Primjer
KONTAKT
LOVĆEN ŽIVOTNA OSIGURANJA
Novaka Miloševa 6/11
Podgorica
tel. 020 231 882
fax. 020 231 881
web: www.lovcenzivot.me
Starost osiguranika 30 godina
Trajanje kredita 15 godina
muško
žensko
iznos premije
iznos premije
Osigurana suma
/iznos kredita
Mj.
15,000
3,56
42,19 362,61 2,30
27,35 236,08
20,000
4,74
56,25 483,48 3,07
36,47 314,77
INFO CENTRI
30,000
7,11
84,38 725,21 4,60
54,71 472,16
PODGORICA, Ul. Slobode 13A
tel. 020 404 404 fax. 020 404 401 e-mail: info@lo.co.me
God.
Jed.
Mj.
God.
Jed.
Mj. - mjesečno; God. - godišnje; Jed. - jednokratno
Po čemu je
karakteristično?
Namjenski-prilagođeno obezbjeđenju kredita
Trajanje osiguranja jednako je roku otplate kredita
Premija se plaća samo 2/3 vremena trajanja
osiguranja, a pokriće traje do isteka ugovorenog
tajanja otplate kredita
Osigurana suma tokom trajanja, prati vrijednost
neotplaćenog dijela kredita, a u momentu zaključenja ugovora ne može biti manja od iznosa
uzetog kredita!
RIZIKO KREDITI
Sve potrebne informacije možete dobiti kod:
Lovćen osiguranja AD
BERANE, Polimska
mob. 063.231.239 tel/fax. 051.231.239 e-mail: infoba@lo.co.me
BIJELO POLJE, Treće Sandžačke bb
tel. 050.487.005 e-mail: filijalabp@lo.co.me
NIKŠIĆ, Ivana Milutinovića br. 4
tel/fax. 040.231.404 e-mail: infocentarnk@lo.co.me
KOTOR, Šuranj bb tel. 032.301.999 fax. 032.301.955
BAR, Ul Jovana Tomaševića 27 tel. 030.317.319 fax. 030.321.720
DANILOVGRAD, Ul. Sava Burića bb tel. 020.813.242 fax. 020.812.736
FILIJALE
PODGORICA, Marka Miljanova 29
tel. 020.411.500 fax. 020.411.508 e-mail: infopodgorica@lovcenzivot.me
NIKŠIĆ, Ul. Ivana Milutinovića 4
tel. 040.214.110 fax. 040.212.629 e-mail: fnkinfo@lo.co.me
KOTOR, Šuranj bb
tel. 032.301.900 fax. 032.301.910 e-mail: fkoinfo@lo.co.me
BIJELO POLJE, Ul. Živka Žižića 1
tel. 050.487.005 fax. 050.487.015 e-mail: infobp@lo.co.me
PLJEVLJA, Ul. Narodne revolucije 10
tel. 052.321.359 fax. 052.321.432 e-mail: infopljevlja@lovcenzivot.me
BERANE, Ul. Polimska 9
tel. 051.231.239 fax. 051.231.082 e-mail: infoba@lovcenzivot.me
POSLOVNICE I EKSPOZITURE,
čije kontakte možete pronaći na adresi www.lo.co.me
siguran kredit
za bezbrižan dom
Simbol vaše sigurnosti
Zato što je potrebno da bi dobili
kredit ili zato što NAM stvarno
treba?
Većina nas, koja je imala potrebu da podigne stambeni
ili dugoročni kredit, obično smatra da je zaključivanje polise osiguranja života za slučaj smrti korisnika
kredita – RIZIKO KREDITI suvišan trošak na koji pristajemo, isključivo iz razloga, jer je to dio procedure
za odobrenje kredita. Da li je stvarno tako?
Riziko - krediti, odnosno osiguranje života za slučaj
smrti korisnika kredita je vrsta riziko osiguranja života
koja garantuje vlasniku polise finansijsko pokriće kreditnih obaveza, u slučaju smrti osiguranika i/ili saosiguranika. Suštinski, ova vrsta osiguranja obezbjeđuje
otplatu kredita u slučaju da korisnik kredita premine
u toku trajanja otplate kredita, što znači da njegova
porodica ne nasleđuje dug po kreditu, već obavezu
otplate kredita preuzima Lovćen - životna osiguranja.
Zaključivanje ove vrste osiguranja uz odobreni kredit
kod poslovne banke, nije samo OBAVEZA, već razumna i racionalna odluka. Porodica ostaje materijalno
zaštićena tako što će osiguravajuće društvo preuzeti
obavezu otplate duga, umjesto nosioca kredita.
Moja supruga i ja smo ZAJEDNO
podigli kredit. Koju polisu da
odaberem?
Nekada nije dovoljna jedna plata da bi se otplaćivao
kredit. Vrlo često bračni par (dužnik i sudužnik) otplaćuje kredit iz dvije zarade i izostankom jedne zarade
neće imati dovoljno sredstava za vraćanje kredita.
U ovoj situaciji, Lovćen – životna osiguranja Vam
omogućava da zaključite polisu UZAJAMNOG RIZIKO
KREDITA, čime se postiže potpuna sigurnost u otplati
kredita, za oba nosioca kredita!
U kojim slučajevima ću zaključiti
polisu RIZIKO KREDITA?
Najčešće se ovo osiguranje zaključuje za veće iznose
kredita poput stambenih, koji se otplaćuju duži vremenski period. Duži vremenski period znači i veću
neizvjesnost (rizik) u pogledu budućih događaja. Kako
već imate dovoljno briga oko otplaćivanja kredita i
svakodnevnih obaveza, neka sigurnost otplate kredita
u slučaju smrti nosioca kredita bude u rukama onog
osiguravajućeg društva u koje imate najviše povjerenja.
Potpuno ili djelimično pokriće
kredita?
Naše polise RIZIKO KREDITA su podešene tako da prate
vrijednost preostalog iznosa kredita. Drugim riječima,
u slučaju smrti, u potpunosti je obezbijeđena otplata
preostalog iznosa duga, u svakoj godini trajanja osiguranja! Za one koji žele djelimično pokriće kredita,
jer mogu dio pokrića obezbijediti na drugi način ili
to omogućava banka kod koje ste aplicirali za kredit,
možete se odlučiti za određeni procenat pokrića. Primjera radi, kredit iznosi 50.000 €, a Vama je dovoljno
pokriće od 25.000 €. Jednostavno ćete zaključiti polisu
RIZIKO KREDITA na 25.000 € i obezbijedićete 50%
pokrića tokom čitavog trajanja kredita.
Ko može zaključiti ovo osiguranje i
na koji rok?
Životno osiguranje korisnika kredita mogu zaključiti
sva zdrava lica starosti od 14-65 godina, s tim da mogu
imati najviše 75 godina u momentu isteka otplate.
Lica starija od 65 godina mogu zaključiti osiguranje
korisnika kredita po posebnim uslovima.
Lovćen životna osiguranja Vam
omogućava da odaberete zdravstvenu ustanovu gdje možete
obaviti zdrastveni pregled ukoliko je isti potreban za zaključenje
polise RIZIKO KREDITA.
Informišite se na vrijeme!
Kada i kako se plaća premija?
Premija se plaća samo za 2/3 vremena trajanja osigurana, odnosno otplate kredita. Ako je kredit zaključen
na 20 godina, premiju osiguranja plaćate 14 godina,
a otplata kredita je pokrivena svih 20 godina!
Premija se može plaćati mjesečno ili godišnje, putem trajnog naloga, administrativnom zabranom ili
uplatnicom, odnosno jednokratno, čime ostvarujete
značajnu uštedu.
Na koje rokove mogu zaključiti
polisu RIZIKO KREDITA?
Prilagodili smo trajanje osiguranja rokovima na koje
većina banaka odobrava kredite, čak i za one pojedince ili parove koji imaju potrebu da podignu veće
iznose kredita na kraći rok, jer im i tada polisa RIZIKO
KREDITA može biti od koristi.
U zavisnosti od načina plaćanja, polise RIZIKO KREDITA možete ugovoriti na rok od 1 do 30 godina - za
jednokratno plaćanje, odnosno na rok od 3 do 30
godina - za plaćanje u ratama (mjesečno ili godišnje).
Download

siguran kredit za bezbrižan dom Primjer Po čemu je karakteristično?