ARGONAUTI
Marija Komarek
“Ostavljajući tvrdo i oporo kopno i prelazeći na nemirni ćilim koji vodi
u neizvesnost i daljinu, mi smo na važnom prelazu, na putu koji vodi ka oduhovljenju.
Zaista, spavajući noću na brodu oko kojeg peva more, dolazi čoveku misao da je to samo
prvi konak na putovanju ka još netelesnijim elementima radosnijih i viših svetova.
Kao da se ide od krutog preko tekućeg do vazdušastog, i tako sve dalje i dalje.”
Sve životne priče su ispričane kroz mitove koje vezujemo za sazvežđa i zvezde koje
su postulati konstelacija. Fiksne zvezde su
svetla koja deluju iz nesvesnog nivoa postojanja opisujući naše telo koje je nesvesni deo
našeg uma. Primarno smo definisani genetikom, te smo stoga primarno definisani uplivom fiksnih zvezda, uplivom konstelacija.
Moja priča je o mornarima koji, kao u
mitu o Argonautima, odlaze na daleka putovanja, obavljajući poslove, ispunjavajući
svoju misiju, na putu u nepoznato, uranjajući
u talase koji u sebi nose sunce, nebo i obalu.
“Ostavljajući tvrdo i oporo kopno i
prelazeći na nemirni ćilim koji vodi u neizvesnost i daljinu, mi smo na važnom prelazu, na putu koji vodi ka oduhovljenju. Zaista, spavajući noću na brodu oko kojeg peva
more, dolazi čoveku misao da je to samo prvi
konak na putovanju ka još netelesnijim elementima radosnijih i viših svetova. Kao da se
ide od krutog preko tekućeg do vazdušastog,
i tako sve dalje i dalje.”
Ivo Andrić, Priče o moru
Priče mornara sadržane su primarno u
mitu o Argonautima - samo deo, cela priča
ili je više mitova isprepleteno u jednoj priči.
Sazvežđe Argo Navis ukazuje na otkrivanje
tajni koje su povezane sa dalekim putovanjima ili nekim putem u neispitano. Mit o Argonautima opisuje plovidbu grčkih junaka
na brodu Argo. Brod je dobio ime po svom
graditelju Argu, a junaci su po brodu nazvani
Argonauti. Prema mitu ovo je bio prvi brod
koji je uopšte sagrađen, od drveta koje ne
trune na moru, imao je pedeset vesala i bio
je toliko lagan da su ga mogli nositi na ramenima nekoliko dana. Gradnju broda nadgledala je i Atena, a u pramac broda, ugradila je
gredu Svetog hrasta koja je mogla govoriti i
proricati. Na ovoj lađi su plovili grčki junaci Herkul, braća Dioskuri, Orfej, junakinja
Atlanta... sa Jasonom na čelu, u Kolhidu po
Zlatno runo. Povod za ovaj pohod potekao je
od jolskog kralja Pelija, brata Jasonovog oca,
koji mu je preoteo presto. Jason želi da povrati vlast nad Jolkom, ali mu Pelij postavlja
uslov kojim će dokazati da je sposoban da
vlada. Dokopati se Zlatnog runa koje pripada
moćnom kralju Ejetu, bilo je prema opštem
Argonauti
Marija Komarek
uverenju nemoguće. Sam put do tamo bio je
pun opasnosti: na obali Kolhide čekala ih je
snažna vojska kralja Ejeta, i na kraju Zlatno runo je čuvao strašni zmaj koji nikada ne
spava... Junaci su savladali sve prepreke i svi
su se vratili u Jolk, no, nžalost, Pelij nije ispunio svoje obećanje zbog čega ga je Jason
ubio. Jasonu je u toku njegovog pohoda pomagala Medeja, kći kralja Ejeta i čarobnica,
koja se zaljubila u Jasona, postala mu žena i
zbog velike ljubavi prema njemu sve činila
samo da bi zadržala njegovu ljubav. Kako je
ona pomagala Jasonu i u ubistvu Pelija, oboje su proterani iz Jolka u Korint. Žudeći za
prestolom Jason je izneverio Medeju svojom
odlukom da oženi Glauku, ćerku korintskog
kralja, i time dođe na korintski presto. Zaljubljena Medeja ovo nikako nije mogla podneti, ša se njena ljubav pretvorila u mržnju zbog
koje je ubila Glauku i decu koju je imala sa
Jasonom, a njega je ostavila u životu da luta
kao prognanik dok jednog dana nije naišao
na svoju lađu, završivši pod njenim istrulelim ruševinama. Priča koju nosi ova konstelacija je višeslojna, pa je i astrološki uticaj
višeslojan i izražava se objektivno kroz putovanje u nepoznato u koje je uloženo znanje i novac, tj. kroz prekomorska putovanja u
cilju obavljanja nekog zadatka, poslovni put,
avanture, potragu za boljim poslom. U ovom
sazvežđu prožima se i problematika vezana
za nasledstvo. U lošoj postavci zvezde ovde
mogu ukazati na prevaru, razočarenje, teška
iskustva, prodaju ljubavi, neverstvo i osvetu. Granice sazvežđa Argo Navis su od 14.
stepena Raka do 24. stepena Škorpiona, a
sve zvezde iz ove konstelacije imaju prirodu Saturna i Jupitera. Argo Navis je jedno
od najvećih konstelacija na južnoj hemisferi
našeg neba i podeljena je na četiri dela, Jedro
(Vela), Kormilo (Puppis), Kompas (Pyxis) i
Trup (Carina) broda.
2
Argonauti
Marija Komarek
Na daleka putovanja ukazuje još par
sazvežđa i priče koje ta sazvežđa u sebi nose.
Jedna od tih je ona o Pegazu, krilatom konju,
sinu Posejdona i Gorgone, koji je na svojim
leđima preneo heroja Perseja preko mora
i pomogao mu da porazi Cetusa – morsko
čudovište, i da spase princezu Andromedu.
O njemu su se starale Muze, bio je emisar
između Olimpa i zemlje, spominjan u priči o
Belerofontu kojeg je poneo na Olimp, zbog
kojeg je ga je Zevs kaznio ubodom insekta.
Bio je konj boginje Eos, jahao ga je Apolon, bio je Zevsov nosilac munja i gromova,
i tako postavljen na nebo među zvezde Pegaz je postao gromoglasni konj radosti koji
nosi božansku svetlost. Astrološki upliv ove
konstelacije ukazuje na svaku vrstu kretanja, kao i na opasnost u saobraćaju. Granice
ove konstelacije su od 24. stepena Vodolije
do 15. stepena znaka Ovna, a fiksne zvezde u ovom sazvežđu imaju prirodu Marsa i
Merkura.
ti od brze vožnje, moguće udese, upadanje
u reku. Granice ovog sazvežđa su od 12.
stepena Riba do 16. stepena Blizanaca, ali
samo tri zvezde nose vezu sa brodovima i
putovanjem: Zaurak koji ima prirodu Saturna, Akamar prirode Marsa i Saturna koji se
smatrao krajem reke i Ahernar koja jedino
ima benefičnu prirodu Jupitera.
Sazvežđe Riba pre svega vezujemo za
tajne ili duhovna znanja koja će osoba steći,
ali i za saznanja koja se stiču na dalekim putovanjima u nepoznato, a u lošoj postavci
može doći do utapanja ili nestanka osobe.
Sa opasnostima na moru svakako ćemo
povezati i sazvežđe Cetus, koje se primarno
vezuje za Persejevu hrabrost i podvig, ali i za
biblijsku priču o Joni kojeg su mornari bacili
u more, i koji je nakon toga završio u utrobi
velike ribe. Naime, Jona nije poslušao Božju
zapovest da ide u Ninivu i propoveda o njemu, a posle tri dana u ribljoj utrobi počeo je
moliti Boga da ga spase uz obećanje da će
otići u Ninivu i propovedati o njemu, što je
i učinio i nakon 40. dana uspeo da preobrati
stanovnike i kralja Ninive. Astrološki upliv
ove konstelacije vezuje se za sve opasnosti od vode, od utapanja, od morskih nemani. Ovo sazvežđe se prostire od 18. stepena Riba do 21. stepena Bika. Sve zvezde iz
ovog sazvežđa imaju prirodu Saturna.
Eridanus je konstelacija koja nam priča
priču o detetu koje odrasta bez oca, i koje
zbog toga doživljava patnje a ima potrebu da
se na svaki način potvrdi. Mitološka osnova
ove konstelacije jeste priča o Fajtontu koji je
bio sin boga Sunca, Helija. Da bi dobio dokaz o tome da on nije sin običnog smrtnika,
već sin boga Sunca Helija, on mu je obećao
upravljanje sunčanim kolima. Upravljanje
sunčanim kolima je i za besmrtne bogove
bio težak zadatak, Fajtont je oduševljeno
krenuo na put kroz oblake, ali je ubrzo shvatio da nema snage, iz straha je pustio uzde,
plamen je zahvatio i Nebo i Zemlju, a Zevs
je munjom razbio sunčana kola sa kojih je
Fajtont upao u reku Eridanus. Eridanus koliko god da predstavlja vodu u sebi nosi i vatru, pa je ovde moguća opasnost od požara
na vodi, brodoloma i davljenja. S druge strane imamo i simboliku brze vožnje, opasnos-
Osim nabrojanih sazvežđa, i neke fiksne zvezde iz sazvežđa koja se ne vezuju za
more, vodu i daleka putovanja, mogu se naći
u horoskopima mornara.
•Polaris, zvezda iz sazvežđa Malog
medveda, zvezda koja je bila i koja je i danas
osnovna orijentacija moreplovcima, prirode
Urana.
•Zvezdani roj od sedam sestara Plejada daje uspeh u putovanjima, a u nepovoljnoj konotaciji predstavlja loš znamen za mo-
3
Argonauti
Marija Komarek
replovce, prirode je Meseca i Marsa.
•Hodeus 1 i Hodeus 2, zvezde iz
sazvežđa Kočijaš, koje predstavljaju onog
koji upravlja.
•Vasat se povezuje sa opasnostima od
davljenja, priroda Saturna i Neptuna.
•Gomeisa zvezda koja ima prirodu
Merkura i Marsa, povezan sa utapanjem i
opasnostima od vode.
•Pelagus, Jupiter – Merkur prirode, vezuje se za otvoreno more.
•Kitalfa, vezuje se za one koji se profesionalno bave putovanjem, prevozom,
saobraćajem, turistički vodiči.
•Skat, donosi dobru sreću, sigurnost u
opasnim situacijama, posebno u onim koje
se vezuju za vodu.
•Situla, predstavlja tok vode, kao i
opasnost od vode.
kojoj zvezda pripada, najbolja kombinacija
će svakako biti ona planeta koje je prirode
zvezda. Najbolji provodnik upliva fiksnih
zvezda je Mesec, uz tendenciju da se ovde
može odigrati cela priča kojoj zvezda pripada. Pored planeta, veoma snažni provodnici
su uglovi kuća, odnosno Ascendent, MC, IC
i Descendent.
U natalnom horoskopu jednog mornara očekujemo snažan upliv vladara 9. kuće
inostranstva i vladara 12. kuće koja govori
o dalekim putovanjima, kao i o putovanjima
morem. Planeta koja bi u ovim primerima
bila dobar provodnik jeste Jupiter jer je on
planeta putovanja, zatim Neptun koji vlada
morima i naravno celoj priči priključujemo
i Saturna koji će osim izdržljivosti govoriti i o opasnostima. Kako je tu uvek prisutan i avanturizam, možemo očekivati i upliv
znakova Ovna i Strelca, pa pored Jupitera i
upliv Marsa. More i daljina su naravno i znak
Riba, kao i 29. stepena. A putovanje je osim
Jupitera i znaka Strelca, simbolika Merkura,
znaka Blizanaca, kao i 3. kuće.
Prilikom tumačenja upliva date zvezde na planetu, važno je proceniti koliko je
planeta dobar provodnik za konstelaciju
4
Argonauti
Marija Komarek
Primer broj 1.
konjunkciji sa zvezdama iz sazvežđa Argo
Navis, i kako su lične planete, one predstavljaju snažne provodnike. Mars je u konjunkciji sa fiksnom zvezdom Avior, a ova
kombinacija ukazuje na hrabrost i junaštvo
kao i okupljanje dobro obučenih ljudi. Posle svog prvog ugovora ova osoba je uputila poziv svom prijatelju koji se takođe bavi
stolarijom, i koji je izvrstan u svom znanju,
a koji se takođe danas nalazi na istom brodu zahvaljujući potrebi da se okupe najbolji.
Drugi vladar Pluton je u konjunkciji sa fiksnom zvezdom Markeb, koja osim obrazovanja i religije ukazuje i na putovanja. Dispozitor vladara Ascendenta je Merkur na 5.
stepenu znaka Vage u konjunkciji sa fiksnom
zvezdom iz sazvežđa Argo Navis Tureis koja
je tipična za istraživanje nepoznatih svetova.
Merkur je vladar 8. kuće koja je treća od 6.
Prvi primer je osoba koja plovi oko
četiri godine. Na kopnu se bavio izradom
predmeta od drveta, što je usko povezano i
sa poslom na brodu. Prvi odlazak je bio vezan za renoviranje, da bi se kasnije njegov
rad na brodu definisao kao održavanje enterijera (Hotel Carpenter).
Na Ascendentu je znak Škorpiona, pa
osoba poseduje ogromnu unutrašnju energiju i strastvenost, a kako je ovo i znak opasnosti lako ćemo ga povezati sa sklonošću ka
avanturizmu. Ascendent je na stepenu koji je
u konjunkciji sa fiksnom zvezdom Miaplacidus, koja je poznata i kao zvezda mirnih
voda. Oba vladara Ascendenta su u znaku
Device što ovoj osobi daje crtu opreznosti,
promišljenosti i logičnosti. Oba vladar su u
5
Argonauti
Marija Komarek
kuće posla u konjunkciji sa Uranom, pa je on
oglas za posao video na internetu.
junkciji sa Neptunom, a ovaj aspekt govori o
tajnama, tajnim vezama, kao i o nekoj tajnoj
vezi na brodu. Za samu osobu ovo je bilo
jedno teško iskušenje, na šta ukazuje i opozicija Saturna prema Veneri, kao i za njegovu
suprugu jer je ova opozicija deo T- kvadrata
sa Mesecom.
Da je sve povezano sa inostranstvom i
dužim putovanjem govori nam i Mesec koji
vlada 9. kućom. Mesec kao najbolji provodnik uticaja fiksnih zvezda je u konjunkciji je
sa fiksnom zvezdom iz sazvežđa Labud, Gienah, čiji se astrološki upliv povezuje sa velikim ljubavima, neverstvom, zavođenjem,
ali je to i konstelacija koja ukazuje na ljubav
prema vodi.
Jupiter se nalazi u prvoj kući, a ovo je
planeta koja se povezuje sa dalekim putovanjima, kao i sa putovanjem morem. Jupiter
je u konjunkciji sa fiksnom zvezdom Akruks
iz sazvežđa Kruks prirode Jupitera (na dnu
krsta) čiji se opšti uticaj pre svega vezuje za
okultna znanja i astrologiju, ali ova zvezda zbog svoje prirode ukazuje na sve što je
udaljeno, bilo u smislu znanja ili duhovnosti,
bilo u fizičkom smislu udaljenih prostranstava. Dispozicijom Jupiter ide u konjunkciju
sa fiksnom zvezdom iz sazvežđa Argo Navis.
Vladar 12. kuće kao i 7. kuće partnera
je Venera u 1. kući, na samom kraju konstelacije Argo Navis, a ovo bi najpre ukazalo na onaj deo mita koji se tiče upoznavanja ljubavi na nekom putu, kao i o delu mita
koji ukazuje na neverstvo i prevaru. Venera,
osim što je sama deo konstelacije Argo Navis, dispozicijom je i u konjunkciji sa fiksnom zvezdom Avior. U našem primeru je
Venera vladar 7. kuće, pa je povezujem sa
bračnim partnerom ove osobe, koja je osim
emotivne podrške, svog partnera i finansijski podržala u njegovim planovima za odlazak na brod, ali, kao i u mitu, zbog nekih
okolnosti brak je počeo da se raspada, pa je
Medeja izneverena, i ljuta. Na putu natus iz
našeg primera upoznaje osobu i započinje
tajnu vezu - Venera je vladar 12. kuće u kon-
Neptun je na 29. stepenu - mora, okeani,
daleka putovanja... dispozicijom je takođe u
konjunkciji sa fiksnom zvezdom Avior.
Čak četiri planete su povezane sa fiksnim zvezdama iz Argo Navisa, zvezde koje
imaju prirodu Jupitera i Saturna, a Jupiter je
u Škorpionu, dispozitori ga nose u znak izgona, ali i u lep aspekt sa Saturnom koji je u
znaku Bika.
6
Argonauti
Marija Komarek
Primer broj 2.
a Merkur kao dispozitor Neptuna u znaku
Riba. Od ukupno 35 godina na brodu i putovanja morem 25 godina je kapetan.
Ova osoba je kapetan (Captain) broda, rođen u Kefaloniji, na grčkom ostrvu u
Jonskom moru.
Ascendent je provodnik, a ovde je u
konjunkciji sa fiksnom zvezdom u krmi broda Asmidiske iz sazvežđa Argo Navis, koja
simbolično povezuje brod i kapetana koji
upravlja brodom. Sunce je vladar Ascendenta na 28. stepenu Vodolije u konjunkciji sa
zvezdom Geniah iz sazvežđa Labud - fiksna
zvezda koja ukazuje na ljubav prema vodi.
U karti ekspedicije Argonauta (slika na
sledećoj strani) vidimo da je to mesto nešto
zapadnije od područja Jolka, odakle su junaci mita o Jasonu i Argonautima krenuli na
put i gde su se vratili s puta. Ova mapa u
prilogu pokazuje nam kuda je plovio Argo,
dok se Jason vodio jednom drugom mapom,
na kojoj su bila iscrtana sazvežđa.
Znak Lava na Ascendentu najčešće daje
osobu koja je vođa, osobu koja je na sceni,
nekog ko je samouveren i sposoban da organizuje, a to su osobine koje su neophodne za
jednog kapetana broda. Znak Vodolije će ovo
Natusova ljubav prema moru započela
je još u ranom detinjstvu, u planetarnom periodu Merkura - Neptun je u znaku Device
7
Argonauti
Marija Komarek
Sunce samo obojiti originalnošću, učinivši
ga nepristrasnim i humanim, a sekstil Sunca
sa svojim dispozitorom Uranom će celu sliku pozitivno upotpuniti. Vladar 1. kuće je u
8. kući, ukazujući na život pun promena, ali
i opasnosti, kakav život na brodu može biti.
Srećne okolnosti mu donosi trigon Sunca i
Jupitera, koji mu je ujedno doneo i visoko
obrazovanje, protežiranost od uspešnih kao
i uspeh od putovanja. Jupiter je vladar 5.
kuće kojom volimo, ali je Jupiter i vladar 9.
kuće koja na objektivnom nivou predstavlja
putovanja, dok je na psihološkom nivou to
kuća životne misije. Važno je zapaziti da se
Jupiter našao u konjunkciji sa Spikom koja
predstavlja talenat (na vrhu 4. kuće koju vezujemo za nasleđeni talenat), i koja natusu
daje sjajne životne prilike koje treba da iskoristi. Spika je simbol znanja i dubokih uvida,
što se i potvrđuje kroz njegovo dugogodišnje
putovanje morima u ulozi najvažnije oso-
be na brodu. Drugi vladar 9. kuće je Neptun u konjunkciji sa još jednom zvezdom iz
sazvežđa Argo Navis, Alsuhail koja je zvezda u jedrima broda.
Kućom profesije i uspeha vlada Mars,
koji je poput vladar Ascendenta u 8. kući
opasnosti i promena, u konjunkciji sa fiksnom zvezdom Situla iz sazvežđa Vodolije
– zvezdom koja govori o ostvarenju snova,
kao i o dobroj sreći koja prati ovu osobu. Situla ima prirodu Saturna i Jupitera, kao i sve
zvezde koje povezujemo sa morem, a Jupiter i Saturn su u trigonu, pa prostor i vreme
natusu idu na ruku, a ovo da je i dosta putovanja u kasnijem životnom dobu (danas ima
78 godina i još uvek je u službi). Vladar 10.
u konjunkciji je sa Merkurom vladarem 3.
kuće, a kako je to kuća razmišljanja i prirode natusa, a u konjunkciji sa Marsom, ovo
je osoba oštrih i energičnih reakcija, brzo
8
Argonauti
Marija Komarek
razmišlja, i sa Marsom dobija sposobnost
da vidi opasnost (8. kuća) i da se u pravo
vreme napravi pravi potez da bi se opasnost
izbegla. Merkur je u konjunkciji sa jedinom
srećnom zvezdom iz Eridanusa, Ahernarom,
koja je zvezda na kraju reke. Ovo je slika
svake rečne vožnje, onog dela koji izlazi na
more, kao i plovidbe morem.
Na kraju, vladar 12. je Mesec, koji je,
kao najbolji provodnik uticaja fiksnih zvezda, u konjunkciji je sa fiksnom zvezdom Alferac, koja je u svojoj osnovi zvezda popularnosti i harmoničnosti, donosi sreću u svemu, pa i u najopasnijim situacijama.
Primer broj 3.
nici grčke vojske u timu Foka, na šta bi ukazao snažno postavljen Mars u konjunkciji sa
Neptunom. Ovaj aspekt daje morske vukove
(ili foke), osobe koje otkrivaju tajne, imaju
osećaj za opasnost i odlični su ronioci. Mars
je konjunkciji sa fiksnom zvezdom Kambalia, prirode Merkura i Marsa, iz sazvežđa
Ova osoba je trenutno kapetan osoblja.
Snažno povezan sa konstelacijom Argo Navis, on plovi od 1990. godine na nekoliko
poznatih putničkih brodova u ulozi kapetana (Captain) ili kapetana osoblja (Staff Captain). Tri godine je služio u specijalnoj jedi-
9
Argonauti
Marija Komarek
Device - zvezda koja ukazuje na otkrivanje
tajni, špijunažu i policiju.
njegovog mesta rođenja, pa se taj deo opet
uklapa u jedan drugi mit. Vladar 6. kuće,
koja govori o službi i svakodnevnici je Saturn u konjunkciji sa dve zvezde iz sazvežđa
Delfin, Rotanev i Sualocin, a obe su prirode
Merkura i Jupitera (Saturn je u sekstilu sa
Jupiterom), pa se sa jedne strane ovde ostvario deo mita o romantičnoj ljubavi koja se
može dostići negde daleko (Saturn je na vrhu
7. kuće, a kako je u pitanju Saturn poteškoću
predstavlja to što se ta ljubav desila dok je
natus u braku).
Ascendent je u znaku Lava u konjunkciji
sa fiksnom zvezdom Naos iz sazvežđa Argo
Navis (u krmi broda), pa baš kao i u prethodnom primeru ukazuje na osobu koja upravlja
brodom. Vladar Ascendenta je Sunce na 29.
stepenu ljudskog znaka, pa je on pre svega
u ulozi kapetana osoblja na brodu. Sunce je
takođe povezano sa sazvežđem Argo Navis
- u konjunkciji je sa fiksnom zvezdom Markeb (zvezda u štitu broda) pa je osoba vredna i spremna da izvrši najsloženije zadatke
kako bi postigla svoj cilj. Sunce povezano
sa ovim sazvežđem daje dobre organizatore,
uspešnu karijeru i poziciju. Dispozitor Sunca je Merkur u svom sedištu u konjunkciji sa
Suncem i u konjunkciji sa još jednom zvezdom iz sazvežđa Argo Navis, Avior, a Merkur sa ovom konstelacijom daje osobu koja
voli putovanja, brzu vožnju i avanturizam.
Ove zvezde osim ljubavne priče, povezuju se i sa delfinom koji spašava Ariona,
dvorskog svirača harfe, od mornara koji su
hteli da mu preotmu bogatstvo. Delfin kojeg
je poslao Apolon, spašava Ariona prilikom
pada s broda i nosi ga na obalu Grčke. Osobe
sa uplivom ovih zvezda mogu biti spašene
iz svake nevolje, a ujedno su to osobe koje
spašavaju druge ljude, a ovo su spasioci koji
spašavaju brodolomnike.
Vladar 10. kuće profesije i karijere je
Venera u konjunkciji sa fiksnom zvezdom
Tureis, takođe iz sazvežđa Argo Navis. Venera se uvek povezuje sa onim delom mita
koji govori o ljubavi koju natus sreće na
putu. Mesec je na kraju ove konstelacije, pa
kako su i Mesec i Venera u igri jasna nam
je slika bračnog trougla u kojem se Venera
kao njegova ljubavnica bolje oseća (u svom
sedištu) u odnosu na njegovu suprugu koja je
predstavljena Mesecom u padu. Vrh 7. kuće
je u znaku Vodolije, pa, iako je on još uvek u
braku, uglavnom vodi odvojen život od svoje supruge, pri čemu mnogo više vremena
provodi sa svojom ljubavnicom na putu, na
brodu, sa kojom trenutno očekuje bebu.
Vladar 12. kuće je već spomenuti Mesec, kao i tajni život ove osobe koji on vodi.
Jupiter je u znaku Ovna, a kao vladar
5. kuće ljubavi u 9. kući govori o putovanju u inostranstvo iz ljubavi i zadovoljstva,
kao i o ljubavi sa osobom iz inostranstva, a
u sekstilu sa vladarem 6. kuće i u trigonu sa
Ascendentom, daje da ova osoba voli svoj
posao. Jupiter je još u konjunkciji sa Alferac,
zvezdom iz sazvežđa Andromede, i kao i u
prethodnom primeru ova mu zvezda donosi
sreću u svemu, posebno u opasnostima.
Jupiter i Saturn su u sekstilu, što nam
govori o povoljnom sadejstvu planeta i fiksnih zvezda iz konstelacije Argo Navis koje
su prirode Saturn-Jupiter.
Ljubavnica je iz Ukrajine, ali se oni
nisu sreli u Ukrajini već na putu zapadno od
10
Argonauti
Marija Komarek
Primer broj 4.
znaku svog izgona, u konjunkciji sa Zavijavom, fiksnom zvezdom iz sazvežđa Device, pa je ovo slika pouzdanog radnika koji
obraća pažnju na detalje. Ovo je pre neko
podređen nego glavni, ili podređeni naredbodavac. Vrh 6. kuće, koja je inače u ovom
primeru naglašena, nalazi se u konjunkciji
sa fiksnom zvezdom Naos iz sazvežđa Argo
Navis (u krmi broda). Još dve planete su u
konjunkciji sa zvezdama iz ove konstelacije
- Pluton i Uran sa fiksnim zvezdama Avior i
Markeb.
Ova osoba radi na brodu oko 10 godina,
a posao koji obavlja odnosi se na održavanje
higijene i pospremanje soba u hotelskom
delu broda. Ona je zamenik šefa održavanja
tzv. domaćinstva (deputy chef Housekeeping).
Na A cendentu je znak Ovna, što nam
govori o osobi koja je vrlo energična, samostalna i direktna. Vladar Ascendenta je retrogradni Mars u 9. kući koji je vodi u inostranstvo. Retrogradnost nije srodna prirodi
Marsa, pa nam to daje objašnjenje za to da
ona ni posle 10 godina nije napredovala na
neku bolju poziciju (na brodu je važno napredovanje). Dispozitor Marsa je Jupiter u
Deveta kuća počinje u znaku Riba, a
Jupiter kao vladar 9. kuće je već opisan u
ulozi dispozitora vladara Ascendenta.
11
Argonauti
Marija Komarek
Vladar 12. kuće je Saturn u znaku Bika,
koji nema sjajnu dispoziciju, u znaku Ovna,
vladar je još i 10. i 11. kuće karijere i novca
od karijere. Saturn je u konjunkciji sa nekoliko fiksnih zvezda prirode Saturna, a kako
ova osoba radi na brodu ne treba da zanemarimo fiksnu zvezdu Mira iz sazvežđa Cetus (na vratu Morskog čudovišta), koja može
predstavljati opasnost koja dolazi iz okeanskih dubina.
Ovaj primer sam odabrala jer se lepo
vidi da je ona Mars u 9. kući, a njen suprug
Venera u 1. kući, sa kojim je u lepom (trigon) odnosu, a dispozicijom odlazi takođe u
9. kuću, pa je on pored nje na istom brodu i
radnom mestu.
Primer broj 5.
10. kuće (on je osam godina proveo u vojnoj
mornarici, putujući na ratnim brodovima).
Pluton kao vladar 10. kuće u konjunkciji je
sa fiksnom zvezdom Alsuhail iz sazvežđa
Argo Navis, ali je ovde svakako važnija uloga retrogradnog Merkura, u kojem žive čak
četiri planete iz Device, koji je u konjunkciji
Otac osobe iz primera br. 5 predstavljen je Suncem u znaku Device, kao i vladarem 10. kuće u znaku Device, u 8. kući
opasnosti, a kako je otac vojno lice, natus se
takođe odlučio za vojsku, spojivši to s ljubavlju prema moru, a i sa Neptunom na vrhu
12
Argonauti
Marija Komarek
sa fiksnom zvezdom Tureis, takođe iz Argo
Navisa. Retrogradni Merkur ima simboliku
12. kuće, a povezan sa konstelacijom Argo
Navis ukazuje na putovanja morem, a kako
je vladar 6. kuće u 8. kući može osobu dovesti i u neku opasnost u saobraćaju.
Vojni brod na kojem se ova osoba nalazila je
jednom prilikom upala u snažnu oluju zbog
koje niko nije mogao da mu se približi dva
dana. Iskustvo kapetana (Pluton vladar 10 u
konjunkciji sa Alsuhail) je bilo ključno za
srećan završetak ove priče, kao i u mitu o Argonautima svi su se bezbedno vratili u luku.
U Merkuru živi i Sunce koje nam ovu
osobu opisuje kao vrednu, organizovanu i da
je očekuje uspešna karijera. Merkur ovo Sunce nosi u pad pa je to jedan od pokazatelja da
osoba nije napredovala, nego je odustala od
vojne mornarice, pa je jedno vreme proveo u
svom rodnom mestu stvarajući dom i porodicu. Danas ponovo plovi ali kao mornar na
putničkom brodu.
Mesec kao najjači provodnik u konjunkciji je sa fiksnom zvezdom Rana prirode Saturna iz sazvežđa Podzemne reke, u
kvadratu sa Saturnom, što takođe ukazuje na
putovanja vodom, ali i na opasnosti na tom
putu.
Vladar 9. kuće je Venera u znaku svog
pada, njen dispozitor je Merkur u konjunkciji sa Tureis, pa ovde imamo i onaj deo koji se
odnosi na ljubavnu priču, prevaru, neverstvo,
osvetu. Pre braka je natus imao kratku avanturu sa jednom devojkom koja je zatrudnela.
Očinstvo je utvrđeno samo na osnovu krvne
grupe, a on se nikada nije osećao ni kao partner te devojke ni kao otac tog deteta, već,
naprotiv smatrao se prevarenim, posebno što
ga je ta avantura koštala i novca i karijere.
Ascendent je u znaku Jarca, pa je ova
osoba ambiciozna, odgovorna i disciplinovana. Vladar Ascendenta je u sekstilu sa Jupiterom na vrhu 3. kuće, što će ukazati na
putovanja, a kvadrat sa Neptunom na vrhu
10. na poslovna putovanja morem. Saturn
je središnja planeta T- kvadrata, iz 1. kuće
prema osi 4-10, u kvadratu sa Mesecom i
Neptunom - konfiguracija koja je ovu osobu dovela u životnu opasnost na moru, o
čemu nam govori i konjunkcija Saturna sa
dve fiksne zvezde Rotanev i Sualocin iz
sazvežđa Delfina. Ova konstelacija najpre se
vezuje za ljubavnu priču ali i za onu drugu
priču koju sam spomenula u primeru broj 3,
gde je delfin u ulozi spasioca, a astrološki
upliv nam daje spasavanje iz svake nevolje.
Dvanaesta kuća počinje u znaku Riba,
a vladar 12. kuće je Jupiter u znaku Ovna na
vrhu 3. kuće putovanja. Dispozitor Jupitera
je Mars u 9. kući, pa se jasno vidi simbolika putovanja morem, prvo Jadranom kao
bližim morem, a kasnije putovanja dalekim
morima i okeanima.
13
Argonauti
Marija Komarek
Primer broj 6.
Vladar 3. kuće kraćih putovanja, koja
možemo povezati sa početkom njene karijere, je takođe povezan sa konstelacijom
Argo Navis, Mars je u konjunkciji sa fiksnom zvezdom Markeb, pa osim hrabrosti i
junaštva ova veza može ukazati i na neke
probleme u odnosima. Osoba iz našeg primera je imala fizički sukob sa koleginicom
na brodu, koji je sankcionisan prvostepenim
ukorom, posle kojeg bi, ako bi se slična situacija ponovila, sledio drugostepeni ukor i
momentalni otpust.
Ova osoba je oko desetak godina na
brodu - prvo je radila na turističkim trajektima, koji su imali dnevne ture, a kasnije se
odlučila da radi na većim brodovima, krstaricama. Ona služi piće u baru (Bar waiter).
Devica je na Ascendentu, pa ona služi
na brodu, izuzetno je pedantna i organizovana osoba. Merkur kao vladar je na samom
Ascendentu u konjunkciji sa fiksnom zvezdom Avior iz sazvežđa Argo Navis u lepom
trigonu sa prirodnim signifikatorom putovanja Jupiterom iz 9. kuće putovanja, što
daje ljubav prema putovanjima, brzoj vožnji
i avanturama.
Vladar 9. kuće je Venera u 12. kući, a
preko Merkura takođe povezana sa konstelacijom Argo Navis. Bezbroj tajnih veza i
avantura, kojih je bilo više i verovatno isto-
14
Argonauti
Marija Komarek
vremeno, na šta bi ukazao i vladar 7. kuće,
Jupiter na 29. stepenu Bika u konjunkciji sa
Plejadama. Ovaj roj od sedam sestara osim
što ukazuje na paralelne i tajne veze, povezuje se i sa putovanjima, a sa Jupiterom daje
i uspeh u inostranstvu.
Vladar 12. kuće je Sunce na vrhu 12.
kuće - hotel na vodi i život u izolaciji. Sunce je u kvadratu sa Jupiterom, a ovaj aspekt
govori o neiskorišćenim prilikama, u ovom
slučaju o ostajanju na istom, nenapredovanju.
***
Argo je dospeo među zvezde po želji Atine, tako da njegova slava bude bezvremena.
Ljudi nesvesno u sebi nose oživljene mitove ili samo delove mitova,
a planete nam ukazuju koje su to priče kroz koju osoba živi.
Kroz sve primere naglašen je mit o Argonautima, jer su ove osobe deo posade
koja putuje u nepoznato, preko mora i okeana, postiže zadatke, odlazi u avanturu.
15
Argonauti
Marija Komarek
Fiksne zvezde korišćene u primerima
Ime fiksne zvezde
Longituda za 2000.
godinu
Sazvežđe
Alferac
14 q 18
Andromeda
Mira
00 w 24
Andromeda
Rana
20 w 52
Eridanus (Podzemna reka)
Asdmidiske
06 t 02
Argo Navis (Lađa)
Alsuhail
11 y 11
Argo Navis (Lađa)
Avior
23 y 08
Argo Navis(Lađa)
Zavijava
27 y 10
Virgo (Devica)
Markeb
28 y 54
Argo Navis(Lađa)
Tureis
05 u 20
Argo Navis(Lađa)
Spika
23 u 50
Virgo (Devica)
Miaplacidus
01 i 58
Argo Navis(Lađa)
Kambalia
06 i 57
Virgo (Devica)
Akruks
11 i 52
Kruks (Krst)
Pelagus
12 p 23
Sagitarius (Strelac)
Rotanev
16 h
20
Delfinus (Delfin)
Sualocin
17 h
23
Delfinus (Delfin)
Gienah
27 h 45
Signus (Labud)
Situla
09 i
25
Akvarius (Vodolija)
Ahernar
15 i
19
Eridanus (Podzemna reka)
Korišćena literatura:
1. Imširagić, Aleksandar: Stubovi sudbine
2. Imširagić, Aleksandar: Točak sudbine
3. Lekcije sa predavanja o fiksnim zvezdama Instituta „Johanes Kepler“
16
Download

- KeplerUnited.org