PXD
BIOTERAPEUT PLOÈA
Inaèe, tretiranje se vrši okretanjem ploèe prema
sebi, na daljini od optimalnih 35 cm, sa leðima
okrenutim ka severu sa predelom glave, predelom
grudi i predelom genitalija.
Šta bi uradili kad bi
znali da u roku od
30 minuta možete
obnoviti svoju
energiju i svoje
zdravlje?
PXD antimikrobni sistem ima neograniæen rok trajanja, nema nuspojava, apsolutno je bezopasan za
ljudski organizam, a jedino treba da se èuva dalje
od izvora štetnih zraèenja, poput onih iz mobilnih
telefona, televizora, kompjuterskih monitora, kako se ne bi narušilo dejstvo njegovog polja.
VAUÈER ZA BESPLATAN TRETMAN I TERMIN
OD 60 MINUTA U KVANTNOJ SOBI
Znate li dovoljno o svakodnevnim stresnim situacijama koje dovode do energetskih blokada u Vašem
telu?
U tim situacijama emocionalni organi pate. Postoji
mnogo problema koji se mogu pojaviti kao što su:
glavobolja, migrena, bronhitis, astma, sluz, lumbago, dijabetes, alergija koze, neoplazma, upala
jajnika, problemi u funkciji bubrega, pluæa, mišiæa,
želuca, creva, vrata, ruku, nogu i leða. Znate li da
za samo 30 minuta mozete ojaèati svoju energiju i
poboljšati zdravlje?
PXD BIOTERAPEUT PLOÈA
deluje protivupalno tako
što koristi polarizovano
magnetno polje i zraèi
pozitivnu energiju na
æelije tkiva koje su
depolarizovane usled
prehlade, udaraca,
nagneèenja, ranjavanja,
operativnog zahvata ili
stresne situacije. Pomaže
pri ozdravljenju obolelog
organa, mišiæa, zgloba ili
nerva. Uz ploèu se mogu
koristiti lekovi i medicinski
tretmani. Ozdravljenje se
postize za 3 do 14 dana.
QUANTUM RESONANCE
MAGNETIC ANALYSER
OSETITE BLAGODETI NAJSAVREMENIJE PRIMENE NANOTEHNOLOGIJE
U KRISALOTERAPIJI. OPUSTITE SE I POVRATITE ENERGETSKI BALANS,
UKLONITE STRES, ELIMINIŠITE PATOGENE VIRUSE, BAKTERIJE I GLJIVICE
ZAKAŽITE TRETMAN NA: 011/3225-797 (10-19 h)
NA TRETMAN OBAVEZNO PONETI VAUÈER
DA BI OSTVARILI SVOJE PRAVO
PXD SISTEM DOO, KRALJA MILANA 15B
IME I PREZIME: ZORAN RADENKOVIÆ - ID: 38100-1415
BESPLATNO:
1. Predavanje o proizvodima PXD-a.
Prisustvo predavanju predstavlja preduslov
za ZAKAZIVANJE:
2. probnog 60-minutnog tretmana, na:
- bioterapeut ploèama u kvantnoj sobi,
- antimikrobnom sistemu,
3. Pregled na QRM analizatoru.
PREZENTACIJE: PONEDELJAK - ÈETVRTAK (od 17,30h)
ZAKAZIVANJE BESPLATNIH TRETMANA NA BIOTERAPEUT PLOÈAMA
SVAKOG RADNOG DANA, od 10h do 19h
Vaš savetnik:
Zoran Radenkoviæ, ing.
Mob. +381 (0)60 7363 677
+381 (0)66 8400 677
PXD System
www.pxds.com
Kralja Milana 15b/1
Affiliate link:
www.pxds.rs/?partner=38100-1415
e-mail:
[email protected]
DISTRIBUTIVNI CENTAR PXD SISTEMA ZA SRBIJU:
PXDS, Kralja Milana 15b/1
QUANTUM RESONANCE MAGNETIC ANALYSER
je mašina koja spaja high-teck inovacije medicinskih projekata, bio-informatiku, elektrotehniku ali
i druge nauke. Koristeæi kvantnu medicinu kao
osnovu, primenjuje naprednu elektronsku opremu za prikupljanje najtananijih elektromagnetnih
signala u potrazi za abnormalnostima u radu organa ljudskog tela. Služi za analizu i testiranje, utvrðivanje zdravstvenog stanja i otkrivanje glavnih
problema, kao i za davanje standardnih preventivnih preporuka.
AMQAT (Automatska Magnetno-Qvantna Analiza
Tela) - najsavremenija JAPANSKA tehnologija bazirana na Kvantnoj medicini koristi magnetnu rezonancu (bez efekata "zraèenja") i merenje frekvencija elektromagnetnih impulsa tela.
Bez vaðenja krvi, zraèenja i neprijatnih ispitivanja dobija
se kompletna analiza stanja organizma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Kardio-vaskularni sistem
Mozak i nervi
Puls srca i mozga
Funkcije želuca i creva
Masti u krvi
Funkcija jetre
Žuè
Pankreas
Funkcije debelog creva
Bubrezi
Pluæa
Index rasta kostiju
Bolesti kostiju
Koštana gustina
Reumatska oboljenja kostiju
Šeæer u krvi
Vitamini (A, B 1, B2, B3, B6, B12, C, D3, E, K)
Elementi u tragovima (selen, kalcijum, gvožðe, cink, fosfor,
kalijum, magnezijum, bakar, kobalt, mangan, jod, nikal, fluor,
molibden, vanadijum, kalaj, silicium, stroncium, boron)
Aminokiseline (lizin, triptofan, metionin, treonin, izoleucin,
leucin, valin, histidin, arginin)
Teški metali (olovo, živa, kadmijum, hrom, arsen, antimon,
talijum..)
Koenzimi (nikotinamid, biotin, pantotenska kiselina, folna
kiselina, koenzim Q10, glutation)
Fizièko stanje (mentalna sposobnost reagovanja, mentalna
snaga, nedostatak vode, hipoksija, PH)
Kolagen (oèi, zubi, kosa i koža, endokrini sistem, cirkulatorni
sistem, digestivni sistem, imuni sistem, motorièki sistemi, mišiæno tkivo, metabolizam masti, detoksifikacija, reproduktivni sistem, nervni sis., skelet)
Toksini (stimulativna piæa, elektromagnetno zraèenje, nikotin,
pesticidi)
Alergeni (index alergije na alkohol, polen, injekcije, hemijske
proizvode, na boju, na prašinu, na dim, na farbu za kosu, životinjsku dlaku, na metalni nakit, na morsku hranu, na mleko)
Prostata
Muškost - Urologija (testosteron, trnsmiter erekcije)
Ginekologija (ženski hormoni, gonadotropin, prolaktin,
progesteron, koeficijent vaginitisa, PID, koeficijent apendagitisa, koef. cervicitisa)
Koža (index slobodnih radikala kože, index kolagena kože,
index masnoæe kože, index imuniteta kože, gubitak vlažnosti,
index crvenog traga na koži, index elastiènosti, index melanina, index i stepen pegavosti, rošavosti)
Endokrini sistem (index luèenja štitine žlezde, index paratiroidnog luèenja hormona, index luèenja adrenalne žlezde,
index luèenja hipofize i epifize, index luèenja grudne žlezde,
index luèenja muške polne žlezde - testisa i jajnika)
Imuni sistem (index limfnih èvorova, index imuniteta krajnika, index koštane srži, slezine, index grudne žlezde, index
imunoglobulina, respiratorni imunološki index, index imuniteta
sluzokože, gastro-intestinalni imuni index)
Analiza grudi (koef. hiperplazije, mleènih žlezda, koef. akutnog mastitisa, koef. hroniènog mastitisa, koef. enokrine dikrasije, koef. adenoma dojke)
Oèi (kesice ispod oèiju, kolagen - naborani kapci, tamni krugovi,
limfna opstrukcija, opuštanje po vertikali, edemi, aktivnost æelija oka, vizuelni zamor)
Gojaznost (koeficijent abnormalnog metabolizma lipida, abnormalnosti braon masnog ktiva, hiperinsulinemije, abnormalnosti nukleusa hipotalamusa, abnormalnog sadržaja triglicerida)
Spermatozoidi i sperma (zapremina, vreme likvifikacije, broj
i stepen smtrnosti spermatozoida)
Menstarualni ciklus (beta hormon, referentni protein, fibrinogen, brzina sedimentacije)
Snimanje - Iskljuèivo na zakazivanje !!!
PXD - AMS
ANTIMIKROBNI SISTEM
PXD BIOTERAPEUT PLOÈA deluje protivupalno tako što koristi polarizovano magnetno polje i zraèi
pozitivnu energiju na æelije tkiva koje su depolarizovane usled prehlade, udaraca, nagneèenja, ranjavanja, operativnog zahvata ili stresne situacije.
Pomaže pri ozdravljenju obolelog organa, mišiæa,
zgloba ili nerva. Uz ploèu se mogu koristiti lekovi i
medicinski tretmani. Ozdravljenje se postiže za 3
do 14 dana.
PXD BIOTERAPEUT PLOÈA je blago terapeutsko
sredstvo i uklanja sve vrste bolova bez bilo kakvih
štetnih nuspojava i potpuno je neškodljiva.
PXD antimikrobni sistem deluje na bakterije, gljivice, viruse i sastoji se od tri ploèe na kojima su, u
odreðenoj krivulji, složeni èipovi. Te ploèe sa èipovima imaju svojstvo da oforme energetsko polje
koje paralizuje rad bakterija, virusa ili gljivica,
nus-produkti njihovog delovanja nestaju, imunitet
jaèa, a onda ojaèan organizam samostalno "organizuje" svoju odbranu. PXD antimikrobni sistem,
posredstvom svog energetskog polja, takoðe onemoguæava deljenje mikroorganizama.
PXD BIOTERAPEUT PLOÈA ima pozitivne uèinke na
jetru, slezenu, matericu, srce, krvni pritisak, cirkulaciju, potencijal, plodnost, seksualne želje.
PXD BIOTERAPEUT PLOÈA Vam omoguæava jednostavan naèin ozdravljenja i za najteža oboljenja.
Bolest više nije bauk i svako se može izleèiti. U
svom domu imate izuzetno korisno i potrebno pomoæno sredstvo koje mogu da koriste osobe svih
uzrasta, od beba do najstarijih èlanova porodice.
Naèin upotrebe:
Ako gljivica kandida, na primer, kod žena prouzrokuje i onemoguæava iscedak, onda posle korišæenja PXD antimikrobnog sistema iscedak nestaje, a
sa njim i nastali neprijatan miris. Imajte u vidu
jedan važan detalj, a to je da bakterije i viruse svakodnevno treba tretirati tri puta dnevno po 5 minuta. Takav postupak je, zapravo, najidealniji. Sa
gljivicama je malo teže, jer one ostavljaju spore
(jajašca), pa ako ih ne uništite, gljivice se ponovo
razviju.
Znaèi, kod gljivica je veoma bitno da se tretiranje
realizuje svakodnevno 2-3 puta u toku jednog
meseca. Ovaj sistem je potpuno bezopasan, mogu
da se tretiraju i mala deca pod temperaturom, pri
èemu im se samo malo dopunski pomogne davanjem PXD ekstrakta i PXD kraljice.
- ležanje na PXD BIOTERAPEUT ploèi
- 30 minuta na dan / minimum 3 dana za redom
- To je najkorisnija naprava za oporavak u Vašem
domu èiji isceliteljski efekti traju do sedam godina!
Konacni rezultat je potpuna ravnoteža energije
u organizmu!
Download

pxd vaučer - promozis.com