Optimizacija
obrtnog
kapitala
Beograd, 14. april 2011.
Kome je namenjen seminar?
O predavaču
Svim donosiocima odluka koji učestvuju u kreiranju
kompanijskih strategija kao i donošenju svakodnevnih
odluka.
Branislav Rajković je menadžer u
Odeljenju za pružanje poslovnosavetodavnih usluga PwC kancelarije u
Beogradu, specijalizovan za obrtni kapital
i operacije.
Cilj seminara
Svrha seminara je da skrene pažnju učesnika na važnost
obrtnog kapitala, pogotovo u današnje vreme kada je
trošak finansiranja značajno viši i teži za pribavljanje.
Učesnici će biti u mogućnosti da dobiju osnovne
informacije o značaju obrtnog kapitala i njegovih
elemenata, kao i kako da upravljanju njim i konstantno ga
smanjuju. Smanjenje obrtnog kapitala će pomoći firmama
da breme poslovanja podnesu što lakše i da bitno smanje
troškove, smanje zarobljeni novac i da povećaju
profitabilnost poslovanja. Seminar će pokriti teorijske
elemente i praktične vežbe i alate koji će pomoći
učesnicima da mere i optimizuju obrtni kapital u svojim
firmama.
Pitanja na koje ću imati odgovor
nakon seminara
•
•
•
•
•
•
Šta je to obrtni kapital i zašto je bitan za moj biznis?
Kako da pratim veličinu obrtnog kapitala i da ga
optimizujem?
Šta je to vreme obrta gotovine i kako da ga koristim da
pratim obrtni kapital i da ga optimizujem?
Šta je to vreme obrta potraživanja, vreme obrta
obaveza i vreme obrta zaliha?
Koje koristi optimizovan obrtni kapital može da
donese mojoj kompaniji?
Koje alate da koristim da bi implementirao disciplinu
u kontroli novčanih pozicija u mojoj kompaniji?
Tokom svoje šestogodišnje profesinalne karijere,
Branislav se fokusirao na optimizaciju obrtnog kapitala,
upravljanje lancem snabdevanja, optimizaciju poslovnih
procesa i inicijative za smanjenje troškova. Branislav je
radio na projektima u Srbiji, Poljskoj, Mađarskoj i
Ukrajini i to u različitim industrijama među kojima su
maloprodaja, FMCG, čelična industrija i SMCG.
Program i trajanje seminara
Seminar će biti održan 14. aprila 2011. i traje četiri sata
(13-17 časova)
13- 14 časova
Modul A: Obrtni kapital, šta je to,
zašto je bitan i kako se može
meriti?
14 – 15 časova
Modul B: Elementi koji čine vreme
obrta gotovine
15 – 17 časova
Modul C: Alati za praćenje i
optimizaciju obrtnog
kapitala/vremena obrta gotovine
Za učestvovanje na seminaru, molimo vas da popunite
Prijavni formular. Napominjemo da se učešće na
seminaru ne naplaćuje.
Za više informacija o seminaru, molimo vas da
kontaktirate:
Ivana Vujatović
Tel: +381 11 3302 100
e-mail: [email protected]
Download

Seminar iz oblasti optimizacije obrtnog kapitala