............................................................................23
10
DETALJNI OPIS RASPRŠIVAČA SA UPUTSTVIMA ZA RAD ........................................24
10.1
REZERVOAR ...........................................................................................................................24
10.2
POKLOPAC REZERVOARA ..................................................................................................25
10.3
DIZNA ZA MEŠANJE..............................................................................................................26
10.4
IZBORNI (TROPUTNI) VENTIL (SAMO KOD AGP 1000 PE)...........................................26
10.5
USISNI FILTER ........................................................................................................................27
10.6
REGULACIJSKA OSOVINA...................................................................................................28
10.7
KUČIŠTE SA VENTILATOROM............................................................................................28
10.8
PODESIVI VENTILATOR .......................................................................................................29
10.9
NOSAČ DIZNI ZA PRSKANJE ...............................................................................................30
10.10 OPIS REGULACIJE VENTILA ZA PRSKANJE ILI ČIŠČENJE (VAŽI ZA SVE OSIM AGP
1000 PE) ......................................................................................................................................31
11
DOPUNSKA OPREMA .............................................................................................................32
11.1
ŠTAP ZA RUČNO PRSKANJE I VANJSKO ČIŠĆENJE.......................................................32
11.2
ISPIRAČ SITA ..........................................................................................................................33
11.3
VENTIL ZA PRANJE EMBALAŽE ........................................................................................33
11.4
DIZNA ZA ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI GLAVNOGA REZERVOARA.........................33
11.5
USISNI KOŠ SA USISNIM CREVOM ....................................................................................34
11.6
NOSAČ DIZNE ZA VISOKO PRSKANJE..............................................................................35
11.7
DEFLEKTOR SA REGULACIJOM NOSAČA DIZNI ...........................................................35
11.8
OPREMA ZA ZAŠTITU TERASNO SADJENIH RASADNIKA...........................................35
12
REGULATOR TLAKA..............................................................................................................36
12.1
REGULATOR TLAKA PR1 .....................................................................................................36
12.2
REGULATOR TLAKA M170 (DOPUNSKA OPREMA) .......................................................36
12.3
REGULATOR TLAKA PR8 .....................................................................................................37
12.4
OZNAČAVANJE REGULATORA ..........................................................................................37
12.5
OPIS GLAVNIH SASTAVNIH DELOVA REGULATORA TLAKA ....................................38
12.6
PODEŠAVANJE REGULATORA ZA RAD ...........................................................................41
12.7
ODRŽAVANJE REGULATORA .............................................................................................42
13
PUMPA ........................................................................................................................................42
13.1
KONTROLA PRE POČETKA RADA .....................................................................................43
13.2
UPOTREBA PUMPE ................................................................................................................43
13.3
NAKON UPOTREBE ...............................................................................................................43
13.4
TEHNIČKI PODACI.................................................................................................................43
13.5
ODRŽAVANJE PUMPE...........................................................................................................44
14
ČIŠČENJE STROJA ..................................................................................................................45
15
ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE NAKON RADNE SEZONE ........................................46
15.1
CREVA I CREVNI SPOJEVI ...................................................................................................46
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
2
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
15.2
BOJA .........................................................................................................................................46
15.3
GLAVNI REZERVOAR ...........................................................................................................46
15.4
REGULATOR TLAKA.............................................................................................................46
15.5
SPOJEVI CREVA .....................................................................................................................46
15.6
NAVOJNI SPOJEVI .................................................................................................................47
15.7
OSTALI DELOVI .....................................................................................................................47
15.8
ZAŠTITA OD SMRZAVANJA ................................................................................................47
16
MOGUĆE GREŠKE...................................................................................................................48
17
TEHNIČKI PODACI .................................................................................................................49
17.1
RASPRŠIVAČI SA STANDARDNIM KUČIŠTEM VENTILATORA ..................................49
17.2
RASPRŠIVAČI SA USMERIVAČEM-DEFLEKTOROM......................................................50
17.3
MULTIPLIKATOR ...................................................................................................................50
18
KOMBINACIJSKA MATRIKA ...............................................................................................51
18.1
OZNAČAVANJE ......................................................................................................................51
18.2
MATERIJALI I RECIKLIRANJE ............................................................................................51
18.3
ODSTRANJIVANJE STROJA .................................................................................................51
19
OPŠTA UPUTSTVA ZA PRSKANJE ......................................................................................52
20
VRSTE DIZNIH ULOŽAKA ....................................................................................................53
20.1
TABELE ....................................................................................................................................53
20.2
JOŠ NEKOLIKO PREPORUKA ..............................................................................................55
KATALOG REZERVNIH DELOVA .................................................................................................56
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
3
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
ES IZJAVA O USKLADJENOSTI
Proizvođač:
AGROMEHANIKA, proizvodnja in trgovina Kranj d.d.
Hrastje 52 a, KRANJ, SLOVENIJA
Izjavljuje, da je proizvod:
RASPRŠIVAČ AGP 600 EN (ENU)
RASPRŠIVAČ AGP 1000 EN (ENU)
RASPRŠIVAČ AGP 1500 EN (ENU)
RASPRŠIVAČ AGP 2000 EN (ENU)
skladan sa:
1. Direktivom o strojevima 2006/42/EC;
2. Pravilnikom o pridobljenju certifikata o usklađenosti uređaja za nanošenje
fitofarmaceutskih sredstava (Ur.list RS, št. 37/2001 );
3. Pravilnikom o promenama i dopunama pravilnika o pridobljenju certifikata o
usklađenosti uređaja za nanošenje fitofarmaceutskih sredstava (Ur.list RS, št. 80/2001);
4. Pravilnikom o promeni pravilnika o pridobljenju certifikata o usklađenosti uređaja za
nanošenje fitofarmaceutskih sredstava (Ur.list RS, št. 80/2002 ).
Pri tome su bili poštivani harmonizirani europski standardi o sigurnosti:
SIST EN ISO 4254-1:2013 - Poljoprivredni strojevi – Sigurnost - 1. dio: Opšti zahtevi
SIST EN ISO 4254-6:2010 - Poljoprivredni strojevi - Sigurnost - 6. dio: Prskalice i naprave za
distribuciju tekučih gnojiva (ISO 4254-6:2009);
SIST EN ISO 4254-6:2010/ AC:2011 - Korekcija AC:2011 standarda SIST EN ISO 4254-6:2010;
SIST EN ISO 12100:2011 – Sigurnost strojeva– Opšta načela konstruiranja – Ocena rizika i
smanjenje rizika (ISO 12100:2010);
SIST EN ISO 13857:2008 - Sigurnost strojeva – Sigurnosne razdaljine, koje sprečavaju dosezanje
opasnih područja gornjim ili donjim udovima.
Kranj, 23.6.2014
Vođa proizvodnje:
(odg. za teh.dokumentaciju)
Direktor:
Matjaž Kuhar, dipl.ing.
Jan Šinkovec
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
4
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
ES IZJAVA O USKLADJENOSTI
Proizvođač:
AGROMEHANIKA, proizvodnja in trgovina Kranj d.d.
Hrastje 52 a, KRANJ, SLOVENIJA
Izjavljuje, da je proizvod:
RASPRŠIVAČ AGP 1000 PE
skladan sa:
1. Direktivom o strojevima 2006/42/EC.
Pri tome su bili poštivani harmonizirani europski standardi o sigurnosti:
SIST EN ISO 4254-1:2013 - Poljoprivredni strojevi – Sigurnost - 1. dio: Opšti zahtevi;
SIST EN ISO 4254-6:2010 - Poljoprivredni strojevi - Sigurnost - 6. dio: Prskalice i naprave za
distribuciju tekučih đubriva (ISO 4254-6:2009);
SIST EN ISO 4254-6:2010/ AC:2011 - Korekcija AC:2011 standarda SIST EN ISO 4254-6:2010;
SIST EN ISO 12100:2011 – Sigurnost strojeva– Opšta načela konstruiranja – Ocena rizika i
smanjenje rizika (ISO 12100:2010);
SIST EN ISO 13857:2008 - Sigurnost strojeva – Sigurnosne razdaljine, koje sprečavaju dosezanje
opasnih područja gornjim ili donjim udovima.
Kranj, 23.6.2014
Vođa proizvodnje:
(odg. za teh.dokumentaciju)
Direktor:
Matjaž Kuhar, dipl.ing.
Jan Šinkovec
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
5
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
CERTIFIKAT O USKLADJENOSTI
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
6
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
7
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Zahvaljujemo Vam na poverenju, koje ste iskazali izborom stroja proizvodnje AGROMEHANIKA
Kranj, svrha kojeg je hemijska zaštita višegodišnjih kultura u voćarstvu i vinogradarstvu. Pouzdanost i
efikasnost stroja ovisni su od vaše pažnje prema stroju. Pre prvog priključenja stroja na traktor pažljivo
pročitajte uputstva za upotrebu te ih za vreme rada sa strojem uvažavajte. Uputstva sadrže najvažnije
podatke za efikasnu upotrebu i dugi životni vek stroja.
1 OPŠTE O STROJU
Raspršivači AGP 600 EN, AGP 1000 EN, AGP 1500 EN, AGP 2000 EN i AGP 1000 PE strojevi su
moderne koncepcije i oblika, opremljeni u skladu sa najnovijim tehničkim i bezbednosnim traženjima
za ovu vrstu strojeva. Raspršivači su projektirani i konstruisani za nanošenje vodom razredjenih
hemijskih sredstava u koncentracijama, koje se po preporukama proizvodjača tih sredstava koriste za
hemijsku zaštitu višegodišnjih poljoprivrednih kultura u voćarstvu i vinogradarstvu. Konstrukcija
stroja omogućuje jednostavan pristup do njegovih vitalnih delova i jednostavno rukovanje njime.
Robusna konstrukcija i nisko težište omogučuju rad i na najsloženijim terenima. Preklopni prednji deo
omogučuje jednostavno manevriranje, koje najviše dolazi do izražaja kod oštrog zakretanja raspršivača
spojenog sa traktorom.
Kvalitetni sastavni delovi i dodatna oprema omogućuju korisniku pouzdani rad sa strojem i optimalnu
potrošnju zaštitnih sredstava te energije.
Najvažniji sastavni delovi raspršivača su:
- šasija,
- glavni rezervoar sa nalivnim sitom,
- dodatni rezervoari za ispiranje i pranje ruku,
- pumpa,
- regulator tlaka,
- usisni filtar,
- tlačni filtar,
- trosmerni ventili,
- dizne za mešanje,
- dizne za ispiranje,
- ventilator te
- membranski nosači dizni sa keramičkim diznama.
Rezervoari u sastavu stroja izradjeni su od hemijski visokootpornog PE-HD (polietilen visoke
gustoće), koji omogučuje konstantnu stabilnost njihovog oblika te zbog gladkih površina unutrašnjosti
rezervoara jednostavno čiščenje.
Sa stražnje strane raspršivača ugradjeno je kučište sa ventilatorom, koji zbog varijabilno podešljivih
lopatica ventilatora omogučuje prilagodjavanje brzine i količine vazduha vrsti i bujnosti vegetacije a
time tretiranje tako mladih kao i višegodišnjih rasadnika. Podešljivost lopatica ventilatora, kvalitetni
ulošci dizni te širok asortiman dodatne opreme omogučuju optimalnu potrošnju energije te zaštitnih
sredstava. Pogon ventilatora izveden je pomoću multiplikatora sa mogučnošću isključenja (slobodan
hod).
Standardni oblik kućišta ventilatora čelične je konstrukcije i okruglog oblika.
Usmerivač vazduha spada u dodatnu opremu. Zbog svoje konstrukcije ravnomernije rasporedjuje
vazduh u levu i desnu stranu te po celoj visini habitusa.
U nastavku uputstava detaljnije su opisani glavni sastavni delovi raspršivača te upravljanje sa njima.
Stroj nije preporučljivo upotrebljavati za crpljenje ili prskanje sledečih sastojaka:
- vodenih rastvora sa većom specifičnom težinom i viskoznošću od vode;
- hemijskih rastvora, kojih kompatibilnost sa elementima ugradjenima u stroj nije sigurna;
- pitke vode;
- morske vode i drugih solnih otopina;
- vode, koje temperatura prelazi 40º C ili je niža od 5º C;
- bilo kakvoga laka ili firnisa;
- koncentriranih agresivnih rastvarača;
- ulja i masti;
- tečnosti, koje sadrže granulate ili plivajuće tvrde čestice.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
8
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Uputstvo za upotrebu opisuje više modela raspršivača, zbog toga uzmite u obzir samo ona
poglavlja, koja se odnose na vaš model.
2 OPŠTI POSTUPCI OSIGURAVANJA BEZBEDNOSTI I
UPOZORENJA
Simbol znači upozorenje ili važno uputstvo. Obzirom, da se u takvim slućajevima radi o
vašoj sigurnosti, budite pažljivi, poštujte uputstva i označene preporuke.
Pročitajte tačno "Uputstva za upotrebu" pre nego poćnete raditi sa strojem. Isto tako
važno je da i druge osobe koje rade sa strojem, pročitaju i upoznaju se sa "Uputstvima za
upotrebu"!
Nacionalni zakon može tražiti registraciju (certifikaciju) osobe koja upotrebljava stroj,
osobe kojoj je dozvoljena upotreba strojeva za hemijsku zaštitu, zbog toga poštujte
zakon!
Pre upotrebe hemikalija, strojem obavite tlačni test sa čistom vodom!
Za vreme rada sa strojem, u slućaju da traktor nije opremljen zatvorenom kabinom,
upotrebljavajte zaštitnu odeću, rukavice i zaštitnu masku.
Očistite i operite stroj za zaštitu bilja posle svake upotrebe, pre servisiranja ili testiranja.
Nikada ne servisirajte ili popravljajte stroj za vreme njegovog rada.
Nakon servisiranja odmah namestite zaštite na svoja mesta.
Pre zavarivanja na stroju (popravak) isključite sve moguće strujne veze, priključene na
stroju. Prethodno odstranite sva upaljiva i eksplozivna sredstva.
Ne jedite, ne pijte i ne pušite za vreme prskanja, t.j. prilikom rada sa štetnim sredstvima i
kontaminiranom opremom.
Nakon prskanja uvek operite ruke i promenite odeću.
Nakon upotrebe operite alat, koji ste koristili za prskanje.
U slučaju trovanja odmah potražite lekarsku pomoć. Ne zaboravite pokazati embalažu
upotrebljenih zaštitnih sredstava.
Za vreme rada deci i životinjama ne dozvolite približavanje stroju.
Zabranjeno je prosipavanje ostataka zaštitnih sredstava u okolinu.
Izbegavajte prskanje u vetrovitom vremenu.
Ako neki dio uputstava ne razumete, obratite se zastupniku odnosno proizvođaću stroja,
da vam posreduje dodatna uputstva za upotrebu stroja.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
9
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
3 LEKARSKO BEZBEDNOSNI POSTUPCI I UPOZORENJA
3.1 BEZBEDNOSNE OZNAKE
Znak sa leve strane bezbednosna je oznaka upozorenja. Ako ga vidite na vašem
stroju ili u uputstvima za upotrebu, budite pažljivi jer se radi o ličnoj sigurnosti.
Uzmite u obzir postupke i uputstva za bezbednu upotrebu, koji su navedeni u
ovim uputstvima.
3.2 ODRŽAVANJE BEZBEDNOSNIH OZNAKA
Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva, koja su navedena u ovoj knjižici. Pobrinite se
da budu bezbednosne oznake i oznake upozorenja dobro vidljive na stroju. Nakon
popravka stroja ili zamene sastavnih delova uverite se, da stroj sadrži sve potrebne
bezbednosne oznake. Bezbednosne oznake mogu se dobiti kod ovlaštenih prodavača.
Naučite, kako vaš stroj radi i kako se rukuje sa njim i kontrolnim jedinicama.
Pobrinite se da bude vaš stroj u dobrom i ispravnom tehničkom stanju. Svaka
neovlaštena promena na stroju može uticati na funkciju stroja, bezbedno upravljanje sa njime te može
skratiti životnu dob stroja.
NE DOZVOLITE NEOVLAŠTENIM OSOBAMA RUKOVANJE STROJEM!
3.3 SPREMNOST NA OPASNOSTI
Budite pripremljeni za iznenadni požar.
Pobrinite se u radu uvek imati spremnu kutiju hitne pomoći te
aparat za gašenje požara.
Na vidljivom mestu držite napisane telefonske brojeve vašega
lečnika, hitne pomoći, ambulante, bolnice i vatrogasne službe.
3.4 UKLANJANJE NEOVLAŠTENIH OSOBA
Vožnja neovlaštenih osoba na stroju može:
- uzrokovati nesreću (pad sa stroja ili ozleda strojem),
- uticati na nesigurnost vozača prilikom upravljanja sa
strojem,
- zbog svoje prisutnosti na stroju može uticati na
promenu težišta stroja,
- zaklanjati vozaču preglednost,
- te može uticati na nesigurne radne uvete na stroju.
Ne dopustite neovlaštenim osobama pristup do stroja.
VOŽNJA NEOVLAŠTENIH OSOBA NA STROJU JE ZABRANJENA !
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
10
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
3.5 BEZBEDNO RUKOVANJE SA HEMIJSKIM SREDSTVIMA
-
-
-
Zbog sprečavanja mogučih ozleda, zagađivanja okoline i zbog opasnosti
po zdravlje, sa hemijskim sredstvima rukujte pažljivo.
- Pobrinite se da hemijskih sredstava neposredno ne dodirujete i
postupajte sa njima, kao da rukujete sa otrovima.
- Izaberite hemijska sredstva, koja su najmanje opasna za vaše zdravlje,
najlakše topljiva i imaju najbolji učinak zaštite.
- Upotrebljavajte hemijska sredstva, koja manje nadražuju kožu i ne praše
se.
- Uvek pročitajte uputstva za upotrebu koja su priložena hemijskim
sredstvima.
- Postupajte u skladu sa uredbama, sigurnosnim postupcima i u tu svrhu
koristite uputstva.
- Za zaštitu disajnih puteva koristite zaštitnu opremu, npr. zaštitnu masku
sa filterom ili sa dodatnim dovodom svježeg zraka.
- Kod pripreme hemijskih sredstava pogodno se obucite. U radu koristite
zaštitnu masku, rukavice, čizme i zaštitnu odeću. Budite pažljivi sa
zaštitnom opremom. Ne upotrebljavajte istrošene zaštite.
- Zaštitna oprema i odeća moraju biti dobro održavani. Zamazana plinska
maska može uzrokovati nadraživanje kože. Filter menjajte redovito!
- Kod izbora hemijskih sredstava dajte prednost sredstvima koja su
sigurnije pakirana.
- Hemijska sredstva pripremajte na otvorenom prostoru, kod pripreme
isključite stroj zbog smanjenja mogućnosti nekontroliranog izlevanja sredstva.
Hemijska sredstva pripremajte na mestu bez vetra odnosno u zavetrini.
Redovito čistite stroj, jer time smanjujete mogućnost neposrednog dodira sa hemikalijama.
Kod pripreme i mešanja kemijskog sredstva upotrebljavajte opremu pogodnu za tu svrhu: posuda
za merenje, merni alat, levak i vedro. Opremu redovito čistite.
Pripremite samo toliko hemijskog sredstva, koliko vam je potrebno.
Pobrinite se, da vaše radno vreme, kada radite sa kemijskim sredstvima, ne bude duže od osam
sati. Izbegavajte stres i jaća fizička opterećenja.
Pre prskanja kao i osam sati nakon prskanja ne konzumirajte alkoholnih pića.
Za vreme rada sa hemijskim sredstvima ne jedite, ne pijte in ne pušite.
Začepljene dizne za prskanje nemojte ispuhavati ustima.
U periodu prskanja uzmite u obzir vreme karence škropiva.
U slučaju unosa hemijskog sredstva u oči odmah isperite oči čistom vodom.
U slučaju nesreće prouzrokovane hemijskim sredstvom, predlažemo sledeće sigurnosne postupke:
* oči i koža: isperite sa puno čiste vode,
* grlo i jednjak: pijte vodu (ne mleko),
* dišni putevi: sveži vazduh.
Posle prskanja, pre unosa hrane i tekućine, dobro isperite vaše ruke i obraz.
Deci i životinjama zabranite dostup stroju, dok taj nije dobro očišćen.
Nakon upotrebe stroj očistite i spremite u pogodan prostor te sprečite neovlaštenim osobama
pristup do njega.
Nakon rada sa hemijskim sredstvima temeljito se okupajte.
Očistite i operite stroj nakon svake upotrebe i pre svakog početka održavanja.
U slučaju bilo kakvih zdravstvenih problema za vreme rada sa hemijskim sredstvima, odmah se
savetujte sa vašim lečnikom i uspostavite kontakt sa agentom za prodaju hemijskih sredstava.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
11
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
3.6 OZNAČAVANJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OBZIROM NA OPASNOST
Na embalaži hemijskih sredstava nalaze se oznake opasnosti, kojima je izražen stepen opasnosti
sredstva. Ako je moguće, izbegavajte hemijska sredstva, kod kojih je na embalaži utisnut znak
mrtvačke glave ili ostalih simbola koji upozoravaju, da imaju određena hemijska sredstva efekt
nagrizanja. U slučaju, da na embalaži nema znakova upozorenja na opasnost, to ne znači, da hemijsko
sredstvo nije štetljivo ili opasno. Ako i upotrebljavate sredstva bez vidljivih upozorenja na opasnosti,
budite krajnje oprezni, jer kod dugotrajnog rukovanja njima mogu biti štetna po zdravlje.
Oznake opasnosti, koje se mogu nalaziti na embalaži hemijskih sredstava:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
otrovni materijal – otrov ili vrlo jako otrovno hemijsko sredstvo;
štetljive i nadražujuće tvari – hemijsko sredstvo opasno po zdravlje i nadražuje kožu;
korozivne tvari – hemijska sredstva sa efektom nagrizavanja;
oksidirajuće tvari – hemijska sredstava sa efektom oksidacije;
upaljive tvari – zapaljiva hemijska sredstva;
eksplozivne tvari – hemijska sredstva kod kojih postoji opasnost eksplozije.
3.7 MEHANIČKA SIGURNOST
-
-
Ne dodirujte stroj za vreme njegova rada!
Ne skidajte upozorenja i zaštitnu opremu sa stroja!
Ne prekoračujte vazdušni tlak u pneumaticima!
Redovito održavajte pneumatike!
Ako stroj želite koristiti u drumskom saobraćaju, on mora biti
opremljen sa svetlima i upozorenjima saobračajne signalizacije u
skladu sa lokalnim saobraćajnim propisima!
Ne ulazite u rezervoar za vreme pripreme stroja ili čišćenja!
Nikada ne podešavajte radni tlak na više od maksimalno dozvoljenog
(vidi evidencijsku tablicu rapršivača)!
Ne počinjite sa radom, dok se ne uverite, da u krugu radnog prostora
nema neovlaštenih osoba!
Nakon rada strojem, iz kontaktne brave izvadite ključ za start, ćime
čete sprećiti nenadno ili nehajno stavljanje stroja u pogon.
3.8 OPASNOSTI OD TEĆNOSTI POD VISOKIM TLAKOM
-
-
Nikada ne pokušavajte demontirati hidrauličke cevi ili druge
hidrauličke instalacije, kada je hidraulička instalacija pod
visokim tlakom. Pre puštanja hidrauličkog sistema u pogon
uverite se u pravilnost povezanosti.
- Tećnosti, koje izlaze iz cevi, mogu biti pod visokim tlakom i
mogu oštetiti kožu te u slučaju da dođu pod kožu uzrokovati
ozbiljna oštećenja.
Kod otkrivanja oštećenog mesta hidrauličke instalacije pomozite si kartonskom podlogom.
U slučaju rukovanja instalacijom visokog tlaka zaštitite ruke i telo.
U slučaju ozlede odmah zovite lekara. Svaka penetracija tećnosti kroz kožu mora biti
zaustavljena, te tećnost odstranjena u najkraćem roku. Obavezno potražite lekarsku pomoč,
usposobljenu za sprečavanje posledica takvih nezgoda.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
12
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
3.9 RADNO MESTO OPERATERA
-
-
Za upravljanje strojem dovoljan je jedan operater, koji je ujedno i vozač traktora.
Strojem može rukovati pouzdana osoba starija od 18 godina, mentalno i fizički zdrava i koja
ispunjava znanja potrebna za tačnu i bezbednu upotrebu stroja.
Operativne radove i održavanja na stroju može izvoditi samo ovlaštena, stručno usposobljena
osoba za te radove.
Operater stroja mora imati važeću lekarsku potvrdu (vidi lokalne propise).
Radno mesto operatera: 1 metar oko stroja i traktora.
Za vreme prskanja vrata i prozori traktorske kabine moraju biti zatvoreni. Poželjno je, da ima
traktor hermetički zatvorenu kabinu, u kojoj je moguće ostvariti nadtlak prozračivanjem svežim
vazduhom, zbog sprećavanja ulaska onečišćenog vazduha u kabinu.
Za vreme prskanja operater neka se što više radnog vremena zadržava u zatvorenoj kabini
traktora, zbog opasnosti od uticaja hemijskih sredstava po njegovo zdravlje. Ako se pojavi bilo
kakva smetnja u radu telesnih organa ili slabost, operater mora odmah staviti zaštitnu masku.
Preporučljivo je odmah napustiti polje i zateći se u čisto podrućje.
3.10 LIČNA ZAŠTITA
-
-
Za vreme rada operater mora koristiti dobro zatvorenu
radnu odeću i učinkovitu zaštitnu opremu.
Zaštitna oprema mora efikasno štititi kožu, usta i nos i
ostala mesta na telu operatera zbog potencijalne
mogučnosti kontaminacije sa hemikalijama.
Siguran rad sa strojem traži punu pažnju operatera, zbog
toga slušanje glazbe preko slušalica i slične stvari za vreme
rada sa strojem nisu preporučljive.
UPOZORENJE: Da sprečite udisanje i ulazak hemikalija kroz usta, za vreme rada
hemijskim sredstvima ne pušite, ne jedite i ne pijte!
3.11 SPREČAVANJE UDISANJA HEMIKALIJA
-
-
-
-
Za sigurnu zaštitu disajnih organa na raspolaganju su varijante
različitih filtera i zaštitnih maski.
Preporućuje se upotreba zaštitne maske za zaštitu celog lica,
opremljene kombinacijom različitih filtera (filter za plin-dim).
Efikasniju zaštitu postižemo upotrebom zaštitne maske, kojom se
postiže nadtlak svežeg vazduha.
Uverite se o upotrebi pogodnog filtra:
• A (smeđi): koristi se kod većine organskih hemikalija;
• B (sivi): koristi se kod većine anorganskih hemikalija;
• P (beli): koristi se kod tekućih ili praškastih hemikalija;
Kombinacija smeđe-belog filtra označenog kao A2P2 u Europskoj uniji koristi se kod većine
organskih hemikalija. Oznaka A2P2 odnosi se na kombinaciju filtra, koji nudi pogodnu zaštitu od
većine plinova i hlapljivih tvari, koje nastaju kod upotrebe tekućina i praškastih hemikalija. A2
znaći zaštitu drugog (2) razreda, što znaći da se filter može koristiti do koncentracije 0,5
volumnih postotaka. P2 znaći da je zaštita dimnog filtra drugog (2) razreda.
Kombinacija B sivo-beli filter mora se koristiti u slučaju rada sa anorganskim hemikalijama.
Pre upotrebe proverite brtvljenje maske. Pregledajte masku, da nema oštećenja i uverite se, da je
vanjski ventil čist te da se dobro zatvara.
Zapišite datum prve upotrebe filtra. A2P2 filter mora se menjati jedanput mesečno bez obzira na
vreme upotrebe. Filter B zamenite nakon svake upotrebe! Nakon otvaranja embalaže filter mora
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
13
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
biti upotrebljen u roku od šest meseci. Pobrinite se za uništenje istrošenih filtera u skladu sa lokalnim
propisima.
- Nikada ne proveravajte učinak filtra mirisanjem, jer:
* određeni otrovni elementi nemaju mirisa,
* koncentracija otrova može biti pod razinom našeg zaznavanja osetilima,
* Mirisanje nekih elemenata može oštetiti sluzničnu nosnu membranu.
- Uvek proverite vek trajanja filtra
- Nakon upotrebe filter mora biti hermetički spremljen.
3.12 ZAŠTITA KOŽE
Za zaštitu kože potrebno je nositi sledeću zaštitnu odeću:
- Gumene rukavice pogodne veličine i dužine, za upotrebu u poljoprivredi i ratarstvu, za zaštitu
ruku. Rukavice je potrebno zameniti, ako su istrošene ili nakon 5 (pet) upotreba. Unutrašnjost
rukavica posipajte sa puderom.
- Na vodu i kemikalije otporne gumene ili neoprenske čizme.
- Na vodu i hemikalije otporan kombinezon sa kapuljačom. Kombinezon mora pokriti kraj
rukavica i čizmi.
- Vodootpornu pregaču za zaštitu vaše odeće: u kvalitetno zaštićenoj traktorskoj kabini možete
pregaču odstraniti.
- Masku, koja štiti lice.
- Uredite čišćenje vaše zaštitne odeće nakon upotrebe. Nikada ne prskajte u mokroj odeći, jer će se
zalepiti na kožu. Budite pažljivi u slučaju ozlede vaše kože.
- Nakon rada sa hemikalijama, ruke uvek operite sapunom i velikom količinom vode. Nakon
završenog rada operite i lice.
3.13 ODRŽAVANJE ZAŠTITNE OPREME
Nakon svake upotrebe temeljito očistite vašu zaštitnu opremu. Isperite masku, cipele, rukavice i radnu
odeću sa mlakom sapunicom i pustite da se osuše.
Zaštitnu opremu čuvajte na suhom, hladnom i čistom mjestu. Nikada ne čuvajte zaštitnu opremu u
istom prostoru sa uskladištenim hemikalijama.
Zaštitnu odeću za hemikalije skladištite odvojeno od druge odeće.
U radu zaprljana zaštitna oprema mora biti čišćena u sukladnosti sa pravilima o čišćenju opasnih tvari.
3.14 BEZBEDAN RAD
-
-
-
Pre početka rada operater mora proveriti pravilan i siguran rad stroja.
Prskati se ne sme:
*
ako brzina vetra prelazi 4 m/s,
*
u slučaju guste magle i po kiši.
Pravac prskanja potrebno je prilagoditi pravcu vetra.
U slučaju rada sa dva stroja odjednom, jedan drugome ne smiju zagađivati atmosferu radnog
područja. Zbog sigurnosti rada pazite na pravac i brzinu vetra.
U vreme rada sa hemikalijama, u području prskanja nemojte sobom nositi lične stvari.
Pre upotrebe hemikalija isprobajte rad stroja čistom vodom.
Pumpa stroja pogonjena je preko kardanskog vratila pomoću snage, koju dobiva od pogonske
osovine traktora. Elementi pogona mogu prouzrokovati teške nesreće, zato poštujte sledeća
uputstva:
Za pogon pumpe koristite kardansku osovinu, po veličini i konstrukciji propisano za snagu,
potrebnu za pogon radnoga stroja te opremljeno zaštitnim elementima.
Stroj priključujte na traktor samo, kada je pogonska osovina traktora (PTO) u isključenom
stanju.
Kardansku osovinu priključujte i isključujte samo kod zaustavljenog motora.
Pre opterećenja pogonske priključne osovine (PTO) proverite broj okretaja traktora i uverite se,
da u radnoj zoni stroja nema ljudi i životinja.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
14
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
-
-
Kardansku osovinu čistite i podmazujte samo, kada je pogonska priključna osovina (PTO)
traktora isključena, motor ugašen i ključ izvučen.
Ne uključujte pogonske priključne osovine traktora (PTO) bez razloga te proverite, da nije
nagibna razlika na kardanskim zglobovima prevelika (poštujte preporuke proizvodjača
kardana).
Posle prskanja, pre jela temeljito operite ruke i lice te isperite usta čistom vodom.
Upozorenje! Nikada ne uključujte pogonsku priključnu osovinu traktora (PTO)
kod ugašenog motora!
3.15 BEZBEDNOSNO ODRŽAVANJE
-
Pre početka održavanja naučite postupak servisiranja.
Radno mesto održavajte čisto i suho.
Ne podmazujte ili podešavajte stroja, kada je u kretanju! Ne dodirujte delove, koji se pomiću!
Isključite pogon i pobrinite se, da u radnom području sa hemikalijama stroj nije pod radnim
tlakom.
Počnite sa održavanjem i servisiranjem samo, kada je stroj u potpunosti očišćen.
Za vreme održavanja i servisiranja isključite električnu struju traktora (izvadite ključ za
paljenje motora ili skinite priključke sa akumulatora).
Otkopčajte pogonsku priključnu osovinu traktora (PTO).
Ne proveravajte stroja bez nameštenih sigurnosnih elemenata.
Ne vršite reparaturnog varenja stroja, ukoliko ste za prskanje upotrebljavali amonijum nitrat ili
bilo koju hemikaliju, koja ga sadrži, a stroj niste prethodno dosledno očistili.
Zbog potreba popravki ili čiščenja ne ulazite u rezervoar.
Sve delove, koje je potrebno za vreme servisiranja podignuti, poduprite i bezbedno namestite.
Delove zadržite u dobrom stanju i umetnite ih pravilno.
Probleme otklanjajte odmah.
Zamenite istrošene i oštećene delove.
Odstranite suvišno ulje, mast ili bilo koje nečistoče.
Skinite priključke na bateriji-akumulatoru pre početka bilo kakvog podešavanja na električnom
sistemu ili bilo kakvog zavarivanja na stroju.
U slučajevima zagađenja stroja i nosača mlaznica (šoba) hemikalijama, koristite zaštitnu
opremu, propisanu obzirom na vrstu upotrebljenih hemikalija.
Puštanje hemikalija u okolinu strogo je zabranjeno. Ostatak hemikalija nakon prskanja ne
sme se ispuštati u zemlju izvan područja prskanja.
3.16 VOŽNJA JAVNIM DRUMOVIMA
U slučaju vožnje stroja javnim drumovima morate se pridržavati sledećih preporuka:
- strojem priključenim na traktor, dozvoljena je vožnja drumom samo kada u rezervoaru nema
sredstva za prskanje. Maksimalna dozvoljena brzina traktora sa napunjenim rezervoarom
raspršivača je 15 km/h.
- Stroj priključite na traktor samo, ako opterećenje na točkove ne prelazi maksimalne dozvoljene
težine. Nakon priključivanja stroja najmanje 25% mase traktora mora biti na upravljanim
točkovima. Tu vrednost možete prilagođavati dodavanjem utega spreda i oduzimanjem utega
straga na traktor.
- U slučaju, da veličina stroja potpuno ili delomićno pokrije svetlosne oznake i upozorenja na
traktoru, potrebno ga je opremiti dodatnim svetlosnim signalima i upozorenjima.
- Za vreme vožnje traktora sa priključenim strojem javnim cestama, poštujte saobraćajne propise.
- Za vreme vožnje traktora cestom, zbog mogučnosti iznenadnog pada ili klizanja stroja, oves
traktora u podignutom položaju stroja obavezno učvrstite u tri taćke.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
15
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
3.17 POSTUPANJE U SLUČAJU NESREĆE SA HEMIKALIJAMA
U slučaju kontakta hemikalije ili njene otopine sa kožom ili očima, odmah ih isperite sa puno vode te
postupak više puta ponovite.
U slučaju trovanja (znakovi: znojenje, vrtoglavica, depresija, slabost, glavobolja):
- odmah prekinite sa radom;
- skinite mokru odeću;
- ostanite mirni;
- ako osećate slabost zbog udisanja ili drugog načina unosa kemikalija, probajte povraćati;
- legnite na bok;
- odmah pozovite lećnika, pokažite mu embalažu upotrebljenih hemikalija, da lakše ustanovi vrstu
otrovanja;
- ne jedite maslac, jaja i ne pijte ricinusovo ulje, mleko, alkoholna pića, jer te supstancije
povećavaju efekt otrovanja.
3.18 PROPISI GLEDE UPOTREBE STROJA
Korisnik stroja mora poznavati propise, koji se odnose na zaštitu bilja.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
16
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
4 BEZBEDNOSNE OZNAKE NA STROJU I U UPUTSTVIMA ZA
UPOTREBU
Vodite brigu o etiketama-simbolima na stroju te ih prema potrebi (u slućaju oštećenja) zamenite.
Dobro naučite upravljati strojem i u nikakvom slućaju ne dozvolite upravljanje stroja osobama,
koje nisu upoznate sa uputstvima za upotrebu stroja.
Zabranjeno čišćenje, podmazivanje ili drugo održavanje stroja,
dok je u pogonu!
Uskladjenost stroja sa bezbednosnim propisima i standardima
Zabranjeno ulaženje u rezervoar!
Pročitajte uputstva za upotrebu
pre prvog startovana stroja
Zabranjeno pušenje za vreme
rada!!
Važno bezbednosno upozorenje
za korisnika stroja
Pravac rotacije i broj obrtaja
pogonske osovine traktora ili
stroja (PTO)
Najvišji dozvoljeni radni tlak
stroja
Rotacija pogonske osovine u levo
Čitaj u uputstvima za upotrebu!
Opasnost!
Ne približavajte se kardanskoj
osovini za vreme njene rotacije!
Upotreba zaštitne odeće za vreme
rada!
Opasnost!
Prisustvo otrovnih hemijskih
sredstava!
Upotreba zaštitnih rukavica za
vreme rada!
Opasnost od letećih delova!
Upotreba zaštite sluha za vreme
rada!
Opasnost!
Poštuj bezbednosne razdaljine!
Upotreba zaštitne
vreme rada!
Zabranjen prolaz kroz radno
područje stroja!
Voda za pranje ruku (nije za
piće)!
Zabranjeno skidanje
bezbednosnih zaštita sa stroja!
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
17
maske
za
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
5 OPIS
Raspršivači, na koje se odnose ova uputstva za upotrebu, suvremenog su koncepta, sa polietilenskim
rezervoarom zaobljenih bridova, glatkih unutrašnjih površina i nagnutim dnom.
Konstrukcija raspršivača osigurava kratku težišnu razdaljinu od traktora do stroja, kvalitetno mešanje
sredstva, potpuno pražnjenje rezervoara i jednostavno čiščenje.
Ventilator, smešten u zadnjem delu raspršivača, usmerava vazduh ravnomerno u levu i desnu stranu te
po celoj visini habitusa. Zbog povečanja putanje kapi kroz habitus vazdušni mlaz usmeren je
dijagonalno prema redu, dok je zanošenje zaštitnog sredstva prema traktoru minimalno.
Ventilator zbog mogučnosti regulacije nagiba lopatica omogučuje korisniku prilagođavanje brzine i
količine vazduha prema vrsti voćnjaka i bujnosti vegetacije.
5.1 SASTAVNI DELOVI RASPRŠIVAČA
1. Šasija
2. Glavni rezervoar
2.1 Poklopac rezervoara-glavni
2.2 Poklopac rezervoara-mali
3. Rezervoar za ispiranje
4. Rezervoar za pranje ruku
5. Pumpa
6. Regulator tlaka
7. Usisni filter sa ventilima za regulaciju
8. Kučište sa ventilatorom
9. Grana za prskanje (leva-desna)
10. Nosač dizne sa diznim ulošcima
11. Litražna skala-nivokaz
12. Ventil za pražnjenje glavnog rezervoara
13. Slavina za pranje ruku
14. Tabela potrošnje dizni
15. Nalepnice sa sigurnosnim i upozoravajučim
oznakama
16. Potporni točak
17. Točak raspršivača sa pneumatikom
Umesto standardne izvedbe kučišta ventilatora okruglog oblika, raspršivač može biti opremljen
usmerivačem niske ili visoke izvedbe (dodatna oprema), kojega glavna prednost je u ravnomernijoj
raspodeli količine i strujanja vazduha na levu i desnu stranu (oznaka ENU).
U nastavku detaljnije su opisani glavni sastavni delovi raspršivača i rukovanje sa njima.
Uputstva za upotrebu pokrivaju više modela raspršivača, zbog toga uzmite u obzir ona poglavlja, koja
se tiču vašega stroja.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
18
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
5.2 TRANSPORTIRANJE RASPRŠIVAČA
Kod transporta i u slučaju natovaranja-rastovaranja sa kamiona poslužujte se priključnih tačaka
standardnog priključnog sistema na raspršivaču ili, u slučaju korišćenja viljuškara, za to upotrebite
donji deo šasije. Bodite pažljivi, da ne bi došlo kod manipulacije sa strojem došlo do oštećenja vitalnih
delova raspršivača.
5.3 IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OZNAČAVANJE)
Pričvršćen je na okviru i na pumpi. Određuje model, serijski broj, godinu proizvodnje i državu
porijekla. Kod narudžbe rezervnih dijelova morate prodavaču navesti sve podatke, koj su navedeni na
evidencijskoj tablici.
5.3.1 IDENTIFIKACIJSKI BROJ STROJA
Nalazi se sa prednje strane šasije raspršivača i sadrži sledeće tehničke podatke:
−
adresa proizvođača i zemlja izvora,
−
tip proizvoda,
−
model,
−
nazivni kapacitet,
−
masa praznog stroja,
−
dozvoljena ukupna masa punog stroja,
−
dozvoljen max.radni tlak,
−
potrebna pogonska snaga,
−
godina izrade i
−
serijski broj.
Uz opisane podatke na tablici se nalazi još oznaka CE, koja označuje usklađenost stroja sa važečim
bezbednosnim propisima i standardima te oznaka SVN sa godinom, kada je bila izdata, koja govori, da
je stroj usklađen sa propisima, koji se odnose na certificiranje naprava za nanošenje fitofarmaceutskih
sredstava.
5.3.2 EVIDENCIJSKA TABLICA PUMPE
Pričvršćena je na vidljivom mestu na pumpi i sadrži sledeće podatke:
−
−
−
−
−
−
−
adresa proizvođača i zemlja izvora,
tip pumpe,
nazivni protok,
max.protok kod najviše dozvoljenog broja obrtaja i
najvišeg dozvoljenog radnog tlaka,
potrebnu pogonsku snagu,
vrstu maziva u pumpi i
serijski broj pumpe.
Oblik evidencijske tablice može odstupati od prikazanog na slici, zavisno od pumpe, kojom je
raspršivač opremljen.
U slučaju narudžbe rezervnih delova prodavaču je potrebno navesti sve podatke, koji se nalaze na
evidencijskoj tablici.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
19
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
6 FUNKCIJSKA SHEMA
1. Ispustni ventil
2. Trosmerni izborni ventil
3. Preklopni ventil
4. Pumpa
5. Usisni filter sa ventilom
6. Glavni rezervoar
7. Rezervoar za ispiranje
8. Rezervoar za čistu vodu za pranje ruku
9. Ventil za otvaranje pojedinačnih sekcija za prskanje
10. Regulator tlaka sa ventilom regulacije
11. Tlačni filter
12. Manometar
13. Nalivno sito
14. Dizna za meašanje
15. Dizna za ispiranje glavnog rezervoara
16. Ventil za pranje embalaže sa diznom za ispiranje praškastih sredstava u nalivnom situ
17. Ventilator
18. Grana za prskanje (cev) sa diznama
7 DOPUNSKA OPREMA
U tu opremu spadaju elementi, koji se ne nalaze u standardnoj opremi raspršivača, ali je moguća
njihova naknadna ugradnja na raspršivač u smislu olakšanja upravljanja i poboljšanja rada sa strojem.
To su:
- ventil za čišćenje embalaže (tečna sredstva) i nalivnog sita;
- komplet za ispiranje škropiva u nalivnom situ;
- komplet za vanjsko pranje,
- ručna daljinska regulacija;
- elektronska regulacija sa daljinskim upravljanjem;
- usisni koš sa usisnim crevom 5 m;
- komplet za vanjsko punjenje;
- ispiranje glavnog rezervoara;
- oprema za terasno prskanje.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
20
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
8 PRIKLJUČENJE RASPRŠIVAČA NA TRAKTOR
Svi vučeni raspršivači konstruisani su za priključenje na traktorski trozglobni sistem I. ili II. kategorije
(dimenzija priključnih svornjaka Ø22 mm odnosno Ø28 mm).
8.1 POMOČU PODEŠLJIVE GIBLJIVE RUDE
Oblik i položaj priključka na raspršivaču omogučuju prikapčanje stroja ka traktorju na više načina,
tako sa standardnim poteznicama sa očnim priključkom kao i sa novijim avtomatskim poteznicama.
U prvom slučaju morate za izvedbu kapčanja izvuči
priključni svornjak te traktorske poteznice staviti u
položaj, koji služi za upotrebu odgovarajuče
kategorije priključenja.
Posle nameštanja poteznica svaki od priključnih
svornjaka ugurajte kroz oko leve i desne poteznice u
konačan položaj te ih protiv ispadanja osigurajte
priloženim osiguračima.
U slučaju, da je traktor opremljen sa poteznicama za
automatsko priključivanje, priključnih svornjaka
nije potrebno izvući, nego za priključenje samo
odaberete pravu veličinu priključka.
Poteznice sa očnim priključkom
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
Automatska kuka za prikopčavanje
21
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
8.2 POMOĆU TRAKTORSKE PRIKLJUČNE (VUČNE) KUKE
U slučaju potrebe po potpunom izvlačenju vučne rude raspršivača, ZABRANJENO JE kaćenje za
donje hidrauličke poteznice traktora. Za to morate koristiti priključnu vučnu kuku sa stražnje strane
traktora.
Posle priključenja raspršivača ka traktoru, traktorske poteznice dignite na visinu, u kojoj će raspršivač
biti u približno horizontalnoj poziciji (prednji i zadnji deo raspršivača jednako udaljen od tla) te ih,
zbog sprečavanja bočnih hodova poteznica učvrstite.
Na kraju kardanskom pogonskom osovinom spojite osovinu na pumpi i pogonsku osovinu traktora
(vidi sledeće poglavlje).
Pazite, da na traktoru upotrebite za pogon raspršivača pogonsku osovinu sa nižim brojem radnih
obrtaja (540 o/min.), da ne bi došlo do oštečenja pumpe raspršivača.
UPOZORENJE:
Računajte sa težinom raspršivača, opšte preporuke su sledeće:
- namestite prednji uteg na traktor, ako je potrebno (pogledajte uputstva za upotrebu
traktora);
- osigurajte da regulator tlaka raspršivača ne udara u delove traktora;
- punim rezervoarom raspršivača vozite sporije (uticaj na lom biće manji).
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
22
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
9 POGONSKA – KARDANSKA OSOVINA
9.1 BEZBEDNOST KORISNIKA
Da bi smanjili mogučnost nastanka nesreće a samim time i moguće povrede za vreme
rada, poštujte sledeče sigurnosne propise i preporuke:
-
-
pre montaže kardanske osovine izmedju traktora i raspršivača uvek isključite rad motora
traktora, a ključ za paljenje motora izvucite iz kontaktne brave!
Kod ugašenog motora i isključenog pogona kardanske osovine ova se može za vreme montaže
kardanske osovine ručno okretati.
Za vreme nameštanja kardanske osovine proverite, da je osigurač na kardanskoj osovini zasigurno
zakačen. Gurnite i povucite kardansku osovinu napred i nazad, dok se osigurač ne zaskoči!
Kardanska osovina bez sigurnosne zaštite je u svakom slučaju veoma opasna!
Uvek osigurajte, da budu zaštitni elementi na svojim mestima te da pokrivaju sve rotirajuče delove,
uključujući i "krstove" kardanske osovine sa obe strane. Ne upotrebljavajte kardanskih osovina bez
sigurnosnih zaštita!
Ne dotičite kardanske osovine za vreme rada! Sigurnosna udaljenost od rotirajuće kardanske
osovine je najmanje 1,5 m.
Pre uključenja kardanske osovine plastičnu zaštitu lančičem prikačite na fiksni deo traktora ili
raspršivača, da sprečite njenu rotaciju!
Proverite, da su zaštite sa obe strane kardanske osovine dobro prikačene (pričvrščene)!
Pre bilo kakvog rada u smislu održavanja na kardanskoj osovini uvek zaustavite motor traktora, a
ključ za paljenje motora izvucite iz kontaktne brave!
9.2 PRIKLJUČENJE KARDANSKE OSOVINE
Postupak kod prve montaže kardanske osovine:
1. Priključite raspršivač ka traktoru, pomoću hidrauličkih poteznica podignite ga na visinu, na kojoj je
razdaljina izmedju pogonske osovine traktora i priključne osovine na pumpi raspršivača najkraća
(obe osovine su u istoj visini). Za vreme podizanja pazite, da koji deo raspršivača ne udari u traktor
ili u tlo!
2. Prekinite (ugasite) rad motora traktora i izvadite ključ iz
kontaktne brave!
3. Pomoću kardanske osovine spojite pogonsku osovinu traktora te priključnu osovinu pumpe na
raspršivaču.
4. U slučaju predugačke kardanske osovine, potrebno ju je skratiti. Osovinu rastavite i svaku
rastavljenu polovinu samostalno namestite na priključnu kardansku osovinu traktora te na
priključnu osovinu pumpe. Izmerite, koliko treba obe polovine skratiti te označite mesto rezanja.
UPOZORENJE: medjusobno prekrivanje kardanskih cevi mora biti minimalno 150
mm.
5. Odgovarajučim alatom skratite obe polovine cevi za jednaku dužinu. Ne zaboravite očistiti
odrezanih bridova cevi.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
23
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
6. Ako ste skinuli zaštitne profile, namestite ih nazad te sastavite kardansku osovinu.
7. Kardanskom osovinom spojte pogonsku osovinu traktora i
osovinu na pumpi prskalice.
UPOZORENJE:
ženski deo kardanske osovine uvek montirajte
na pogonsku kardansku osovinu traktora!
Zbog sprečavanja okretanja zakopčajte lančiče
zaštite kardanske osovine!
8. Klonite se rada kardanskom osovinom pod nagibima većim
od 15°, ćime ćete osigurati dug radni vek kardanske
osovine.
9. U slučaju upotrebe bezbednosne kardanske osovine
potrebno je pričvrstiti "ALLEN-ov" ključ sa momentom
pritezanja od 40 Nm. Pritezni moment proverite posle 2 (dva) minuta rada.
10 DETALJNI OPIS RASPRŠIVAČA SA UPUTSTVIMA ZA RAD
Šasija raspršivača je varene čelične konstrukcije, u koju je smešten glavni rezervoar sa rezervoarom za
ispiranje te rezervoarom za čistu vodu (za pranje ruku). U prednjem delu smeštena je klipno-membranska pumpa, dok se sa zadnje strane nalazi kučište sa multiplikatorom, na kojega osovini je pričvrščen
ventilator. Sa leve i desne strane kučišta smeštene su grane za prskanje, na kojima se nalaze nosači sa
kvalitetnim diznama. Multiplikator i pumpa medjusobno su spojeni pomoću kardanske osovine.
UPOZORENJE:
Povremeno potrebno je proveravati nivo ulja u multiplikatoru te namazati krstove a
kardanskoj osovini (na približno 500 radnih sati).
Sa prednje strane raspršivača smešteni su još:
- regulator tlaka sa razvodnim ventilima,
- usisni filter i ventili za regulaciju protoka te
- regulacijski ventil odnosno kontrolni pano, ako je raspršivač opremljen za upravljanje pomoču
daljinske ili elektronske regulacioje (upravljanje iz traktorske kabine).
10.1 REZERVOAR
Rezervoari su izradjeni od hemijski otpornog polietilena (PE-HD visoke gustoće), zaobljenih bridova i
glatkih površina sa vanjske i unutrašnje strane, zbog lakšeg i efikasnijeg čiščenja.
Dno rezervoara je zbog potreba po potpunom pražnjenju nagnuto. Na vrhu rezervoara nalazi se veliki
otvor sa poklopcem i sitom. Sa prednje strane rezervoara nalazi se litražna skala, do koje je smešteno
prozirno crevo sa umetnutom crvenom plivajučom kuglicom, zbog lakšeg vizualnog očitavanja
količine sadržaja rezervoara. Za punjenje rezervoara je preporučljiva upotreba čiste vode.
UPOZORENJE: za vreme punjenja rezervoara vodom i sredstvima za prskanje ne
odstranjujte sita!
Za vreme rada sa sredstvima za prskanje korisite zaštitne rukavice!
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
24
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
10.2 POKLOPAC REZERVOARA
10.2.1 POKLOPAC GLAVNOG REZERVOARA
Poklopac je sastavljen od dva dela, od kojih je manji, u sredine namenjen lakšemu punjenju rezervoara
sa vodom. Preporučljivo je rezervoar puniti sa čistom vodom, bez neželjenih uključaka i prljavštine.
Poklopac se zatvara okretanjem u desno, a otvara okretanjem u levu stranu.
Za vreme rada sa raspršivačem
poklopac mora biti čvrsto zatvoren.
Ako je raspršivač opremljen sa poklopcem, kakav je prikazan da donjoj slici, za punjenje rezervoara
nikada crevo ne stavljajte kroz poklopac u rezervoar, odnosno ne dozvolite kontakt izmedju sredstva
za prskanje u rezervoaru i creva za punjenje, jer bi moglo doći do kontaminacije dovodnog dela creva.
Zbog pada tlaka u crevu naime sredstvo za prskanje lako bi moglo procuriti nazad u crevo za punjenje.
UPOZORENJE:
Nikada ne stavljajte crevo za punjenje kroz poklopac u rezervoar, da ne bi došlo
do kontakta između sadržaja u rezervoaru i creva a time do njegovog zagadjenja!
Može se dogoditi da tlak u crevu nenadno padne i usisa sadržaj rezervoara.
10.2.2 REZERVOAR ZA ISPIRANJE
Koristi se za pranje glavnog rezervoara i ostalih elemenata, koji su bili u kontaktu sa sredstvom za
prskanje, posle prskanja ili za vreme njegovog prekida. Puni se samo sa čistom vodom. Detaljna
upotreba opisana je u poglavlju "OPIS REGULACIJE VENTILA ZA PRSKANJE I ČIŠČENJE".
10.2.3 REZERVOAR ZA PRANJE RUKU
Obzirom, da se koristi samo za pranje ruku posle rada sa sredstvima za prskanje, dozvoljeno je
njegovo punjenje samo sa čistom vodom iz vodovoda. Kapacitet rezervoara je 15 l.
Voda u rezervoaru za pranje ruku nije za piće!
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
25
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
10.3 DIZNA ZA MEŠANJE
Za bolje mešanje sadržaja u rezervoaru raspršivač je
opremljen diznom za mešanje, nameštenom u
donjem području rezervoara. Otvaranjem i
zatvaranjem dizne upravlja se pomoću razvodnog
ventila na regulatoru tlaka.
Preporučljivo je, da za vreme pripremanja sredstva
ili za vreme vožnje do mesta, gde će biti obavljeno
prskanje što bolje pomoću dizne za mešanje
izmešate sadržaj rezervoara.
10.4 IZBORNI (TROPUTNI) VENTIL (SAMO KOD AGP 1000 PE)
Troputni ventil obavlja funkciju ventila sa tri radne pozicije. U unutrašnjosti je smešten usisni filterski
uložak, koji prečišćava sadržaj rezervoara pre usisavanja u pumpu.
10.4.1 FUNKCIJE IZBORNOG VENTILA
1. POLUGA SASVIM UNUTRA:
U tom položaju poluge curenje iz rezervoara je onemogučeno.
Takodje u ovom položaju poluge moguće je punjenje rezervoara vodom iz bunara, potoka i slično
pomoću usisnog creva sa usisnim košem, koje treba priključiti na usisni priključak ventila.
Usisno crevo sa usisnim košem nije serijska oprema stroja (gledaj dopunsku opremu).
2. POLUGA U SREDNJEM POLOŽAJU:
Omogućeno je ispuštanje vode iz rezervoara, ako je izborni ventil smešten ispod rezervoara.
3. POLUGA POTPUNO IZVUČENA:
Normalan rad. Pumpa usisava sadržaj iz rezervoara kroz uložak za čišćenje u izbornom ventilu.
10.4.2 ČIŠĆENJE ULOŠKA FILTERA (VIDI SLIKU U KATALOGU)
Zbog osiguranja što nesmetanijeg rada sa strojem preporučljivo je čišćenje uloška pre svakog punjenja
rezervoara.
POSTUPAK:
Izvucite U usigurač (019.36.314) i izlazni uložak (019.01.030) te očistite uložak za čišćenje. Kod
ponovnog sastavljanja pazite na pravilno stavljanje uloška za čišćenje. Širi deo mora biti u
unutrašnjosti tela ventila. Ako je potrebno uložak za čišćenje čistiti kod punog rezervoara, polugu sa
crvenim dugmetom (019.01.034) najpre gurnite u unutrašnji položaj, čime ćete zatvoriti curenje iz
rezervoara.
UPOZORENJE:
Uložak očistite pre svakog punjenja rezervoara!
Kod čišćenja filtra koristite zaštitne rukavice!
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
26
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
10.5 USISNI FILTER
Usisni filter nalazi se izmedju rezervoara i pumpe. Koristi se za filtriranje sredstva za prskanje u
rezervoaru pre njegovog ulaska kroz regulator tlaka u dizne. Standardna gustoća mrežice uloška u
filtru je 50 MESH.
10.5.1 ČIŠĆENJE FILTARSKOG ULOŠKA
Prvo odvrnite žuti čep (3) na poklopcu (2) suprotno od satne kazaljke te ga izvucite. Ugradjen zatvorni
ventil u filtru zatvorit će protok
tećnosti iz glavnog rezervoara.
Odvrnite "holender" maticu (5) na
poklopcu filtra te ga odstranite.
Izvadite uložak filtra, očistite ga i
sastavite filter u suprotnom redosledu.
Kod sastavljanja pazite na pravilan
položaj metalne igle, koja se nalazi na
izvučenom delu (sa žutim čepom) jer u
suprotnom filter neće pravilno
funkcionisati.
PREPORUKA:
Kod čiščenja upotrebljavajte zaštitne rukavice!
Uložak filtra očistite pre svakog punjenja rezervoara!
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
27
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
10.6 REGULACIJSKA OSOVINA
Kod svih vučenih raspršivača osovina je pričvrščena
u šasiju na način, koji omogučuje bezstepenu
regulaciju širine razmaka izmedju točkova.
Svaka poluosovina je sa strane stegnuta sa 4 šarafa,
koje je u slučaju promene širine razmaka medju
točkovima potrebno nekoliko olabaviti. Za vreme
tog rada točkovi moraju biti podignuti od tla. Ovisno
od tražene širine poluosovinu sa točkom sada treba
ugurati ili izvući iz noseče cevi na šasiji u traženu
poziciju. Na kraju poluosovine opet zategnite sa
šarafima te ih na kraju, da bi sprečili kasnije moguće
odvrtanje, osigurajte sa protivmaticama.
10.7 KUČIŠTE SA VENTILATOROM
Sustav, u koji je spojen multiplikator sa ventilatorom, sastavni je deo raspršivača. Na vanjskoj ivici
(izlazna strana vazduha) pričvrščeni su nosači dizni sa keramičkim ulošcima, dok se sa zadnje usisne
strane, na ulazu vazduha nalazi zaštitna mreža. Funkcija sustava je proizvodnja i distribucija vazduha,
kojemu su dodane kapi zaštitnog sredstva. Od kvaliteta vazdušne struje (količine i brzine vazduha bez
turbulencija) zavisi kvalitet prskanja. Vazdušna struja znači ostvaruje kvalitetnu distribuciju kapi od
dizne do željenog mesta na habitusu.
Sve varijante kučišta, takodje i usmerivači, izradjeni su sa limenim kućištem.
Usmerivač sa regulacijom dizni
Standardno kučište
Prednost usmerivača vazduha je u tome, da vazduh ravnomernije rasporedjuje u levu i desnu stranu
prskanja i po kompletnoj visini habitusa. Obzirom, da je "kvalitet vazduha" znatno bolji, pomoču
usmerivača moguče je prskanje sa malom haktarskom potrošnjom vode, što na kraju znači i manje
troškove prskanja.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
28
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
10.8 PODESIVI VENTILATOR
10.8.1 BRZINA I KOLIČINA VAZDUHA
Za pravilno nanošenje sredstva za prskanje na biljne delove brzina vazduha i kapacitet ventilatora
moraju biti prilagođeni veličini nasada i njegovom vegetacijskom razdoblju. Prevelika vazdušna brzina
prouzrokuje gubitke škropiva zbog velikog odnošenja kapi (drift), dok premala brzina prouzrokuje
nezadovoljavajuću zaštitu u unutrašnjosti habitusa.
Pravilna brzina vazduha omogućuje prodor kapi kroz celokupni habitus. Za pojedine nasade i
odredjenu razvojnu dob kulture kapacitet ventilatora najlakše je odabrati praktičkim pokusom ili se
ravnajte po preporukama za regulaciju lopatica ventilatora, koje se nalaze u donjoj tabeli:
Največa dozvoljena
Stepen otvorenosti
brzina vazduha (m/s)
lopatica
Vinogradarstvo
30
1–2
Ø 825
Voćarstvo
40
1–3
Hmeljarstvo
40
1–5
Tabela je izradjena za frekvenciju 540 o/min. na kardanskoj osovini traktora.
Tip ventilatora
Namena
10.8.2 NAMEŠTANJE VENTILATORA
Svi vučeni raspršivači opremaju se obzirom na pravac rotacije ventilatorom sa pravcem rotacije u levo,
gledano sa čela ventilatora.
10.8.3 LEVI VENTILATOR
1. Ključ za regulaciju ventilatora gurnite u otvor u obliku krsta
u sredini ventilatora. Udaranjem rukom u levo po srednjem
delu ključa (u pravcu suprotno od pomicanja satne
kazaljke) popustite pričvrsnu maticu te ju odvrnite za
približno ½ obrtaja.
2. Ključ za regulaciju sada stavite u otvor na vanjskom
poklopcu (sa brojevima 1-5) te ga udaranjem po ključu
okrenite u traženi položaj. Okretanjem u desno količina
zahvata vazduha se povečava (brzina izlaznog vazduha je
veća), dok se okretanjem u levo količina zahvačenog
vazduha smanjuje. Najmanja količina vazduha se postiže,
kada je najmanja brojka (1) poklopljena sa strelicom na
fiksnom delu ventilatora i obrnuto.
3. Ponovo gurnite ključ u centralni otvor matice te zakretanjem u desno dobro pričvrstite maticu.
NAPOMENA:
- Ako želite lopatice staviti u položaj za najmanju količinu vazduha, regulacijski
poklopac namestite tako, da će crta sa brojem 1 biti poravnata sa crtom na fiksnom delu
ventilatora.
- Za najveću količinu vazduha crta na fiksnom delu ventilatora mora biti poravnata sa
brojem 5 na regulacijskom poklopcu.
UPOZORENJE: Ukoliko kod nameštanja ventilatora previše odvrnete pričvrsnu
maticu regulacijski poklopac može ispasti. U tom slučaju skinite zaštitnu mrežu,
rukom zakrenite lopatice ventilatora u jedan pravac (sve lopatice moraju biti u
jednakom položaju) i ponovno namestite regulacijski poklopac i regulacijsku maticu.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
29
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
10.8.4 MULTIPLIKATOR
Multiplikator se brine o prenosu momenta sa pumpe preko
kardanske osovine do ventilatora. Prenos je jednostepen sa
mogučnošću isključenja rotacije (isključenje ventilatora),
kojemu služi poluga sa strane multiplikatora.
Na taj način moguče je raspršivač upotrebiti i u drukčije svrhe
(kod pripreme sredstva za prskanje, prskanje sa ručnim
štapom, za prepumpavanje...).
UPOZORENJE:
Uključivanje ili isključivanje ventilatora uvek
obavljajte za vreme isključene kardanske osovine
(u mirovanju).
Kada obavljate pregled ili izvodite popravke na raspršivaču,
uverite se, da je pogon isključen ili, ako je raspršivač
priključen ka traktoru, ugasite motor i izvadite ključ iz
kontaktne brave.
10.9 NOSAČ DIZNI ZA PRSKANJE
Raspršivač je standardno opremljen su dvostrukim membranskim nosačima dizni te različitim
diznama, kojih karakteristike su opisane u poglavlju "Opšta uputstva za prskanje". Nosači dizni
obavljaju funkciju ventila sa sledečim radnim pozicijama:
- u slučaju, da ih zakrenete za 90º, zatvori se protok tečnosti
do dizne za prskanje, što znači, da možete po svojoj želji
zatvarati ili otvarati različite dizne, zavisno od potrebe ili visine
prskanja.
- u slučaju da ih zakrenete za 180º, oslobodi se protok
suprotne dizne.
- Pored toga membranski ventil (nalazi se u nosaču) zatvori
protok kod nižih tlakova (zatvara kod 0,8 bar i otvara kod 1,5
bar) ćime je onemogućeno kapanje i isticanje tečnosti kod
zatvorenog razvodnog ili glavnog ventila na regulatoru tlaka.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
30
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
10.10 OPIS REGULACIJE VENTILA ZA PRSKANJE ILI ČIŠČENJE (VAŽI ZA
SVE OSIM AGP 1000 PE)
10.10.1
PRSKANJE
Preko izbornog ventila (7.2) tečnost putuje iz glavnog rezervoara kroz usisni filter (7.1) i pumpu (5) u
regulator tlaka (6). Otvorite kuglični ventil na pumpi za mešanje sredstva za prskanje pomoću dizne za
mešanje (19).Takodje otvorite ventil za napajanje sekcija sa diznama (18).
Pravac protoka kroz izborni ventil naznačen je na polugi ventila sa strelicom. Izborni ventil (7.3) mora
biti tako otvoren, da omogučuje povratak viška tečnosti kroz regulator tlaka nazad u glavni rezervoar.
10.10.2
POTPUNO ČIŠĆENJE
Potpuno čišćenje raspršivača znači pročišćavanje svih unutrašnjih delova:
- glavnog rezervoara (2)
- usisnog filtra (7.1),
- pumpe (5),
- regulatora tlaka (6)
- grana za prskanje sa diznama (9.1).
Poluga izbornog ventila (7.2) mora biti u položaju otvorenog protoka iz rezervoara za ispiranje (3).
Takodje moraju biti otvoreni i ventil na pumpi za napajanje dizne za mešanje (19) te ventil
samočistećeg filtra (6.1) na regulatoru tlaka (ako je regulator opremljen sa njim). Protok kroz regulator
tlaka i izborni ventil (7.3) mora biti otvoren u glavni rezervoar.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
31
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Posle prepumpavanja vode iz rezervoara za ispiranje polugu izbornog ventila (7.2) okrenite u položaj
za prskanje i otvaranjem razvodnog ventila (18) kroz dizne na granama za prskanje dokraja ispraznite
glavni rezervoar.
10.10.3
DELOMIČNO ČIŠĆENJE
Delomično čišćenje stroja pokriva čišćenje usisnog filtra (7.1), pumpe (5), regulatora tlaka (6) i grana
za prskanje (9.1) sa diznama, bez da bi došlo do promene koncentracije tečnosti u glavnom rezervoaru.
Polugu izbornog ventila (7.2) stavite u položaj otvorenog protoka iz rezervoara za ispiranje (3) te na
drugom izbornom ventilu (7.3) skrenite protok direktno na pumpu (5). Na pumpi zatvorite ventil za
mešanje te povratni vod tlačnog filtra (6.1) na regulatoru tlaka. Čista voda ima otvoren protok kroz
filter (7.1), pumpu (5), regulator tlaka (6) i kod otvorenog ventila (18) kroz dizne za prskanje.
Koncentracija tečnosti u glavnom rezervoaru na taj način ostaje nepromenjena.
11 DOPUNSKA OPREMA
11.1 ŠTAP ZA RUČNO PRSKANJE I VANJSKO ČIŠĆENJE
-
Na svaki raspršivač moguče je namestiti štap za ručno
prskanje, kao pomočni alat za dodatno tretiranje
kulture.
Za priključenje može poslužiti jedan od slobodnih ventila
na regulatoru tlaka. U slučaju, da slobodnog ventila nema,
potrebno je jednoga osloboditi (primer: ventil za napajanje
dizne za mešanje) te na njega priključiti štap.
Takodje posle završenog prskanja raspršivač potrebno
je očistiti, za što može poslužiti i štap za ručno
prskanje. Najprikladnije mesto za čišćenje je uz ivicu
površine, na kojoj je bilo obavljeno prskanje.
Način priključenja je isti, kao u prvom slučaju, jedino
ostale ventile na raspršivaču stavite u položaj delomičnog
čiščenja, koje je bilo opisano u prethodnom poglavlju.
-
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
32
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
11.2 ISPIRAČ SITA
Dodatak omogučuje lakši posao sa sredstvima za prskanje. U situ je smeštena u tu svrhu posebno
konstruisana dizna, koja usmerava protok tečnosti iz dizne prema dnu sita i time ispire sredstvo, koje je
bilo prethodno sipano u sito.
Ispirač se priključuje na jedan od slobodnih razvodnih ventila na regulatoru tlaka ili preko povratnog
voda na tlačnom filtru regulatora tlaka.
11.3 VENTIL ZA PRANJE EMBALAŽE
Koristi se za pranje embalaže tečnih hemijskih zaštitnih sredstava. Nalazi se u unutrašnjosti glavnog
rezervoara, u blizini ili na dnu nalevnog sita. Spojen je sa razvodnim ventilom na regulatoru tlaka ili
preko povratnog voda na tlačnom filtru regulatora tlaka. Kada želite očistiti embalažu, grlo flaše
(staklene ili plastične) gurnete preko dizne do graničnika i onda zajedno sa graničnikom pritisnete na
dole ili prema dnu sita. Time se otvori ventil, aktivira rotirajuču diznu i temeljito očisti unutrašnjost
embalaže. Ventil se zatvori, kada popustite pritisak na diznu.
UPOZORENJE: Kod rada sa sredstvima za prskanje korisite zaštitne rukavice!
11.4 DIZNA ZA ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI GLAVNOGA REZERVOARA
Dizna je smeštena sa unutrašnje strane glavnog rezervoara i služi pranju
unutrašnjosti rezervoara posle svakog završenog prskanja. Spojena je sa
jednim od ventila za napajanje na regulatoru tlaka, pomoću kojega, ako je
otvoren, dobiva traženu vodu za čišćenje.
Oblik dizne na slici je simboličan i može se po obliku razlikovati od pravog
stanja ugradjene na raspršivaču.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
33
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
11.5 USISNI KOŠ SA USISNIM CREVOM
7.2 -izborni ventil
7.3 -izborni ventil
5 -pumpa
7.1 -usisni filter
2 -glavni rezervoar
6 -regulator tlaka
20 -usisni koš sa usisnim
crevom
Usisni koš koristi se za slučajeve potrebe po usisavanju vode iz ribnjaka, potoka, bunara i sl. preko
usisnog filtra, pumpe i regulatora tlaka u glavni rezervoar. Komplet se sastoji od usisnog koša, 5 m
usisnog creva te priključka za filter.
Pre montaže priključka sa usisnog filtra skinite žuti čep (odvrnite ga) i na njegovo mesto gurnite
priključak, koji se nalazi na kraju plastičnog creva sa usisnom korpom. Posle toga razvucite usisno
crevo i usisnu korpu potopite u vodu. Pri tome uzmite u obzir, da usisna visina (visinska razlika
izmedju usisne korpe i pumpe) utiče na opterečenost membrana u pumpi. Najviša dozvoljena visina
pumpanja neka ne prelazi 3m. Pre nego uključite rad pumpe, stavite regulator tlaka u funkciju
slobodnog prolaza tečnosti kroz povratni vod u rezervoar i izborni ventil (7.2) stavite u poziciju
zatvorenog protoka iz rezervoara.
PAMTI: za vreme usisavanja stajače vode vodite brigu o tome, da i najmanja
nepažnja može uzrokovati zagadjenje vode na mestu, odakle se crpi.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
34
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
11.6 NOSAČ DIZNE ZA VISOKO PRSKANJE
Ako zbog visine voćki standardni nosači dizni ne mogu izbacivati
sredstvo prskanja dovoljno visoko, moguće je raspršivač dopuniti sa
diznama za visoko prskanje. Ti nosači, kao i standardni, opremljeni
su sa dve dizne, jedina razlika medju njima je, da ovi imaju sa jedne
strane diznu, kojom se može regulirati njen domet, ćime je olakšano
prskanje vočki, koje dosežu največu visinu negde oko 5 m.
Obzirom, da su te dizne radjene za različite načine prskanja (zbog
dometa), kod većih razdaljina njihov ugao prskanja se sužuje, ćime
se smanjuje i kvalitet prskanja.
Slaba strana je i u tome, da se regulacijom menja i protok dizne, što
znači, da je teoretski teško tačno kontrolirati potrošnju, jedino
praktičkim pokusom.
Sistem montaže nosača za visoko prskanje je isti kao kod
standardnih nosača, zbog toga je njihova zamena jednostavna.
11.7 DEFLEKTOR SA REGULACIJOM NOSAČA DIZNI
Komplet se sastoji od dva vertikalna C
profila, u kojima su smešteni specijalni klizni
elementi sa nosačima dizni.
Nosači se mogu, ako su oslobodjeni, slobodno
pomicati po profilu, čime se regulira
razdaljina medju diznama. Kad su postavljeni
na željenoj lokaciji, potrebno ih je pričvrstiti
vijcima.
Sistem je koristan, jer je moguće regulirati
visinu prskanja po vlastitoj želji.
11.8 OPREMA ZA ZAŠTITU TERASNO SADJENIH RASADNIKA
Ta oprema se koristi u hemijskoj zaštiti voćnjaka i vinograda koji su sađeni u terasama, medjutim
može se upotrebljavati i kod standardnih nasada. Može se namestiti samo na raspršivače sa
usmerivaćem (deflektorom) vazduha (modelna oznana U).
Dizne su rasporedjene u 4 sekcije i to:
- gornja leva
- gornja desna
- donja leva
- donja desna
Kod prskanja na terasama moguće je otvarati različite kombinacije sekcija (na više ležečoj terasi
gornju četvrtinu a na niže ležečoj donju četvrtinu). Kod promene pravca vožnje zameni se kombinacija
otvorenih i zatvorenih sekcija.
Oprema sadrži:
- dodatne razvodne ventile na regulatoru tlaka,
- dodatne nosače dizni za prskanje (6 ili 8, zavisi od oblika),
- creva za napajanje između regulatora tlaka i grana za prskanje.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
35
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
12 REGULATOR TLAKA
12.1 REGULATOR TLAKA PR1
Koristi se za preciznu regulaciju radnog tlaka od 0 do 25 bar. Osnovna izvedba sastoji se od centralnoregulacijskog ventila, samočistećeg filtra i razvodnih ventila, dok model za daljinsko upravljanje ima u
sastavu još produžetak za napajanje kugličnog razvodnog ventila.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
regulacijski ventil
razvodni ventil
produžetak za daljinsku regulaciju
samočisteći tlačni filter
manometar
tlačni priključak
povratni priključak
12.2 REGULATOR TLAKA M170 (DOPUNSKA OPREMA)
Upravljanje sa visokotlačnim regulatorom tlaka M170 je ručno. Njegova prednost je u tome, da ga se
koristi kao daljinska ručna regulacija radnih parametara raspršivača iz kabine traktora.
Može se koristiti za radne tlakove do 50 bar i za pumpe sa največim protokom 150 l/min. U sastavu
nema ugradjenog filtra, zbog toga mora imati raspršivač, na kojem je ugradjen, sa tlačne strane
izmedju regulatora i pumpe smešten samostalan filter.
1. Matica za regulaciju radnog tlaka
2. Tlačni izlaz
5. Manometar
6. Tlačni priključak
7. Povratni priključak
8. Regulacijska poluga
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
36
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
12.3 REGULATOR TLAKA PR8
Visokotlačni regulator tlaka PR8 (Braglia) spada medju novije sisteme za daljinsku regulaciju tlaka
kod prskanja sa raspršivačima.
Sastoji se od glavnog regulacijskog ventila, koji omogučuje ručnu regulaciju radnog tlaka,
visokotlačnog filtra i elektromagnetskih razvodnih ventila, kojima je moguće upravljanje pomoću
tastature, smeštene u kabinu traktora.
1. regulacijski ventil
2. razvodni ventil
4. tlačni filter
5. manometar
6. tlačni priključak
7. povratni priključak
9. komandni pano
Odlikuju ga:
- čvrsta, robusna konstrukcija uz upotrebu najkvalitetnijih materijala za neometan rad kod viših
radnih tlakova,
- otvaranje i zatvaranje razvodnih ventila pomoću elektromagnetskih ventila,
- pomoću prenosive tastature jednostavno upravljanje sa radnog mesta traktoriste u traktoru,
- siguran rad.
Bolja varijanta regulatora (oznaka EC) pored ručnog, opremljena je još sa elektromagnetskim
regulacijskim ventilom, koji omogučuje regulaciju radnog tlaka pomoču daljinskog upravljanja (iz
kabine traktora).
12.4 OZNAČAVANJE REGULATORA
12.4.1 STANDARDNI MODELI
U oznaci regulatora tlaka naveden je tip centralnog i regulacijskog dela, opremljenost regulatora sa
tlačnim filtrom te broj razvodnih ventila.
Primer:
Oznaka PR1 F/3 znaći regulator tlaka tipa PR1 sa samočistečim tlačnim filtrom (oznaka F) i tri
razvodna ventila (brojčana oznaka).
12.4.2 MODELI SA DALJINSKIM UPRAVLJANJEM
PR1:
Raspršivači, opremljeni sa regulatorom tlaka tipa PR1 mogu biti dopunsko
opremljeni priključkom, koji omogučuje upravljanje otvaranja-zatvaranja
grana za prskanje iz kabine traktora. Sve ostale funkcije regulatora
(regulacija radnog tlaka, samočiščenje tlačnog filtra, otvaranje i zatvaranje
dizne za mešanje) ostaju nepromenjene i upravljanje njima vrši se direktno
sa samog regulatora.
Primer:
Oznaka PR1F/2+1 znaći protočni regulator tipa PR1 sa samočistečim
tlačnim filtrom (oznaka F), sa dva razvodna ventila te priključkom za
daljinsko otvaranje-zatvaranje grana za prskanje.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
37
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
PR8:
Regulator tlaka PR8 već u osnovnoj verziji
omogučuje daljinsko upravljanje otvaranja i
zatvaranja razvodnih ventila na regulatoru pomoću
tastature smeštene u kabini traktora, koju je samo
potrebno priključiti u strujni krug traktora.
M170:
Zbog posebnog oblika regulatora njegova je oznaka tipska, jer ne postoje različite varijante.
12.5 OPIS GLAVNIH SASTAVNIH DELOVA REGULATORA TLAKA
12.5.1 CENTRALNI REGULACIJSKI VENTIL
PR1:
Koristi se za regulaciju tlaka kod pumpi sa protokom od 20 - 80
l/min. Sastoji se od:
- regulacijskog ventila, koji omogućuje bestepeno podešavanje
tlaka u području od 1 - 25 bar te
- centralnog dela, kojim se pomoću okretanja poluge 1 za brzo
oduzimanje radnog tlaka rasterećuje razvodne ventile kod
njihovog otvaranja ili zatvaranja.
FUNKCIONISANJE REGULATORA:
pomicanjem poluge 1 u položaj "Z" podiže se tlačna opruga. Time je
omogućen slobodan protok tečnosti kroz povratni vod regulatora u
rezervoar. U tom položaju poluge podešavanje tlaka nije moguće.
Okretom poluge 1 u položaj "O" tlačna opruga se aktivira i uvijanjem
regulacijske matice 2 levo ili desno smanjuje se ili povećuje radni
tlak.
VAŽNO: Kod smanjivanja tlaka budite pažljivi, da ne odvrnete
regulacijsku maticu previše (u želji smanjenja radnog tlaka
ispod 1 bar), jer matica može lako ispasti sa regulatora a sa njom
i neki vitalni delovi regulatora.
PR8:
Regulacijski ventil PR8 omogućuje regulaciju tlaka od 0 - 40 bar, dok
njegov največi kapacitet protoka iznosi 160 l/min. kod radnog tlaka 2
bar. Regulaciji ventila služi crna okretna matica sa gornje strane.
Njenim okretanjem u levo (-) tlak se smanjuje, dok se okretanjem u
desnu stranu (+) radni tlak povečava.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
38
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Regulator tlaka u varijanti EC pored ručnog regulacijskog ventila opremljen je još elektromagnetskim
regulacijskim ventilom, koji omogučuje regulaciju radnoga tlaka iz kabine traktora.
VAŽNO:
Ručni regulacijski ventil mora biti zavrnut do kraja, inače regulacija
pomoču elektromagnetskog ventila neče da radi.
M170:
Regulacijski ventil (poz.1) omogučuje ručnu regulaciju radnoga tlaka od 0 - 50 bar, največi kapacitet
protoka iznosi 150 l/min., kod slobodnog protoka tečnosti kroz ventil. Zakretanjem matice na vrhu
regulacijskoga ventila u levu stranu (-) radni tlak se smanjuje, dok se zakretanjem u pravcu satne
kazaljke (+) povečava.
12.5.2 TLAČNI FILTER
PR1:
Regulator tlaka PR1 opremljen je samočistečim tlačnim filtrom, koji dodatno
pročišćava sredstvo za prskanje pre ulaska u razvodne ventile. Delići, koji se
skupljaju na ulošku filtra gustoće M50, vraćaju se u rezervoar kroz ventil na
donjem delu filtra.
Isto tako tim ventilom na filtru možete rasteretiti regulator kod većih protoka
pumpe.
Protok kroz ventil filtra podešava se pomoću zavrtnja a.
Upozorenje: u slučaju upotrebe pumpe sa manjim protokom ili
kod upotrebe dizni sa većim protokom, otvoreni ventil može
prouzrokovati veći pad tlaka u sistemu, zbog toga u takvom
slučaju ventil zatvorite (-).
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
39
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
PR8:
Regulator tlaka PR8 opremljen je visokotlačnim filtrom robusne i
čvrste izvedbe. U njegovoj unutrašnjosti nalazi se uložak od
nehrđajuće mrežice, u standardnoj izvedbi gustoče M40. Obzirom na
to, da filter ne omogučuje samopročiščavanja, potrebno ga je
povremeno specijalnim ključem, koji je priložen, otvoriti te očistiti.
U slučajevima upotrebe praškastih sredstava za prskanje uložak je
preporučljivo očistiti pre svakoga prskanja, čime će biti osigurano
nesmetano prskanje.
M170:
Regulator tlaka M170 u sastavu nema filtra za
pročiščavanje, zbog toga su raspršivači, koji imaju
ugradjen taj regulator, opremljeni sa samostalnim
tlačnim filtrom, za svaki pojedini tlačni vod.
U slučaju potrebe po čiščenju potrebno je odvrnuti
poklopac sa donje strane filtra i mrežicu temeljito
oprati čistom vodom.
U slučajevima upotrebe sredstava u obliku praška
postupajte na isti način, kao i sa tlačnim filtrom
regulatora tlaka PR8.
12.5.3 RAZVODNI VENTIL
PR1:
Razvodni ventili služe otvaranju i zatvaranju sekcija odnosno pojedine grane za
prskanje te otvaranju i zatvaranju vodova za mešanje.
Ventil je zatvoren, kada je poluga razvodnog ventila u okomitom položaju.
Kada stoji u horizontalnom položaju, ventil je otvoren.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
40
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
PR8:
Elektromagnetski razvodni ventil obavlja istu funkciju kao i ručni, s time, da
je upravljanje njime izvedeno pomoću tastature, smeštene u kabini traktora
(daljinska regulacija).
Ventil je robusne izvedbe i omogučuje upotrebu do radnog tlaka 40 bar.
Konstrukcijski je izveden tako, da je moguće sa njim daljinsko upravljati
napajanje jedan ili dva priključka (1- razvodna grana, dizna za mešanje,
ispiranje...). Priključak 2 omogučuje direktan prolaz bez mogučnosti
regulacije otvaranja/zatvaranja, zbog toga je potrebno (ako korisnik želi i taj
izlaz koristiti tako, da ga može po potrebi zatvarati), na njega namestiti
dodatni kuglični ventil.
M170:
Regulator tlaka M170 opremljen je sa dva razvodna ventila
(leva-desna strana), za čije otvaranje-zatvaranje brine velika
poluga sa prednje strane, vrtljiva za 360°.
Njome se može upravljati otvaranje i zatvaranje pojedine sekcije
ili obadve zajedno.
Pozicije upravljanja:
C- svi vodovi zatvoreni
R- otvoren povratni vod u rezervoar
1- otvorena jedna tlačna sekcija (leva-desna)
2- otvorene obe tlačne sekcije
12.6 PODEŠAVANJE REGULATORA ZA RAD
-
Podešavanje uvek obavljajte sa čistom vodom.
Izračunajte potrebnu brzinu vožnje obzirom na hektarsku potrošnju i protok raspršivača.
Podesite obrtaje traktora obzirom na izračunatu brzinu vožnje i pri tome pazite na potrebne (450
o/min.) odnosno maksimalne obrtaje priključne kardanske osovine (540 o/min.).
PR1:
1. Otvorite razvodne ventile grana za prskanje i ventil za mešanje
(poz.4).
2. U slučaju, da regulator ima ventil za daljinsko upravljanje,
spojen pomoću priključka 5, otvorite ga, da oslobodite prolaz
vode do grana za prskanje.
3. Otvorite centralni ventil (položaj O)
4. Podesite radni tlak na željenu veličinu.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
41
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
PR8:
1. Pomoću tastature za daljinsko upravljanje otvorite
razvodne ventile grana za prskanje (4) i ventil za
mešanje (poz.6).
2. Na regulacijskom ventilu ručno podesite radni tlak
na željenu veličinu.
UPOZORENJE: Kod podešavanja radnoga
tlaka moraju biti okretaji motora jednaki
okretajima koji osiguravaju izabranu radnu
brzinu.
12.7 ODRŽAVANJE REGULATORA
Nakon svakog prskanja potrebno je regulator oprati čistom vodom. Ostaci hemikalija dodatno nagrižu
brtve u regulatoru i time skraćuju njegovu životnu dob.
Filter najlakše očistite, ako potpuno otvorite ventil na filtru, zatvorite sve razvodne ventile i pustite
puni protok kroz filter. Povremeno uložak filtra očistite mehanički ili ga, ako je oštečen, zamenite
novim. Postupak je sledeči: odvrnite donji deo filtra (E 14022/1) u pravcu suprotnom pravcu satne
kazaljke, izvucite uložak filtra (E 14021) i unutrašnjost pod slavinom vode očistite četkom. Pre
ponovnog sastavljanja filtra očistite brtvu i njeno ležište. Brtvu namažite mašću. To vredi za sve
spojeve, za koje se koriste okrugle brtve.
Sve pregibne delove i navoje na regulatoru svakih 40 radnih sati podmažite uljem ili nekim od
sredstava za podmazivanje, koje nije agresivno na gumu. Isto tako pre spajanja priključnih usnika ove
temeljito očistite, namažite "O" ringe mašću i sastavite. Kod sastavljanja usnik lagano okretajte, da ne
oštetite brtve.
U zimskom razdoblju, da zaštitite regulator od smrzavanja, ispustite iz njega svu vodu, koja se
sakupila za vreme čišćenja raspršivača (vidi poglavlje "Održavanje i skladišćenje izvan sezone").
UPOZORENJE:
Kod čišćenja regulatora koristite zaštitne rukavice!
13 PUMPA
Pumpa je jedan od najvažnijih elemenata raspršivača. Njena pouzdanost i dugi životni vek zavise od
vaše brižnosti i pravilne upotrebe te održavanja.
Pumpa, koja se ugrađuje na raspršivače, opisane u ovim uputstvima za rad visokotlačna je, klipnomembranske izvedbe, sa dva klipa te isto toliko tlačnih membrana.
Pumpa je izrađena od tvornički proverenih materijala, pogodna za pumpanje zaštitnih sredstava i
djubriva u tečnom stanju, koja se upotrebljavaju u poljoprivredi.
VAŽNO: Sve membrane u pumpi izrađene su od NBR gume, zbog toga je
preporučljivo upotrebljavati hemijska sredstva za zaštitu, koja tom materialu ne
štete. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu, koja bi mogla nastati
na pumpi u slučaju upotrebe drugačijih sredstava za prskanje.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
42
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
13.1 KONTROLA PRE POČETKA RADA
-
Pre svakog punjenja rezervoara, kada je pumpa u mirovanju, proverite nivo ulja u kućištu pumpe.
Ulje mora biti napunjeno do visine koja je označena na uljnom čepu. Ako je nivo prenizak,
dodajte ga ali pazite, da ne predjete max. dozvoljenog nivoa.
- Tlak vazduha u u vazdušnoj komori ovisan je
od radnoga tlaka pumpe. a odredite ga iz
diagrama. U praksi njegova vrednost iznosi
približno 1/3 radnoga tlaka pumpe. Ni u
kakvom slučaju tlak vazduha u vazdušoj
komori ne sme biti veći od radnoga tlaka
pumpe.
- Proverite, da ventili dopuštaju protok tečnosti
iz rezervoara do pumpe.
- Proverite očišćenost uloška filtra za usisavanje.
- Proverite usisna creva do pumpe (da nisu
previnuta).
-
13.2 UPOTREBA PUMPE
-
-
13.3
Pre uključenja pumpe u pogon proverite, da je glavni ventil na regulatoru tlaka postavljen u
poziciju "Z" (vidite poglavlje "Regulator tlaka"). Nikada ne stavljajte u pogon pumpe sa
regulatorom tlaka, podešenim na rad pumpe sa punim opterećenjem.
Uključite pogon, pumpa neka radi približno jedan minut sa minimalnim tlakom, što omogučuje
odzračenje usisnih i tlačnih ventila pumpe. Poslije toga pumpu možete potpuno opteretiti.
Budite pažljivi, da ne prelazite max. dozvoljeni tlak i max. dozvoljene obrtaje pumpe (podaci se
nalaze na evidentnoj tablici pumpe). U suprotnom proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost
za štetu, koja može nastati na pumpi.
NAKON UPOTREBE
Posle svakog prskanja pumpu je potrebno što pre temeljito isprati čistom vodom tako, da radi pod
punim opterečenjem nekoliko minuta. Nakon toga pomoću regulatora tlaka smanjite radni tlak na
minimum, a na kraju ostavite pumpu u pogonu koji minut bez tečnosti (ispuhavanje).
U zimskom periodu iz pumpe potrebno je ispustititi svu vodu ili pumpu na drugi pogodan način
zaštititi od smrzavanja (vidi poglavlje "Održavanje i skladištenje posle sezone").
13.4 TEHNIČKI PODACI
NAZIVNA PROTOČNA KOLIČINA
RADNI TLAK max.
BROJ OBRTAJA max.
POTREBNA SNAGA
BROJ MEMBRANA-TLAČNIH
MASA
ULJE
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
l/min.
bar
o/min.
kW
kom
kg
SAE
43
Model pumpe
PA 908
PA 1250
90,0
125,0
50,0
50,0
550
8,4
11,8
3
25,3
SAE 30
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
13.5 ODRŽAVANJE PUMPE
13.5.1 PROMENA ULJA
Max.nivo ulja
Min.nivo ulja
Uvek koristite samo tvornički preporučeno ulje (vidi tabelu, na evidencijskoj tablici pumpe ili na
uljnom poklopcu na samoj pumpi).
Prvu promenu ulja obavite posle 100 radnih sati, onda na svakih 500 radnih sati ili na završetku svake
radne sezone. Kod svake promene ulja proverite i stanje tlačnih membrana te ih, ako su oštećene,
promenite.
-
PUMPA PA 908
Za kontrolu tlačnih membrana trebate odvrnuti šrafove (86.3990.00.2) na poklopcima pumpe
(35.0002.09.2) te poklopce skinuti. Pregledajte donju i gornju stranu svih membrana te istovremeno
iscedite ulje.
Pumpu sastavite i obrnutom redosledu.
Pre ponovnog sastavljanja preporučljivo je unutrašnjost pumpe sa svim vitalnim delovima oprati u
nafti. Kod sastavljanja pazite na pravilan položaj ventila (vidi katalog).
Na kraju kroz uljni lončič (41.0016.32.2) sipajte ulje. Za vreme punjenja sa uljem više puta okrenite
rukom osovinu pumpe, time ćete istisnuti vazduh, koji se nalazi izmedju membrana i klipova.
Kada ste završili sa punjenjm, pumpu stavite da nekoliko minuta radi pod minimalnim radnim tlakom.
Ako se za to vreme nivo ulja u lončiču snizi, dospite ga prema potrebi. Nivo ulja mora biti poravnat sa
crticom na uljnom lončiču.
-
PUMPA PA 1250
Pustupak kontrole membrana je isti kao kod pumpe PA 908, time da kod ove pumpe trebate odvrnuti
šrafove 86.4250.00.2 sa poklopaca pumpe 41.0111.09.2. Daljnji postupak kontrole je isti kao za
pumpu PA 908.
Otpadno ulje sakupite u odgovarajuču posudu te predajte ovlaštenoj organizaciji.
Ne sme se prosipati u prirodu!
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
44
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
14 ČIŠČENJE STROJA
Posle svake upotrebe raspršivač potrebno je temeljito očistiti. Ostatak sredstva najlakše potrošite tako,
da ga razredite sa vodom i ponovno poprskate po već tretiranom prostoru. U rezervoar sipajte toliko
vode, da je koncentracija sredstva u njemu barem 10% (10 jedinica vode na jednu jedinicu sredstva),
vožnja nešto brža a radni tlak po mogućnosti niži (5-7 bar, zavisno od raspršivača).
Na kraju raspršivač temeljito očistite izvana i iznutra. Isto tako očistite sve alate, koje ste koristili za
vreme prskanja, uključujući i traktor.
Za čiščenje koristite deterdžente koje preporučuju proizvođači zaštitnih sredstava. U slučaju, da je
uputstvo za čišćenje nakon prskanja dodano uputstvima za upotrebu sredstva za prskanje koristite
njega.
U suglasnošću sa lokalnim zakonima glede ispiranja pesticida u tlo, dogovorite se sa lokalnom
stručnom službom o načinu čišćenja raspršivača.
Ispiranje pesticida (čišćenje raspršivača) ne sme se izvoditi na močvarnim tlima, blizu potoka, vodnih
spremnika, jaraka i bunara itd.
Kod čišćenja više puta izvršite kalibraciju (izmerite protok jedne ili više diznih uložaka kod određenog
tlaka). Budite svesni da kvalitet diznih uložaka u velikoj meri utiče na kvalitet prskanja a samim time i
na potrošnju sredstva za prskanje. U slučaju da protok diznih uložaka više od 10 % odstupa od
vrednosti u tabeli, preporučljiva je njihova zamena.
Obzirom, da raspršivači, opisani u ovim U putstvima za rad i održavanje nisu opremljeni sa dodatnim
rezervoarom za ispiranje, raspršivač se čisti na sledeći način:
zatvorite izborni ventil ispod rezervoara (poluga u unutrašnjem položaju) i skinite usisno crevo.
Usisno crevo stavite u posudu sa čistom vodom, uključite pumpu te otvorite sve dizne, da bi mogla
čista voda isprati celokupan sistem. Na kraju usisno crevo ponovno namestite.
U slučaju nenadnog prekida rada, a da raspršivač niste očistili, morate ljudima i životinjama sprečiti
dostup do raspršivača.
PAMTI:
- očiščen raspršivač je siguran raspršivač.
- Očiščen raspršivač je spreman za rad.
- Očišćen rapršivač pesticidi i njihovi rastvarači ne uništavaju.
Kod čišćenja koristite pogodnu zaštitnu odeću. Izaberite pogodne deterdžente za čišćenje te pogodne
neutralizatore sredstava za prskanje, ako je potrebno (poštujte preporuke proizvođača tih sredstava).
U slučaju upotrebe deterdženta odnosno mešavine vode i deterdženta, sipajte ga u glavni rezervoar,
zatvorite glavni ventil na regulatoru tlaka, uključite pumpu, otvorite razvodni ventil za mešanje i ventil
samočistečeg filtra. Nakon nekoliko minuta otvorite razvodne ventile za distribuciju sredstva za
prskanje.
Budite pažljivi, gde prosipate sredstvo. Neki deterdženti počnu delovati tek nakon određenog vremena,
zbog čega može biti postupak čišćenja duži (vidite uputstva proizvođača).
UPOZORENJE: Sa deterdžentima rukujte pažljivo! Poštujte uputstva proizvođača
deterdženta!
Nakon čišćenja sa deterdžentom najmanje 1/5 rezervoara napunite čistom vodom i ponovite postupak
čišćenja. Pažljivo očistite sve elemente koji su bili u kontaktu sa sredstvom za prskanje ili
deterdžentom.
Dobro očistite sve filtre ali pazite, da ne oštetite tkanine. U slučaju oštečenja filtarskog uloška,
zamenite ga novim. Čiščenje usisnih filtera opisano je u proteklim poglavljima.
Na kraju očistite i sve dizne uloške. Za to koristite meku četku, komprimiran zrak i vodu.
Čišćenje tvrdim predmetima može prouzrokovati njihovo oštečenje.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
45
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
UPOZORENJE:
U slučaju čišćenja stroja visokotlačnim agregatom za pranje, nakon čišćenja-pranja
preporučljivo je podmazivanje svih pokretnih delova stroja.
15 ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE NAKON RADNE SEZONE
Kada sezona prskanja završi, uzmite si vremena za pripremu stroja na zimovanje.
15.1 CREVA I CREVNI SPOJEVI
Proverite, da koje od creva nije napuknuto te da su crevni spojevi čvrsti.
Slabo, napuknuto crevo može, usred sezone prskanja ako pukne, prouzrokovati neplanirano kašnjenje
u radu. Proverite ih, te po potrebi zamenite novima.
15.2 BOJA
Neka sredstva zaprskanje sadrže rastvarače, koji agresivno deluju na boju. Mesta, na kojima je boja
oštećena očistite, skinite rđu te ponovno obojite.
15.3 GLAVNI REZERVOAR
Proverite, da u rezervoaru nema ostataka sredstva za prskanje. Hemijski ostaci ne smiju ostati u
rezervoaru kroz dulje vremensko razdoblje, jer skraćuju životni vek rezervoara te ostalih komponenti.
15.4 REGULATOR TLAKA
Zaštitite regulator tlaka od vlage i prašine. Za to vam može poslužiti i plastična kesa. Preporučljivo je
pokretne delove namazati sa WD - 40 ili uljem.
KARDANSKA OSOVINA:
Bezbednosni svornjak na glavi kardanske osovine mora biti očišćen i podmazan jer samo takav
garantira funkciju sigurnosti.
Svakih 40 radnih sati proverite zaštitu, funkciju i stanje kardanske osovine. Zamenite oštećene delove
novima.
Svakih 100 radnih sati proverite stanje zaštite i zamenite klizne pločice zaštite, proverite stanje
kardanske osovine te posebno bezbednosni svornjak. Oštečene delove zamenite novima.
15.5 SPOJEVI CREVA
Uzroci za loše brtvljenje spojeva:
- -nedostatak "O" prstena odnosno brtvila;
- -oštećeno ili slabo uloženo brtvilo;
- -suho ili preoblikovano brtvilo odnosno "O"
prsten;
- -neodgovarajući priključci.
Zbog toga u slučaju slaboga brtvljenja:
NE ZATEŽITE spojeve tako jako da ih oštetite nego
spoj rastavite, proverite stanje i položaj brtvila ili "O"
prstena, očistite ga, nauljite i ponovno sastavite. Za
mazanje koristite nemineralna maziva (bio maziva).
-
ZAPAMTITE:
kod radialnog brtvljenja (sa"O" ringovima) dovoljno je pričvrščenje rukom;
-kod aksialnog brtvljenja (sa pljosnatim brtvama) upotrebite manju snagu ručnim alatom.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
46
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
15.6 NAVOJNI SPOJEVI
VAŽNO:
Periodno proveravajte navojne spojeve i posebno sigurnosne zatike, njihovu čvrstoću privijenosti i
njihovo stanje. Ako je potrebno pričvrstite ih ili zamenite.
15.7 OSTALI DELOVI
Mašću namažite sve pregibne i klizeće delove na raspršivaču. Isto tako nauljite pomićne delove na
regulatoru tlaka.
15.8 ZAŠTITA OD SMRZAVANJA
UPOZORENJE:
Ako postoji mogućnost smrzavanja, na primeran način zaštitite raspršivač, da mu
smrzavanje ne šteti.
Za to je potrebno:
- ili ispustiti vodu iz pumpe, regulatora, creva, filtera i ostalih elemenata…
- spremiti stroj u toplu prostoriju;
- upotrebiti sredstvo protiv smrzavanja (antifriz) po sledećem postupku:
1. nakon konačnog čišćenja najpre rezervoar potpuno ispraznite, sipajte u njega barem 10 l
mešavine (voda i sredstvo protiv zamrzavanja) i uključite pumpu.
2. Otvorite sve ventile na regulatoru tlaka, da može sredstvo protiv smrzavanja doći u creva i
dizne.
3. Na kraju ispraznite ostatak sredstva iz rezervoara u posudu i pustite pumpu još nekoliko minuta
uključenu, da se prepumpa suvišno sredstvo iz sistema u rezervoar i posudu.
Manometar odvijte sa regulatora i spremite u topao prostor. Da ne iscuri glicerinsko punjenje, neka
stoji u okomitom položaju.
Namažite mašću pregibne i klizne površine raspršivača. Isto tako nauljite pomične delove na
regulatoru tlaka.
UPOZORENJE:
Sredstvo protiv smrzavanja sakupite u za to namenjenu posudu i ne rasipajte ga u prirodu.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
47
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
16 MOGUĆE GREŠKE
ZNAK KVARA
MOGUĆI UZROK
KONTROLA/POPRAVAK
Nema protoka na diznama
kada pumpa radi i kada je
otvoren glavni ventil na
regulatoru tlaka
- oštećeni ili nepravilno
namešteni ventili u pumpi;
- zatvoren ručni ventil na
usisnoj strani;
- začepljen usisni ili tlačni
filter;
- zrak u usisnom vodu.
- proverite i ako je potrebno
zamenite ventile u pumpi;
- proverite ventile na usisnom
vodu do pumpe;
- očistite ili zamenite uložak
filtra;
- proverite zabrtvljenost
crevnih spojeva na usisnoj
strani.
Tlak na manometru pada ili
nije moguće doseći radnog
tlaka
- začepljen tlačni filter;
- puknuto tlačno crevo;
- otvoren ventil samočistećeg
filtra;
- krivo izabrani ili previše
istrošeni dizni ulošci.
Na manometru tlak jako
oscilira
- vazduh u usisnom vodu;
- očistite ili zamenite uložak
filtra;
- zamenite crevo;
- zatvorite ventil na
samočistećem filtru;
- proverite protok diznih
uložaka; ako odstupaju više
od 10 % od deklariranoga,
zamenite ih.
- proverite zaptivenost crevnih
spojeva u usisnom vodu;
- odmah zaustavite pumpu;
- zamenite membrane i ulje u
pumpi;
- pre montaže novih
membrana temeljito operite
unutrašnjost pumpe naftom.
- kontrolirajte vazdušni tlak u
vazdušnoj komori i
prilagodite ga podacima iz
dijagrama.
- kontrolirajte nivo ulja i
prema potrebi ga dolijte;
- kontrolirajte obrtaje.
- odmah zaustavite pumpu;
- zamenite membrane i ulje u
pumpi;
- pre montaže novih
membrana temeljito operite
unutrašnjost pumpe sa
naftom.
- oštećene membrane.
Mlaz kroz dizne je
neravnomeran
- tlak vazduha u vazdušnoj
komori nije pravilan
Rad pumpe je preglasan
- nivo ulja prenizak;
- previsoki obrtaji pumpe
Prisutnost sredstva za
prskanje u ulju pumpe
- oštećene membrane.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
48
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
17 TEHNIČKI PODACI
17.1 RASPRŠIVAČI SA STANDARDNIM KUČIŠTEM VENTILATORA
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
49
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
17.2 RASPRŠIVAČI SA USMERIVAČEM-DEFLEKTOROM
OZNAKA STROJA
TEHNIČKI PODACI STROJA
AGP 600
ENU
AGP 1000
ENU
AGP 1500
ENU
AGP 2000
ENU
Imenski kapacitet rezervoara
l
600
1000
1500
2000
Nominalni kapacitet rezervoara
l
654
1099
1622
2127
Kapacitet rezervoara za ispiranje
l
61
101
Kapacitet rezervoara za pranje ruku
l
15,7
dimenzije
mm
Ø 825
levi, sa kontinuirano promenljivom regulacijom
kapacitet
m3/h
16000-48000
m/s
<40 (kontinuirano promenljiva sa regulacijom nagibnog ugla
lopatica ventilatora)
Ventilator
Izlazna brzina vazduha
Max.broj obrtaja ventilatora
Broj nosača
- Ø 825/1300
dizni:
- Ø825/1300-reg.
- Ø 825/1700
- Ø825/1700-nast.
Tip nosača dizni
o/min
2000
5 levo, 5 desno
5 levo, 5 desno
7 levo, 7 desno
7 levo, 7 desno
Dupli, sa membranskim protivkapnim ventilom
Standardni tip diznih uložaka
Dimenzije (Amin.x B x C):
- Ø 825/1300
- Ø 825/1700
Razdaljina od centra giblj.rude do
priključka na traktor (E)
Medjuosovinski razmak (promenljiv)
126
LECHLER TR
cm
119x267x172
119x267x210
126x317x179
126x317x217
133x346x179
133x346x217
141x364x179
141x364x217
38
47
47
0
92,5-120
100-135
106,5-148
114-160
cm
cm
Dimenzije guma
10.0/75-15.3
Klirens
Masa stroja:
- Ø 825/1300
- Ø 825/1700
mm
300
kg
449
471
Traktorski priključak
Preporučena snaga traktora
330
537
559
619
641
I. in II. kat.
kW
24-40 kW
32-72 kW
17.3 MULTIPLIKATOR
Tip multiplikatora
Stepen prenosa
ROTIS D21F
i
Ulje za mazanje
Količina ulja
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
1.3,9
HIPOIDOL SAE 90
l
50
1,75
684
706
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
18 KOMBINACIJSKA MATRIKA
18.1 OZNAČAVANJE
Raspršivače označujemo na sledeći način:
Primer:
AGP 1000 ENU; PA 1250; PR1 F/1+1
AGP……......skraćenica za raspršivač
1000 ……... tipska oznaka veličine
ENU……......izvedba, tip
PA 1250....…tip pumpe
PR1 F/1+1...tip regulatora tlaka
Sve ostale tehničke podatke za pojedine komponente (pumpe, regulator tlaka….) naći ćete u pojedinim
poglavljima.
Opšta uputstva za rad sa raspršivačem naći ćete u poglavlju 19.
18.2 MATERIJALI I RECIKLIRANJE
REZERVOARI …………………………PEHD (polietilen visoke gustoće)
CREVA……………………………………guma, hemijski otporna plastika
ŠASIJA……………………………………čelik
VENTILI, REGULATOR……………….. u glavnom PA sa staklenim vlaknima
CEVNE GRANE NOSAČA DIZNI.......…obojeni metali
18.3 ODSTRANJIVANJE STROJA
U slučaju, da ste odlučili o rashodovanju raspršivača, prvo ga morate temeljito očistiti. Rezervoar i
ostale plastične komponente moguće je reciklirati ili spaliti u za tu svrhu namenjenim napravama za
spaljivanje a metalne delove spremiti kao otpadni čelik.
O mogučnostima reciklaže otpadaka uvek poštujte lokalno zakonodavstvo.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
51
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
19 OPŠTA UPUTSTVA ZA PRSKANJE
Za kvalitetno prskanje vrlo je važno određivanje odgovarajuće količine vode, pravilan izbor diznih
uložaka (mlaznica) i tačan izračun potrošnje. Preporučujemo vam, da kod pripreme i izvedbe samoga
prskanja poštujete sledeći redosled operacija:
Proverite besprekornost raspršivača. Kontrolirajte ulje u pumpi i očistite sve filtre.
Pročitajte uputstva priložena zaštitnom sredstvu. Dosledno poštujte propisane koncentracije,
hektarske doze i preporučene upotrebe vode.
Izaberite brzinu traktora ili ju, ako nemate sigurnog podatka, izmerite. Tačan podatak o brzini
je važan kod izračunavanja potrošnje.
Izaberite odgovarajući tip i veličinu uloška dizne obzirom na nasad i potrebnu potrošnju vode.
Ravnajte se po tabeli sa tehničkim podacima o potrošnji (kapacitetu) dizni.
Izračunajte tačnu potrošnju vode.
Podesite odgovarajuću brzinu i količinu vazduha na ventilatoru obzirom na veličinu nasada i
vegetacijsko razdoblje.
Napunite rezervoar sa vodom i podesite radni tlak.
Izvršite praktički pokus u rasadniku.
Ponovo napunite rezervoar sa čistom vodom i kod uključenog mešanja dodajte pripremljeno
sredstvo za prskanje.
Za vreme rada budite pozorni na ravnomernu brzinu, radni tlak i funkcionisanje dizni.
Nakon obavljenog prskanja očistite stroj.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
52
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
20 VRSTE DIZNIH ULOŽAKA
Svi raspršivači Agromehanika standardno su opremljeni keramičkim ulošcima tipa TR, nemačkog
proizvođača LECHLER. Ti ulošci koriste se za sve vrste preciznog tretiranja habitusa sa zaštitnim
sredstvima, u koja svrstavamo i prskanja sa niskom potrošnjom vode.
Karakteristika diznih uložaka je optimalna veličina kapi, tačnost protoka i mala potrošnja. Idealni su za
radne tlakove od 2 do 20 bar.
20.1 TABELE
TABELA 1: Aktivno vreme vožnje (min./ha)
BRZINA
VOŽNJE
km/h
3
3,5
4
4,2
4,4
4,6
4,8
5
5,2
5,4
5,6
5,8
6
6,5
7
MEDJUREDNI RAZMAK ( m )
2
2,2
2,4
2,6
2,8
3
3,2
3,4
3,6
3,8
4
4,5
5
100
86
75
71
68
56
62
60
58
55
54
52
50
46
43
91
78
68
65
62
59
57
55
52
50
49
47
45
42
39
83
72
63
60
56
54
52
50
48
46
45
43
42
38
36
77
66
58
55
52
50
48
46
44
43
41
40
38
35
33
71
61
54
51
48
47
45
43
41
40
38
37
35
33
30
67
57
50
48
45
43
42
40
38
37
36
34
33
31
28
62
54
47
45
42
41
39
37
36
35
33
32
31
29
27
59
50
44
42
40
38
37
35
34
33
31
30
29
27
25
56
48
42
40
38
36
35
33
32
31
30
29
28
25
23
53
45
39
37
36
34
33
31
30
29
28
27
26
24
22
50
43
37
35
34
32
31
30
29
28
27
25
25
23
21
44
38
33
32
30
29
28
27
25
25
24
23
22
20
19
40
34
30
29
27
26
25
24
23
22
21
21
20
18
17
TABELA 2: Potreban protok agregata ( l /min. )
VREME
VOŽNJE
( min. )
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
10
7,5
6
5
4,3
3,7
3,3
3
2,7
2,5
2,3
2,1
2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
13
10
8
6,7
5,7
5
4,4
4
3,6
3,3
3,1
2,8
2,6
2,5
2,3
2,2
2,1
2
17
12
10
8,3
7,1
6,2
5,5
5
4,5
4,2
3,8
3,6
3,3
3,1
2,9
2,7
2,6
2,5
20
15
12
10
8,5
7,5
6,6
6
5,4
5
4,6
4,2
4
3,7
3,5
3,3
3,1
3
23
17
14
12
10
8,7
7,7
7
6,3
5,8
5,4
5
4,6
4,4
4,1
3,9
3,7
3,5
27
20
16
13
11
10
8,9
8
7,2
6,6
6,2
5,7
5,3
5
4,7
4,4
4,2
4
30
22
18
15
13
11
10
9
8,2
7,5
6,9
6,4
6
5,6
5,3
5
4,7
4,5
33
25
20
17
14
12
11
10
9,1
8,3
7,7
7,1
6,7
6,2
5,9
5,5
5,2
5
40
30
24
20
17
15
13
12
11
10
9,2
8,6
8
7,5
7,1
6,7
6,3
6
47
35
28
23
20
17
15
14
13
12
11
10
9,3
8,7
8,2
7,8
7,4
7
53
40
32
27
23
20
18
16
14
13
12
11
11
10
9,4
8,9
8,4
8
60
45
36
30
26
23
20
18
16
15
14
13
12
11
10
10
9,4
9
67
50
40
33
29
25
22
20
18
17
15
14
13
12
12
11
10
10
HEKTARSKA POTROŠNJA ( l / ha )
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
53
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Pomoću tabela možete očitati hektarsku potrošnju obzirom na veličinu ugrađenih diznih uložaka, radni tlak, brzinu vožnje i međuredni razmak u nasadu
ili odrediti potrebnu veličinu dizni za vaše potrebe.
TABELA 3: Protoci keramičkih diznih uložaka LECHLER-TR (l/min.)
KATALOŠKI
BROJ
OZNAKA
ULOŠKA
BOJA
ULOŠKA
2
3
4
5
6
7
8
9
019.48.068
019.48.069
019.48.070
019.48.071
019.48.072
019.48.073
019.48.074
TR 80-0067
TR 80-01
TR 80-015
TR 80-02
TR 80-03
TR 80-04
TR 80-05
CRNA
OKER
ZELENA
ŽUTA
PLAVA
CRVENA
BRAON
0,22
0,32
0,48
0,65
0,97
1,28
1,61
0,27
0,39
0,59
0,80
1,19
1,57
1,97
0,31
0,45
0,68
0,92
1,37
1,81
2,28
0,35
0,51
0,76
1,03
1,53
2,02
2,55
0,38
0,55
0,83
1,13
1,68
2,22
2,79
0,41
0,60
0,90
1,22
1,81
2,39
3,01
0,44
0,64
0,96
1,30
1,94
2,56
3,22
0,47
0,68
1,02
1,38
2,06
2,72
3,42
RADNI TLAK (bar)
10
11
12
13
0,49
0,72
1,07
1,45
2,17
2,86
3,60
0,52
0,75
1,13
1,52
2,27
3,00
3,78
0,54
0,78
1,18
1,59
2,38
3,14
3,94
0,56
0,82
1,22
1,66
2,47
3,26
4,10
14
15
16
17
18
19
20
0,58
0,85
1,27
1,72
2,57
3,69
4,26
0,60
0,88
1,31
1,78
2,66
3,51
4,41
0,62
0,91
1,36
1,84
2,74
3,62
4,55
0,64
0,93
1,40
1,90
2,83
3,73
4,69
0,66
0,96
1,44
1,95
2,91
3,84
4,83
0,68
0,99
1,48
2,00
2,99
3,95
4,96
0,70
1,01
1,52
2,06
3,07
4,05
5,09
RAZLIČITI IZRAČUNI:
Potrošnju vode na hektar možete odabrati iz tabela ili izračunati pomoću sledeće formule:
POTROŠNJA ( l/ha) =
600 x PROTOK DIZNE (l/min.) x BROJ DIZNI
BRZINA VOŽNJE (km/h) x MEDJUREDNO RASTOJANJE (m)
Potreban protok diznog uloška za određenu hektarsku potrošnju i radnu brzinu izračunate po sledećoj formuli:
PROTOK DIZNE ( l/min.) =
POTROŠNJA (l/ha) x BRZINA VOŽNJE (km/h) x MEDJUREDNO RASTOJANJE (m)
600 x BROJ DIZNI
Brzinu traktora najlakše proverite, ako izmerite određenu udaljenost i merite vreme, potrebno da predjete tu udaljenost:
BRZINA VOŽNJE (km/h) =
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
PREDJENA UDALJENOST (m) x 3,6
VREME VOŽNJE (s)
54
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Primer 1:
Na raspršivaču je ugrađeno 10 komada dizni TR-OKER, radni tlak je namešten na 11 bara, razmak
među redovima u voćnjaku je 3,6 m, brzina vožnje je 4,2 km/h. Kakva je hektarska potrošnja?
Iz tabele 1 očitamo da je potrebno vreme za prskanje po hektaru 40 minuta. Iz tabele 3 očitamo protok
OKER dizne kod 11 bara, koji iznosi 0,75 l/min. Iz tabele 2 očitamo, da u vremenu od 40 min i
potrošnji 7,5 l/min (za 10 dizni) potrošimo 300 l/ha.
Primer 2:
Želimo prskati sa potrošnjom 300 l/ha, međuredno rastojanje iznosi 3,8 m, vozimo brzinom 5,2 km/h.
Otvorenih imamo 10 mlaznica. Kakve dizne uloške (mlaznice) trebamo i sa kakvim radnim tlakom
moramo prskati?
Iz tabele 1 za naš primer očitamo vreme vožnje za hektar prskanja. To iznosi 30 minuta. Za to vreme
vožnje i potrošnju 300 l/ha po tabeli 2 potreban nam je ukupan protok agregata 10 l/min., odnosno 1
l/min po jednoj dizni. U tabeli 3 izaberemo odgovarajuću diznu (uložak), to je ZELENA sa radnim
tlakom 9 bar ili OKER, za radni tlak 20 bar.
20.2 JOŠ NEKOLIKO PREPORUKA
• Radna brzina
Prskanje se obično izvodi brzinama traktora od 3 - 6 km/h. Brzinu je potrebno prilagoditi konfiguraciji
terena a posebice i kapacitetu ventilatora. Prevelika radna brzina kod manjeg kapaciteta ventilatora u
velikoj meri može smanjiti kvalitet prskanja.
• Obrtaji motora
Za kvalitetan rad raspršivača izaberite takav stupanj prenosa traktora, kojim ćete izabranu radnu
brzinu postići sa višim obrtajima motora (približno 500 o/min na traktorskoj pogonskoj osovini). Samo
tako ćete imati na raspolaganju zadovoljavajući kapacitet ventilatora i pumpe.
• Potrošnja vode
Potrošnja vode kod raspršivanja u voćarstvu i vinogradarstvu kreće se u vrlo širokom rasponu od 100
do 1500 l/ha. U zadnje vreme se zbog velikih ušteda sve više afirmira smanjena potrošnja vode (od
100 do 300 l/ha). Kod male potrošnje vode potrebna je još veća pažljivost sa pripremom stroja za rad,
stroj mora biti opremljen sa dodatnom opremom kao što su kvalitetne dizne, tlačni filtri, kvalitetno
mešanje i usmerivači vazduha. Kod smanjene potrošnje vode potrebno je održavati količinu
pripremljenog sredstva na hektar jednaku, što znači da treba koncentraciju sredstva za prskanje
povećati za toliko puta, za koliko je se smanjila količina vode.
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
55
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
KATALOG REZERVNIH DELOVA
AGP 600EN -2000EN, AGP 1000 PE
56
Download

UPUTSTVO AGP VUČENI_2014_SRB_23062014